DSD-NL 2015, Simona Gebruikersmiddag, 1 Simona in de Praktijk

Click here to load reader

 • date post

  08-Aug-2015
 • Category

  Software

 • view

  72
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of DSD-NL 2015, Simona Gebruikersmiddag, 1 Simona in de Praktijk

 1. 1. www.hkv.nl Simona Gebruikersmiddag Simona in de praktijk Andries Paarlberg 11 juni 2015
 2. 2. www.hkv.nl Projecten Hemelrijkse Waarden Klimaatpark IJsselpoort Sleeuwijk/ Varik-Heesselt En... Getdata in de praktijk
 3. 3. www.hkv.nl Hemelrijkse Waarden MER 2008: VKA Hele plangebied verlagen, aanleg nevengeul met zandige eilanden & vergroten ontwikkelingsmogelijkheden voor hardhoutooibos Periode 2008 2013 hebben nieuwe inzichten geleid tot enkele aanpassingen, bijv. behoud veerstoep en ondiepere nevengeul: Globaal Hoofd Ontwerp (GHO/irp4) 2014: uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp, rivierkundige toetsing aan het Rivierkundig Beoordelingskader (v2.01) Taakstelling MHW-verhoging Dwarsstroming: blijft binnen normen Morfologie, m.b.v. WAQmorf vuistregel (RWS)
 4. 4. www.hkv.nl Hemelrijkse Waarden Van de Wetering Cultuurtechniek Rademakers Ecologie en Ontwikkeling
 5. 5. www.hkv.nl Hemelrijkse Waarden Natuurontwikkeling en nevengeul
 6. 6. www.hkv.nl Hemelrijkse Waarden Ontwerpbodem met gladder vegetatiebeeld -0.12 -0.1 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 180185190195200205 Verschilinwaterstand[m] Rivierkilometer IRP4 minus ref Do1 = basisontwerp Do3 = do1 ruwheden irp4 Do4 = do1 ruwheden referentie
 7. 7. www.hkv.nl Hemelrijkse Waarden Verdere reductie ruwheid -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 180185190195200205 Verschilinwaterstand[m] Rivierkilometer IRP4 minus REF Do1 = basisontwerp Do7 = aanpassing ruwheid oeverzone Do10 = do7+ reductie bos in uiterwaard
 8. 8. www.hkv.nl Hemelrijkse Waarden MHW-verhoging t.o.v. GHO/irp4 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04 194195196197198199200201202203 Verschilinwaterstand[m] Rivierkilometer IRP4, taakstelling Do10 = do7+ reductie bos in uiterwaard
 9. 9. www.hkv.nl Hemelrijkse Waarden MHW-verhoging
 10. 10. www.hkv.nl Hemelrijkse Waarden Verschil dieptegemiddelde stroomsnelheid met referentie
 11. 11. www.hkv.nl Hemelrijkse Waarden Verschil dieptegemiddelde stroomsnelheid met referentie
 12. 12. www.hkv.nl Hemelrijkse Waarden Q1250,q1500,q2000 Resultaat WAQMORF
 13. 13. www.hkv.nl Hemelrijkse Waarden WAQMORF toepassing: vaardiepte bij stuwpeil (11 mnd/j)
 14. 14. www.hkv.nl Klimaatpark IJsselpoort OG: Deltares, ontwerpen via bureau Stroming Effect van verschillende maatregelen in de Boven-IJssel Eerst effect waterstand met afgeknipt model Later ook effecten op afvoerverdeling inzichtelijk gemaakt
 15. 15. www.hkv.nl Westervoort, beperkt: bodemligging Legend bodemhoogte5 Edge type Soft Edge Hard Edge Elevation 20 - 25 15 - 20 14 - 15 13 - 14 12.5 - 13 12 - 12.5 11.5 - 12 11 - 11.5 10.5 - 11 10 - 10.5 9.5 - 10 9 - 9.5 8.5 - 9 8 - 8.5 7.5 - 8 7 - 7.5 6.5 - 7 6 - 6.5 5 - 6 0 - 5 -5 - 0 -10 - -5 -15 - -10 -20 - -15 -22.54 - -20 Maaiveldverlaging bovenstrooms van de haven naar 9m+NAP met een oeverwal op 9,5 m+NAP & afschuining oevers Het stroomlijnen van de terp Putman & Het verlagen van de toegangsweg Putman met 1 meter; De uitstroom uit de plas verbeteren De vegetatie aanpassen bij Emptepol
