DR-C125 User Manual - Canon Europe

Click here to load reader

 • date post

  25-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DR-C125 User Manual - Canon Europe

DR-C125 User ManualKullanc Klavuzu
• Bu taraycy çaltrmadan önce lütfen bu klavuzu okuyun. • Bu klavuzu okumay bitirdikten sonra, ileride bavurmak üzere
güvenli bir yerde saklayn.
Belge Tarayc, Model M111081
Bu cihaz, FCC kurallar Bölüm 15'e uygundur. letim, aadaki iki
koula tabidir: (1) Bu cihaz zararl parazitlerin olumasna neden
olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen ilemlere neden olabilecek
parazitler de dahil olmak üzere alnan tüm parazitleri kabul etmelidir.
Not: Bu ekipman test edilmi ve FCC Kurallar Bölüm 15 uyarnca,
B Snf dijital bir cihaza ilikin snrlara uygun olduu belirlenmitir.
Bu snrlar, evsel tesisatlarda zararl parazitlere kar makul koruma
salamak üzere tasarlanmtr. Bu ekipman radyo frekans enerjisi
üretir, kullanr ve yayabilir ve talimatlara uygun biçimde kurulmamas
ve kullanlmamas durumunda, radyo iletiimine zararl parazitlere
neden olabilir. Ancak, belirli bir tesisatta parazit olumayacana dair
bir garanti verilmemektedir. Bu cihaz radyo ve televizyon alclarnda,
ekipmann kapatlmas ve açlmas ile belirlenebilecek zararl
parazitlerin olumasna neden olursa, kullanc aadaki önlemlerden
birini ya da birkaçn uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:
– Alc antenin yönünü ya da yerini deitirmek.
– Ekipman ile alc arasndaki mesafeyi arttrmak.
– Ekipman, alcnn bal olduu devreden farkl bir devredeki bir
prize balamak.
danmak.
FCC kurallar Bölüm 15 Alt-bölüm B'deki Snf B snrlarna uymak için
blendajl kablo kullanlmas gereklidir.
deiiklik ya da modifikasyon yapmayn. Bu tür deiiklik ya da
modifikasyonlar yaplacaksa, ekipmann çalmasn durdurmanz
gerekebilir.
Tel. No. (516)328-5000
RADYO PARAZT YÖNETMELKLER
parazite neden olan ekipman standardnda belirlenen, dijital
aygtlardan yaylan radyo paraziti emisyonlarna yönelik Snf B
snrlarn amamaktadr.
(For 120 V models)
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la
norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, NMB-003
édictée par l’Industrie Canada.
Uluslararas ENERGY STAR® Ofis Ekipman Program
CANON ELECTRONICS INC., bir ENERGY STAR®
Orta olarak, bu makinenin enerji verimliliine yönelik
ENERGY STAR® Program kurallarn karladn
belirlemitir.
Program, bilgisayarlarn ve dier ofis ekipmannn
kullanm yoluyla enerji tasarrufunu tevik eden uluslararas bir
programdr. Program, enerji tüketimini etkin bir biçimde azaltan
ilevlere sahip ürünlerin gelitirilmesini ve yaygnlatrlmasn
desteklemektedir. Bu program, iletme sahiplerinin gönüllü olarak
katlabilecei açk bir sistemdir. Hedeflenen ekipmanlar bilgisayarlar,
monitörler, yazclar, faks makineleri, fotokopi makineleri ve tarayclar
gibi ofis ekipmanlardr. Standartlar ve logolar, katlan devletler
arasnda ayndr.
Bu sembol, WEEE Direktifine (2002/96/EC) ve ulusal
yasalarnza göre bu ürünün evsel atklarnz ile birlikte
atlamayacan belirtmektedir. Bu ürün, yeni bir benzer
ürün satn aldnzda, onayl bire bir esasna göre örnein
belirlenmi bir toplama noktasna ya da elektrikli ve
elektronik ekipmann (EEE) geri dönütürülmesine yönelik onayl bir
toplama sahasna teslim edilmelidir. Bu tip atklarn gereken ekilde
ele alnmamas, genellikle EEE ile balantl potansiyel olarak tehlikeli
maddeler nedeniyle çevre ve insan sal üzerinde muhtemel bir
negatif etkiye neden olabilir. Ayrca, bu ürünün bertaraf için ibirlii
yapmanz, doal kaynaklarn verimli kullanmna katkda bulunacaktr.
