ASSA ABLOY Veiligheidsdeursluiter...Abloy OY PO Box 108 80101 Joensuu,Finland ASSA ABLOY DC700G-FT...

of 12 /12
ASSA ABLOY Veiligheidsdeursluiter NIEUW EN UNIEK ! De eerste deursluiter met geïntegreerde vluchtwegvergrendeling The global leader in door opening solutions Voor een eenvoudige opwaardering van branddeuren

Embed Size (px)

Transcript of ASSA ABLOY Veiligheidsdeursluiter...Abloy OY PO Box 108 80101 Joensuu,Finland ASSA ABLOY DC700G-FT...

 • ASSA ABLOY Veiligheidsdeursluiter

  NIEUW

  EN UNIEK !

  De eerste deursluiter met geïntegreerde vluchtwegvergrendeling

  The global leader indoor opening solutionsVoor een eenvoudige opwaardering van branddeuren

 • VeiligheidsdeursluiterVoor dergelijke opwaardering van branddeuren heeft ASSA ABLOY een geïntegreerde oplossing bedacht, waarvoor tevens een patent werd aangevraagd:De ASSA ABLOY veiligheidsdeursluiter DC700G-FT is de eerste CAM-deursluiter uitgerust met een rust-stroomsluitplaat (vluchtopener) en een dagslot. Hoe werkt dit? De montageplaat en glijarm van DC700 uit het standaardassortiment van ASSA ABLOY werden langer gemaakt. In de verlengde glijarm werd een rust-stroomsluitplaat ingebouwd en op de verlengde mon-tageplaat van de deursluiter is het dagslot bevestigd, dat via de voornoemde elektrische sluitplaat de deur vergrendelt.

  De uitdaging:opwaardering van branddeurenDe oplossing: ASSA ABLOY veiligheidsdeursluitersmet geïntegreerde vluchtwegvergrendeling.

  Beheerders van gebouwen moeten branddeuren vaak uitrusten met een elektrisch bediende vergrendeling. Dit kan bij een wijziging van de bestemming van het gebouw of bij de komst van een nieuwe huurder het geval zijn. Branddeuren moeten over een type-goedkeuring beschikken. Bij upgrade van dergelijke

  deuren is voorzichtigheid aan de orde: in België mo-gen branddeuren niet volledig doorboord worden; in Duitsland bestaat het gevaar dat de toelating van de officiële goedkeuringsinstanties al vervalt bij het bo-ren op een verkeerde plaats.

  Wijzigingen niet langer toegestaanNamelijk, conform de mededeling van het Duitse In-stitut für Bautechnik (DIBt) op 1.12.2009 “Toegesta-ne wijzigingen en uitbreidingen van brandschotten en brandschotten met rookwerende eigenschappen”, ver-valt de algemene mogelijkheid tot het opwaarderen van vluchtdeurvergrendeling op branddeuren. Bij nieuwe goedkeuringen sinds januari 2010 dient de mogelijkheid tot toekomstige uitrusting met een mag-neet - of gelijkaardig product - reeds vastgelegd te zijn in de typegoedkeuring van de deur in het zogenaam-de document A. Bovendien dienen geschikte bevesti-gingspunten voorzien te zijn, wat een upgrade gevoe-lig bemoeilijkt. De uitdaging bestaat er dus in een veilige en praktische oplossing te vinden voor een de opwaardering van een branddeur, zonder dat deze inboet aan eigenschappen van eerder verkregen typegoedkeuringen.

  Branddeuren moeten zelfstandig kunnen slui-ten en zijn daarom met gangbare deursluiters uit-gerust.

  Uitdaging Oplossing

  2

  DC700G-FT: Op de ver-lengde glijarm en op de verlengde montageplaat van de ASSA ABLOY vei-ligheidsdeursluiter zijn het extra vergrendelpunt en de ruststroomsluit-plaat geïntegreerd.

 • 3

  142

  222 45

  160

  4216

  65

  De bevestiging van deur-sluiters op deurblad en omlijsting van branddeu-ren bij aanwending van montageplaat A120.

  Schema toont Belgisch rechtsdraaiende deur (DIN links).

  dankzij zijn aantrekkelijk geïntegreerd design en vormt in vergelijking met andere oplossingen voor brand- en nooduitgangen de esthetisch meest geslaagde oplos-sing. Het spreekt vanzelf dat de DC700G-FT eveneens alle voordelen van ASSA ABLOY deursluiters bezit op het niveau van techniek, comfort en betrouwbaarheid.

