Brochure training veilig verhuren

of 3 /3
VERHUUR ACADEMY Een effectieve training om kandidaat huurders op waarde te schatten TRAINING VEILIG VERHUREN

Embed Size (px)

description

Korte brochure van de Verhuur Academy over de training "Veilig verhuren - Screenen huurders".

Transcript of Brochure training veilig verhuren

Page 1: Brochure training veilig verhuren

VERHUURACADEMY

Een effectieve training om kandidaat huurders op waarde te schatten

TRAINING VEILIG VERHUREN

Page 2: Brochure training veilig verhuren

Wat houdt de training in?

De training ‘Veilig verhuren’ is een praktijkgerichte cursus die u bewust maakt van de problematiek van zogenaamde

foute huurders.

Waar andere opleidingsinstituten teveel de nadruk leggen op alleen valse documenten en de kwalijke gevolgen

daarvan zoals hennepteelt, leren wij u in een dagdeel het gehele proces van een juiste screening van kandidaat

huurders.

Het screeningsproces begint reeds bij het eerste contact met een kandidaat huurder. Hierbij speelt uw intuitie een grote

rol en wordt doorlopend aangevuld met de volgende contact momenten en informatie vanuit de kandidaat.

Geeft de kandidaat huurder de juiste signalen die passen bij de betreffende woning en kloppen deze met de verstrekte

documenten.

In één middag leert u de weg in het doolhof van signalen en informatie herkennen en op waarde schatten.

Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor iedereen die in de

praktijk te maken heeft met de intake van nieuwe

huurders. Dit zijn onder andere woonconsulenten,

(verhuur) makelaars, medewerkers wooncorporaties en

ook particuliere verhuurders.

De resultaten

Het volgen van deze training geeft de volgende

competenties:

•Inzichtingedragkandidaathuurders

•Werkenvolgenprotocollenenprocessen

•Waardeoordeeldocumenten

•Ubentmeeralertopafwijkendesignalen

Het programma

Introductie en achtergronden

•Eerstecontactmetkandidaathuurder

•Welkedocumentenzijnnoodzakelijk

•Controleopechtheidenconsistentie

•Buitenlandsekandidaathuurders

•Nuteninterpretatievancreditchecks

•Raadplegenregistersenverklaringen

•Doorlopendecontrolenasleuteloverdracht

1 - Training veilig verhuren

VERHUURACADEMY

TRAINING VEILIG VERHUREN

Page 3: Brochure training veilig verhuren

Certificaat van deelname

Naafloopvandetrainingontvangtueenpersoonlijk

certificaatvandeelnameaandetrainingVeiligverhuren.

Vooropleiding

VoordezetrainingisminimaalMBO+werk-en

denkniveau van belang. Daarnaast heeft u reeds enige

kennis en interesse op het gebied van vastgoed en bent

u voldoende thuis in het lezen en begrijpen van inkomen

gerelateerde documenten.

Inschrijving

Oponzewebsitewww.verhuuracademy.nlkuntuzich

directaanmeldenvoordezetraining.Naaanmelding

ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving.

Nabetalingvanhetcursusgeldontvangtuvanons,

uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training, het

complete werkboek met theorie, modellen, zelfstudie en

testopgaven.

Tevens ontvangt u het lesprogramma, de trainingsdatum

en de locatie waar de training gehouden wordt.

Kwaliteitscode

DeStichtingVerhuurAcademyverzorgttrainingenen

opleidingen voor de branche van verhuurmakelaardij

enwoningbemiddeling.Onsopleidingsinstituutvolgtde

kwaliteitscodevoorKortBeroepsonderwijs.

2 - Training veilig verhuren

Prijs

€ 345,-- BTW vrijgesteld Incl. werkboek met theorie, modellen, zelfstudie en certificaat van deelname

Cursusduur

1 dagdeel van 4 uur aanvang : 13.00 uur zelfstudie bij benadering 10 uur

Meer informatie: www.verhuuracademy.nl • [email protected] • 0164 24 76 20

VERHUURACADEMY

TRAINING VEILIG VERHUREN

Wanneer en waar?

De training Veilig verhuren wordt meerdere keren per jaar gegeven, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, op drie goed bereikbare locaties in Nederland.