Atk ekipmannz geri dönütürme için nereye brakabileceiniz
konusunda daha fazla bilgi almak için lütfen yerel belediye bürosu,
atk idaresi, onayl WEEE program ya da evsel atk bertaraf
servisinizle irtibata geçin. WEEE ürünlerinin iadesi ve geri
dönütürülmesi hakknda daha fazla bilgi için lütfen
www.canon-europe.com/environment adresini ziyaret edin.
3
Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.
Model Adlar
aadaki adlar verilmi olabilir.
Inc.'nin tescilli ticari markalardr ve dier ülkelerde de ticari markalar
ya da tescilli ticari markalar olabilir.
• imageFORMULA, CANON ELECTRONICS INC.'nin bir ticari
markasdr.
Corporation'n tescilli ticari markalar ya da ticari markalardr.
• Microsoft ürün ekran resmi (resimleri), Microsoft Corporation'n izni
ile yaynlanmtr.
markalardr.
Kurumu'nun tescilli bir ticari markasdr.
• ISIS, Amerika Birleik Devletleri'nde Emc Corporation'n tescilli bir
ticari markasdr.
sakldr. Nuance, eCopy ve OmniPage, Amerika Birleik
Devletleri'nde ve/veya dier ülkelerde Nuance Communications,
Inc.'nin ve/veya bal irketlerinin ticari markalar ve/veya tescilli
ticari markalardr.
• Burada yer alan dier ürün ve irket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari
markalar olabilir. Bununla birlikte, bu belgede TM ve ® sembolleri
kullanlmamtr.
Telif Hakk 2011, CANON ELECTRONICS INC. Tüm haklar sakldr.
Bu yaynn hiç bir bölümü, CANON ELECTRONICS INC.'nin önceden
yazl izni olmadan, fotokopi ya da kayt dahil elektronik ya da mekanik
hiç bir ekilde ya da hiç bir yolla ya da herhangi bir bilgi saklama ya da
geri alma sistemi yoluyla çoaltlamaz ya da iletilemez.
Sorumluluk Reddi
CANON ELECTRONICS INC., BU MATERYAL LE LGL OLARAK
PAZARLANABLRLK, TCAR ELVERLLK, BELRL BR
KULLANIM AMACINA UYGUNLUK YA DA HLAL ETMEME LE
LGL GARANTLER DAHL ANCAK BUNLARLA SINIRLI
OLMAMAK KAYDIYLA, BURADA SUNULANLAR DIINDA SARH
YA DA ZIMN HÇ BR GARANT VERMEMEKTEDR. CANON
ELECTRONICS INC., BU MATERYALN KULLANIMINDAN DOAN
DORUDAN, ARIZ YA DA DOLAYLI HER TÜRLÜ HASAR YA DA
KAYIP YA DA GDERLERDEN SORUMLU TUTULAMAZ.
CANON ELECTRONICS INC., BU ÜRÜN LE TARANAN
BELGELERN SAKLANMASI VE KULLANIMINDAN YA DA
TARANMI RESM VERLERNN SAKLANMASINDAN VE
KULLANIMINDAN SORUMLU DELDR.
EKSKSZ OLDUUNUN DORULANMASINDAN MÜTER
YÜKÜMLÜLÜÜ, GARANTNN KAPSADII ÜRÜNÜN SATI
FYATI LE SINIRLIDIR.
Aada listelenen parçalardan herhangi birisi eksik ya da hasarlysa, yerel yetkili Canon satcnzla ya da servis temsilcisiyle irtibata geçin.
