Dvkovac­ erpadla SMART Digital DDA – DDC –...

download Dvkovac­ erpadla SMART Digital DDA – DDC – Digital_bro¾ura(2).pdf  DDE 6-10 DDC 9-7 DDC

of 12

 • date post

  02-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Dvkovac­ erpadla SMART Digital DDA – DDC –...

 • Dvkovac erpadla SMART Digital DDA DDC DDEModulrn JednoduchInteligentn

  GRUNDFOS ALLDOS DIGITA

  L DO

  SING

  SINCE 1999 GRUNDFOS ALLDOS DIGITAL DO

  SING S

  INCE

  1999

  G

  RUN

  DFO

  S A

  LLD

  OS

  D

  IGIT

  AL D

  OSIN

  G SINC

  E 1999

  DIGITAL DOSINGTMDIGITAL

  FROM THE INVENTOR OF

  DOSINGTM

  GRUNDFOS DVKOVN A DEZINFEKCE

 • Navreno pro sporu nklad a ochranu ivotnho prosted

  V obecn rovin jsou investin nklady na instalaci

  dvkovacho erpadla nzk ve srovnn s celkovmi nklady

  za dobu jeho ivotnosti. Nzk provozn nklady a del

  asov intervaly mezi drbou v kombinaci s extrmn

  vysokou pesnost dvkovn peduruj erpadla SMART

  Digital jako perfektn dvkovac erpadla, jejich provoz

  je zce spjat s tmito pozitivnmi faktory:

  spora chemikli pi vysok pesnosti dvkovn

  a aplikaci funkce FlowControl,

  spora elektrick energie dan nejmodernjm

  technickm eenm pohonu a inovovanou dc

  elektronikou

  spora nklad na drbu dan univerzln odolnost

  pracovn membrny vhradn z PTFE vi chemiklim

  a dan systmem Digital DosingTM

  racionln pstup k prodnm zdrojm dky pouitm

  novm kompozitnm materilm a etrnm vrobnm

  postupm

  SMART Digital Nyn nastv as k prolomen barir klasickho dvkovn

  Nov ra v technologii dvkovn

  Chemie aplikovan v oblastech pravrenstv vody,

  recyklace vody a odpadn vody, jako i dezinfekce,

  zaznamenala za posledn roky vznamn rozvoj. To je

  zrove velkou vzvou pro technologie dvkovn mdi,

  kter se uplatuj v souasn dob. Stle komplexnj

  aplikace vyaduj nasazen inteligentnch dvkovacch

  erpadel s nov koncipovanmi pohony, pop. novmi

  dcmi a regulanmi prvky sloucmi ke zjednoduen

  innosti pracovnk obsluhy.

  Dvkovac erpadla SMART Digital tuto vzvu pijmaj.Tato

  erpadla se vyznauj nejmodernjm technickm eenm

  pohonu, zcela novmi dimenzemi uivatelskho komfortu

  a inteligentnm zenm prtoku. Vechny tyto vlastnosti

  dvaj zruku spolehlivho a nkladov efektivnho procesu

  vysoce pesnho dvkovn pi optimlnm pomru

  cenovch nklad a dosahovanch vkonovch parametr.

  Spolehliv procesy dvkovn

  Nezamniteln uivatelsk komfort

  Jednoduch uvdn do provozu Optimln kontrola nklad

  etrnost k ivotnmu prosted

 • GRUNDFOS DVKOVN A DEZINFEKCEGRUNDFOS

  Procesy

  Dvkovac erpadla SMART Digital jsou vhodn

  pro rozshlou klu proces dvkovn

  nap. v tchto oblastech:

  dezinfekce

  prava hodnoty pH

  dvkovn chemickch roztok

  itn metodou CIP

  dvkovn biocidnch ppravk

  koagulace

  sren / flokulace

  filtrace

  pedprava pro reverzn osmzu

  Oblasti pouit

  Dvkovac erpadla SMART Digital maj rovn irok

  rozsah pouit zejmna v tchto sektorech vodnho

  hospodstv a pravy:

  podzemn vody

  povrchov vody

  pitn vody

  procesn vody

  vody pro rekrean ely

  recyklace a optovn vyuvn vody dopt vvnn v vyuyuvvnn v vododyy ptov

 • GRUNDFOS DVKOVN A DEZINFEKCE

  SMART DigitalDokonal systm

  Jednoduchost Modularita

  Pesn a jednoduch nastaven. Intuitivn uivatelsk

  rozhran. Jednoduch ovldn vetn dlkovho ovldn

  a dokonal pehled - obsluha naich dvkovacch erpadel

  je velmi snadn!

