Bodegraafs Nieuwsblad week31

of 20 /20
Italiëweg 5 • 2411 NR Bodegraven • Tel. 0172-614000 / 06-21656456 • [email protected] • www.bbmglas.nl De beste kwaliteit en de snelste service van Nederland! BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE www.slagerijbodegraven.nl Van Tolstraat 41• Bodegraven • Tel (0172) 61 22 72 (H)EERLIJK VLEES VAN EIGEN BOERDERIJ SCHOUDERKARBONADE 1 kilo 6. 80 MAGERE RUNDERLAPPEN 1 kilo 9. 50 UIT EIGEN WORSTKEUKEN 100 gram ROSBIEF 1.90 100 gram BOERENHAM 1.90 100 gram WIJNCERVELAAT 1.60 100 gram ZEEUWS SPEK 1.40 WOENSDAG GEHAKTDAG 1 kilo MAGER RUNDERGEHAKT 5.00 1 kilo HALF-OM-HALF GEHAKT 4.00 ONS BEROEMDE BARBECUEPAKKET 4 à 5 personen 16. 00 NOORDSTRAAT 15, BODEGRAVEN (0172) 619 357 - STARREKLAME.NL ONTWERP PRINT & DRUK Tournoysveld 97, Woerden Ruigenburg 16, Gouda Raadhuisplein 17, Bodegraven Bakkerij Verweij g 21 maart Vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus €2,49 €1,15 Toscaans Volkoren van € 2,95 voor maar Slagroom Eierkoeken van € 1,50 voor maar De publicatie van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant. www.bodegraafsnieuwsblad.nl Donderdag 30 juli 2015 AUTO BRUIJNEN B.V. Auto Bruijnen PEUGEOT in het GROENE HART www.autobruijnen.peugeot.nl Scheuren in dijk Oukoop BODEGRAVEN-REEUWIJK - Ondanks de regenval van de afgelopen dagen is het neerslagtekort in het werk- gebied van het Hoogheem- raadschap van Rijnland nog steeds hoog. Tijdens de kade-inspecties - om de veiligheid van de kades te monitoren - zijn scheuren ontdekt in de dijk langs de Enkele Wiericke in de ge- meente Bodegraven-Reeuw- ijk, ter hoogte van gemaal Oukoop Negenviertel. Spoedreparaties De spoedreparaties zijn dinsdag 28 juli van start ge- gaan. Hoewel kadewerkzaamhe- den aan de kades in polder Oukoop voor begin 2016 ge- pland staan, maakt het aan- houdende neerslagtekort het noodzakelijk om de huidige scheuren over een lengte van 200 tot 300 meter met voorrang te repareren. De reparaties duren tot ui- terlijk 4 augustus. Scheuren opgevuld De scheuren worden eerst opgevuld met teelaarde, waarna de dijk wordt ver- sterkt met klei. Het hoogheemraadschap verhoogt de voet van de dijk tot aan de zogenoemde teensloot met 40 centimeter klei. Dijk weer jaren mee Begin volgend jaar, wan- neer Rijnland de gehele dijk verbetert, wordt dit stuk opnieuw met 40 centimeter klei verhoogd. Zo kan de dijk weer jaren mee. Gevaar voor een doorbraak was er volgens het Hoog- heemraadschap van Rijn- land niet. Meer zwanendrifters vervolgd BODEGRAVEN-REEUWIJK - Het Openbaar Ministerie gaat in totaal zes zwanendrifters vervolgen. Het gaat om vijf mensen uit Nieuwerbrug en één uit Benschop. De vier nieuwe verdachten zijn in dienst van de enige twee erkende zwanendrifters van Nederland. Veel Bodegravers deden vorige week mee aan de Vierdaagse van Nijmegen. Het Bodegraafse echtpaar Bolle en Anja van Doorn liep de tocht voor de negende keer uit. ,,Het was een top Vierdaagse, met prachtig wandelweer, veel enthousiaste toeschouwers en natuurlijk de gladiolen.” Volgend jaar hopen ze weer van de partij te kunnen zijn, want dan is het de honderdste Vierdaagse. Ze hopen een gouden kruisje te ontvangen voor hun tiende deelname. Bodegraafse deelnemers volbrengen Vierdaagse Op basis van bewonersinitiatief BODEGRAVEN-REEUWIJK - Het bestemmingsplan ‘De Groendijck-Oost, Driebrug- gen’ voorziet in de realisatie van maximaal 86 woningen, een kerk en openbare ruim- te. Op 19 mei 2015 kwamen vier initiatiefnemers met een planalternatief wat vol- gens hen op een aanzienlijk groter draagvlak kan reke- nen in de omgeving van het plangebied. Wethouder Kees Oskam was bereid om het bewonersinitiatief nader te onderzoeken. Het grootste verschil met het stedenbouwkundige plan van maart 2014 is de locatie van de kerk met aan- eengesloten pastorie en par- keerplaats, die nu beperkt verplaatst wordt naar het zuiden. Hierdoor zal een andere invulling van het openbaar gebied plaatsvin- den. Daarnaast wordt de strook in het zuidwesten van het plangebied, tegenover de bedrijven aan de Esdoorn- straat, voorlopig uit de ont- wikkeling gehouden. Be- langhebbenden gebruiken de komende periode om tot een goede ruimtelijke oplos- sing te komen, die recht doet aan de bestaande bedrijfs- voering met behoud van een goed woon- en leefklimaat in De Groendijck-Oost. Lees verder op pagina 3. Projectontwikkelaar Janssen de Jong, de Hersteld Hervormde Gemeente en de gemeente hebben samen met enkele vertegenwoordigers van de omwonenden van De Groendijck-Oost overeenstemming bereikt over een alternatief stedenbouwkundig plan op basis van het bewonersinitiatief. Aanpassing plan Groendijck-Oost VEEL SCHADE DOOR STORM De storm zaterdag zorgde voor veel problemen in Bodegra- ven-Reeuwijk en omgeving 3 » HEERLIJKE HARING Visgilde Teun van der Toorn is dertiende geworden bij de AD-Nationale Haringtest 3 » Najaarsmarkt BODEGRAVEN - Hoewel veel Bodegravers met vakantie zijn, is de Marktcommissie bezig met de laatste voorbe- reidingen voor de kermis en de Najaarsmarkt. De kermis vindt plaats op 9 september en op 10 septem- ber. ’s Avonds wordt bekend wie de Kaaskoningin van 2015 is. Op 11 en 12 september bruist het van de activi- teiten in het centrum van Bodegraven met naast de kermis, de braderie, de ver- enigingen- en streekmarkt, open podium, ringsteken, lopende muziekkanten en zingende kapsters, geronk van tractoren en natuurlijk muziekoptredens. B-Brave en Ali B De Marktcommissie heeft een aantal bekende artiesten naar Bodegraven weten te halen zoals Glennis Grace, Ali B, The Venga Boys en B- Brave. Ook op het Willemsplein klinkt er twee avonden mu- ziek. Behalve in de bijlage van het Bodegraafs Nieuws- blad die in de week voor de Najaarsmarkt uitkomt, staat het hele programma bin- nenkort ook op www.na- jaarsmarkt.com. KLIK & WIN ACTIE Win de cd ‘Mooi was die tijd...’ deel 2 Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

Embed Size (px)

description

Bodegraafs Nieuwsblad

Transcript of Bodegraafs Nieuwsblad week31

 • Italiweg 5 2411 NR Bodegraven Tel. 0172-614000 /06-21656456 [email protected] www.bbmglas.nl

  De beste kwaliteit en de snelste

  service van Nederland!

  BEL VOOR EEN

  GRATIS OFFERTE

  www.slagerijbodegraven.nlVan Tolstraat 41 Bodegraven Tel (0172) 61 22 72

  (H)EERLIJK VLEES VAN EIGEN BOERDERIJ

  SCHOUDERKARBONADE1 kilo 6.80

  MAGERERUNDERLAPPEN1 kilo

  9.50

  UIT EIGEN WORSTKEUKEN100 gram ROSBIEF 1.90100 gram BOERENHAM 1.90100 gram WIJNCERVELAAT 1.60100 gram ZEEUWS SPEK 1.40WOENSDAG GEHAKTDAG1 kilo MAGER RUNDERGEHAKT 5.001 kilo HALF-OM-HALF GEHAKT 4.00

  ONS BEROEMDEBARBECUEPAKKET4 5 personen

  16.00

  NOORDSTRAAT 15, BODEGRAVEN (0172) 619 357 - STARREKLAME.NL

  ONTWERPPRINT & DRUK

  Tournoysveld 97, WoerdenRuigenburg 16, Gouda

  Raadhuisplein 17, Bodegraven

  Bakkerij Verweijrijdag 21

  maart Vrijdag 31

  juli en

  zaterdag 1 augustus

  2,49

  1,15

  Toscaans Volkorenvan 2,95voor maar

  Slagroom Eierkoekenvan 1,50voor maar

  De publicatie van Gemeente Bodegraven-Reeuwijkvindt u in het hart van deze krant.

  www.bodegraafsnieuwsblad.nlDonderdag 30 juli 2015AUTO BRUIJNEN B.V.

  Auto BruijnenPEUGEOT in hetGROENEHART

  www.autobruijnen.peugeot.nl

  Spanjeweg 102411 PX BODEGRAVEN(0172) 65 00 13

  www.autobruijnen.peugeot.nl

  Scheuren in dijk OukoopBodegraven-reeuwijk - Ondanks de regenval van de afgelopen dagen is het neerslagtekort in het werk-gebied van het Hoogheem-raadschap van Rijnland nog steeds hoog. Tijdens de kade-inspecties - om de veiligheid van de kades te monitoren - zijn scheuren ontdekt in de dijk langs de Enkele Wiericke in de ge-meente Bodegraven-Reeuw-ijk, ter hoogte van gemaal Oukoop Negenviertel.

  SpoedreparatiesDe spoedreparaties zijn dinsdag 28 juli van start ge-gaan. Hoewel kadewerkzaamhe-den aan de kades in polder Oukoop voor begin 2016 ge-pland staan, maakt het aan-houdende neerslagtekort het noodzakelijk om de huidige scheuren over een lengte

  van 200 tot 300 meter met voorrang te repareren. De reparaties duren tot ui-terlijk 4 augustus.

  Scheuren opgevuldDe scheuren worden eerst opgevuld met teelaarde, waarna de dijk wordt ver-sterkt met klei. Het hoogheemraadschap verhoogt de voet van de dijk tot aan de zogenoemde teensloot met 40 centimeter klei.

  Dijk weer jaren meeBegin volgend jaar, wan-neer Rijnland de gehele dijk verbetert, wordt dit stuk opnieuw met 40 centimeter klei verhoogd. Zo kan de dijk weer jaren mee.Gevaar voor een doorbraak was er volgens het Hoog-heemraadschap van Rijn-land niet.

  Meer zwanendrifters vervolgdBodegraven-reeuwijk - Het Openbaar Ministerie gaat in totaal zes zwanendrifters vervolgen. Het gaat om vijf mensen uit Nieuwerbrug en

  n uit Benschop. De vier nieuwe verdachten zijn in dienst van de enige twee erkende zwanendrifters van Nederland.

  Veel Bodegravers deden vorige week mee aan de Vierdaagse van Nijmegen. Het Bodegraafse echtpaar Bolle en Anja van Doorn liep de tocht voor de negende keer uit. ,,Het was een top Vierdaagse, met prachtig wandelweer, veel enthousiaste toeschouwers en natuurlijk de gladiolen. Volgend jaar hopen ze weer van de partij te kunnen zijn, want dan is het de honderdste Vierdaagse. Ze hopen een gouden kruisje te ontvangen voor hun tiende deelname.

  Bodegraafse deelnemers volbrengen Vierdaagse

  Op basis van bewonersinitiatief

  BODEGRAVEN-REEUWIJK - Het bestemmingsplan De Groendijck-Oost, Driebrug-gen voorziet in de realisatie van maximaal 86 woningen, een kerk en openbare ruim-te. Op 19 mei 2015 kwamen vier initiatiefnemers met een planalternatief wat vol-gens hen op een aanzienlijk groter draagvlak kan reke-nen in de omgeving van het plangebied. Wethouder Kees Oskam was bereid om het bewonersinitiatief nader te onderzoeken. Het grootste verschil met het stedenbouwkundige plan van maart 2014 is de locatie van de kerk met aan-eengesloten pastorie en par-

  keerplaats, die nu beperkt verplaatst wordt naar het zuiden. Hierdoor zal een andere invulling van het openbaar gebied plaatsvin-den. Daarnaast wordt de strook in het zuidwesten van het plangebied, tegenover de bedrijven aan de Esdoorn-straat, voorlopig uit de ont-wikkeling gehouden. Be-langhebbenden gebruiken de komende periode om tot een goede ruimtelijke oplos-sing te komen, die recht doet aan de bestaande bedrijfs-voering met behoud van een goed woon- en leefklimaat in De Groendijck-Oost. Lees verder op pagina 3.

  Projectontwikkelaar Janssen de Jong, de Hersteld Hervormde Gemeente en de gemeente hebben samen met enkele vertegenwoordigers van de omwonenden van De Groendijck-Oost overeenstemming bereikt over een alternatief stedenbouwkundig plan op basis van het bewonersinitiatief.