C A N O N C A N A D A I N C . 6 3 9 0 D I X I E R D M I S S I S S A U G A O N L 5 T 9 Z 9
0880281099-L5T1P7-BR01
Referans Klavuzu
Garanti Kart (sadece A.B.D. ve Kanada)
Kayt Kart (sadece A.B.D. ve Kanada)
Kullanmdan Önce
• Makinenin ambalajn ve ambalaj malzemelerini, makinenin depolanmas ya da tanmas için saklamanz gereklidir.
• Referans Klavuzu'nun basl bir versiyonu, ngilizce olarak temin edilmitir.
Referans Klavuzu'nun içerii, Kurulum Diskindeki Kullanc Klavuzu'nda dier dillerde bulunabilir.
• Elektrik fiinin biçimi, ülkelere ve bölgelere göre deiir.
Taraycy kutudan çkarn ve turuncu band ve koruyucu tabakalar () taraycdan sökün.
Lütfen ilk olarak okuyun.
verilen Kurulum Diskini kullanarak kurun.
• CaptureOnTouch
• Tarayc Sürücüsü
Üçüncü Taraf Yazlmlar
bulunmaktadr. Bu uygulamalarn yüklenmesine ilikin ayrntlar için,
Readme.txt dosyasna bakn.
yüklemek için, Kurulum Diskinden yükleyiciyi (BizCard/BCRInstaller)
çaltrn.
markasdr.
Nuance Communications Inc.'den çoklu dil desteine sahip optik
karakter tanma (OCR) yazlm.
düzenlenmesini ve geri alnmasn kolaylatran bir dosya yönetimi
yazlm.
– Tüm dier bölgelere yönelik bir versiyona ek olarak, Asya bölgeleri
(Basitletirilmi Çince, Geleneksel Çince, Korece ve Japonca) için
yükleyicinin ayr bir yerelletirilmi versiyonu salanmtr. letim
ortamnza bal olarak uygun versiyonu yükleyin.
– Bu ürüne yönelik destek almak için, Profesyonel bir versiyona
yükseltme yapmanz gereklidir. Yükseltme ile ilgili ayrntlar için
aadaki URL'yi ziyaret edin.
Nuance Communications PDF oluturma/düzenleme yazlm.
• Presto! PageManager (sadece Mac OS X)
NewSoft Technology Corp.'un fotoraf ve belge yönetim yazlm.
Yüklemek için Kurulum Diskinden (PageManager/PM8Installer)
yükleyicisini çaltrn.
– Bu yazlm yüklemek için gerekli dosyalarn nternet yoluyla
indirilmesi gereklidir. Ayrntlar için sayfa 7'ye (Windows) ya da
sayfa 11'e (Mac OS X) bakn.
– Bu yazlm hakknda daha fazla bilgi için, aadaki URL'yi ziyaret
edin: http://www.evernote.com/about/intl/en/
yazlm uygulamas ile birlikte verilen klavuzlara bakn.
6
gerekliliklerini karlamas gereklidir.
Bilgisayar
CPU: Intel Core 2 Duo 1.66 GHz ya da daha hzl
Bellek: 1 GB ya da daha fazla
Sabit disk: Tüm yazlmlarn yüklenmesi için 3 GB ya da
daha fazla kullanlabilir alan gereklidir
USB arabirimi: Hi-Speed USB 2.0
Monitör: 1024 x 768 (XGA) ya da daha iyi çözünürlük
önerilir.
letim sistemi
• Microsoft Windows XP Service Pack 3 ya da üstü
• Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 ya da üstü
• Microsoft Windows Vista Service Pack 2 ya da üstü (32-bit ve 64-bit
sürümler)
• Microsoft Windows 7 Service Pack 1 ya da üstü (32-bit ve 64-bit
sürümler)
Dier gereklilikler
ÖNEML
bilgisayarn üreticisiyle irtibata geçin.
• Taraycy Windows ile kullanyorsanz, Microsoft tarafndan sunulan en son USB 2.0 sürücüsünü kullann. Ayrntlar için, yerel yetkili
Canon satcnza dann.
kullann. Bununla birlikte, bilgisayarnzn üzerinde standart ekipman olarak bulunsa bile, tüm USB arabirimleri ile normal
çalma garanti edilmemektedir. Ayrntlar için, yerel yetkili Canon
satcnza dann.