  Intuitivn a srozumiteln menu.

  Oton navigan tlatko.

  Velkorozmrn grafick displej koncipovan

  jako dopravn semafor ve tyech barvch.

  Vce ne 25 jazykovch verz.

  Inteligentn a intuitivn manipulace et as a penze

  umouje bezproblmovou integraci do vech proces

  Poadavky se mn, nroky rostou a vkonov parametry se

  rzn Dvkovac erpadla SMART Digital pesn zapadnou

  do kadho pracovnho prosted a vyhov vem provoznm

  situacm!

  Rozsah nastaven a 1:3000 pi irokm spektru dvkovn

  0,0025 30 litr za hodinu.

  Zpadkov montn deska umoujc rychlou a flexibiln

  instalaci

  Monost umstn dcho boxu ve tech instalanch

  polohch (na lev, prav a eln stran).

  Pi provozu se promnnm zdrojem napjen je dvkovac

  erpadlo SMART Digital model DDA nezvisl na typu

  napjecho napt z mstn rozvodn st.

  Maximln vkon ve vech provoznch podmnkch

  a flexibiln koncepce, na ni se mete vdy spolehnout

 • SMART Digital Vysok vkonov parametry jsou nam standardem

  Digital DosingTM

  1

  2

  3

  4

  Pressure

  trouble-free dosing stroke

  air bubbles disturbing the dosing stroke

  Stroke length

  1 Compression phase2 Discharge phase3 Expansion phase4 Suction phase

  Indicator Diagram

  Inteligentn zen prtoku

  Komplexn zen za vech provoznch podmnek.

  Maximln spolehlivost dvkovacho procesu

  kdykoliv s dvkovacmi erpadly SMART Digital!

  Funkce FlowControl s volitelnou poruchovou

  diagnostikou

  Monitorovn tlaku

  Men prtoku

  Funkce AutoFlowAdapt

  Revolun systm inteligentnho zen prtoku je zrukou

  maximln provozn spolehlivosti

  Generace dvkovacch erpadel SMART Digital DDA, DDC

  a DDE s vkonnmi krokovmi motory s otkovou

  regulac pedstavuje nejmodernj technologii dvkovn

  mdi ve sv pln dokonalosti.

  Tato kombinace odbornch znalost a novch patento-

  vanch een nastoluje ji nyn standardy pro budoucnost.

  Tradin technick koncepce spovajc v nastavovn dlky

  zdvihu, pop. zdvihov frekvence pomoc synchronnho

  motoru i solenoidovho pohonu se stvaj minulost.

  Vkonn, otkov regulovan krokov motor

  Vnitn zen rychlosti zdvihu pracovn membrny

  Rozsah nastaven a 1:3000

  Vdy pln zdvih i pi malch prtocch

  Rovnomrn a plynul dvkovn

  Optimln een pro zplyujc mdia

  Funkce SlowMode pro dvkovn vysoce

  viskznch kapalin

  Nov patentovan een nastoluj standardy

  budoucnosti

 • GRUNDFOS DVKOVN A DEZINFEKCE

 • SMART Digital DDA, DDC, DDEDokonal een pro rzn aplikan oblasti

  DDA

  Tato typov ada pikovch dvkovacch erpadel DDA je navrena pro komplexn a nron provozn aplikace. Tato erpadla jsou idelnm eenm ve vech ppadech, kdy se jedn o dvkovn zplyujcch kapalin, nzk prtoky a 2,5 ml/h nebo poadavky na modern koncipovan systm zen celho procesu dvkovn.

