Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

download Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

of 241

Embed Size (px)

Transcript of Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  1/241

   

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  2/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  2

  CELLA SERGHI

  ACEASTĂ DULCE POVARĂ,TINEREŢEA

  Ediţia a II-a, revăzută

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  3/241

  - CELLA SER!I -

  "

  Cuprins

  CUV#NTUL EDITORULUI 

  PARTEA #NT#I LA O $ASĂ LINI%TITĂ PARTEA A TREIA SCRISORI DE DRAOSTE 

  PARTEA A TREIA PRO&A 'OCULUI PARTEA A PATRA (URNALUL EI 

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  4/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  )

  CUVÎNTUL EDITORULUI

  Cu cîtva timp înainte de a trece în nefiinţă (19 septembrie

  1992) Cella Serghi a ţinut să-şi revadă întreaga peră! maiveche şi mai nuă! tate creaţiile care! pe parcursul anilr! i-auadus binemeritată ntrietate literară" #a rugăminteaautarei $ ca unul care! după cum se ştie! m-am cupatîndeaprape de editarea lucrărilr sale $ am recitit cu atenţie!dintr- perspectivă cntemprană şi prepnderent artistică!tate versiunile tipărite! începînd cu %în&a de păian'en (19)"#ectura! şi api discuţiile cu autarea! au urmărit restructurări

  şi îndreptări stilistice! dar şi renunţarea la unele secvenţe(dialguri! fra&e! sintagme! cuvinte) din desfăşurarea intrigii!intrduse în ultimele decenii *la cerere+! fragmente menitecîndva să tempere&e $ ca şi în ca&ul atîtr scriitri rm,nicntemprani $ &elul btu& al unei cen&uri de tristă amintire"e.tele revă&ute $ mdificări mai imprtante a suferit rmanul/irna! de altfel cea mai iubită carte a scriitarei $ vr apărea

   pe rînd şi ele repre&intă ediţii definitive ale creaţiei sale!eliberate ttal de ingerinţe editriale"0 preci&are pentru istricul literar! nu este lipsit de

  imprtanţă faptul $ mărturisit de autare $ că! la ba&armanului ceastă dulce pvară! tinereţea! se aflăcrespndenţa reală dintre autare (în rman Cita) şi scriitrul3n 4iberi (în rman 3n 4ere&eni)"

  CP*

  Lui E* L+vie.u,e/+ţi+at +/a0iu

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  5/241

  - CELLA SER!I -

  1

  PARTEA ÎNTÎILA O MASĂ LINIŞTITĂ

  $+tt+ Ceea .e a 3utut .+titui 4a u /+/et dat u/+tiv de .uri+zitate, de idi.reţie 5i de .ada4 e va re+r6i.u vre/ea 7 eteritatea +3erei*

  $i8ai4 Se6atia9$ar0ia4ii 4a .+re3+deta 4ui $ar.e4 Pr+ut:

  $area e de .u4+area 34u/6u4ui 5i a 3ruei 6ru/ării* #+riz+t a3are, .a + 4u/e a 3ă.ii, .a + i4uzie a 4ii5tii, 3ri/a.4i3ă a zi4ei, 3e u .er de .u4+area 4u/iii* A6ia de u,deau3ra /ării, 4u/ia devie u5+r .+itetă, a3+i;u/urie, 4ă7d + ;ereatră +are4ui, .are reu5e5te ă tri/itău /ău.8i de raze* Dar u/aide.7t e a.+3erit de +rii.are au 6iruit, -au 70r+5at, au deveit .eu5ii .a /area*D+uă 6ăr.i e0re a4ue.ă 7aite, 70ute, u6ţiidu-e 7tre

  .ute4e va4uri4+r* O 3aăre 34ute5te 7ait7d .u ari3i4e 7tie5i .i+.u4 a.uţit, 0ră6it 3re + au/ită ţită* Pe ;75ia de3ă/7t .are e vede de ai.i e z6u.iu/ă di3erat u ar6ut.are 3ar.ă ar vrea ă e de3ridă de rădă.ii 5i ă z6+areau ă e aru.e 7 /are* E de u verde-7.8i, .a /ă4ia*# 4u3ta .are /+.e5te 7 t+t .e /ai e viaţă reţiută deu4ti/e4e ;+rţe 4ă6ite a4e +3ţii va 7vi0e +are4e*

  A 7vi* #/i 7.ă4ze5te ;aţa 5i ar0itează /area* Otă37e5te* #.e3 ă e de.8idă u5i 5i ;eretre* Dia4+0u4 de 4a+ teraă 4a a4ta e zi4i. a.e4a5i

   < Azi + ă ;ie + zi ;ru/+aă=, < Ce zi ;ru/+aă + ă ;ie azi=A5 vrea ă uit .ă /ă a;4u 7 aat+riu 5i ă-/i i/a0iez

  $a0a4ia .u/ era a4tădată, .7d /ă re3ezea/ ă vădrăăritu4 +are4ui au ă 34e. .u vreua di 6ăr.i4e 3e.ari4+r

  7 4ar0*Dar ;+i4e a46e, ti4+u4 /ă a5tea3tă, /ă 7trea6ă de3re

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  6/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  >

  .e ai ă .rii? P+ate de3re ve.ie4e /e4e, de3re a.e4e @u/ătăţi de adevăruri 7 .are 3artea .ea4a4tă e a.ude .a @u/ătatea ivizi6i4ă a 4uii* %i .e 3ai+ate de.+3eriri 3+ţiă ;a.i ait7d 4a di.uţii 7 a3areţă 6aa4e*

  De data ata t+tu4 a 3+rit de 4a + ;+t+0ra;ie 3e .are$e4ita a 3ierdut-+ 7 veti6u4, .7d a veit .u a46u/u4 ă-/iarate .+3iii ei 4a di;erite v7rte 5i ă-/i v+r6ea.ă de3re&+6iţă*

   < Ai.i e &+6iţă .7d 5i-a 4uat 6a.a4aureatu4* Ai.i, .7d5i-a 4uat d+.t+ratu4* Nevata 4ui, t+t d+.t+riţă* Nu-i dră0uţă?Ade4a= Uitaţi-vă* Ce ;ată= %i vrea -+ 4ae, .u u 6ăiat detrei3reze.e ai* %tiu, v-a/ /ai 3u, u 7t uitu.ă au.4er+zată, .u/ .rede !erieta* Dar /ă d+are, e .+3i4u4/eu

   < %i ai.i? 7tre6 ră;+id a46u/u4* < S+ţu4* < Trăie5te? < Nu, a /urit* C+3iii erau /i.i* < De .e a /urit?

   < U 04+te* U 04+te rătă.it* %i tre.7d re3ede 3etea.eată 7t7/34are u t+./ai 6aa4ă Era/ 3r+;e+ară* S+ţu4/eu, dire.t+ru4 5.+4ii* 'ă.ea 3+4iti.ă* Avea du5/ai %i7.8iz7d a46u/u4 Cred .ă /7ie + ă ;ie ;ru/+*

  Di/ieaţa, .7d -au de.8i u5i4e, terae4e, a/ auzitiar

   < Ce zi ;ru/+aă + ă ;ie azi=

   < Crezi .ă + ă ;ie ;ru/+? < E re.e= < Se 7.ă4ze5teDar ;urtua e ive5te di ei* < E.a3ade4e ta4e de +a3te= i e adreează !erieta,

  e.ruţăt+are, $e4itei*A5 vrea ă itru 7 .aă, dar e 3rea t7rziu* < Crede .ă u 5tiu .ă vă vizitează +a3te de +a3te 5i

  vă ;a.e .a3u4 .a4edar .u &+6iţă a4 ei=$e4ita 4aă +.8ii 7 @+, vi+vată* Are B de ai, +.8i

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  7/241

  - CELLA SER!I -

  B

  r+tuzi, .ati;e4aţi, ur/e4e .+3i4ăriei -au 3ătrat 3e 3+/eţii eide 3ă3u5ă* A5 vrea -+ a3ăr 7/3+triva !erietei, 7a4tă,.i+4ă+aă itrai0etă, dură*

  Luă/ /aa 7/3reuă*

   < V-a/ 0ăit u 4+., 7/i 3uee dire.t+ru4 aat+riu4ui7 ziua +irii /e4e, 4a + /aă 4ii5tită*Erau trei ;e/ei 7 v7rtă 5i t+ate .u re0i/ dieteti.*

  Pă3u5a 6ătr7ă, $e4ita .u 3ăru4 .ărut, tăiat .urt 5i .u6ret+ 3e ;rute, are +.8ii 4ă.ră/+5i, 0ata ă 3470ă, 0ata ăr7dă* !erieta, 3rietea ei, 3ăr a46 0r+, 7/34etit .a +diade/ă 3e .a3* A treia, u/ai 3ie4e 5i +, -are v7rtă*Pie4ea 7.reţită 3are .ă tr70e 4a+4a4tă +ae4e, 0ata a4t;e4 ăe ;ăr7/iţeze, ă e 7/3ră5tie* Păru4 u6ţiat, u.at, auriu, e3ri, .u + iteţie de .+.8etărie, 7tr-+ ;75ie de v+a4 /+v,tra3aret, .are aru.ă + u5+ară u/6ră 4i4ia.8ie 3e +6razu46+ţit 5i 3ar.ă .+ di .r+6ea4ă* O.8ii, de + uaţă traie,7tre a46atru 5i verde, 3ar i5te 3ietre .are 5i-au 3ierduttră4u.irea* Se [email protected]ă de u 6at+, e te/e de .uret, ete/e de +ri.e* Are 7 a.+5ă t+t ;e4u4 de .utiuţe .u vita/ie 5i

  d+uă 6+r.ăe4e, .u ut 5i /iere* Pri/e5te zi4i. + 3+rţie de/a.ar+ae 3e .are 4e aez+ează di .utiuţe4e ei*

  !erieta, v+ii.ă, ;a.e 34i/6ări 4u0i .a ă u e70ra5e* $e4ita .ea /ititi.ă, .u v+.e .rita4iă, re3etă .ă de.i.ize.i de ai are a.eea5i 0reutate*

   < Eu a/ 4ă6it d+uăze.i de i4+0ra/e, e aude + v+.etiă*

  S+ra dieteti.iaă, va/3ă 7 8a4at a46, tr7 6ie 3e5+4duri, .u .i+ra3i e0ri 4ă7d ă i e vadă 0eu.8iir+tuzi, .8iţează u z7/6et ir+i. 5i, .u u aer deu3eri+ritate, .u tiereţea .are e ;idează, 7i dă + te4e0ra/ă*

   < E de 4a +ţu4 /eu, ur7de ;e/eia, .are e u/ai 3ie4e 5i+* De ziua /ea=

   < E S;7ta $aria /i.ă? 7tre6ă $e4ita* < # iuie? e u3ără !erieta*

   < E ziua /ea de a5tere* A/ 7/34iit 3atruze.i 5i +3t deai*

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  8/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  $e4itei 7i .ade ;ur.u4iţa di /7ă* 'ur.u4iţa !erieteiră/7e ţea3ăă 7 aer* Eu + ;e4i.it 5i-i urez F/u4tei4+0ra/eG*

  La + /aă de a4ături, u 6ăr6at v+ii., ;ără u 6raţ,

  u.ea 6u.ăţi.a de .are 3ierdută 7 4e0u/e4e ;ierte* Ni/eiu-4 [email protected]ă ă + taie* $-a/ du eu ă-i tai .area 5i /i-a/u4ţu/it, 6ie di3u* La /aa +atră e v+r6ea iar de3revre/e*

   < E +are= < S+are .u diţi= < La +i a i* < Ei, .u/ e 3+ate? # /ai?= < La Petr+5ai e /ai ;ri0= < S7teţi t+./ai de a.+4+? e /iră $e4ita* < Lu.ră/ 4a .+/6iat* S+ţu4 /eu a .erut 3etru /ie +

  3re4u0ire de .+.ediu*$ă 7tre6 da.ă e 3+i6i4 ă ai6ă 3atruze.i 5i +3t de ai 5i

  ă 4u.reze* < Lu.raţi? + 7trea6ă + v+.e 0r+aă*

   < La .+/6iat?= e /iră u 04a de ;etiţă* < La 6i64i+te.ăVe.ie4e /e4e /-au ivitat 4a + .a;ea* A5 ;i @urat .ă au

  ră/a 4a 3+ezii4e 4ui La/artie, .ă .ite. #a rbe de laine  de!eri &+rdeauH, dar 3e /aă a/ văzut u v+4u/ de $a4rauH5i a4tu4 de Ca/u*

  Nu /ai 5tiu .u/ a 7.e3ut di.uţia 7tre e4e, dar au

  [email protected] iar 4a &+6iţă* < Da.ă 4-ai 7urat 4a d+uăze.i 5i .i.i de ai .u .ie aivrut tu, e +r/a4 ă vrea ă e 7+are 4a 3atruze.i .u .ie-i34a.e 4ui=

  De ai.i a 7.e3ut + adevărată .eartă* %i, 4u7du-/ă3ar.ă /art+r, !erieta i-a dat $e4itei + ;+t+0ra;ie*

   < Crede .ă u 5tiu .ă vă vizitează eară de eară* Se;ere5te de /ie* T+tdeaua a ;+t a5a* Nu -a ;erit de .ie

  tre6uia*$e4ita, .a ă .8i/6e v+r6a, /i-a +;erit + du4.eaţă de

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  9/241

  - CELLA SER!I -

  trada;iri* Dar !erieta u e 4aă < De .e u-i arăţi d+a/ei ;+t+0ra;ia? Da.ă ai 3ierdut-+

  7 veti6u4, 7ea/ă .ă ai vrut ă i-+ arăţi* < Nu= a 3r+tetat $e4ita, tr707d 6uze4e 5i /ăridu-5i

  +.8ii 4ă.ră/+5i 5i r+tuzi* < Era 7 a46u/* A .ăzut* < %i .e /ai .aută Su4taa 7 a46u/? Ţii /ite .7d ţi-

  a/ 3u .ă -are .e .ăuta 4a tie 7 .aă? < O ;+tă .+4e0ă de 5.+a4ă= e .uză ;aţă de /ie $e4ita*

  Dar, .ea4a4tă, a3ră 5i .rez7d .ă 5tiu t+t < I-a 7/3u5.at 6ăr6atu4 5i, 7 4+. ă 3uie FO aaiăG,

  e /i+r.ăie FO ;+tă .+4e0ă de 5.+a4ăG= I-a/ 3u de at7tea+ri FDe.8ide-ţi +.8ii=G

   < A.u/ u /ai 3+t ă-i 7.8id* E5ti /u4ţu/ită?Eu 74e/ie/* $e4ita 7/i 3uee FA ;+t 7/3u5.at,

  ai.i, 4a $a0a4ia* U 04+ţ rătă.it* O 7t7/34are e+r+.ită*P+ate u du5/a J ;ă.ea 3+4iti.ă*G %i a.u/ a;4u .ă + ;+tă.+4e0ă de 5.+a4ă

   < $i-era 0reu .u trei .+3ii, .u 5.+a4a 4+r, .u 5.+a4a

  /ea a6i, /ititi.a, avea 3atru ai*%i +.8ii e 7drea3tă 3re ;+t+0ra;ia 7ră/ată de 3e

  /ăuţa de +a3te* < Ai.i are 5ai3reze.e* FCe /are te-ai ;ă.ut=G -a /irat

  $iti* C7d -a 7t+r di 3riz+ierat, ea era 4a 3ita4* FSă /ăvezi 7 3i.i+are=G i-a ră3u a6i* N-a /ai văzut-+ 73i.i+are* A văzut-+ 7 i.riu* A/ 7/6ră.at-+ /ireaă*

  %ir+aie de 4a.ri/i 7i .ur0 a.u/ 3e ;aţa r+tudă ude /aităruiau ur/e4e .+3i4ăriei, 3e 07tu4 ude 6ătr7eţea eita4ae e.ruţăt+are*

  Cu/ -au 3utut 70ră/ădi at7tea e+r+.iri 7tr-u+/u4eţ at7t de vi+i? Ude, u6 a3areţe at7t de ;ra0i4e, ea.udea ;+rţa de a 4u3ta .u &+6iţă, .u a/itiri /ai 0re4ede.7t 4e3ezi4e /+r/ite4+r? %i .u/ de di3ărue !erieta?