  Aanpassing plan Groendijck-Oost

  VEEL SCHADE DOOR STORMDe storm zaterdag zorgde voor veel problemen in Bodegra-ven-Reeuwijk en omgeving

  3

  HEERLIJKE HARINGVisgilde Teun van der Toorn is dertiende geworden bij de AD-Nationale Haringtest

  3

  NajaarsmarktBODEGRAVEN - Hoewel veel Bodegravers met vakantie zijn, is de Marktcommissie bezig met de laatste voorbe-reidingen voor de kermis en de Najaarsmarkt. De kermis vindt plaats op 9 september en op 10 septem-ber. s Avonds wordt bekend wie de Kaaskoningin van 2015 is. Op 11 en 12 september bruist het van de activi-teiten in het centrum van Bodegraven met naast de kermis, de braderie, de ver-enigingen- en streekmarkt, open podium, ringsteken, lopende muziekkanten en zingende kapsters, geronk van tractoren en natuurlijk muziekoptredens.

  B-Brave en Ali BDe Marktcommissie heeft een aantal bekende artiesten naar Bodegraven weten te halen zoals Glennis Grace, Ali B, The Venga Boys en B-Brave. Ook op het Willemsplein klinkt er twee avonden mu-ziek. Behalve in de bijlage van het Bodegraafs Nieuws-blad die in de week voor de Najaarsmarkt uitkomt, staat het hele programma bin-nenkort ook op www.na-jaarsmarkt.com.

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de cd Mooi was die tijd... deel 2Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

 • STERKuw poelier

  Voor verse en gekoelde kip en kipspecialiteiten

  Poeliersbedrijf

  STERK & Zn.Bodegraven, telefoon (0172) 61 11 81

  IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAGOP HET RAADHUISPLEIN

  BRAADPOTEN

  per kilo 2,50

  2 kilo 4,00

  KIPFILETper kilo 5,90

  DIJFILETper kilo 4,95

  De Marktwinkel BV

  Iedere vrijdag ophet Raadhuisplein!!

  Hollandse kersen1 kilo 3,95Hollandse opal pruimen2 kilo 3,95Hollandse aardbeien2 dozen 3,00Hollandse Bospeenper bos 0,79Nieuwe OogstFrieslanders5 kilo 2,95

  W E E K A G E N D ADONDERDAG 23 JULI T/M WOENSDAG 29 JULI 2015

  MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION2D PREMIREWO 20:30

  ANT-MAN | 3D PREMIREDO 15:45 20:30, VR 18:45 22:00, ZA 18:45 22:00, ZO 19:45, MA 15:45 20:30, DI 20:30, WO 20:30

  SELF/LESS | PREMIREDO 21:15, VR 18:45, ZA 18:45, MA 21:15, DI 18:30, WO 18:30

  DE RENIEDO 20:30, VR 22:00, ZA 22:00, ZO 19:30, MA 20:30,DI 20:30, WO 21:15

  MR. HOLMESVR 21:45, ZA 19:00, ZO 19:45

  TERMINATOR: GENISYS | 3DVR 22:00, ZA 22:00, ZO 19:30, MA 18:30, DI 21:15 , WO 21:15

  MAGIC MIKE XXLDO 20:30, VR 19:00, ZA 22:00, MA 20:30, DI 21:15, WO 18:30

  JURASSIC WORLD | 3D DO 18:30, VR 19:00, ZA 19:00, DI 18:30

  DE KLEINE PRINS | 2D PREMIREWO 15:45

  BINNENSTEBUITEN | 3DDO 12:45 15:45, VR 12:45 15:45, ZA 13:15 16:00, ZO 10:45 13:30 16:15, MA 12:45 15:45, DI 12:45 15:45, WO 12:45 15:45

  BINNENSTEBUITEN | 2DDO 15:30, VR 12:45, ZA 15:45, ZO 13:30, MA 15:30, DI 12:45, WO 15:30

  BEESTENBOOTDO 12:30, VR 12:30, ZA 13:00, ZO 13:15, MA 12:30, DI 12:30, WO 12:30

  SPANGAS IN ACTIE VR 15:30, ZO 16:00, DI 15:30

  MINIONS NL | 3DDO 12:30 15:30, VR 12:30 15:30, ZA 13:00 16:00, ZO 10:45 13:15 16:00, MA 12:30 15:30, DI 12:30 15:30, WO 12:30 15:30

  MINIONS NL | 2DDO 12:45, VR 15:45, ZA 13:15, ZO 10:45 16:15, MA 12:45, DI 15:45, WO 12:45

  APENSTREKEN NL | 3DZA 16:15, ZO 10:45

  RESERVEER NU VIA ANNEXCINEMA.NL

  REPARATIE KUNSTGEBITTENKlaar terwijl u wacht

  Werkdagen van 18.30 - 19.30 uur

  Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur

  G. Zwijnenburg-v.d. Paauw Gedipl. tandtechnicus

  Tel.: 0348 - 41 51 44

  NIEUWE KUNSTGEBITTEN i.s.m. Tandarts Fredr ikze

  www.tandtechniekwoerden.nl

  (ingang via Steinhagenseweg)Cattenbroekerdijk 1

  Woerden

  Het adres voor al uw:

  Posters Stickers VlaggenSpandoeken + Frames

  ReclamebordenAutobelettering

  www.t-reklame.nlBinnenweg 4 Bodegraven

  ( in het pand van UltimateWood)I [email protected] T 0348 688305 M 06 53489925

  TextieldrukkerijBorduurservice

  Bedrijfs- Sport- Promotiekleding

  www.alblas.net 088- 0241 888

  De rijschool van Bodegraven e.o.voor alle rijbewijzen

  In 1 dag je theorie &In 7 dagen je rijbewijsIn 7 dagen je rijbewijsIn 7 dagen je rijbewijs

  Van der Schilden LingerieRaadhuisplein 10, 1431 EH Aalsmeer. Tel. 0297-327253Hooftstraat 146, 2406 GN Alphen a/d Rijn. Tel. 0172-473014

  OPRUIMING bij vd Schilden Lingerie

  ALLE BIKINIS, TANKINIS EN BADACCESSOIRES

  NU 25% T/M 60% KORTING

  BHS, SLIPS EN STRINGS KORTING t/m 70%

  NACHTMODE t/m 60% KORTING

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 2

 • www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 3

  Van der Toorn 13e bij AD-testBoDegrAVen - Visgilde Teun van der Toorn aan de Door-tocht 3-B in Bodegraven is dertiende geworden bij de AD-Nationale Haringtest.Teun van der Toorn is dus niet voor niets iedere och-tend om 07.00 uur bij de groothandel in Katwijk om zeker te zijn van de beste kwaliteit verse haring. ,,Het begint bij een kritische in-koop. Een van de belangrijk-ste criteria bij de inkoop van haring is het vetgehalte van de vis. Dat moet je met eigen ogen zien om de haring goed te kunnen beoordelen. Daar-om rij ik zelf naar de groot-handel en maak ik geen ge-bruik van leveranciers die de producten komen bezor-

  gen. Dit jaar was het begin van het haringseizoen lastig. Het vetgehalte van de ha-ring was niet hoog genoeg,

  daarom werd de start van het seizoen uitgesteld. Ge-lukkig is dat goed gekomen. Lees verder op pagina 7

  Haring van Visgilde Teun van der Toorn: iets van zilt en romig, volgens de AD-Nationale Haringtest 2015.

  Oeverconstructie Oude RijnBoDegrAVen-reeuwijk - De werkzaamheden aan de oe-verconstructie van de Oude Rijn langs de Buitenkerk worden naar verwachting in september hervat. De oever wordt sterker en veiliger gemaakt. Uiterlijk half november 2015 moeten de werkzaamheden zijn af-gerond.

  Faillissement aannemerNa faillissement van de aannemer werden de werk-zaamheden begin dit jaar stilgelegd. Hierna moest de provincie Zuid-Holland als opdracht-gever zaken afhandelen met de curator en een nieuwe aanbestedingsprocedure starten.

  Verkeerssituatie BuitenkerkDe nieuwe aannemer start

  begin september met het afronden van de werkzaam-heden aan de oever van de Oude Rijn. De weg blijft afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer tussen de huisnummers 70 en 71. Voetgangers en fietsers heb-ben gewoon doorgang. In overleg met de nieuwe aan-nemer en de gemeenten Al-phen aan den Rijn en Bo-degraven-Reeuwijk wordt bekeken of, wanneer en hoe de verkeerssituatie moet worden aangepast.

  InformatieOmwonenden zijn door de provincie per brief genfor-meerd.

  Algemene informatie vindt u op www.zuid-holland.nl/oevers.

  Anders bekekenTe persoonlijk

  Broos de Groot mag je een bevlogen mens noemen. Met hart en ziel zet deze Bodegraver zich sinds jaar en dag in om de samenleving een beetje leuker te maken. Nadat hij zijn zetel in de gemeenteraad voor GroenLinks om gezondheidsredenen heeft opgegeven vaart Broos onder eigen vaandel. Je hoeft het met zijn ideen en gedachten niet altijd eens te zijn, maar dat neemt niet weg dat je wel bewondering kunt hebben voor zijn vasthoudendheid. En hij heeft weer een paar dingen geconstateerd die je inder-daad lachwekkend kunt noemen. Zo is bepaald dat rondom onze gemeente acht zogenoemde komborden worden geplaatst met de ondertiteling Het Groene Hart van Holland. Wie zoiets bedenkt zullen we wellicht nooit horen, maar Broos meldt cynisch: Dat zal de herkenbaarheid zeker vergroten en misschien zelfs het toerisme.

  Broos heeft ook geconstateerd dat de bor-den bij de toegangswegen tot Bodegraven en bij het station (!) met de tekst gratis par-keren recent geruisloos zijn verdwenen. En dat noemen we dan maar vooruitgang, het werd echt de hoogste tijd. Die borden oogden wel heel belachelijk. Nieuw is ook de zogenaamde Blackbox, een gemeen-telijke brievenbus bij het Evertshuis (of is het Bij Everts, dat blijft ook zon vaag verhaal). Maar goed, wie een brief heeft voor de gemeente kan die niet afgeven bij de balie van het Klant Contact Centrum, maar wordt verwezen naar die brieven-bus buiten aan de muur. Die is pikzwart, draagt de nummers 2-6. Klinkt toch apart, contactdame achter balie verwijst naar brievenbus. Stel je voor, een brief aanpak-ken van een burger, veel te persoonlijk niet waar? Goed dat mensen als Broos dat soort idioterie aan de kaak stellen.

  henri sTolwijk

  korT nieuws

  Vervolg voorpaginaBoDegr AV en-reeu wi jk - In samenspraak met bewoners en bedrijven wordt de inrichting van De Groendijck en de ver-keerskundige aansluiting van het plan op De Groen-dijck en het Westeinde nader uitgewerkt. Deze technische uitwerking is geen onderdeel van de bestemmingsplanproce-dure. Het bestemmings-plan wordt na de zomer van 2016 voorgelegd aan de commissie Ruimte en de gemeenteraad. De Raad van State heeft in essentie geen bezwaren tegen het plan. Er kan volstaan wor-den met de aanpassing van het eerdere plan. Be-langhebbenden die eerder een zienswijze hebben in-gediend over het aanvan-kelijke bestemmingsplan kunnen beroep aanteke-nen bij de Raad van State. Tegen de wijzigingen aan het ontwerpbestemmings-plan kan iedere belang-hebbende beroep aante-kenen.

  Komkommer-borden en BlackboxBoDegrAVen-reeuwijk - IngezondenRond onze gemeente wor-den acht komborden ge-plaatst, met ondertiteling Het Groene Hart van Hol-land. Dat zal de herken-baarheid zeker verhogen en misschien zelfs het toe-risme vergroten. Komen ze aan de ingaande wegen bij de gemeentegrenzen of aan de grens van de be-bouwde kom waar ook de 50 km begint? Daarover moet overleg met de wijk-teams volgen, zoals bij de twee plakzuilen! Af-wachten dus? De andere vertrouwde tekstborden, aan de rand van het dorp en bij het station, met de tekst Vrijdagavond koop-avond of Gratis parkeren, zijn inmiddels geruisloos verdwenen. Zo bespaar je toch ook weer wat. Maar de Blackbox, die is nieuw. Het gaat om de gemeen-telijke brievenbus bij het Evertshuis, pikzwart met nr. 2-6. Als je een brief wilt afgeven bij het KCC, dan stuurt de baliedame je naar die brievenbus buiten. Nu gaan er ook nog veel bruggen verdwij-nen, weer een besparing, maar ook een verarming. Jammer. Wel: wat veran-dert er veel in deze kom-kommertijd.Broos de Groot, Bodegraven

  Schrijf meeBoDegrAVen - De website van de krant is vernieuwd. Vanaf nu kunt u ook zelf berichten plaatsen. Denk aan aankondigingen van evenementen, wijkactivi-teiten of voorstellingen. De site biedt een schrijf mee-module, waarmee berichten snel online staan.