• Bilgisayarnzn standart USB arabirimi USB Full-Speed (USB 1.1'e eit) ise, tarama hzlar daha düük olacaktr.
• Kullandnz USB kablosu, tarayc ile birlikte verilen kablo
olmaldr. • CPU, bellek, arabirim kart ve dier özellikler yükleme gerekliliklerini
karlamyorsa, tarama hz büyük ölçüde düebilir ve iletim uzun
zaman alabilir. • Bilgisayar önerilen özellikleri karlasa bile, tarama hz belirlenen
tarama ayarlarna bal olarak deiiklik gösterebilir.
• Tarayc ile birlikte temin edilen tarayc sürücülerinin, tüm ISIS (sadece Windows için) ya da TWAIN-uyumlu uygulamalarda
çalaca mutlak deildir. Ayrntlar için, uygulama yazlm
satcnza dann.
• Bu ürün ile birlikte temin edilen tarayc sürücüsü, sadece 32bit
uygulamalar ile taramay destekler. • 32-bit uygulamalarda bile, ISIS/TWAIN uyumlu uygulamalarn
hepsinin çalaca garanti edilmemektedir.
Mac OS X ile Kullanm için Uyarlar
Bir PowerPC CPU'ya sahip bir Macintosh bilgisayarda, bu ürünün
tarayc sürücüsü Klasik Ortam (Classic Environment) ile kullanlamaz. Klasik Ortam çalrken sürücü doru çalmayacaktr, bu nedenle
taraycy Klasik Ortamn çalmad zamanlarda kullann.
7
• Yazlmlar yüklemeden önce dier tüm uygulamalar kapatn.
1 Kurulum Diskini, bilgisayarn DVD sürücüsüne takn.
Diski sürücüye taktnzda, kurulum menüsü otomatik olarak
balatlr. (Menü balatlmazsa, diskten setup.exe dosyasn
çaltrn.)
gösterilirse, [Yes] [Evet] ya da [Allow] [zin Ver] dümesine
tklayn.
tklayn.
[Custom Installation] [Özel Yükleme] seçeneini seçerseniz,
yüklenecek üçüncü taraf yazlm uygulamalarn seçebilirsiniz.
pucu
srasnda yazlmn indirilmesi için bir web sayfas gösterecektir. Web sayfasndaki yönergeleri izleyerek yazlm indirin ve
yükleyin.
yüklemek istemeniz durumunda, [Custom Installation] [Özel
Yükleme] seçeneini seçin ve yazlm belirtin.
3 [Install] [Yükle] dümesine tklayn.
8
5 Lisans sözlemesini okuyun ve kabul etmeniz
durumunda [I accept the terms in the license agreement]
[Lisans sözlemesinin koullarn kabul ediyorum]
seçeneini iaretleyin ve sonra [Next] [leri] dümesine
tklayn.
7 Sürücü yüklemesi tamamlandnda, [Finish] [Son]
dümesine tklayn.
9
durumunda [Yes] [Evet] dümesine tklayn.
10 [Next] [leri] dümesine tklayn.
11 Evernote ve SharePoint için eklenti yüklenip
yüklenmeyeceini belirtin ve [Next] [leri] dümesine
tklayn.
[Son] dümesine tklayn.
14 User Manual (Kullanc Klavuzu) yüklemesi
tamamlandnda, [Finish] [Son] dümesine tklayn.
15 Yazlmn yüklenmesini bitirmek için [Exit] [Çk]
dümesine tklayn.
• Yazlmlar yüklemeden önce dier tüm uygulamalar kapatn.
1 Kurulum Diskini, bilgisayarn DVD sürücüsüne takn.
11
tklayn.
[DR-C125 Installer] [DR-C125 Yükleyici] seçeneini seçmek
yerine yazlm içeren klasörü açarsanz, yüklenecek üçüncü taraf
yazlm uygulamalarn seçebilirsiniz.
srasnda yazlmn indirilmesi için bir web sayfas gösterecektir.
Web sayfasndaki yönergeleri izleyerek yazlm indirin ve yükleyin.