   < A5a e ea* Nu 3ue .7d 34ea.ă, u 5tii .7d vie %i-

  a 3+trivit t+ate trata/ete4e de di/ieaţă, 5i eara 4a +ră;iHă, de 3ar.ă -ar du.e 4a teatru, 3+re5te 4a 34i/6are* Eu

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  10/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  K

  tau ai.i .u e.azuri4e /e4e* Aţi văzut, zi.e .ă ă u /ăa/ete., dar eu tre6uie ă /ă 4u3t 3etru e3+tu4 /eu,3etru 8e+r08iţă* Are trei3reze.e ai* E u .+3i4 erv+,ei6i4* %i, 7.8i3uiţi-vă, ţie .u tai.ă-u= F#/i 34a.e a/ata

  4ui tata, e ;ru/+aă=G De ude 5tie e4 .uvite4e atea? %i ăvedeţi, 7i 34a.e .u/ uă Fa/ata=G %i 3ar.ă-i /7dru .ă tataare + a/ată* A vrut -+ .u+a.ă* A a5te3tat J .7t + ;ia5te3tat J 7 ;aţa 3ita4u4ui, .a ă-i vadă ie5id 7/3reuă* FE;ru/+aă, 6ui.+, ă 5tii .ă e ;ru/+aăG, /i-a 3u* FCie-i;ru/+aă?G FA/ata 4ui tata*G F%i /a/a ta u-i ;ru/+aă?G4-a/ 7tre6at* A dat di u/eri F$a/a e /a/a=G Ei da, ata-i7 .a3u4 4ui, .ă /a/a u-i ;e/eie= $a/a e /a/a= Pe .7dR+Haa J .e u/e ;ru/+= J ă vedeţi .u/ dă +.8ii 3ete .a3.7d 3ue R+Haa= Cred .ă viează ă ai6ă 7tr-+ zi +a/ată 5i -+ .8e/e R+Haa= FDar da.ă a-i vedea-+ 3e /a/a.u a4t 6ăr6at?G 4-a/ 7tre6at* 'a.e +.8ii /ari* Sur7de ir+i.F$a/ita? Cu .ie? $a/ita /ă are 3e /ie*G F%i .rezi .ă[email protected]?G F&ie7ţe4e= C8iar azi /i-a 3u Tu e5ti t+tu43etru /ieMG* Eu u 3+t ă 4a 4u.ruri4e a5a* Nu 3+t ă-4 4a

  3e &+6iţă ă-5i ditru0ă viaţa, .ăi.ia, .ariera* Dire.t+ru4 4-a.8e/at, i-a v+r6it, i-a atra ateţia* %i .+4e0ii t+t a5a* E4 uvrea ă 5tie de i/i.* i.e .ă di34+/a u 3+ate ă i-+ iai/ei* Ni.i dre3tu4 4a ;eri.ire* $ie-/i 3ue FNu tea/ete.a, /ă/i.+G* $ă ia 7 6raţe, /ă ărută 5i .rede .ă /-a .+vi

  Lu0i 34i/6ări 3e di0 .u !erieta*

   < #/i 34a.e ă u/64u* Ata e 6eţia /ea* A5 u/64a7trua* $e4ita e .a + .4+5.ă* Stă 5i-5i .4+.e5te a/itiri4e 5i;a.e + tra0edie di a/+ru4 4ui &+6iţă .u aiteta 4ui*C+0ea/itea .8irur0, +/ de 3atruze.i de ai, 5i-i v+r6e5te .auui .+3i4* De0ea6a 7i 3u ă-4 4ae 7 3a.e* N-are 3i. de7.redere 7 /ie, .u t+ate .ă 5tie .ă 7t+tdeaua a/ avutdre3tate* Cu/ a ;+t atu.i .u Su4taa S+i rău de .7d era/i.ă 4a 5.+a4ă, /iţea, .+3ia, F0ăeaG t+t ;e4u4 de 4u.ruri au

  F4e .ă3ătaG* A di3ărut du3ă 6a.a4aureat* $e4ita a 7t74it-+ze.e ai /ai t7rziu, div+rţată, ;ără .ă3ăt7i* $e4ita era

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  11/241

  - CELLA SER!I -

  KK

  3r+;e+ară ai.i 7 $a0a4ia, +ţu4 ei era dire.t+ru4 5.+4ii,aveau trei .+3ii 5i e de.ur.a 0reu .u /[email protected]* Su4taa i-a3r+3u ă-i .+du.ă 0+3+dăria* Se /u4ţu/ea ă ai6ă .aă,/aă 5i u a4ariu /+det* I-a/ 3u ă -+ 3ri/ea.ă* Nu

  /-a a.u4tat* Ni.i+dată -a ţiut ea/a de ;aturi4e /e4e* Trăia 7 +ri 5i re3eta F$i5u /ă ad+ră, e .e4 /ai 6u 6ăr6at,.+3iii /ei 7t .ei /ai ;ru/+5i, .ei /ai de5te3ţi* Su4taaiu6e5te .+3iii* C+3iii + iu6e. 5i $i5u ţie 4a ea* 'a.e Su4taai5te 6a.4ava4e=G Ce ;ă.ea Su4taa .u $i5u, $e4ita u 5tia, uvedea* %i i.i -ar ;i 5tiut vre+dată da.ă .+r3ia aia -ar ;i7ti .+arda 3rea /u4t 7i 4ua 4ui $i5u t+ţi 6aii 5i-4 [email protected]ă-i 3ue evetei t+t da.ă u-i dă* Su/e di .e 7 .e /ai/ari* Avea .ri+ri de 4a e4 5i 74 a/eiţa* EHa3erat, +/u4 i-a 3u evetei t+t* $e4ita a dat-+ a;ară .a 3e + 4u0ă, 3e e4 4-a iertat* Su4taa i-a 37dit .7d au ie5it di .aă 6raţ 4a 6raţ5i a tra 7 e4 di 3ate u 04+ţ .are 4-a i/erit 7 .ea;ă, ari.+5at 7 .reier 5i +/u4 a /urit 3e 4+.*

   < A ;+t 3r+.e? < Nu* $e4ita -avea /art+ri 5i i.i -a vrut ă ;a.ă

  .ada4, 3etru /e/+ria 4ui, 3etru .+3ii* S-a 3u t+tu4 3eea/a uui 04+te rătă.it* S-a v+r6it 5i de3re du5/ai3+4iti.i* Era 7 [email protected]/a u+r a4e0eri* Su4taa -a /ăritat .uu di34+/at 5i a 5ter-+ 7 trăiătate* Pe ur/ă, răz6+iu4*$itiţă, 6ăiatu4 ei .e4 /are, a ;+t dat di3ărut* C7d -a7t+r di 3riz+ierat, a /urit a6i, ditr-+ 3erit+ită* Ea i-a7urat 3e a/7d+i 6ăieţii 5i a.u/ $itiţă e u6 3a3u.u4

  evetei 5i u vrea ă 5tie de /ă/i.a, &+6iţă vrea ă ede3artă de evată 5i ă e 7+are .u + aitetă* %i eu 7iu3+rt văi.ăre4i4e, 4a.ri/i4e, .a 5i .7d, 3e /ie, viaţa /-ar ;i.ruţat*

   < S7teţi /ai [email protected]+aă, /ai vitează* < A/ ;+t at7t de ;eri.ită, .ă tre6uie ă 34ăte.* N-a/

  7drăzit -+ 7tre6 .u/ a 34ătit* < A/ .itit r+/au4 du/eav+atră 5i /i-a/ dat ea/a

  .ă e aut+6i+0ra;i., /i-a 3u* < # 6uă 3arte*

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  12/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  K2

   < A/ re0ăit C+taţa, dar u detu4* < C7d e-a/ re;u0iat, era/ 3rea /i.ă* < %i +i e-a/ re;u0iat di C+taţa, dar eu era/

  /are* Auzea/ /ereu FAi d+uăze.i 5i trei de ai 5i u te-ai

  /ăritat= Ai ă ră/7i ;ată 6ătr7ă*G Dar 4a + idr+;ie 7;a/i4ie, 4a Ia5i, /-a/ 7dră0+tit de u +;iţer* Era ;ru/+ 5idaa /iuat* Avea + 3er/iie de trei zi4e 5i 34e.a 3e ;r+t*$i-a 3u .ă, da.ă u /+are, da.ă e 7t+ar.e, e 7+ară .u/ie* Eu a/ 5tiut .ă da.ă /+are, -a/ ă /ă /ai /ăriti.i+dată* %i i.i -a/ ă /ai iu6e. 3e a4t.ieva* Ce4e treizi4e 5i trei +3ţi 3e .are 4e avea erau i0ura /ea 5aă ă;iu ;eri.ită* %i 3+ate .8iar ă a/ u .+3i4* I-a/ 3u .e07de. 5i a/ ;+t a 4ui, a ;+t a4 /eu* $i-a/ d+rit e6ue5teă a/ u .+3i4, .8iar da.ă u e 7t+ar.e* C+3i4u4 +tru*A/7d+i d+rea/ + ;ată 5i a5a a ;+t* C7d -a 7t+r dirăz6+i, S/arada avea trei ai* Atu.i e-a/ .uuat* %ia/ ;+t ;eri.ită, e3u de ;eri.ită*

   < %i a.u/? < Nu /ai trăie5te, i.i e4, i.i eu*

   < Dar aveţi .+3ii, e3+ţi* < Da, dar viaţa 4+r e a 4+r 5i a /ea a ;+t u/ai a 4ui* < A /urit 3e ;r+t? < Nu* Era 7 @utiţia /i4itară, 4a tatu4-/[email protected]+r* etu4 4ui

  + ă vă 3uă .e +/ era* Stătea 4a /aă .u u +;iţer 0er/a,.7d a a3ărut u .+3i4, + ;etiţă de .i.i ai, de + rarădră0ă4ă5eie* %i +ţu4 /eu a ;ă.ut 0re5ea4a, .rez7d .ă

  8it4eritu4 e t+tu5i u +/, ă-i 3+vetea.ă .u/ a 0ăit-+ 3e;etiţă 7tr-+ .aă 3utie di +rdu4 $+4d+vei, 4a 7.e3utu4răz6+iu4ui* Ord+aţa 4ui .ăuta .eva de /7.are, .7d i -a3ărut .ă aude u z0+/+t* S-a 6ă0at u6 3at 5i a de.+3erit-+3e ;etiţa a.eea* Avea vre+ d+i ai, +.8ii .a ;ar;uri+are4e, 3ăru4.a + .ă.iu4iţă de atra8a* S4a6ă 5i @i0ărită, dar dră0ă4a5ă* I-a dat a3ă 5i a 6ăut 3e erău;4ate* I-a 3u 37ie 7 a3ă, a/7.at* V+r6ea, dar u e 7ţe4e0ea .e 3ue* S.+t+.id 3ri

  .aă, a 0ăit &i64ia 7 4itere e6rai.e* Au 4uat ;etiţa .u ei 5i 4e-a3urtat +r+.* FE /a.+ta +atră*G O;iţeru4 ea/ţ a.u4tae

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  13/241

  - CELLA SER!I -

  K"

  7t7/34area ;ără ă .4i3ea.ă, dar 7 ti/3 .e ;etiţa 7aita3re ei, a .+ rev+4veru4 5i a tra* S+ţu4 /eu a 4uat i;+u4de 3e /aă 5i i-a dat 7 .a3 .ri/ia4u4ui, .are -a 3ră6u5it*&ăr6atu4 /eu a ;+t aretat* Du3ă .7teva zi4e, ţara a 7t+r

  ar/e4e 7/3+triva 8it4eri5ti4+r* # ;uria 4+r +ar6ă, -aurăz6uat 4-au 7/3u5.atN-a/ 7drăzit ă ridi. +.8ii 5i ă 3rive. 7 ;aţă 3e

  ve.ia /ea* La +riz+t +are4e a3uea 3e /are, .a u i/e6u40ăre de ;+.* $area era .a .erea4a* Du3ă + tă.ere, i-a/auzit v+.ea e.8i/6ată

   < E 0reu ă .rii de3re /are* < E 0reu ă .rii de3re +a/ei

  FS7t .u eă6uiţă teri6i4 de tetat ă ;+rţez u5a .ătrevieţi4e 4+r, a4e tutur+r, ă ;iu 8aia .are 4e va ta 3e 3ie4e, ă/ă /i5. +dată .u ei, ă-i a6+r6 /ir+u4* O8, 5tiu .ă a.et07d e 70r+zit+r, t+tu5i u-/i 3aă D+riţa e /ai3uteri.ă de.7t +ri.are a4ta 3e .are a/ avut-+ vre+dată* Săvăd, ă i/t 5i ă 3+edG 9i44ia/ !* a, Du64u 3+rtret:*

  Cie 5i-ar ;i 7.8i3uit .ă 4a /aa +atră, + /aă4ii5tită

  S+ra dieteti.iaă a adu +dată .u 3+rţia de /a.ar+ae 5i+ .ri+are 3e .are a 4ăat-+ 3e /aă*

   < O ă e ră.ea.ă, a 3u $e4ita* < S.ri+area? a 7tre6at +ra .u ir+ie* < $a.ar+ae4e= a re34i.at !erieta, tăi+*

  S+ra, d7d di u/eri, .a 5i .7d ar ;i 3u F3uţi 7/i3aăG, e-a 7t+r 3ate4e*Pe 34i. .ria .u 4itere 8+tăr7te, .7t e 3+ate de .iteţ

  Patri.ia $ata* $e4ita re3etă u/e4e .u /irare, dar 5i .u34ă.erea .+3i4u4ui .ăruia i e ati;a.e + .uri+zitate*

   < $ata= < Ţi-ar ;i 34ă.ut F$ata.8eG? + re3ede !erieta*Eu /ă 7tre6a/ da.ă u .u/va e 6+4avă* Da.ă -ar

  tre6ui ă /ă du. -+ 7tre6 da.ă are ev+ie de .eva

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  14/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  K)

  %i 7 ziua a.eea a/ 6ătut 4a u5a ei* N-a ră3u i/ei*A/ a3ăat 3e .4aţă 5i a/ itrat* Avea/ 7 /7ă .ri+area*Ve.ia /ea de /aă, 3r+3tită t+ată 7 3ere, ţiea 3e0eu.8ii ridi.aţi u .art+ 5i 3e deau3ra + /u4ţi/e de ;+i

  .rie, 3r+6a6i4 .ri+ri, ;iid.ă 34i.uri4e erau zv7r4ite 3e @+*Puzderie de 34i.uri* < N-aţi veit 4a /aă 5i /-a/ 07dit < N-a/ avut 3utere* N+a3tea ata -a/ d+r/it* < A5 3utea ă vă adu. /a.ar+ae4e, 6ie7ţe4e

  7.ă4zite, au, 3+ate, 6r7ză .u /7t7ă= < $u4ţu/e., a/ r+ţăit i5te 6i.uiţi* A/ 6ăut u

  3a8ar .u 4a3te, + 4i0uriţă de /iere* #/i [email protected]* < V-a veit + .ri+are, a/ 3u, d7du-i 34i.u4* < $u4ţu/e.= %i 7.er.7d ă z7/6ea.ă Vedeţi, u du.

  4i3ă$i -a 3ărut .uri+ .ă u de.8ide .ri+area* P+ate

  vrea ă ră/7ie i0ură* O.8ii 7i 4u.eau* Cu4+area a46atră,/ai vie* Par.ă /i-era .u+.ută 3rivirea ei*

   < D+rea/ at7t de /u4t ă veiţi= /i-a 3u* %tiţi .ă 5i

  azi 7 Ti6et +a/eii .+/ui.ă .u 3uterea 07du4ui .a 3rite4e;+*

  'ără -+ 7tre6 de .e d+rea ă viu, a5 ;i vrut ă 5tiu .e7t t+ate .ri+ri4e a.e4ea răvă5ite, .7d a/ /ai văzut-+, deude + .u+.?

   < Ne .u+a5te/ de 4a FS6urăt+ru4G, /i-a 3u* %tiu,7t ;+arte .8i/6ată* Atu.i era/ u6ţire, dar 3re+.u3ată

  ă u /ă 70ra5* A.u/ 4-a/ auzit 3e d+.t+r FNu/ai +ae4ei0ure ar tre6ui ă .7tărea.ă /ai /u4tG*%i 7tiz7d 6raţu4 3e .are at7ra, de3riă de +ae,

  3ie4iţa 7.reţită, u.ată, a tra ertaru4 /ăuţei de +a3te 5ia .+ u .aret a46atru-.eu5iu, de.+4+rat, .u + .ru.er+5ie 4a /[email protected]+., 5i /i-a arătat ;+t+0ra;ia*

   < A5a era/ atu.i=A/ 7.re/eit* #/i a/itea/ de ;ata a.eea 64+dă, +

  ;ru/ueţe +rdi.ă, +.8ii .a tur.+aze4e* Privea/ 7/ăr/urită;+t+0ra;ia* Păru4 tr7 7tr-+ 6+etă .u /ar0iea 4ată, de

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  15/241

  - CELLA SER!I -

  K1

  .u4+are 7.8iă, .u + /i.ă .ru.e 7 /[email protected]+., deau3ra ;ruţiieie, +.8ii 4i/3ezi, de.8i5i, tra3areţi, 4u/iau +va4u43re4u0 de + 3er;e.ţiue 3uţi +6i5uită* ura 6iedee/ată, reţi7d z7/6etu4, .are t+tu5i e ră37dea u5+r

  3e ;aţa 7trea0ă* O ;aţă 4u/iată diăutru, de + tiereţe 3e.are everitatea 0u4eru4ui -+ ati0ea* < A/ ur/at u .ur, Cru.ea r+5ie ad/iitrativă, 4a

  S3ita4u4 /i4itar* S7t 3ete d+uăze.i 5i .i.i de ai de atu.i*Si0ur .ă 4-aţi .u+.ut 3e I+ &erezei*

  N-a a5te3tat ă-i ră3ud* < A /urit* < Da, a/ .itit 7 ziare* $u4te auţuri < Aţi văzut .e /u4te A.ade/ia, Uiveritatea, Ititutu4

  FPar8+G, Ititutu4 FCata.uzi+G, F&a6e5G* Trei zi4e 7 5ir.7te trei 5iruri de auţuri* Le re.ite. /ereu*

  %i 3i.uidu-/i di ziare < FE4evii 5i .+4a6+rat+rii di C4ii.a de 3i8iatrie,

  S3ita4u4 .4ii. auţă .u durereG FPri /are4e di3ărut,%.+a4a de 3i8iatrie r+/ea.ă a 3ierdutG, Fa ;+t 3i4dă

  3er/aetă 3etru .+4e.tivu4 /edi.a4 aitarG* FS-adedi.at e+6+it .a /edi. [email protected] +/u4ui 6+4av* Ca3eda0+0, 7dru/ării 5i 3re0ătirii u+r 0eeraţii de e4eviEHe/34u4 4ui 3etru e4evii ăiG F$edi.ii Servi.iu4ui de3i8iatrie a4 S3ita4u4ui E4iaM auţă .u 3r+;ud re0ret7.etarea di viaţăG FCa +/ de 5tiiţă -a dedi.at tudiu4ui5tiiţei 5i 6+4i4+r erv+ae, iar .a 3eda0+0G Ca +/ de 4itere,

  .riit+rG F+4u4 i/e 4ăat 7 ur/ă de /+artea aG < +4u4 i/e 4ăat 7 ur/ă de /+artea a a re3etat*

  S.ri+ri4e 7t de 4a e4* S.ri+ri4e /e4e 4e-a 4ăat u+r3rietei, 3rieteii +5tri, .riit+ri a/7d+i* E4 a /urit de/u4t,ea /i 4e-a 4ăat 7aite de a 7.8ide +.8ii* A/ vrut ă 4ere.ite.* A/ vrut, a/ i/ţit ev+ia ă ;iu i0ură .u.ri+ri4e 4ui, a4e +atre* A.aă u era 3+i6i4* S+ţu4 /eu u

  5tie i/i.* Cu t+ate .ă u-4 .u+5tea/ atu.i, 7t /ăritatăa d+ua +ară* Era/ 4ii5tită 37ă .7d a/ .itit 7 ziar* A

