Chuy»‡n ”ng Bc

download Chuy»‡n ”ng Bc

of 19

 • date post

  16-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  569
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Chuy»‡n ”ng Bc

 • CHUYN NG BC

 • Vesuvio dal Sorrentong Bc l loi ngi m hn l ai cng mun c ging nh vy. Lun lun t ra vui ti, ng lun lun c mt iu tch cc no m ni.Khi c ngi hi ng l ng ra sao, ng lun lun tr li : Khng th no tt hn c na.

 • Varennang thay i cng vic nhiu ln v nhiu cng s vin i theo ng.L do h i theo ng l v thi ca ng : ng l mt nh lnh o bm sinh.Nu mt trong cc nhn vin ca ng ang gp chuyn bc mnh, ng Bc c gip anh y thy c kha cnh tch cc ca hon cnh.

 • Mt hm, ti n gp ng Bc v hi ng :Ti chng hiu na khng th no c th tch cc sut nh th.Anh lm th no vy ?

 • Toscanong Bc tr li ti : Mi bui sng, khi thc dy, ti t nh : Bc ny, hm nay ch my c hai iu chn. Ch my c th chn vui ti hay chn cu gt. Ti chn vui ti. Mi ln c chuyn g kh chu xy ra vi ti, ti c th chn x s nh nn nhn hoc hc t kinh nghim. Ti chn hc.

 • Mi ln c ai n than th, ti c th chp nhn iu ngi y nhn xt hoc ch cho ngi y thy mt tch cc ca cuc sng. Ti chn ch cho ngi y thy mt tch cc ca cuc sng.Vng, d nhin, nhng cng chng d u, ti tr li anh ta nh vy.

 • Tramonto d'OroD ch, d y, ng Bc tr li. Trong i sng, tt c l mt vn chn la. Nu mun n gin th ni, mi hon cnh c tm vo mt s chn la. Anh chn cch phn ng trc mi mt tnh hung, anh chn cch cho k khc gy nh hng trn cc tm trng ca anh, anh chn vui v hoc cu gt. Tm li : ANH CHN CCH SNG CUC I ANH.

 • Tivoli - Villa d'EsteTi suy ngh di lu v nhng g ng Bc ni vi ti...

  Do nhng vn ni n chn , chng ti mt lin lc vi nhau, nhng ti vn ngh thng xuyn n ng Bc khi ti phi ly mt chn la.

 • La casa sulla collinaNhiu nm sau, ti c bit l ng Bc lm mt iu khng bao gi c lm. ng mt ca m v th l, mt bui sng kia, ba tn cp c v trang n cp ca hng ca ng.

 • Khi ng Bc run s, c gng m kt st, ng b trt tay. Nhng tn cp hong ht, lia n vo ng.

  Chng my chc ngi ta tm c ng Bc, ngi ta a ng vo bnh vin. Sau tm gi gii phu lu di v nhng tun l hi phc kh nhanh, ng Bc ra khi bnh vin vi mt vi mnh n cn nm trong c th.

 • RavelloSu thng sau, ti gp li ng Bc, v khi ti hi ng ra sao, cu tr li ca ng vn khng thay i : Khng th no tt hn c na.

 • Posta del solKhi ti hi ng l ng ngh n chuyn g vo ngy b cp, ng tr li ti : Khi ti b thng, nm di trn mt t, ti nh li rng ti c hai chn la, sng hay l cht. TI CHN SNG.

 • PositanoTi hi ng : Anh khng s ? ng Bc ni tip : Cc bc s tht tuyt vi, h khng ngng bo ti l mi s s qua i tt p. Tuy nhin, khi h chuyn ti n khu gii phu, lc ti nhn thy nh mt ca h, ti tht s pht s. Ti c th c c trong nh nhn ca h : Ngi ny l ngi cht ri. Khi ti bit rng ti phi ly mt quyt nh.

 • Ti hi ng : Th anh lm g ?

  ng Bc tr li : Khi mt trong cc bc s hi ti l ti c b d ng vi ci g khng, ti ht mt hi di ri ku to: C, d ng vi my vin n.Trong khi h cn ci, ti bo h : Ti chn sng, xin gii phu ti nh ti cn sng, ch ng lm nh ti cht.

 • ng Bc thot cht nh cc bc s, nhng nht l nh THI NG KINH NGC ca ng. ng hc bit rng MI NGY, CHNG TA C CHN sng chan ha hay khng. Ni cho cng, THI SNG, l iu quan trng duy nht.

 • Cui cng, trong tt c

  Nhng g bn ang sng, Cch thc bn cm nhn, Cch thc nhng ngi khc nhn thy bn, Cch thc bn sng,

  BN L NGI DUY NHT LY QUYT NH.

 • By gi, bn c hai chn la :1. Loi b s ip ny2. Gi n cho tt c nhng ai bn ang yu qu.V hy nh rng :NHNG NGI ANG CHN CHNG L NHNG NGI KHNG BIT NHN THY MT TCH CC CA I H.

 • Phn ti, ti chn gi s ip ny cho tt c nhng ngi ti yu mn.

 • Chuyn ng t bn Php vn: HPL, 19-4-2011