Đồ án giao tiếp hoàn chỉnh

Click here to load reader

 • date post

  12-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  996
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Đồ án giao tiếp hoàn chỉnh

N MN HC

NGH THUT GIAO TIP TRONG GIA NH

LI M U Gia nh!, hai ting thing ling, l t m khi bc chn xa v mt mi, l ni ta sinh ra v ln ln gn b cha chan tnh thng yu hnh phc, ai cng c mt gia nh, hy gi nhng pht giy thng yu, quan tm chia s nhng kh khn cng nhau, mi ngi l mt s gn kt l mi dy lin h gia nh, c thc tt hn v sng tt hn. mi gia nh l mt t bo tt ca x hi. Mt ba n tht ngon vi rau v cc mn dn d nhng chan cha tnh thng yu ngt ngo. Bn mm cm quy qun , nhng cu chuyn v cuc sng xung quanh, v chuyn hc tp ca con chu, v nhng lo toan vui bun kh khn trong cuc sng u c s chia, ng vin, dy bo, l cu chuyn vui ca nhng a chu nh, l ting ci ca ng b, ca cha m. D i u v lm bt c cng vic g cng tranh th c gng v nh, ni khng ch l yn bnh m p m cn l cng c n cm vi gia nh. N hnh thnh nn mt thi quen, mt np sinh hot trong mi thnh vin gia nh. i lc bn cng vic xa nh, c chiu i nhng ni sang trng, n nhng mn n ngon nhng mm cm rau ca gia nh vn l mt hnh nh lm chng ta nh mi. V ni l khng kh chan ha, l nhng bt cm c xi t tay m, c gp cho ng b mt ming c ngon, cng c khi ng b li nhng cho chu mt lt c to, l hm no mt n t cm li c mt li n cn lo lng: sao hm nay n t vy con!... T trong chnh cuc sng gia nh, s hnh thnh nn mi con ngi rt l quan trng, ngi ta c th sng tt trong x hi hay khng cng bt ngun t y. V vy s gn kt l mi dy lin h gia nh l iu rt quan trng. Mt ba cm ngon nhng ai ny cm ci n ri b i iu tht ng bun v cm gic c

GVHD: HUNH TH THY DIU

i

NHM-04

N MN HC

NGH THUT GIAO TIP TRONG GIA NH

n lc lng chnh trong gia nh mnh, khng c s quan tm gn kt vi ngi thn, khin ngi ta d i n li sng bt cn, khng t ch. Hy trn trng hnh phc gia nh v to nn hnh phc, ng sng hi ht v v cm vi nhau trong chnh gia nh mnh. Bi khng c g p v ng qu hn l cuc sng trong mi m gia nh. Nhn thc c tm quan trng trong giao tip gia nh v kt hp vi kin thc thc tin c tip thu nh trng v ti liu tham kho thc t cng vi s gip hng dn nhit tnh ca c L Th Hi Vn, nhm chng em nghin cu ti vi ni dung Ngh thut giao tip trong gia nh. ti gm 3 phn: Phn I: L thuyt v giao tip. Phn II: Thc trng giao tip trong gia nh hin nay. Phn III: K nng giao tip ng x trong gia nh. Phn IV: Kt lun. Do kin thc thc t v hiu bit cn hn ch, nhm chng em mong s gp ca thy c v cc bn nhm c th c cch nhn su sc hn, thc t hn gip cho nhm tip nhn kin thc ca chuyn nghnh mnh thun li v p dng tt cng vic sau ny. Chng em xin chn thnh cm n ging vin HUNH B THY DIU trc tip hng dn nhm hon thnh n ny. Xin trn trng cm n!