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  16/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  K>

  iz6u.it atu.i 7 /ie d+riţa de a 7/3iedi.a a.eată/+arte, de a a4va a.et tre.ut* Tre6uia ă-i re.ite..ri+ri4e .a ă-4 ;a. ă trăia.ă 7 a/itiri4e /e4e* %i atu.ia/ a..e3tat ă viu ai.i, 4a aat+riu* Avea/ dureri de

  eu3+rtat, v7r;u4 de0ete4+r de 4a 3i.i+ru4 t70 3ar.ă itrau7tr-+ 3riză e4e.tri.ă, Fdi.+3atie .u dureri a/3utateG* Ur/aă /i e ;a.ă i;i4traţii* Eu vr+ia/ ă viu ai.i .a ă ;iui0ură* Si0ură .u e4, .u tre.utu4 +tru* $i-a ;+t detu4de 0reu ă adu. .ri+ri4e, ;iid.ă 4e a/ 5i 3e a4e /e4e*

  %i, 4ă7du-5i .a3u4 3e 3eră, a 7.8i +.8ii* Pe 0ee4e4u0i -au ivit /ăr0e4e de 4a.ri/i, ;aţa a46ă .a varu4 era4ii5tită 5i 3ar.ă-5i re.ă3ăta tre3tat ;ru/ueţea* Nu7drăzea/ ă + tu46ur, ă + 7tre6 da.ă vrea .eva* $7a ei-a /i5.at, -a 3r+3tit 3e /7a /ea* I-a/ /707iat ;rutea* O4a.ri/ă -a de3ri, r+t+0+4idu-e 37ă 3e 07t*

  'rutea era ;ru/+aă a.u/ .a 7 ;+t+0ra;ie* De 3e ;aţă,ti/3u4 a di3ărut* Nu/ai 7 .+4ţuri4e 0urii erau 6răzdaţi aii,.u t+t a/aru4 4+r* A3+i, .a 5i .7d ar ;i 3ri +i 3uteri

   < A/ 5tiut .ă 7teţi 4a $a0a4ia* A/ a;4at di ziar .ă

  aţi avut + 7t74ire .u .itit+rii* Vr+ia/ ă vă .u+.* V-a/.itit .ărţi4e, Cartea /irnei  Dar de .e -aţi dat /tt -u4 7+ri0ia4? E a5a de ;ru/+5 *Sl i! ardend all6mbra mirimang 7uand il sl de6su6ragii! il mnd spglie" 0gni altr

   per piacere e i per dgli prstat în terra mi lament e piang"+

   < S;7r5itu4 u e 3+trivea, era 3rea 3ei/it*

   < Atu.i, tre6uia ă 0ăiţi a4t/tt 

  * %i 7drăze. ă3u .ă u 4-aţi iu6it 3e %te;a, au .ă u aţi 7ţe4e dra/a4ui* V-a iu6it 3e a/7d+uă* A4e0erea a ;+t 0rea*

   < Dar eu u 7t $ir+a* < Cie 5tie?= I/3+rtat e .ă .itit+rii .red .ă 7teţi*

  $ade4eie ea/ăă .u Odette, +ţia 4ui, ;e/eie /+detă, u.ere i/i., u di.ută* Ta.e* A5tea3tă* E 3e 3+t de vi.ti/ă*I3iră /i4ă 5i .75ti0ă

  De .7te +ri veea/ ă-i adu. de /7.are, + 0ăea/ .u.ri+ri4e 7/3ră5tiate 3e .uvertură, 3e de 4ături, 3e @+*

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  17/241

  - CELLA SER!I -

  KB

  &ăuia/ .ă d+ar/e .u e4e, du3ă .7t era de 08e/uită, a5a7.7t ă 4e 4ae 4+. 470ă ea, e te/ea .ă u va avea ti/3 ă 4ere.itea.ă 3e t+ate* Avea 3ai.a uui 5.+4ar .are u 5tieda.ă va 3utea ă 3ar.ur0ă t+ată /ateria 37ă 4a eHa/eu4

  .are e a3r+3ia* Se 6u.ura .7d /ă vedea* De dra0u4 /eu/7.a, dar u/ai da.ă tătea/ 470ă ea* < L-aţi edre3tăţit 3e %te;a, re3eta* Eu a/ văzut

  dra/a 6ăr6atu4ui 7urat, ;75iat 7tre d+uă eti/ete, 4a;e4 de 3uteri.e, a;e.ţiue 3etru +ţia 4ui, 3aiue 3etru$ir+a*

   < Dar e u r+/a, 7.er.a/ iar ă /ă a3ăr* < %i ai.i e u r+/a, /i-a 3u arăt7du-/i .ri+ri4e* < De .e -a ;7r5it? < Le re.ite. 5i u-/i vie ă .red .ă -a ;7r5it* Că a

  ;+t 3+i6i4* # r+/ae4e de dra0+te, 7 3iee4e de teatru,er+ii /+r tieri* $+artea e + +4uţie* Aut+rii u3ravieţuie.* E3+ate di;ereţa 7tre +a/eii adevăraţi 5i [email protected] 4iterare*Pe +a/ei 7i de3arte viaţa*

   < #/i a/ite. .ă aţi .itit 4a FS6urăt+ru4G u ;ra0/et

  de r+/a* O .eă .are e 3etre.e 4a ţară* O ;etiţă are3i.i+are4e at7t de 708eţate 7.7t 4e v7ră 7 6a4e0a di .are iea6uri* FPrea tareG, 3uea /aetru4 5i .erea 3ărerea uuia 5ia a4tuia* Pe /ie /-a i/3rei+at* A4tă dată aţi .itit + .8iţă.u u .+3i4 va0a6+d .are u-5i 0ăe5te 4+.u4 7tre .aa/a/ei .are -a re/ăritat 5i a tată4ui .are -a re7urat* Seu/ea $ău5i4e a46e*

   < Vă a/itiţi? < C+3i4u4 FrăuG a5te3ta 7 ;aţa .a.e4ariei, ude7ăutru 3ăriţii au ;+t .8e/aţi ă di.ute .azu4 4ui*&ăieţe4u4 vă ad/iră /ău5i4e 5i vă 7trea6ă .7t .+tă ;iid.ăvrea ă .u/3ere + 3ere.8e 4a ;e4, 3etru /a/a 4ui, de ziuaei* T+ată 4u/ea era de a.+rd .ă aveţi ta4et* De .e -aţi3ereverat?

   < La 7.e3ut ;iid.ă a/ ;+t ;eri.ită, 3e ur/ă ;iid.ă

  a/ ;+t e;eri.ită*Vedea/ .ă e e3uizată, dar 7i 3ue/ 7tre6ări, + 4ăa/

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  18/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  K

  ă v+r6ea.ă*# KKB, a.eea .are va ;i /a/a Patri.iei $ata 34ea.ă 7

  $+4d+va, ă-5i 0ăea.ă 6ăr6atu4, de .are a;4ae .ă -a 7t+rde 3e ;r+t 5i .ă e 7tr-u 3ita4 de 6+4i .+ta0i+ae* Nu 4-a

  0ăit, .u t+ată 6uăv+iţa uui /edi. ;ra.ez, ditre .ei .eveieră atu.i ă e [email protected], 7 ituaţia di3erată 7 .are ea;4a/* Ti;+u4 eHate/ati. ;ă.ea rava0ii* Dar e 3are .ă 5i 7a.e4e .+diţii, +a/eii e iu6eau* 'e/ei4e ră/7eau7ăr.iate, 6ăr6aţii 34e.au*

  A ;+t + avetură au + /are iu6ire? Patri.ia -ar 5ti ă3uă*

   < Nu 5tiu .u/ e u/ea ;ra.ezu4, u 5tiu .ie e tată4/eu* T+t .e 5tiu e .ă a/ ;+t 3ă.atu4, ru5iea de .are +ţu4.are e 7t+r.ea de 3e ;r+t u tre6uia ă a;4e* D+.t+riţa .are/-a adu 3e 4u/e a .+vi-+ 3e ;e/eia .are ă.ue 73atu4 ve.i ă /ă ia 4a ţară, ă /ă a4ă3teze 5i ă /ă ţiăa.+4+ u ti/3* $a/a i-a dat + u/ă de 6ai ă-5i .u/3ere +va.ă* Era viu4 ;e/eii* $ai avea 7.ă trei .+3ii a.aă* Pe a4

  3atru4ea 74 a4ă3ta* Eu era/ a .i.ea r+ată 4a .ăruţă* $a/a i-a tri/i 6ai 4a 7.e3ut, dar .7d +ţu4 ei -a 7t+r de 3e;r+t, -a 7drăzit ă /ai ;a.ă u 3a au u 0et .are ar ;i3utut -+ trădeze* Sau 3+ate + +uă ar.iă 5i .+3i4u4 3e .are4-a ă.ut 7i .+u/ă eer0ia, a;e.ţiuea* T+ate atea 4e-a/a;4at /ai t7rziu* Dar de 4a .i.i ai /ă du.ea/ zi4i. 4a 0arăă + a5te3t 3e /a/a* %i de 4a 5.+a4ă ;u0ea/ 4a 0ară* Oa/eii

  .are /ă .re5teau erau /u4ţu/iţi .ă u-/i 34ă.ea 5.+a4a, .aă văd de 3ăări, de .aă* Erau ăra.i 5i u 4e era u5+r ă /ăţie* Nu erau +a/ei răi, i.i d+i.a J 7i 3uea/ C8iţa, de 4aD+i.8iţa J i.i eea Sta, +ţu4 ei* Dar erau ăra.i 5i.+34e5iţi de /u.ă* Ea 0ură 4+6+dă, 0ata de +.ară, e47tue.at, 7.rutat, 7/3iedi.7du-e de 3r+3riii 4ui .+3ii de3ar.ă u-5i a/itea .7d 5i de .e i-a ;ă.ut, 5i /ai a4e de/ie* Eu era/ + 0ură 7 34u 5i + 0ură .a.ă* F%i de ata

  .7d .ă3ă/?G 7tre6a ;ără ă-i 3ee .ă aud* Avea/ ze.e ai

  .7d + rudă a 4+r, .are u avea .+3ii, /-a 4uat 4a ea, 4a

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  19/241

  - CELLA SER!I -

  K

  Dra0+/ire5tii di Va4e* 'e/eia e du.ea zi4i. 4a &u.ure5ti.u .ăruţa ă du.ă 4a3te* Ue+ri /ă 4ua 5i 3e /ie* #/i34ă.ea ă /7 .a4u4* %i a5a a/ 0ăit-+ 3e /a/a* $-a 4uat 76raţe, a 347* $i-a v+r6it .a uui +/ /are* Pri/u4 ei +ţ a

  /urit, ;ără ă a;4e de eHiteţa /ea* A6ia ă.ue a4 d+i4ea.+3i4* C7d .u43t+ru4 !ăr/a a .erut-+ 7 .ăăt+rie, -aavut [email protected] ă-i v+r6ea.ă de /ie* Tre6uia ă ai6ă ră6dare*#4 va 7du34e.a* Nu 4-a 7du34e.at* Sa di atu4 !ăr/a, de3e dru/u4 .are du.e 3re T7r0u4 Se.uie., a [email protected] 3ritr-+v+iţă de ;ier .u43t+r .u ;ai/ă 5i 6ai* Dar 0reutăţi4e vieţii i-au 7/3ietrit u;4etu4, 4-au ;ere.at 7 3ietre4e 3e .are 4e.i+34ea, 7u;4eţidu-4e .u t+t .e era viaţă 7 e4* Pietre4e 4ui e7.ă4zeau, e4 deveea re.e .a 3iatra* Nu/ai a5a 7/i eH34i.e7du34e.area 4ui ;aţă de ru0ă/iţi4e /a/ei de a /ă adu.e470ă ea* FA/ 7ţe4e ă 7.8id +.8ii, ă iau + văduvă .u u.+3i4, dar u + 3ut+are .u + 6atardă*G $a/a 5i-a dat ea/a.ă ră/77d 3e 4+. 75i va .re5te 6ăiatu4 7 .e4e /ai 6ue.+diţii 5i-5i va [email protected] ;ata .u t+t .e va 3utea*

  Prietea ei, d+.t+riţa A0e4iu, ur/a ă ai6ă [email protected]ă de

  /ie* Ea /-a adu 3e 4u/e, /-a tri/i 4a ţară* A.u/ /ă vada 4a 5.+a4ă 5i du/ii.i4e 4e v+i 3etre.e 7 .aa ei*

  Dar, 3ri/a 7tre6are 3e .are /i-a 3u-+, Fai 3ădu.8i?G,/-a 708eţat*

   < Pădu.8i ai tu= i-a/ tr7tit 3r+te.t+arei /e4e* I-a 3ierit3iuitu4* S+ţu4 ei /i-a /707iat 3ăru4*

   < Ce 3ăr ;ru/+=

  # t+a/ă /-au dat 4a 5.+a4ă, iteră, 4a FN+tre Da/eG*Era d+riţa /a/ei ă 7văţ ;raţuze5te, ă devi +d+/i5+ară .u4tivată, 6ie .re.ută* A/ re3etat .4aa a3atra, de5i tre.ue/ .u +te 6ue, 5i ata /-a u/i4it, /-arev+4tat*

  La 7.e3ut 7/i ;ă.ea/ .+4e0e4e ă ridă* Nu 3uea/vreau ă ;a. 3i3i, .i vreau ă /ă Nu 3uea/ trea6ă /are,.i vreau ă /ă

   < De .e r7deţi? 4e 7tre6a/* O va.ă u ;a.e 3i3i, + va.ăe

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  20/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  2

   < Dar u e5ti va.ă* < Dar t+t 7/i vie ă /ăPr+;e+are4e erau 70r+zite de v+.a6u4aru4 /eu, de

  i0+raţa /ea* Dar v+iţa /ea 4e ui/ea* #văţa/ t+t ti/3u4,

  .itea/ 5i .7d /ă 3ă4a/ 3e diţi*Du3ă d+i ai, 3r+te.t+rii /ei /-au 7.ri 4a %.+a4aCetra4ă*

  P+ate .ă eu 7t ;etiţa 3e .are $ir+a + vede 4a ;ereatra%.+4ii Cetra4e, 7tr-+ du/ii.ă du3ă-a/iază* E u e3i+d.are /-a ;ă.ut ă 3470* #4 5tiu 3e dia;ară* FStrada, de @ur7/[email protected], era 3utie, .4ădirea i/eă a %.+4ii Cetra4e 3ărea0+a4ă t+ată* Nu/ai a.+4+ 7 0ea/ + /i.ă z7ă .u .+ade4ee0re, 3ede3ită, z7/6ea* $-a/ @urat ă -+ uit, ă .aut -+.u+., ă devei/ 3rietee 6ue* %i iată .ă a6ia azi, du3ăai 5i ai, di 3ri.ia u 5tiu .ărei adieri a3re 5i .a4de 7a.e4a5i ti/3, /i-a reveit 7 /ite .8i3u4 a.e4a, .u trăăturie8+tăr7te, .are 3ar.ă e +04ideau 5i +.i4au 3e u3ra;aţauei a3e ;+arte u5+r tu46urată de v7tG FNi/i. u 3+ate ;i/ai trit de.7t ă 3rive5ti trada 7tr-+ du/ii.ă du3ă-

  a/iază, de 4a ;ereatra uui iteratG, 3ue $ir+a P+ate.ă u era/ eu ;etiţa a.eea eu avea/ .+ade 64+de* Ata ue vedea de de3arte, au a5a .erea FCartea /irnei G, dar i0ur.ă i/i. u e /ai trit de.7t ă 3rive5ti trada 7tr-+du/ii.ă du3ă-a/iază de 4a ;ereatra uui iterat Dari.i a.aă u era /ai 6ie*

  Pr+te.t+rii /ei 3ri/eau ;+arte /u4t* Caa 4+r era .a u

  /uzeu* Ta64+uri, .u43turi, +6ie.te de artă* $i-a tre6uit /u4t.a ă 7ţe4e0 va4+area 4+r* Dădeau erate /uzi.a4e, e .iteau3+ezii, e di.uta 4iteratură* Eu tătea/ /ai /u4t 4a6u.ătărie* Da.ă t+tu5i .ieva dădea 3ete /ie 5i 7tre6a .e8ra/ 3+rt, d+.t+riţa 3uea FE ;ia /eaQ eu 4e adu. 3e4u/e, 4e 6+tez, 4e /ărit* Pave4 4e div+rţează*G $ua;irii r7deau*Cu ti/3u4 a/ 7ţe4e* Ea era /edi. 0ie.+4+0, e4, 3r+;e+ru4,u /are av+.at A/7d+i, 3rietei dev+taţi ai /a/ei /e4e, 7i

  3ătrau e.retu4* # .aa 4+r a/ .u+.ut .riit+ri, 3i.t+ri,arti5ti 5i /ai t7rziu 3e Eu0e &+4dea* 'uee 4a A.ade/ia

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  21/241

  - CELLA SER!I -

  2K

  C+/er.ia4ă 5i 4a Dre3t e4evu4 3r+;e+ru4ui* A.u/ erae.retaru4 4ui 5i 3rieteu4 .aei*

  Eu avea/ KB ai* ei &+4dea, 21* Stătea +re 7tre0i 4a&i64i+te.a A.ade/iei .a ă adue /ateria4u4 de .are

  3r+;e+ru4 avea ev+ie 3etru .ururi4e 4ui 5i 3etru .artea3e .are + .ria* Vr+ia ă ;a.ă 5i e4 .arieră uiveritară* < Adi.ă ă tra0i /7ţa de .+adă, i-a 3u d+.t+riţa 7tr-+

  zi* Da.ă -ai ă ai +r+.u4 ă 0ăe5ti + evată 0ie.+4+0,r7dea .u ati;a.ţie, ai ă ;ii 4e.t+r, 3e ur/ă aitet, 5i .7dai ă .8e4e5ti Dar .ie 5tie?= P+ate ai +r+. ă te 7+ri t+t.u + d+.t+riţă* A/ + 3rieteă t+/at+4+0* P7ă atu.i +.u3ă-te de 3r+ata ata a +atră*