Evernote'u yüklemek için, nternet balantnz olmas gereklidir.
• Evernote, Mac OS X 10.4.x'te (Tiger) yüklenemez.
3 [Continue] [Devam] dümesine tklayn.
4 [Continue] [Devam] dümesine tklayn.
5 Lisans sözlemesini okuyun ve kabul etmek için
[Continue] [Devam] dümesine tklayn.
12
8 Yönetici ayrcalklarna sahip kullanc ad ve parolay
girin, ardndan [OK] [Tamam] dümesine tklayn.
9 Yükleme tamamlandnda, [Close] [Kapat] dümesine
tklayn.
13
ÖNEML
• Taraycy bilgisayara balamadan önce, taraycnn gücünün KAPALI olduundan emin olun. Güç AÇIK konumdaysa, KAPALI
konuma getirin.
balantdaki gerilmeyi azaltmak için kabloda yeterli boluk
olduundan emin olun.
Bilgisayar USB balant noktasna
Taraycnn gücü, taraycnn ön tarafndaki güç dümesi ile AÇIK ve
KAPALI konuma getirilebilir.
olduklarndan emin olun.
pucu
sona erecek ve tarayc kullanma hazr hale gelecektir.

simgesi gösterilir.
Görev çubuu simgesi ( ) olarak gösterilirse, tarayc bilgisayara
doru olarak balanmamtr. Güç dümesinin ve USB kablosunun
durumunu kontrol edin.
Gücün Kapatlmas Gösterge sönene dek güç dümesine basn ve basl tutun.
ÖNEML
• Taraycy kapattktan sonra, tekrar açmadan önce en az 10 saniye
bekleyin. • Taraycy uzun bir süre kullanmayacaksanz, güvenlik için güç
kablosunu AC prizden çekmeniz gereklidir.
Güç dümesi
için teekkür ederiz.
ekilde yararlanmanz için, taraycy kullanmadan önce lütfen
aadaki klavuzlar dikkatle okuyun ve taraycnn ilevlerini örenin.
Klavuzlar okuduktan sonra, ileride bavurmak üzere güvenli bir
yerde saklayn.
Referans Klavuzu
Kullanc Klavuzu (bu klavuz)
elektronik klavuz)
olarak Kurulum Diskine kaydedilmitir. • Windows kullanyorsanz, yazlm yüklendiinde Kullanc Klavuzu
(elektronik klavuz) aadaki konuma kaydedilecektir.
Bu Klavuzda Kullanlan Semboller Bu klavuzda, prosedürleri, kstlamalar, kullanm uyarlarn ve
güvenlik için uyulmas gereken talimatlar açklamak için aadaki
semboller kullanlmtr.
ölmesine yol açabilecek ilemler ile ilgili bir uyary belirtir.
Taraycy güvenle kullanmak için, bu uyarlara her zaman dikkat
edin.
DKKAT
mal hasarna yol açabilecek ilemler ile ilgili bir dikkat uyarsn
belirtir. Taraycy güvenle kullanmak için, bu dikkat uyarlarna her
zaman dikkat edin.
olarak kullanmak ve taraycya zarar vermekten kaçnmak için bu
ögeleri dikkatle okuyun.
Bir ilemin açklamasn belirtir ya da bir prosedüre yönelik ilave
açklamalar içerir. Bu notlarn okunmas iddetle önerilir.