  Storm zorgt voor veel overlastDe zomerstorm van afgelopen zaterdag zorgde voor veel problemen in Bodegraven-Reeuwijk en omgeving. Omgewaaide bomen op de weg en op autos, een afgesloten snelweg: het was het perfecte weer om binnen te blijven.

  Van de redactie

  BoDegrAVen-reeuwijk - De brandweer kreeg honder-den meldingen binnen van stormschade. De A12 bij Reeuwijk was in de mid-dag na 14.00 uur zelfs afge-sloten in beide richtingen vanwege een ongeval en de enorme hoeveelheid takken op de snelweg. Bovendien laat Rijkswaterstaat weten dat er in totaal 23 bestuur-ders zijn beboet omdat zij de rode kruizen boven de A20 ter hoogte van het Gouwe-aquaduct negeerden. Zon 1.500 meter na het onge-val werden alle bestuur-ders staande gehouden en beboet. Het verkeer was gewaarschuwd voor wind-stoten tot 110 km/u. Onder meer een automobilist op de Goudseweg-N459 in Reeuw-ijk had pech, er viel tijdens

  het rijden een boom op zijn auto. De inzittenden bleven ongedeerd. Tijdens de op-ruimwerkzaamheden was de toegangsweg tussen Bo-degraven en Reeuwijk vol-ledig afgesloten. Ook was

  er stormschade op andere plekken, onder meer op de Oudeweg in Reeuwijk. Daar viel een boom op het dak van een bijenstal. In de Reeuwijksehout waren drie bomen omgewaaid en lagen

  op het fietspad. Ook op het Nespad lagen bomen op de weg. Verder waren er veel meldingen van dakpannen en platen die van huizen en schuren afvlogen en van ka-potte ramen. De zomerstorm

  heeft in Nederland een schade van zeker 13 miljoen euro veroorzaakt. En dat wordt nog meer, omdat veel mensen nog op vakantie zijn en de schade pas bij thuis-komst kunnen opnemen.

  Geen appels uit eigen tuin voor deze bewoner deze zomer. Bij thuiskomst van vakantie trof het gezin deze ravage aan in de achtertuin. Foto: Thon van Eijk

  Contactgegevens redactieBroekveldselaan 7a2411 nl BodegravenT (0172) 650 016

  e [email protected] www.bodegraafsnieuwsblad.nlTwitter: @redactieBnFacebook: www.facebook.com/Bodegraafsnieuwsblad

  Commercieel DirecteurBas [email protected]

  eindredactiejolanda van den Berg en Ymke jansen (Buron11)[email protected]

  Chef regioredactieAnnemieke [email protected]

  Bezorgklachteni www.bodegraafsnieuwsblad.nl/serviceT (0900) 424 57 26

  Voor informatie over de advertentie-mogelijkheden neem contact op met Mieke Toor, 06-52470192 of bel met (088) 01 39 985. of mail: [email protected]

  Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68www.familieberichtenonline.nl.

  rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36

  Drukwegener nieuwsdruk

  Algemene voorwaarden en overigeinformatie (zoals advertentie-tarievenen oplage)i www.wegenermedia.nl

  Bodegraafs nieuwsblad is een uitgavevan wegener Media BV. kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uitgaven van wegener Media BV. wegener Media BV

  Colofon

 • (0182) 39 46 56 brouwerdekoning.nl

  Sinds 1962

  Beatrixlaan 30 2811 LX Reeuwijk

  Betrokken, vriendelijk en professioneel...

  24 uur per dag bereikbaar

  Bodegraven en wijde omgevingE-mail: [email protected]

  Telefoon: 06 28 645 140dag en nacht bereikbaar

  Baelde uitvaarten,professioneel en betrokken

  Intens verdrietig laten wij u weten dat, naeen moedig gevecht tegen zijn ziekte, isoverleden mijn grote liefde, onze geweldigevader en fantastische opa

  Cor van der Maat* 2 mei 1949 24 juli 2015

  Mieke

  Jessica en ErikTom, Eva

  Kristel en Arthur

  Ivo en SamanthaLuuk

  Kerkstraat 101a2411 AC Bodegraven

  De crematieplechtigheid heeft plaats-gevonden op donderdag 30 juli inCrematorium Alphen aan den Rijn.

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 4

  Colofon Fam

  ilieb

  erichten

  Email | [email protected]

  Telefoon| (088) 013 72 68Internet | zelf opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

  Vergeet niet uw volledige adres-gegevens te vermelden en uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

  Overlijdensadvertenties zijn ook zichtbaar op: www.mensenlinq.nl*

  * Indien de advertentie niet geplaatst dient te worden op Mensenlinq, gelieve dit aan tegeven bij opgave van de advertentie.

  De plakzuil bij de kruising Vrije Nesse - Goudseweg is verplaatst. Hij staat nog steeds op dezelfde hoek van deze kruising, maar nu aan de andere kant van het fi etspad. Een woordvoerder van de gemeente verklaart dit als volgt: ,,De zuil is door de aannemer niet op de juiste plek gezet. Vandaar dat wij de reclamezuil deze week op de juiste, afgesproken, plek hebben laten zetten.

  Plakzuil Vrije Nesse - Goudseweg verplaatst

  Kies je favoriete speeltuinBODEGRAVEN - Schommelen, klimmen, glijden: spelen in de speeltuin is natuurlijk hartstikke leuk. Maar waar staat nu de leukste speel-tuin van Zuid-Holland? Geef jouw favoriete speel-tuin op en nomineer m voor De Gouden Glijbaan. De zoektocht naar de leuk-ste speeltuin is te volgen op 89.3 Radio West, TV West en Omroepwest.nl. De drie leukste speeltuinen worden getest door de Speeltuin-bende. In augustus wordt

  de winnende speeltuin in het zonnetje gezet en kan zich een jaar lang de leukste speeltuin van de regio noe-men. En alle speeltuinen mogen meedoen: van speel-pleintje, tot speeltuin bij een buurthuis en van gratis tot betaalde speeltuinen. Omroep West houdt deze actie samen met de Speel-tuinbende van Nederlandse Stichting van het Gehandi-capte Kind (NGSK) en huis-aan-huis uitgever Wegener Media.

  Hoe werkt het?1. Maak een foto van jouw favoriete speeltuin. (Maar zet niet zonder toestemming andermans kinderen op de foto)2. Ga naar omroepwest.nl/degoudenglijbaan en meld je speeltuin aan.3. Aanmelden kan ook via de app van Omroep West.4. Tot en met 3 augustus kun je speeltuinen nomineren.5. Op 14 augustus maakt Omroep West bekend welke speeltuin heeft gewonnen.

  Golfen tussen dinosGouda - Na een flinke perio-de van voorbereiding is van-daag door eigenaar Michel de Meijer de eerste paal ge-slagen van Adventure Park Gouda Jurassic Golf. Adven-ture golf is een van origine Amerikaans concept, dat in 2008 in Engeland gentro-

  duceerd werd en sindsdien zeer succesvol blijkt. De in een bepaald thema uitge-werkte kunstgras holes zijn uitdagend en tegelijkertijd laagdrempelig. Door de di-verse moeilijkheidsgrada-ties is Adventure Golf zeer geschikt voor zowel golfers

  als niet-golfers, van jong tot oud. Het is de verwachting dat het Park in het najaar 2015 zal worden geopend. Wilt u meer informatie over dit park, kijk dan op de web-site www.jurassicparkgou-da.nl, of de facebook-pagina Jurassic Park Gouda.

  Van het Limespark wordt goed gebruik gemaakt. Heb je ook zon leuke zomerse foto en misschien daarbij wel een zomerse tip en wil je die delen met de rest van Bodegraven? Stuur dan je zomerfoto op naar [email protected] De leukste fotos krijgen een mooie plek in de krant! Foto: Ymke Jansen

  Zomerse fotos gezocht!

  Respijtweekend mantelzorgBodeGraven-reeuwijk - SAM houdt in samenwer-king met Palet Welzijn in Lunteren een respijtwee-kend voor mantelzorgers. Het respijtweekend wordt gehouden van vrijdagmid-

  dag 11 september tot en met zondagmiddag 13 sep-tember. Voor mantelzorgers geldt een eigen bijdrage van 35 euro voor dit weekend. Aanmelden via [email protected]

  Stomawoerden/reGio - Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden heeft van de Ne-derlandse Stomavereniging opnieuw het groene vinkje voor goede stomazorg ont-vangen. Het ziekenhuis voldoet volgens de vereni-ging aan de dertien nor-men voor goede stomazorg vanuit het perspectief van mensen met een stoma. Het kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de zorg rondom de stomapatinten in het Hof-poort Ziekenhuis voldoet aan de eisen die de vereni-ging heeft opgesteld. Op de Stomapolikliniek van het Hofpoort Ziekenhuis kun-nen patinten terecht voor informatie, begeleiding, ad-viezen, praktische zorg en het bespreken van proble-men die te maken hebben met een stoma. Patinten die een stoma krijgen of hebben worden tijdens hun behan-deling begeleid door een sto-maverpleegkundige. Voor vertrouwelijke gesprekken tussen stomaverpleegkun-dige en stomadragers is er een aparte spreek- en behan-delruimte.

 • 8WEKEN LANG

  Elke zaterdageen (kids)activiteit

  Zaterdag 4 juli 2015Springkussende gehele dag

  Zaterdag 1 augustus 2015Springkussende gehele dag

  Zaterdag 11 juli 2015Schminken en glittertattoosvan 11:00 tot 15:00 uur

  Zaterdag 8 augustus 2015Mozaeken van 11:00 tot 15:00 uur

  Zaterdag 18 juli 2015Hamburgers bakkenvan 11:00 tot 16:30 uur

  Zaterdag 15 augustus 2015

  Hamburgers bakkenvan 11:00 tot 16:30 uur

  Zaterdag 25 juli 2015Knikkerzak maken enknutselen met schuursponzenvan 11:00 tot 15:00 uur

  Zaterdag 22 augustus 2015Button of broche makenvan 11:00 tot 15:00 uur

  KARWEI Bodegraven | Lemsteraak 2 | Tel.: 0172-611102 KERKSTRAAT 26 0172-612204Keurslager, KAMERLING

  -LUXE BBQ VLEESSCHOTEL(5 soorten)

  -BARBECUE SALADES(3 soorten)

  -VERSE RAUWKOST-SAUZEN (3 soorten)-STOKBRODEN

  (3 soorten)-KRUIDENBOTER-BORDEN EN BESTEKSET

  STOKBRODEN

  KRUIDENBOTERBORDEN EN BESTEKSET

  Keurslager, KAMERLING

  -BORDEN EN BESTEKSET

  KAMERLING

  BORDEN EN BESTEKSETGRATIS GEBRUIK VAN ONZE BARBECUE

  www.kamerling.keurslager.nl

  BBQ ALL-IN-ONE

  4 Stuks 955

  HuisgemaakteGEHAKT-

  CORDONBLEUS

  Pomodoriworstje+Zontomaatjes+mozzarella100gram 751

  SAMEN 959NASI of BAMI

  4 Stuks 955GEGRILDE KIPPENPOTEN

  + Ajam of babi-pangang+ 2 gegrilde kipsats

  600gr.500gr.

  PIZZA-WEEK!Groot en

  klein volop verkrijgbaar!

  KEURSLAGER KAMERLING DE HELE ZOMER GEOPEND!

  ELKE DAG VAN 8:00U-18:00U ZAT. TOT 17:00U

  + satsaus

  KORTINGENTOTWEL 50%

  Van Boetzelaerstraat 7aAlphen aan den Rijn

  Kerkstraat 56Bodegraven

  DEUITVERKOOP ISWEER BEGONNEN

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 5

 • www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 7

  Telefoon gestolen

  Reeuwijk - Tijdens een test-vaart met een boot van de brandweer is vorige week een mobiele telefoon uit een geparkeerde brandweerauto gestolen. Dieven sloegen een ruit in en namen de telefoon met daarop fotos van de pasgeboren dochter van de brandweerman mee.

  GeboortefotosDe brandweerman had de brandweerbus gepar-keerd aan de Notaris DAumerielaan. Bij terug-komst bleek dat een ruit van het busje is ingetikt. Zijn telefoon, die hij juist in de bus had achtergelaten om te

  voorkomen dat hij nat zou worden en kapot zou gaan, was gestolen. Een drama voor de brandweerman en zijn vriendin. Een paar da-gen eerder werd namelijk hun eerste kindje geboren, een dochter. Omdat de tele-foon binnen handbereik lag, zijn daarmee de allereerste fotos van hun baby gemaakt. Helaas was het stel er door de drukke kraamdagen nog niet aan toe gekomen om een back-up te maken van de fotos. Daarom willen ze heel graag de telefoon terug en hopen ze erop dat of de dief zich meldt of dat ie-mand iets heeft gezien.

  Politie zoekt verdachteNa melding was de politie snel ter plaatse. De verdachte zou een blanke man zijn van ongeveer dertig jaar oud. Hij heeft een kalend hoofd en droeg een korte broek met een wit t-shirt of een witte blouse. De verdachte schijnt na het inslaan van de ruit op de fiets over de Ree naar de Korsendijk te zijn gegaan. Heeft u iets gezien of weet u iets wat van enig belang kan zijn? Laat het dan weten, bij het ter perse gaan van deze krant had de brandweer-man zijn telefoon, inclusief dierbare fotos, nog niet te-rug. Bel: 0900-8844.