  N-au 5tiut .ă 7t a.+4+, 7 3ate4e uui du4a3* Nu a//i5.at, -a/ rău;4at* $i-a/ tă37it rev+4ta* Rev+4te4e ateav+r ră6u;i t7rziu, du3ă răz6+i, du3ă e4i6erare, .7d /i e3ărea .ă rev+4uţia e ;a.e 3etru /ie, 7/3+triva a t+t .e /-au/i4it*

   T+ate e;+rturi4e /e4e de a itra 7 4u/ea 4+r e 4+veau .ava4uri4e de t7.i* Se 3ăr0eau 5i e 7a3+iau e3uti.i+ae*

  %i 7 /ie ur4a e3utiţa va4uri4+r de a 7;r70e t7.a*[email protected]/ .u at7tea u3ra+/ee5ti ;+rţări ă a.u/u4ez

  .u+5tiţe4e ;ie.ărui a de 5.+a4ă, 7 .+/3etiţie .u ;ii.a uui/are idutria5, a uui 0eera4, a uui ar8ite.t* Nu/ai ittreu5ea ă /ă 7trea.ă, 3ritr-+ a3ri0ă v+iţă* A/ ă văv+r6e. de itt* Di34+/a de 6a.a4aureat era J .redea/ J.8eia .u .are 3+ţi ă itri 7 .itade4a .u4turii* A/ .8eia 4a

  /ie* Dar .7d de.8id u5a, aud .ă F4a /+artea 4ui a0er,dAuzi+ a eH.4a/at De+dată 4u/ea a 3ierdut .eva di/ăreţia eiMG* %i eu u 5tiu i/i. de3re dAuzi+ 5i 3rea3uţi de3re a0er*

  Pr+;e+ru4 /ă 3rive5te atet* Par.ă-/i v+r6e5te /ie < E/i4ie $er.ier a tat .u a0er 7 [email protected]ă 4a 3re/iera 4ui

  %arsifal * Ea era e/+ţi+ată, 7i .ur0eau 4a.ri/i4e 3e +6raz*a0er era ;+arte trit* FAr tre6ui ă a/ v7rta 4ui Pari;a4 .a

  ă i/t .e i/te e4* S7t 3rea 6ătr7* E 3rea t7rziu .a ă /ă3+t 6u.ura, .a ă 3+t 3470eG*

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  22/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  22

  #4 a.u4t e/+ţi+ată*D+.t+riţa 75i 34i/6ă 3rivirea de 4a +ţu4 ei 4a /ie* O

  3r7.eaă ridi.ată, u ur7 ir+i.* %i, .7d e di.utăde3re 4iteratură 5i de3re .riit+rii 3e .are azi i/ei u-i

  /ai .ite5te* 'ra.+i C+33e, 6uă+ară, d+.t+riţa u [email protected] ă /ă u/i4ea.ă < Vă 75e4aţi, Patri.ia e dă 7 v7t du3ă %veste tristă * < %rietene , + .+re.tez, .u t+ată eri+zitatea* < T+t u dra.= < De .e 7ţi 34a.e? /-a 7tre6at 3r+;e+ru4 6iev+it+r* < 'iid.ă er+ia ea/ăă .u /ie* C+terare* < P+ate .u $arieta, a 7.er.at ă /ă a3ere + d+a/ă,

  .are e vede .ă .itie r+/au4 de .ur7d* < Nu, .u Ne4i, a/ ră3u 8+tăr7tă* < Pe .7t 7/i a/ite., ruia 6ăr6aţii, auru4 7i .ur0ea

  3ritre de0ete* < Dar .e ;ru/+ 3uea FIu6e. 3etru 3ri/a dată 7

  viaţăG*Pe d+.t+riţă + 3u;e5te riu4*

   < '+arte +ri0ia4=Cei4a4ţi /ă 3rive. .u i/3atie*%i eu, .a 7 vi, re3et + ;rază, 3e .are + 5tiu 3e dia;ară

  FSi/ţu4 a.eta + 7vă4ui .u/ te 7vă4uie a3a .7d itri 7 6aie5i ;u re3ede 5i a.uţit, .a + 4+vitură de .uţit*G Era .eea .ei/ţea/ 7 ;aţa 3r+;e+ru4ui*

   < %i ude ai de.+3erit .artea ata 0r+zavă? /-a

  7tre6at d+.t+riţa* < # 6i64i+te.a du/eav+atră* < trappe 8a = a ur7 +ţu4 ei*

  Pr+;e+ru4 Pave4 A0e4iu 34utea 7 u 5tiu .e ;ere,deta5at de t+t .e-4 [email protected], z7/6ea .a 7 vi 5i u .ereade.7t ă ;ie 4ăat 7 3a.e*

  D+.t+riţa Ai5+ara A0e4iu, /ai 7a4tă de.7t e4, i0ură 3e

  ea, .u ţiută tatuară 5i trăături .u43tura4e, avea .eva de7/647zit+are de 4ei*

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  23/241

  - CELLA SER!I -

  2"

  Di.utau 7t+tdeaua 7 .+tradi.t+riu, 3ar.ă erauadverari 7tr-u 3r+.e* Eu0e &+4dea aita .a 4a u /e.i*

   < Ne v+r ;e/iie .a ă 4e .ăde/ /ai u5+r 7 6raţe,3ue d+.t+riţa*

   < %i u e 6ie 7 6raţe4e 4+r? 7trea6ă ir+i. 3r+;e+ru4* < Ar ;i 6ie da.ă ;e/eia u -ar 3+/ei .u u 34+d 5i4u/ea 0ata ă + a.uze + tri.ată* Pe .7d e4, e4 e 6ăr6at* #4a3ără +4idaritatea 6ăr6aţi4+r 5i .8iar a ;e/ei4+r, /a/e4e6ăieţi4+r* Ori.7d u 6ăr6at .are 6ea u 3a8ar /ai /u4t ei/3ati.* O ;e/eie 4a .7r.iu/ă e 3ei6i4ă* %i .ătre /ie Să-ţi6a0i /iţi4e 7 .a3, ;etiţ+=

  Eu /ă 07dea/ e 3rea t7rziu, 7t 7dră0+tită de e4*FELG, 3r+;e+ru4, u-/i 3utea ;a.e rău*

  Odată i-a/ tre.urat u 6i4eţe4 7 6uzuar* FS7teţi;+arte 6u .u /ie, vă /u4ţu/e.G* A/ 0ăit 7 08i+zda +.ri+are, u-/i a/ite. de.7t 7.e3utu4 FCa +tră;u40erare 7 .ea /ai u/6ră +a3te au ;+t r7duri4eta4eG*

  Nu 5tiu da.ă a ;+t + .+i.ideţă, dar d+.t+riţa u /-a

  .+ .7teva du/ii.i 4a r7d di iterat*C7d /-a adu a.aă, 3r+;e+ru4 era 34e.at 3etru

  .+;eriţe 7 trăiătate*Dra0+tea 4ui I+ &erezei /ă va 0ăi 7;+/etată de

  /707ieri, de .uvite de dra0+te, de 7/6răţi5ări* %i a de3ă5itt+t .e /i-a/ d+rit 3+ate de .7d /-a/ ă.ut, t+atea5te3tări4e /e4e* Ca + 34+aie du3ă e.etă, 3e u 3ă/7t

  [email protected], 6ătăt+rit* Cuvite, .uvite de dra0+te* A5te3t7d ăe adue +rii, a veit 34+aia, 34+aie de .uvite, de ărutări=Dar, 37ă atu.i, u/i4iţe, a5te3tări*

   < Să 5tii .ă u 7t .8iar 3r+ată de t+t 5i u a/3ădu.8i= i-a/ 3u 7tr-+ zi 4ui Eu0e &+4dea*

  %i 4-a/ ;ă.ut ă rida* A ;+t 3ri/a /ea vi.t+rie*D+.t+riţa [email protected] 3rieteia +atră, 3+ate ;iid.ă 5tia

  .ă 3r+;e+ru4 are + 4ă6i.iue 3etru /ie, 3+ate ;iid.ă

  i/ţie .ă u /i-e i.i /ie idi;eret 5i e te/ea de.+/34i.aţii* Ne 4ua 6i4ete 4a .+.erte, e tri/itea 4a eH3+ziţii

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  24/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  2)

  de 3i.tură* #/i 34ă.ea ă .+4idă/ 4i6rării4e*Odată, 7tr-u ati.ariat, /i-a/ d+rit + .arte* Avea F3reţ

  reduG, dar eu u avea/ i.i u 6a* I-a/ .erut ă /i-+.u/3ere* A ră;+it-+, a .er.etat-+, -a 07dit 5i /-a 7tre6at

  FCrezi .ă ;a.e?G FCred .ă u ;a.e=G a/ ră3u*Nu 5tia ă dea* Ni/i. u dădea* A/ tra.ri + 3a0iădi A4ai, .are i e 3+trive5te 3er;e.t* A/ ă v-+ .ite.F'izi+4+0i. z07r.itu4 75i .ruţă /i5.area 4a +ri.e v7rtă 5i /er0e.ătre e ti/3urie 7ţe4e3.iue, /ai .ă -ar 3ue .ătre +6ătr7eţe ti/3urie 07r.itu4 e văde5te 7tre0 3ri 0etu4.are u t de3ărtează de tru3 5i 3ri /i5.area de tra0ere 7ie* 'ri.a ete u;4etu4 z07r.eiei, 3r+vizii4e 5i .+/+ri4e 7t3re.auţii, iar +rdiea e /[email protected]+.u4 de a 4e tre.e 7 revită, 5itea/a de rii3it+r 7 ete /ai ;irea.ă de.7t tea/a de 8+ţi*07r.itu4 e te/e de z0+/+t 5i de .8i/6are, ;iid.ă e4 ete/e de +teea4ă 5i 7 ;a3t e te/e ă i e trezea.ăitereu4* &ăuie. .ă 7i ete 5i ;ri.ă ă iu6ea.ă, de a.eea 7ţi7tide d+ar u de0et* # .8i/6, 7i ete dra0 z07r.itu4, de5iu tra0e ă[email protected] ă a0+iea.ă .eva de 3e ur/a 4ui* &a4za.

  a 7;ăţi5at + +.ietate de z07r.iţi 7 Cafeneaua */inerva*(mpliaţii)! ude ;ire5te .ă u 3+ate ;i v+r6a de a0itaţie 5ii.i de ţi3ete* V+.ea e + u;4are 5i r7u4 u ;e4 de ;u/ .areiee di .ute4e ;eţeiG*

  $i e 3are + 3a0iă 0eia4ă* P+rtretu4 z07r.itu4ui 7.7teva r7duri e.8iva4ează .u a4 avaru4ui 4ui $+4ire*

  'iid.ă u u/ai de 6ăi5+rii 4ui e v+r6a ai.i, .i de

  +r+area de a dărui idi;eret .e, de 4a z7/6et 4a + tr70ere de/7ă, de 4a 3i.u4 de eer0ie 3e .are-4 .ere i/34a ateţie ;aţăde .e4ă4a4t 4a tea/a de a ;i +4i.itat de eti/etu4 .are vie3re tie* Nu 3+4 ă uit 0etu4 4ui, .7d .+3i4a5u4 de .i.i-5ae4ui a4 uei 3rietee i-a 7ti 6raţe4e 5i e4 -a dat .u u 3a7a3+i 3eriat, 3re .+terarea /a/ei 5i a .e4+r di @ur*

   T+tu5i, .7d a ;+t .+.etrat 5i a veit ă-5i ia ră/a6u, /i-a ;+t /i4ă de e4 5i, du3ă .e a 34e.at, /i-a 4i3it*

  #tr-+ .ri+are, /i-a de.ri /izeria 7 .are trăie5te,triteţea 5i .+vi0erea .ă va 34e.a 3e ;r+t 5i va /uri ;ără ă

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  25/241

  - CELLA SER!I -

  21

  ;i trăit, $iţid .ă /ă du. 4a ţară 4a ai /ei J a5a 7i u/ea/3e .ei .are /-au .re.ut J a/ 34e.at 7 D+6r+0ea, 7 atu4ude e a4ia, ă-i ;a. + ur3riză* #/i 34ă.ea ă-i ui/e. 3e .eidi @uru4 /eu, ă ;a. 0eturi de z7ă, .are, .u + 6a08etă

  /a0i.ă, tra;+r/ă + .+.i+a6ă 7tr-u 3a4at* %i, 7tr-adevăr,ei &+4dea /-a 3rivit .a 3e + /iue* $izeria 7 .are trăiade3ă5ea de.rierea 4ui di .ri+are* Patu4 e de;ă.ue di7.8eieturi4e 5u6rede, a4teaua de 3aie era 3e @+, 3era, di.auza i0raiei, 3riee + [email protected]ţă de 08eaţă* A/ .ăutat ăre3ar t+t .e e 3utea, /ă 3ri.e3ea/ ă 6at u .ui, ă .+ uature, ă ;a. + /ă/ă4i0ă* %i a/ d+r/it 7 6raţe4e 4ui*

  Eu0e &+4dea u e a5te3ta ă 7t7/3ie reziteţavir0iităţii /e4e* Ata 4-a idi3u* Dăruirea /ea ;ără rezervă4-a 3eriat* Se i/ţea vi+vat* Credea .ă i-a/ dat u3re/ad+vadă de iu6ire* Nu 5tia .ă [email protected] du3ă iu6ire, du3ă 6raţe.are u /-au tr7 37ă atu.i* &raţe4e tată4ui 5i a4e /a/ei/i-au 4i3it de 4a 7.e3ut* De 4a ţară, ude 6raţe4e 7t+.u3ate .u /u.a, a/ [email protected] 4a iterat, ude 3r+;e+araridi.a 6raţu4 a te a.uza, a te a/eiţa au a a5tere .i;re 5i

  date 3e ta64ă*La ;7r5itu4 ă3tă/7ii vedea/ 6raţe4e de.8ie a4e .e4+r

  .e veeau ă-5i ia .+3iii* C+4e0e4e /e4e erau 4uate 7 6raţe,a4itate* Eu 3rivea/, a5te3ta/* &raţe4e 3ar.ă e 7/u4ţeau,dar u erau 3etru /ie* &raţe4e 4ui ei &+4dea /i e 3ărea.ă-/i adu. a;e.ţiuea de .are a/ ;+t 7ţăr.ată 7aite de a;i u3t 4a3te4e /a/ei* P+ate 5i ezua4itatea .are a 7.e3ut

  ă e /ai;ete de ti/3uriu, d7du-/i eti/etu43ă.atu4ui, 3+ate 3ă.atu4 di .are /ă ă.ue/, 3ă.atu4/a/ei, /ă ţiue 37ă atu.i 7.+rdată, 7ar/ată, 7 tarede a3ărare, de ve08e, de 37dă* %i, de+dată, dez4e0area,i/34ă, ;irea.ă*

  #i 34ă.ea/ 4ui Eu0e, dar e a3ăra* Se te/ea 5i u 5tia/de .e* Era /+r+.ă+ 5i a0reiv, de 3ar.ă e4 ;uee ;e.i+ară 5ieu a6uzae/ de 4ă6i.iuea 4ui*

  La 7.e3ut t+ate atea /i e 3ăreau e/e de ti/iditate,tea/a de a e 4e0a de + ;ată ;ără 3ăriţi, ;ără u/e* Li3a

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  26/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  2>

  ata de u/e ete + [email protected]ă tra/iă di 0eeraţie 70eeraţie* Ca 5i .7d ar eHita .+3ii ;ără u/e, .a 5i .7du/e4e /a/ei ar ;i /ai 3uţi va4+r+, .a 5i .7d ar eHita.+3ii ;ără tată, adu5i 3e 4u/e de + 6arză*

  Credea/ .ă 4i3a 4ui de [email protected] e dat+ra [email protected]ăţi /+5teite, de .are vr+ia/ ă-4 vide.*Vr+ia/ ă-4 [email protected] ă ;ie ;eri.it*# @uru4 /eu 7.e3eau ă r+ia.ă, 3re.u/ ;4uturii 7

   @uru4 4ă/3ii a3rie, tieri 5i v7rti.i* Ceu5ăreaa 75i .ăuta3at+;ii 5i ;ie.are + [email protected] ă-4 0ăea.ă* Dar i/ei u e0ră6ea ă-i +;ere u u/e, u 4+. ++ra6i4 7 4u/e, ti8auui .ă/i* De .e?