  Bovenop de opwaardering van branddeuren met nood-vergrendeling (en vluchtwegtechniek) openen de ASSA ABLOY veiligheidsdeursluiters ook nieuwe mogelijkhe-den: vergrendeling bij de upgrade van een toegangscon-trole bij branddeuren en vergrendeling van sasdeuren. De ASSA ABLOY veiligheidsdeursluiter weet te bekoren

  Een vergrendelde deur kan altijd aan de hand van een vluchtdeurbesturing worden ontgrendeld.

  De ASSA ABLOY veilig-heidsdeursluiter kan ook bij een opwaarde-ring door middel van toe-gangscontrole van brand-deuren worden gebruikt.

  Aantrekkelijk design,extra functies

  3 Functie

  Bij initiële aanwending van montageplaat A120, kun-nen bestaande boorgaten voor veiligheidsdeursluiter DC700G-FT aangewend worden! Via speciale monta-geplaten kan u bovendien ook de beschikbare boor-gaten van de glijarm gebruiken. De goedkeuring als branddeur blijft ook na de upgrade behouden!

 • DC700G-FT

  727485 200

  114

  65 16

  16048

  3166

  ,5

  59

  40,5

  F

  10

  8 6 1 133 41162-CPD-0464 EN 1154:1996+A1:2002

  Abloy OYPO Box 10880101 Joensuu,Finland

  ASSA ABLOY DC700G-FT ∙ ASSA ABLOY deursluiter met CAM-technologie, verleng-

  de montageplaat en geïntegreerd dagslot, verlengde glijarm met geïntegreerde ruststroomsluitplaat

  ∙ Geschikt voor upgrade van branddeuren ∙ Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 3-6 ∙ Ruststroomsluitplaat 332 (getest in overeenstem-

  ming met de Duitse richtlijn voor elektrische vergren-delsystemen voor deuren in vluchtroutes)

  ∙ Voor enkele deuren met breedte tussen 850 en 1200 mm

  Kenmerken DC700G-FT ∙ Geïntegreerde ruststroomsluitplaat 332 in ver-

  lengde glijarm ∙ Geïntegreerd dagslot 807 op verlengde montage-

  plaat ∙ Met 4m aansluitkabel ∙ Verzonken montage of opbouwmontage van de

  bedrading ∙ Geschikt voor brand- en rookwerende deuren ∙ Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren ∙ Deurbladmontage aan scharnierzijde ∙ Variabel instelbare sluitkracht ∙ Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping trap-

  loos regelbaar ∙ Thermodynamische ventielen voor een consistente

  werking ∙ Tot 14 mm in de hoogte verstelbare as ∙ Standaardkleuren: zilver EV1

  Kenmerken vluchtdeurvergrendeling ∙ Houdkracht van 2000 N ∙ Voorplaat dagslot traploos instelbaar tussen 12 en

  17 mm ∙ Dagslot horizontaal instelbaar tussen -3 mm en

  +6 mm ∙ Dagslot (dagschoot) kan verticaal versteld worden

  in stappen van 4 mm (-4/ 0/ +4/ +8) ∙ Ruststroomsluitplaat met FaFix®, verstelbaar over

  2 mm (0.5 mm stappen)

