EL CEZER¤° (1153 - 1233) AL-JAZARI (1153 - 1233) ... Al-Jazari (1153 - 1233) was in the...

EL CEZER¤° (1153 - 1233) AL-JAZARI (1153 - 1233) ... Al-Jazari (1153 - 1233) was in the service of Nasir
download EL CEZER¤° (1153 - 1233) AL-JAZARI (1153 - 1233) ... Al-Jazari (1153 - 1233) was in the service of Nasir

of 1

 • date post

  16-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EL CEZER¤° (1153 - 1233) AL-JAZARI (1153 - 1233) ... Al-Jazari (1153 - 1233) was in the...

 • KURUKAMO EARTHQUAKE SYSTEMS AND MECHATRONICS INC.

  KURUKAMO INC.

  OTOMASYON PİRAMİDİ / AUTOMATION PYRAMID

  ERP

  MANAGE

  PLANNING

  MES

  SCADA

  SUPERVISION

  CONTROL

  FIELD

  PLC

  SENSOR

  PIDPC

  ACTUATOR HARDWARE

  Japan

  Turkey

  Pakistan

  Korea Hungary

  China

  Spain

  Germany

  Otomasyon piramidi, otomasyonun çeşitli seviyelerini farklı bir yolla gösterir. Seviye I ve Seviye II, donanım, algılayıcılar, aktüatörler ve denetleyiciler üzerine yoğunlaşmıştır. Diğer seviyeler yönetimsel süreçleri içermektedir. SCADA, donanımı ve fiziksel şartları denetlemek için uzak menzillerden toplanan verilerin gerçek zamanlı olarak izlenmesi ve kontrol edilmesidir. MES, fabrikadaki iş proseslerini izlemek ve idare etmek için kullanılan kontrol sistemidir. ERP, işletmenin tüm veri ve işlemlerinin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan yönetimsel sistemlerdir.

  The automation pyramid represents various levels of automation in another way. Levels I and II are focused on hardware, sensors, actuators and their controllers. Other levels include supervisory processes. SCADA is the gathering and monitoring of data in real time from remote locations in order to control equipment and conditions. MES is a control system for managing and monitoring work-in- process on a factory floor. ERP governs all of the data and transactions of administrative systems, which ensure that are used in effective way.

  EL CEZERİ (1153 - 1233) AL-JAZARI (1153 - 1233) 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış olan Bedî-ûz-Zamân Ebû'l-'İz İsmail er- Razzâz El-Cezerî Mezopotamyalı, eski deyimi ile Cezîre'li veya Cizre'lidir. 1181'den başlamak üzere yirmi beş yıl, Diyarbakır Sultanı El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû'l-Feth Mahmûd'un (1200-1222) hizmetinde başmühendis (Reisu'l-Amal) olarak bulunmuştur.

  Cezerî, El-Câmi' Beyne'l-İlm ve'l-'Ameli'n-Nâfi fî Sınaâti'l-Hiyel (Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar) adlı bir kitap kaleme almış ve bu eser, mekanik otomasyona ilişkin teorik ve pratik bilgileri doruk noktasına ulaştırmıştır.

  Cezerî, Yunan dünyasından beri bilinen prensipleri kullanmak ve geliştirmek suretiyle çeşitli araçlar yapmıştır. Bu prensipler hava, boşluk ve denge prensipleridir.

  Al-Jazari (1153 - 1233) was in the service of Nasir Al-Din, the Artquid King of Diyar Bakr, and he spent twenty-five years with the family, having served the father and brother of Nasir Al-Din.

  Al-Jazari was quite evidently a master craftsman himself and regarded himself as one person in a succession of craftsmen and engineers. Al-Jazari's main virtues were the ability to carefully manufacture and assemble components and to devise real improvements on the work of his predecessors.

  These devices are presented as hiyal (ingenious devices) that are driven by two forms of motive power, water and air pressures.

  Kitab-ül Hiyel' den Su Çıkarma Aracı:

  Bu araç kuyunun veya gölün içine yerleştirilen bir bina biçimindedir. Mekanizmanın üstünde bulunan hayvan döndüğünde çarklar hareket eder ve bu hareketle kaşıklar suya girerek bir miktar suyu yukarıya çeker.

  Water Raising Machine From Ingenious Devices Book:

  This machine described in full by Al-Jazari shown in image. Water flows through the inlet pipe into the basin and out on to the scoops turning the water turbine.