   < De .e u te 7+ri .u /ie? 4-a/ 7tre6at 7tr-+ zi3rividu-4 dre3t 7 +.8i .a 3e u 3riete* Era i0uru4 /eu3riete*

   < Nu .75ti0 detu4 3etru d+i* < A/ ă .75ti0 at7t .7t 7/i tre6uie /ie, a/ ur/at u

  .ur de te+0ra;ie 5i /-a/ 7.ri a.u/ 4a u .ur 4aCru.ea R+5ie* Răz6+iu4 6ate 4a u5ă* Vreau ă /er0 .u tie 3e

  ;r+t*Reziteţa 4ui 7/i t7rea d+riţa de a-4 .u.eri* %i a/

  reu5it* Dar .e .u/3 a/ 34ătit*Nu 7ţe4e0 i.i azi .u/ -a 8+tăr7t ă /ă ia de evată*

   Tre6uie ă ;i ;+t d+riţa /a/ei /e4e, 3e .are d+.t+riţa vr+iaă i-+ 7/34iea.ă* Nu-/i eH34i. 3rieteia ei 3etru /a/a/ea, + 64+dă ;ra0i4ă, 3uţi 3eriată* Prieteie /iteri+aă 5i

  ve.8e* Pr+;e+ru4 a tat de v+r6ă .u /a/a* Era 5i d+.t+riţade ;aţă* < Credeţi .ă e 3+trive.? De .e at7ta 0ra6ă? De .e ă

  u e 7.rie 4a + ;a.u4tate? De .e vi e 3are .ă e 6ătr7ăda.ă a ter/iat u a au d+i /ai t7rziu? Are d+uăze.i deai* Pete 3atru ai, da.ă ter/iă Litere4e, + ă ;ie3r+;e+ară*

   < $are .+;a4ă= itervie d+.t+riţa*

   < Vreau ă + 5tiu 4a .aa ei, a 3u /a/a*Ceea .e t+tu5i u 5tia i/ei e .ă Eu0e &+4dea, 7aite

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  27/241

  - CELLA SER!I -

  2B

  de a e 7ura, /i-a .erut + .ri+are 3ri .are ă re.u+..ă a/ 3ărăit d+/i.i4iu4, .ă a/ u a/at* Vr+ia ă eai0ure 7/3+triva +ri.ărui ri.* Ri.u4 de a u ;i 4i6er, de au ;i ;eri.it* De a u 3utea div+rţa* Răz6+iu4 e a3r+3ia*

  Per3e.tiva /+rţii i-a eHa.er6at d+riţa de a trăi du3ă 6uu44ui 34a., ;ără .+tr70ere, a;ară de .+tr70eri4e +.ia4e 3e.are 7 a3areţă 4e re3e.ta ri0ur+* Avea +6eiai/3e.a6i4ităţii +.ia4e* $i-era /i4ă de e4* Vr+ia/ ă-4 4e.uie.de ;ri.ă, ;ri.a de viaţă* Vr+ia/ ă e i/tă 4i6er, .8iar 7urat;iid, .+viă .ă va ;i ;eri.it* %i i-a/ dat trei .ri+ri, ă-5ia4ea0ă*

  La .ăăt+ria +atră, .are a avut 4+. 4a +;iţeru4 tării.ivi4e, au aitat u/ai d+.t+riţa, .7ţiva 3rietei ai ei, d+i/art+ri* Pr+;e+ru4 avea u 3r+.e 7 3r+vi.ie*

  %tia/ .ă /a/a e va .u/3ăra + 0ar+ieră, 7/i va dăt+t .e-/i tre6uie 5i 7treţierea /ea* Dar, 3r+viz+riu, 37ă ătr70ă 6aii de .are avea ev+ie, era 8+tăr7t .a ;ie.are ă4+.uia.ă /ai de3arte a.aă 4a e4, eu 4a 3r+te.t+rii /ei, e4,;ără ă u;4e u .uv7t, 7 ;a/i4ia 4ui* Ai.i .ada4u4 va

  iz6u.i .7d e4 va ;i 3e ;r+t, iar eu v+i du.e a.te4e 4a S3ita4u4/i4itar 3etru di34+/a de +ră, 3e .are, du3ă eHa/e, ur/aă + 3ri/e.*FEu0e &+4dea? ei? Cu/ e 3+ate? E +ţu4 du/ita4e? #4.u+. de .7d -a ă.ut, 7t .ea /ai 6uă 3rieteă a;a/i4iei 4ui, .u/ de -a/ 5tiut?G e /ira 6ătr7a d+/i5+arăCer.8ez, dire.t+area*

  Ata -a 7t7/34at 7 )K, .7d vr+ia/ ă 34e. 3e ;r+t .aă ;iu a3r+a3e de +ţu4 /eu* < Eraţi at7t de 7dră0+tită? < Si/ţea/ ev+ia ă ;iu 5i .redea/ .ă 7t* $ă atră0ea

  triteţea 4ui* Era + triteţe .are +.i4a 7tre /+detie 5i+r0+4iu* Nu .erea i/i. 5i i/ţeai ev+ia ă-i dai t+t* %i, /aia4e, ă-4 +.r+te5ti* Era re.e 5i i/ţeai ev+ia ă-4 7.ă4ze5ti*A/ .itit ai.i r+/au4 $artei &i6e.u, #e perr7uet vert *

  %i /i-a 7ti .artea de.8iă 4a 3a0ia ude erauu64iiate .7teva r7duri */ais le petit %age ne semblait

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  28/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  2

  capable ni d6mettre! ni de transmettre des ra:ns" 33 sedfendait cntre la lumi;re avec une placidit d6iseau de nuit7ui ferme au 'ur sa paupi;re intrieure"+ 1 

  #tr-+ +a3te i.i -a veit a.aă* Tre6uie ă ;i ;+t F++a3te ;urtu+aăG 7 ;a/i4ie* C7d a a3ărut a d+ua zi, u/i-a dat eH34i.aţii, di/3+trivă, /-a 7tre6at da.ă vreau ădiv+rţă/*

   < Cu/ d+re5ti tu, a/ 3u, 5i i-a/ dat u 34i., .are+ie t+./ai atu.i 3e u/e4e 4ui*

  L-a de.8i* < P4e. 3e ;r+t, /i-a 3u 7/647zit 5i /i-a 7ti 87rtia*

  $-a/ a3r+3iat de e4, 4-a/ 7/6răţi5at, 4-a/ iertat* Par.ă 34e.a3e ;r+t .+3i4u4 /eu* Rău, dar a4 /eu*

  La 0ară /ă a5te3ta/ ă vie .ieva di ;a/i4ia 4ui* A/7ţe4e .ă u /ă are de.7t 3e /ie* Eu a/ ;+t i0urăt+tdeaua* Era/ 7ar/ată* Pe e4, .u t+t e.8i3a/etu4 derăz6+i, 74 i/ţea/ dezar/at*

   < Ai ă 3ri/e5ti +4da /ea*

   < Da.ă ai ev+ie de /ie, ă /ă .8e/i* Du3ă .e-/i iaudi34+/a 4a Cru.ea r+5ie, a/ ă viu*

  $-a/ i/ţit ;+arte i0ură du3ă 34e.area 4ui* $i-eradra0*

  Pe I+ &erezei 4-a/ .u+.ut 7 ziua .7d /ă du.ea/ă dau eHa/e 4a S3ita4u4 /i4itar* E4 .+6+ra, eu a5 ;i vrut ă

  ur.* < Nu 5tiţi ude e dă eHa/eu4, 7 .e a4ă? 4-a/7tre6at*

   < De3ide de eHa/e* < Cru.ea r+5ie ad/iitrativă* < [email protected] trei*

  K

   Dar /i.u4 Pa0e u 3ărea .a3a6i4 i.i ă e/ită, i.i ă tra/ită raze4e*Se a3ăra .+tra 4u/iii .u + 34a.iditate de 3aăre de +a3te, .are 7.8ide7 ;aţa zi4ei 34e+a3a iteri+ară* 9Le Perr+Wuet VertQ Pri.ee &i6e.+, 3a0*K:*

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  29/241

  - CELLA SER!I -

  2

   < T+./ai a.+4+? < Nu-i a5a de3arte* < C7d .+6+r7, e u5+r* %i ridi.7du-/i 3uţi r+.8ia

  deau3ra 0eu.8iu4ui, i-a/ arătat [email protected]* A/ .ăzut

  3r+te5te, a/ 3u*Era 470ă /ie 5i /ă 7tre6a [email protected]+rat < Ce 3ue radi+0ra;ia? < Nu e ;iură* < Tre6uie ă tai .u 3i.i+ru4 7ti, e/i5.at* &ada

  .+/3reiv 5i vată ter/+0eă* < A/ eHa/e* N-a/ 5tiut .ă e 4a [email protected] trei* $-a 4uat 7

  6raţe 5i a ur.at .u /ie* < Nu 7t at7t de u5+ară, a/ 3u, văz7du-i ;aţa

  a3riă= < P+ate .ă u /ai 7t at7t de t7ăr, a z7/6it e4* A3+i

  3rividu-/ă atet La .e-ţi ;+4+e5te eHa/eu4? < Vreau ă 34e. 3e ;r+t*U 0ru3 de ;ete e-a de3ărţit* V+r6eau de-a va4/a

  0eti.u4au*

   < O ă /ă 4e0 5i eu 4a 0eu.8i* < Nu-/i 34a.e .ă 3+artă +.8e4ari* < Dar e diti*

   < Să u-/i 3ueţi .ă 4-aţi re7t74it 3e ;r+t, .a 7;i4/e

   < Nu, -a/ 34e.at 3e ;r+t* S+ţu4 /eu 7/i .ria .ă t+tu4

  e va ter/ia re3ede, ă a/ ră6dare* Să ;iu .u/ite Să-itri/it 3ritr-u .a/arad a4 4ui, .are va vei ă-/i adu.ăve5ti, u 3a.8et* #/i .ria .e d+re5te 5i 7tr-u 3+t.ri3tu/;ure.uri de 4a FNet+rG*

  C7d ie5ea/ de 4a .+;etărie, 7.ăr.ată .u 3a.8ete, a/;ă.ut de de3arte e/ uui [email protected]* Dar .7d /-a/ a3r+3iat,de 3artea .ea4a4tă, 0ata ă e ur.e 7 trăură, E4* #/6ră.at

  .ivi4, 7 8aia .eu5ii, .u .a3u4 0+4, 5i, .+ţ7du-5i +.8e4arii,/ă 3rivea atet* Par.ă a/uţie* # 4+.u4 4ui 5i a4 /eu, v+r6ea

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  30/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  "

  [email protected] < Ei, .are ur.ă? < #/i daţi v+ie ă vă .+du.? /-a 7tre6at* S7t ivitat

  4a /aă 5i u 3+t 7t7rzia* A4t/iteri

  Caii dădeau e/e de eră6dare*%i iată-e a4ături, 7 .ea /ai ;ru/+aă trăură J .e4e6ratrăură u/ăru4 uu, .u $i5.a 3e .a3ră 5i .aii 3ur70ede;i47d a4ături 3e Ca4ea Vi.t+riei 37ă 4a Cer.u4 $i4itar 5ia3+i 4a drea3ta 3e 6u4evard*

   < Aţi reu5it 4a eHa/e? /-a 7tre6at* < &ie7ţe4e* < %i 3e ur/ă?Nu 5tia/ .e ă-i ră3ud, .7d a +6ervat 3e de0etu4

  /eu veri08eta* < $ăritată? De .7d? < De + ută de ai*E4 u 3urta veri08etă* Nu 5tia/ .ă-i 7urat* < %i ;eri.itu4 +ţ? < Pe ;r+t*

  C7d a .+6+r7t, -a 3rezetat I+ &erezei* I-a/ 3u 5ieu u/e4e /eu* A d+ua zi de di/ieaţă /-a .8e/at 4ate4e;+* $-a/ /irat, ;iid.ă u-i dădue/ u/ăru4* Dar5tiidu-/i u/e4e 5i adrea, /-a 0ăit* $i-a 3u .ă vrea ă-/i v+r6ea.ă 7 4e0ătură .u +ţu4 /eu, .ă /i-ar 3utea ;i de;+4+* FLa K2, 4a Ca35aM*G

  $-a/ 07dit 4a e4 t+t ti/3u4, .u + .iudată e/+ţie* A/

  +it eHa.t* $ă a5te3ta* < Iau /aa azi 4a 5e;u4 Statu4ui-/[email protected]+r, /i-a 3u*S7te/ 3rietei* Ar 3utea ă-4 adu.ă 3e +ţu4 du/eav+atrăde 3e ;r+t* Da.ă d+riţi*

  $ă 3rivea /ereu .u a.eea5i ateţie 7.+rdată* 'ără+.8e4ari* Cu4+area +.8i4+r 4ui era de u a46atru ite, .u/e /area ue+ri, .a .erea4a* Pr+6a6i4 ;+arte /i+3, 3rivirea 4uiera a/eţită, traie* L-a5 ;i 7tre6at 5i eu de .e vrea ă-4

  adu.ă 3e +ţu4 /eu* Dei0ur .ă-5i 7.8i3uie .ă 7t7dră0+tită 5i ;eri.ită* Sau 3+ate .ă t+./ai ata vr+ia ă a;4e*

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  31/241

  - CELLA SER!I -

  "K

  %tia/ .ă /ă v+i de3ărţi de Eu0e &+4dea, dar da.ă .ievaar ;i 7 3ri/[email protected] 5i de /ie ar de3ide ă-4 a4vez viaţa, a5;a.e-+ ;ără ă-/i 3u 7tre6ări* ei u era 5i u va ;i a4/eu* Dar da.ă 3utea/ ă-4 a4vez

   < Da.ă a5 3utea ă-4 [email protected]= a/ 3u*%i-a 3u +.8e4arii* Privea de3arte* < Pe ;r+t ;ie.are are + /a.+tă* Eu te-a/ a4e 3e

  du/eata* Nu 5tia/ .u/ te .8ea/ă, u-/i 7.8i3uia/ .ăe5ti /ăritată* %tia/ u/ai .ă 3ăru4 du/ita4e /ir+ae a ;4+ride .7/3, a t+ate ;4+ri4e de .7/3*

   < P+ate a /u5eţe4, 7/i 3ă4 3ăru4 .u /u5eţe4* < %i a /u5eţe4* La Odea, ude e-a/ ita4at

  3ita4u4, era u .7/3 .are-/i a/itea de du/eata 5i de.+3i4ăria /ea* P7ă .ăzut + 6+/6ă 5i t+ate au di3ărut*

   < %i 3ita4u4? < A .ă3at u/ai a4a ude +3era/* < S7teţi /edi.? < Reuţae/ 4a .8irur0ie* S7t 3i8iatru, dar 7

  .+diţii4e de a.u/

  S-a .u4at, ru07du-/ă ă a5te3t + .4i3ă, 5i -a 7a3+iat.u +i .utie de 6+/6+ae* Nu văzue/ i.i+dată + .utie at7tde /are* Credea/ .ă-i 3etru /ie*

   < E 3etru .+aa Leaa, +ţia 5e;u4ui* Statu4-/[email protected]+revata* A/ ă-i v+r6e. de +ţu4 du/ita4e

  C8e4eru4 era a3r+a3e, i-a ;ă.ut e/, a 34ătit, e-a/ridi.at*

  # zi4e4e .are au ur/at a/ a5te3tat u te4e;+* Nui/3a.ietată, .i itri0ată* A tre.ut a3r+a3e + 4uă, .7d, 7;aţa uei ;4+rării, 4-a/ 7t74it*

   < O= Ce 34ă.ere= S-a 7.4iat .+veţi+a4 %i .e+r+.i= Aţi 3utea ă-/i ;a.eţi u ervi.iu? A/ .i.i 3rietee$aria, e ziua 4+r* %i u /ă 3ri.e3 ă a4e0 ;4+ri*

  Lu7du-/ă u5+r de 6raţ, a/ itrat 7 ;4+rărie* < A/ ev+ie de .i.i 6u.8ete, ;+arte ;ru/+ae, dar

  di;erite* Eu a/ ă .riu adree4e*Nu 5tiu de .e /i -a tr7 ii/a 5i u 5tia/ .7t de

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  32/241

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  33/241

  - CELLA SER!I -

  ""

  Nu /i-a 3u ude 5i i.i .ă are a.+4+ .aă, evată*$i-a/ a/itit d+ar .ă e răz6+i*

  C7teva zi4e /ai t7rziu, -a 7t+r +ţu4 /eu de 3e ;r+t*

  $i-a ;+t /i4ă .7d a/ văzut .e 6ăr6+ era, /urdar* A5 ;ivrut ă 4uă/ t+tu4 de 4a 7.e3ut* Să 7.er.ă/ ă e7ţe4e0e/, ă ;i/ ;eri.iţi* Să-4 uit 3e I+ &erezei* Dar e4 ea3ăra* Era a0reiv, +ti4 5i u 5tia/ de .e*

  Eu0e &+4dea a .re.ut 7tr-+ .aă .u /u4te ;e/ei,ur+ri4e /a/ei 4ui, t+ate .u r+.8ii .eu5ii, .u 3ăru4 .eu5iu,.u ;eţe .eu5ii* #4 atră0eau ;e/ei4e .4i3it+are, 3ar;u/ate,;ardate* Dar u .e4e .u adevărat e4e0ate, ia..ei6i4e,.u/3e 5i du3ă 0utu4 4ui 3rea ra;iate, .i ;e/ei4e ţi3ăt+r 5iie;ti 0ătite, a..ei6i4e 4a di;erite 3reţuri* Dar, .u /[email protected]+a.e4e4ui /ateria4e, u avea a..e de.7t 4a u4ti/a trea3tă*

  E /ediu4 .are-4 ;+r/ează 3e 6ăr6at, de .are ră/7e 4e0atdu3ă .e e 7+ară, 3e .are-4 .aută, de .are are .u at7t /ai/u4tă ev+ie .u .7t e /ai iavua6i4 7 ituaţia 4ui /+ra4ă,

  +.ia4ă*#.uiat, ;ere.at, re;u4at, 7 ar/ura dat+riei de +/

  7urat 5i a i/3e.a6i4ităţii +.ia4e, 75i dă dru/u4 ;ără @eă 5i+3re4i5ti 7 4u/ea ;e/ei4+r vu40are, trivia4e, 3e .are 4e .aută.u +6eia .+u/at+ri4+r de dr+0uri* P+ate da.ă ;a/i4ia i-ar;i dat 4a ti/3 +are.are 4i6ertate, 6ai de 6uzuar, da.ă 4-ar ;itri/i 7 trăiătate, .a 3e at7ţia tieri di 4u/ea 4ui, 5i-ar ;i

  de;ă5urat ev+i4e er+ti.e .a +ri.e tudet*%i Patri.ia $ata 7.er.a ă-/i eH34i.e

  S7t 6ăr6aţi .are e du. 4a .7r.iu/ă, e 7/6ată, dar via.aă 5i e .u4.ă 7 3atu4 4+r* Petru a4ţii, 6ăutura 7ea/ă.8e;uri .u 3rietei, 3rietee, /uzi.ă 5i tă/6ă4ău* Dar 3etruata tre6uie ă ai + .aă, ă .a3i de evată, -+ tri/iţi 4a

  6ăi, 4a + 3rieteă, 4a + rudă 7 3r+vi.ie* Da.ă u 34ea.ă,devie erv+, + 3ere.ută* FNu-i 34a.e? Să 34e.e= Să 34e.e de

