Dt 20140730

of 12 /12
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES THOOLSE MIDWEEKEDITIE 30 JULI 2014 WEEK 31 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 10.700 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Volg ons via twitter: @ThoolseBode HERSTEL TRAVALJE OUD-VOSSEMEER SMAAKT NAAR MEER VEEL TE DOEN IN ‘T OUDE DORP DOOR BRITTA JANSSEN ‘Tholen beter bekend’ wordt gefinancierd door de gemeente Tholen, Samenwer- kende Recreatie Tholen (SRT), Economi- sche Impuls Zeeland en de Rabobank en moet leiden tot meer en langer bezoek aan de gemeente en daarmee meer be- stedingen. De geldschieters gaan geen plannen be- denken, legt wethouder Frank Hommel uit, maar willen het voor ondernemers en andere initiatiefnemers makkelijker maken nieuwe activiteiten te ontwik- kelen. “Bijvoorbeeld door beter bekend te maken welke kennis er al is”, vertelt Hommel. “Het gaat erom dat mensen elkaar weten te vinden, zodat ze elkaar kunnen helpen bij het organiseren van een activiteit. Die verbindingen willen wij stimuleren.” De geopperde website kan bijvoorbeeld een mooi informatieportaal zijn. Als ie- mand iets op poten wil zetten en het blijkt dat het eerder ergens anders is gedaan, kan de organisator zijn voordeel doen met die ervaring, schetst de wethouder. “En je voorkomt dat meerdere partijen met het- zelfde bezig zijn.” Imago Enkele eerder genoemde suggesties kwa- men aan bod bij de startbijeenkomst van het project op 2 juli. “Er waren ruim ze- ventig ondernemers aanwezig en het pro- ject is positief ontvangen. Dat bleek ook uit het feit dat sommige ondernemers dus al met ideeën bezig zijn.” De aanwezigen spraken over de identiteit van Tholen. ‘Daarover zijn veel mensen het eens’, schrijft Dekker in haar nieuws- brief. ‘Als belangrijkste kernwaarde komt overtuigend ‘het eilandkarakter’ naar voren. De tweede kernwaarde is ‘pano- ramisch’, gevolgd door ‘authentiek’ en ‘boerenland’. Voor het gewenste imago staat overduidelijk ‘de ligging in het nati- onaal park Oosterschelde’ bovenaan. Het eilandkarakter wordt daarna het meest genoemd. Deze twee elementen zouden dus zeker benut moeten worden om Tho- len uit te dragen.’ Al deze informatie en ideeën moeten uit- monden in een slogan voor ‘Tholen beter bekend’. Hierover kunnen ook inwoners meedenken. Samen Samenwerking tussen de Thoolse bedrij- ven en andere deskundige partners is be- langrijk in het project. De informatie uit de startbijeenkomst vormt de leidraad voor het verdere verloop van het project. ‘Met de ingrediënten over het imago en de identiteit en de suggesties voor de slogan gaan we met professionele lokale par- tijen aan de slag om een voorstel te ma- ken voor de communicatieboodschap.’ Dit voorstel bespreekt de klankbordgroep en in het najaar volgt een definitieve keuze. Dan vindt ook de volgende bijeenkomst plaats. Er moet dan meer bekend zijn over welke ideeën er leven en de haalbaarheid ervan. Volgens Dekker zijn er voor alle in de startbijeenkomst genoemde sug- gesties voorstanders. ‘Velen zien graag dat met alles aan de slag wordt gegaan. We moeten echter keuzes maken. De overkoepelende website wordt gezien als meest kansrijke initiatief. Daarop focussen we ons alseerst.’ Hiervoor wil Dekker ook professionele ondersteuning inroepen. ‘Belangrijk is de koppeling met al bestaande initiatieven en websites. In dit traject is het misschien ook mogelijk om andere ideeën, zoals de activiteiten- kalender mee te nemen.’ vervolg zie elders in deze Bode Tholen werkt aan bekendheid ‘Ondernemers moeten meer hun voordeel doen met elkaars kennis’ THOLEN - Een nieuw festival op Tholen, overkoepelende website, activiteitenkalender, toeristische busverbin- ding, Kunst op de Kaart, route-app, bloemenpluktuin en een folder met kaart. Dit zijn enkele ideeën die leven bij ondernemers in de gemeente die het recreëren, wonen, werken en winkelen in Tholen beter bekend willen maken. Bij dit project, onder leiding van regiocoördinator Sandra Dekker, zijn ook de inwoners welkom mee te denken. In het kader van Tholen beter bekend komen er binnenkort op landbouwpercelen informatieborden te staan over de betreffende gewassen. DRIE FAMILIELEDEN IN ÉÉN EXPOSITIE THOLEN - Vakantie vieren en lekker buiten genieten lukt prima met dit zonnige weer. Ook vorige week zochten Tholenaren en toeristen weer verkoeling langs de kust, zoals hier bij de Bergse Diepsluis. Volgens de weersverwachting kan het weer de komende dagen wisselvalliger worden, maar de temperatuur blijft in ieder geval zomers. Dus wellicht blijft het met hier en daar een bui toch ook weer om te blijven neervlijen in de zon. FOTO LEO ADRIAANSEN www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws THOLEN – In de serie Zomerconcerten Tholen staat zaterdag 2 augustus een op- treden van een duo op het programma. In de rooms-katholieke kerk aan de Markt in hartje Tholen brengen Ellen Bekink en Jan Verswijveren luisterliedjes ten gehore. Deze zomerconcerten zijn altijd gratis toegankelijk voor publiek en vinden plaats van 14.30 uur tot 15.00 uur. Zomerconcer- ten Tholen wordt mede mogelijk gemaakt door onder meer de gemeente Tholen en de provincie Zeeland. Nog tot en met september staan er optredens gepland, in verschillende kerken. De organisatie wil de toehoorders steeds op ‘muzikale verrassin- gen’ trakteren. Luisterliedjes in kerk THOLEN – De hulpdiensten zijn zondag ge- alarmeerd, omdat er een persoon te water zou zijn geraakt in de gemeente Tholen. ‘Bij de windmolens langs de Oesterdam bij Tholen raakten zondagmiddag een vrouw en haar hond te water’, liet de Veiligheids- regio Zeeland (VRZ) zondagmiddag weten. De vrouw was volgens de veiligheidsregio in het water terecht gekomen, omdat ze haar hond achterna gesprongen was om hem te redden. Later die dag liet de VRZ weten dat de vrouw en haar hond uit het water waren. ‘Beiden zijn veilig aan de kant gekomen’, aldus de Zeeuwse veilig- heidsorganisatie. ‘De inzet van een brand- weerboot was niet meer nodig.’ Vrouw redt hond uit water bij Oesterdam SINT-ANNALAND - Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland speelt met een wedstrijd deze zomer in op de loom-rage. Kinderen tot 12 jaar kunnen hun mooiste creatie van elastiekjes voor 4 augustus tijdens de openingstijden inleveren bij het museum aan de Bierensstraat 6. Vermeld hierbij naam, woonplaats, leeftijd, tele- foonnummer en pasfoto. De ingeleverde creaties worden genummerd en krijgen een plaats in een speciale vitrine op de zolder van het hoofdgebouw. Vanaf de braderie op 9 augustus tot 4 weken erna mogen bezoekers van het museum hun stem uitbrengen op de 3 mooiste creaties. De winnaars krijgen een mooie prijs. Wedstrijd loomen bij De Meestoof Ceciliaweg 10 - Sint-Annaland VRIJDAG & ZATERDAG 1 & 2 AUGUSTUS 25% KORTING op gehele assortiment

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dt 20140730

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  T H O O L S EMIDWEEKEDITIE30 JULI 2014WEEK 31

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 10 . 7 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @ThoolseBode

  HERSTEL TRAVALJE OUD-VOSSEMEER

  SMAAKT NAAR MEER

  VEEL TE DOENIN

  T OUDE DORP

  DOOR BRITTA JANSSEN

  Tholen beter bekend wordt gefi nancierd door de gemeente Tholen, Samenwer-kende Recreatie Tholen (SRT), Economi-sche Impuls Zeeland en de Rabobank en moet leiden tot meer en langer bezoek aan de gemeente en daarmee meer be-stedingen. De geldschieters gaan geen plannen be-denken, legt wethouder Frank Hommel uit, maar willen het voor ondernemers en andere initiatiefnemers makkelijker maken nieuwe activiteiten te ontwik-kelen. Bijvoorbeeld door beter bekend te maken welke kennis er al is, vertelt Hommel. Het gaat erom dat mensen elkaar weten te vinden, zodat ze elkaar kunnen helpen bij het organiseren van een activiteit. Die verbindingen willen wij stimuleren. De geopperde website kan bijvoorbeeld een mooi informatieportaal zijn. Als ie-mand iets op poten wil zetten en het blijkt dat het eerder ergens anders is gedaan, kan de organisator zijn voordeel doen met die ervaring, schetst de wethouder. En je voorkomt dat meerdere partijen met het-zelfde bezig zijn.

  ImagoEnkele eerder genoemde suggesties kwa-men aan bod bij de startbijeenkomst van het project op 2 juli. Er waren ruim ze-ventig ondernemers aanwezig en het pro-ject is positief ontvangen. Dat bleek ook uit het feit dat sommige ondernemers dus al met ideen bezig zijn.De aanwezigen spraken over de identiteit van Tholen. Daarover zijn veel mensen het eens, schrijft Dekker in haar nieuws-brief. Als belangrijkste kernwaarde komt overtuigend het eilandkarakter naar voren. De tweede kernwaarde is pano-ramisch, gevolgd door authentiek en boerenland. Voor het gewenste imago staat overduidelijk de ligging in het nati-onaal park Oosterschelde bovenaan. Het eilandkarakter wordt daarna het meest genoemd. Deze twee elementen zouden dus zeker benut moeten worden om Tho-len uit te dragen. Al deze informatie en ideen moeten uit-monden in een slogan voor Tholen beter bekend. Hierover kunnen ook inwoners meedenken.

  SamenSamenwerking tussen de Thoolse bedrij-

  ven en andere deskundige partners is be-langrijk in het project. De informatie uit de startbijeenkomst vormt de leidraad voor het verdere verloop van het project. Met de ingredinten over het imago en de identiteit en de suggesties voor de slogan gaan we met professionele lokale par-tijen aan de slag om een voorstel te ma-ken voor de communicatieboodschap. Dit voorstel bespreekt de klankbordgroep en in het najaar volgt een defi nitieve keuze. Dan vindt ook de volgende bijeenkomst plaats. Er moet dan meer bekend zijn over welke ideen er leven en de haalbaarheid ervan. Volgens Dekker zijn er voor alle in de startbijeenkomst genoemde sug-gesties voorstanders. Velen zien graag dat met alles aan de slag wordt gegaan. We moeten echter keuzes maken. De overkoepelende website wordt gezien als meest kansrijke initiatief. Daarop focussen we ons alseerst. Hiervoor wil Dekker ook professionele ondersteuning inroepen. Belangrijk is de koppeling met al bestaande initiatieven en websites. In dit traject is het misschien ook mogelijk om andere ideen, zoals de activiteiten-kalender mee te nemen.

  vervolg zie elders in deze Bode

  Tholen werkt aan bekendheidOndernemers moeten meer hun voordeel doen met elkaars kennis

  THOLEN - Een nieuw festival op Tholen, overkoepelende website, activiteitenkalender, toeristische busverbin-ding, Kunst op de Kaart, route-app, bloemenpluktuin en een folder met kaart. Dit zijn enkele ideen die leven bij ondernemers in de gemeente die het recreren, wonen, werken en winkelen in Tholen beter bekend willen maken. Bij dit project, onder leiding van regiocordinator Sandra Dekker, zijn ook de inwoners welkom mee te denken. In het kader van Tholen beter bekend komen er binnenkort op landbouwpercelen informatieborden te staan over de betreffende gewassen.

  DRIE FAMILIELEDENIN

  N EXPOSITIE

  THOLEN - Vakantie vieren en lekker buiten genieten lukt prima met dit zonnige weer. Ook vorige week zochten Tholenaren en toeristen weer verkoeling langs de kust, zoals hier bij de Bergse Diepsluis. Volgens de weersverwachting kan het weer de komende dagen wisselvalliger worden, maar de temperatuur blijft in ieder geval zomers. Dus wellicht blijft het met hier en daar een bui toch ook weer om te blijven neervlijen in de zon. FOTO LEO ADRIAANSEN

  www.internetbode.nlvoor het (gratis) aanleveren

  van al uw nieuws

  THOLEN In de serie Zomerconcerten Tholen staat zaterdag 2 augustus een op-treden van een duo op het programma. In de rooms-katholieke kerk aan de Markt in hartje Tholen brengen Ellen Bekink en Jan Verswijveren luisterliedjes ten gehore. Deze zomerconcerten zijn altijd gratis toegankelijk voor publiek en vinden plaats van 14.30 uur tot 15.00 uur. Zomerconcer-ten Tholen wordt mede mogelijk gemaakt door onder meer de gemeente Tholen en de provincie Zeeland. Nog tot en met september staan er optredens gepland, in verschillende kerken. De organisatie wil de toehoorders steeds op muzikale verrassin-gen trakteren.

