Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk ... · PDF file Bestemmelsene om...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk ... · PDF file Bestemmelsene om...

 • Bestemmelser

  For tildelinger i 2020

  Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2019

 • Bestemmelser

  For tildelinger i 2020

  Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2019

 • 1

  Innholdsfortegnelse

  1 Innledende bestemmelser .................................................. 5

  1.1 Hjemmel og formål ........................................................................... 5

  1.2 Kunngjøring og frister ...................................................................... 5

  1.3 Søknadsprosedyre og dokumentasjonskrav .................................. 6

  2 Bestemmelser for ordinære anlegg...................................... 8

  2.1 Definisjon .......................................................................................... 8

  2.2 Hva det kan søkes om tilskudd til ................................................... 8

  2.3 Hvem som kan søke om tilskudd .................................................... 8

  2.3.1 Kriterier for søknadsberettigede aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger ................................................ 9

  2.4 Vilkår for tilskudd ........................................................................... 11

  2.4.1 Eierskap til anlegget .......................................................................... 11 2.4.2 Riktig utforming og funksjonalitet .................................................... 11 2.4.3 Rett til bruk av grunn ......................................................................... 11 2.4.4 Omtale i kommunal plan ................................................................... 12 2.4.5 Tilskuddsberettigede kostnader og beregning av dugnadsverdi .. 12 2.4.6 Ikke tilskuddsberettigede kostnader ............................................... 13 2.4.7 Prosjektet må være fullfinansiert ...................................................... 13 2.4.8 Rehabilitering av anlegg .................................................................... 13 2.4.9 Kjøp og innredning av eksisterende anlegg .................................... 14 2.4.10 Universell utforming av eldre idrettsanlegg .................................... 15

  2.5 Beregning av tilskudd .................................................................... 15

  2.5.1 Hovedregel ......................................................................................... 15 2.5.2 Begrensninger for tilskuddets størrelse .......................................... 15 2.5.3 Økt tilskudd til utvalgte geografiske områder ................................ 16 2.5.4 Særskilt tilskudd til større interkommunale idrettsanlegg ............ 16

  2.6 Anlegg det kan søkes om tilskudd til, maksimale tilskuddsbeløp

  og krav til anleggets størrelse, utforming og funksjon ............... 18

  2.6.1 Generelle tilleggselementer .............................................................. 18 2.6.2 Aktivitetssal (flerbruksflater for f.eks. idretter som bordtennis,

  kampsport, dans, fekting etc. med parkett eller idrettsgulv) ......... 19 2.6.3 Anlegg for amerikansk fotball ........................................................... 19 2.6.4 Baseballanlegg ................................................................................... 19 2.6.5 Basketballanlegg ................................................................................ 19 2.6.6 Bueskytteranlegg ............................................................................... 19

 • 2

  2.6.7 Cheerleadinganlegg ........................................................................... 20 2.6.8 Cricketanlegg ..................................................................................... 20 2.6.9 Danseanlegg ....................................................................................... 20 2.6.10 Fotballanlegg ...................................................................................... 20 2.6.11 Friidrettsanlegg .................................................................................. 22 2.6.12 Friluftslivsanlegg ................................................................................ 23 2.6.13 Golfanlegg ........................................................................................... 25 2.6.14 Hestesportanlegg ............................................................................... 25 2.6.15 Hundesportanlegg .............................................................................. 25 2.6.16 Idrettshall ............................................................................................ 26 2.6.17 Idretts- og servicebygg ...................................................................... 27 2.6.18 Is- og skøyteanlegg (kunstis) ............................................................ 27 2.6.19 Kampidrettsanlegg ............................................................................. 28 2.6.20 Kart ...................................................................................................... 28 2.6.21 Klatreanlegg ....................................................................................... 28 2.6.22 Luftsportanlegg .................................................................................. 29 2.6.23 Lysanlegg ............................................................................................ 29 2.6.24 Motorsportanlegg .............................................................................. 29 2.6.25 Orientering ......................................................................................... 29 2.6.26 Samiske idretter ................................................................................. 30 2.6.27 Skateanlegg ........................................................................................ 30 2.6.28 Ski- og alpinanlegg ............................................................................. 30 2.6.29 Skyteanlegg ........................................................................................ 31 2.6.30 Squashanlegg ..................................................................................... 32 2.6.31 Sykkelanlegg ...................................................................................... 32 2.6.32 Svømmeanlegg ................................................................................... 33 2.6.33 Tennisanlegg ...................................................................................... 34 2.6.34 Turnanlegg ......................................................................................... 34 2.6.35 Vannsportanlegg ................................................................................ 35 2.6.36 Volleyballanlegg ................................................................................. 35 2.6.37 Øvrige anlegg ..................................................................................... 35

  3 Nærmiljøanlegg ............................................................... 36

  3.1 Definisjon ........................................................................................ 36

  3.2 Hva det kan søkes om tilskudd til ................................................. 36

  3.3 Hvem som kan søke om tilskudd .................................................. 36

  3.4 Vilkår for tilskudd ........................................................................... 37

  3.5 Beregning av tilskudd og tilskuddets størrelse ........................... 37

  3.5.1 Hovedregel ......................................................................................... 37 3.5.2 Begrensninger for tilskuddets størrelse .......................................... 37

 • 3

  3.5.3 Særskilte tilskudd til anlegg i geografiske områder ....................... 38

  3.6 Anlegg det kan søkes om tilskudd til ........................................... 38

  3.7 Ikke tilskuddsberettiget ................................................................. 39

  4 Tilskuddsmottakers plikter for drift og bruk av

  spillemiddelfinansiert anlegg .................................................. 40

  4.1 Åpent for allmenn idrettslig virksomhet ...................................... 40

  4.2 Vedlikehold og oppgradering av anlegget ................................... 40

  4.3 Disposisjoner over spillemiddelfinansiert anlegg som krever

  skriftlig forhåndssamtykke fra departementet ............................ 40

  4.4 Mer om drift og bruk av spillemiddelfinansiert idrettsanlegg .. 40

  4.5 Mislighold og misligholdsbeføyelser ........................................... 41

  4.6 Tilbakebetaling av tildelte midler ................................................. 42

  4.7 Dispensasjon ................................................................................... 42

  5 Regnskap, kontroll og utbetaling ....................................... 43

  5.1 Innledning ....................................................................................... 43

  5.2 Eget anleggsregnskap .................................................................... 43

  5.3 Dokumentasjon av utbetalinger og innbetalinger ....................... 44

  5.4 Om dugnad ...................................................................................... 45

  5.5 Godkjenning av anlegget etter ferdigstillelse .............................. 45

  5.6 Revisorkontroll ................................................................................ 46

  5.7 Revi