16
çindekiler
Taraycy Kullanmadan Önce.................... 17 Önemli Güvenlik Talimatlar........................................ 17
Kurma Yeri ............................................................................ 17
Temel letim ............................................. 24 Belgeler......................................................................... 24
Belgelerin Standart Besleme için Yerletirilmesi................... 26
Belgelerin Baypas Besleme için Yerletirilmesi .................... 29
Kartlarn Yerletirilmesi ......................................................... 30
Windows'ta Tarama ................................... 36 CaptureOnTouch ile Tarama (Windows).................... 36
CaptureOnTouch nedir?........................................................ 36
Önce Tara ............................................................................. 37
Tarayc Ayarlar.................................................................... 43
Temel Tarama Koullarnn Ayarlanmas.............................. 50
Scan Panel (Tarama Paneli) ................................................. 58
Üçüncü Taraf Yazlmlar için Ayarlar.................................... 58
Mac OS X'te Tarama .................................. 60 CaptureOnTouch ile Tarama (Mac OS X) ................... 60
CaptureOnTouch nedir?........................................................ 60
Önce Tara ............................................................................. 61
Tarayc Ayarlar .................................................................... 66
Temel Tarama Koullarnn Ayarlanmas .............................. 73
Scan Panel (Tarama Paneli) ................................................. 79
Bakm ......................................................... 80 Günlük Bakm ............................................................... 80
Taraycnn Dnn Temizlenmesi......................................... 80
Taraycnn çinin Temizlenmesi............................................ 80
Azaltma Orannn Ayarlanmas ............................................. 83
Sarf Parçalarnn Deitirilmesi ............................................. 84
Arza Tespiti ............................................... 92 Yaygn Sorunlar ve Çözümleri .................................... 92
Yazlm Arza Tespiti..................................................... 94
Boyutlar ............................................................................... 103
güvenlik uyarlarn ve önlemlerini okuyun.
Kurma Yeri Bu taraycnn performans, kurulduu ortamdan etkilenir. Taraycnn
kurulduu yerin, aadaki ortam gerekliliklerini karladndan emin
olun.
olmasn salayn.
için taraycnn önünde yeterli yer olmasn salayn.
Makineyi dorudan güne na kurmaktan kaçnn.
Bu kaçnlmazsa, taraycy gölgelemek için perdeler kullann.
Önemli miktarda toz biriken yerlerden kaçnn.
Bir su musluu, su stcs ya da nemlendiricinin yakn gibi scak ve
nemli yerlerden kaçnn. Amonyak gaz salnan yerlerden kaçnn.
Alkol ya da boya tineri gibi uçucu ya da yanc maddelerin
yaknndaki yerlerden kaçnn.
Taraycnn hzl scaklk deiimlerine maruz kalmasndan kaçnn.
Taraycnn kurulduu oda souksa ama çabuk snyorsa,
taraycnn içinde su damlacklar (youma) oluabilir. Bu, tarama
kalitesinde önemli bir bozulmaya neden olabilir. Optimum tarama
kalitesi için aadaki koullar önerilir:
Oda scakl: 10°C ila 32,5°C (50°F ila 90,5°F)
Nem: %20 ila %80 Bal Nem
Taraycy, manyetik bir alan üreten ekipmanlarn (örnein
hoparlörler, televizyonlar ya da radyolar) yaknna kurmaktan
kaçnn.
AC Adaptör Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kayna frekansna sahip
bir elektrik prizine balayn (bölgenize bal olarak 120 V, 60 Hz ya
da 220-240 V, 50/60 Hz).
Taraycnn bal olduu prize, baka bir elektrikli ekipman
balamayn. Ayrca, bir uzatma kablosu kullanldnda, uzatma
kablosunun tarayc akm gereklilikleri için uygun olduundan emin
olun.
deitirmeye kalkmayn, bu tehlikeli bir ilemdir.
Üzerine sk sk baslmas ya da ar nesneler konmas halinde güç
kablosu zarar görebilir.
Dorudan güç kablosundan çekmeyin. Güç kablosunu ayrrken,
fii skca tutun ve prizden çkarn.
Güç kablosunun etrafndaki alanda eyalar bulundurmayn,
böylece acil bir durumda güç kablosu kolayca çkarlabilir.
Tarayc ile birlikte verilen adaptör haricinde baka bir AC adaptör
kullanmayn. Tarayc ile birlikte verilen AC adaptörü dier ürünler
için kullanmayn.
Güç kayna ile ilgili herhangi bir sorunuz olmas halinde, daha
fazla bilgi için yerel yetkili Canon satcnzla ya da servis
temsilcisiyle irtibata geçin.
100 mm (3,94")
100 mm (3,94")
100 mm (3,94")
Tarayc yaklak 2,4 kg (5,3 lb) arlndadr.