  Kenmerken glijarm ∙ 2 mm in hoogte verstelbaar ∙ Onzichtbare bevestiging

  4 Technische specificaties

 • DC700G-FTTechnische specificaties

  Variabel instelbare sluitkracht EN 3-6

  Maximale deurbreedte 850 mm - 1200 mm

  Rook- en brandwerende deuren Ja

  Draairichting deur links-/rechtshandige

  Montage op deurblad aan scharnierzijde Ja

  Sluitsnelheid Variabel tussen 170°-0°

  Eindslag Variabel tussen 15°-0°

  Openingsdemping Variabel boven 75°

  Openingshoek scharnierzijde ca. 170°

  Gecertificeerd volgens EN 1154

  CE gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden Ja

  Montageplaatafmetingen zie maattekeningen

  Afmetingen van de glijarm zie maattekeningen

  Ruststroomsluitplaat

  Houdkracht 2000 N

  Aansluitspanning 12 V DC / 24 V DC

  Stroomafname 190 mA / 12 V; 95 mA / 24 V

  Tolerantie aansluitspanning +/- 10 %

  Temperatuurbereik -15 °C tot +40 °C

  Schakelcapaciteit van signalisatiecontact 24V, 1 A

  Terugmeldcontact, niet potentiaalvrij Ja

  Veiligheidsdiode Ja

  Gekeurd conform EltVTR*

  Toegelaten systeem in overeenstemming met EltVTR* effeff vluchtwegstuureenheden

  Specificaties voor DC700G-FT Toebehoren: Kleur:ASSA ABLOY deursluiter met CAM-technologie, verlengde montageplaat en geïntegreerd dagslot, glijarm met geïntegreerde effeff-ruststroomsluitplaat 332, 12V DC of 24V DC. Doorlopende afdekkap voor deursluiters en glijarmen; geschikt voor upgrade van branddeuren. ∙ Sluitkracht traploos regelbaar, kracht EN 3-6 ∙ Deursluiter toegelaten volgens EN 1154, met

  CE-keurmerk ∙ Ruststroomsluitplaat, getest in overeenstemming

  met de Duitse richtlijn voor elektrische vergrendel-systemen voor deuren op vluchtroutes

  ∙ Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping trap-loos instelbaar dmv regelvijzen achter afdekkap

  ∙ Geschikt voor brand- en rookwerende deuren ∙ Aanbevolen deurbreedte: minimaal 850 mm - max.

  1200 mm ∙ Voorplaat dagslot traploos instelbaar tussen 12 en

  17 mm ∙ Dagslot horizontaal instelbaar tussen -3 mm en

  +6 mm ∙ Dagslot kan verticaal versteld worden in stappen

  van 4 mm (-4/ 0/ +4/ +8) ∙ Ruststroomsluitplaat met FaFix®, verstelbaar over

  2 mm ∙ Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren ∙ Deurbladmontage aan scharnierzijde

  £ Uitdikkingsplaat voor glijarm ASSA ABLOY (smalle opdek), 5 mm: DCFA01

  £ Uitdikkingsplaat voor glijarm, 5 mm, voor boorpatroon andere producenten: DCFA03

  £ Uitdikkingsplaat voor glijarm ASSA ABLOY (brede opdek), 15 mm: DCFA02

  £ Uitdikkingsplaat voor glijarm, 15 mm, voor boorpatroon andere producenten: DCFA04

  £ Montageplaat glij-arm ASSA ABLOY of andere producenten, 5 mm, voor smalle omlijsting: DCFA05

  £ Montageplaat glij-arm ASSA ABLOY of andere producenten, 15 mm, voor smalle omlijsting: DCFA06

  £ Zilver EV1

  Technische specificaties

  * EltVTR: Duitse "Richtlinie über elektrische verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen"

  5 Technische specificaties

 • DC700G-FTSchematische weergave met afmetingen

  114

  816

  42

  Benodigde ruimte op de deuren voor standaard-montage aan scharnier-zijdeSchema toont Belgisch rechtsdraaiende deur (DIN links)

  1665

  max 6

  485110

  142 160

  42 65

  16

  200

  Montageafmetingen in overeenstemming met EN1154, bijlage 1, deurbladmontage aan scharnierzijdeSchema toont Belgisch rechtsdraaiende deur (DIN links)

  6 Technische specificaties

 • DC700G-FTToebehoren

  AanwijzingDe posities van de vergrendelelementen op de glij-arm en de montageplaat zijn zodanig ontworpen dat de ruststroomsluitplaat en het dagslot correct uitge-lijnd zijn, wanneer zij in een vlak aansluitende positie geïnstalleerd zijn.De afstelmogelijkheden van de ruststroomsluitplaat (FaFix®) van +/- 1 mm en van het dagslot van +6/-3 mm houden in dat kleine maatverschillen gecompenseerd kunnen worden.

  727

  485

  200

  685

  1130

  215

  Uitdikkingsplaat DCFA01Voor montage van een ASSA ABLOY glijarm.Voor gebruik bij deuren met een smalle opdek en een max. opleg van 8 mm.

  5

  65

  16

  42

  727

  485

  200

  685

  1130

  2115

  Uitdikkingsplaat DCFA02Voor montage van een ASSA ABLOY glijarm. Voor gebruik bij deuren met een brede opdek en en max. opleg van 18 mm.

  65

  1642

  15

  5

  727

  485

  200

  685

  21

  1130

  30 30 30 30

  428,5428,5

  Uitdikkingsplaat DCFA03Voor montage van de glijarm in bestaande boorgaten van andere producenten, voor vlak aansluitende deuren en deuren met smalle opdek en een opleg tot 8 mm.