  Luisterliedjes inkerk

  THOLEN De hulpdiensten zijn zondag ge-alarmeerd, omdat er een persoon te water zou zijn geraakt in de gemeente Tholen. Bij de windmolens langs de Oesterdam bij Tholen raakten zondagmiddag een vrouw en haar hond te water, liet de Veiligheids-regio Zeeland (VRZ) zondagmiddag weten. De vrouw was volgens de veiligheidsregio in het water terecht gekomen, omdat ze haar hond achterna gesprongen was om hem te redden. Later die dag liet de VRZ weten dat de vrouw en haar hond uit het water waren. Beiden zijn veilig aan de kant gekomen, aldus de Zeeuwse veilig-heidsorganisatie. De inzet van een brand-weerboot was niet meer nodig.

  Vrouw redt hond uit water bij Oesterdam

  SINT-ANNALAND - Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland speelt met een wedstrijd deze zomer in op de loom-rage. Kinderen tot 12 jaar kunnen hun mooiste creatie van elastiekjes voor 4 augustus tijdens de openingstijden inleveren bij het museum aan de Bierensstraat 6. Vermeld hierbij naam, woonplaats, leeftijd, tele-foonnummer en pasfoto. De ingeleverde creaties worden genummerd en krijgen een plaats in een speciale vitrine op de zolder van het hoofdgebouw. Vanaf de braderie op 9 augustus tot 4 weken erna mogen bezoekers van het museum hun stem uitbrengen op de 3 mooiste creaties. De winnaars krijgen een mooie prijs.

  Wedstrijd loomen bij De Meestoof

  Ceciliaweg 10 - Sint-AnnalandVrijdag & zaterdag

  1 & 2 aUgUStUS

  25% kortingop gehele assortiment

 • www.citroenvanbeek.nl

  SUPER VOORDEEL DOOR PAKKET INKOOPCITROEN DS3 CABRIO VTI 82 CHIC

  3.100,-v.a.: 22.090,- v.a.10.860,-

  * Zolang de voorraad strekt. Excl. rijklaar maken. Reg: 29-11w

  Nu metEXTRA

  KORTING v.a.

  18.990,-

  Airco Airbags Radio + CD + mp3 Elektrisch dak

  Dagrijverlichting Parkeersensoren Startbeveiliging Centr. port vergr.

  Elektr. ramen E.S.P. Pack Look Reservewiel

  RIJKLAAR!

  nieuwe autos

  Diverse uitvoeringenVraag naar de beschikbaarheid.Reg: 30-06-2014

  Uw of ciele Citroen dealer voor West-Brabant en Zeeland.

  Oudenbosch: Tel. 0165-313944Roosendaal: Tel. 0165-552688

  Bergen op Zoom: Tel. 0164-242050Vlissingen (Ritthem): Tel. 0118-629955

  Van BeekAUTOBEDRIJVEN

  19 %goedkope

  r

  27 %goedkope

  r

  49.99

  49.99

  0.85v van 0.89

  1.29v van 1.59

  1.55v van 1.65

  2.19v van 2.99

  volgens VARA Kassa**

  VOOR HUISMERKENvolgens de Consum

  entenbond*

  Vanaf woensdag 30-07-2014

  5.49

  1.99

  3.49

  LENGTE: 44 CM

  LENGTE: 34 CM

  11.99

  19.99

  Nu vanaf elke vrijdag specialeaanbiedingen. Kijk vrijdag op www.aldi.nl

  www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  * Prijzen geldig t/m 03-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

  * Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014 *** Uit onze diepvries

  Hugo Frizzante0.75 l

  Vissticks450 g

  Varkens- of kipsat***280 g

  Andijvie300 g

  In diverse kleuren.Vanaf woensdag 30-07-2014.

  Orchideen Rozen*26 stelen, lengte: 40 cm of 18 stelen, lengte: 50 cm.

  Hollandse zonnebloemen*10 stelen,lengte: 50 cm.

  GOEDKOOPSTE SUPERMARKT

  **

  Inclusief instructie-DVD, onderdelen en adapter.

  Eurocopter

  Met ingebouwde LED-lamp.

  Sky Blaze Helicopter

  Turtles en Transformers. Afmetingen: 140x200 cm.

  Jongensdekbedovertrek

  Afmetingen: 140x220 cm.

  Dekbedovertrek tieners 1-p

  Belgische gediplomeerde en erkende tandprotheticusLuc GiLLemotKorte Bosstraat 11 Wouwbaan 24611 MA Bergen op Zoom 4631 KM HoogerheideTel. 0164 - 23 00 10 Tel. 0164 - 66 08 [email protected] www.tppgillemot.nl

  * Reparaties, aanpassingen en vernieuwing van gebitsprothese* implantaatprothese (klikgebit)* Gratis advies* op reparaties kan gewacht worden* Vergoeding door alle ziektekostenverzekeraars

  Openingstijden Openingstijden Bergen op Zoom: Hoogerheide:ma wo: 14.00 - 17.00 uur ma wo vr 8.30-13.00 uurdi do: 8.30 - 13.00 uur di-do: 14.00-17.00 uur vr: 14.00 - 16.00 uur Behandeling na afspraak

  HKZ gecertificeerd

  Lid ONT B103

  Openingstijden Bergen op Zoom: Hoogerheide:ma wo: 14.00 - 17.30 uur ma wo vr 8.30-13.00 uurdi do: 8.30 - 13.00 uur di-do: 14.00-17.30 uur vr: 14.00 - 16.00 uur Behandeling na afspraak

  HKZ gecertificeerd

  Lid ONT B103

  Openingstijden Bergen op Zoom: Hoogerheide:ma wo: 14.00 - 17.30 uur ma wo vr 8.30-13.00 uurdi do: 8.30 - 13.00 uur di-do: 14.00-17.30 uur vr: 14.00 - 16.00 uur Behandeling na afspraak

  HKZ gecertificeerd

  Lid ONT B103

  Paasdijkweg 9a Poortvliettel. 0166 617603 Fax 0166 617604 Mob. 06 [email protected] www.autobedrijf-de-groen.nl

  w Voor alle merkenw Verkoop nieuw & gebruiktw Reparatie & Onderhoudw APK-keuringen

  Paasdijkweg 334693 RE PoortvlietTel. 0166-619200 Pilootweg 54696 RJ StavenisseTel. 0166-692977

  Sierbestrating * Keramische tegels * Natuursteen * Blokhutten * Tuinhout * Skelters * Trampolines *

  Aluminium overkappingen * Tuinverlichting * Kunstgras

  Actie : vanaf 20 m sierbestrating een fles coating gratis.

  kijk voor meer acties op: www.vanhaaftenpoortvliet.nl

  Aannemersbedrijf van Haaften b.v.Sierbestrating van Haaften

  Paasdijkweg 334693 RE PoortvlietTel. 0166-619200 Pilootweg 54696 RJ StavenisseTel. 0166-692977

  Sierbestrating * Keramische tegels * Natuursteen * Blokhutten * Tuinhout * Skelters * Trampolines *

  Aluminium overkappingen * Tuinverlichting * Kunstgras

  Actie : vanaf 20 m sierbestrating een fles coating gratis.

  kijk voor meer acties op: www.vanhaaftenpoortvliet.nl

  Aannemersbedrijf van Haaften b.v.Sierbestrating van Haaften

  Paasdijkweg 334693 RE PoortvlietTel. 0166-619200 Pilootweg 54696 RJ StavenisseTel. 0166-692977

  Sierbestrating * Keramische tegels * Natuursteen * Blokhutten * Tuinhout * Skelters * Trampolines *

  Aluminium overkappingen * Tuinverlichting * Kunstgras

  Actie : vanaf 20 m sierbestrating een fles coating gratis.

  kijk voor meer acties op: www.vanhaaftenpoortvliet.nl

  Aannemersbedrijf van Haaften b.v.Sierbestrating van Haaften

  Sierbestrating * Keramische tegels * Natuursteen * Blokhutten * Tuinhout * Skelters * Trampolines *

  Aluminium overkappingen * Tuinverlichting * KunstgrasSierbestrating * Keramische tegels * Natuursteen * Blokhutten * Tuinhout

  * Skelters * Trampolines * Aluminium overkappingen * Tuinverlichting * Kunstgras

  Actie : vanaf 20 m sierbestratingeen es coating gratis.

  kijk voor meer acties op:www.vanhaaftenpoortvliet.nl

 • actualiteit

  DOOR FRITS SIMONS

  Echt Thools aan onze camping? Ik zou het niet weten, beweert Henk Verstijlen, die

  samen met zijn vrouw Ineke, zoon Bobby en schoondochter Diana de camping al dertien jaar beheert. Deze zomer neemt de jonge generatie het over, maar Henk en In-

  eke blijven gezellig hier wonen. Ze hebben het prima naar hun zin. Later blijkt dat er iedere zaterdag verse vis wordt gebakken voor de gasten. Dat is nu echt Thools.

  HarmonieVroeger woonden de beheerders in Zoeter-meer, in t Oude Dorp. Vandaar deze naam voor de camping. De mensen komen echt voor de camping, vertelt Henk. Ze vinden dat hij er mooi bij ligt en dat er veel te doen is. En de prijzen zijn hier niet zo hoog als in Renesse en Domburg. Volgens de beheer-der komen de gasten voor zeventig procent uit Nederland.

  Van Den Haag tot Nijmegen en alles wat daar onder ligt. De overige dertig procent komt uit Belgi en Duitsland. En van die Duitsers is Frank Bukovski. Hij komt uit Duisburg en verblijft hier voor het tweede jaar. Alles is hier prima geregeld. Ik kan hier met mijn vrouw en hond heerlijk wan-delen. De fietsen moeten nog komen. Het is hier heerlijk in het zo wijde en mooie polderland. Alsjeblieft geen massatoeris-me. Laat het lekker rustig en gezellig blij-ven. Er is grote harmonie onder de gasten op de camping, vindt Bukovski. Als je iets niet weet, wil iedereen je helpen. En Henk en zijn trawanten staan ook altijd klaar om te helpen. Regelmatig komt ons kleinkind en die heeft het hier ook naar zijn zin. We hoeven ook niet ver weg, want in de omlig-gende dorpen is alles te vinden. Zelfs als we de dierenarts nodig hebben voor onze hond, is het allemaal in de buurt. Ook is er een natuurgebied vlakbij en de mensen

  hier zijn allemaal vriendelijk. Henk is een tevreden man. We willen voorkomen dat er allemaal kliekjes gevormd worden en daarom zijn we blij dat de mensen uit zon wijde omgeving komen. Dan heb je dat niet zo snel.

  Activiteitent Oude Dorp heeft twee kinderbaden, een diep zwembad, jeu de boulesbaan, groot speelveld, grote speeltuin, voetbalveld met goals, restaurant, kantine en jeugdhonk. s Zomers is er een animatieteam van stu-denten. Zij krijgen alle hulp van vrijwilli-gers en ons. Er zijn 110 vaste plaatsen met stacaravans en veertien verhuurobjecten als chalets en stacaravans. De vaste gas-ten vormen dan ook onze kern. Daarnaast hebben we zes trekkersplaatsen. De mensen fietsen en wandelen veel, volgens Verstijlen. Daarvoor is hier volop ruimte. En er zijn nog meer activiteiten mogelijk, zoals muziek, knutselen, sjoelen en tafel-voetbal. En het jeugdhonk is natuurlijk ook bedoeld om lekker te hangen, wat precies bij de tieners past. t Oude Dorp werkt samen met onder meer camping De Zee-ster. We halen tachtig procent van wat we nodig hebben uit de regio. Er komen vaak mensen kijken op de camping, aldus de beheerder. Als ze niet boeken, is dat omdat er geen zandstrand is voor de deur en ze Bergen op Zoom te ver vinden. Als ze wel komen, is dat voor de gezelligheid en de vele activiteiten. Daarom richten we ons vooral op dertigers met kinderen.

  DOOR JOSIEN MATHLENER

  Waar pandeigenaar Rien Vos begin jaren 70 de travalje op de hoek van de Raadhuis-straat en Voorstraat liet verwijderen, heeft buurschap De Oude Smederij de hoefstal onlangs weer in het Oud-Vossemeerse straatbeeld teruggebracht. Vos uitte bij re-alisatie van de historische open stal, waar de hoefsmid paarden in beslaat, zijn waar-dering voor het herstel. De stellage voor de oude smederij wijkt in positieve zin af van het origineel. Ze is mooier, maar net zo functioneel. De bedoeling is om de tra-valje daadwerkelijk in gebruik te nemen, mogelijk in combinatie met bepaalde eve-nementen. De jeugd van nu kan dan ook de lucht van toen opsnuiven, aldus Jos Hom-mel van buurtschap De Oude Smederij. Hommel vindt het van groot belang dat de lokale jeugd weet krijgt van de plaatselijke historie. Het buurtschap wil niets liever dan zoveel mogelijk kinderen betrekken bij de officile oplevering in september en hen wetenswaardigheden bijbrengen over het verleden van Oud-Vossemeer.

  BelangDe realisatie van de hoefstal bedraagt vijfduizend euro. De Oud-Vossemeerse gemeenschap heeft daar geen cent aan hoeven bijdragen. Het lukte het buurt-schap om in diverse instanties een spon-

  sor te vinden. Teleurstellend vindt Hommel het dat Stichting Vosmeer geen heil zag in het project. De plaatselijke vereniging Van t Hof-Quist, waar Hommel in partici-peert, kijkt er anders tegenaan en ziet ook het historische belang voor de plaatselijke jeugd ervan in.

