Cтворення презентації

9
Злинська загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів Розробка уроку інформатики Комп’ютерна презентація Вчитель інформатики Шверненко Тетяна Василівна

Transcript of Cтворення презентації

Page 1: Cтворення презентації

Злинська загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів

Розробка уроку інформатики

Комп’ютерна презентація

Вчитель інформатики Шверненко Тетяна Василівна

Page 2: Cтворення презентації

Мета: ознайомити учнів із презентаціями, створеними раніше іншими учнями, ввести поняття «презентація». Навчити учнів завантажувати програму Microsoft Power Point, створювати слайди, додавати, вилучати, переміщувати їх, користуючись інструментами програми Power Point (меню, контекстне меню, панель інструментів), розвивати в учнів логічне мислення та естетичні смаки.

Обладнання: комп’ютери, дискета з учнівськими презентаціями, перелік питань, які учні повинні вивчити по даній темі (кожному учню), критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з теми.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.Очікувані результати:Учні повинні :

Завантажувати програму для створення презентацій і виходити з неї; Створювати слайди; Вибирати фон та користуватись шаблонами, оформлювати слайди; Створювати тексти в слайдах; Вставляти графічні об’єкти на слайди (малюнки, різні авто фігури)

Хід уроку I. Організація класу до уроку

1.Повторення правил з техніки безпеки у роботі за комп’ютером.2. Підготовка зошитів, ручок, комп’ютера для роботи в класі.

II. Актуалізація опорних знань учнів Гра «Незакінчене речення»1. Текстовий редактор Word можна завантажити через…

(Відповідь: кнопку Пуск , контекстне меню, створений файл, ярлик, якщо він є на робочому столі.)

2. Графічний редактор Pаint можна завантажити через…(Відповідь: кнопку Пуск , контекстне меню, створений файл, ярлик, якщо він є на робочому столі.)

3. Вийти з програми Word та Pаint можна через…(Відповідь: закриття вікна програми командою Файл/Закрыть, комбінацією клавіш Alt+F4.)

4. Вікно програми Word містить…(Відповідь: рядок заголовка, рядок меню, панель інструментів, робоче поле, смуги прокрутки, рядок стану.)

5. У програмі Word можна… (Відповідь: набирати з клавіатури будь – який текст, редагувати, форматувати, його зберігати…)

Page 3: Cтворення презентації

6. Команди, які виконуються у програмах Word та Pаint, містяться…(Відповідь: у рядку меню, контекстному меню, панелі інструментів.)

7. У текстовий документ можна вставляти...(Відповідь: малюнки, фотографії, графіки, діаграми, комбінації фігур …)

Учні роблять висновок: і в текстовому, і в графічному редакторах операції виконуються аналогічно (через меню, контекстне меню, кнопки панелі інструментів). Вчитель підбиває підсумки: Всі дії, які ми щойно повторили для роботи з текстовим та графічним редакторами, будемо використовувати і для створення комп’ютерних презентацій.

III. Оголошення теми та мети уроку Учитель. Сьогодні ми вивчатимемо тему «Презентація». З теми ви повинні знати і вміти (роздаю питання, які учні повинні знати). Перелік питань1. Поняття комп’ютерної презентації.2. Основне призначення системи підготовки презентації.3. Об’єкти, що опрацьовуються за допомогою системи підготовки презентації,

та їхні властивості.4. Тексти, малюнки, анімації та звук на слайдах.5. Інтерактивні презентації (реалізація переходів між слайдами за допомогою

гіперпосилань і системи навігації).6. Створення презентацій.7. Демонстрація презентацій.

Учні повинні вміти:1. Завантажувати програму для створення презентацій;2. Створювати слайди;3. Створювати інтерактивний інтерфейс презентацій;4. Створювати презентацію з різних шкільних дисциплін;5. Демонструвати створену презентацію;6. Копіювати презентації.

З’ясуємо, що означає слово «презентація» і що ви знаєте про презентацію та її створення? Інтерактивна гра «Мікрофон»(учням, які бажають висловити свою думку, передається мікрофон)Учитель підсумовує сказане. Учні, які вміють створювати комп’ютерні презентації, отримують індивідуальні завдання: зробити презентацію у вигляді реклам, повідомлень, демонстрації колекцій, спортивних досягнень…) Учитель. Слово «презентація» походить від латинського «presentation», що означає передаю, вручаю. Отже, презентація – це представлення.

Page 4: Cтворення презентації

Комп’ютерна презентація – це набір кольорових карток – слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією з певної теми, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію. На слайдах можна розміщувати тексти, малюнки, діаграми, авто фігури та будь – яку іншу графічну інформацію. Щоб оживити показ створених слайдів, можна додати ефекти анімації та звукові ефекти, озвучити слайди тощо. Через комп’ютерну презентацію можна представити різні навчальні проекти, науково – дослідницькі роботи з МАН, розкрити теми з будь – яких навчальних предметів,дослідження, реклами, створювати й демонструвати навчальні та довідкові слайд – фільми, висвітлювати роботу класу, цікавих захоплень…Щоб ви краще зрозуміли призначення комп’ютерних презентацій, переглянемо кілька з них. Зверніть увагу на проекти презентацій, у яких учні проводять дослідження, обчислення, роблять висновки.

