CHƯƠNG 5: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  69
 • download

  2

Embed Size (px)

description

CHƯƠNG 5: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. 5.1. KHÁI NIỆM CHUNG 5.1.1. Khái niệm và nguyên nhân xuất hiện chuyển giao công nghệ. Theo luật chuyển giao công nghệ. 1- Khái niệm. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of CHƯƠNG 5: CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 • CHNG 5: CHUYN GIAO CNG NGH

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh1- Khi nim Theo lut chuyn giao cng ngh Chuyn giao cng ngh l chuyn giao quyn s hu hoc quyn s dng mt phn hoc ton b cng ngh t bn c quyn chuyn giao cng ngh sang bn nhn cng ngh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh1- Khi nim Theo quan im Qun tr Chuyn giao cng ngh l tp hp cc hot ng thng mi v php l nhm lm cho bn nhn cng ngh c c nng lc cng ngh nh bn giao cng ngh trong khi s dng cng ngh vo mt mc ch nh.

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh2- Cc nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh Cng nghip ha

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh2- Cc nguyn nhn ...... a/ Cng ngh ni sinh S hnh thnh mt cng ngh ni sinh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh2- Cc nguyn nhn ...... a/ Cng ngh ni sinh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh2- Cc nguyn nhn ...... a/ Cng ngh ni sinh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh2- Cc nguyn nhn ...... a/ Cng ngh ni sinh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh2- Cc nguyn nhn ...... b/ Cng ngh ngoi sinh S hnh thnh mt cng ngh ni sinh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh2- Cc nguyn nhn ...... b/ Cng ngh ngoi sinh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh2- Cc nguyn nhn ...... c/ Nhng nguyn nhn khch quan

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh2- Cc nguyn nhn ...... d/ Nhng l do khin bn giao mun CGCN

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh2- Cc nguyn nhn ...... e/ Nhng l do khin bn nhn mun CGCN

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.1. Khi nim v nguyn nhn xut hin chuyn giao cng ngh2- Cc nguyn nhn ...... e/ Nhng l do khin bn nhn mun CGCN

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.2. i tng chuyn giao cng ngh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.2. i tng chuyn giao cng ngh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.3. Phn loi chuyn giao cng ngh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.4. Cc yu cu i vi cng ngh trong chuyn giao cng ngh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.5. Cc phng thc chuyn giao cng ngh

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.6. Hp ng chuyn giao cng ngh

  1- Khi nim Hp ng l ton b tha thun gia cc bn tham gia bao gm bn giao v bn nhn, hp ng ny khng bao gm hoc b thay th bi bt c tha thun, iu kin, hoc bng vn bn hoc bng li. Tr khi cc bn c tha thun no khc, tt c cc th tn, cc bn tho... l mt phn ca hp ng hoc l din gii ca hp ng.

 • 5.1. KHI NIM CHUNG 5.1.6. Hp ng chuyn giao cng ngh2- Cc thnh phn ca mt hp ng

 • 5.2. QU TRNH CHUYN GIAO CNG NGH5.2.1 Cc mi lin kt trong chuyn giao cng ngh1- Cc mi lin kt trc tip

 • 5.2. QU TRNH CHUYN GIAO CNG NGH5.2.1 Cc mi lin kt trong chuyn giao cng ngh2- Cc mi lin kt gin tip

 • 5.2. QU TRNH CHUYN GIAO CNG NGH5.2.1 Cc mi lin kt trong chuyn giao cng ngh3- Mt s mi lin kt hay s dng trong chuyn giao cng ngh

 • 5.2. QU TRNH CHUYN GIAO CNG NGH 5.2.2 Trnh t tin hnh chuyn giao cng ngh

 • 5.2. QU TRNH CHUYN GIAO CNG NGH 5.2.3. Cc yu t nh hng n chuyn giao cng ngh 1- Cc yu t thuc bn nhn v nc nhn

 • 5.2. QU TRNH CHUYN GIAO CNG NGH 5.2.3. Cc yu t nh hng n chuyn giao cng ngh 2- Cc yu t thuc bn giao v nc giao

 • 5.3 S HU TR TU V CHUYN GIAO CNG NGH5.3.1 Khi nim v s hu tr tuKhi nim Quan im v s hu tr tu c xc nh vi t cch l mt nhn quyn ph qut: Tt c mi ngi c quyn bo v cc li ch v tinh thn v vt cht c c t bt c mt sn phm no mang tnh khoa hc-vn hc hay ngh thut m ngi l tc gi.

 • 5.3 S HU TR TU V CHUYN GIAO CNG NGH5.3.2 Vai tr ca quyn s hu tr tu trong chuyn giao cng ngh

 • 5.4. KINH NGHIM CHUYN GIAO CNG NGH CC NC ANG PHT TRIN5.4.1. Nhng thun li, kh khn trong chuyn giao cng ngh cc nc ang pht trin1- Nhng yu t thc y qu trnh GCCN quc t

 • 5.4. KINH NGHIM CHUYN GIAO CNG NGH CC NC ANG PHT TRIN5.4.1. Nhng thun li, kh khn trong chuyn giao cng ngh cc nc ang pht trin2- Nhng kh khn, tr ngi lm tht bi chuyn giao cng ngh cc nc ang pht trin