  De travalje is door leerlingen van het Goese Lyceum vanaf een maquette nagebouwd. Hommel zorgt samen met Dr Aarnoudse en Leen Moerland voor de verdere afwer-king. De Vrienden van de Travalje zorgen ervoor dat het smeedwerk precies is zoals het vroeger was. De stellage is als project aangemeld bij de landelijke leefbaarheids-wedstrijd Kern met Pit. Met het project wil het buurtschap de plaatselijke historische cultuur nieuw leven inblazen en behouden. Hetzelfde geldt voor de levensvatbaarheid van het dorp.

  KennisDe oude smederij gaat dienst doen als archiefopslag van de ambachtsheren en informatiecentrum over de Amerikaanse familie Roosevelt, wiens wortels in Oud-

  Vossemeer liggen. Belangstellenden en toeristen kunnen er kennis opdoen over de Roosevelt-familie, de lange geschiedenis van de ambachtsheren en de travalje en de molensteen die bij de graafwerkzaam-heden voor de fundering van de travalje werd gevonden. Van wanneer de molen-steen precies dateert, is niet bekend. Mogelijk maakte het ooit onderdeel uit

  van Molen De Vos (het Oude Vosje) van familie De Wilde op de Molendijk ofwel Meulenberg. Hommel wil de molensteen eveneens in ere herstellen en naast de travalje als bankje dienst laten doen. Verder zou hij graag de muziekkiosk en waterput, die in het verleden op het plein aan de Raadhuisstraat stonden, met de hulp van handige vrijwilligers terug in het

  straatbeeld krijgen. De Oud-Vossemeerse muziekvereniging is een geweldige vereni-ging. Hoe mooi zou het zijn die muzikanten in zon prachtige muziekkiosk te zien spe-len? En laat Hommel nu niet de enige zijn met die gedachte. Via zijn e-mail opperde een meer dan enthousiaste inwoner van Oud-Vossemeer afgelopen week hetzelfde idee.

  PaGiNa 3

  Molensteen naast travalje wellicht

  bankje?

  Geen kliekjes, maar harmonie

  Atlijd actueel en altijd bij de hand

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  VR U EN DR U, WANT LOKAAL NIEUWS MAKEN WE SAMEN

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  Bezoek nuwww.internetbode.nl

  voor het nieuws uit uw buurt

  t Oude Dorp heeft veel mogelijkhedenCamping is gericht op dert igers met kinderen

  Duitse gast Frank Bukovski en beheerder Henk Verstijlen samen in de kantine. FOTO FRITS SIMONS

  STAVENISSE - Langzaam lopen de campings en vakantieparken in de gemeente Tholen weer vol. De Thoolse Bode brengt ze deze zomer allemaal een bezoek en laat u kennismaken met de recreatieparken, eigenaars en beheerders en hun verbondenheid met de regio. Deze week: Camping t Oude Dorp in Stavenisse.

  Het smeedwerk moet precies zoals vroegerVelen werken aan eerherstel t raval je Oud-Vossemeer

  Rien Vos (rechts) waardeert het herstel van de hoefstal voor het smidsklokje. FOTO JOS HOMMEL

  OUD-VOSSEMEER Met de plaatsing van de travalje ofwel hoefstal voor het smidsklokje heeft de buurtschap De Oude Smederij een stukje historie teruggebracht in Oud-Vossemeer. Nu nog het in ere herstellen van de mu-ziekkiosk en de waterput?

 • lief en leed

  PAGinA 4

  Familieberichten

  WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.HuisartsHuisartsenpost Bergen op Zoom, tel. 0164 27 38 55, Boerenhaaveplein 1, Ingang: Van Swietenlaan. Neem een identiteitsbewijs mee.ApotheekDienstapotheek naast de polikliniek van het Lievensberg Ziekenhuis, Boerhaaveplein 1,tel. 0164 246 939.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.DierenartsVoor Tholen: W. Brons, Kalfdamseweg 2 in Poortvliet, tel. 0166 66 25 96. Voor Sint Philipsland: dierenkliniek Steenbergen, tel. 0167 56 59 45.

  Allvo zorg en dienstverlening Tel: 0113 - 249 111; www.allevo.nlthuiszorg, hulp bij het huishouden en tafeltje-dek-je

  TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

  De beste zorg, waar thuis ook is. 0900-900 4444 (24 uur per dag), altijd bereikbaar voor directe zorgverlening. www.tantelouise-vivensis.nl

  OpeningstijdenGemeente Tholen Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Tel: 0166-668200Maandag t/m vrijdag 09.00 12.30 uur Donderdag 18.00 20.00 uur (alleen afdeling burgerzaken)

  Kleine bedragen makengrote verschillen.

  gratis plaatsing

  Arjan Jochems

  timmer- enonderhoudsbedrijf

  Dealer VEKA kunststof kozijnenBergen op ZoomTelefoon 06 - 14 35 88 [email protected]

  SpEciAlE ZOMER ROlluiK AcTiEPrijsvoorbeeld 2000 x 2000 500,-Elektrisch bediend (Somfy motor). Totaalprijs incl. monta-ge en 21% btw. Keuze uit verschillende standaard kleuren met afgeschuinde bak en ook ronde bak.

  3 KunSTSTOf KOZijnEn3 gEVElBETiMMERingEn3 ROlluiKEn &

  ZOnwERingEn3 REpARATiE ROlluiKEn3 hOuTEn KOZijnEn3 VElux BinnEnZOn-

  wERingEn & hORREn3 DAKKApEllEn3 KEuKEnMOnTAgEVrijblijvend offertes navakkundige meting en uitleg.

  Bedrijfsruimte nodig? www.kantoor-opslag-bedrijfsruimte.nl

  Veilingweg 9, 4697 RB Sint-Annaland T; 0166-653190 F: 0165-653740

  Kies voor Den Engelsman Tuinmaterialen

  www.denengelsmansierbestrating.nl

  www.denengelsmansierbestrating.nl

  SierbeStrating natuurSteen tuinhouttuinverlichting tuinhuiSjeS verandaS Kijk voor de actuele prijzen

  op onze website of bel ons!GRATIS ADVIES EN BEZORGING

  BINNEN DE REGIO

  LUCITE HOUSEPAINTTopkwaliteit elastische verf voor buitenmuren

  en gevelbekleding. Ook zeer geschikt voor

  houten schuren (potdekseldelen) en

  damwandpanelen (bedrijfsloodsen)

  Jacco Goud

  www.goudverf.com0113 - 57 41 82 / 06 40 - 64 92 39

  Sterven doe je niet ineens,maar af en toe een beetjeen alle beetjes die je stierf,t is vreemd, maar die vergeet je.Het is je dikwijls zelf ontgaan,je zegt ik ben wat moe,maar op n keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

  Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden onze lieve moeder, schoon-moeder, ma en overgrootoma

  Maria Cornelia Theresia Veraart-Dekkers

  Mariesinds 27 januari 2014 weduwe van

  Petrus Cornelis Veraart

  Zij overleed in de leeftijd van 84 jaar.

  Kinderen Kleinkinderen en achterkleinkinderen

  24 juli 2014Verzorgingshuis Ten Anker, Prins Clauslaan 1, TholenCorrespondentieadres: Elisadonk 196, 4707 EN Roosendaal

  De crematie heeft reeds plaatsgevonden.

  Hoog zomer bij Dierenhospitaal VisdonkDe meeste veulens zijn reeds geboren en lopen lekker in de weide. Altijd weer een mooi gezicht. Dierenhospitaal Visdonk heeft dit seizoen meer merries begeleid tijdens de dekking en dracht dan in 2013. Een prachtig resultaat is geboekt, want veel merries werden vlotter drachtig dan vorig jaar.

  Het drukke seizoen zit erop maar niet het werk. Vorige maand werden we tijdens de dienst geroepen bij een veulen met acute koliek (buikpijn). Het had sinds de geboorte een navelbreuk welke veelal met de groei in de eerste 6 maanden wegtrekt maar soms niet. Dan moet een operatie plaatsvinden om de te grote navelopening te sluiten. De eigenaar krijgt instructies om n en ander goed in de gaten te houden en bij twijfel meteen contact op te nemen met de paardenafdeling van Dierenhospitaal Visdonk.

  De navelbreuk was tot de dag ervoor klein en zacht, de eigenaar hield het goed in de gaten. Echter de zwelling werd plots dikker en harder en nu was er koliek. Merrie en veulen werden direct naar ons

  hospitaal gebracht. Echografi e van de navel wees uit dat een darmdeel door de navelopening was gegaan en werd afgeklemd. Dit was de oorzaak van de heftige buikpijn. Een spoedoperatie was nodig en het operatieteam werd s nachts opgeroepen. Tijdens de operatie kon de ingeklemde darm worden verlost. Door het snelle handelen bleek dat de darm nog niet was afgestorven en dus niet verwijderd hoefde te worden. Het veulen werd vlot wakker uit de narcose en kon weer snel bij de ongeruste moeder worden gezet.

  De volgende dag stond het veulen weer vrolijk in de box alsof er niets was gebeurd en de navelbreuk was gesloten. Na enkele dagen gingen merrie en veulen weer naar huis.

  Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, 4707 PE Roosendaal

  Dierenhospitaal Visdonk locatie Tolberg, Tolbergcentrum 53, 4708 GB Roosendaal

  T 0165 583 750 F 0165 583 755 E [email protected] I www.dierenhospitaal-visdonk.nl

  24 UUR 7 DAGEN PER WEEK BEREIKBAAR

  Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

  Spreekuur volgens afspraak.

  M 100 / Y 100

  C 46 / M 18 / Y 44 / 37

 • actualiteit

  PaGiNa 5

  Puzzel week 31De oplossing van deze puzzel is in week 32 te vinden op www.internetbode.nl

  www.sudokusite.eu

  ColofonKantoor regio West-BrabantSint Catharinaplein 12, 4611 TS Bergen op Zoom, Tel. 0164 251 411, Fax 0164 245 089

  HoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

  Thoolse Bode

  Thoolse Bode

  Redactie Britta Janssen, Eugne de KokCorrespondent Josien Mathlener en Frits SimonsAcquisitie Leo ElenbaasDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties maandag 08.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfotos vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 06.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

  Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  Het is u misschien ontgaan, maar zaterdag bestond het Federal Bureau of Investi-gation (FBI) 106 jaar. Op 26 juli 1908 richtte de Amerikaan Charles Bonaparte het nu befaamde bureau op. In het begin stelde het niet veel voor, maar na de benoeming tot directeur van J. Edgar Hoover in 1924 ontwikkelde het zich tot een machtige en door vriend en vijand gevreesde organisatie. Wie deze zomer op het strand een spannend boek wil lezen, moet n van de biografien over hem lezen. Aanraders. Ze schetsen het beeld van een kleurrijke, licht ontvlambare, op macht beluste man, die niets of niemand ver-trouwt en altijd van het slechte in de mens uit lijkt te gaan. En passant komt de jacht op gangsters als George Machine Gun Kelly en John Dillin-ger voorbij, zie je hoe paranode Amerika in het algemeen en Hoover in het bijzonder in de vorige eeuw omging met alles wat maar riekte naar communisme, lees je over Hoovers bloedhekel aan de Kennedys en sla je steil achterover van het machtsmis-bruik van de FBI-directeur met het Watergate-schandaal als absolute summum. Toen ik n van de biografien onlangs herlas kon ik het niet helpen dat ik af en toe dacht aan Ivo Opstelten. Hoewel hij een halve lengte groter is heeft het uiterlijk van de minister van Veiligheid en Justitie wel iets weg van de 1.71 meter kleine bullebak Hoover. Opmerkelijker is echter dat sommige praktijken van Opstelten niet zouden misstaan in de biografien over de in 1972 gestorven Amerikaan. Bovenop het gedoe over de vorming en functioneren van de nationale politie (die wel iets weg heeft van de FBI) had je in 2013 het Prism-afluisterdrama dat dit jaar werd gevolgd door het vermeende liegen in de zaak tegen oud-ambtenaar Joris Demmink en - net voor de vakantie - de toevalligerwijze verdwenen bewijzen over een om-streden witwasdeal met een drugsbaas van voormalig Officier van Justitie en huidig staatssecretaris Fred Teeven. Genoeg voer voor een spannend boek, lijkt me. Iemand zin om dat komend jaar te schrijven? Dan weet ik welk boek ik volgend jaar lees op het strand.

  J. Edgar Opstelten?

  ColumnEugne de Kok

  DOOR BRITTA JANSSEN

  De Kaaij en Wal in het stadshart zijn 29 augustus vanaf 12.00 uur afgesloten voor de braderie. De bevoorrading van winkels moet vooraf gebeuren. Bewoners van de binnenstad kunnen bij de gemeente Tholen een parkeervergunning aanvragen als zij hun auto tijdens deze twee dagen nodig hebben. Ze krijgen dan een onthef-fing om gratis te parkeren op de Oester-putten. Dit is ook het parkeerterrein voor de braderiebezoekers. Omdat we voor parkeerwachters moeten zorgen, wordt het voor de bezoekers betaald parkeren, vertelt contactpersoon Niek Jansen van de Euromarkt, die de tweedaagse markt orga-niseert. Indien noodzakelijk reserveert de

  gemeente extra parkeerruimte op de Contr Escarpe.