  5

  65

  16

  42

  15

  727

  485

  200

  685

  21

  1130

  30 30 30 30

  428,5428,5

  Uitdikkingsplaat DCFA04Voor montage van de glijarm in een bestaand boorpatroon van andere producenten, voor deu-ren met brede opdek en een opleg tot 18 mm.

  65

  1642

  15

  Bij deuren met een overlappend deurblad (smalle of brede opdek) moeten de onderstaande dikteplaten worden gebruikt om er voor te zorgen dat de op elkaar geplaatste glijarm en montageplaat vlak op elkaar aansluiten.

  7 Technische specificaties

 • DC700G-FTToebehoren

  5

  727

  485

  200

  685

  2120

  40

  30 30 30 30

  428,5428,5

  Montageplaat DCFA05Montageplaat voor smalle omlijsting. Voor montage glijarm volgens boorpatroon van ASSA ABLOY of van andere producenten. Voor gebruik bij deuren met een smalle opdek en een max. opleg van 8 mm.

  5

  16

  5242

  137

  15

  727

  485

  200

  685

  21

  2040

  30 30 30 30

  428,5428,5

  Montageplaat DCFA06Montageplaat voor smalle omlijsting. Voor montage glijarm volgens boorpatroon van ASSA ABLOY of van andere producenten. Voor gebruik bij deuren met een brede opdek en een max. opleg van 18 mm.

  15

  16

  5242

  137

  Beschrijving Artikelcode

  Veiligheidsdeursluiter model DC700G-FT, compleet, 24V DC, zilver EV1

  DC700F001F1EV1-

  Veiligheidsdeursluiter model DC700G-FT, compleet, 12V DC, zilver EV1

  DC700F001E1EV1-

  Uitdikkingsplaat 5 mm voor deuren met smalle opdek, zilver EV1

  DCFA01-----EV1-

  Uitdikkingsplaat 15 mm voor deuren met brede opdek, zilver EV1

  DCFA02-----EV1-

  Beschrijving Artikelcode

  Uitdikkingsplaat 5 mm voor boorpatroon van glijarm van andere producenten zilver EV1

  DCFA03-----EV1-

  Uitdikkingsplaat 15 mm voor boorpatroon van glijarm van andere producenten, zilver EV1

  DCFA04-----EV1-

  Montageplaat, 5 mm, voor smalle omlijsting, zilver EV1

  DCFA05-----EV1-

  Montageplaat, 15 mm, voor smalle omlijsting, zilver EV1

  DCFA06-----EV1-

  34 35Deursluiters Deursluiters

  420624

  110

  75

  A140

  DC640Schematische weergave met afmetingen

  127 485

  142 160

  16

  4268

  16 42

  142 160

  68

  127 485

  16

  11

  128 160

  68

  127 485

  Montage op deurbladSchema toont Belgisch rechtsdraaiende deur (DIN links).

  Afmetingen voor mon-tage op omlijsting aan scharnierzijde met glij-armSchema toont Belgisch rechtsdraaiende deur (DIN links).

  Afmetingen voor mon-tage op deurblad aan scharnierzijde met glij-armSchema toont Belgisch rechtsdraaiende deur (DIN links).

  Afmetingen voor monta-ge op omlijsting aan tegenscharnierzijde met glijarmSchema toont Belgisch linksdraaiende deur (DIN rechts).

  42

  68

  16

  max. 15

  Toebehoren

  Beschrijving Artikelcode

  DC640 kracht EN 3–6 / kracht EN 3-4, zilver EV1 DC640------EV1-

  DC640 kracht EN 3–6 / kracht EN 3-4, witvgl. RAL 9016

  DC640------9016

  DC640 kracht EN 3–6 / kracht EN 3-4, bruinvgl. RAL 8014

  DC640------8014

  DC640 kracht EN 3–6 / kracht EN 3-4, zwartvgl. RAL 9005

  DC640------9005

  DC640 kracht EN 3–6 / kracht EN 3-4,RAL-kleuren op aanvraag

  DC640------XXXX

  Vrijloop schaararm L690, zilver EV1 DCL690-----EV1-

  Vrijloop schaararm L690, wit vgl. RAL 9016 DCL690-----9016

  Vrijloop schaararm L690, bruin vgl. RAL 8014 DCL690-----8014

  Vrijloop schaararm L690, zwart, vgl. RAL 9005 DCL690-----9005

  Vrijloop schaararm L690, RAL-kleuren op aanvraag DCL690-----XXXX

  Vrijloop glijarm G694, zilver EV1 DCG694-----EV1-

  DC640Schematische weergave met afmetingen

  1642

  142 160

  65

  247 45

  142

  247 45

  160

  4216

  65

  Afmetingen voor mon-tage op deurblad aan scharnierzijde met schaararmSchema toont Belgisch rechtsdraaiende deur (DIN links).