  Tijdens een test van de brandweer op het water werd de ruit ingeslagen en een achtergelaten mobiele telefoon met geboortefotos gestolen. Foto: AS Media

  Wat deed jij in 1962? Bodegravers in hoofdrolBodegRaven - De Nova Bios-coop aan de Prins Hendrik-straat 31 toont tijdens de Najaarsmarkt doorlopend een zwart-wit film van 80 minuten, die in 1962 door Johan Adolfs uit Enschede is opgenomen.

  HarmonieJohan Adolfs heeft in de ja-ren zestig ongeveer 1.500 Nederlandse dorpen op cel-luloid vastgelegd. Dit deed hij in opdracht van de plaat-selijke harmonie of fanfare. Voor Bodegraven was dat voor de Harmonie Semper Avanti. Gesponsord door de plaatselijke middenstand filmde hij ons toenmalige dorp.

  UniformenDe opbrengst van de film was bestemd voor de aan-schaf van nieuwe unifor-men.

  Deze film, die in de jaren tachtig van de vorige eeuw velen malen is gekopieerd op video, is inmiddels door de eigenaren van de Nova Bioscoop voorzien van tekst en muziek.

  Vrij entreeBen je nieuwsgierig gewor-den of jouw naam en uiter-aard jouw gezicht of dat van een familielid op het witte doek verschijnt?Kom dan kijken tijdens de Najaarsmarkt op donderdag 10, vrijdag 11 of zaterdag 12 september naar de doorlo-pende voorstelling van deze film. Vrij entree!In de zaal mag je roepen als je een bekende ziet waarvan wij de naam nog niet weten.De eigenaren zorgen ervoor dat de digitale versie van deze film daarna bijgewerkt en voor het nageslacht dus nog completer wordt.

  Kom kijken tijdens de Najaarsmarkt op 10, 11 en 12 september naar de doorlopende voorstelling van deze film.

  August RushBodegRaven - De film Au-gust Rush draait 1 augustus vanaf 20.00 uur in de Nova bioscoop aan de Prins Hen-drikstraat 31 in Bodegraven. Twee jonge muzikanten ontmoeten elkaar bij toe-val in het nachtelijke New York. Hieruit ontstaat een romance. De rijke vader van de vrouw is tegen de relatie en de geliefden raken elkaar kwijt. Dan blijkt de vrouw zwanger. Door toedoen van haar vader denkt ze dat haar kind dood geboren wordt. Het jongetje komt terecht in een weeshuis. Hij blijkt een groot muzikaal genie. Hij is er zeker van dat zijn ouders hem op een dag komen ha-len. Als dat te lang duurt, besluit het jongetje de wijde wereld in te trekken. Vrij entree. Reserveren via [email protected] of tel. 0172-650010.

  Open podiumBodegRaven - Tijdens de Najaarsmarkt is er weer een open podium. Zaterdagmid-dag tussen 14.00 en 16.00 uur laten verenigingen, dans- en sportscholen van zich horen en zien. Sportschool Goe-deraad, Viva Dans, Heres, N-Joy en Rebo Sport hebben zich al opgegeven voor een spetterende demonstratie. Naast een open podium houdt de organisatie dit jaar op zaterdagmiddag Live Painting, onder leiding van Bodegraafse kunstenaars. Altijd al mee willen schilde-ren met kunstenaars? Dan is dit d mogelijkheid.

  Vervolg AD-Nationale HaringtestVervolg van pagina 3.Van der Toorn neemt sinds 2006 deel aan de haringtest. En scoort ieder jaar goed. Het AD bepaalt zelf bij wel-ke haringverkopers ze de haring testen, eventueel op voorspraak van haringver-kopers of hun klanten. Daar-bij let de krant onder meer op de rijping, het vetpercen-

  tage, de schoonmaak van de haring en de microbiologi-sche gesteldheid. De conclu-sie over Visgilde Teun van der Toorn: ,,Er zijn van die adressen waarbij je op voor-hand weet dat het goed zit. Teun van der Toorn is daar een van. Niet voor niets ko-men klanten uit de verre omgeving naar deze zaak.

  Feest ondanks stormTeun vertelt: ,,Zaterdag heb-ben we buiten een haringstal neergezet. Om het goede re-sultaat te vieren, mochten onze klanten haring proe-ven. Helaas stak rond 11.00 uur de storm de kop op. Maar we zijn binnen, een beetje chaotisch weliswaar, gewoon verdergegaan.

  Bodegraver schrijft boek over DierenbeschermingBodegraven - Bodegraver Peter Huijsmans heeft een boek geschreven: Zonder verleden geen toekomst. Het boek geeft een kijkje achter de schermen van de ontwikkelingen bij de Die-renbescherming de afgelo-pen vijftien jaar. Hiervoor wordt een reis terug en vooruit in de tijd gemaakt. Gedurende die reis is een op de lokale om-standigheden toegesneden werkwijze ontwikkeld voor het helpen van dieren in nood. Hierbij staat het hulp-behoevende dier centraal. Een aantal dieren, zoals het kauwtje Karel, het kit-ten Snowy, een verstoten zwaantje, de katten Turtle en Saar, vertelt hoe deze werkwijze in de praktijk uitpakt. Deze werkwijze is uniek en wordt anno 2015 nog steeds met succes toege-past door de Stichting Die-

  rennoodhulp Bodegraven. Deze door Peter Huijsmans (voormalig vrijwilliger bij de Dierenbescherming) opgerichte stichting heeft een toekomst vanwege een verleden in de Dierenbe-scherming (de afdeling Bo-degraven). De Vstgtaspets Silver siert niet alleen het voorblad, maar hij heeft ook het laatste woord. Bent u een dierenvriend en houdt u van dierenverhalen, dan kunt u de Stichting Die-rennoodhulp Bodegraven steunen door het boek te kopen. Het boek is te bestel-len bij uitgeverij Free Mus-keteers, maar ook bij andere internet(boek)winkels. Het boek kost 16,95 euro exclu-sief verzendkosten. Van ie-der verkocht boek gaat 1,60 euro naar de Stichting Die-rennoodhulp Bodegraven, www.dierennoodhulpbode-graven.nl.

  De Vstgtaspets Silver siert niet alleen het voorblad, maar hij heeft ook het laatste woord.

  Niet zwemmenreeuwijk - De Omgevings-dienst Midden-Holland laat op Twitter weten dat het toch weer gevaarlijk is om te zwemmen in de Plas Elfhoe-ven in Reeuwijk. Er is een grote concentratie blauwalg geconstateerd. In andere delen van de Reeuwijkse Plassen, zoals de Surfplas, kan gewoon gezwommen worden.

  Ongeval taxibusBodegraven - Een bestuur-ster van een taxibus is vrij-dagmorgen rond 09.00 uur lichtgewond geraakt toen ze onwel werd, van de weg reed en een lantaarnpaal ramde op de Burgemeester Kremerweg in Bodegra-ven. Ze is onderzocht door ambulancepersoneel maar hoefde niet naar het zieken-huis. De vrouw was op dat moment de enige inzittende van de taxibus, die behoor-lijk beschadigd is.

  DierennoodhulpBodegraven - De negen vrij-willigers van het meldnum-mer van Dierennoodhulp Bodegraven hielpen 365 dieren in het eerste half-jaar van 2015. Hiervoor is het meldnummer zon 580 keer gebeld en zijn er zon dertig e-mails ontvangen. Bij de noodopvang zijn zon veertig dieren tijdelijk opge-vangen. De vier verwilderde kittens Snowy, Charly, Lesly en Amy hebben samen een goed thuis gekregen op een boerderij.

  Raadslid aan het woordEerste maanden als raadslid

  De installatie als raadslid is een hele ceremonie. In de raadsvergadering van 4 februari werd ik genstal-leerd. Na het afleggen van de eed en de felicitaties kreeg ik gelijk mijn plek, met naambord, aan de ovale raadstafel met microfoon: gedenkwaardige momenten. Maar dan! Toen ik in militaire dienst ging kreeg ik een exemplaar van het Handboek soldaat. Daarin stonden allerlei wetens-waardigheden. Je zou denken dat er ook een Handboek raadslid beschikbaar zou zijn. Was dat maar waar! Als raadslid moet je de informatie halen bij je collegas of bij de griffie. Iedereen is heel behulpzaam, maar toch: een Handboek raadslid lijkt mij geen overbodige luxe. De raadsvergaderingen worden live via RTV Bodegraven uitgezonden. Bij een stemming wordt direct duidelijk zichtbaar wie voor of tegen heeft gestemd. Dit noem ik openheid! Mijn vrouw kijkt regelmatig naar de uitzendingen. Als ik dan thuiskom hoor ik het onderwerp waar zij wat meer informatie over wil hebben of Je vest zat niet goed of Wat ben je laat, die vergade-ring was toch allang afgelopen? Het voelt

  goed als het thuisfront interesse heeft voor wat je doet. Inmiddels ben ik redelijk ingeburgerd. En het is niet makkelijk. Wij hebben immers een flink begrotingstekort. Daarnaast heeft per 1 januari 2015 de tran-sitie plaatsgevonden; onze gemeente moet zelf de kosten van de Jeugdhulp, WMO en de Participatiewet dragen. Wij krijgen weliswaar het geld van het rijk, maar dat is ongeveer 80 procent van de werkelijke kosten. Daar moet dus flink aan gesleuteld worden. Het is voor ons als raadsleden van belang de vinger aan de pols te houden. Mochten er inwoners zijn die vragen heb-ben danwel in de problemen zijn geraakt, laat het ons weten. Alleen dan kunnen wij oog houden op de uitwerking. Via vra-gen/opmerkingen aan de wethouders zou misschien een wijziging mogelijk zijn. Als dat niet het geval is kunnen we u in ieder geval aangeven waarom hiervoor gekozen is. Cees Ouwerkerk Lid raadsfractie Burgerbelangen Bodegraven- Reeuwijk (BBR) [email protected]

  Cees ouwerkerk, BBr

 • Stobbeweg 19-21 (Woonboulevard Bovenland), 2461 EX Ter Aar (ZH) - Tel. 088 01 01 200

  ACTIETIJDEN

  donderdag 30 juli

  10 - 22 uur

  vrijdag 31 juli

  10 - 22 uur

  zaterdag 1 augustus

  9 - 18 uur

  Honderden complete voorraad

  keukens en sHow modellen van

  1500 5000 euro !!

  Ovens vanaf 249,-

  Inbouwvaatwassers

  vanaf 199,-

  Vrijstaand inductie

  vanaf 49,-

  Kranen vanaf 49,-

  2795

  1795

  3995

  Luxe RVS vrijstaande

  vaatwasser vanaf 299,-

  Voor alles geldt:

  op = op

  MAGAZIJNLEEGVERKOOPKeuKens en KeuKenapparatuur

  eenmalige kans !!! 1000 keukenapparatenen ruim 250 keukens direct uit voorraad !

  Grootste keukenshowroom van nederland!

  4795

  Gaskookplaten

  vanaf 149,-

  Kookplaten vanaf 199,-

  Inbouwkoelkasten

  vanaf 149,-

  Spoelbakken vanaf 49,-

  Combimagnetron 40 liter

  vanaf 329,-

  Combimagnetron 25 liter

  vanaf 249,-

  Luxe trechterschouw

  vanaf 89,-

  2795

  3495

  Afzuigkap vanaf 49,-

  10.000 m2 keukens

 • SANIDUMP AMSTERDAMArena boulevard 78

  (Villa Arena Woonmall)

  SANIDUMP AALSMEERLakenblekerstraat 21

  (Industrieterrein Hornmeer)

  SANIDUMP LEIDERDORPMeubelplein 4

  (Wooon Leiderdorp)

  SANIDUMP ROELOFARENDSVEENConservenweg 199

  (Industrieterrein De Lasso)

  ZON 2 AUG

  MA 27 JULI

  ZON 2 AUG

  MA 27 JULITOILET ACTIE SET*- VILLEROY & BOCH WANDCLOSET- COMPLEET MET ZITTING- GROHE INBOUWRESERVOIR- GROHE AFDEKPLAAT

  NORMAAL 695,-

  269,-NORMAAL 695,-

  62%KORTING!

  MEENEEM ACTIE

  DE GROOTSTE EN ALTIJD DE GOEDKOOPSTE MET SANITAIR EN TEGELS

  KIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL27NAAST

  BABY DUMP

  ZONDAG2 AUGOPEN

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 9

  Okee Sjaak-festival

  BOdegraven - Het Okee Sjaak-festival vond zaterdag-middag- en avond plaats op het oude Domburg-terrein aan de Doortocht in Bode-graven. Vanwege het slechte

  weer waren de optredens verplaatst naar een grote loods. Ondanks het slechte weer was de stemming zeer goed. De organisatie was in handen van een aantal

  vrijwilligers. De bands die optraden waren onder meer For I am King, Stenchtown, Drunken Dolly, Swampface, Baby Face Nelson en Tree-hook.