 16. 16. www.hkv.nl Westervoort, beperkt: resultaten 2,5 cm waterstandsverlaging Ook iets opstuwing
 17. 17. www.hkv.nl Westervoort, gemiddeld: bodemhoogte Legend bodemhoogte5 Edge type Soft Edge Hard Edge Elevation 20 - 25 15 - 20 14 - 15 13 - 14 12.5 - 13 12 - 12.5 11.5 - 12 11 - 11.5 10.5 - 11 10 - 10.5 9.5 - 10 9 - 9.5 8.5 - 9 8 - 8.5 7.5 - 8 7 - 7.5 6.5 - 7 6 - 6.5 5 - 6 0 - 5 -5 - 0 -10 - -5 -15 - -10 -20 - -15 -22.54 - -20 Geen aanpassing uitstroming plas Toegangsweg Putman op palen (verwijderd in hydraulisch model); Hoogwatergeul;
 18. 18. www.hkv.nl Westervoort, gemiddeld: ruwheden Helft terrein Struijk verwijderd en teruggeplaatst in stroomschaduw resterend terrein; De vegetatie aanpassen bij Emptepol, inclusief terrein onder brug A12.
 19. 19. www.hkv.nl Westervoort, gemiddeld: resultaten 7 cm waterstandsverlaging Flinke opstuwing (meer water door ruw deel) Ook effect bij splitsingspunt
 20. 20. www.hkv.nl Westervoort, ingrijpend: bodemhoogte Legend bodemhoogte5 Edge type Soft Edge Hard Edge Elevation 20 - 25 15 - 20 14 - 15 13 - 14 12.5 - 13 12 - 12.5 11.5 - 12 11 - 11.5 10.5 - 11 10 - 10.5 9.5 - 10 9 - 9.5 8.5 - 9 8 - 8.5 7.5 - 8 7 - 7.5 6.5 - 7 6 - 6.5 5 - 6 0 - 5 -5 - 0 -10 - -5 -15 - -10 -20 - -15 -22.54 - -20 Haven (inclusief toegang) geheel gedempt; Hoogwatergeul met een uitstroming onder de brug A12, aansluitend op bestaande plas; Weg Emptepol verlaagd/verwijderd.
 21. 21. www.hkv.nl Westervoort, ingrijpend: ruwheden Terrein Struijk geheel verwijderd (behalve terrein direct tegen bandijk); De vegetatie aangepast bij Emptepol, inclusief terrein onder brug A12;
 22. 22. www.hkv.nl Westervoort, ingrijpend: resultaten 17 cm waterstandsverlaging Tot 3 cm opstuwing Ook effect bij splitsingspunt Doorstroming onder brug effectief
 23. 23. www.hkv.nl Koppenwaard, minimaal/maximaal Bodemhoogte Koppenwaard Verlaging terrein en kade Verlaging kade Verlaging Marsdijk Hoogwater- geul
 24. 24. www.hkv.nl Rhederlaag: resultaten 42,5 cm waterstandsverlaging Ook geringe waterstandsverhoging Effect splitsingspunt Vooral verlaging Marsdijk lijkt effectief
 25. 25. www.hkv.nl Afvoerverdeling Effecten splitsingspunt (afgeknipt model met afvoerranden)
 26. 26. www.hkv.nl Doorgerekend pakket 1. IJsselnoord 2. Westervoort gemiddeld scenario 3. Koppenwaard scenario maximaal, inclusief maatregel uiterwaard Giesbeek 4. Uiterwaardenvergraving Havikerwaard (897-900) en Noordingsbouwing natuur (PKB).
 27. 27. www.hkv.nl
 28. 28. www.hkv.nl Effectbepaling Varik-Heesselt en Sleeuwijk Effect van uitvoering van Sleeuwijk en Varik-Heesselt in de rivieras - zichtjaar 2015 OG = Deltares HKV: Joana Vieira da Silva & Saskia van Vuren -0.300 -0.250 -0.200 -0.150 -0.100 -0.050 0.000 0.050 0.100 855865875885895905915925935945955965 Verschilinmaximaalwaterstanden[m]