  FietsenstallingBij de cafs aan de Kaaij en Wal lopen op de braderiedagen extra beveiligers rond. Nieuw is dat we op verzoek van de gemeente op de plek van de oude brand-weerkazerne een fietsenstalling inrich-ten, laat Jansen weten. De kinderbraderie verhuist waarschijnlijk terug naar de Markt, omdat de gemeente het hier veiliger vindt. Hierover wordt nog overleg gevoerd.

  RegelsSinds er een aanrijding gebeurde tijdens de braderie in 2012, staat de gemeente

  Tholen op extra veiligheidsmaatregelen. De gemeente informeert omwonenden hierover, de braderieorganisatie de on-dernemers. Zij is verantwoordelijk voor wat er op het braderieterrein gebeurt De gemeente heeft onder meer de beveili-ging bij de horeca opgeschroefd, omdat ze absoluut niet wil dat er iets misgaat, aldus Jansen. De extra regels leveren de organisatie volgens Jansen meer werk op. Dat is niet leuk, maar we willen de brade-rie toch blijven organiseren. We zijn ooit begonnen met tien, vijftien kramen en nu zijn er zon honderdvijftig deelnemers. Ook daarom wil ik dit kindje niet kwijt. Afhan-kelijk van het weer verwacht Jansen weer tussen de 10.000 en 20.000 bezoekers op de braderie.

  Weer extra maatregelen tijdensbraderie Tholen

  Vri jdag 29 augustus en zaterdag 30 augustus

  THOLEN Tijdens de braderie in Tholen-stad, vrijdag 29 en zaterdag 30 augustus, zijn er weer extra veiligheids-maatregelen.

  DOOR JOSIEN MATHLENER

  Alle drie hebben ze een eigen stijl. Diny Au-gustijn-van Gils (65) is een autodidact die naar eigen zeggen graag winterlandschap-pen uit die oude romantische tijd schil-dert. Haar broer Nico van Gils (60) creert levensechte stillevens en zijn echtgenote Rejan van Gils (58) pakt vele onderwerpen aan om op het doek vast te leggen. Het levert bij elkaar een gevarieerde en verras-sende expositie op van hoog niveau. De familie Van Gils komt elke week van-uit Steenbergen naar Tholen om lessen te volgen bij Francesco Antonietti en Andrea Cooke van Kunstcentrum Tholen en Atelier 28 in Tholen. Nico en Rejan volgden er al les. Zij zeiden dat het ook echt iets voor mij was, aldus Diny. In een ongedwongen en gezellige sfeer krijgen cursisten er de ge-legenheid zichzelf creatief te ontwikkelen. Nicos olie-stillevens lijken zo levensecht, dat je verwacht het eitje en de sinaasappel zo van het bord te kunnen pakken. De uit-eenlopende acrylwerken van Rejan hebben eveneens een grote aantrekkingskracht.

  Als je bedenkt dat zij nog maar sinds een paar jaar schildert, zegt Diny trots over haar schoonzus. Haar eigen olie- en acryl-schilderijen nemen je mee naar pittoreske stadsstraten en nostalgische (winter)land-schapstaferelen. Ik ga graag op in mijn schilderijen en bedenk er van alles bij zoals waar de personen het bijvoorbeeld over hebben met elkaar, vertelt Diny lachend. Bij haar strandgezichten heeft ze zich laten inspireren door Jozef Israls. Zijn werk hangt in het Rijksmuseum. Daar wil ik nog heen om te zien of mijn schilderijen erop lijken. Wie van dichtbij een blik op Dinys werk werpt, ziet een genuanceerd, maar heel breed kleurenspectrum. Een streling voor het oog.

  MotivatieHeel bijzonder. Dat vindt Francesco An-tonietti van de familie-expositie. Je ziet weleens twee leden uit een familie, maar drie familieleden die op zon hoog niveau schilderen als Rejan, Nico en Diny doen, dat kom je zelden tegen. Zo positief als de familie Van Gils staat tegenover de wijze

  waarop Francesco en Andrea hun cursisten technieken en vaardigheden bijbrengen, zo enthousiast zijn ook de twee docenten van Kunstcentrum Tholen. Aanleg speelt een rol, maar minstens zo belangrijk is motiva-tie. Wanneer je op het doek krijgt wat je met je werk wilt vertellen, is dat een teken van vooruitgang en het geeft plezier, licht Francesco toe. De cursussen zijn er voor beginners en gevorderden. De cursisten bepalen zelf hun onderwerp. We willen dat ze kiezen voor dat waarnaar hun hart uitgaat. Dat geeft diversiteit en iedereen kan zijn ei erin kwijt. Daarnaast stimuleren cursisten in hun enthousiasme elkaar.

  Meer informatieDe lessen bij Kunstcentrum Tholen zijn op maandag, woensdag, donderdag en vrij-dag. Op zaterdag kan iedereen, van jong tot oud, binnenlopen om te tekenen of schilde-ren. De kunstexpositie in het oude stadhuis aan de Hoogstraat 12 is elke zaterdag van-af 13.30 uur gratis toegankelijk. Om 15.30 is er een concert. Kijk voor meer informatie op www.atelier28.net/kunstcentrum.aspx

  Francesco Antonietti: Drie familieleden op zon niveau is zeldzaam

  Gevarieerde en verrassende famil ie-exposi t ie in het oude stadhuis

  Diny Augustijn-van Gils tussen het werk van haar broer Nico en zichzelf. FOTO JOSIEN MATHLENER

  THOLEN In het oude stadhuis in Tholen is deze zomer op de zaterdagmiddag een expositie te bezichtigen van drie leden van een familie. Deze familie Van Gils verrast het publiek met stillevens, stadsgezichten, strandtafere-len en portretten.

 • BRADERIE St. MAARtEnSDIjk

  Zaterdag 2 augustus 2014

  DOOR BRITTA JANSSEN

  De ongeveer honderd kramen van de braderie zijn te vinden in het centrum. Hier vindt u tussen 10.00

  en 18.00 uur de mooiste waar bij de stands op en rond de Markt en Haven. De gezellige terrassen

  bij de horeca maken de braderie nog leuker, belooft een woordvoerder van de braderieorganisatie,

  Ondernemers Vereniging Smalstad.

  Muziek

  Wie neervlijt op n van de terrassen op de markt kan niet alleen even uitrusten en van een hapje en

  drankje genieten, maar ook van muziek. Bij de terrassen van Hotel KOM! en cafetaria t Hoekske komen

  allerlei soorten muziek aan bod. Van 12.00 tot 24.00 uur draait een dj passende achtergrondmuziek, van

  de kids-top-20 tot Nederlandstalige nummers, maar ook dans-, lounge- en terrasmuziek.

  Tussen 16.30 en 19.30 uur treedt Harrys Gang, bekend van vorige braderien, live op. Ze vermaken het

  publiek tijdens een aantal optredens met bekende, goede covers. Dus wanneer de braderie om 18.00

  uur afgelopen is, blijft het dus gezellig op de mooie Markt van Sint-Maartensdijk. Ook daarom wilden

  we graag voor muziek zorgen in de avonduren.

  Jubileum

  Vanaf vandaag zorgt de kermis bij de Haven al voor entertainment. Die is tot en met zaterdag dagelijks

  open. Die eerste dag is er meteen een jubileum te vieren. Familie Van der Vorst houdt haar kermis voor

  de vijftigste keer in Smerdiek. Piet en Riet van der Vorst uit Halsteren zetten de kermis een halve eeuw

  geleden voor het eerst op in het dorp. De Thoolse wethouder Frank Hommel zet hen daarom om 13.30

  uur in het zonnetje. Ze krijgen een cadeau en de familie trakteert haar kermisklanten ook. Aansluitend

  aan de huldiging delen zij van 14.00 tot 14.30 uur gratis suikerspinnen en vrijkaartjes voor de kermis uit.

  Kermis en braderie met veelmuziek in Smerdiek

  Gezelligheid op de braderie in Sint-Maartensdijk. ARCHIEFFOTO LEO ADRIAANSEN

  SINT-MAARTENSDIJK - Het hart van Sint-Maartensdijk maakt zich op voor de jaar-lijkse braderie. Die is zaterdag (2 augustus) weer te bezoeken. Traditiegetrouw begint de voorpret voor deze gezellige markt met de kermis, die vandaag (woensdag) al begint. Dit jaar is er een bijzonder jubileum te vieren.

  Inkoop - Verkoop - Autobemiddeling, Voor alle reparaties, laswerk en APKVASTE PRIJSOPGAAF EN 6 MAANDEN GARANTIE

  AUTO WORK SHOPPluimpotweg 12-14

  St. Maartensdijk, 0166-664467

  Op zaterdag 2 augustus is de werkplaats

  GESLOTEN!Wij zijn te bereiken op de braderie

  in Sint-Maartensdijk en staan op de hoek Noordpoort/Markt

  06-51700365 of 06-13186850

  voor occasions, kijk op WWW.AUTOWORKSHOP.NL

  SLAGERIJ OP DEN BROUW

  Markt 10, 4695 CE Sint-Maartensdijk Telefoon 0166-662539

  Ook wij staan weer op de Braderie!

  Kom langs voor een heerlijk broodje Beenham, broodje hamburger en sat!

  I.v.m. de braderie zijn wij a.s. zaterdag 2 augustus

  de gehele dag GEsLOTEN!

 • BRADERIE St. MAARtEnSDIjk

  Zaterdag 2 augustus 2014

  Zeeland DivecenterWil je DeZe Zomer je Duikbrevet halen?

  Dan heb je nu de kans, want in de Molenstraat in Sint-Maartensdijk is sinds kort onze watersportwinkel geopend.

  Kom vrijblijvend eens langs, de koffie staat klaar!

  Hier kan je duiklessen volgen, duikaccessoires en zwemkleding kopen. Tevens allerlei strandspeelgoed.

  Ook verhuren wij duikmaterialen.

  Kijk eens op onze website www.zeelanddivecenter.nl

  sm

  er

  die

  k

  GA

  rA

  Ge

  Taxibedrijf Van HaaftenDe Thoolse Taxi Nijverheidsweg 17 Sint-MaartensdijkTel. (0166) 662607 / b.g.g. (0166) 652535www.thoolsetaxi.nl [email protected]

  Keurig verzorgd en stipt op tijd:waarheen uw rit ook leidt

  Gespecialiseerd in personenvervoerparticulieren - scholen - VIPs - rouw - trouw - ook op contract - voor alle zorg(verzekeraars)

  Provincialeweg 114695 RM Sint Maartensdijk Tel./fax (0166) 69 71 55 M 06 53 78 80 35www.bootkussens.com

  Gespecialiseerd in stofferen van plezier- en zeilboten,

  maar ook voor meubels en caravan kussens kunt u bij ons terecht

  Provincialeweg 114695 RM Sint Maartensdijk Tel./fax (0166) 69 71 55 M 06 53 78 80 35www.bootkussens.com

  Gespecialiseerd in stofferen van plezier- en zeilboten,

  maar ook voor meubels en caravan kussens kunt u bij ons terecht

  .DSVDORQRSGH0DUW2RN]RQGHUDIVSUDDNDOWLMGZHONRP

  1XDOOHVLHUDGHQHYRRU

  ORRSJHUXVWHHQVELQQHQHQNLMNRSXZJHPDNHYHQURQG

  0DUNW&+

  6LQW0DDUWHQVGLMN

  .DSVDORQRSGH0DUW2RN]RQGHUDIVSUDDNDOWLMGZHONRP

  1XDOOHVLHUDGHQHYRRU

  ORRSJHUXVWHHQVELQQHQHQNLMNRSXZJHPDNHYHQURQG

  0DUNW&+

  6LQW0DDUWHQVGLMN

  .DSVDORQRSGH0DUW2RN]RQGHUDIVSUDDNDOWLMGZHONRP

  1XDOOHVLHUDGHQHYRRU

  ORRSJHUXVWHHQVELQQHQHQNLMNRSXZJHPDNHYHQURQG

  0DUNW&+

  6LQW0DDUWHQVGLMN

  Wij zijn tijdens de braderie GESLOTEN

  Iedereen een jne dag toegewenst!

  www.bongiorno.nl

  Wenst iedereen een fijne braderie toe!

 • BRADERIE St. MAARtEnSDIjk

  Zaterdag 2 augustus 2014

  Markt 22 St. MaartenSdijk, tel.: 0166-662486

  25% KORTINGOp alle IN vOORRaad zIjNde desIRee TROuwRINGeN

  15% KORTINGOp alle besTellINGeN

  HORlOGeR - juwelIeR

  50% KORTINGOp zIlveReN vRIeNdscHapsRINGeN vaN desIRee

  TOT 70% KORTINGOp alle HORlOGes

  TOT eN MeT zaTeRdaG 2 auGusTus

  Hotel KOM! en t Hoekske presenteren MUZIEK op de Braderie: van 11 tot 12; live optreden van de beiaardier, van 12 tot 12 Live Dance Department met DJ Romano en tussen half 5 en 7 Herries Gang (heerlijke live covers)

  KOM! Wederom tijdens de braderie!

  Gewokte Zeeuwse mosselen

  17.50Gegrilde sat

  15.00Geserveerd met verse Thoolse frites en salade.