  Filli Su Saati -> Bu saat Cezerî'nin en ünlü aracıdır. Bu filli saatte aşağıdaki bileşenler bulunmaktadır:

  nFilin sırtında kare biçiminde bir kürsü nKürsünün köşelerindeki sütunlar üzerinde bir hisar (kule) nHisarın filin bası yönündeki tarafında bir balkon, nBalkonda oturan bir adam, nAdamın sağında ve solunda iki şahin, nBalkonun sütunları arasında uzanan ve üzerine iki yılan sarılmış bir mil, nKürsünün üzerinde elinde kalem tutan bir kâtibin oturduğu küçük bir çardak, nPlatform üzerinde 7,5 dereceye bölünmüş bir yay, nFilin boynuna oturmuş, sağ elinde balta ve sol elinde sopa tutan bir bakıcı, nFilin boynunun iki yanında iki kap.

  Zamanlama mekanizması filin karnına gizlenen, su ile doldurulan bir su haznesi (kova) üzerine kuruludur. Su haznesinin içerisinde merkezi delik bir kap vardır. Kap yavaş yavaş suyun içine batarken filin tepesineki hisarda bulunan tahterevalli mekanizmasına bağlı ipi çeker. İp yukarıdaki kâtibin kollarını hareket ettirmekte ve katibin kolları hareket edince yukarıdaki şahinin ağzından küçük bir top yılanın ağzına düşmektedi. Yılan yavaş yavaş eğilerek bu topu aşağıda bulunan kabın içine bırakmakta ve kabın içerisinden tekrar filin karnına geçmektedir. Bu hareket her yarım saatte bir tekrarlanır.

  Bu saatin yenilikçi diğer bir hususiyeti, saatlerin geçişini kaydetme biçimiydi. Suyun akış oranı yılın değişik zamanlarına göre gün uzunluklarına uyum sağlaması için değişmek zorundaydı.Bunu başarmak için saatin iki tane tankı vardı. Üstteki tank zaman gösteren mekanizmaya; alttaki tank ise bir 'akış kontrol düzenleyicisine' bağlıydı. Sabah vakti musluk açılır ve su üst tanktan alt tanka akış kontrol düzenleyicisi üzerinden akar ve bu alt tankta sabit su basıncı sağlar.

  Akış kontrol düzenleyicisi 18. asırda endüstriyel devrim esnasında ortak bir mekanizma olmuştur. Bölgesel su dağıtım sistemlerinde ve buhar makinalarının kazanlarında kullanıldı. Bu saat, mekanizmada kapalı çevrimli geri beslemenin erken bir örneği olarak görülmektedir. Bu saat, depoda şahinin ağzına düşen toplar olduğu sürece çalışmaktaydı.

  The Elephant Clock -> This clock is the most famous tool of Al-Jazari. There are the following items on this elephant clock:

  nSquare-shaped platform on an elephant's back, nA fort on the columns standing in the corners of the platform, nA small dome in the fort, nA balcony in the direction of the elephant's head towards the fort, nA man sitting on the balcony, nA bird on the top of the dome, nThe falcons on both sides of the man, nA shaft extending among the columns on the balcony and the two serpents wrapped around it nA clerk sitting on small a booth on the platform that holds the pen in his hand, nAn arc on the platform divided by 7,5 degrees, nA carer sitting on the elephant's neck, he holds the stick in his left hand and axe in his right hand, nTwo bowls on the both sides of elephant's neck.

  The timing mechanism is based on a water-filled bucket hidden inside the elephant. In the bucket is a deep bowl floating in the water, but with a small hole in the center. The bowl takes half an hour to fill through this hole. In the process of sinking, the bowl pulls a string attached to a see-saw mechanism in the tower on top of the elephant. The pulled string causes a figure (a man) in the tower to raise either the left or right hand. This movement releases a ball that drops into the mouth of a Serpent, causing the serpent to tip forward, which pulls the sunken bowl out of the water via strings. At the same time, the elephant driver at the front to hit a drum. This indicates a half or full hour. Next the snake tips back. The cycle then repeats, as long as balls remain in the upper reservoir to power the emptying of the bowl.

  Another innovative feature of the clock was how it recorded the passage of hours, which meant that the rate of flow had to be changed daily to match the uneven length of days throughout the year. To accomplish this, the clock had two tanks, the top tank was connected to the time indicating mechanisms and the bottom was connected to the flow control regulator. At daybreak the tap was opened and water flowed from the top tank to the bottom tank via a float regulator that maintained a

  constatn pressure in the receiving tank.

  The float regulator was later a common mechanism during the Industrial Revolution of the 18th century, when it was employed in the boiler of a steam engine and in domestic water distribution systems. This appears to be an early example of a closed-loop system in mechanism. The clock functioned as long as there were metal balls in its magazine.

  Page 1