  Vanwege het slechte weer waren de optredens verplaatst naar een grote loods. De organisatie was in handen van een aantal vrijwilligers. Foto: Marijke Groot

  Publieksdagen Plassengebiedreeuwijk - De Reeuwijkse Plassen vormen een prach-tig natuurgebied in onze regio, dat in het weekend van 15 en 16 augustus voor het publiek eens extra in het zonnetje wordt gezet. Organisatoren zijn de na-tuurverenigingen KNNV, IVN, Nivon Natuurvrienden Nederland, Stichting Het Groene Hart en Watersnip Natuuractiviteiten, Staats-bosbeheer en Groenalliantie Midden-Holland. Het programma in het Reeuwijkse Hout omvat di-verse gratis excursies over planten (13.00-14.30 uur), vlinders en libellen (14.00-15.30 uur) en voor de kin-deren een activiteit Water-beestjes (15.00-16.30 uur). Startpunt van deze activi-teiten is de parkeerplaats bij de hockeyvereniging. Aan-melden niet nodig. Verder is er een vaarexcursie Flora

  en fauna, ontstaansgeschie-denis en beheer op zondag (14.00-16.00 uur), startpunt brug hoek Nieuwebroeks-dijk en Hortemansdijk. Aan-melden via tel. 0182-527671 (na 20.00 uur). Zaterdag en zondag is er een vaarexcur-sie Vogels en vissen (14.00-16.00 uur). Startpunt Wa-tersnip Natuuractiviteiten, s Gravenbroekse weg 154. Aanmelden via tel. 0182-395460. Meedoen aan de wandel-excursie kan op zaterdag en zondag (13.00 uur) via www.groenehartcentrum.nl. Vertrekplaats bij de par-keerplaats bij het gemaaltje op de Twaalfmorgen. Verder zijn er drie wandelroutes van ruim 5 km, 10 en 14 km verkrijgbaar bij de informa-tiestand. Op zondag is er ook de activiteit Bouwen van een zandsculptuur (11.00-15.00 uur).

  Bij de Reeuwijksehout zijn er 15 en 16 augustus allerlei activiteiten die te maken hebben met de Reeuwijkse Plassen.

  Prijzenfestival KarweiBOdegraven - Karwei houdt deze zomer een prijzenfes-tival vanwege het veertig-jarig bestaan. Op 22 juli is in Karwei Bodegraven aan mevrouw Den Engelsman-Ratsma een rotan hangstoel overhandigd. Elke Karwei-bouwmarkt geeft tijdens het prijzenfestival cadeaus weg. De landelijke superhoofd-

  prijs is een ING klus-cheque t.w.v. 15.000 euro. Elke week wordt er een winnaar be-kend gemaakt. Karwei Bo-degraven is gevestigd aan de Lemsteraak 2 in Bodegra-ven. KARWEI is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

  Zwemlessen toegevoegdBOdegraven - Al enkele ja-ren voert zwembad de Kuil het zwemABC als diploma-lijn. Het zwemABC geldt als de standaard diplomalijn in Nederland. In februari heeft zwembad de Kuil de licentie behaald om deze diplomalijn in de toekomst ook te mogen voeren en voldoet daarmee aan hoge

  kwaliteitseisen. Vanaf eind augustus gaat zwembad de Kuil ook de zwemvaardig-heid 1, 2 en 3 en de survival 1, 2 en 3 aan deze lijn toe-voegen. Deze lessen worden gegeven op donderdagmid-dag van 17.15 tot 18.00 uur. Aanmelden kan telefonisch via de receptie, of via de website: www.sbab.nl.

  Kantoren wor-den woningenBOdegraven-reeuwijk - In onze gemeente kunnen vol-gens adviesbureau Deloitte dertig woningen worden gebouwd in voormalig kan-toorpanden. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek met de vraag of het transforme-ren van leegstaande kan-toren naar woningen een volwaardig alternatief zou kunnen zijn voor nieuw-bouw. In Nederland stond begin 2015 8,7 miljoen m2 kantoorruimte leeg. Uit het onderzoek blijkt dat ruim een derde van die ruimte ge-transformeerd kan worden. Dat is gelijk aan circa 5 pro-cent van de totale woningbe-hoefte in de 258 onderzoch-te gemeenten: circa 25.000 woningen (van 85 m2 groot) tot 2025. In een aantal ge-vallen zijn de te ombouwen kantoren nog niet helemaal leeg. Huurders moeten dan eerst worden uitgeplaatst. Daarom kan het ombouw-proces niet op korte termijn plaatsvinden.

 • week 31 - 2015

  Ocile bekendmakingen

  Volledige publicatie in digitaal gemeentebladHieronder vindt u een overzicht van de bekendmakingen van deze week, ingedeeld naar onderwerp en zo kort mogelijk. In het digitaal gemeenteblad op https://zoek.ocielebekendmakingen.nl vindt u de volledige publicatie, metuitgebreide informatie over de mogelijkheden voor zienswijzen, bezwaar ofberoep. Als u niet over een internetaansluiting beschikt, bent u welkom in onsKlantcontactcentrum aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Hier liggenook de stukken ter inzage, als dit in de bekendmaking wordt aangegeven. Als ustukken wilt inzien, meldt u zich dan eerst bij de receptie.

  Openbare orde en veiligheid

  Exploitatievergunning De Zoete InvalNoordstraat BodegravenBron Gemeente, Klantcontactcentrum, cluster Bijzondere Wetten | Korteomschrijving Verlenen exploitatievergun-ning voor de exploitatie van een terrasop het plein voor de Lutherkerk aan IJs en Koesalon De zoete Inval,Noordstraat 6, 2411 BJ in Bodegraven |Besluit van burgemeester | Inzage n.v.t. | Bezwaar Indienen bij de burgemeesterbinnen zes weken na verzenddatumvergunning (24-07-2015) | Contact-persoon R. Karstens

  Exploitatievergunning RestaurantBij Robbert Kerkstraat BodegravenBron Gemeente, Klantcontactcentrum, cluster Bijzondere Wetten | Korteomschrijving Verlenen exploitatie-

  vergunning voor de exploitatie van eenterras op het plein, kruising Oude Markt-Kerkstraat aan Restaurant Bij Robbert,Kerkstraat 118, 2411 AG in Bodegraven |Besluit van burgemeester | Inzage n.v.t. | Bezwaar Indienen bij de burgemeesterbinnen zes weken na verzenddatumvergunning (24-07-2015) | Contact-persoon R. Karstens

  Drank- en horecavergunningKerkstraat BodegravenBron Gemeente, Klantcontactcentrum, cluster Bijzondere Wetten | Korteomschrijving Verlenen drank- enhorecavergunning voor tijdelijk terrasaan Restaurant Bij Robbert, Kerkstraat118, 2411 AG in Bodegraven | Besluitvan burgemeester | Inzage n.v.t. |Bezwaar Indienen bij de burgemeesterbinnen zes weken na verzenddatumvergunning (24-07-2015) Contact-persoon R. Karstens

  Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

  Ruimte en infrastructuur

  Bron: gemeente, Inwoners en bedrijven

  Vaststelling 1e herziening structuur-visies Bodegraven en ReeuwijkSamenvatting Vaststelling 1e herzieningstructuurvisies Bodegraven en Reeuwijkinzake de paragraaf uitvoering | Besluitvan raad d.d. 20 mei 2015 | Treedt inwerking per 30 juli 2015 | Contact-persoon Sebastiaan Bekker

  Natuur en milieu

  Bron: ODMH, team milieu,tel. 088 - 54 50 000.

  MaatwerkvoorschriftenSamenvatting Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemeneregels die zijn vastgelegd in hetActiviteitenbesluit milieubeheer. Eenomgevingsvergunning voor hetonderdeel milieu is dan niet nodig. Inbepaalde gevallen is het nodig terbescherming van het milieu aanvullendemaatwerkvoorschriften op te leggennaast de voorschriften uit het Activitei-tenbesluit milieubeheer. | VoorschriftenBurgemeester en wethouders hebben devolgende maatwerkvoorschriftenopgelegd: A. uit de Bosch: voorschriftenten aanzien van geurhinder bij het Activiteitenbesluit milieubeheer voor hetperceel Wilhelminastraat 48, 2411 CZBodegraven. | Inzage 30 juli t/m 9september 2015 | Zienswijzen Indienen gedurende de termijn van inzage o.v.v. kenmerk 2014186448

  OmgevingsvergunningSamenvatting B en W hebben devolgende omgevingsvergunning voorhet onderdeel milieu verleend:Reectielijnen Van Velsen B.V.: revisie-vergunning voor een bedrijf gespeciali-seerd in het aanbrengen van wegmarke-ringen op het perceel Frankrijkweg 5,2411 NV Bodegraven. | Inzage 30 julit/m 10 september 2015 | Beroep Binnende termijn van inzage.

  Deze bekendmakingen staat ook op dewebsite van de OmgevingsdienstMidden-Holland, www.odmh.nl.

  Bouwen en verbouwen

  Bron: ODMH, afdeling Bouw- enwoningtoezicht, tel. 088-5450001.

  Zie kader Volledige publicatie in digitaalgemeenteblad voor inzage en mogelijk-heden voor zienswijzen, bezwaar ofberoep.

  Nieuwe aanvragen omgevings-vergunning (regulier)Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.

  Bodegraven Bodelolaan 1 uitbreiden woonhuis

  (17-07-2015, zaaknr. 2015230191) Buitenkerk 13: aanleggen uitrit

  (19-07-2015, zaaknr. 2015231026) Noordstraat 72 a: plaatsen tijdelijke

  woonruimte (17-07-2015, zaaknr.2015230558)

  Raadhuisplein 2: aanpassen puid.m.v. plaatsen dubbele toegangsdeur(16-07-2015, zaaknr. 2015229064)

  Reeuwijk Hortemansdijk 4: legaliseren

  damwanden en steigers (21-07-2015,zaaknr. 2015232759)

  Waarder Dorp 14: plaatsen nieuwe handels-

  reclame (15-07-2015, zaaknr.2015228703)

  Verleende omgevingsvergunningen(regulier)Met tussen haakjes de datum vanverzending

  Bodegraven Buitenkerk 61 en 61 A: aanpassen

  in /uitrit (21-07-2015, zaaknr.2015143365)

  Lemsteraak 10-24: deels internwijzigen van kantoor naar bedrijfs-functie (22-07-2015, zaaknr.2015145360)

  Reeuwijk Kwekerspad 4: aanleggen natuur en

  twee vlonders (21-07-2015, zaaknr.2015141740)

  s-Gravenbroekseweg 124c: nieuwbouwen woning (21-07-2015, zaaknr.2015123508)

  Contact

  Postbus 401 2410 AK Bodegraven

  [email protected]

  Kijk voor meer informatie opwww.bodegraven-reeuwijk.nl/contactof bel met het Klantcontactcentrum

  via tel. (0172) 522 522.

  E-loket (digitale balie)Kijk voor alle informatieen digitale formulieren opwww.bodegraven-reeuwijk.nl/e-loket

  twitter: @gem_BRVolg ons

  Contact met uw dorps- of wijkteam

  U vindt de contactgegevens van uw

  dorps- of wijkteam en alle informatie

  over de teams op www.dorpenwijk.nl.

  Contact met gemeente over dorps-

  en wijkgericht werken

  [email protected]

  reeuwijk.nl

  t/m 31 december: GraafAlbrechtstraat ter hoogte vanvoormalige supermarkt afgeslotenvoor gemotoriseerd verkeer i.v.m.de bouw van 7 woningen.

  t/m 31 december: Buitenkerkafgesloten voor gemotoriseerdverkeer i.v.m. renovatiewerkzaam-heden.

  t/m begin 2016: bouwverkeer vanOudeweg via Broekweide naarbouwlocaties Schaarweide enGreidweide.

  lees verder op onze website

  Verkeershinder

  Stichting Dierennoodhulp Bodegraven

  Bent u uw huisdier kwijt

  of heeft u een dood dier of dier in nood

  gevonden?

  Meld dit kosteloos via het telefoonnummer

  van Dierennoodhulp Bodegraven,

  06 - 2225 1111.

  Meer informatie?

  Kijk op www.dierennoodhulpbodegraven.nl

  Nieuwsberichten

  Wat is de veiligheidsmonitor?De veiligheidsmonitor is eenonderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid in de eigen woonbuurten meet de (on)veiligheidsgevoelensbij de bevolking op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het Centraal Bureauvoor de Statistiek (CBS) voert samenmet I&O Research de meting uit(65.000 enqutes). Gemeenten doenop vrijwillige basis mee.

  Waarom doet onze gemeente meeaan het onderzoek?De gemeente en de politie vinden hetbelangrijk om te weten hoe u alsinwoner van Bodegraven-Reeuwijk deveiligheid en leefbaarheid in dewoonomgeving ervaart. De uitkom-sten van het onderzoek gebruiken wijom het veiligheidsbeleid beter af testemmen op de wensen en ervaringenvan inwoners.

  Hoe veilig is onze gemeente?

  Wie krijgt een vragenlijst?Het CBS heeft door middel van eensteekproef uit het bevolkingsbestand vande gemeente mensen uit verschillendebevolkingsgroepen geselecteerd. Om deonderzoeksresultaten zo representatiefmogelijk te laten zijn is het belangrijk datalleen de personen, die in de steekproefzitten, deelnemen aan het onderzoek.Alle gegevens worden vertrouwelijkbehandeld en anoniem verwerkt.