Taraycy tamadan önce, arabirim kablosunu ve AC adaptörü
söktüünüzden emin olun. Tarayc bu ögeler bal olarak tanrsa,
filer ve balantlar zarar görebilir.
Kullanm
UYARI
yapmamanz, bir yangna ya da elektrik çarpmasna neden olabilir.
Taraycnn yannda asla alkol, benzen, boya tineri, aerosol spreyler
ya da çok yanc dier maddeler kullanmayn.
Güç kablosunu kesmeyin, hasar vermeyin ya da deitirmeyin. Güç
kablosunun üzerine ar nesneler koymayn ve güç kablosuna
aslmayn ya da ar bükmeyin.
Güç kablosunu asla elleriniz slakken balamayn.
Taraycy bir çoklu prize balamayn.
Güç kablosunu düümlemeyin ya da sarmayn; bu, bir yangn ya da
elektrik çarpmasna neden olabilir. Güç kablosunu balarken,
elektrik fiinin prize tam ve salam bir biçimde oturduundan emin
olun.
Tarayc ile birlikte verilen güç kablosu ya da adaptör haricinde
baka bir güç kablosu ya da adaptör kullanmayn.
Taraycy parçalarna ayrmayn ya da deitirmeyin.
AC adaptörü hiç bir ekilde parçalarna ayrmaya ya da
deitirmeye kalkmayn, bu tehlikeli bir ilemdir.
Taraycnn yaknnda yanc spreyler kullanmayn.
Taraycy temizlerken, KAPALI konuma getirmek için güç
dümesine basn ve güç kablosunu güç kaynandan ayrn.
Taraycy, iyice sklm hafif nemli bir bez kullanarak temizleyin.
Asla alkol, benzen, boya tineri ya da baka yanc maddeler
kullanmayn.
Makineyi kullandnzda taraycdan garip sesler geliyorsa ya da
tarayc duman, s ya da garip kokular çkaryorsa ya da tarayc
çalmyor ya da baka anormallikler meydana geliyorsa, kapatmak
için derhal güç dümesine basn ve güç kablosunu prizden çkarn.
Ardndan, bakm yaplmas için yerel yetkili Canon satcnzla ya da
servis temsilcisi ile irtibata geçin.
Taraycy düürmeyin ya da darbelere ya da güçlü oklara maruz
brakmayn. Taraycnn hasar görmesi halinde, KAPALI konuma
getirmek için hemen güç dümesine basn ve taraycnn fiini
prizden çkarn. Ardndan, bakm yaplmas için yerel yetkili Canon
satcnzla ya da servis temsilcisi ile irtibata geçin.
Taraycy tamadan önce, mutlaka KAPALI konuma getirmek için
güç dümesine basn ve taraycnn fiini prizden çkarn.
DKKAT
Taraycy sabit olmayan ya da eimli bir yüzey üzerine ya da ar
titreim bulunan bir yere kurmayn, bunlar taraycnn düerek hasar
görmesine ve kiisel yaralanmalara yol açmasna neden olabilir.
Taraycnn üzerine asla zmbalar, atalar ya da taklar gibi küçük
metal nesneler koymayn. Bu nesneler taraycnn içine düerek bir
yangna ya da elektrik çarpmasna yol açabilir. Bu tür nesnelerin
taraycnn içine dümesi halinde, KAPALI konuma getirmek için
hemen güç dümesine basn ve taraycnn fiini prizden çkarn.
Ardndan, bakm yaplmas için yerel yetkili Canon satcnzla ya da
servis temsilcisi ile irtibata geçin.
Taraycy, nemli ya da tozlu bir yere kurmayn. Bu, bir yangna ya
da elektrik çarpmasna neden olabilir.
Taraycnn üzerine bir ey koymayn. Bu nesneler devrilerek ya da
düerek kiisel yaralanmalara neden olabilir.
Sadece gerekli nominal gerilime ve güç kayna frekansna sahip
bir elektrik prizine balayn (bölgenize bal olarak 120 V, 60 Hz ya
da 220-240 V, 50/60 Hz).
19
Dorudan güç kablosundan çekmeyin; bu, kablonun iç kablajnn
zarar görmesine ve aça çkmasna neden olarak bir yangna ya
da elektrik çarpmasna yol açabilir.