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  34/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  ")

  t+t* Ude? O 3rive5te*G E4 ră/7e 7 .aă E4 are ev+ie de4ii5te* A4ţi +ţi .aută .eartă, .ada4, ur4ă 5i [email protected]ă, 7t6ăr6aţi răi, 6eţivi, iu3+rta6i4i, .ada4a0ii* Dar Eu0e&+4dea ;ă.ea 3arte ditre 6ăr6aţii 6ie .re.uţi, tă.uţi,

  re;u4aţi, .u + erv+zitate reţiută 3e .are + tra/it 3ri t+t;e4u4 de /et+de 3er;ide, 3r+v+a.ă 3r+tetu4 evetei 3ri7ţe3ături vei+ae, .urte, ra3ide .a 4i/6a 5+37r4ei, au3ri tă.eri 5i re3r+5uri ta.ite au eH3ri/ate .u v+.e .ăzută3etru ;ie.are +erie .are 74 [email protected]ă, 3etru ;ie.are .a;ea3e .are ea + +;eră uei 3rietee 7 .aa 4+r* Caa e a 4+r, dar.a;eaua e a 4ui %i a5a [email protected] ă ai6ă e3arat za8ăru4 5i.a;eaua 9/aa 5i 3atu4 -au e3arat de/u4t:* T+tu4 a.u/ ee3arat, a;ară de u i0ur 4u.ru, t+./ai de .eea .e are e4/ai /are ev+ie F.aaG* # 4+.u4 0ar+ierei 3r+/ie, /a/ae-a 7.8iriat u a3arta/et 5i e 34ătea .8iria* Ai.i ar ;ivrut ă ;ie tă37 a6+4ut, ;ără /art+ri, 3etru a/+ruri4e 4ui*Să div+rţeze?= Ce v+r zi.e d+.t+riţa, 3r+;e+ru4? De3idea3rea /u4t de ei*

  %i da.ă -ar ;i F4u/eaG .are ă-i 3uă evetei .e +ţ

  eHe/34ar are 5i .e ;eri.ită e .ă-i dă at7ta 4i6ertate, + 4aă ă34e.e 4a /ute, 4a /are, 4a 5trad, ă .rie, ă .itea.ă, ă e34i/6e, ă /ear0ă 4a teatru, au da.ă ;e/ei4e 3e .are 4eadu.e 6ăr6atu4 7 .aă 7 4i3a ei u 5i-ar 7u5i t+t ;e4u4 de+6ie.te ;u4are, /ău5i, u/6re4e, 4i0uriţe de ar0it, .e5.uţede .a;ea, au da.ă -ar 4ăa ti.4e de .+ia. 6ăute 3e @u/ătate, /u.uri de ţi0ări .u ur/e de [email protected] 7 .ru/ieră

  Dar t+ate atea u-4 7/3iedi.au ă ;ie 0e4+*#i 3uee/ .ă ia At+iu, + ;+tă .+4e0ă de .+a4ă, 4-

  a adu de 3e ;r+t* < Cea /ai 6uă 3rieteă a ei e evata 5e;u4ui Statu4ui-

  /[email protected]+r* I-a/ dat t+ate date4e 5i + .utie de 6+/6+ae, /are,.ea /ai /are, .a ă i-+ du.ă* Uite, at7ta era .utia

  C7d /iţea/, adu.ea/ t+tdeaua .7teva e4e/eteQ

  adevărate, dar eHa0erate* < Da, da tre6uie ă-i /u4ţu/i/* #ţi dai ea/a .e-a

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  35/241

  - CELLA SER!I -

  "1

  ;ă.ut? Ne tri/iteau .a 4a a6at+r 4a Sta4i0radA/ 3reveit-+ 3e 3rietea /ea FTu 4-ai adu de 3e ;r+t,

  ia, ai 7ţe4e?G#ţe4e0ea u5+r 5i u 3uea 7tre6ări* Dar 7 eara .7d

  +r0aizae/ + /i.ă idr+;ie 3etru ea 5i +ţu4 ei, a 7.er.ată e .uze, 4a te4e;+ < Ne-a +it u 3riete di 3r+vi.ie* Prieteu4 4ui T+/*

  Vie 7t+tdeaua eauţat 5i 34ea.ă ite/3etiv* Nu-43ute/ 4ăa*

   < Nu e i/i.* Să vie .u v+i* Cu/ 74 .8ea/ă? < D+.t+ru4 &erezei*A/ 74e/it* < &ie, vă a5te3tă/* < &erezei? a 7tre6at +ţu4 /eu* Ce u/e= < E u at* L70ă Va4ui, &erezei, a/ 3u ;ără ă

  vreau* %i a/ i/ţit .ă r+5e.* < Ce 6ie e5ti i;+r/ată= < %tiu de 4a ia* 'iid.ă 5i /ie /i e 3ărea u u/e

  .iudat*

  La 7.e3ut -a v+r6it de3re răz6+i* < Nu vreau ă-/i a/ite. de.7t de Ca/e.a, a 3u

  I+ &erezei, + 0ară /i.ă de 4e/, ude a/ .+6+r7t, ;iid.ăa.+4+ a auzit Ceai+vi u .7te., + arie 3+3u4ară 3e .are,a/itidu-5i-+ /ai t7rziu, a .ri .+.ertu4 3etru 3ia,.are-/i 34a.e ;+arte /u4t, 5i t+t a.+4+, 7 0ara a.eea /i.ă, a/urit /are4e T+4t+i* #.+4+, t+t .e a/ văzut, t+t .e a/ trăit e

  u .+5/ar* Răz6+iu4 e + a6eraţie* De .e ura ata 7tre+a/ei, 5i .8iar ura .+tra e/ţi4+rS-a 3r+du + tă.ere +ti4ă* Dar e4 a .+tiuat < C7ţi au /urit ;ără viă, ;ără e* Erau t+ţi 8it4eri5ti?

  N-a5 .rede* Aveau 4i6ertatea de a u 34e.a 3e ;r+t? Dre3tu4de a u u.ide? P4e.7d 3e ;r+t, ;ie.are 75i .75ti0ă dre3tu4 dea-5i @u.a viaţa 4a 4+terie* Da.ă a/ +r+., 3+t ă .a3* Da.ăre;uz ă 34e., /ă 7/3u5.ă 3e 4+.* # 3ita4 7ţi dai ea/a .7t de

  /u4t ţi +a/eii 4a viaţă* S;7rte.aţi, .i+37rţiţi, 4e eHtra0i04+aţe4e, 7i re;a.i di .i+6uri* Dar .7d i-ai 3u 3e 3i.i+are,

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  36/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  ">

  .7d te-ai 4e0at de ei, 7t tri/i5i iar 4a /+arte* Răz6+iu4 e +6ar6arie* U +e* O ru5ie* Cie -a văzut +a/eievi+vaţi 3ri5i .a i5te .7ii de 8i08eri 5i 37zuraţi#/3u5.aţi 4a 7t7/34are* Uui +4dat 0er/a 7i tre/urau

  /7ii4e 7 ur/a uui 6+/6arda/et, du3ă u 5+.* Aruri 3e/7ii* Nu era vide.at, .7d i-au 3u iar ar/a 7 /7ă* Uui+4dat de-a4 +tru i-a/ eHtra .7teva 04+aţe* Uu4 ;+artea3r+a3e de ii/ă* $ai 0reu a ;+t ă-4 vide. de 3ai/ă* Dar4-au tri/i iar 3e ;r+t* Răz6+iu4 e t+t .e e 3+ate i/a0ia/ai +di+, u atetat u u/ai 4a viaţa +/u4ui, dar 5i 4ade/itatea 4ui*

   < N-+ ă dureze, a 3u +ţu4 /eu* Ne/ţii au 3ierdut*Se dau 4u3te 3e tradă, de 4a .aă 4a .aă* Să u uită/ .ăSta4i0rad ete ;+tu4 Eateri+0rad, ude a46ii au ;+t7vi5i*

   < Să /ai .8i/6ă/ u6ie.tu4, a iterveit ia* < Să v+r6i/ de3re Răz6+i 5i 3a.e, a/ 3r+3u eu* < Nu 3+t -+ iert 3e Nata5a, -a 7.rutat I+ &erezei* < A ;+t + rătă.ire, a/ 7.er.at -+ a3ăr*

   < O atra.ţie ;izi.ă, a 3u +ţu4 iei* < Da, eHită + dua4itate .are a ;+t 7t+tdeaua

  7/3ărţită iu6ire ;izi.ă 5i iu6ire u;4etea.ă, a 3u I+&erezei* E + di+.iere 3ei6i4ă, ar tre6ui, .a 7 Ati.8itate,ă u e ;a.ă di;ereţă 7tre iu6ire ;izi.ă 5i iu6ire u;4etea.ă*De .e ă ;ie 7/3ărţită, [email protected]/ătăţită? Nev+ia de 3+eiue, de.+t+3ire e a.eea5i* Iu6irea ;izi.ă ;ără 3re;eriţă 3i8i.ă,

  3re;eriţă .are u/ai ea du.e 4a eH.4uivi/, 4a ui.izare,u are i.i +64eţe, i.i ;ru/ueţe, i.i trăii.ie*Nu /ai 5tiu .u/ a ur/at di.uţia, dar eu a/ de.4arat

  .ă u e iu6e5te + i0ură dată* $-a 3rivit 7.rutat* < Nietz.8e a iu6it + i0ură ;e/eie, 3e L+u Sa4+/,

  .are 4-a 3ărăit* E4 a .ri 3artitura 3+eziei 3mn către viaţă ,i3irată de veruri4e ei iere0aard a avut + i0urăiu6ire, 3e Re0ie O4e, 4+0+di.a 4ui, .u .are u -a 7urat,

  dar 3e .are a iu6it-+ t+ată viaţa* < E /ai u5+r ă iu6e5ti + ;e/eie .u .are u te-ai

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  37/241

  - CELLA SER!I -

  "B

  7urat, a ur7 +ţu4 /eu, ir+i.* < Di/3+trivă, LaXre.e e .ăăt+re5te .u 'rida 5i +

  iu6e5te 3ăti/a5, t+ată viaţa* A/ .itit de .ur7d .ri+ri4e 4ui7tr-+ 6uă tradu.ere #ettres chisies  FO64i0aţia eeţia4ă a

  uui 6ăr6at e ă-5i iu6ea.ă ;e/eia, .u t+tu4 5i .u t+tu4, .u7.redere +ar6ă 5i + t+ta4ă 3uritate de tru3 5i de u;4et, 3ueLaXre.eQ tre6uie .a 6ăr6aţii ă ai6ă [email protected] de a e a3r+3iade ;e/ei, de a e +;eri 4+r, de a ;i /+di;i.aţi de e4e*G

   < Ăta e viu4 ;e/ei4+r, ă te dai 3e /7a 4+., ă te/+di;i.e, a 3u +ţu4 /eu*

   < %i de .e u? a 7tre6at I+ &erezei* S+.rate a;ir/ă/ereu .ă a 7văţat t+tu4 de 4a + ;e/eie* %i 7/i a/ite. t+t deiere0aard, .e4 3ărăit 7 ziua 7 .are a;4ă .ă iu6ita a e va4+0+di .u 'ritz S.84e0e4 FEa vă va a3arţie 7 a.eată viaţă,dar 7 it+rie va /er0e a4ături de /ie, 5i 7 eteritate 3eră u vă 3ee .ă /ă va iu6i, 4a r7du-i, 3e /ie, .are, 7 ziua4+0+dei +atre, 3urta/ 3e u/eri v7rta de + /ie de ai*Prea /u4t 3etru a iu6i + ;ată*G

   < Atea 7t .azuri rare, a iterveit +ţu4 iei* Iar ea,

  .are era 7 vervă < A/ .itit udeva .ă 4a Pari, 7tr-u .ie/a de .artier,

  e v7d 6+/6+ae de /etă 7 a/[email protected] 3e .are .rie Fte vei.ăăt+ri .u /ieG, au F/ă iu6e5ti?G 5i ră3uuri4eFdiearăG, F/u4tG, F.are e idea4u4 du/eav+atră /a.u4i?GRă3uu4 3e a4t a/[email protected] FSă ;ie 6u 5i 6ruG*

   T+ţi e-a/ a/uzat, a;ară de d+.t+ru4 &erezei, .are -a

  de3ărtat, .ăut7d 3ar.ă .eva*L-a/ ur/at* < O .ru/ieră?N-a ră3u, era 3a4id 5i /i e 3ărea e3u de ;ru/+* < Vă 34a. 6+/6+ae4e de /etă? < E u tit4u 6u 3etru u r+/a*ia -a a3r+3iat de +i, eu /i-a/ a/itit .ă 7t 0azdă

  5i /-a/ du ă adu. tava .u .eea .e 3re0ătie/ 3etru

  /ua;iri* C7d /-a/ 7t+r, 4-a/ 0ăit di.ut7d de3redra0+tea 4ui &a4za. 3etru 3+4+eza 4ui*

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  38/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  "

   < Au ;+t de3ărţiţi +3t ai 5i 5i-au .ri zi4i., /i eadreă I+ &erezei*

   < O3t ai? a/ 7tre6at* Nu e 3rea /u4t? < Petru .ie 3re;eră 6+/6+ae4e de /etă*

   < T+tu5i, da.ă a5 3ri/i 7 ;ie.are zi + .ri+are= < Vei 3ri/i*$i-a 4uat /7a, /i-a ărutat-+ 5i a 34e.at ;ără ă-5i ia

  ră/a 6u de 4a .ei4a4ţi* < Ce ti3 .iudat, a 3u +ţu4 /eu* < A5a 7t .riit+rii, a ră3u ia* < E .riit+r? Credea/ .ă-i /edi.* < S7t /u4ţi /edi.i .riit+ri*A5a a 7.e3ut*

   < T+t .e v-a/ 3+vetit 37ă a.u/ a ;+t + .urtăitr+du.ere .a ă [email protected] ai.i, 4a a.ete .ri+ri a4e 4ui 5i a4e/e4e* Ai.i e t+ată viaţa /ea, iu6irea +atră* # /areae+r+.ire a 4u/ii, +i era/ ;eri.iţi*

   < %i de .e -a ;7r5it?

   < N-a5 vrea ă v+r6i/ de3re ;7r5it* P+vetea /eaea/ăă 8a4u.iat .u a $ir+ei* I+ &erezei .u %te;a*Odette +ţia 4ui, .u $ade4eie* %i arăt7du-/i .ri+ri4e S-ar3utea .rie + .arte*

   < S7t i0ură .ă + veţi .rie* %i a/ 7de/at-+ ă.+6+are, ă ;a.ă /ă.ar .7ţiva 3a5i 7 @uru4 aat+riu4ui*

   < Nu, u /ai vreau ă 7t74e. 3e uii 5i 3e a4ţii, ă

  a.u4t ;raze de3re /7.are, de3re vre/e, de3rereu/ati/, de3re +ra dieteti.iaă .are-5i ;a.e de .a3 .udire.t+ru4* Ce 3ierdere de ti/3* Si0ură, ti/3u4 tre.e /ai7.et* Tra0 de e4 .a ă trăie. /ai /u4t, ă .ite., ăre.ite.

   < Atu.i, 3+ate i.i eu -ar tre6ui < E a4t.eva* V-a/ .itit .ărţi4e* Ţiea/ at7t de /u4t ă vă

  .u+., ă vă 7t74e.* E5ti ui/it ă vezi .ă 4u.ruri4e .are

  .redeai .ă ţi -au 7t7/34at u/ai ţie -au 7t7/34at 5i a4t+ra*Re.ite. .ri+ri4e 5i u-/i vie ă .red .ă 4e-a/ .ri eu au

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  39/241

  - CELLA SER!I -

  "

  .ă 4e-a/ 3ri/it 5i 7t ră.+4ită, de5i ue+ri u /ă re.u+.7 ;e/eia iu6ită de .e4 .are /i-a .ri* Că4ăt+re. 7 4u/ea4+r .a u .itit+r 7 4u/ea .ărţi4+r uui aut+r 3e .are u-4.u+a5te, dar .are a trăit viaţa /ea* Cred .ă aţi 3utea .rie +

  .arte ;+4+id .ri+ri4e +atre* < C7d veţi ;i reta6i4ită, + veţi .rie du/eav+atră* Aur7 +6+ită*

   < S.ri+ri4e 4ui 7/i dădeau + eHa4tare .are-/i ;ă.ea 5irău 5i 6ie, dar de .are u /ă /ai 3utea/ 4i3i FS7t i0ură.ă a/ ă u;ăr, J i-a/ .ri J dar 3etru .e-/i dai azi 7t8+tăr7tă ă u3+rt t+tu4G* A/ 3ri/it + te4e0ra/ă FAi ă ;ii;eri.ită, 7ţi @urG*

  %i, 3i.uidu-/i di .ri+ri < F$ă 07de. 4a tie .u eti/ete ;+arte .+/34eHe,

  .+;uze, 7vă4/ă5ite, dra0+te 5i re.u+5tiţă, d+riţă 5iad/iraţie, 7ţe4e0ere 5i vi+4eţă, 0e4+zie 5i ard+are* %i 7a.e4a5i ti/3 6u.uria de a te ;i 0ăit 7 ;7r5it, +dată .ui/3reia .ă viaţa /ea 37ă a.u/ a ;+t u i/e 0+4 iuti4,;ără ţită, ;ără vi6raţie* #.er. de+3+trivă i0uraţa 7

  rea4itatea a.etei iu6iri 5i tea/a .ă t+tu4 u-i de.7t u vi,a/ .ertitudiea 5i t+tu5i de at7tea +ri 3ai/a* Tre. re3ede de4a rev+4te 4a ree/ări, de 4a u;eriţă 4a 4ii5te, de 4a 6u.urie4a .8iu4 0e4+ziei*G

  Cred .ă ata e ua di 3ri/e4e .ri+ri*FDa, a/ 7.er.at ă /ă 4i/3eze. J +utatea .e4+r .e

  i/ţea/ /-a +3rit ă /ă re0ăe. a5a .u/ era/ /ai

  7aite* A.u/ /-a/ re0ăit, dar .8i/6at, de ere.u+.ut*[email protected] a +3erat, dar t7rziu, tri/iţ7du-5i 3re4u0iri4e 5i;ar/e.u4 7 4u0u4 zi4e4+r 5i +3ţi4+r .e e de3art de/+/ete4e .7d e-a/ a;4at 7/3reuă* %i, D+a/e= Te r+0 ă.rezi .ă de 4a 3ri/a +atră 7t74ire a/ 7trevăzut .eva, .evatee6r+, de3ărtat, .are /ă .8e/a 73re Tie, dar /ă ;ă.eati/id, e8+tăr7t, ei0ur* De-a6ia /ai t7rziu, .7d 7.8e0area5i-a ;7r5it /eru4 4et, u6tera, 5i .7d e-a/ 3rivit 7tr-+

  du3ă-a/iază 4a /aetru ;ără ă /ai ţie/ ea/a de t+t .ee [email protected], .7d te-a/ 3utut .u3ride 7 ;ă3tura ta de