  Afmetingen voor mon-tage op omlijsting aan tegenscharnierzijde met schaararmDeursluiter op omlijsting aan tegenscharnierzijde. Schema toont Belgisch linksdraaiende deur (DIN rechts).

  Beschrijving Artikelcode

  Vrijloop glijarm G694, wit, vgl. RAL 9016 DCG694-----9016

  Vrijloop glijarm G694, bruin vgl. RAL 8014 DCG694-----8014

  Vrijloop glijarm G694, zwart vgl. RAL 9005 DCG694-----9005

  Vrijloop glijarm G694, RAL-kleuren op aanvraag DCG694-----XXXX

  Aansluitingsdoos met kabeloverbrenger A140 DCA140-----40

  Vlakke montageplaat A130, zilver EV1 DCA130-----EV1-

  Vlakke montageplaat A130, wit, vgl. RAL 9016 DCA130-----9016

  Vlakke montageplaat A130, bruin, vgl. RAL 8014 DCA130-----8014

  Vlakke montageplaat A130, zwart, vgl. RAL 9005 DCA130-----9005

  Vlakke montageplaat A130, RAL-kleuren op aanvraag DCA130-----XXXX

  Hoekmontageplaat A104, zilver EV1 DCA104-----EV1-

  Hoekmontageplaat A104, wit, vgl. RAL9016 DCA104-----9016

  Hoekmontageplaat A104, bruin, vgl. RAL 8014 DCA104-----8014

  Hoekmontageplaat A104, zwart, vgl. RAL 9005 DCA104-----9005

  Hoekmontageplaat A104, RAL-kleuren op aanvraag DCA104-----XXXX

  10 485505

  242,5 242,5

  1523

  9

  10 485505

  30 137

  4216

  52

  713

  65( )

  65

  8

  15

  23

  8116

  Vlakke montageplaat A130Voor glijarm G694.

  Hoekmontageplaat A104Voor glijarm G694.

  8 9Deursluiters Deursluiters Deursluiter met tandradheugelCompact en handig

  ASSA ABLOY deursluiters met tandradheugel (rack&pinion) onderscheiden zich door hun com-pacte vorm. Daarnaast zijn ze veelzijdig door hun conventionele tandradheugel technologie.

  Deze technologie werkt op basis van een tandheugel of rechte getande lat (rack) en een tandwiel of ge-tand rondsel (pinion) waarin de as van de deurslui-terarm past. Bij het openen van de deur draait de as van de arm in het rondsel dat op zijn beurt in de tandlat haakt. Zo treedt een mechanisme in werking dat zorgt voor het opspannen van de veer binnen in het pomplichaam. Bij het loslaten van de deur zal de veer zich ontspannen waardoor de deur sluit.

  ASSA ABLOY deursluiters met tandradheugel zijn geschikt voor diverse toepassingen. De tech-nologie zal u overtuigen.

  1 Deursluiters

  DeursluitersTechnische catalogus

  ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

  8 Technische specificaties

 • Elektrische vergrendelingen van deuren op vluchtwegen

  Het gebruik van bijkomende elektrische vergrende-lingen is zinvol wanneer de vluchtdeur effectief tegen misbruik moet worden beschermd. De deur wordt bij-voorbeeld met een veiligheidsdeursluiter extra bevei-ligd, naast een gewoon slot. In noodgevallen kan ze via de noodopeningsknop op de vluchtwegstuureenheid, die naast de deur is aangebracht, worden geopend. Door het indrukken van de noodknop of het breekglas wordt de psychologische drempel verhoogd, en ook onopzettelijk openen wordt uitgesloten. Bovendien kunnen zulke systemen met een centraal weergave- en bedieningspaneel worden bewaakt. De beheerder kan daarbij bijvoorbeeld met een sleu-tel de deur te allen tijde en zonder het activeren van een alarm openen. Er kan in hetzelfde geval ook ge-bruik gemaakt worden van een timer of toegangscon-trolesysteem.

  Elektrische vergrendeling van deurenop vluchtwegen

  De Europese normeringscommissie werkt momenteel aan de definitieve formulering van de normen voor elektrische vergrendelingssystemen bij nooduit- gangen (prEN 13367 en prEN 13633), die na de publicatie en het verstrijken van de overgangsperiode de Duitse richtlijn EltVTR zullen vervangen.