Kolayca prizden çkarlabilmesi için güç kablosunun etrafnda
yeterli bo alan brakn. Fiin etrafnda eyalar bulunmas halinde,
bir acil durumda fii prizden çekemeyebilirsiniz.
Taraycnn içine su ya da yanc maddeler (alkol, boya tineri,
benzen, vb.) dökülmesine izin vermeyin, bunlar bir yangna ya da
elektrik çarpmasna neden olabilir.
zamanlarda, güvenlik amacyla taraycy KAPALI konuma getirmek
için güç dümesine basn. Ayrca, makinenin örnein arka arkaya
gelen tatiller gibi çok uzun bir süre kullanlmayaca zamanlarda,
güvenlik amacyla taraycy KAPALI konuma getirmek için güç
dümesine basn ve güç kablosunu prizden çkarn.
Kullandnz srada taraycya taklabilecek bol giysiler giymeyin ya
da sarkan taklar takmayn. Bu, kiisel yaralanmalara neden olabilir.
Kravatlara ve uzun saçlara ekstra dikkat gösterin. Herhangi bir
eyin taraycya taklmas halinde, taraycy durdurmak için hemen
güç kablosunu çekin.
olun. Katlarn kenarnn elinizi kesmesi mümkündür.
Bertaraf Bu taraycy bertaraf ederken, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere
mutlaka uyun ya da taraycy size satan satcya dann.
Taraycy onarma gönderirken Bir onarm istei yapldnda, taraycnn belirtilen adrese
gönderilmesi gereklidir. Taraycy gönderirken, içinde geldii ambalaj
kutusunu kullann. Taraycy ambalaj kutusunun içine yerletirirken,
ambalaj malzemesi ile salam bir biçimde sabitleyin.
20
Kompakt Tasarm
Tarayc, belge besleme açkken 300 (G) x 336 (Y) x 235 (D)
(11,81" (G) x 13,2" (Y) x 9,25" (D)) mm ebatlarnda kompakt bir
boyuta sahiptir. Yeni tasarlanm besleme mekanizmas, kadn
çkmas için taraycnn önünde gerekli olan alan ortadan kaldrarak
yerden tasarruf salamaktadr.
Hzl Belge Besleme
Belgeler, dakikada 25 sayfalk bir hza kadar taranabilir (A4 boyutlu
tek tarafl ya da çift tarafl belgeler 200 dpi çözünürlükle taranrken).
Çeitli Belgelerin Taranmas için ki Çk Yolu
Standart kalnlktaki katlar taramak için U-dönü yolunu, kartlar
ve dier kaln belgeleri taramak için düz yolu kullanabilirsiniz.
Yüksek Resim Kalitesi
yüksek resim kalitesi ile taranmasna olanak verir.
USB 2.0 Arabirim
Renkli/Gri Tonlamal Destei
taranabilir.
destekler:
• Tek tarafl ya da çift tarafl tarama (Bo Sayfay Atla ilevi ile)
• Sürekli ya da tek sayfa besleme
Kart Tarama
Kat Boyutu Alglama
kural d boyutlu bir belgeyi kaydederken bile resmin
kenarlarndaki gereksiz boluklar ortadan kaldrr.
Otomatik Renkli Alglama
Tarayc, taranan belgenin renkli mi, gri tonlamal m yoksa siyah-
beyaz m (ikili) olduunu alglar ve resmi buna göre kaydeder.
Tam Otomatik Mod
vermek için CaptureOnTouch uygulamasnda ve tarayc
sürücüsünde bir Tam Otomatik Mod mevcuttur. Renk modu ve
sayfa boyutu gibi tarama koullar, taranmakta olan belgeye bal
olarak otomatik ayarlanr.
Otomatik Çözünürlük Alglama
sürücüsünde etkinletirilmi olmas durumunda, belgelerin içeriini
alglar ve tarama çözünürlüünü otomatik olarak belirler.
Katlanm Belge Tarama
Erilik Düzeltme
resimleri düzeltir.
alglamak için…