ASRO/CT 383 Managementul inovării

of 21 /21
29.11.2012 ASRO/ CT 383 1 ASRO/CT 383 Managementul inovării Asociaţia de Standardizare din România Asociaţia de Standardizare din România Organismul Naţional de Standardizare Organismul Naţional de Standardizare

Embed Size (px)

description

SR. A O. ASRO/CT 383 Managementul inovării. Asociaţia de Standardizare din România Organismul Naţional de Standardizare. SR. A O. Propunere de temă nouă. Elaborarea unui standard naţional ,, Model de dezvoltare a afacerii prin inovare ’’, - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ASRO/CT 383 Managementul inovării

Page 1: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 1

ASRO/CT 383 Managementul inovării

Asociaţia de Standardizare din România Asociaţia de Standardizare din România Organismul Naţional de StandardizareOrganismul Naţional de Standardizare

Page 2: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 2

Propunere de temă nouă

Elaborarea unui standard naţional

,,Model de dezvoltare a afacerii prin inovareModel de dezvoltare a afacerii prin inovare’’,

în cadrul proiectului lansat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică

,,Dezvoltarea capacităţii ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării şi al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile’’.

Page 3: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 3

Documentare

83 surse de documentare

documente de standardizare existente la nivel european sau internaţional referitor la modul de dezvoltare a afacerii prin inovare

documentare asupra stadiului actual reflectat în literatura de specialitate la nivel naţional şi internaţional

Page 4: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 4

Raport de cercetare documentară privind elaborarea standardului naţional “Model de dezvoltare a afacerii prin inovare”

2 secţiuni Standardizarea în domeniul managementului inovării la nivel

european Situaţia actuală reflectată în alte lucrări decât standardele şi

documentele de standardizare la nivel naţional, european şi internaţional

11 capitole 198 pagini 500 expl. tiparite

Page 5: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 5

Înfiinţare CT

CT 383 - Managementul inovării

CEN/TC 389 - Innovation Management

Domeniu de activitate

Standardizarea instrumentelor, metodelor, abordărilor şi practicilor care facilitează încorporarea inovării în procesele organizaţiilor, inclusiv toate tipurile de inovare împreună cu aspectele aferente, precum şi corelarea cu alte mecanisme de inovare din activitatea de cercetare şi dezvoltare.

Page 6: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 6

Ca urmare a cercetării documentare s-au stabilit constituirea unui CT cu o reprezentativitate cât mai mare în vederea rezolvării optime a temei de proiect

A fost necesar elaborarea de instrucţiuni de lucru privind înfiinţarea şi desfăşurarea lucrărilor

IL - 1.0.0-03 Înfiinţarea şi funcţionarea CT 383 ,,Managementul inovării’’

IL - 1.0.0-04 Mod de evaluare şi selectare a membrilor CT383 ,,Managementul inovării’’

Înfiinţare CT

Page 7: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 7

•91 instituţii au fost identificate ca posibil interesate de a participa la activitatea de standardizare din cadrul ASRO/CT 383

•91 persoane au răspuns pozitiv invitaţiei de participare

s-au transmis invitaţii pentru a participa la constituirea CT

•56 persoane au răspuns prin transmitere CV,

Lansarea invitaţiei de participare la activitatea ASRO/CT 383

Page 8: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 8

Identificare Membri CT 383

42 persoane au fost selectate să facă parte din CT 383

39 persoane au participat la şedinţa de constituire a CT 383

34 membrii activi la acesta data în CT 383

Page 9: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 9

Componenţa comitetului tehnic ASRO/CT 383

Preşedinte: Alexandru Strenc

Secretar Expert ASRO: Eugenia Aghinii Expert ASRO: Florica-Elena Ionescu

CT 383 a avut ca obiectiv imediat elaborarea unui standard naţional pe părţi ,,Model de dezvoltare a afacerii prin inovare’’

Perioada de realizare 01.05.2012 – 30.11.2012 214 zile calendaristice - 150 de zile lucrătoare

Page 10: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 10

Organizare CT 383

CT 383

GL 1Managementul

inovării

GL 2Managementul

proprietăţiiintelectuale

GL 3Transfer tehnologic

GL 4Evaluarea capabilităţii

de inovare

GL 1 7 membrii + moderator dl Ionel Popa

GL 2 6 membrii + moderator dl Florinel Tudorache

GL 3 8 membrii + moderator dna Cornelia Popescu

GL 4 8 membrii + moderator dna Carmen Ghiţuleasa

Presedintele CT 383 – Alexandru Cristian Strec

Secretariat GL1 şi GL 4 Florica-Elena Ionescu

Secretariat GL2 şi GL 3 Eugenia Aghinii

Page 11: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 11

Etape de elaborare a SR 13547

Etapa preliminară 04-30 mai Etapa AP 01-30 iunie Etapa PC 01 iulie-07 septembrie Etapa PA 08 septembrie-07 noiembrie Etapa PS 08-29 noiembrie

