Blow By Blow Masteroppgave - COnnecting REpositories Blow By Blow Gitaristen Jeff Beck i perioden...

download Blow By Blow Masteroppgave - COnnecting REpositories Blow By Blow Gitaristen Jeff Beck i perioden 1975-2003

of 106

 • date post

  12-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Blow By Blow Masteroppgave - COnnecting REpositories Blow By Blow Gitaristen Jeff Beck i perioden...

 • M as

  te ro

  pp ga

  ve

  N TN

  U N

  or ge

  s te

  kn is

  k- na

  tu rv

  ite ns

  ka pe

  lig e

  un iv

  er si

  te t

  D et

  h um

  an is

  tis ke

  fa ku

  lt et

  In st

  itu tt

  fo r

  m us

  ik k

  Stian Burheim Johnsrud

  Blow By Blow

  Gitaristen Jeff Beck i perioden 1975-2003

  Masteroppgave i musikkvitenskap

  Trondheim, våren 2012

  Stian B urheim

  Johnsrud B

  low B

  y B low

 • I

  Forord

  Det å skrive masteroppgave i musikkvitenskap har vært lærerikt, både rent faglig og personlig. En

  ting er at jeg har fått muligheten til å fordype meg i et fagfelt jeg interesserer meg for og har syntes

  det har vært gøy å jobbe med. En annen ting er at man lærer seg å jobbe på en mer selvstendig måte.

  Dette fører til at man må disponere tid og ressurser på en ny måte.

  Det er flere som fortjener en takk. Førstekonsulent Vegard Stolpnessæter fortjener en takk for til en

  hver tid å ha oversikt over så og si alt som foregår på instituttet. Randi Margrete Selvik fortjener en

  takk for at det alltid har gått an å spørre henne om ting, det være seg musikkteoretiske

  problemstillinger eller språkmessige utfordringer. Videre vil jeg takke foreldrene mine, Sigrid

  Burheim og Sverre Johnsrud. Jeg vil også takke Trond Storrønning for korrekturlesing av deler av

  oppgaven. Til slutt vil jeg rette en ekstra stor takk til veilederen min, Magnar Breivik. Han har

  gjennom hele prosessen kommet med konstruktiv kritikk – der det har vært nødvendig – men også

  oppløftende ord, som har gjort at jeg har fått større tro på at det jeg har jobbet med har beveget seg i

  riktig retning.

  Stian Burheim Johnsrud

  Trondheim, 4. mai 2012

 • II

 • III

  Innholdsfortegnelse

  Forord ................................................................................................................................................. I

  1 Innledning ........................................................................................................................................ 1 1.1 Presentasjon av prosjektet og oppgavens oppbygning ...................................................................... 1

  2 Jeff Beck, populærmusikk og analyse – teoretiske og metodiske betraktninger ...................... 5

  3 Jeff Beck – et karrieremessig overblikk ...................................................................................... 15

  4 Gitartranskripsjon – begrensinger, muligheter og valg ............................................................ 29

  5 Jeff Beck som gitarist – en analytisk innfallsvinkel ................................................................... 39 5.1 1970-tallet ............................................................................................................................................. 42

  5.1.1 Cause We’ve Ended As Lovers ..................................................................................................... 42 5.1.2 Led Boots ....................................................................................................................................... 46 5.1.3 Blue Wind ...................................................................................................................................... 51

  5.2 1980-tallet ............................................................................................................................................. 56 5.2.1 The Pump ....................................................................................................................................... 56 5.2.2 Escape ............................................................................................................................................ 60 5.2.3 Big Block ....................................................................................................................................... 63

  5.3 1990- og 2000-tallet.............................................................................................................................. 68 5.3.1 Blast From The East ...................................................................................................................... 68 5.3.2 Earthquake ..................................................................................................................................... 74 5.3.3 Pork-U-Pine ................................................................................................................................... 78

  5.4 Oppsummeringer ................................................................................................................................ 82 5.4.1 Forholdet til akkorder .................................................................................................................... 85 5.4.2 Det melodiske ................................................................................................................................ 86 5.4.3 Det rytmiske ................................................................................................................................... 87

  6 Avslutning ...................................................................................................................................... 91 6.1 Emotion & Commotion – det foreløpig siste albumet ...................................................................... 92 6.2 Videre forskning .................................................................................................................................. 93

  7 Litteratur ....................................................................................................................................... 95 Bøker og artikler ....................................................................................................................................... 95 Transkripsjoner ......................................................................................................................................... 98 Innspillinger ............................................................................................................................................... 99

  8 Vedlegg ......................................................................................................................................... 101

 • IV

 • 1

  1 Innledning

  And although he has recorded several albums that now are considered to be classics–Truth,

  Beck- Ola, Blow By Blow and Wired, to name a few–there is surprisingly little similarity

  among them. Not only has he successfully changed styles, but, rarer still, he has become an

  archtype guitarist for most styles he chooses.1

  Mannen det er snakk om her er den engelske gitaristen Jeff Beck (født 1944) som, siden

  slutten av 1960-tallet og helt frem til i dag, har vært en av verdens mest anerkjente gitarister.

  Han har vært en inspirasjonskilde for generasjoner av musikere og har gjennom hele sin

  musikalske karriere utviklet seg i nye retninger, samtidig som han har klart å holde fast ved

  sitt eget sound og sin egen særegne spillestil. Beck er på mange måter en tidløs gitarist, ved at

  han hele tiden har greid å holde seg relevant i sin over 50 år lange musikalske karriere. Han er

  ingen utpreget teknisk gitarist på linje med for eksempel Steve Vai, Paul Gilbert eller John

  Petrucci, men han har hele tiden klart å fornye seg musikalsk. Beck har også vært en stor

  inspirasjonskilde for undertegnede helt siden jeg første gang hørte albumet Wired for snart ti

  år siden. Albumet var mitt første skikkelige møte med instrumental rockemusikk, og åpnet

  øynene – og ørene – mine for musikk der musikken sto i sentrum, uten noe tekstlig budskap.

  1.1 Presentasjon av prosjektet og oppgavens oppbygning

  Denne oppgaven tar sikte på, gjennom transkripsjon og analyse av musikk fra Jeff Becks

  solokarriere, å belyse og drøfte den musikalske utviklingen fra det første soloalbumet i 1975

  frem til albumet Jeff i 2003. Hovedfokuset vil ligge på tonespråk og uttrykk, først og fremst

  med tanke på gitarsoloer. Gjennom transkripsjon og analyse skal jeg se på hva som har

  forandret seg, hvordan dette har skjedd, og hva som har holdt seg mer stabilt.

  Jeg vil først starte med en kort historisk oversikt over Jeff Becks karriere, fra tidlig på 1960-

  tallet i band som The Deltones, The Tridents og ikke minst The Yardbirds, til hans siste

  1 Obrecht 1980:56

 • 2

  soloalbum Emotion & Commotion fra 2010. Hovedfokuset vil dog ligge på Jeff Beck som

  soloartist, altså fra og med albumet Blow By Blow fra 1975, og ikke som medlem av et band.

  Det er flere grunner til at jeg velger å ha hovedfokuset på Beck som soloartist. For det første

  ville det blitt alt for omfattende og for generelt å skulle ta for seg alle platene han har

  medvirket på, og det ville vært tilnærmet umulig å gå i dybden rent musikalsk. Det viktigste

  poenget er likevel at Jeff Beck som soloartist har en mye friere musikalsk rolle, da et flertall