Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor minor I research Crosslab

of 29 /29
Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor minor I research Crosslab winter 2011 I 281111

Embed Size (px)

description

Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor minor I research Crosslab winter 2011 I 281111. 28 nov 11 Datavisualisatie > design > betekenis thema’s: metafoor, dataflow, semantische ordening - adopteer een boek! bespreking opdracht 1 bespreking onderzoeksopzet - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor minor I research Crosslab

 • Datavisualisatie: design > de macht van de metafoor

  minor I research Crosslab winter 2011 I 281111

 • 28 nov 11

  Datavisualisatie > design > betekenis

  themas: metafoor, dataflow, semantische ordening

  - adopteer een boek!

  bespreking opdracht 1

  bespreking onderzoeksopzet welke rol speelt design bij de beantwoording van jouw onderzoeksvraag?

 • opdracht 1

  zoek 2 voorbeelden van manipulatie van datadesign voor politieke doeleinden. Beschrijf hoe manipulatie wordt ingezet d.m.v. design.

  zoek 1 artikel over het actuele debat over datavisualisatie (relateer aan je onderzoeksvraag).

  lezen:beschrijf de kernpunten van het actuele debat:

  John Grimwade Data Wars, 2010http://www.denieuwereporter.nl/2010/01/data-wars-alles-uitleggen-aan-iedereen/

  Tracy Metz, Van Woord naar Beeld, NRC, 9 april 2010http://followthemoney.nu/wp-content/themes/follow/images/NRCO.jpg

 • vragen: beautiful evidence of subjectieve bewijsvoering?

  wat zijn de visies van Grimwade / Metz over de relatie tussen design - betekenis?

  - hoe onderbouwen zij hun mening? [2 argumenten]

  - noem 3 valkuilen volgens de auteurs

  definieer 3 uitgangspunten voor datavisualisatie en de rol van design hierin

 • met welke visuele middelen vertel je een verhaal?

  context: wat / hoe / wie / voor wie

  Kw 1: wat: data as beautiful evidence? wat: betrouwbaarheid van data bv: Tufte Principles of Analytical Design

  transparency: herkomst van data zichtbaar maken subjectief bewijs: meerdere auteurs betrekken community: open source data

  Kw 2: hoe: data als story [subjectief bewijs] auteurschap: visie op data hoe? design en visualisering

 • datavisualisatie: de macht van de metafoor

  The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another. George Lakoff en Mark Johnson, Metaphors We Live By [1980]

  vragen:- welke beeldende middelen visualiseer je data tot een verhaal? hoe zet je een metafoor in?- wat betekent deze metafoor in culturele zin?

 • wat is een metafoor

  Een metafoor is gebaseerd op overeenkomst tussen twee verschillende entiteiten.

  vb datavisualisering:- spotlight als metafoor voor zoeken- wereldbol als metafoor voor internet- bureaublad als metafoor voor computerdesktop

 • Door middel van metaforen proberen we iets onbekends teconceptualiseren door het te zien als iets dat we al kennen.

  Als zulke metaforen productief blijken, worden ze in de cultuuropgeslagen.

  > culturele / collectieve herkenbaarheid

  doel ikv datavisualisatie:

  - vertaling van concepten dmv een ander [bekend] concept- concretiseren van informatie- betekenis geven aan informatie

 • welke metaforen worden gebruikt bij datavisualisatie? wat zijn de clichs?

  metafoors zijn krachtige beeldende middelen: herkenbaar

  is duidelijk herkenbare metafoor ook op artistiek gebied interessant?

  wat zijn de valkuilen?

  - de rol van abstractie

 • veelvoorkomende metaforen:- kaarten / plattegronden

 • - baloons

 • pie charts

 • manipulatie

 • demografische metafoor: Isotype

  > nieuwe universele visuele taal?

 • Hoe kan je metaforen betekenisvol gebruiken bij datavisualisatie?

 • onderzoeksopzet: onderzoeksdocument 1500 woorden

  onderzoeksontwerp:

  0. kwartaal 1: vooronderzoek / inventarisatie, actueel debat

  1. onderzoeksvraag: specificeren m.b.t 1 aspect design

  2. concept: aanvullend bronnenonderzoek [deskresearch] - wat is het theoretische kader? welke methode? - reflecteren, reflectie verwerken in concept praktijkopdr.

  3. uitvoering: nieuwe data verzamelen [fieldresearch] - welke data heb je nodig voor je onderzoek? - experimenteren, veldonderzoek, interviews, case analyse - reflecteren, reflectie verwerken in document EN praktijkopdr.

  4. concluderen / reflecteren

 • onderzoekscyclus

 • klassieke onderzoekscyclus

 • stappenplan

  1.orinteren / inventariseren: les 1 - 4 design en datavisualisatie.

  > doel: theoretisch kader / concept opdracht

  > verzamel bronnen: projecten, artikelen, boeken etc. > reflecteer hierop

  > maak een eigen literatuurlijst van bronnen en artikelen. - vermeld altijd de bronnen!- notatie: auteur, titel publicatie, jaartal, uitgever / URL / datum laatste bezoek

  http://www.eur.nl/ub_informatievaardigheden/ub_instructie_nl/verwijzen_en_citeren/citeerstijlen/mla_verwijzingen/

 • 2. afbakening: les 2 / 3welk specifiek thema binnen design?

  > doel: afbakenen en verdiepen> kies 1 van de themas m.b.t design [ metafoor, flow, semantische verbanden]

  > criteria: wat interesseert je in dit thema? waarom is het nu actueel / relevant?- wat zijn de definitie / specifieke eigenschappen van je thema? - wat is het actuele debat? - wat is de relatie met jouw praktijkproject?

 • 3. aanscherping onderzoeksvraag: les 3

  > differentieer je onderzoeksvraag m.b.t design [afbakening]> wat wil je te weten komen? > wat is het doel? > voor wie is het interessant / relevant? > reflecteren

  > kenmerken van een onderzoeksvraag: de vraag is helder geformuleerd de vraag is afgebakend (specifiek) de vraag moet beantwoordbaar zijn (conclusie)

 • 4. uitvoeren onderzoek: les 2 - 6

  > doel: beantwoorden onderzoeksvraag> data verzamelen: welke data heb je nodig voor je onderzoek?> fieldresearch [case analyse,experimenteren, interviews etc.]> reflecteren

  5. concluderen : les 7-8- verwerk de conclusies in je praktijkopdracht / onderzoeksdoc.

 • opdracht 2: bespreking 5 dec 11

  researchDefinieer metafoor volgens Lakoff / Johnson. Zoek 3 metaforen die een herkenbare culturele betekenis hebben. Omschrijf deze betekenis en onderzoek de oorsprong van deze metafoor. Analyseer voor welk doel / doelgroep deze worden gebruikt. Zoek een specifiek artikel over datavisualisatie en metaforen.

  lezenGeorge Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By, (1980),p103-114http://www.pineforge.com/upm-data/6031_Chapter_10_O'Brien_I_Proof_5.pdf

  formuleer een voorlopige onderzoeksopzet [1 A4]- specificeer je onderzoeksvraag a.h.v. design- hoe ga je dit onderzoeken / welke bronnen? / welk fieldresearch?

 • bronnen

  http://www.informationisbeautiful.net/http://vizthink.com/blog/category/visual-thinking/infographics/http://www.davidmccandless.com/http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0007294662/thegooddrugsg-21https://formation.wallst.com/category/dataviz