GVHD: HUNH TH THY DIU

ii

NHM-04

N MN HC

NGH THUT GIAO TIP TRONG GIA NH

MC LCLI M U.........................................................................................................i MC LC............................................................................................................iii PHN I: L THUYT V GIAO TIP.............................................................1 1.1. Khi nim, c im phn loi v k nng giao tip...................................1 1.1.1. Khi nim...............................................................................................1 1.1.2. c im ca giao tip..........................................................................1 1.1.2.1.Tnh mc ch...................................................................................1 1.1.2.2. Tnh chun mc...............................................................................2 1.1.3. Phn loi giao tip:...............................................................................3 1.1.3.1.Giao tip ni tm:.............................................................................3 1.1.3.2. Giao tip ng x:.............................................................................3 1.1.3.3. Giao tip theo nhm nh:................................................................4 1.1.3.4. Giao tip cng ng:........................................................................4 1.1.3.5. Giao tip tp trung:..........................................................................4 1.1.3.6. Giao tip phi ngn ng:...................................................................4 1.1.4. K nng giao tip c bn:......................................................................6 1.1.4.1. Hy l mt ngi lng nghe tt.......................................................6 1.1.4.2. Dnh thi gian cho nhn vin. ........................................................6 1.1.4.3. Tr chuyn vi nhn vin v cng vic. .........................................6 1.1.4.4. a ra nhng thng ip nht qun v nhng quan im ca bn thn...............................................................................................................7 1.1.4.6. Hc cch giao tip tr chuyn trc cc nhm nhn vin................7 1.2. Mi trng giao tip:...................................................................................8 1.2.1. Mi trng gia nh:.............................................................................8 1.2.2. Mi trng nh trng:.........................................................................8 1.2.3. Mi trng x hi:...............................................................................10 PHN II: THC TRNG GIAO TIP TRONG GIA NH HIN NAY.....12 2.1. L thuyt chung v gia nh:.....................................................................12 2.1.1. Khi nim:...........................................................................................12 2.1.2. Phn loi:............................................................................................12 2.1.3. Chc nng ca gia nh:......................................................................13 2.1.3.1. Chc nng ti sn sinh thnh vin mi cho gia nh v x hi......13 2.1.3.2. Chc nng nui dng, gio dc, hnh thnh nhn cch................14GVHD: HUNH TH THY DIU

iii

NHM-04

N MN HC

NGH THUT GIAO TIP TRONG GIA NH

2.1.3.3. Chc nng tha mn nhu cu tnh cm cho cc thnh vin gia nh ....................................................................................................................14 2.1.3.4. Chc nng kinh t..........................................................................15 2.1.4. Nhng chun mc ca gia nh:..........................................................15 2.2. Giao tip trong gia nh l g?...................................................................16 2.2.1. Cch xng h trong gia nh ti Vit Nam...........................................16 2.2.2. Li khuyn giao tip tt:.................................................................17 2.3. Thc trng v nguyn nhn......................................................................19 2.3.1. Thc trng giao tip trong gia nh hin nay.......................................19 2.3.1.1. Gia b m v con ci:..................................................................19 2.3.1.2. Gia ng b, cha m v con ci.....................................................20 2.3.1.3. Gia v v chng...........................................................................21 2.3.1.4. Giao tip gia anh ch em..............................................................22 2.3.1.5. Giao tip gia nhng ngi h hng.............................................22 2.3.2. Phn tch nguyn nhn:.......................................................................23 2.4. nh gi:...................................................................................................28 PHN III: K NNG GIAO TIP NG X TRONG GIA NH...............29 3.1. Nguyn tc giao tip trong gia nh:.........................................................29 3.2. ng x trong gia nh:..............................................................................30 3.2.1. ng x trong quan h ng b- chu....................................................30 3.2.2. ng x trong quan h v chng...........................................................31 3.2.3. ng x trong quan h cha m v con ci.............................................34 3.2.4. Cha m ng x vi con ci..................................................................34 3.2.5. Con ci i vi cha m........................................................................36 3.2.6. ng x trong quan h gia cha m chng/v v con du/r................38 3.2.7. ng x trong quan h anh ch em........................................................40 3.3. K nng giao tip trong gia nh...............................................................41 3.3.1. Tip cn...............................................................................................41 3.3.2. Quan st...............................................................................................42 3.3.3.1. Cch xng h ph bin trong gia nh, thn tc............................42 3.3.3.2. Cc xng h nn trnh trong giao tip gia nh, thn tc...............43 PHN IV: KT LUN.......................................................................................50 4.1. Bin php khc phc tnh trng giao tip trong gia nh hin nay.........50 Hy ni chuyn mt cch rng m..................................................................50 4.2. Nhng iu nn trnh khi giao tip trong gia nh..................................50 TI LIU THAM KHO..................................................................................51

GVHD: HUNH TH THY DIU

iv

NHM-04

N MN HC

NGH THUT GIAO TIP TRONG GIA NH

PHN I: L THUYT V GIAO TIP1.1. Khi nim, c im phn loi v k nng giao tip. 1.1.1. Khi nim. Giao tip l cc mi quan h giao lu, ng x thng qua tip xc gia ngi vi ngi; Giao tip vn ha l nhng hnh vi giao tip (c th) theo nh hng (c) vn ha. Vn ha giao tip l kha cnh gi tr mang yu t tch cc trong cc mi quan h giao tip c nhn to thnh mt b phn ca i sng vn ha tp th v rng ra l ca nn vn ha dn tc. Giao tip l qu trnh chia s ngh, tnh cm thng tin vi mt hoc nhiu ngi. Trong giao tip, ngi ta thng s dng li ni biu t ngh ca mnh, trao i thng tin vi ngi khc; s dng ngn ng khng li, nh nt mt, c ch, ng tc biu l tnh cm, thng tin mun chuyn ti. Giao tip l qu trnh tip xc c mc ch. Ngi giao tip phi n lc cuc giao tip t kt qu nn cn hiu mnh tip xc vi ai, ni g,