Castrol Lets GO! 2/2012

Click here to load reader

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Castrol Lets GO! 2/2012

Transcript of Castrol Lets GO! 2/2012

 • WHO CARES WHATTIME IT IS

  TM

  .TIME IS ONLY ONE DIMENSION OF THE NEW E-ALTIMETER.

  CYFROWY WYSOKOCIOMIERZ NA TARCZY I OPATENTOWANY MECHANIZM MWI: TO, CO MAM NA NADGARSTKU, TO NIE TYLKO ZEGAREK

  PODWIETLENIE TARCZY INDIGLO PRZYPOMINA MI: PRZYGODY ZACZYNAJ SI PO ZMIERZCHU

  POMIAR WYSOKOCI W STOPACH LUB METRACH DAJE MI GLOBALN PERSPEKTYW

  WYTRZYMAA KONSTRUKCJA ZE STALI NIERDZEWNEJ MWI WIATU: PRZYGODY SI KOCZ, JA YJ DALEJ

  2009 Timex Group USA, Inc. TIMEX, EXPEDITION AND E LOGO s zarejestrowanymi znakami handlowymi Timex Group USA, Inc. w USA i w innych krajach. Haso WHO CARES WHAT TIME IT IS jest znakiem handlowym Timex Group B.V. INDIGLO jest zarejestrowanym znakiem handlowym Indiglo Corporation w USA i w innych krajach.

  Zobacz jedyn na wiecie kolekcj analogowych narzdzi przygody na

  ... PRZYCIGNY DO NIEPOZORNEJ MIEJSCOWOCI POD WARSZAW DZIESITKI DZIENNIKARZY I FOTOREPORTERW.POWODEM ZAMIESZANIA BYA SPONSOROWANA PRZEZ CASTROL IMPREZA VOLVO VIP CROSS 2010.

  VOLVO, BOTO, KURZI GWIAZDY...

  Lets GO! Magazyn motoryzacyjny Castrol | 2/2010

 • W NUMERZE M.IN.

  Lets GO! | 2/2010 | 03

  START | KROPLE

  03 KROPLE

  06 RZECZYWICIESPORTOWA FABIA

  08 VOLVO VIP CROSS 2010

  10 RODZINNYPROFESJONALIZM

  12 BEZPIECZNIEJNI KIEDYKOLWIEK

  15 GOOL

  24 FINAOWAROZGRYWKA

  26 LAMUSCZY NOWOCZESNO?

  28 CASTROL I FORDWALCZ DALEJ

  30 W POGONIZA TYTUEM

  32 OLEKSOWICZNA PITK

  33 MAY DAKAR

  34 UPALNA JAZDA

  35 POCZU AFRYK...

  Drodzy Czytelnicy,

  Na nud w ostatnich mie-sicach na pewno nie mo-glimy narzeka. Za namim.in. emocje zwizane z mundialem, ktrego Castrol by ocjalnym spon-sorem. Przez miesic kibi-

  cowalimy najlepszym druynom wiata, w naletrzymajc kciuki za swoich faworytw na wsplnej impre-zie z nalistami tegorocznego Turnieju Pikarskiego Castrol 5s. Turniej ten, przeznaczony dla partnerw han-dlowych Castrol, rozgrywany by na boiskach w Warsza-wie, Grodzisku Wielkopolskim i Gdasku rwnolegle z rywalizacj zawodowcw w RPA. W wielkim nale 11 lipca najlepszy okaza si zesp Anro-Trade Chwaszczyno. Serdecznie gratulujemy!

  Jednak nie tylko pik nasza rma yje. Od 1 lipca 2010 r.Castrol Polska Sp. z o.o. jest czci Spki EuropejskiejBP Europa SE. To bardzo wana zmiana, gdy pozwala nauproszczenie struktury zarzdzania i ujednolicenie zasaddelegowania uprawnie wewntrz spki i poza ni. Wi-cej na ten temat w artykule poniej. Ponadto na amachnumeru znajdziecie m.in. relacj z Communist Challenge wsplnego przedsiwzicia Castrol i polskiej edycji ma-gazynu TopGear, relacje z aren sportw motorowych czywreszcie gar porad na letnie upay od ekspertw SzkoyAuto. Zapraszam do lektury!

  Krzysztof NakonecznyDyrektor Sprzeday Castrol w Polsce

  Wydawca: BP Europa SE Oddzia w Polsce, Warszawa, ul. Chodna 51, 00-867 Warszawa, tel.: 22 582 65 00, fax: 22 582 65 02Dyrekcja publikacji: Magdalena Vielhaber | Projekt, redakcja i produkcja: StoryGroup www.storygroup.plRedakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesanych materiaw. Po wie la nie w ja kiej kol wiek po sta ci oraz ja k kol wiek tech ni k cz ci lub ca o cini niej szej pu bli ka cji bez uprzed nie go pi sem ne go ze zwo le nia wy daw cy jest za bro nio ne.