  Graag vooraf reserveren! Vanaf 18.00 uur.

  Op terras serveren we heerlijKe wOrsteballetjes

  Markt 58 | 4695 CH Sint-Maartensdijk0166 - 66 30 00 | [email protected]

  ZATERDAG 2 AUGUSTUSBRADERIE IN SINT-MAARTENSDIJK IN HET CENTRUM, OP EN ROND DE MARKT EN DE HAVENMuziek bij de terrassen van Hotel KOM! en cafetaria t Hoekske

  De hele dag (van 12 tot 12) zal een DJ passende achtergrondmuziek draaien. Van de kids-top-20 tot aan Nederlandstalig en ook dans-, lounge- en terrasmuziek. Heerlijk met een lekker hapje en een lekker drankje. Tussen half 5 en half 8 zal Harrys Gang, bekend van vorige Braderien, live optreden en in een aantal optredens goede en bekende covers spelen. van vorige Braderien, live optreden en in een aantal optredens goede en bekende covers spelen.

  De braderie met de kraampjes duurt tot 18.00 uur. Dus als de kraampjes sto-pen met hun verkoop zal het nog steeds gezellig blijven op de mooie Markt van Sint-Maartensdijk. Dus daarom ook muziek in de avonduren.

  Traditiegetrouw wordt de braderie voorafgegaan door de kermis bij de Haven.

  https://www.facebook.com/ondernemersverenigingsmalstad

  Organisatie: Ondernemers Vereniging Smalstad

  Vele kraampjes en terrassen!

 • BRADERIE St. MAARtEnSDIjk

  Zaterdag 2 augustus 2014

  DOOR JOSIEN MATHLENER

  Bij binnenkomst thuis bij Jasmine en Mariska is het meteen duidelijk: hier wordt fanatiek geloomd. De keukentafel ligt vol loom-bandjes, een instruc-tieboek en de nodige werktuigmaterialen. Mariska en Jasmine dragen aan de polsen sieraden en Jas-mine zelfs voetsieraden die van haar tenen over de voet naar de enkel gaan. Ze zijn druk bezig met het maken van nog meer sieraden.

  PunnikenErgens doet het loomen denken aan het punniken van vroeger, maar deze hippe vorm kent meer mogelijkheden. Het loomen bestaat vooral uit het creren van allerlei leuke (dieren)figuurtjes en sie-raden met gekleurde elastiekjes. Je doet dat met een loom-naald of een zogeheten loom, zoals de verstelbare rainbowloom, cra-z-loom en funloom. De hexafish armband en andere rainbowloom-crea-ties vallen ogenschijnlijk bij alle creatieve loomers, meiden n knullen, goed in de smaak.

  BanZe zijn nog niet zo heel lang in de ban van het loo-men, maar hun behendigheid laat zien dat Mariska en Jasmine de techniek al aardig beheersen. We kregen loom-bandjes van onze tante cadeau en ook onze zus Sandrina kwam ermee aanzetten, vertellen de zusjes.

  Je kan er hele leuke dingen mee maken, vindt Jasmine. Op internet valt er veel informatie te vinden over de technieken en de creaties die je al-lemaal kunt maken. Vlinders, potloodgrepen, haar-banden, loom-figuurtjes in combinatie met kraaltjes en nog veel meer. Mariska en Jamine leren het vak ook een beetje van een vriendinnetje uit Poortvliet, Kayleigh van Tiggelen. Zij maakt zelf loomfilm-pjes, lichten de meiden toe.

  SchildpadjeMariska: Ik weet niet echt wat ik het leukste vind om te maken. Jasmine gaat voor het hele loom-scala. Het heeft haar al eens een hele dag gekost om een schildpadje te maken, vertelt Anita, de moeder van de twee loomers. Aanvankelijk loom-den Jasmine en Mariska samen met Sandrina (16), zus Carlijn (14) en broertje Wilco (8), maar die haak-ten vrij snel weer af. Geen tijd en geen geduld Dat laatste weten de jongste meiden in het ge-zin wel nog altijd op te brengen, al kost het wat

  moeite. Ik loom niet alle dagen achter elkaar. Als ik me verveel, dan ga ik loomen, vertelt Mariska. Het eerdergenoemde schildpadje leverde Jasmine soms even een boos moment op, maar ze ging onvermoeibaar door tot het loomdiertje helemaal compleet was. Ze twijfelen over meedoen aan de wedstrijd van het museum, maar over het loomen zijn ze het wel eens: Wij gaan nog wel even door.

  WedstrijdStreekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland roept kinderen tot twaalf jaar op om voor 4 augus-tus hun loom-creaties in te leveren. Deze creaties krijgen voor de wedstrijd een nummer en een plekje in een speciale expositievitrine op de zolder van het hoofdgebouw van De Meestoof. Deelnemers moe-ten hun creatie voorzien van naam, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en pasfoto. Vanaf de braderie op 9 augustus tot vier weken erna mogen museumbezoekers hun stem uitbrengen op de drie mooiste creaties. Wie weet win jij een mooie prijs.

  We gaan nog even door met loomenStreekmuseum De Meestoof spr ingt met wedstr i jd in op rage met elast iekjes

  Jasmine en Mariska Reedijk leven zich met loomen creatief uit. FOTO JOSIEN MATHLENER

  THOLEN Loomen. Het is d hype van dit moment bij kinderen. Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland houdt een wed-strijd voor de mooiste loom-creatie onder de jeugd tot 12 jaar. De Thoolse zusjes Jas-mine (10) en Mariska (12) Reedijk maken loombeestjes, -hand en -voetsieraden.

  www.internetbode.nlvoor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

  SANDALEN EN BASIS

  COLLECTIE 10% KORTING

  DE OPRUIMING START OP VRIJDAG 1 AU

  GUSTUS

  THOLEN Brugstraat 21 / T 0166 602321 ST. MAARTENSDIJK Ds. de Bresstraat 10 / T 0166 662167 WWW.QUISTSCHOENEN.NL

  SLAGERIJ OP DEN BROUW

  Markt 10, 4695 CE Sint-Maartensdijk Telefoon 0166-662539

  Weekend reclame do-vr-za 31 juli en 1 en 2 augustusMagere Runderlappen 500 gram 6,60 kilo 12,50Hamlappen 500 gram 4,25 kilo 7,25Bij 4 Grillburgers of Gebraden gehaktballen de vijfde gratisNasivlees 500 gram 3,60Voor de boterham met 25% korting:Alles uit eigen keuken- Gebraden procureur - Gebraden Runderrollade- Casselerrib, naturel of met pepertjesLekker stuk Leverworst 300 gram halen, 200 gram betalenSalade van de week met 25% kortingRomige kip-kerriesaladeMaandag en dinsdag 4 en 5 augustusBij 4 Slavinken, Blinde Vinken of Gehakt Cordon Blues de vijfde gratisWoensdag 6 augustusGehakt kilo 5,98Bakje zult 0,89

  !! Zaterdag 2 augustus staan wij ook weer op de braderie met heerlijke Sat van de barbecue,

  broodjes Beenham en Broodjes Hamburger !!Bezoek ook eens onze website: www.slagerijopdenbrouw.nl

  Sierwerk van ElzakkerGeulweg 35 - Sint-Maartensdijk

  Gespecialiseerd in massief hekwerk dat op maat wordt gemaakt.Hekwerk, poorten, raam- en deurbeveiliging, automatisering, balkonhekken, verlichting, schoorsteenkappen, industrie-hekken, glittermatten, diverse laswerkzaamheden etc.

  Voor info, vrijblijvende offerte en/of openingstijden:Tel & fax: 0166 66 19 98 / mobiel 06 51 03 91 32 / Tel & fax: 0164 61 65 77www.sierwerkvanelzakker.nl

  DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

  Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

  Evt. gratis thuisbezorging.

  Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

 • PAGINA 10

  DOOR ELLEN DE VRIEND

  Het is muisstil tijdens het beieren van de klokken van de Lange Jan en daarna bij de n minuut stilte. Samen staan we stil bij de noodlottige gebeurtenis, het vreselijke vliegtuigongeluk, zegt de Middelburgse loco-burgemeester Chris Dekker tijdens zijn toespraak. De crash slaat een diepe wond in onze samenleving en is zo intens dat het in heel Nederland te voelen is. Op dit moment komen de eerste slachtoffers terug op Nederlandse bodem, dan zijn deze mensen weer thuis

  StilDe sfeer is plechtig en indrukwekkend. Op het zachte ruisen van de bomen na is het stil op het Abdijplein. Een aantal mensen vouwt de handen als in gebed als de klokken van de Lange Jan beginnen te luiden. Het gebeier is tot diep in het lichaam te voelen. Op het plein blijft het stil. Iedereen staat onbeweeglijk in de schaduw van de bomen. Sommigen in werkkleding of uni-form.

  Heel Nederland is n minuut stil wanneer de eerste twee vliegtuigen met lichamen van de vliegtuigcrash in Oekrane op het vliegveld in Eindhoven aankomen.

  AfschuwelijkGiana Rossi praat voor de plechtigheid hardop tegen haar bruine Chihuahua. De Italiaanse is op vakantie in Zoutelande en speciaal voor de slachtoffers van de vliegtuigcrash met een paar familieleden naar het Abdijplein gekomen. Het is af-schuwelijk afschuwelijk. Ze schudt haar hoofd met tranen in haar ogen en weet niet wat ze verder moet zeggen. Het is oneerlijk hoe het leven van al die mensen in n klap is weggenomen, zegt Ciska Tan (46) uit Domburg. Dirk de Jonge (53) uit Kloetinge vindt de bijeenkomst in Middelburg bijwonen het laatste wat hij kan doen voor de slachtoffers. Het is zo triest, onnodig ook. Het had iedereen kun-nen overkomen. Harm de Corte (67) uit Oost-Souburg is boos. Als je dan op televisie ziet dat de doden compleet bestolen zijn. Ik hoop dat ze de daders oppakken, maar dat zal wel

  niet. Al die onschuldige mensen, daarom ben ik hier. Hij heft zijn handen. Wat kun je anders doen?

  RouwIn alle Zeeuwse gemeenten was woens-dag aandacht voor de dag van nationale rouw. De kerken sloten zich erbij aan door de klokken te luiden, vlaggen werden half-stok gehangen en er was een minuut stilte bij de terugkeer van de stoffelijke over-schotten van slachtoffers bij evenemen-ten. Ook hebben molenaars in Zeeland de wieken van hun gemaal in de rouwstand gezet.

  CondoleanceIn het provinciehuis aan de Abdij 6 in Mid-delburg kunnen mensen sinds vorige week een condoleanceregister tekenen voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekrane. Het register is te vinden in de hal van het provinciehuis. Dat is tijdens werkdagen geopend. Via het Nationale Condoleance-register www.condoleance.nl kunnen mensen digitaal hun blijk van medeleven uiten.

  Zeeland was woensdag stilDag van nat ionale rouw ter nagedachtenis aan slachtof fers v l iegramp

  Op het Abdijplein kwamen mensen samen om de slachtoffers van de vliegramp te herdenken. FOTO ELLEN DE VRIEND

  MIDDELBURG Op het sfeervolle Abdijplein in Middelburg verzamelden zich woensdagmiddag ongeveer hon-derd mensen voor een bijeenkomst in het kader van de dag van nationale rouw. De gemeente Middelburg maakte in de ochtend bekend een plechtigheid te organiseren om de slachtoffers van de vliegramp in Oekrane te herden-ken. Er waren mensen uit Middelburg aanwezig, maar ook velen van (ver) daarbuiten. Zij toonden op indrukwek-kende wijze hun respect.

  EREDIENSTEN ZONDAG 3 AUGUSTUS

  THOLEN:CHR GER KERK: 10.00u leesdienst in Tholen Gezamenlijk met Oud-Vossemeer; 15.00u ds. A.C. Uitslag in Oud-Vossemeer Geza-menlijk met TholenHERV GEM: 9.30u kand.J.H.de Vree; 18.30u ds. J.BlomHERV GEM IMMANUEL: 10.00u ds. H de Bie, s Gravenpolder. Gezamenlijke dienst, Ichthuskerk.GER ICHTHUSKERK: 10.00u Ds. J. de Bie (gez. dienst Immanuel)RK KERK: 11.00u woord gebed communievieringZORGCENTRUM TEN ANKER: 10.00u dhr. J. Verbruggen

  POORTVLIET:GER KERK: 10.00u niet bekend

  SCHERPENISSE:GER GEM: 9.30 en 18.30u ds. E. Bakker, 14.00u leesdienst.

  SINT-MAARTENSDIJK:HERSTELD HERV GEM: 9.00u ds. H. Juffer, Nieuwe Tonge; 14.30u ds. H. JufferHERV GEM REHOBOTH: 10.00u ds. B. de Haan Nieuw en Sint Joosland; 19.00u ds. mw. E. Bouman Nieuw en Sint Joosland

  STAVENISSE:HERV GEM: 10.00u ds. J. Reehorst, Stavenisse; 18.00u ds. M.A. Post.