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  40/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  )

  07d, 3ri .itirea 3a0ii4+r ta4e 9.are ;uee de a4t/iteriateri+ară, dar 4u.ruri4e -au 7vă4/ă5it:, de-a6ia atu.i a/3ri, ;irav, u t74. .e -ar 3utea de3ride 5i .are dăiuiet+tu5i, e3u, ede4u5it 7 +i* Eu .red .ă t+tu4 a 7.e3ut

  5i dăiuie de atu.i de .7d, 4a S3ita4u4 /i4itar, te-a/ du 3e.ări 7 6raţe* Sau diaite, .ie 5tie de .7d* Prei/ţea/ .ăte v+i 0ăi* Pe ur/ă, 4a tie a.aă, 4a v+i 9da.ă ai 5ti .7t /ăd+are a.et v+iM 5i u 3+t ă-ţi iert .ă ai 3u .ă viit+ru4 e+3a., au .ă-ţi 34a. 6+/6+ae4e de /etăM:, a/ 5tiut .ă vei;i a /ea* Dar a/ avut ră6dare, a/ .ăutat ă /ă 4i/3eze.*%i ai veit* 

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  41/241

  - CELLA SER!I -

  )K

  .redea/ .ă u /ai e 3+i6i4:* Cu/ ai 5tiut .ă tre6uieea3ărat ă /ă .8e/i? Au ur/at .ărţi4e ta4e 5i .e4e4a4te.ri+ri* Ue+ri /ă treze., dar u/ai atu.i .7d 7t7rzie +.ri+are* C7d + a5te3t 5i u vie, [email protected], tea/a /ă

  dez/eti.e.* %i /ă 3+/ee. 7tr-u i/e 3utiu, t+tu4 e5u6red, e de .art+, 5i v7tu4 5uieră @a4i.* A/ 7treru3t .riu4 ;iid.ă /i-era d+r ă re.ite. di

  .ri+ri4e ta4e 97t .e4e di ur/ă +ite 7 a.eea5i zi J trei Jveite 3ar.ă 7 u4ti/a .4i3ă, a5a .u/ 7 u 5tiu .e ;i4/e+e5te .u avi+u4, tre.7d 3ri 3ri/[email protected] 5i 3eri3eţii, u/edi.a/et .are tre6uie ă .a3e de 4a /+arte u .+3i4:*G

  FDa.ă u 34e. u/aide.7t, ră/7e iar eeH3ediat t+t .ea/ 75irat at7t de ză3ă.it 5i ;e6ri4 ai.i* Dar u /ă 7dur detie* Aeară, .7d /-a/ .u4.at, azi de di/ieaţă di +u, a/avut t+t ;e4u4 de i/a0ii +i, a5a .u/ 7.ă u a/ ;+t7/3reuă* $-a/ 7tre6at da.ă-ţi v+i ;i*3e 34a. 5i /i-a/ră3u ;ără ezitare da* Nu/aide.7t /i-a 3ărut rău* S7t70r+zit+r de u3ertiţi+aă* %tiu .ă +ri.e .ertitudie e 3+ate

  rătura ;iid.ă e3revăzutu4 e /ai tare de.7t ridi.+4e4e /e4e.ertitudii* %i a/ i/ţit, a/ 07dit .ă, di .auza a.e4ui 34i5i 707/;at daM, t+ate v+r ;i 7/3+triva /ea, t+ate .7te u e3+t 3revedea 9.7t de +6+it+are tre6uie a /ă 0ăe5ti 7 t+atăa0itaţia ata, i0uru4 4u.ru 3e .are iz6ute. ă-4 .+/ui.6ie=:*

  Uite .e a/ 0ăit 7tr-+ .arte a4e .ărei ;+i 4e-a/ tăiat

  di/ieaţa 7 3at 9>il?e @ivant 

  , de $auri.e &etz: OY Z 4a04ade 4a rue du $ue +Y @a3er.evai 3ar;+i de /a ;e[tre (*-!R+ a7 3r+/eat 4e 4+0 du 4a. + via0e de ;auaditrait, et+/3 3ar 4a 6ar6eM

  A/ ;+t 7treru3tă*GFDra0u4 /eu, uite, a/ dat de + /i.ă ;+t+0ra;ie ;ă.ută

  ai.i 4a 4u/ia 4ă/3ii, Seara* # ;ud e vede +daia 7 .are-ţi.riu a.u/*

  De $e0i ă -ai [email protected]ă J ;iid.ă văd .ă ai .ru3u4e 7 uadi .ri+ri J e 7ţe4e0ăt+are 5i 70ăduit+are* Itre a4te4e

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  42/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  )2

  ;iid.ă e 7dră0+tită, iu6ită 5i ;eri.ită* La K a3ri4ie va avea+ eH3+ziţie* Dei0ur .ă + v+/ vedea* Dar ă 5tii .ă a 7.e3ută-/i ;a.ă /izerii* $ă 4aă ă .aut i0ură .ri+area ta, K @u.7du-e .u /ie de-a ;+. 5i a3ăM, .eea .e e /+tru+*

  Dar u durează de.7t 3uţi, ;iid.ă devi ;er+.e*Să 5tii .ă u v+r6e. de3re tie .u ea, de3re +i* T+t.e 5tie e .eea .e vede 5i e detu4* Nu-/i 34a.e ă v+r6e.* $ie 3are .ă -ar 7/3ră5tia .eva, .ă -ar ir+i .eva* Cred .ă[email protected] ă-ţi v+r6e. ţie* Cred .ă da.ă u 34e. ă eH3ediez.ri+are, e ;iid.ă a5te3t + .ri+are* Va vei? Tu .e .rezi?==G

  F#ţi .riu .u 3rudeţă, iu6ita /ea* S7t au/ite ;a3te,au/ite 4u.ruri, 7.e37d .u u/e4e tău, .are 7t at7t de a4e+atre, 7.7t tre6uie ă ră/7ă de;iitiv a4e +atre* Odi.reţie eH.eivă, at7t de eH34i.a6i4ă, at7t de e.eară, 7/ii/3ue reti.eţe 5i tă.eri, der+0ări, di0reii, di.uţii4ătura4i.e 3etru a a/7a au a 74+.ui, da.ă 3+t ;i74+.uite* Vei ;i 3etru /ie Cita, .u/ 7ţi 3ueau .+3iii 4aţară, vei ;i TU, .u T /are, t+tdeaua .u T /are*

  $ă 07de. 4a Tie .u eti/ete ;+arte .+/34eHe,.+;uze, 7vă4/ă5ite* Dra0+te 5i re.u+5tiţă, d+riţă 5iad/iraţie, 7ţe4e0ere 5i vi+4etă 0e4+zie, 6u.uria de a te ;i0ăit, +dată .u i/3reia .ă viaţa /ea 37ă a.u/ a ;+t ui/e 0+4, iuti4, ;ără ţită, ;ără vi6raţie* #.er. de+3+trivă 5ii0uraţa 7 rea4itatea a.etei iu6iri 5i tea/a .ă t+tu4 u ede.7t u vi* A/ .ertitudii 5i t+tu5i 3ai/e* Tre. re3ede de

  4a rev+4te 4a ree/are, de 4a u;eriţă 4a 4ii5te, de 4a6u.urie 4a .8iu4 a5te3tării*$ă itereezi at7t de /u4t, 7.7t a5 vrea ă te .u+. 7

  ad7.i/e, 7 viaţa ta u6.+5tietă, 7 t+ate /eadre4e ei* %i/ai e .eva, 6+0ăţia ta u;4etea.ă, ad7.i/ea ei6i4ităţiita4e vi6rate, .a4de, eHu6erate, .are /ă 7vă4uie,de3ărtarea, de3ărţirea /ă .8iuie*

   Ţi-a ră/a 3e 87rtie /ir+u4 /7iii .are a ză6+vit + .4i3ă

  3etru a .rie 5iruri4e a.etea ere0u4ate, .8iuite 5i .are /ău/34u de + at7t de vie e/+ţie*

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  43/241

  - CELLA SER!I -

  )"

  A.u/ 5tiu de .e /ă ur/ăre5te 3ar;u/u4 .ri+ri4+r Ta4e*A/ i0uraţa .ă-Ţi 3ătrezi 87rtia de .ri+ri 7tr-u ertar7 .are 7ţi ţii 3udra au a5a .eva, .ă.i /irea/a a.et+r ;+iete ;+arte 3eritetă 5i tu46urăt+are*

  Iuti4 ă-Ţi /ai 3u .ă 7t eHtre/ de ei6i4 4a t+atea.ete e;4uvii* A/ iu6it +dată + .arte, u6ti4ă, de a4t/iteri,3etru .ă era i/3re0ată de 3ar;u/ de  patchuli = #di/ieaţa ata /i-a/ 7treru3t 4e.tura uui v+4u/ di$\44er-'reie;e4, 3e .are vrea/ ă-4 revăd 7tr-u .a3it+4, 74e0ătură .u 4u.rarea /ea, 3etru .ă 3a0ii4e [email protected] u/ir+ 3eritet de /u.e0ai 5i ata 7/i a/itea de +6i64i+te.ă ve.8e, de .a/ere 7.8ie, tudi+ae, de /7ătire5i inflii , de /uzee 3ră;uite, 3r+vi.ia4e, uitate, 7 .are te34i/6i re.u4e 5i ude 3au4 răuă 0+4, 3ar.ă 7 tre.ut*A/itiri4e e 7/34eteau /u.e0ai de 3iviţe* Ce .iudat .u/.+3iii 7t t+ţi i/3rei+aţi de 3+duri4e .aei ivadate de+6ie.te aru.ate 7 dez+rdie* %i /ai a3+i a+.ieri de3ărtate+ a4ă di /uzeu4 L+uvre, re.+tituid + .a/eră de .ate4/edieva4, 7 .are a/ 3etre.ut + 7trea0ă du3ă-a/iază, 7tr-+

  tare de u;4et aturată de +ta40ie, + ea/ă de +6ie.te.ai.e, de .+tu/e 5i /+6i4e, 7 ;aţa .ăr+ra /ă +3rie/ 3ri/uzee 97de+e6i 7 /uzeu4 .+/ua4 di Sa4z6ur0:, 5i a3+ii5te reta64e 5i .7teva iteri+are ;4a/ade*

  # a.ete .+diţiui 4e.tura /ea a ;+t 7treru3tă*Va0a6+darea 3ri 3aţiu 5i ti/3 /-a /u4 di 34aaitereu4ui 4ui $\44er-'reie;e4, /ă 34i/6 7 t+vără5ia

  D+/iei-V+atre, /u4t ti/ată D+a/ă, 3e a.ete de3ărtatetăr7/uri*V+/ avea [email protected] de a 4e revedea* #ţi @ur*G

  F(+i

  A/ a4u0at /ereu, de .7d ai 34e.at, t+ate 07duri4e .are/i-arătau 3iedi.i4e .are 7t, .are v+r ;i, 7 .a4ea +atră*

  &u.uria /ea de a 5ti .ă eHi5ti, .ă te 07de5ti 4a /ie, .ă a/07duri4e 5i .ri+ri4e ta4e era 7.7tăt+are, /i-era e.eară,

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  44/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  ))

  /i-era u;i.ietă* %i a.u/ .ri+area ta* Nu, dra0u4 /eu,.red .ă e /ai 6ie ă u ;i/ 0ravi, ă u a5te3tă/ i/i., ă/er0e/ de /7ă 7 34+aie, 7 v7t, ă ;i/ ;eri.iţi .ă 7te/ +.4i3ă 7/3reuă*

  A/ viat .ă a/ 3ri/it + .ri+are 4u0ă 5i .ă era/;eri.ită .itid-+, dar 70r+zită .ă a veit .8iar ai.i a.aă,.8iar 3e u/e4e /eu* %i a/ a4er0at .u ea 3e trăzi 5i /ăi/ţea/ ur/ărită* %i t+tu4 at7t de adevărat 3ărea, .ă i.itrează u /i-a/ dat ea/a .ă a ;+t u vi*

  A5 vrea at7t de /u4t ă ;iu 4i6eră au /ă.ar ă a/ + ziu/ai a /ea 5i u/ai 3etru tie* C8iar .7d u e5ti ai.i,i/t .u vi+4eţă ev+ia de a ;i u/ai .u tie, 3ri .ri+ri4eta4e*

  Uite, 3+ru/6ei, uite-i, e 34i/6ă, au z6urat* V+i avea +.ri+are, /i-au auţat-+* #/i e5ti dra0 a4t;e4 azi, /aivi+4et, /ai 0reu u3+rta6i4G*

  F$ă v+i du.e ă-4 văd 3e /aetru* #/i 34a.e ă-/i7.8i3ui /er07d 3e au/ite dru/uri, .ă 4e-a/ 7e/at,4e-a/ e/ăat .u [email protected] de 3+rt+.a4e, .7d a/ 34e.at de a.+4+

  7/3reuă, .a ă u 4e uit* $i-e d+r de tie*G

  FK eara

  P4+uă, 34+uă iar* E /ai 6ie a5a* A5 vrea ă 34+uă zi4e 75ir* Da.ă tre6uie, .8iar + 4uă* O 4uă= E /u4t + 4uă, /u4t,3rea /u4t*

  A/ ;+t ă-4 văd 3e /aetru 4a B, 37ă 4a 5i @u/ătate*Era a.+4+ 5i Vai4e Sta, .u ;ru/+aa 4ui +ţie* A/ 3+/eit7 trea.ăt de u arti.+4 a4 4ui I+ &erezei* Nu/ai .a ă-ţi3+/ee. u/e4e, ă ;ii 3rezet 7 a/6iaţa a.eea*

  Vreau ă .riu 7 eara ata* S7t e4ii5tită, u;ăr di.e 7 .e /ai tare* $-a/ 07dit .4i3ă .u .4i3ă 4a a.e4a5i 4u.ru,a.e4ea5i 4u.ruri, a.e4ea5i /ereu, ;ără + .4i3ă de ră0az* A/;+t 5i ;eri.ită, 7tre 1," 5i >," 4a $e0i, .7d a/ .itit, re.itit

  .e4e /ai ;ru/+ae, /ai 3ai+ate 3a0ii, .ri+ri4e ta4e* Ţi-a5 .rie /u4t /ai /u4t, dar vreau ă /ă di.i34iez,

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  45/241

  - CELLA SER!I -

  )1

  .a ă .riu a4te4eM $aetru4 /ă 7dea/ă ă 4u.rez, ăter/i .artea di .are i-a/ .itit u .a3it+4*G

  FLui

  Dra0a /ea, 5i eu vreau ă 4u.rez, dar u /ă 3+t 4i3i de.ri+ri4e Ta4e* C7dva, .7dva, atu.i .7d ti/3u4 e-+ va70ădui, .e-ar ;i da.ă e-a/ 4ua tea.u4 de .ri+ri, .a ă 4e.iti/ .u v+.e tare, ;ie.are, .a ă rea4iză/ a.eată 6+0ăţie 5iad7.i/e, 3e .are +i 75ie a/ ;i .a3a6i4i ă + uită/ di.auza /ereu re7/3r+3ătatei eve .are e /eta/+r;+zează/ereu dra0+tea, /eţi7d-+ t+tu5i a.eea5i?G

  FCita, 7t 7.ă u6 tă37irea [email protected] 3e .are i/ei 5ii/i. u + va rii3i Ni/i. u e va a4tera 3ri ti/3 aua5te3tare, di/3+trivă*G

  FIeri -a/ 3ri/it i/i., dra0u4 /eu, dar azi a/ 3ri/itd+uă .ri+ri, 3etru .are te-a/ ad+rat 3ur 5i i/34u*G

  F$ă ui/e5te 7.ă + dată .7tă ae/ăare eHită 7tre

  a5te3tări4e +atre* A5te3tarea .ri+ri4+r +atre* Nev+ia+atră .iudată de a 4e avea, /u4ţu/irea, 3+t+4irea .are i 4eadu., t+t .e a3r+a3e 7 a.eea5i .4i3ă, 4a at7ta ditaţă, e7t7/34ă 7 u;4ete4e +atre 4a ;e4*G

  FS.ri+area ta 9de du/ii.ă 5i 4ui: /-a /78it, 3ar.ă-/i 4i3e5te ;e6ra diaite, /ă 7văţae/ .u eaG

  A5te3ta/ .ri+ri, te4e0ra/e* $ă 7tre6a/ de .e-/ia/ite5te a.eată 3er/aetă, .8iuit+are a5te3tare* C7da/ /ai trăit a.ete a5te3tări? Par.ă 7tr-+ a4tă viaţă* P+ate.ă 5i 3ru.u4 7 37te.u4 /a/ei a5tea3tă* P+ate .ă era ;u0a3re 0ara di aii .+3i4ăriei, .7d a5te3ta/ ă vie /a/a*A5te3tare 5i ă[email protected], 3eraţa .ă va vei* A5te3tare 5i vi J/a/a veea 7 vi* Veea u/ai 7 vi* A3ărea 5i +3ierdea/, + .ăuta/* Era 4u/e /u4tă 7 0ară, /ă rătă.ea/*

  # t+ate vie4e /e4e de a.u/ veea + .ri+are, 3e .are -+3utea/ .iti di t+t ;e4u4 de /+tive .are e iveau* Str70ea/ 7

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  46/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  )>

  3u/i .ri+area, + a.udea/, -+ /ai 0ăea/, a5te3ta/3+5ta5u4, a5te3ta/ treu4, a4er0a/ ă-4 3rid 7 taţie, .u/;u0ea/ .7dva 7 .+3i4ărie* Viaţa e ;ă.ută di a5te3tări

  Avea/ ), 1 au .8iar > ai, .7d u t7ăr .are a .+6+r7t

  di tre /-a 7tre6at < Pe .ie a5te3ţi, ;etiţ+? < Pe /a/a* < Stai ă-ţi ;a. + 3+ză*Avea u a3arat a0ăţat 3e u/ăr* Pe ur/ă /-a 7tre6at

  ude ă-/i tri/ită ;+t+0ra;ia* %i 7tr-+ zi a/ 3ri/it-+ 3ri3+5tă* A/ 3ătrat-+* Era i0ura ;+t+0ra;ie 3e .are + avea/di .+3i4ărie 5i i-a/ tri/i-+* A/ 0ăit 3ritre .ri+ri, a.u/,ră3uu4 4ui*