IV. Мотивація навчальної діяльностіДемонстрація презентацій, створених учнями минулих років. Учитель. Які враження на вас справили переглянуті комп’ютерні презентації? Що найбільше вас привабило в них? Чи хотіли б ви навчитися створювати навчальні проекти? Інтерактивна гра «Метод прес»Свої відповіді сформулюйте за таким алгоритмом: Я вважаю… Тому що, … Наприклад, … Отже, …

V. Вивчення та осмислення нового матеріалуДля створення і демонстрації комп’ютерної презентації призначена програма

Microsoft Power Point, яка входить до пакета Microsoft Office для ОС Windows.В процесі створення презентації потрібно проявляти себе як сценариста,

режисера, художника і вимогливого глядача. Якість презентації залежатиме від вашої творчості та від художніх і естетичних смаків.

Оскільки Power Point входить до пакета Microsoft Office для ОС Windows, то операції створення , відкриття і збереження документів, введення і редагування тексту, вставки малюнків у текст у презентаціях виконуються так само, як, наприклад, у програмі Word.

Завдання 1. Завантажити програму Microsoft Power Point.Завдання 2. Розгляньте вікно програми Microsoft Power Point, команди

меню, піктограми на панелі інструментів, зверніть увагу на операції, які вони виконують.

Виконати завдання:

Page 5: Cтворення презентації

1. Чим відрізняється інтерфейс Microsoft Power Point від інтерфейсу Word?2. Самостійно переглянути кожну вкладку діалогового вікна: (Мастер

автосодержания, Шаблон оформления, Пустую презентацию, Открыть презентацию).

3. Знайти команду, яка створює слайд: меню Вставка/ команда Создать слайд).

4. Знайти в меню Разметка слайда (меню Формат/команда Разметка слайда).5. Вибрати Пустой слайд.6. Створити слайд, використавши піктограму Добавить обьект WordArt і

написати «ПРЕЗЕНТАЦІЯ»7. Вибрати піктограму Надпись на панелі інструментів і на цьому ж слайді

написати «учениці (учня) ____ класу ____________ (прізвище,імя)».8. Додати слайд (якщо учні не зможуть самостійно, то запропонувати зробити

аналогічно (п.5-7)).9. Написати в стовпчик, скільки дівчат і скільки хлопців у групі. Записати у

вигляді маркованих списків.10. Створити наступний слайд (аналогічно) . 11. Написати «Лідер групи - _______________________» Прізвище лідера класу чи групи

12. Створити наступний слайд (аналогічно). 13. Написати «Презентація створена _________ року».14. Перетягнути останній слайд і вставити між другим і третім слайдами.15. Поставити курсор між другим і третім слайдами і через меню Вставка/

команда Создать слайд) вставити слайд.16. Вилучити створений слайд (ліворуч виділити слайд і через контекстне меню

вилучити виділений слайд). Учитель. Важливим елементом слайда є його фон. Фон можна вибрати серед вже готових шаблонів або створити самостійно командою меню Формат/Фон. Завдання 3. Виділити перший слайд і застосувати шаблон , який вам до вподоби (Формат/Применить оформление). Завдання 4. Виділити другий слайд і через меню Формат/Фон створити фон з одного кольору, наступний слайд – з двох кольорів, до іншого використати заготовку. Самостійно випробувати вкладки Текстура, Узор, Рисунок. Учитель . Щоб привернути увагу слухачів, у слайдах застосовують ефекти анімації. Завдання 5. Перейти до першого слайда, знайди в меню команду, яка створює анімацію (меню Показ презентации / Эффекты анимации). Випробувати різні анімації й залишити одну з них.

Page 6: Cтворення презентації

Завдання 6. До другого слайда вставити іншу анімацію. Завдання 7. До кожного слайда вставити малюнок (меню Вставка/Рисунок) і додати ефекти анімації (меню Показ презентации/Настройка анимации, Добавить эффект/Вход, Выход, Вылет…). Завдання 8. До першого слайда вставити музику з меню Вставка (меню Вставка/ Фильмы и звуки, Фильмы из коллекции картинок). Випробувати різні варіанти. Завдання 9. Самостійно знайти команди, які допоможуть вставити кнопки керування презентацією (меню Показ слайдов /Управляющие кнопки). Завдання 10. Перегляньте створену презентацію (меню Показ слайдів / Начать показ). Завдання 11. Запам’ятайте створену презентацію (меню Файл/ Сохранить как…) і вийдіть з програми. Учитель. Молодці. Всі виконали завдання. А зараз перевіримо , як ви засвоїли матеріал. Всі уважно слухайте завдання.Закінчіть речення:

Комп’ютерні презентації використовують для… Презентація це - … Комп’ютерні презентації створює програма … Програма PowerPoint завантажується через … Вийти з програми PowerPoint можна через … До слайда можна вставляти … Слайд можна редагувати … Щоб привернути увагу слухачів використовують …

Домашнє завдання:Вибрати довільну тему з будь-якого предмета і створити проект презентації (8-15 слайдів). Продумати оформлення, малюнки, які можна вставити в презентацію та ефекти анімації.