AVDR Webinar

Click here to load reader

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Onrechtmatige Daad Mr. L. Reurich

Transcript of AVDR Webinar

 • Onrechtmatige Daad

  AVDRWEBINARS.NL

  SprekerMr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, adviseur Laumen Advocaten

  27 juni 201215:00-17:15 uur

  AVDR Webinar

  Tel.: 030 - 2201070

  Webinar 0032

 • Woensdag 12 september - zondag 16 september

  Altijd al aan Cambridge willen studeren? Dit is uw kans! Dit najaar organiseren we een driedaagse cursusArbeidsrecht, waarbij u studeert en verblijft op het Corpus Christi College.

  Tot halverwege de middag volgt u college, gegeven door drie topdocenten op het gebied vanarbeidsrecht. De rest van de dag heeft u vrije tijd om Cambridge en omgeving te verkennen.Daarnaast kunt u drie webinars arbeidsrecht volgen in het najaar.

  Sprekers

  Praktische informatie

  PE punten: PO: 15 + 6 POKosten: EURO 2.000,-- incl. studiemateriaal, excl. BTWNiveau: Verdieping en actualiteitenMax. aantal deelnemers: 20Extra informatie Deze unieke cursus vindt plaats op het Corpus Christi College te

  Cambridge, op 37 km van London Stansted vliegveld en 80 km van Londen. De cursusprijs is inclusief vier overnachtingen in een studentenkamer in het

  college; met aankomst op woensdagavond en vertrek op zondagochtend. Tevens inbegrepen zijn alle maaltijden, koffie/thee en het studiemateriaal.

  De cursusprijs is exclusief reiskosten. Op deze manier kunt u desgewenst zelf uw verblijf verlengen.

  Inschrijven via www.magnacharta.nl

  w w w . m a g n a c h a r t a . n l

  mr. M.J.M.T. Keulaerdsadvocaat BarentsKrans N.V.,voorzitter VAAN

  mr. P.C. Vas Nunesadvocaat BarentsKrans N.V.

  mr. R.A.A. Duk advocaat BarentsKrans N.V.

  Ook interessant voor u!

  Verdiepingscursus Arbeidsrecht in Cambridge

 • 1

  Inhoudsopgave

  Spreker

  Mr. L. Reurich, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag, adviseur Laumen Advocaten

  LJN:BO1799, Hoge Raad, 24 december 2010 p. 2

  LJN:BT7496, Hoge Raad, 20 januari 2012 p. 34

  LJN:BU4204, Hoge Raad, 16 deember 2011 p. 45

  LJN:BR5216, Hoge Raad, 2 december 2011 p. 57

  LJN:AR0220, Hoge Raad, 14 januari 2005 p. 72

  LJN:BU3784, Hoge Raad, 06 april 2012 p. 89

  LJN:BN6236, Hoge Raad, 17 december 2010 p. 113

 • 2

  LJN:BO1799

  Uitspraak

  24 december 2010

  Eerste Kamer

  09/01275

  EV/MD

  Hoge Raad der Nederlanden

  Arrest

  in de zaak van:

  FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.,

  gevestigd te Rotterdam,

  EISERES tot cassatie,

  advocaat: mr. R.A.A. Duk,

  t e g e n

  1. [Verweerder 1],

  2. [Verweerster 2],

  beiden wonende te [woonplaats],

  VERWEERDERS in cassatie,

  advocaat: mr. E. Grabandt.

  Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Fortis en [verweerder] c.s.

  1. Het geding in feitelijke instanties

  Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de

  navolgende stukken:

  a. het vonnis in de zaak 228715/H 01.2582 van de rechtbank Amsterdam van 18

  augustus 2004;

  b. het tussenarrest in de zaak 106.002.096/01 van het gerechtshof te Amsterdam van 4

  november 2008 en het arrest van 17 februari 2009 waarin het hof heeft bepaald dat

  tussentijds cassatieberoep kan worden ingesteld tegen het tussenarrest van 4 november

  2008.

  De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

  2. Het geding in cassatie

  Tegen het tussenarrest van het hof van 4 november 2008 heeft Fortis beroep in cassatie

  ingesteld.

  De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

  [Verweerder] c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

  De zaak is voor Fortis toegelicht door mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk, advocaat te

  Amsterdam en voor [verweerder] c.s. door hun advocaat en mr. L. van den Eshof,

  advocaat bij de Hoge Raad.

  De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot vernietiging van het

  bestreden arrest van 4 november 2008.

  De advocaat van [verweerder] c.s. heeft bij brief van 5 november 2010 op die conclusie

  gereageerd.

  3. Beoordeling van het middel

 • 3

  3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

  (i) [Verweerder 1] heeft in 1999 zijn aandelen in een zelf opgebouwd bedrijf verkocht

  aan Predictive Systems Inc., een in de staat New York gevestigde onderneming.

  Laatstgenoemde vennootschap heeft de koopprijs geheel met eigen aandelen voldaan.

  Op 11 augustus 1999 kwam [verweerder 1] aldus in het bezit van 743.970 aandelen

  Predictive Systems (hierna: de aandelen Predictive), aanvankelijk via zijn vennootschap

  [A] B.V. en vanaf 10 augustus 2000 in priv. Met ingang van

  27 oktober 1999 waren de aandelen Predictive genoteerd aan de effectenbeurs NASDAQ.