  BP Europa SE Oddzia w Polsce, Warszawa 2010

  owy salon jest jednym z najad-niejszych punktw dystrybucjipojazdw marki Yamaha w Polsce. Budynek, w ktrym

  mieci si nowa siedziba rmy,prosty i surowy z zewntrz, zaskakuje klien-tw swoim wyjtkowym wntrzem. Dzikioknom umieszczonym w dachu grny po-ziom, na ktrym wyeksponowano nowe mo-tocykle oraz dystrybuowane przez rmakcesoria, jest bardzo dobrze dowietlony i obszerny. Przestronny poziom dolny salonuprzeznaczony zosta na warsztat oraz maga-zyn. Otwarcie nowego punktu byo rwnieokazj do zaprezentowania nowego modeluYamahy FZ8/Fazer8, ktra jest ju do naby-cia w salonach Yamahy w caym kraju.

  jedno z najbardziej spektakular-nych wydarze sportowych w Polsce, organizowane m.in.przez Aeroklub Podkarpacki

  oraz Fundacj Otwartych Serc.Do Krosna zawitao 27 zag balonowych z Polski, Litwy, Wgier, Czech i Sowacji. Pu-char Redaktora Naczelnego Magazynu Lotni-czego Skrzydlata Polska zdoby GintautasMockaitis, reprezentant Litwy, na drugim i trzecim miejscu uplasowali si Polacy: AdamJasklski i Arkadiusz Iwaski. Na goci cze-kay loty widowiskowe nad miastem, nocnepokazy balonw oraz wystpy m.in. Majki Jeowskiej, Abba Imitation i Zakopower.

  Pod koniec maja oficjalnie otwartonowy salon Yamaha Uhma Bike na ulicy Modliskiej 258 w Warszawie.

  FUNKCJA I STYL

  Na przeomie kwietnia i maja Krosno stao si stolic podniebnychemocji. XI Midzynarodowym Gr-skim Zawodom Balonowym partne-rowa Castrol i Volkswagen Gabo.

  JAK STATKINA NIEBIE

  N

  To

  02 | Lets GO! | 2/2010

  OD 1 LIPCA 2010 R. CASTROL POLSKA SP. Z O.O. JEST CZCI SPKI EUROPEJSKIEJ BP EUROPA SE. UJEDNOLICENIE STRUKTUR BP I CASTROL W POLSCE I CAEJ EUROPIE POZWOLI LEPIEJ KOORDYNOWA I KONTROLOWA POLITYK HANDLOW, DZIAANIA PROMOCYJNE I PROGRAMY SPONSORINGOWE.

  Spka Europejska SE stanowi wspln strukturdla spek dziaajcych w rnych krajach Unii Europejskiej, dajc moliwoci uproszczeniastruktury zarzdzania i ujednolicenia zasad delegowania uprawnie wewntrz i poza spk.Castrol naley do grupy BP od 2000 r. i, podobniejak inne spki BP w Polsce, sta si czci SpkiEuropejskiej. Zmiana formy prawnej nie ma wpywu na dziaalno operacyjn kadego z biznesw BP i Castrol w Polsce. Castrol, czylibiznes olejowy BP, bdzie reprezentowany w Polsce przez BP Europa SE, Oddzia w Polsce,Warszawa. Biznes paliwowy oraz gazowy jest prowadzony w Polsce przez BP Europa SE, Oddzia w Polsce, Krakw.

  Co si ZMIENIA: forma prawna i nazwa spki od 1 lipca 2010 r.,

  z Castrol Sp. z o.o. na BP Europa SE, Oddzia w Polsce, Warszawa,

  NIP, REGON oraz numer w Krajowym Rejestrze Sdowym.

  Co si NIE ZMIENIA: prawa i zobowizania spki oraz kontakty

  z kontrahentami i partnerami biznesowymi zgodnie z zasad sukcesji uniwersalnej wszelkieprawa i zobowizania umowne Castrol Sp. z o.o. zostaj automatycznie przeniesione na BP EuropaSE, Oddzia w Polsce, Warszawa,

  zobowizania podatkowe w Polsce BP Europa SE,Oddzia w Polsce bdzie podlega polskim przepisom podatkowym i skarbowym, pacc podatki w Polsce,

  strategia, struktura organizacyjna oraz zakres decyzyjnoci osb w biznesie olejowym w Polsce,

  struktura obsugi klienta, wsparcie techniczne,marketing, logistyka i inne funkcje bd prowadzone przez te same osoby z biura w Warszawie,

  rachunek bankowy, numery telefonw, adresy korespondencyjne i mailowe,

  nasza determinacja, aby dostarcza na polski rynek najlepsze oleje i rodki smarne i w peni zaspokaja potrzeby klientw w Polsce.