Page 12: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 12

Activitate desfăşurată pentru elaborare SR 13547

Şedinţe desfăşurate de CT383 şedinţe CT 383.doc5 şedinţe CC (Comitet Coordonator) 39 şedinţe GL (Grup de Lucru)

Corespondenţă asigurată de secretariat ASRO/CT 383

1. corespondenţă primită 752 e-mail

2. corespondenţă transmisă 505 e-mail

3 corespondenţă încărcatăpe platforma electronică decomunicare (ftp.asro.ro) 65 documente

Page 13: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 13

Ancheta publicăSR 13547

07.09.2012 lansare în anchetă publică a SR 13547

Acţiuni întreprinse:- anunţ în Buletinul Standardizării- anunţ pe pagina de internet ASRO- informare prin news letter aproximativ 10000 abonaţi la news letter

ASRO

- Solicitări ale prSR 13547 din partea factorilor interesaţi 27

Page 14: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 14

SR 13547-1:2012 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare.

Partea 1: Managementul inovării. Principii generale şi linii directoare (32 pag.)

SR 13547-2:2012 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare.

Partea 2: Managementul proprietăţii intelectuale. Principii generale şi linii directoare (44 pag.)

SR 13547-3:2012 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare

Partea 3: Transfer tehnologic. Principii generale şi linii directoare (64 pag.)

SR 13547-4:2012 Model de dezvoltare a afacerii prin inovare Partea 4: Evaluarea capabilităţii de inovare şi a

performanţei managementului inovării (44 pag.)

Page 15: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 15

SR 13547-1:2012

Prezentul standard furnizează principii şi linii directoare pentru implementarea şi menţinerea unui management al inovării într-o organizaţie.

Standardul se aplică tuturor tipurilor de organizaţii publice sau private, indiferent de domeniul de activitate şi de mărimea acestora.

De asemenea, poate să fie aplicat organizaţiei ca întreg, în toate domeniile şi la toate nivelurile acesteia, precum şi funcţiilor, proiectelor şi activităţilor specifice.

Page 16: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 16

SR 13547-2:2012

Acest standard stabileşte principii generale şi linii directoare pentru managementul proprietăţii intelectuale.

Prevederile din acest standard se referă la : cadrul organizaţional de desfăşurare a procesului de

management al proprietăţii intelectuale la nivelul unei organizaţii,

obiectele proprietăţii intelectuale şi protecţia acestora, procesul de management al proprietăţii intelectuale şi relaţia dintre standarde şi drepturile de proprietate

intelectuală.

Page 17: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 17

SR 13547-3:2012

Prezentul standard stabileşte : elementele componente ale transferului tehnologic, metodologia de desfăşurare a activităţilor specifice de transfer

tehnologic astfel încât să realizeze legătura între managementul inovării, managementul proprietăţii intelectuale şi evaluarea capabilităţii de inovare ale unei organizaţii,

precum şi rolul entităţilor de transfer tehnologic, respectiv rolul brockerului de tehnologii în realizarea transferului

tehnologic. Acest standard cuprinde în anexe exemple de formulare

referitoare la procedurile de transfer tehnologic compatibile cu procedurile de transfer tehnologic la nivel european şi internaţional.

Page 18: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 18

SR 13547-4:2012

Acest standard stabileşte o metodologie sistematică de evaluare a capabilităţii de inovare şi a performanţei managementului inovării pentru o organizaţie în scopul creşterii competitivităţii acesteia.

Metodele de evaluare recomandate în acest standard se pot aplica oricărui tip de organizaţie.

Pentru organizaţii, evaluarea capabilităţii lor de inovare şi a performanţei managementului inovării conduce la identificarea de politici, strategii şi acţiuni de inovare având ca scop creşterea competitivităţii lor pe piaţă.

Page 19: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 19

Obiectivele ASRO/CT 383

Pe termen scurt

Promovarea celor patru părţi ale SR 13547, ca instrument la dispoziţia întreprinzătorilor pentru a cunoaşte rezultatele cercetării şi a le utiliza în propria afacere

Pe termen mediu şi lungParticiparea la activitatea de standardizare a

CEN/TC 389

Page 20: ASRO/CT 383 Managementul inovării

29.11.2012 ASRO/ CT 383 20

Activitatea CEN/TC 389

Page 21: ASRO/CT 383 Managementul inovării

Echipa ASRO implicată în proiect

Vă mulţumeşte pentre atenţia acordatăwww.asro.ro