  Doe mee en draag bij aan de veiligheiden leefbaarheid in de buurt!Om een goed beeld van de veiligheidsi-tuatie in onze gemeente te krijgen, is hetbelangrijk dat zoveel mogelijk inwoners,die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. Ontvangt u een uitnodiging?Vul dan de vragenlijst in en lever eenbijdrage aan de veiligheid en leefbaar-heid in de gemeente!

  Kijk voor meer informatie opwww.veiligheidsmonitor.nl.

  In augustus gaat de veiligheidsmonitor van start, een onderzoek naar deveiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. Het onderzoek wordt uitgevoerddoor I&O Research. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post eenuitnodiging om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen.

  Afvalkalender

  Groen afval: even weken op vrijdag

  Grijs afval:oneven weken op vrijdag

  Plastic:oneven weken op donderdag

  Papier:Woensdag 12 augustus Reeuwijk-Brug West (vrienden

  van Scouting)Donderdag 13 augustus Reeuwijk-Dorp (vrienden van

  Scouting)Vrijdag 14 augustus Reeuwijk Plassengebied

  (Hervormde GemeenteSluipwijk)

  Reeuwijk-Brug Oost (Senioren- vereniging m.u.v. route rondom

  school)Zaterdag 15 augustus Bodegraven, de Meije (BOC)

  en Nieuwerbrug (OPA)Donderdag 20 augustus Driebruggen en Waarder

  (PKN Waarder)Woensdag 26 augustus Reeuwijk-Brug Oost (CNS

  de Regenboog rondom school)

  Meld u ook aan voor Burgernet

  Werk samen met uw gemeente en politie aan

  de veiligheid in uw buurt.

  Kijk voor meer informatie en aanmelden op

  www.burgernet.nl of download de app.

 • Thorbeckelaan 5, 2805 CA GoudaPostbus 45, 2800 AA Gouda

  Telefoon: (088) 5450 000E-mail: [email protected]

  Kennisgeving Besluit uniforme saneringen, categorie Immobiel

  Wet bodembescherming

  OnderwerpDe Omgevingsdienst Midden-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 13 juli 2015 van Captein Milieu als gemachtigde van T. de Waardt te Reeuwijk een melding op grond van de Wet bodembescherming ontvangen. De melding betreft het voornemen een sanering uit te voeren overeenkomstig het Besluit uniforme saneringen op de locatie s-Gravenbroekseweg 124-1, 2811 GH Reeuwijk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De melding zal door de Omgevingsdienst worden getoetst aan artikel 39b van de Wet bodem-bescherming, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen. Indien de melding in overeenstemming is met deze regelgeving, kan de melder vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding aanvangen met de sanering. InspraakDeze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht; zodoende is geen inspraak, bezwaar en/of beroep mogelijk. Deze locatie en procedure is geregistreerd onder code ZH190100932 met kenmerk 2015227409. Deze kennisgeving staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl.

  Thorbeckelaan 5, 2805 CA GoudaPostbus 45, 2800 AA Gouda

  Telefoon: (088) 5450 000E-mail: [email protected]

  Kennisgeving Besluit uniforme saneringen, categorie Immobiel

  Wet bodembescherming

  OnderwerpDe Omgevingsdienst Midden-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 15 juli 2015 van Hoste Milieutechniek B.V. als gemachtigde van Ontwikkelingscombinatie Marktstraat II b.v. een melding op grond van de Wet bodembescherming ontvangen. De melding betreft het voornemen een sanering uit te voeren overeenkomstig het Besluit uniforme saneringen op de locatie Noordstraat 18 en 40 BY (tussen Bodelolaan en Markstraat), 2411 BJ Bodegraven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De melding zal door de Omgevingsdienst worden getoetst aan artikel 39b van de Wet bodem-bescherming, het Besluit uniforme saneringen en de Regeling uniforme saneringen. Indien de melding in overeenstemming is met deze regelgeving, kan de melder vanaf vijf weken na de datum van ontvangst van de melding aanvangen met de sanering. InspraakDeze mededeling is geen beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht; zodoende is geen inspraak, bezwaar en/of beroep mogelijk. Deze locatie en procedure is geregistreerd onder code ZH190100934 met kenmerk 2015227969. Deze kennisgeving staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl.

  D specialist van de regio, met eigen montagedienst!

  www.unizon.nl - (0172) 61 05 46

  Doortocht 18 Bodegraven

  KIJK OOK

  EENS OP

  WWW.UNIZO

  N.NL

  OPENINGSTIJDEN SHOWROOM

  ma t/m wo op afspraak

  donderdag 10.00 - 17.00 uur

  vrijdag 10.00 - 21.00 uur

  zaterdag 10.00 - 16.00 uur

  AL VANAF

  600,-

  KNIKARM-SCHERMEN

  Wat ga jij doendit weekend?

  Kijk eens in onze agenda!

  WIJHIERVANBodegraafs Nieuwsblad

  Bodegraafs Nieuwsblad staat midden in desamenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 11

 • MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

  Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar nmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk gellustreerde boekjes.De cds bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de lms.

  Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

  BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

  Complete 40-delige set!

  VOOR OP

  VAKANTIE

  OF VOOR

  ONDERWEG!

  COMPLETESET

  49,95MET KORTINGSCODE39,95

 • Minder hoofdpijn en stress

  Betere bloedcirculatie en lymfestroom

  Minder woelen, dieper slapen en frisser opstaan

  Minder rug- en spierpijn

  Beter herstel van uw tussenwervelschijven

  Ontspannen spieren en snellere recuperatie

  Een pijnvrije dag begint s nachts

  www.dorsoo.nl

  Woonmall Alexandrium Rotterdam

  Elke zondag open

  Kom langs in de Dorsoo Advieswinkel voor meer informatie:

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 13

  Verhalen uit het archief: Situatie langzaam weer normaalDoor Cock KarssenIn de loop van 1945-1946 be-gon alles zo langzamerhand weer normaal te worden. Het Militaire Gezag stopte in juli 1945 met haar ac-tiviteiten en in augustus werden ook de activiteiten van de Binnenlandse Strijd-krachten (BS) opgeheven. Deze mensen hadden zich in de eerste maanden na de bevrijding onder meer bezig gehouden met de arrestatie van NSBers en van collabo-rateurs die handel hadden gedreven met de Duitsers. Ook zorgden zij voor huis-arrest voor de vrouwen die zich met de bezetters had-den ingelaten. Deze mensen werden eerst opgesloten in de Wierickerschans en in De Phoenix. Later werden zij vervoerd naar kampen in Alphen en Gouda. De Poli-tieke Opsporingsdienst was ook actief op dit gebied en hield zich bezig met de ver-oordeling en berechting van deze gevangenen.

  OorlogsvrijwilligersOp 21 juli werden er oproe-pen in de krant gedaan om zich te melden als oorlogs-vrijwilliger om het leger weer op te bouwen. Er wa-ren onder meer jongeren die actief waren geweest in het verzet en nu geen baan kon-

  den vinden die zich meld-den. Op 14 december van dat jaar staat er een eerste verslag in De Kroniek van Bodegraafse jongens die op weg zijn naar Indi. Er zul-len nog vele verhalen van overzee volgen. In septem-ber vindt de landelijke geld-zuivering plaats. Men moet

  al het papiergeld inleveren en krijgt dan per hoofd van de bevolking 10 gulden uit-gereikt. Het zogenaamde tientje van Lieftinck, de toenmalige minister van financin. Het duurt lang voor het openbare vervoer weer opgang komt. In juli kan men weer een paar keer per dag met de bus naar Gouda, terwijl het reizen per trein in augustus mond-jesmaat begint, n trein om de drie uur.

  Gasfabriek draait weerIn diezelfde maand begint ook de gasfabriek weer te draaien. Weliswaar nog met beperkte gasleverantie, maar de mensen kunnen daardoor weer zelf gaan ko-ken. Hierdoor worden ook

  de werkzaamheden van de Centrale Keuken die lang zorgde voor de maaltijden, opgeheven. Wel moet de distributiedienst nog lang in functie blijven, tot no-vember 1948, omdat veel voedingsmiddelen nog op de bon blijven.Het gemeentebestuur zette bovendien alles op alles om huizen te mogen bouwen voor de vele Bodegravers die op de wachtlijst stonden. In 1946 kreeg men het groene

  licht voor de bouw van vierentwintig woningen in de nieuwe Prins Bernhard-straat. Omdat dit aantal on-voldoende was om de grote woningnood op te heffen,

  besloot de gemeenteraad om de eengezinswoningen te veranderen in duplexwo-ningen, zodat men er twee keer zoveel mensen kon huisvesten.

  De Prins Bernhardstraat met rechts de Duplexwoningen. Foto: Cock Karssen

  gemeentebestuur zette alles op alles om huizen te bouwen

  Het was de bedoeling om, als de nood minder hoog was, de woningen weer voor n gezin te bestemmen. De du-plexwoningen zijn echter zo gebleven tot de tijd dat zij werden afgebroken in het jaar 1998. Mede door de taaie vasthoudendheid van burgemeester Croles werd dit gerealiseerd. Zo werd alles langzaamaan weer normaal na een zwarte periode.

  Kraan minuut openBodegraven-reeuwijk - Je vakantie eindigt pas goed, als je thuis de kraan een mi-nuutje open doet. Met die boodschap vraagt drink-waterbedrijf Oasen de aan-dacht van alle thuiskomen-de vakantiegangers. Om het advies bekend te maken hangt Oasen deze week meer dan tweehon-derd spandoeken en posters op in het Groene Hart. Als er tijdelijk niemand thuis is, wordt er weinig tot geen water verbruikt. Het drinkwater in de leidingen in huis staat dan stil. Vooral bij warm weer heeft dit ge-volgen voor de kwaliteit van het drinkwater. De leidin-gen en kranen in huis geven metalen af aan het stilstaan-de water. Dit heeft geen ge-volgen voor de gezondheid, maar het water smaakt mo-gelijk minder lekker. Als de thuiskomers n minuut alle kranen open zetten en de wcs een keer doortrek-ken, dan zijn de leidingen goed doorgespoeld en komt er weer vers water uit de kraan. Het drinkwater dat uit de kranen stroomt om de leidingen door te spoe-len kan wel voor andere doeleinden dan consump-tie worden gebruikt. Oasen geeft klanten als tip om het water op te vangen met een emmer of gieter. Het kraan-water kan bijvoorbeeld pri-ma gebruikt worden voor de planten. Meer informatie is te vinden op www.kraan-1minuutopen.nl.

 • Van RamselaarWoerden, Straat van Gibraltar 7, 0348-436060,

  www.ramselaar.nl

  PROBEER DAAR MAAR EENSPROBEER DAAR MAAR EENS

  TEGEN TE ZEGGEN!TEGEN TE ZEGGEN!

  Brandstofverbruik (EC 136/2014J of EC 2015/45W) 3,3-5,0 L/100km (20,0-30,3 km/L); CO2 75-117 gr/km.

  *Prijs is inclusief BTW en 1.000,- extra inruilwaarde en excl. kosten rijklaar maken en recyclingbijdrage. Betaal de andere helft pas over 2 jaar. Vraag naar de voorwaarden. Wijzigingen voorbehouden.

  Dit aflopende krediet wordt aangeboden door Toyota Financial Services Geldig van 1 juli t/m 31 augustus 2015 (uiterste registratiedatum auto 31 oktober 2015) Voor nieuwe Toyota modellen AYGO en Yaris U financiert 50% van de consumentenprijs met een maximum kredietbedrag van 8.000,-(AYGO) of 12.000,- (Yaris); minimum 3.500,- (AYGO en Yaris) Onder voorbehoud van kredietacceptatie Toetsing en registratie bij BKR te Tiel Toyota Financial Services staat onder toezicht van de Autoriteit Financile Markten (AFM-nr.: 12011089) Wijzigingen en drukfouten voorbehouden Vraag naar de voorwaarden

  Contantprijs Aanbetaling Totaal kredietbedrag Jaarlijks kostenpercentage Debetrentevoet Looptijd in maanden Termijnbedrag Slottermijn Totaal te betalen bedrag

  14.995,- 7.497,50 7.497,50 0,0% 0,0% 24 0,- 7.497,50 7.497,50

  Yaris 5-deurs 1.0VVT-i Now

  Proteer van de 50/50 deal n van 1.000,- extra inruilwaarde! Rij nu al een 5-deurs Yaris Now met standaard airconditioning, centralevergrendeling, elektrische ramen voor en een audiosysteem vanaf 6.998,-*. De andere helft betaalt u over 2 jaar, zonder rente! Graag totsnel in onze showroom!

  Yaris Now 5-deurs v.a. 6.998,-*

  Steenbergen b.v. is een logistieke dienstverlener die is gespecialiseerd in de 24-uurs distributie van zendingen binnen de Benelux, met vestigingen in Bodegraven, Meppel, Drunen, Venlo, Wommelgem(BE) en Chaineux(BE)

  Voor onze vestiging in Bodegraven zijn wij op zoek naar

  CHAUFFEURS EN/OF CHARTERS die in het bezit zijn van Rijbewijs C-E. ADR Diploma is een must en nascholing voor de Code 95 wordt volledig intern verzorgd.