  zlecenie Castrol w pierwszym kwar-tale 2010 r. firma badawcza Mill-ward Brown, jedna z czoowychwiatowych agencji badawczych

  i ekspert w zakresie bada nad sku-tecznoci reklamy, komunikacj marketingow,mediami i si marek, przeprowadzia kolejne jubadania z cyklu Brand Health. Maj one nacelu zbadanie pozycjonowania Castrol na rynkuoraz poznanie opinii uytkownikw samochodwna temat marki. Wyniki daj powody do dumy.Castrol jest najczciej wymienian mark ole-jow na rynku, a w kategorii wspomaganej zna-jomoci marki uzyskuje imponujcy wynik 96 proc.! (wiadomo wspomagana to procentgrupy docelowej, ktry deklaruje znajomo markipo jej wyczytaniu przez ankietera). Te osigniciato zasuga wysokiej jakoci produktw Castrol, a take wietnej sieci sprzeday. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

  Na

  odczas Forch-Motorshow d 2010odbya si prezentacja wszystkichdostpnych marek samochodwosobowych, specjalistycznych po-

  jazdw uytkowych, dystrybutorwjednoladw, producentw ogumienia samocho-dowego oraz wielu innych firm zwizanych z bran motoryzacyjn. Wrd wystawcw niezabrako oczywicie firmy Castrol. W czci wido-wiskowej du popularnoci cieszyy si m.in.przejazdy Porsche GT, terenwkami czy samocho-dami startujcymi na mili. Nie zapomniano

  rwnie o najmodszych. Akademia Zabawy zor-ganizowaa dla nich plac zabaw. P

  CASTROL JEST NAJCZCIEJ WYMIENIAN MARK OLEJOW NA RYNKU, A W KATEGORII WSPOMAGANEJ ZNAJOMOCI MARKI UZYSKUJE IMPONUJCY WYNIK 96 PROC.!

  CASTROL LIDEREM!

  PROFESJONALNI SDZIOWIE I DWUOSOBOWE DRUYNY KADA W BARWACH JEDNEGO Z ZESPOWPIKARSKICH, BIORCYCH UDZIA W TEGOROCZNYCH MISTRZOSTWACH WIATA W RPA.

  MAY MUNDIAL

  PRZEJADKA PORSCHE GT CZY UDZIA W TZW. DRIFT TAXI TO TYLKO NIELICZNE ATRAKCJE, KTRECZEKAY NA FANW MOTORYZACJI 19 CZERWCA NA TERENIE DZKIEJ GIEDY SAMOCHODOWEJ.

  WITO MOTORYZACJI

  96PROC. RESPONDENTWPRZEBADANYCH PRZEZMILLWARD BROWN ZNAMARK CASTROL

  urniej pikarzykw stoowych, bo o nimmowa, odby si 5 maja w Bechato-wie. Zosta zorganizowany przez Castrol dla partnerw biznesowych

  dealerw Ford, Renault i Peugeot. W sumie w rozgrywkach uczestniczyy 32 dwuoso-bowe druyny. Kadej z nich przypisano jeden kraj, z ktrego zesp bra udzia w pikarskich mistrzo-stwach wiata. Nad przebiegiem meczw czuwali li-cencjonowani sdziowie. Jak na boiskach prawdzi-wego mundialu nie zabrako emocji. Imprez popro-wadzi znany prezenter telewizyjny Boydar Iwanow.

  T

 • W NUMERZE M.IN.

  Lets GO! | 2/2010 | 03

  START | KROPLE

  03 KROPLE

  06 RZECZYWICIESPORTOWA FABIA

  08 VOLVO VIP CROSS 2010

  10 RODZINNYPROFESJONALIZM

  12 BEZPIECZNIEJNI KIEDYKOLWIEK

  15 GOOL

  24 FINAOWAROZGRYWKA

  26 LAMUSCZY NOWOCZESNO?

  28 CASTROL I FORDWALCZ DALEJ

  30 W POGONIZA TYTUEM

  32 OLEKSOWICZNA PITK

  33 MAY DAKAR

  34 UPALNA JAZDA

  35 POCZU AFRYK...

  Drodzy Czytelnicy,

  Na nud w ostatnich mie-sicach na pewno nie mo-glimy narzeka. Za namim.in. emocje zwizane z mundialem, ktrego Castrol by ocjalnym spon-sorem. Przez miesic kibi-

  cowalimy najlepszym druynom wiata, w naletrzymajc kciuki za sw