  (ii) In de maand april 2000 heeft [verweerder 1], gebruikmakend van een zogenaamde

  'secondary offering', een deel van de aandelen Predictive weer verkocht, waarna hij (toen

  nog via [A] B.V.) 669.573 van die aandelen overhield. [Verweerder 1] was gebonden aan

  Amerikaanse voorschriften die hem niet toestonden deze aandelen voor 11 augustus

  2000 te verkopen ('lock-up periode').

  (iii) Op 20 april 2000 is tussen [verweerder 1], zijn vrouw (hierna ook gezamenlijk in

  enkelvoud: [verweerder]) en MeesPierson N.V., een rechtsvoorgangster van Fortis

  (hierna ook gezamenlijk aan te duiden als Fortis), een overeenkomst van

  vermogensbeheer gesloten.

  (iv) In de schriftelijke weergave van deze overeenkomst - met bijlagen - is onder meer

  het volgende bepaald.

  a) Het beheer, omschreven als alle beheers- en beschikkingshandelingen, met inbegrip

  van vervreemding en herbelegging, zal worden gevoerd over de vermogensbestanddelen

  die [verweerder] zal aanhouden (eventueel als vervangende of toegevoegde waarden) op

  drie met een rekeningnummer aangeduide rekeningen/effectendepots.

  b) Met het oog op dit beheer verleent [verweerder] aan Fortis volmacht over deze geld-

  en effectenrekeningen te beschikken.

  c) Bij de aanduiding van de drie rekeningen/effectendepots is vermeld: "Het totaal te

  beleggen vermogen bedraagt circa NLG 80.000.000,--."

  d) De doelstelling van het beheer is vermogensgroei op de lange termijn, zodat de

  beleggingen voor onbepaalde tijd plaatsvinden; met het oog op de gewenste

  risicospreiding zal wereldwijd worden belegd.

  e) Met betrekking tot de "asset allocatie" (de percentagegewijze verdeling in soorten van

  beleggingen) is bepaald dat zal worden belegd in aandelen met een "neutrale weging"

  van 70% (bandbreedte 50-90%), obligaties met een neutrale weging van 20%

  (bandbreedte 0-40%), en liquiditeiten met een neutrale weging van 10% (weging 0-

  30%).

  f) Het beheer en administratieloon bedraagt een percentage van de portefeuille, met de

  bepaling dat de "beheerfee" zal worden berekend over een vermogen van maximaal 45

  miljoen gulden. Dienaangaande is in de overeenkomst mede bepaald: "Over de bij ons

  aangehouden aandelen Predictive Systems wordt geen beheerfee berekend."

  (v) Ten tijde van het aangaan van de beheerovereenkomst waren de aandelen Predictive

  ten minste 63 miljoen gulden waard. Overige vermogensbestanddelen die onder het

  beheer vielen hadden toen een waarde van ongeveer 10 miljoen gulden.

  (vi) Bij de stukken zijn transcripties gevoegd van telefoongesprekken die [verweerder]

  en medewerkers van Fortis hebben gevoerd tussen februari 2000 en januari 2001,

  hoofdzakelijk in de laatste zes maanden van 2000. In die gesprekken is het verkopen van

  de aandelen Predictive regelmatig aan de orde gekomen.

  (vii) Ten gevolge van een wijziging van huwelijksvoorwaarden vallen de aandelen

  Predictive sinds 31 januari 2001 in de huwelijksgemeenschap van [verweerder] en zijn

  vrouw. Voorheen behoorden zij alleen [verweerder] in eigendom toe (aanvankelijk via

  diens vennootschap [A] B.V.).

  (viii) De aandelen Predictive noteerden op NASDAQ in de maand april 2000 rond de 40

  USD. Daarna is de koers gedaald. In augustus 2000 noteerden de aandelen omstreeks 20

  USD, en sindsdien is de koers nog verder weggezakt. Ten tijde van het uitbrengen van de

  inleidende dagvaarding bewoog de koers van het aandeel Predictive zich al enige tijd

  tussen n en twee dollar.

  (ix) Bij brief van 9 maart 2001 heeft Fortis aan [verweerder] medegedeeld:

 • 4

  "Naar aanleiding van onze ontmoeting op dinsdag 6 maart jl. bevestigen wij u hierbij de

  gemaakte afspraken. Na de teleurstellende ontwikkeling omtrent het aandeel Predictive

  Systems zijn we overeengekomen om bij een koers van $ 10 contact met u op te nemen

  om het verkoopprogramma op te starten. Dit programma houdt in dat wij per kwartaal

  circa 5% tot 10% van de positie zullen verkopen met als ondergrens $ 10. Zowel bij de

  start als gedurende de verkoop zullen wij op basis van de marktomstandigheden, in

  samenspraak met u, de strategie kunnen aanpassen. Ook zullen wij blijven zoeken naar

  alternatieve mogelijkheden om aandelen te verkopen. Wanneer u zou besluiten om onder

  $ 10 te willen verkopen dan vernemen wij dat natuurlijk graag.

  Door de gewijzigde situatie achten wij het op dit moment niet zinvol om de

  beheerovereenkomst met Mees Pierson voort te zetten. In overleg met u hebben we

  daarom besloten om deze overeenkomst per 1 januari 2001 op te schorten voor

  onbepaalde tijd. (...)"

  3.2.1 [Verweerder] vordert in dit geding dat Fort