  Uw reactie kunt u richten aan:Steenbergen b.v., t.a.v. T. BodePostbus 132 2410 AC Bodegraven%: 0172 [email protected]: [email protected]

  Vraagt:

  CHAUFFEUR (Trekker + Oplegger)FUNCTIEOMSCHRIJVING:

  Diversen distributiewerkzaamheden door geheel Nederland, Belgie en gedeeltelijk Duitsland. Hoofdzakelijk dagritten, maar kans op overnachting is aanwezig.

  FUNCTIE-EISEN: In bezit van rijbewijs B, C en E + chauffeursdiploma. Ervaring in de distributie Woonachtig in de nabije omgeving van Bodegraven.

  Tevens gevraagd:

  LAADHULP (scholieren)Voor in de avonduren. (min. 2 avonden p/w)

  Voor informatie kan je bellen met 0172-616825 - Sollicitatie kan je sturen naar [email protected]

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 14

 • woonmallalexandrium.nl | Rotterdam A20 afslag 16 | makkelk parkeren

  Diverse meubelstukken van onze 55 woonwinkels staan vanaf zaterdag 25 julit/m zondag 2 augustus tentoongesteld in het Atrium van de Woonmall en wordenvervolgens schriftelijk geveild.Breng tijdens deze veilingweek een schriftelijk bod uit op je favoriete meubelstuk,vul dit in op de veilingkaart en deponeer deze in de rode brievenbus op debegane grond. In de week van 3 augustus wordt er met iedereen die een bodheeft uitgebracht contact opgenomen. Veel succes!

  VEILINGWEEKin Woonmall Alexandrium

 • 40 LUXE HUURAPPARTEMENTEN

  T. 010 266 00 00www.verweyvastgoed.nl

  T. 0182 53 84 00www.boer-gouda.nl

  WWW.HURENINKONINGSHOF.NL

  OPEN HUIS IEDERE ZATERDAG

  VOLLEDIG INGERICHTE MODELWONING MET HOOG AFWERKINGSNIVEAUOntvangst aan de Vest/Plateelstraat tegenover de Kleischuur

  TUSSEN 11.00 EN 12.00

  Huurprijzen vanaf 830,- per maand, woonoppervlak vanaf 87 m2

  Luxe hoogglans witte keuken met kwartscomposiet blad en

  inbouwapparatuur

  Glad afgewerkte wanden (gebruiksklaar)

  Luxe badkamer en separaat hangtoilet

  Ruime balkons of terrassen

  Inclusief een parkeerplaats in de afgesloten garage

  BEZICHTIGINGEN DOORDEWEEKS OP AFSPRAAK

 • KOEL EN HANDIG

  VVAKAKAKVAKVV ANTIEANTIEANTIEANTIE

  GEKTEVAKANT

  IEGEKTEnu volop voor

  deel

  ANTIEANTIEANTIEANTIE

  89.99Koelkast 45 liter

  nu slechts

  inclusief 5 liter vriesvakjeook handig voor studenten-kamers of op kantoor

  Gel

  dig

  t/m

  9 a

  ugus

  tus.

  Zol

  ang

  de v

  oorr

  aad

  stre

  kt. N

  iet

  in c

  ombi

  nati

  e m

  et a

  nder

  e ac

  ties

  . Zet

  - en

  of

  druk

  fout

  en v

  oorb

  ehou

  den.

  Gouda - Roden - Roermond - Zaandamvrijbuiter.nlMEER VOORDEEL

  OP VRIJBUITER.NL

  Elburgplein 18 2803 PX Gouda

  WIJHIERVANBodegraafs Nieuwsblad

  Bodegraafs Nieuwsbladmaken we samen!

  Bodegraafs Nieuwsblad staat midden in de samenleving en is 24 uur per dag betrokken

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 17

  Veiligheidsonderzoek in eigen gemeenteBodegraVen - De veilig-heidsmonitor gaat in augus-tus van start, een onderzoek naar de veiligheid en leef-baarheid in onze gemeente. Het onderzoek wordt uitge-voerd door I&O Research. De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar de vei-ligheid en leefbaarheid in de eigen woonbuurt en meet de (on)veiligheidsgevoelens bij de bevolking. Het CBS voert samen met I&O Research de meting uit (65.000 enqutes). Gemeenten doen op vrijwil-lige basis mee. De gemeente en de politie vinden het be-

  langrijk om te weten hoe u als inwoner van Bodegra-ven-Reeuwijk de veiligheid en leefbaarheid ervaart. De uitkomsten van het onder-zoek worden gebruikt om het veiligheidsbeleid beter af te stemmen op de wen-sen en ervaringen van in-woners. Het CBS heeft door middel van een steekproef uit het bevolkingsbestand van de gemeente mensen uit verschillende bevolkings-groepen geselecteerd. Om de onderzoeksresultaten zo representatief mogelijk te laten zijn is het belang-

  rijk dat alleen de personen, die in de steekproef zitten, deelnemen aan het onder-zoek. Alle gegevens wor-den vertrouwelijk behan-deld en anoniem verwerkt. Om een goed beeld van de veiligheidsituatie in onze gemeente te krijgen, is het belangrijk dat zoveel moge-lijk inwoners, die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. Ontvangt u een uitnodiging? Vul dan de vragenlijst in en draag bij aan de veiligheid en leef-baarheid in de gemeente! www.veiligheidsmonitor.nl.

  Karper van 25 pond uit vijver RijngaardeBodegraVen - Ryan Dekeling uit Kamperland (Zeeland) heeft verleden week tijdens een familiebezoek een kar-per gevangen van 25 pond in de vijver bij Rijngaarde.Hij heeft er een filmpje van gemaakt waar ook zijn

  visvriend Tijs op staat, die daarvoor een karper van 24 pond heeft gevangen.Dit filmpje en andere film-pjes van Ryan over zijn hobby karpervissen zijn te bekijken op het Youtube-ka-naal passion4carp.

  Ryan Dekeling met de karper die hij vorige week ving in de vijver bij Rijngaarde. Foto: Toos Dekeling

  Info en advies over eerste maanden babyBodegraVen - Voor ouders met een baby tussen 0 en 4 maanden oud organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin binnenkort in Bode-graven de eerste bijeenkomst Babys eerste maanden. Er zijn twee bijeenkomsten waarin je veel informatie en adviezen krijgt over de ont-wikkeling van de baby en alles wat met het kersverse ouderschap te maken heeft.

  Ook is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders van jon-ge babys. Dat is vaak pret-tig, want praten met andere ouders in dezelfde situatie leidt tot de geruststellende ontdekking dat zij dezelfde gevoelens en ervaringen hebben. De bijeenkomsten zijn op woensdag 19 en 26 augustus van 09.30 tot 11.30 uur, Spoorlaan 2a.

  De zomervakantie in deze regio is amper twee weken oud of de selectie van Rohda76 is al weer in actie. Op zaterdag 25 juli gaf trainer Boris van Es zijn eerste voetballessen aan de hoofdmacht van de blauwhemden. Dan heeft hij zes weken de tijd om het elftal te prepareren op de start van de competitie. Foto: Kees van der Wilk

  Eerste training Rohda 76

  Trainen voor beker- en competitiewedstrijdenBodegraVen - Als kersverse derdeklasser stuit Rohda76 in de nieuwe voetbalcom-petitie op veel bekende ploegen uit de omgeving. Met teams als het Drie-brugse WDS, CVC Reeuwijk en Zwammerdam staan er spannende derbys op het programma. Dat vindt ook trainer Boris van Es. ,,Het is een mooie indeling. Dat heeft de KNVB goed gedaan. Ik heb geen idee hoe sterk onze tegenstanders zijn en hoe wij er als team voor staan. Het worden in ieder geval mooie wedstrijden. Wij willen beter worden en ons handhaven. Het Bos-

  koopse Floreant, Koudekerk en Hazerswoudse Boys en NSV46 uit Noorden komen ook uit de buurt. De volledi-ge competitie-indeling ziet er in alfabetische volgorde zo uit: BSC 68, CVC Reeuw-ijk, DWO, DoCoS, Floreant, Hazerswoudse Boys, Kagia, Koudekerk, Lugdunum, NSV 46, Oegstgeest, WDS en Zwammerdam. Voor die tijd speelt het elftal nog enkele oefen- en bekerwed-strijden. In de strijd om de KNVB-beker is Rohda76 gekoppeld aan Alphia (22 augustus, thuis), Esto (25 augustus, uit) en Linschoten (29 augustus, uit).

  Spelletjes in De Meent BodegraVen - Iedere vijfde (!) vrijdag van de maand is er in De Meent aan de Wil-lem de Zwijgerstaat 8 in Bo-degraven een spelletjesmid-dag. Vrijdag 31 juli vindt deze spelletjesmiddag voor de derde keer plaats. Het is een leuke activiteit voor wie van spelletjes houdt en graag de middag op een gezellige manier met ande-ren doorbrengt. Deelname kost, inclusief een kopje thee of koffie, 3,50 euro per persoon. Aansluitend is het bruin cafe. Vrijdag 31 juli, van 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur, De Meent, Bode-graven.

 • In het Erzgebergte, Duitsland 5 dagen op het landgoed van dit 13e eeuwse kasteel

  korting- 89,-

  Royaal overnachten op het landgoed vanKasteelhotel Purschenstein

  nu239,-normaal 328,-

  Wij zijn op zoek naar een

  Service Monteur Hefbruggen(40 uur per week)

  Woonachtig Woerden - IJsselstein. De volledige vacature is te zien op:

  www.autec-vlt/vacatures

  Familie & Relatie

  Relatiebemiddeling

  RELATIEBASIS

  Persoonlijke begeleiding,

  groot landelijk leden-

  bestand, intakegesprek bij

  u thuis, leden 29 - 89 jaar

  088-0542400 (lokaal tarief)

  www.relatiebasis.nl

  BVSK-lid

  Regio Dating Vrouw zoekt Man

  BLIND DATE Ik ben een lieve en spon-tane vrouw van 42 jaar. Ik ben op zoek naar een leuke man voor gezellig contact. 0906-10.10.162 Box:527917

  Ik ben een leuke alleen-staande moeder uit Bra-bant en ik zoek een man om leuke dingen mee te doen. Wie wil er met mij afspreken? Bel me snel. X 0906-10.10.162 Box:227542

  Hallo met Joke ik ben op zoek naar een leuke, lieve man voor een vaste relatie. Ben jij ook op zoek naar mij? Reageer dan op mijn box nr. Groetjes van Joke. 0906-10.10.162 Box:239969

  Dag mannen ik ben een mollige vrouw van 38 jaar. Ik ben heel gezellig en lief. Welke leuke man wil met mij afspreken? Bel me snel. 0906-10.10.162 Box:909156

  Hallo ik ben een leuke jonge vrouw, donkerbruin haar en ik heb bruine ogen. Ik ben volslank en zoek een leuke man. Heb je interes-se? Reageer direct en bel. 0906-10.10.162 Box:850849

  Hallo ik ben Ria. Ik ben op zoek naar een leuke en goed uitziende man. Ik wil samen leuke dingen met je doen. Heb je interesse? 0906-10.10.162 Box:797669

  Ik ben een lieve weduwe van 48 jaar. Ik ben op zoek naar een lieve en betrouw-bare man. Wil jij iets leuks met mij opbouwen? Bel. 0906-10.10.162 Box:368286

  Mijn naam is Daphne, een leuke vrouw van 40 jaar. Ik ben op zoek naar gezellig-heid. Wil je meer weten? Reageer en bel. Groetjes. 0906-10.10.162 Box:199806

  OMGEVING BREDA. Hallo ik ben Janette 62 jr en ik

  Kom snel in contact met een leuke single via deze lijn?

  Bel 0906-10.10.16245cpm

  Voor meer leuke vrouwen uit jouw provincie kies je een 2 in het hoofdmenu.

  Bel nu snel 0906-10.10.162* Heb je al een eigen boxnr? Kies 1* Heb je geen eigen boxnr? . Kies 2* Kies daarna 4 in het hoofdmenu* Toets nu het boxnr in dat * bij de advertentie staat.

  Klantenservice datinglijn:0900-123 22 33 80cpm

  Mededelingen

  BUITENLANDBELLEN

  95%GOEDKOPER

  Zone2 0900-123 8082 (10 cpm)

  Zone3 0900-123 8083 (25 cpm)

  Zone1 0900-123 8081 (5 cpm)

  UITLEG OP: WWW.123BELLEN.NL

  KIJK VOOR ALLE LANDEN EN MEER

  Hoe kan ik starten met besparen?

  Hoewerkt het:

  U wilt een vaste telefoon bellen in Duitsland (0049):

  1. U belt 0900-123 8081 en wacht tot u verbinding heeft

  2. U voert het volledige nummer in (bijv. 004930209560)

  3. U drukt op het hekje (#)

  U belt nu spotgoedkoop met 123BELLEN voor maar 5 cpm!

  U hoeft zich niet aan te melden, u kunt nu al geld besparen!

  Werkt met alle providers.

  De kosten komen op de factuur van uw huidige provider.