  SINT-ANNALAND: HERV GEM: 10.00u Ds. A. van Herk, Hasselt; 18.00u Ds. A. van Herk, Hasselt

  OUD-VOSSEMEER:CHR GER KERK: 10.00u leesdienst (gez. in Tholen); 15.00u ds A.C. Uitslag (gez. dienst in Oud-Vossemeer)

  GER KERK: 10.00u Ds. A. de Ruiter, GenderenRK KERK: 09.30u

  ANNA JACOBAPOLDER:GER KERK: 9.00u Ds. H.C. van het Maalpad

  SINT PHILIPSLAND:HERVORMDE GEM: 9.30u kand. M. van Dalen; 17.00u ds. J. Lohuis

  Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u via de website www.in-ternetbode.nl (klikken op Redactie) aanleveren.

  KERKELIJK NIEUWS

  THOLEN - Ook dit jaar hebben wij mo-gen ervaren hoe bijzonder het is om Nederland te zien door de ogen van een 15 jarige Thaise uitwisseling stu-dent. Vorig jaar augustus haalden wij Book (gastdochter) op van Schiphol een jong, beetje verlegen en fijn ge-bouwd meisje, mijn eerste gedachte was zou zij het aan kunnen om iedere dag op haar fiets van Tholen naar Ber-gen op Zoom te gaan.

  Gaat ze het redden in VWO4 van het Rijks. Bij thuiskomst in Tholen kijkt Book verbaasd rond ons hele huis en huisraad is voorzien van memobriefjes, de trap, het raam, de stoel enz, we leggen Book uit dat deze briefjes voor haar zijn om een stukje van onze taal te leren, iedere dag moet Book 10 Nederlandse woordjes leren spre-ken en de betekenis van de woorden we-ten. Na het aankomst weekend gaat Book op orintatie kamp deze word georgani-seerd door YFU(uitwisseling organisatie ) Op dit kamp worden de studenten wegwijs gemaakt in aantal Nederlandse gebruiken en gewoontes. Als Book terug komt van het kamp snapt ze dat het hier gewoon is dat wij s morgens brood eten en s avonds vla eten als toetje, ze had dit vo-rige week toch wel erg vreemd gevonden. Ondertussen hebben wij haar klassenlijst ontvangen en benaderen een meisje uit Tholen met de vraag of Book de eerste dag met haar mee mag fietsen naar school. Dit is succesvol bij thuiskomst uit school is Book erg enthousiast ze was met een

  groep meisjes mee gefietst en de eerste afspraak was gemaakt ze ging s avonds boeken kaften bij een vriendinnetje thuis dit was het begin van een netwerk wat gedurende het jaar alleen maar uitbreidde, Book werd gevraagd op feestjes, sloot aan bij de plaatselijke jazz ballet groep en ging badmintonnen. Na een paar maanden leef-de Book het leven van wat hier ook een 15 jarige doet. Ja en daar hoort ook bij dat je dan met je vriendinnen naar het neuzebal, schoolfeesten, de carnaval enz. gaat. Deze unieke ervaring maak je als gastge-zin mee je ziet je gastkind stap voor stap groeien in het inburgeren. In deze periode heeft ze zich ook onze taal vaardig ge-maakt en spreekt dan ook vloeiend Ne-derlands, inclusief stopwoorden, gezegdes ed aan dat laatste hoef je als gastouders niets te doen vriendinnen nemen deze taak onbewust op zich. Grappig is dan als je iets vraagt en ze zegt echt niet of andere uitspraken die wij haar echt niet geleerd hebben. Op 5 juli hebben we Book weer naar Schiphol ge-bracht voor haar terug reis naar Bangkok maar niet voor ze een Tot ziens feestje had gegeven voor al haar vrienden en vriendinnen.Iedereen die een plaatsje in zijn hart heeft en zelf wil ervaren wat het is om gastgezin te zijn bezoek de website www.yfu.nlOok wij kunnen u vrijblijvend informa-tie geven Johan en Anita van den Ber-ge:0166-603500. De studenten komen uit 27 verschillende landen en de leeftijd vari-eert tussen de 15 en 18 jaar.

  Haal de wereld in huisGastgezin z i jn geef t posi t ieve energie

  SINT-MAARTENSDIJKKringloopwinkel: Ook tijdens de braderie op 2 augustus is het dienstencentrum met kringloopwinkels van het Leger des Heils, Radda Barnenstraat 9 in Sint-Maartensdijk van 10 tot 12.30 uur open. Dit jaar hebben we op ons buitenterrein een aantal extra activiteiten, o.a. een grote stand staan met heel veel boeken. Een kraam met leuke en bijzondere artikelen die we het afgelopen half jaar hebben gekregen. Van een bevriende relatie hebben we een heleboel artikelen voor persoonlijke verzorging gekregen. Ook onze meubelhal aan de Wouthoekseweg 5 is open. En in het dienstencentrum staat de koffie voor u klaar.

  THOLENKringloopwinkel: Gebruikte kleding en zorgvuldig gesorteerd in de kringloopwinkel Gaaf&Goed van het Leger des Heils in de Dalemsestraat 4 in Tholen. U bent van harte welkom: dinsdag 9.30-12.00 uur, woensdag 13.30-16.00 uur; vrijdag 9.30-12.00/13.30-16.00 uur. Kom gerust een keertje vrijblijvend langs, onze vrijwilligsters zullen u graag ontvangen.

  Stadhuisconcert: Zaterdag 2 augustus zal in het Oude Stadhuis van Tholen een Stad-huisconcert met een hedendaags tintje worden gegeven. Arie Knulst, pianoleerling van Jan de Viet in Tholen, zal muziek spelen van o.a. de Franse componist Yann Tiersen en van de Italiaan Ludovico Einaudi. Het programma dat Arie Knulst uitvoert heet Hedendaagse Klassieken. Aanvang 15.30 uur. Aansluitend bespeelt stadsbeiaardier Gerard de Waardt het carillon van het Stad-huistorentje waar de bezoekers, met een aangeboden kommetje thee, in de Stadhuistuin naar kunnen luisteren. Alle concerten van de Stichting Anthonie Keldermans: www.kel-dermansconcerten.nl

  Zomerconcert: Ellen Bekink (sopraan) en Jan Verswijveren (bariton) zingen met gitaar-begeleiding van Janluisterliedjes in de sfeervolle RK Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk op de Markt te Tholen op zaterdag 2 augustus van 14.30 tot 15.00 uur. Ellen en Jan, die sinds 2010 samen zingen verzorgen hiermee het 13e zomerconcert in een reeks van 20, die iedere zaterdag afwisselend in drie kerkgebouwen in het centrum van Tholen Stad worden gehouden. Op het programma van 2 augustus staan zowel covers als eigen num-mers. Melodie en tekst staan hoog in het vaandel. De toegang is gratis.

  KORTE BERICHTEN

  MetenOm te bepalen of het project om Tholen beter bekend te maken werkt, moet er volgens Hommel een goed meetinstrument ko-men. Voor heel Zeeland is er al een systeem in ontwikkeling om te zien hoeveel toeristen hier verblijven. We kijken of dit wellicht iets voor ons is. Maar daarmee dek je waarschijnlijk

  nog niet alles, bijvoorbeeld toeristen die alleen de veiling be-zoeken of een rondvaart maken.

  SuggestiesSuggesties om Tholen beter bekend te maken zijn welkom via [email protected]

  Tholen werkt aan bekendheidvervolg van voorpagina

  BREDA - In de achtste speelronde drie heren met een score boven de vijfhon-derd.

  Piet Graumans 181-160-177=518, Marcel Kamsteeg 169-188-149=506, Peter van Rijthoven 195-157-151=503. De hoogste serie bij de dames Netty van Nispen 165-155-156=476.De eerste vijf van het klassement bij de heren en dames zijn (het eerste getal is het gemiddelde scratch en het tweede plus handicap). Heren 1. Humphrey Wes-sels 132,42-185,42, 2. Rob v.d. Luitgaarden 172,33-185,33, 3. Joop Verkerk 108,67-184,67, 4. Frans Diez 114,83-182,83, 5.

  Marcel Kamsteeg 158,00-182,00. Dames 1. Mientje van Mook 142,05-189,05, 2. Netty van Nispen 157,48-188,48, 3. Wilma de Vries 128,53-185,53, 4. Diny Huijsmans 134,04-184,04, 5. Marijke Noordegraaf 146,25-183,25.Op dit moment is er geen plaats meer voor 50 plussers. Maar als u interesse heeft om te bowlen geeft u zich gerust op, dan plaatsen wij u op de wachtlijst en zodra er plaats is infor-meren wij u daarover. Meer info: Bowling & Party Centrum, te Breda, Nassausingel 28, of kom op donderdagmorgen een kijkje nemen van 9.30-12.00; bowlingverenigingvijftigplus.nl

  50+ Zomertoernooi bowlen

 • Meer dan een half miljoen Bodes elke week!

  auto / caravan / camper en boot

  stallingJaarcontract vanaf e175,-

  Onze website www.bootencaravanstallingzeeland.nl

  Locatie: Oud VossemeerTel. info: 06 12864807

  ONGEDIERTE?

  GRATIS!

  Wilt u meer informatie of een afspraak maken?Mail naar: [email protected]

  of kijk op:

  GRATIS!

  Gezocht: huishoudelijk medewerkster (full-time) Ben je graag de spin in het web van

  hectisch huishouden? Wij zoeken lieve hulp die graag voor kinderen zorgt,

  goed kan schoonmaken, dierenliefhebber is en niet rookt. Naast

  de nodige ervaring is het belangrijk dat je beschikt over rijbewijs en eigen auto. Ben je al enthousiast dan graag

  je cv en motivatiebrief sturen naar: [email protected]

  ZEELANDHALLEN * 9-16.30 uur

  dewitevenementen.nl / 0251-31 90 90

  snuffelmarkt9 augustus

  Zeelandhallen goes | Binnen + Buiten * 9.00-16.30

  KARWEI Steenbergen Houtzagerij 4 4651 SN Steenbergen Tel.: 0167-562648

  van 12.00 tot 17.00 uur

  Elke zondag

  Openingstijden:Elke werkdag van 9 - 9Zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur

  bij KARWEI Steenbergen

  bij KARWEI Steenbergen

  bij KARWEI Steenbergen

  WWW.HOBBYKAS.NL

  Budget kas 350,-

  Alu-pro kas v.a. 925,-

  Combi-pro kas v.a. 950,-

  Victoriaanse kas v.a. 1400,-Bel voor onze folder/prijslijstShowterrein met 36 kassenEmBrEgtS KASSEN

  gors 70 Hoeven 0165-502506

  In- en verkoop van nieuwe & gebruikte autos en bestelwagens

  Paasdijkweg 24693 RE Poortvliet

  Tel. 0166-612680Fax. 0166-612622

  [email protected]

  www.niemantsverdrietauto.nl

  - Autoverhuur- Onderhoud, reparatie, APK- Div. bestel- & bedrijfsautos- Koelautos te koop/te huur

  Moniek Medisch Pedicure 06-49113717 www.moniekpedicure.nl

  Adrie vAn BurghAutobedrijf

  Amprestraat 1 4691 RG TholenTel.: 0166-603079 Fax: 0166-607181

  Wij repareren alle merken autos Wij staan klaar voor een grote, kleine winter- en zomerbeurt aan uw auto

  Wij keuren uw auto A.P.K. Wij verkopen nieuwe autos, alle merken en ruilen uw oude auto in

  Wij verkopen gebruikte autos Airco service

  Wij repareren en spuiten alle merken schadeautos Wij spuiten uw meubels, keukenkastjes, radiatoren in de gewenste kleur

  Adrie en Arno staan voor u klaar!

  Wij repareren alle merken autos Wij staan klaar voor een grote, kleine winter- en zomerbeurt aan uw auto

  Wij keuren uw auto A.P.K. Wij verkopen nieuwe autos, alle merken en ruilen uw oude auto in

  Wij verkopen gebruikte autos Airco service

  Wij repareren en spuiten alle merken schadeautos Wij spuiten uw meubels, keukenkastjes, radiatoren in de gewenste kleur

  Wij wassen niet uw auto, dat mag u in onze wasstraat laten doen...

  Adrie en Arno staan voor u klaar!

  KWALITEITSSLAGERIJJ. BEVELANDERLangestraat 1, PoortvlietTelefoon 0166-612467

  Laatste week voor de vakantie top aanbiedingenWoEnSdAG, dondERdAG En vRIJdAG

  1 kilo runder gehakt (alleen woensdag) 5,98500 gram malse bieflappen 6,50500 gram indisch gehakt 2,98100 gram kip/varkens gepaneerde schnitzels 0,98 100 gram kip blokjes naturel of gekruid 0,98gehakt cordon bleu 5 halen 4 betalen100 gram eigen gekookte achterham 1,42100 gram gekookte worst 0,95100 gram boterhamworst 0,95 of alle drie samen voor slechts 3,29

  Wegens vakantie gesloten vanaf zaterdag 2 augustus t/m maandag 18 augustus

  vrijdag: 17.00 gesloten(Let op zaterdag 2 augustus gesloten

  en D.V. dinsdag 19 augustus weer open)

  Juridisch Advies

  Tholen en RotterdamT: (0166) 60 36 60

  Betrokken, betrouwbaaren deskundig

  uristenkamerDe

  De Juristenkamer opent haar deuren

  Juridisch Advies

  [email protected]

  - 130 soorten pannenkoeken- Grill specialiteiten (niet op zondag)- Overdekt en verwarmd terras- Speeltuin en kinderboerderij- Minigolf en kanoverhuurInformeer naar de mogelijkheden

  voor feesten en partijen.