  Naast het beantwoorden aan de veiligheidsnormen bij de productie van een systeem is regelmatig onder-houd een belangrijke factor bij het behoud van de veiligheid en betrouwbaarheid. Daarom moet het systeem op regelmatige basis worden getest.

  9 Deursluiters op vluchtwegen

 • Vluchtdeurbeveiliging voor de opwaardering van branddeuren naar Duits model

  Het opwaarderen van branddeurenConform de meest recente mededeling van het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT) vervalt de algemene opwaardering van elektrische vergrende-lingselementen aan branddeuren. Sinds januari 2010 moet de mogelijkheid van een opwaardering via mag-neten, onder andere bij nieuwe goedkeuringen in de typegoedkeuring (document A) van de deur worden vastgelegd en moeten specifieke bevestigingspunten voorzien zijn. Dit bemoeilijkt aanzienlijk de opwaarde-ring. De veiligheidsdeursluiter maakt gebruikt van de vaak beschikbare, genormaliseerde bevestigingspun-ten (boorsjabloon conform DIN EN 1154: (bijlage 1) en is dus op bijna elke branddeur met glijarmdeurslui-ter probleemloos te installeren zonder de typegoed-keuring van de deur in het gevaar te brengen.

  Beveiliging in de vluchtrichting In de vluchtrichting wordt een deur bijkomend via een deursluiter met geïntegreerde vluchtwegvergrende-ling dichtgehouden. De voeding en de besturing van het vergrendelingselement geschiedt via de vlucht-deurstuureenheid. De deur kan altijd aan de hand van een noodstopknop worden ontgrendeld. Daarbij wordt het alarm optisch en akoestisch geactiveerd. De vrijgave van het alarm moet via een sleutelschakelaar op de deurterminal worden uitgevoerd.

  Geautoriseerd deurgebruik via een sleutel Een geautoriseerd gebruik van de beveiligde deur

  in de vluchtrichting geschiedt aan de hand van een sleutel die de geïntegreerde sleutelschakelaar van de vluchtddeurstuureenheid bedient. Op dezelfde wijze kunnen ook de continue autorisatie, hervergrendeling en alarmvrijgave worden uitgevoerd. Voor het gebruik tegen de vluchtrichting in wordt de sleutelschakelaar aan de buitenzijde gebruikt.Bovendien kan het paniekslot worden ontgrendeld.

  Controle van de deuropeningstijdTijdens de tijdelijke opening wordt de deuropenings-tijd gecontroleerd. Na afloop daarvan weerklinkt een herinneringssignaal (zogeheten pre-alarm). Als dit wordt genegeerd, wordt het deuralarm geactiveerd en blijft het geactiveerd totdat het alarm wordt terug-gezet. Daarbij zijn de tijd voor tijdelijke opening, pre-alarm en deuralarm individueel instelbaar. Als de deur voor het verstrijken van de vrijgavetijd wordt gesloten, wordt de deur automatisch opnieuw vergrendeld en beveiligd.

  Koppeling met brandalarm Voor de aansluiting van een brandmeldingssys-teem zijn op basis van de gekozen oplossing één of meerdere ingangen beschikbaar. Bij het activeren van het brandmeldingssysteem wordt de vluchtdeurbe-veiliging ontgrendeld en wordt gelijktijdig een alarm geactiveerd. Door het terugzetten van het brandmel-dingssysteem wordt het alarm automatisch gereset en wordt de deur opnieuw vergrendeld.

  Functie:

  Systeemoverzicht

  Paniekslot

  Veiligheidsdeursluiter (scharnierzijde)

  Vluchtdeur-stuureenheid (nooduit-gangcontrole)

  Sleutel-schakelaar (toegangs-controle)

  Stroomtoevoer(230 V AC)

  Brandalarm of deurstatus

  Zeichnung

  10

 • Prod

  uctk

  enm

  erke

  n en

  afb

  eeld

  inge

  n on

  der v

  oorb

  ehou

  d va

  n w

  ijzig

  inge

  n en

  dru

  kfou

  ten

  - DC7

  00G

  -FT-

  ASS

  A AB

  LOY-

  2012

  09-1

  -NL

  ASSA ABLOY

  Heide 9B-1780 WemmelTel. +32 2 247 79 11Fax +32 2 216 17 [email protected]

  www.assaabloy.be

  ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

  www.assaabloy.com