  Max. 30 l/h a 16 bar

  Rozsah nastaven vkonu 1:3000

  (7,5-16) nebo 1:1000

  Funkce FlowControl s volitelnou

  poruchovou diagnostikou

  Integrovan men prtoku

  Funkce AutoFlowAdapt

  Automatick odvzduovn

  i v pohotovostnm stavu erpadla

  Monost aplikace dvkovho

  reimu (asov spna nebo

  impulzn zen)

  Voliteln pouit modulu E-box pro

  komunikan systm pro Profibus

  DP integraci

  Bli informace viz nsledujc strana.

  DDE

  Dvkovac erpadla typov ady DDE jsou koncipovna v rmci systmu Digital Dosing se zkladnmi funkcemi i v ni cenov rovni pro mn nron provozn aplikace. Nyn pouh dva modely erpadla DDE pokryj provozn rozsah, pro kter bylo dve zapoteb 12 a vce model.

  Max. 15 l/h a 10 bar

  Rozsah nastaven vkonu 1:1000

  Rovnomrn a plynul dvkovn

  Vdy 100 % dlka zdvihu

  Rozsah nastaven vkonu: 0,1-100 %

  Jednoduch start/stop nebo

  impulzn provozn reim

  Extern signalizace stop stavu

  a przdn ndre

  Bli informace - viz nsledujc strana.

  DDC

  Dvkovac erpadla typov ady DDC jsou optimlnm eenm pro obecn technologick procesy. Uivatelsky orientovan rozhran vybaven otonm naviganm tlatkem je svou jednoduchost nastavovn parametr a provozovn erpadla srovnateln s ovldnm nap. autordia.

  Max. 15 l/h a 10 bar

  Rozsah nastaven vkonu 1:1000

  Grafick LC displej s osvtlenm

  pozadm v rznch barvch

  Vce ne 25 jazykovch verz

  Standardn provozn reimy -

  manuln, impulzn a analogov

  Funkce SlowMode pro dvkovn

  vysoce viskznch mdi

  2 integrovan relov vstupy

  Bli informace - viz nsledujc strana.

  16P (bar)

  O (l/h)

  DDA 7,5-16

  DDA 12-10

  DDA 17-7

  DDA 30-4

  14

  12

  10

  8

  6

  4

  2

  06 9 12 15 17 30

  DDC 6-10DDE 6-10

  DDC 9-7

  DDC 15-4DDE 15-4

  Performance range

 • GRUNDFOS DVKOVN A DEZINFEKCE

  Pehled funkcDDADDA DDC DDE

  Verze zen: FCM FCFC AR AR A P B

  Veobecn

  Digital Dosing: Vnitn zen rychlosti a frekvence zdvih

  Montn deska (zkladn / pro nstnnou mont)

  Napjec napt 100-240 V, 50-60 Hz

  Kry t : I P 65, Nema 4X

  Ovldac panel

  dc panel umstiteln ve tech polohch: eln, levostrann a pravostrann

  Poloha ovldacho panelu: eln

  Prhledn ochrann kry t pro ovldac pr vky

  Monost nastaven vkonu v mil i l i trech, l i trech nebo US galonech

  Grafick displej s pozadm osvtlenm ve tyech bar vch k indikacistavu: b l, zelen, lut a er ven

  Textov menu v rznch jazykovch verzch

  Oton t latko pro snadnou navigaci

  Knofl k pro nastavovn vkonu (0,1 - 100 %)

  Tlatko Star t / Stop

  Tlatko 100 % (odvzdunn)

  Pepna provoznch reim (run / impulzn)

  Provozn reimy

  Run zen rychlosti zdvihu

  zen na bzi impulz, ml/impulz

  zen na bzi impulz (1 :n)

  Analogov zen 0/4-20 mA

  zen v dvkovm reimu (na bzi impulz)

  Cyklus dvkovn zen asovm spnaem

  Tdenn cyklus zen asovm spnaem

  zen po provozn sbrnici

  Funkce

  Automatick odvzduovn i v pohotovostnm reimu erpadla

  Funkce FlowControl s vol itelnou poruchovou diagnostikou

  Monitorovn t laku (min / max)

  Men prtoku

  Funkce AutoFlowAdapt

  Funkce SlowMode (antikavitan)

  Kal ibran r