  Terrein- en Horecamedew. (m/v) gevraagd (cv+pasfoto meesturen)

  [email protected]

  Dorpsweg 136, De HeenTel: 0167 560000

  GeOpenD:Dagelijks vanaf 12.00 uur

  Maandag gesloten

  GRATIS JURIDISCH

  ADVIESINLOOPSPREEKUUR:

  Iedere dinsdag 17.00 tot 19.00 uurPasteurlaan 1

  Bergen op Zoom(nabij Lievensberg Ziekenhuis)

  Of maaK tELEfONISch EEN afSPRaaK: 0164-266600

  VITAK Advocaten ?

  UITVOERDER GWW (M/V) CALCULATOR (M/V)Je staat in voor de volledige realisati e van je wegenbouwproject als was het je eigen bedrijf. Je onderhoudt zelfstandig de contac-ten met de opdrachtgever, studiebureau, leveranciers,. Je analyseert het dossier, stelt de planning op, bewaakt de kosten, stuurt je mensen aan en rapporteert aan de directi e de kwaliteit en vooruitgang der werken, .

  Nadat de werken op de werf zijn uitgevoerd, reikt de Uitvoerder jou de nodige gegevens aan om de werken samen met hem af te rekenen. Je brengt een bezoek aan de werf, je meet de uitgevoerde werken op, maakt detail-schetsen, je hebt rechtstreekse contacten met de opdrachtgevers, je verwerkt alle gegevens in moderne soft ware programmas.

  PROFIEL: civiele technieken HBO, leidinggevende en organisatorische competenti es, methodisch, logisch, nauwkeurig, eerlijk, proacti ef en zelfstandig, communicati ef en overtuigend, bent vertrouwd met MS O ce / MS Project

  PLOEGBAAS WEGENBOUW VAKMAN WEGENBOUWAls meewerkend Ploegbaas stuur je je vaste ploeg aan, je kunt planlezen, meten en uitzett en. Je controleert de kwaliteit en de vooruitgang van het werk, je voert eenvoudi-ge administrati eve taken uit, je onderhoudt goede contacten met de opdrachtgevers, je werkt met, en bent verantwoordelijk voor je eigen, moderne machines, werfgereedschap-pen, camionett e, .

  samen met je team sluit je riolering aan, je legt buizen, je plaatst kolken, borduren en goten. Je legt klinkers en tegels en je voert algemeen voorkomend grondwerk uit.PROFIEL:aantoonbare vakopleiding (wegen)bouw en/of de nodige ervaring / rijbewijs B-(E) / VCA att est / goede fysiek / technisch aangelegd/ perfect nederlandstalig

  Stuur ons je CV! [email protected] .be www.atf .be

  - geen ingewikkelde hirarchie, to e eerlijke familiale werksfeer- je werkt met moderne goed onderhouden machines en gereedschappen- levrije werkomgeving (in en rond de Antwerpse haven) met goed geregeld vervoer- aantrekkelijk salaris, goede extra sociale regelingen, geen papierenrompslomp- to e personeelsacti viteiten, en nog heel veel extras

  AANBOD

  JOBDAG 12 AUGUSTUSBEL VOOR EEN AFSPRAAK: +32 3 568 69 49

  ?UITVOERDER GWW (M/V) CALCULATOR (M/V)

  Je staat in voor de volledige realisati e van je wegenbouwproject als was het je eigen bedrijf. Je onderhoudt zelfstandig de contac-ten met de opdrachtgever, studiebureau, leveranciers,. Je analyseert het dossier, stelt de planning op, bewaakt de kosten, stuurt je mensen aan en rapporteert aan de directi e de kwaliteit en vooruitgang der werken, .

  Nadat de werken op de werf zijn uitgevoerd, reikt de Uitvoerder jou de nodige gegevens aan om de werken samen met hem af te rekenen. Je brengt een bezoek aan de werf, je meet de uitgevoerde werken op, maakt detail-schetsen, je hebt rechtstreekse contacten met de opdrachtgevers, je verwerkt alle gegevens in moderne soft ware programmas.

  PROFIEL: civiele technieken HBO, leidinggevende en organisatorische competenti es, methodisch, logisch, nauwkeurig, eerlijk, proacti ef en zelfstandig, communicati ef en overtuigend, bent vertrouwd met MS O ce / MS Project

  PLOEGBAAS WEGENBOUW VAKMAN WEGENBOUWAls meewerkend Ploegbaas stuur je je vaste ploeg aan, je kunt planlezen, meten en uitzett en. Je controleert de kwaliteit en de vooruitgang van het werk, je voert eenvoudi-ge administrati eve taken uit, je onderhoudt goede contacten met de opdrachtgevers, je werkt met, en bent verantwoordelijk voor je eigen, moderne machines, werfgereedschap-pen, camionett e, .

  samen met je team sluit je riolering aan, je legt buizen, je plaatst kolken, borduren en goten. Je legt klinkers en tegels en je voert algemeen voorkomend grondwerk uit.PROFIEL:aantoonbare vakopleiding (wegen)bouw en/of de nodige ervaring / rijbewijs B-(E) / VCA att est / goede fysiek / technisch aangelegd/ perfect nederlandstalig

  Stuur ons je CV! [email protected] .be www.atf .be

  - geen ingewikkelde hirarchie, to e eerlijke familiale werksfeer- je werkt met moderne goed onderhouden machines en gereedschappen- levrije werkomgeving (in en rond de Antwerpse haven) met goed geregeld vervoer- aantrekkelijk salaris, goede extra sociale regelingen, geen papierenrompslomp- to e personeelsacti viteiten, en nog heel veel extras

  AANBOD

  JOBDAG 12 AUGUSTUSBEL VOOR EEN AFSPRAAK: +32 3 568 69 49

  ?UITVOERDER GWW (M/V) CALCULATOR (M/V)

  Je staat in voor de volledige realisati e van je wegenbouwproject als was het je eigen bedrijf. Je onderhoudt zelfstandig de contac-ten met de opdrachtgever, studiebureau, leveranciers,. Je analyseert het dossier, stelt de planning op, bewaakt de kosten, stuurt je mensen aan en rapporteert aan de directi e de kwaliteit en vooruitgang der werken, .

  Nadat de werken op de werf zijn uitgevoerd, reikt de Uitvoerder jou de nodige gegevens aan om de werken samen met hem af te rekenen. Je brengt een bezoek aan de werf, je meet de uitgevoerde werken op, maakt detail-schetsen, je hebt rechtstreekse contacten met de opdrachtgevers, je verwerkt alle gegevens in moderne soft ware programmas.

  PROFIEL: civiele technieken HBO, leidinggevende en organisatorische competenti es, methodisch, logisch, nauwkeurig, eerlijk, proacti ef en zelfstandig, communicati ef en overtuigend, bent vertrouwd met MS O ce / MS Project

  PLOEGBAAS WEGENBOUW VAKMAN WEGENBOUWAls meewerkend Ploegbaas stuur je je vaste ploeg aan, je kunt planlezen, meten en uitzett en. Je controleert de kwaliteit en de vooruitgang van het werk, je voert eenvoudi-ge administrati eve taken uit, je onderhoudt goede contacten met de opdrachtgevers, je werkt met, en bent verantwoordelijk voor je eigen, moderne machines, werfgereedschap-pen, camionett e, .

  samen met je team sluit je riolering aan, je legt buizen, je plaatst kolken, borduren en goten. Je legt klinkers en tegels en je voert algemeen voorkomend grondwerk uit.PROFIEL:aantoonbare vakopleiding (wegen)bouw en/of de nodige ervaring / rijbewijs B-(E) / VCA att est / goede fysiek / technisch aangelegd/ perfect nederlandstalig

  Stuur ons je CV! [email protected] .be www.atf .be

  - geen ingewikkelde hirarchie, to e eerlijke familiale werksfeer- je werkt met moderne goed onderhouden machines en gereedschappen- levrije werkomgeving (in en rond de Antwerpse haven) met goed geregeld vervoer- aantrekkelijk salaris, goede extra sociale regelingen, geen papierenrompslomp- to e personeelsacti viteiten, en nog heel veel extras

  AANBOD

  JOBDAG 12 AUGUSTUSBEL VOOR EEN AFSPRAAK: +32 3 568 69 49

  ?UITVOERDER GWW (M/V) CALCULATOR (M/V)

  Je staat in voor de volledige realisati e van je wegenbouwproject als was het je eigen bedrijf. Je onderhoudt zelfstandig de contac-ten met de opdrachtgever, studiebureau, leveranciers,. Je analyseert het dossier, stelt de planning op, bewaakt de kosten, stuurt je mensen aan en rapporteert aan de directi e de kwaliteit en vooruitgang der werken, .

  Nadat de werken op de werf zijn uitgevoerd, reikt de Uitvoerder jou de nodige gegevens aan om de werken samen met hem af te rekenen. Je brengt een bezoek aan de werf, je meet de uitgevoerde werken op, maakt detail-schetsen, je hebt rechtstreekse contacten met de opdrachtgevers, je verwerkt alle gegevens in moderne soft ware programmas.

  PROFIEL: civiele technieken HBO, leidinggevende en organisatorische competenti es, methodisch, logisch, nauwkeurig, eerlijk, proacti ef en zelfstandig, communicati ef en overtuigend, bent vertrouwd met MS O ce / MS Project

  PLOEGBAAS WEGENBOUW VAKMAN WEGENBOUWAls meewerkend Ploegbaas stuur je je vaste ploeg aan, je kunt planlezen, meten en uitzett en. Je controleert de kwaliteit en de vooruitgang van het werk, je voert eenvoudi-ge administrati eve taken uit, je onderhoudt goede contacten met de opdrachtgevers, je werkt met, en bent verantwoordelijk voor je eigen, moderne machines, werfgereedschap-pen, camionett e, .

  samen met je team sluit je riolering aan, je legt buizen, je plaatst kolken, borduren en goten. Je legt klinkers en tegels en je voert algemeen voorkomend grondwerk uit.PROFIEL:aantoonbare vakopleiding (wegen)bouw en/of de nodige ervaring / rijbewijs B-(E) / VCA att est / goede fysiek / technisch aangelegd/ perfect nederlandstalig

  Stuur ons je CV! [email protected] .be www.atf .be

  - geen ingewikkelde hirarchie, to e eerlijke familiale werksfeer- je werkt met moderne goed onderhouden machines en gereedschappen- levrije werkomgeving (in en rond de Antwerpse haven) met goed geregeld vervoer- aantrekkelijk salaris, goede extra sociale regelingen, geen papierenrompslomp- to e personeelsacti viteiten, en nog heel veel extras

  AANBOD

  JOBDAG 12 AUGUSTUSBEL VOOR EEN AFSPRAAK: +32 3 568 69 49

  ?UITVOERDER GWW (M/V) CALCULATOR (M/V)

  Je staat in voor de volledige realisati e van je wegenbouwproject als was het je eigen bedrijf. Je onderhoudt zelfstandig de contac-ten met de opdrachtgever, studiebureau, leveranciers,. Je analyseert het dossier, stelt de planning op, bewaakt de kosten, stuurt je mensen aan en rapporteert aan de directi e de kwaliteit en vooruitgang der werken, .

  Nadat de werken op de werf zijn uitgevoerd, reikt de Uitvoerder jou de nodige gegevens aan om de werken samen met hem af te rekenen. Je brengt een bezoek aan de werf, je meet de uitgevoerde werken op, maakt detail-schetsen, je hebt rechtstreekse contacten met de opdrachtgevers, je verwerkt alle gegevens in moderne soft ware programmas.

  PROFIEL: civiele technieken HBO, leidinggevende en organisatorische competenti es, methodisch, logisch, nauwkeurig, eerlijk, proacti ef en zelfstandig, communicati ef en overtuigend, bent vertrouwd met MS O ce / MS Project

  PLOEGBAAS WEGENBOUW VAKMAN WEGENBOUWAls meewerkend Ploegbaas stuur je je vaste ploeg aan, je kunt planlezen, meten en uitzett en. Je controleert de kwaliteit en de vooruitgang van het werk, je voert eenvoudi-ge administrati eve taken uit, je onderhoudt goede contacten met de opdrachtgevers, je werkt met, en bent verantwoordelijk voor je eigen, moderne machines, werfgereedschap-pen, camionett e, .

  samen met je team sluit je riolering aan, je legt buizen, je plaatst kolken, borduren en goten. Je legt klinkers en tegels en je voert algemeen voorkomend grondwerk uit.PROFIEL:aantoonbare vakopleiding (wegen)bouw en/of de nodige ervaring / rijbewijs B-(E) / VCA att est / goede fysiek / technisch aangelegd/ perfect nederlandstalig

  Stuur ons je CV! [email protected] .be www.atf .be

  - geen ingewikkelde hirarchie, to e eerlijke familiale werksfeer- je werkt met moderne goed onderhouden machines en gereedschappen- levrije werkomgeving (in en rond de Antwerpse haven) met goed geregeld vervoer- aantrekkelijk salaris, goede extra sociale regelingen, geen papierenrompslomp- to e personeelsacti viteiten, en nog heel veel extras

  AANBOD

  JOBDAG 12 AUGUSTUSBEL VOOR EEN AFSPRAAK: +32 3 568 69 49

  ?UITVOERDER GWW (M/V) CALCULATOR (M/V)

  Je staat in voor de volledige realisati e van je wegenbouwproject als was het je eigen bedrijf. Je onderhoudt zelfstandig de contac-ten met de opdrachtgever, studiebureau, leveranciers,. Je analyseert het dossier, stelt de planning op, bewaakt de kosten, stuurt je mensen aan en rapporteert aan de directi e de kwaliteit en vooruitgang der werken, .