  Argentini - Vast

  Australi - Vast

  Bahrein - Vast

  Belgi - Vast

  Brazili - Vast

  Canada - Vast

  Canada - Mobiel

  China - Vast

  China - Mobiel

  Colombia - Vast

  Cyprus - Vast

  Denemarken - Vast

  Dom. Rep. - Vast

  Duitsland - Vast

  Engeland - Vast

  Frankrijk - Vast

  Georgi - Vast

  Griekenland - Vast

  Hong Kong - Vast

  Hongarije - Vast

  Ierland - Vast

  India - Vast&Mob

  Isral - Vast

  Itali - Vast

  Japan - Vast

  Kroati - Vast

  Luxemburg - Vast

  Maleisi - Vast&Mob

  Marokko - Vast

  Mexico - Vast

  Nieuw-Zeeland - Vast

  Noorwegen - Vast

  Oostenrijk - Vast

  Peru - Vast

  Polen - Vast

  Portugal - Vast

  Roemeni - Vast

  Rusland - Vast

  Singapore - Vast

  Singapore - Mobiel

  Sloveni - Vast

  Slowakije - Vast

  Spanje - Vast

  Taiwan - Vast

  Thailand - Vast

  Thailand - Mobiel

  Trinidad&Toba - Vast

  Tsjechi - Vast

  USA - Vast&Mobiel

  Venezuela - Vast

  Vietnam - Vast

  Zuid-Afrika - Vast

  Zweden - Vast

  Zwitserland - Vast

  Afghanistan - Vast

  Afghanistan - Mobiel

  Angola - Vast&Mob

  Argentini - Mobiel

  Armeni - Vast

  Aruba - Mobiel

  Australi - Mobiel

  Bosni - Vast

  Burundi - Mobiel

  Curacao - Mobiel

  Dom. Rep. - Mobiel

  Dubai - Vast

  Ecuador - Vast

  Ecuador - Mobiel

  Filippijnen - Vast

  Filippijnen - Mobiel

  Ghana - Vast&Mob

  Irak - Mobiel

  Iran - Mobiel

  Itali - Mobiel

  Kaapverdi - Vast

  Kaapverdi - Mobiel

  Kameroen - Mobiel

  Kroati - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Macedoni - Vast

  Namibi - Mobiel

  Nieuw-Zeeland - Mob

  Oekrane - Vast

  Oekrane - Mobiel

  Pakistan - Vast

  Pakistan - Mobiel

  Saudi-Arabi - Mobiel

  Servi - Vast

  Slowakije - Mobiel

  Sri Lanka - Mobiel

  Suriname - Vast

  Suriname - Mobiel

  Tunesi - Vast

  Turkije - Mobiel

  Zuid-Afrika - Mobiel

  Zwitserland - Mobiel

  Algerije - Vast

  Aruba - Vast

  Belgi - Mobiel

  Brazili - Mobiel

  Bolivia - Vast

  Bulgarije - Vast

  Colombia - Mobiel

  Costa Rica - Mobiel

  Curacao - Vast

  Duitsland - Mobiel

  Egypte - Vast&Mob

  Engeland - Mobiel

  Finland - Vast&Mob

  Frankrijk - Mobiel

  Griekenland - Mobiel

  Hongarije - Mobiel

  Ierland - Mobiel

  Indonesi - Vast

  Indonesi - Mobiel

  Irak - Vast

  Iran - Vast

  Isral - Mobiel

  Kenia - Mobiel

  Malawi - Mobiel

  Nigeria - Mobiel

  Oostenrijk - Mobiel

  Polen - Mobiel

  Portugal - Mobiel

  Roemeni - Mobiel

  Rusland - Mobiel

  Spanje - Mobiel

  Sri Lanka - Vast

  Tsjechi - Mobiel

  Turkije - Vast

  Vietnam - Mobiel

  Zweden - Mobiel

  FOEKJE Box: 3624Spirituele raadsvrouw, ik help je graag verder met je vragen of moeilijke situaties. Ik werk met tarotkaarten en de pendel.

  Bel 0909-1447 Box: 3624

  ANGELA Box: 3762Medium,relatiecoach, energe-tisch therapeute, reikimaster Contact met overledenen, HSP deskundig. Ik ben er voor u.

  Bel 0909-1447 Box: 3762

  JOHN Box: 3781Ik werk met de tarotkaarten en de zigeuner kaarten. Ik ben er voor spiritueel advies en al uw levensvragen! Bel gerust.

  Bel 0909-1447 Box: 3781

  Onroerend Goed

  OG t.k aangeboden

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 18

  Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

  Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

  Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

  Familie & Relatie

  Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

  de

  krac

  ht

  van

  du

  bb

  el

 • Bestel nu op weekkrant.nl/webwinkel

  WK

  WK

  Grootste eerbetoon aan Elvis in Nederlandter ere van zijn 80e verjaardag!

  1e Rang 69,50 49,50 2e Rang 59,50 43,503e Rang 49,50 35,504e Rang 39,50 29,50Excl. bespreek- en transactiekosten

  Regulier Lezersprijs

  TOT W

  EL

  30% korting!

  Elvis onvergetelijke muziek, sexappeal en heupbewegingen ontketenden een verschuiving in de muziekwereld. Elvis wordt nog steeds gezien als grondlegger van de hedendaagse popmuziek. Bijna 150 nummer 1 hits, ruim 1 biljoen verkochte platen, jaarlijks meer dan 600.000 bezoekers aan Graceland zijn het bewijs: The King Of Rock n Roll is still alive!.

  Grahame Patrick komt samen met een geweldige live band en The Stamps Quartet, o.l.v. leadzanger Ed Enoch, terug als Elvis. De charmante Grahame is met zijn fysiek, expressie, bewegingen en bovenal zijn indrukwekkende stemgeluid bijna niet van de echte Elvis te onderscheiden. Daarnaast is Ed Enoch sinds 1971 onafscheidelijk verbonden geweest als backing vocal voor Elvis. Elvis verwelkomde hem steevast op het podium met de legendarische woorden: Ladies and gentlemen, please make welcome, my friend, Ed Enoch, the best and most powerful lead vocalist in the world. Het grootste eerbetoon in Nederland ter ere van Elvis 80e verjaardag zal plaatsvinden in

  Ahoy! In deze opzwepende show vol grote hits, met authentieke moves, groot showballet, prachtig decor en een geweldige live band komen alle hits van The King tot leven.

  Dit eerbetoon aan The King Of Rock n Roll is een nmalige topervaring voor Presleyfans van het eerste uur n nieuwe liefhebbers, dus mis dit unieke concert in Ahoy Rotterdam niet!

  Unieke lezersaanbieding: tot maar liefst 30% lezersvoordeel op 1e t/m 4e rangstickets voor de shows in Ahoy Rotterdam.

  Zaterdag 12 september - 20.00 uur /Zondag 13 september - 14.00 uur

  Tickets zijn exclusief te bestellen via:www.weekkrant.nl/elvisOf bel met RedTickets via: 070 - 413 21 53 (maandag tot en met zaterdag van 10:00u tot 17:00u)

  Zaterdag 12 september 20.00 uur / Zondag 13 september 14.00 uur inAhoy Rotterdam

  Altijd goedkoop op vakantie?Altijd op zoek naar de goedkoopste vakantie? Maak kennis met een nieuw, online concept: De Holidayspotter! Vakanties die voor de gelimiteerde tijd van n week te boeken zijn n nergens anders goedkoper.

  De Holidayspotter is opge-zet voor mensen die graag goedkoop op vakantie gaan.

  Deze week exclusieve actieprijzen vanaf 69,-*Iedere week worden er op de website, deholidayspot-ter.nl, twee nieuwe aanbie-dingen geplaatst. Het betreft scherp geprijsd aanbod, de kortingen kunnen oplopen tot 85%!

  Autovakanties Het aanbod van De Holi-dayspotter bestaat op dit moment met name uit au-tovakanties naar vakantie-parken. De Holidayspotter werkt daarvoor intensief samen met grote spelers binnen de vakantiebranche: Roompot Vakanties en Ho-genboom Vakantieparken. De Holidayspotter biedt va-kanties op diverse vakan-tieparken in onder andere Nederland, Duitsland en Belgi aan tegen lage prijzen die via geen enkele andere

  website beschikbaar zijn!

  Hoe werkt het?Iedere week komt er op za-terdag en op dinsdag een nieuwe aanbieding beschik-baar op deholidayspotter.nl. Deze aanbiedingen heb-ben een looptijd van een week. Na n week vervalt het aanbod en komt er weer nieuw aanbod beschikbaar. U wordt hier, indien ge-wenst, per mail van op de hoogte gesteld. Zo ontvangt u altijd als eerste het nieuwe

  aanbod en is de kans het grootst dat het aanbod nog beschikbaar is! De prijzen die wij vermel-den zijn zo transparant mo-gelijk weergegeven. Komen er nog kosten bij dan staan deze vermeld bij de voor-waarden. De aanbiedingen zijn te boeken op de aan-komstdagen zoals die ver-meld staan in de prijstabel of de kalender. Staat de ge-wenste aankomstdatum er niet meer tussen? U kunt al-tijd vrijblijvend contact met

  ons opnemen!

  Acties van deze weekDeze week boekt u via deho-lidayspotter.nl onder andere een bungalow voor maxi-maal zes personen op Fe-rienresort Cochem. Dit park ligt in de prachtige moezel-streek in Duitsland. Van 28 juli tot en met 3 augustus 2015 boekt u via Deholi-dayspotter.nl deze zesper-soons bungalow met korting tot 74 % en prijzen vanaf 69,-*!Daarnaast boekt u deze week een verblijf voor vier personen op vakantiepark Roekenbosch. Dit park ligt in Blitterswijck, nabij de oe-vers van de Maas in het nog net vlakke Noord-Limburg. De comfortabele bungalows van dit park staan garant voor een ontspannen en sportieve vakantie. Van 25 tot en met 31 juli 2015 boekt u via Deholidayspotter.nl een vierpersoons houten bungalow op dit park met korting tot 43% en prijzen vanaf 209,-*, inclusief ver-plichte eindschoonmaak 70,-!

  Voor bovenstaande aan-biedingen geldt: op = op! Benieuwd naar De Holi-dayspotter aanbiedingen? Ga dan snel naar

  www.deholidayspotter.nl

  *prijzen zijn exclusief reser-veringskosten 25,- en lo-kale heffingen p.p.p.n.

  "

  Beleef de dromerige Wereldhavendagen aan boord van de Cruiseferry van P&O Ferries en vaar naar hartje

  Rotterdam. Stap op 5 of 6 september aan boord voor een unieke dagtocht. Onze lezers varen mee met 20% korting!

  Beleef dit spectaculaire evenement aan boord! Ga voor meer informatie naar www.poferries.com of bel 010 - 714 54 38 en vermeld boekcode: WEG om deze unieke dagtocht te boeken.

  Arrangement: Dagcruise van Europoort naar het centrum van Rotterdam Bezichtiging schip Live entertainment Kinderkorting (t/m 15 jaar): 10 per kind

  WereldhavendagenMinicruise

  Cruise naar de Wereldhavendagen in Rotterdam!

  55

  deweekkrant.nl/whd

  van 69 voor

  p.p.

  Optioneel bij te boeken Lunchbuffet

  Vergeet niet een geldig paspoort of identiteitskaart mee te nemen.Aanbieding beperkt beschikbaar. Promotievoorwaarden van toepassing.

  Bel 010 - 714 54 38, vermeld boekcode weg en boek deze speciale aanbieding!

  Boeken kan ook via de webshop:

  www.bodegraafsnieuwsblad.nl Bodegraafs Nieuwsblad donderdag 30 juli 2015 19

 • Boxspringspecialist Van der Horst Mercuriusweg 15 2741 TB Waddinxveen Tel. (0182) 611709 (zondag en maandag gesloten)*Vraag naar de voorwaarden.

  BoxspringNordic vlak: 180x210. Auping Original 2 en 3 motorig:Maat 180/210Inclusief Auping Maestro matrassenNormale prijs5.915,-- Nu Toonzaalmodel voor:3.495,--

  Auping Essential:Maat 180/210Inclusief Auping matrassenNorma

  le prijs

  4.280,-

  Nu Toonzaalm

  odel

  voor: 2.140,

  -

  Normale prijs 1.206,-Nu Toonzaalmodel voor: 850,-

  Nolte VeliaMaat 240/200Inclusief gratis montage

  Auping Auronde:Maat 180/210Inclusief Auping matrassen

  30% KORTING op alle dekbedovertrekken

  ALLES VAN AUPING EN TEMPUR

  6 weken

  5 weken

  4 w

  eken

  3 we

  ken

  2 weken

  laatsteweek

  Normale prijs

  2.975,-

  Nu Toonzaalm

  odel

  voor: 1.487,

  -

  40% KORTING

  op toonzaal-modellen

  Nu Toonzaalm

  odel

  2.140,-

  VANAF 27 AUGUSTUS

  KANAALDIJK 30

  WADDINXVEEN

  DE LAATSTE WEEK

  IN ONS OUDE PAND!!

  50%

  -/-50%

  -/-50%

  *

  LAATSTECARESSE

  MODELCaresse 4500, normale prijs 2565, aktieprijs 1795Nu toonzaalmodel voor 1395,-