  FNi5te +.8i .u t+tu4 eHtra+rdiari 4a a.eată ;etiţă O/aturitate de ede.ri= #/i vie ă 3u u3ra+/eea.ă*O.8i .are 5tiu t+t +.8i tra0i.i, tra0i.i J 3etru .ă 5tiu t+tdiaite* %i 70r+ziţi de .eea .e văd* O.8i .are 3u ai.i ueHită i.i u ;e4 de +4uţie= E5ti t+ată 7 a.e5ti +.8i J 5i, ;ie.ă e5ti .+3i4ă, ;ie .ă devii adu4tă, i/i. u e .8i/6ă 7

  ;+d*Ai adu 3e 4u/ea ata .eva de /are 3reţ* Ceva .u

  deăv7r5ire adevărat* Dar de .7tă 0eer+zitate a tre6uit ă daid+vadă, 3etru a da a.et .eva, .are u 3utea ;i văzut a5a.u/ ete 7tr-adevăr*

  Nu /ă atur 07did 4a a.e5ti +.8i* %i de5i viaţa /i-a4ăat + u/ă de .i.atri.e, t+tu5i 7/i ră/7e .a + ei0/ă* Ce

  ete a.e4 4u.ru at7t de 70r+zit+r 3e .are-4 3rive. a.e5ti +.8i?D+ar at7ta 7ţe4e0 .7tă 0eer+zitate ţi-a tre6uit .a ă aii/3atie 3etru a.eată 6iată +/eire?=G

  Nu /ai 5tiu .e i-a/ ră3u, dar e4 7/i .rieFO .+i.ideţă ete, dei0ur, + i/34ă 7t7/34are* D+uă

  au /ai /u4te, ta6i4e. 7ă de3edeţe e.eare, a3r+a3e+64i0at+rii* C7d 7ă .+i.ideţe4e e re3etă, atu.i.ara.teru4 4+r de e.eitate devie evidet*

  A/ eH3ediat atăzi di/ieaţă + .ri+are 7 .are /ă3re+.u3a ;ă3tura Ta 3iritua4ă diaite* %i /ă t+rtura 07du4

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  47/241

  - CELLA SER!I -

  )B

  deveiri4+r Ta4e 7 ti/3, ev+4uţia Ta, Tu a.eea di tre.ut,.are i/ţea/ .ă 7/i .a3ă*

  C7teva +re /ai t7rziu 3ri/ea/ .ri+area Ta dedu/ii.ă-4ui, .are-/i vădea + 3re+.u3are ae/ăăt+are*

  Era 7ă v+r6a a.+4+ de .8i3u4 /eu 7 tre.ut, 4a .i.i ai, 5ia3+i i/a0iea /ea .e e .8i/6a di a 7 a* #/i .ereai.8iar + ;+t+0ra;ie* A.eată ;+t+0ra;ie, Cita, u + a/ ai.i* Ţi-+v+i arăta .7dva* # .uru4 di/ieţii a/ 3rivit + a4tă ;+t+0ra;iea /ea, 7 .8i3 de ta64+u, 4a v7rta de u a* I/a0iează-ţi u.+3i4a5, 64+d, .u 6uze4e 6+u/;4ate, .u + 3ă4ărie de 3ai,ever+i/i4 de /are, .u /ar0ii4e ră;r7te, .u + r+.8iţăa46ă, .ă4are 3e u .a4 de 4e/* Ceea .e /-a reţiutt+tdeaua 7 a.eată i/a0ie 7t +.8ii /ari, aivi, de.8i5i4ar0 5i 3rivid de3arte*G

  F$ai t7rziu

  #ţi adu.i a/ite, Cita, de i/3reia 8a4u.iată 3e .are aavut-+ &aude4aire .7d 4-a .itit 3e Ed0ar P+e? #5i re0ăea

  07duri4e, i/ţirea .riu4* C8iar ;raze4e= Ceea .e i-a 70ăduită uti4izeze, .+5tiet, v+4utar, /ărturiit, 3a0ii di P+e,;ără ă-4 .iteze, 7tr-at7t era de 3ătru .ă a.ete .uvite 5i07duri 7i a3arţieau 5i 4ui*

  Cita, /i e 7t7/34ă a.e4a5i 4u.ru .itidu-Te* Dar u 7.eea .e va ;i .artea Ta, .are /-a i/3rei+at ad7. 5i /i-ară.+4it 7trea0a viaţă 9de3re a.etea, a4tă dată:, .i /ai .u

  de+e6ire 7 .ri+ri4e Ta4e* S7t 4u.ruri 3e .are 4e i/t,/ereu, Ţi 4e .riu, dar reuţ ă Ţi 4e tri/it, 3etru .ă 4e0ăe. 7 .ri+ri4e Ta4e, reuţ, 6ie7ţe4e ă Te re3et, udi eti/etu4 de ti08erea4ă, .ă /-ai .rede 4i3it de+ri0ia4itate, .i 3etru .ă, 3ur 5i i/34u, 0ăe. .ă 4u.ru4 e;ire., i/34i.it* Atu.i, 4a .e 6u ă-4 /ai re3et?* %i 3+ate .ăai re.u+.ut ue+ri, 7 .ri+ri4e +atre .are -au7.ru.i5at 3e dru/, atare eHe/34e de .+i.ideţă J r+d a4

  uei .+/ui.ări u;4ete5ti, 7 .iuda de3ărtării .are ede3arte*

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  48/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  )

  A5 ;i ;eri.it da.ă, /7ie, du/ii.ă, .u t+ate .e4e .e Ţi-a/3u, v+i 3utea eH3edia .ri+area* A/ ă-ţi eH34i. .7d ev+/ vedea i/3edi/etu4, 7 a.eată zi de ăr6ăt+are* %i 5tiide .e vrea/ ă-ţi eH3ediez .ri+area? Ca ă 3ri/e5ti 7

  ;ie.are zi .uv7tu4 5i /ărturia dra0+tei /e4e*G

  Patri.ia $ata z7/6ea* A3r+a3e .ă-i veea ă r7dă, daru avea ;+rţă* T+tu5i, 7tierea 5i 7.e3ea ă e/ee .u ;ata3e .are a/ 7t74it-+ .7dva 4a FS6urăt+ru4G*

   < A ;+t detu4 .a 7tr-+ .ri+are ă .ite. /ute 7 4+.de ută .a ă-i ;a. .e4e /ai a/ari.e i/3utări*

  FA/ 3ri/it a.u/ 4a +uă 5i @u/ătate .ri+area ta de @+i I+, dra0u4e, .e .ada4 a/ ;ă.ut 3etru a.e4e ;+t+0ra;ii,.are erau de 4a ută 5i u de 4a /ute, .u/ a/ 7ţe4e eu*Aveai t+tu5i .eva /iteri+, + ev+ie, 3r+6a6i4, de a /ăta.8ia, 7 ;raza e;eri.ită 7 .are-/i v+r6eai de ;+t+0ra;iiQ ua/ .ri+area, dar 7ţi v+i arăta .ă /ai /u4t di at/+;era;razei a ;+t 3+i6i4ă .+;uzia J ;uria /ea +ri6i4ă* 9#ţi v+i arăta5i .ri+area 3e .are u ţi-a/ tri/i-+* &ie .ă -a/ tri/i-

  +=: Nu ţi-a/ .ri, -a/ 7drăzit, dar /-a/ 07dit .ă ar ;i/ai 6ie ă e de3ărţi/, ă reuţă/ uu4 4a a4tu4* $ăierţi?

  Iartă-/ă, 3ui .ă u ai .ertitudiea de;iitivă, a6+4ută,t+ta4ă* Ni.i eu u a/ 7 .eea .e te 3rive5te* O8, 7 .e /ăurău + ave/, iu6itu4 /eu Di .7d 7 .7d + 7trezăre., /ie 3are 3+i6i4ă 5i 7t a/eţită de 34ă.ere* Ca a.u/G

  A5 vrea -+ 7tre6 .e a deveit a.eată iu6ire, .7d, .u/-a ter/iat* Dar u + 3+t +3ri, 3ar.ă e te/e ă u 34e.,au, .ie 5tie, ă u /+ară*

   < Era/ 4a ;e4 de 0e4+5i, de it+4eraţi*

  FDu/ii.ă, "," du3ă-a/iază*

  Cu/ 3+ţi ă ;ii 0e4+ 3e 6ietu4 P8*?

  C7d /-a/ 7t+r de 4a 3+5tă, a/ 0ăit .ri+area ta*Iuti4 ă-ţi .riu, ă-ţi de.riu .7tă ev+ie avea/ de ea, .7t de

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  49/241

  - CELLA SER!I -

  )

  7tue.at /i-a ;+t u;4etu4 37ă 7 .4i3a 7 .are a/ de.8i-+ 5i a/ .itit-+, ;4ă/7dă* At7tea 4u.ruri /i-ai ev+.at, 5i /i-au;ă.ut 34ă.ere, 5i 7t ;eri.ită .ă 7t i0ură a.u/ .a ă-ţi 3+t.rie* S.riu t+tu5i 7 .aiet, ;iid.ă 37ă /7ie u /ai 3+t

  3ue .ri+area ata 4a .utie, 5i atu.i e /ai 3rudet a5a* Pea ta -+ a/ 4a /ie, dar 7/i a/ite. t+t .e /-a 7dui+5ata.+4+* $ai 7t7i, ae/ăarea +atră* $ă re0ăe. 7 t+atee4ii5ti4e, 7d+ie4i4e, 0e4+zii4e, 6ăuie4i4e ta4e Da, I+, 5i eua/ 7.redere 7 tie 5i 7 +i 5i t+tu5i 7 ziua 7 .are u3ri/e. + .ri+are 7 .4i3a 7 .are 7/i tre.e .ie 5tie .e7tre6are 3ri /ite, 7t .8iuită, 6+4avă* # 4e0ătură .u6ietu4 P8*, 3+t ă-ţi 3u u 4u.ru .are te va 4ii5ti .udeăv7r5ire 4-a/ .u+.ut du3ă .e te-a/ 7t74it 3e tie* $i4-a 3rezetat Irie4* Dar -a tat de v+r6ă de.7t .u ea* Auv+r6it de3re 'i.8er, /ărturie. .ă u 5tia/ .ă e u ;+arte/are 3iait* De a4t/iteri, .u4tura /ea /uzi.a4ă 4aă /u4tde d+rit*G

  F(+i

  # 4e0ătură .u P8*, .rede-/ă, dra0a /ea, u era v+r6ade.7t de + 7.iudare 0eera4ă, a uei 7/3ărtă5iri di ;iiţa Ta3e .are ;ără v+ie + +;eri 7tre0ii a/6iaţe, 4u.ruri4+r,3er+ae4+r, +6ie.te4+r .u .are vii 7 .+ta.t, 5i .are 7/i edetu4 de deza0rea6i4ă, te r+0 ă /ă .rezi* #ţe4e0i, Cita, .ă;iid .+34e5it de at7tea 4u.ruri, u /ă 3+t adua 7 a.ete

  .ri+ri .u/ a5 vrea* P+ate .ă +dată v+i avea a.et ră0az, Jde5i a5 vrea ă u-4 a/ J au /ai 3re.i ă u ave/ ev+iede e4, 3etru a-4 74+.ui .u + .+/ui.are dire.tă, +ra4ă* $ă/u4ţu/e. de.i .u i/34e @a4+ae ;u0itive, .u .8e/e 5i +te;u0itive* At7t /ai rău 3etru /ie, da.ă /ă eH3ri/ 3r+t aue.8iv+.* #ţi va ră/7e ţie +64i0aţia de a ;a.e .+re.tări4e 5iiter3retări4e e.eare*G

  FLui di/ieaţa

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  50/241

  - ACEASTĂ DULCE POVARĂ, TINEREŢEA -

  1

  Ceru4 e 7a4t 5i 3ur, Cita* Aeru4 e tra3aret 5i .4arQ.7tă 3ăări4e 7 4i4ia.u4 di ;aţa ;eretrei J 4i4ia.u4 .are a dat;ruze, dar .are u a 7;4+rit 7.ă* %i 7te/ de3arte uu4 dea4tu4, Cita, 7 a.et /+/et ;ără K /iute, 7 .are 5i tu

  tai 7 ;aţa 87rtiei 3etru a-/i .rie* Ne v+/ da de.i 7t74ire7 ;ie.are zi 4a a.eea5i +ră, 7 ;aţa 87rtiei de .ri=E + zi ;ru/+aă* #ţe4e0i de .e i/t 5i de .e a5 ;i vrut .a,

  di/3+trivă, .eru4 ă ;ie /+8+r7t 5i +ti4?Cite.* A/ 7.e3ut ă 4u.rez ete u ;e4 de a /ă a/ă0i,

  de a uita* Te ;ătuie. ă ;a.i a.e4a5i 4u.ru* Nu te 3ărăia0itaţiei 5i e4ii5tii* P+ţi avea 7.redere 7 /ie* %tii .ă 7ta4 tău* %tii .ă 7 /+/etu4 .7d v+i 3utea, v+i vei 4a tie,i4u/iat de 6u.urie 5i d+riţă* A5 vrea ă-/i .rii .ri+ri/ai 3uţi tu46urăt+are* Să u .rezi .ă a5 3utea iter3retade;av+ra6i4* Ne .u+a5te/ 3rea 6ie a.u/*G

  F#/i a/ite. de a.ea du/ii.ă, du3ă .e a/ 34e.at de 4a3rieteii +5tri, ţii /ite, .7d v+iai ă-/i arăţi viit+ru4 7e0ru, v+i ;i it+4erat, 07de5te-te, u vei avea i.i u ;e4 de4i6ertateM, 5i eu /ă 07dea/, D+a/e, .7t 74 iu6e., .7t 74 v+i

  iu6i, .e /u4t + ă-/i 34a.ă ă ;ie it+4eratM Nu 5tiu de .e/ă 07de. at7t de de 4a a.e4 ;7r5it de du/ii.ă 9ţi-a/v+r6it de e4 7 /u4te r7duri, 5tiu:* Erai 5+văie4i. 3etru7t7ia dată, eu era/ ;+arte 8+tăr7tă, .eru4 era .+34e5it+r de;ru/+ 5i t+ată a/6iaţa 34iă de + ;ru/ueţe, de +/e4a.+4ie de .are 5tia/ .ă-/i v+i a/iti, .are 5tia/ .ă 7viţa /ea va revei .u t+ate a/ăute4e, .u t+ate uaţe4e

  z7/6etu4ui tău, .u /i5.area ;ie.ărei ;ruze* P+ate .ă 7.4i3e4e a.e4ea t+tu4 -a 8+tăr7t 7 .eea .e e 3rive5te J 5i +iu 5tia/ au u ţiea/ detu4 ă 5ti/*

  Dar da.ă /i-ai ;i 3u S7t zi4e .7d u te v+i iu6i, 7.are 7/i vei ră/7e eHteri+ară, trăiă, 7 .are u v+i /ai ;ia4 tău 7tre0, .u/ 7t a.u/M? Ţi-a5 ;i ră3u Nu, u,uM %i ţi-a5 ;i /u4ţu/it .ă /-ai 3reveit*G

  FNu e /iut a4 zi4ei au a4 +3ţii 7 .are 07du4 ă u-/i;ie +6edat de Tie* $ă 3+t 07di 4a a4t.eva, 3+t 4u.ra, v+r6i,

 • 8/18/2019 Cella Serghi-Aceasta Dulce Povara Tineretea(1)

  51/241

  - CELLA SER!I -

  1K

  .iti, dar 7 ad7.uri, 3rezeţa Ta /ă 7vă4uie 5i u/e4e Tău/ă vră@e5te .a u de.7te.*

  # u4ti/e4e ă3tă/7i, i/a0iaţia /ea a d+67dita.uităţi 5i 8a4u.iată iteitate* Ce era 3etru /ie

  7aite + .ri+are? U 34i., 7ăutru4 .ăruia e a;4au i5te;+i .rie* At7t* A.u/ e .eva i/e, ad7., durer+, u;ra0/et de viaţă, de vi6rare de 07d, + adiere de i/ţire*E5ti Tu* %i /ai e .eva* Văd, văd .u/ + .rii, .u/ + 34i/6i 3etrăzi, .u/ + 3reziţi 4a 08i5eu* O 08i.e. 4uată 5itra3+rtată ai.i, 7 de3ărtare* #ţe4e0 .u/ e 7.ru.i5ează.ri+ri4e +atre, .u/ 75i .+;udă 07duri4e +atre,3rive. .ei d+i ;a.t+ri .are e adu. .ri+ri4e 5i /ă rev+4tă7t7rzieri4e, de u ;ert de +ră au + zi* %i, 7 ;7r5it, retrăie./ira.+4u4 6u.urii4+r +atre, 70e/ăate, .7d .ri+ri4e -au7.ru.i5at 3e dru/*

  Dar /i-e ;ri.ă ă u 6at .7/3ii* P+ate te 34i.tie., Cita*E de a4t/iteri t7rziu* A3r+a3e uu* A/ 7.er.at ă a.u4t 4aradi+ 3+tu4 de 4a Pra0aG*

   < Avea/ 5i uu4 5i a4tu4 ev+ie de .ri+ri .a de aer* %ivr7d 3ar.ă ă /ă .+vi0ă

  FA/ tre.ut 3e 4a $e0i ;iid.ă de d+uă +ri a veit .7te +.ri+are* %i, a5a .u/ era/, de.+/3uă de .ă4dură, de t+t;e4u4 de dureri, 4e-a/ .itit 5i ţi-a/ z7/6it re.u+.ăt+are* Auveit d+uă 4a ditaţă de u .ea* Cred .ă 7t tri/ie 4ui 5i/arţi* Nu 4e a/ ai.i*G

  F# ;7r5it, a.aă, 3e diva* P+rt 3ata4+i 4u0i de 47ă64eu/ari 5i 3u4+ver r+5u .u du0i +riz+ta4e 64eu/ari 5ia46e a/ 6ăut d+uă .eaiuri* $ă d+are 3uţi 07tu4* $-a/uitat 7de4u0 4a ;+t+0ra