  Nadat de werken op de werf zijn uitgevoerd, reikt de Uitvoerder jou de nodige gegevens aan om de werken samen met hem af te rekenen. Je brengt een bezoek aan de werf, je meet de uitgevoerde werken op, maakt detail-schetsen, je hebt rechtstreekse contacten met de opdrachtgevers, je verwerkt alle gegevens in moderne soft ware programmas.

  PROFIEL: civiele technieken HBO, leidinggevende en organisatorische competenti es, methodisch, logisch, nauwkeurig, eerlijk, proacti ef en zelfstandig, communicati ef en overtuigend, bent vertrouwd met MS O ce / MS Project

  PLOEGBAAS WEGENBOUW VAKMAN WEGENBOUWAls meewerkend Ploegbaas stuur je je vaste ploeg aan, je kunt planlezen, meten en uitzett en. Je controleert de kwaliteit en de vooruitgang van het werk, je voert eenvoudi-ge administrati eve taken uit, je onderhoudt goede contacten met de opdrachtgevers, je werkt met, en bent verantwoordelijk voor je eigen, moderne machines, werfgereedschap-pen, camionett e, .

  samen met je team sluit je riolering aan, je legt buizen, je plaatst kolken, borduren en goten. Je legt klinkers en tegels en je voert algemeen voorkomend grondwerk uit.PROFIEL:aantoonbare vakopleiding (wegen)bouw en/of de nodige ervaring / rijbewijs B-(E) / VCA att est / goede fysiek / technisch aangelegd/ perfect nederlandstalig

  Stuur ons je CV! [email protected] .be www.atf .be

  - geen ingewikkelde hirarchie, to e eerlijke familiale werksfeer- je werkt met moderne goed onderhouden machines en gereedschappen- levrije werkomgeving (in en rond de Antwerpse haven) met goed geregeld vervoer- aantrekkelijk salaris, goede extra sociale regelingen, geen papierenrompslomp- to e personeelsacti viteiten, en nog heel veel extras

  AANBOD

  JOBDAG 12 AUGUSTUSBEL VOOR EEN AFSPRAAK: +32 3 568 69 49

  ?UITVOERDER GWW (M/V) CALCULATOR (M/V)

  Je staat in voor de volledige realisati e van je wegenbouwproject als was het je eigen bedrijf. Je onderhoudt zelfstandig de contac-ten met de opdrachtgever, studiebureau, leveranciers,. Je analyseert het dossier, stelt de planning op, bewaakt de kosten, stuurt je mensen aan en rapporteert aan de directi e de kwaliteit en vooruitgang der werken, .

  Nadat de werken op de werf zijn uitgevoerd, reikt de Uitvoerder jou de nodige gegevens aan om de werken samen met hem af te rekenen. Je brengt een bezoek aan de werf, je meet de uitgevoerde werken op, maakt detail-schetsen, je hebt rechtstreekse contacten met de opdrachtgevers, je verwerkt alle gegevens in moderne soft ware programmas.

  PROFIEL: civiele technieken HBO, leidinggevende en organisatorische competenti es, methodisch, logisch, nauwkeurig, eerlijk, proacti ef en zelfstandig, communicati ef en overtuigend, bent vertrouwd met MS O ce / MS Project

  PLOEGBAAS WEGENBOUW VAKMAN WEGENBOUWAls meewerkend Ploegbaas stuur je je vaste ploeg aan, je kunt planlezen, meten en uitzett en. Je controleert de kwaliteit en de vooruitgang van het werk, je voert eenvoudi-ge administrati eve taken uit, je onderhoudt goede contacten met de opdrachtgevers, je werkt met, en bent verantwoordelijk voor je eigen, moderne machines, werfgereedschap-pen, camionett e, .

  samen met je team sluit je riolering aan, je legt buizen, je plaatst kolken, borduren en goten. Je legt klinkers en tegels en je voert algemeen voorkomend grondwerk uit.PROFIEL:aantoonbare vakopleiding (wegen)bouw en/of de nodige ervaring / rijbewijs B-(E) / VCA att est / goede fysiek / technisch aangelegd/ perfect nederlandstalig

  Stuur ons je CV! [email protected] .be www.atf .be

  - geen ingewikkelde hirarchie, to e eerlijke familiale werksfeer- je werkt met moderne goed onderhouden machines en gereedschappen- levrije werkomgeving (in en rond de Antwerpse haven) met goed geregeld vervoer- aantrekkelijk salaris, goede extra sociale regelingen, geen papierenrompslomp- to e personeelsacti viteiten, en nog heel veel extras

  AANBOD

  JOBDAG 12 AUGUSTUSBEL VOOR EEN AFSPRAAK: +32 3 568 69 49

  ?UITVOERDER GWW (M/V) CALCULATOR (M/V)

  Je staat in voor de volledige realisati e van je wegenbouwproject als was het je eigen bedrijf. Je onderhoudt zelfstandig de contac-ten met de opdrachtgever, studiebureau, leveranciers,. Je analyseert het dossier, stelt de planning op, bewaakt de kosten, stuurt je mensen aan en rapporteert aan de directi e de kwaliteit en vooruitgang der werken, .

  Nadat de werken op de werf zijn uitgevoerd, reikt de Uitvoerder jou de nodige gegevens aan om de werken samen met hem af te rekenen. Je brengt een bezoek aan de werf, je meet de uitgevoerde werken op, maakt detail-schetsen, je hebt rechtstreekse contacten met de opdrachtgevers, je verwerkt alle gegevens in moderne soft ware programmas.

  PROFIEL: civiele technieken HBO, leidinggevende en organisatorische competenti es, methodisch, logisch, nauwkeurig, eerlijk, proacti ef en zelfstandig, communicati ef en overtuigend, bent vertrouwd met MS O ce / MS Project

  PLOEGBAAS WEGENBOUW VAKMAN WEGENBOUWAls meewerkend Ploegbaas stuur je je vaste ploeg aan, je kunt planlezen, meten en uitzett en. Je controleert de kwaliteit en de vooruitgang van het werk, je voert eenvoudi-ge administrati eve taken uit, je onderhoudt goede contacten met de opdrachtgevers, je werkt met, en bent verantwoordelijk voor je eigen, moderne machines, werfgereedschap-pen, camionett e, .

  samen met je team sluit je riolering aan, je legt buizen, je plaatst kolken, borduren en goten. Je legt klinkers en tegels en je voert algemeen voorkomend grondwerk uit.PROFIEL:aantoonbare vakopleiding (wegen)bouw en/of de nodige ervaring / rijbewijs B-(E) / VCA att est / goede fysiek / technisch aangelegd/ perfect nederlandstalig

  Stuur ons je CV! [email protected] .be www.atf .be

  - geen ingewikkelde hirarchie, to e eerlijke familiale werksfeer- je werkt met moderne goed onderhouden machines en gereedschappen- levrije werkomgeving (in en rond de Antwerpse haven) met goed geregeld vervoer- aantrekkelijk salaris, goede extra sociale regelingen, geen papierenrompslomp- to e personeelsacti viteiten, en nog heel veel extras

  AANBOD

  JOBDAG 12 AUGUSTUSBEL VOOR EEN AFSPRAAK: +32 3 568 69 49

  ?UITVOERDER GWW (M/V) CALCULATOR (M/V)

  Je staat in voor de volledige realisati e van je wegenbouwproject als was het je eigen bedrijf. Je onderhoudt zelfstandig de contac-ten met de opdrachtgever, studiebureau, leveranciers,. Je analyseert het dossier, stelt de planning op, bewaakt de kosten, stuurt je mensen aan en rapporteert aan de directi e de kwaliteit en vooruitgang der werken, .

  Nadat de werken op de werf zijn uitgevoerd, reikt de Uitvoerder jou de nodige gegevens aan om de werken samen met hem af te rekenen. Je brengt een bezoek aan de werf, je meet de uitgevoerde werken op, maakt detail-schetsen, je hebt rechtstreekse contacten met de opdrachtgevers, je verwerkt alle gegevens in moderne soft ware programmas.

  PROFIEL: civiele technieken HBO, leidinggevende en organisatorische competenti es, methodisch, logisch, nauwkeurig, eerlijk, proacti ef en zelfstandig, communicati ef en overtuigend, bent vertrouwd met MS O ce / MS Project

  PLOEGBAAS WEGENBOUW VAKMAN WEGENBOUWAls meewerkend Ploegbaas stuur je je vaste ploeg aan, je kunt planlezen, meten en uitzett en. Je controleert de kwaliteit en de vooruitgang van het werk, je voert eenvoudi-ge administrati eve taken uit, je onderhoudt goede contacten met de opdrachtgevers, je werkt met, en bent verantwoordelijk voor je eigen, moderne machines, werfgereedschap-pen, camionett e, .

  samen met je team sluit je riolering aan, je legt buizen, je plaatst kolken, borduren en goten. Je legt klinkers en tegels en je voert algemeen voorkomend grondwerk uit.PROFIEL:aantoonbare vakopleiding (wegen)bouw en/of de nodige ervaring / rijbewijs B-(E) / VCA att est / goede fysiek / technisch aangelegd/ perfect nederlandstalig

  Stuur ons je CV! [email protected] .be www.atf .be

  - geen ingewikkelde hirarchie, to e eerlijke familiale werksfeer- je werkt met moderne goed onderhouden machines en gereedschappen- levrije werkomgeving (in en rond de Antwerpse haven) met goed geregeld vervoer- aantrekkelijk salaris, goede extra sociale regelingen, geen papierenrompslomp- to e personeelsacti viteiten, en nog heel veel extras

  AANBOD

  JOBDAG 12 AUGUSTUSBEL VOOR EEN AFSPRAAK: +32 3 568 69 49

  BOGERT KLOKKEN ThOLEN

  Al meer dan 35 jaar het juiste adres voor al uw klokken en horloge reparaties!

  Vossemeersepoort 10 TholenOpeningstijden: Do. en vrij. 9.00-17.00

  Za. 9.00-15.00

  0166-600200

 • UITZOEKEN!HOUTEN SFEERLANTAARNmet tekst24x16x20 cm

  2.99

  DAMESSTRAPLESSTOPmaten S-XL

  1.99

  DECORATIEVEWANDKLOK XLhout 60 cm of metaal 43 cm

  TROLLEYREISTASdiverse kleuren37x20x53 cmboardcase voldoet aan handbagage formaat

  10.95GROTE

  UITVOERING!

  ISOLEERFLESdiverse kleureninhoud 1 litermet 3 bekers

  4.29

  6.95

  2-PACK

  COZZI JONGENSBOXERSHORTSdiverse combinaties uni en print maten 98-152

  2.393.99

  DAMESTUNIEKgrote keuze uit printsmaten S-XL

  3.29

  HUISDIERENMATsuperzacht fleecediverse kleuren70x100 cm

  1.69

  HERMAN DEN BLIJKERPASTASAUSbolognaise, groenten of arabiata680/690 ml

  AFDEKZEILzware kwaliteit4x6 m

  6.99 3.49

  WERCKMANNAFDEKZEIL met metalen ogen en versterkte hoeken3x4 m

  2.19

  PERSILWASMIDDEL diverse varianten16 wasbeurten1.06 liter

  PHILIPS BATTERIJENPowerlife AA of AAA16-pack

  2.99 3.99

  DRAAGBARESPEAKER diverse kleuren hout

  REKENMACHINE8 digit

  0.95 0.29

  SCHOOLSCHRIFTdiverse variantenA4 lijn of ruit

  HAMAMDOEK90x170 cmkatoen

  3.956.49

  KATOEN/BADSTOF HAMAMDOEKdiverse kleuren90x170 cm

  PIERRE CARDINHOOFDKUSSENeendenveren70x60 cm

  5.49

  POTLODENMET GUMEN GRIP8 stuks

  0.49

  PAPER MATEVULPENdiverse trendy variantenincl. 2 patronen

  1.49

  1.59

  DOVEBODYLOTIONdiverse varianten250 ml

  BANDEAUTOPnaadloosmaten S-XL

  2.99 2.29

  COMFORTBEHAdiverse kleurennaadloosmaten S-XXL

  5.49

  HANDIGEBOODSCHAPPENTROLLEYdiverse kleurenvoorzien van hoge standaarden opbergvak met ritsaan de achterzijde94x55x22 cm

  0.79

  DIVERSE SCHRIJFGEREI

  UITZOEKEN!

  KAMPEERTIP!

  WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 30 JULI T/M DINSDAG 5 AUGUSTUS 2014

  Zet- e

  n dr

  ukfo

  uten

  voo

  rbeh

  oude

  n.

  KIJK OP ACTION.NL

  IN DE WINKEL NOG MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!

  DT_A_20140730_01DT_A_20140730_02DT_A_20140730_03DT_A_20140730_04DT_A_20140730_05DT_A_20140730_06DT_A_20140730_07DT_A_20140730_08DT_A_20140730_09DT_A_20140730_10DT_A_20140730_11DT_A_20140730_12