Aparatul

of 38

 • date post

  07-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Aparatul

 • 8/18/2019 Aparatul fotoaerian.docx

  1/38

 • 8/18/2019 Aparatul fotoaerian.docx

  2/38

 • 8/18/2019 Aparatul fotoaerian.docx

  3/38

  Aparatul fotoaerian. in vederea intocmirii planurilor topograce, aero- fotograerea terenului se executa cu ajutorul unor aparate fotoaeriene spe ciale (camere aerofotogrammetrice). Spre deosebire de alte aparate de inregis trare fotograca de la inaltime a scoartei terestre, aparatele fotoaeriene desti nate a furniza fotograme (deci, fotograi pe care se pot face masuratori) au distanta focala / constanta, in orice conditii.

  Aparatul fotoaerian se asaza astfel incit sa fie cit mai aproape de centrul de greutate al

  avionului. El ocupa in cabina un spatiu cu dimensiunile de aproximativ 50 x 70 x 50 cm.

  Aparatul fotoaerian (fig. 36) se compune din urmatoarele parti camera 7! cu obiectivul "!

  caseta 3, dispozitivul de comanda 4, sistemul de transmisie 5! motorul electric 6 si suportul

  aparatului 7.

  #amerele aerofotogrammetrice pot fi cu film (60 $"0 m lungime) sau cu placi. %otogramele

   pe placi au avanta&ul ca nu se deformeaza! asigurind in acest mod o mai mare precizie a lucrarilor.

  Aparatul fotoaerian:

  1—camera;

  2— obiectivul;

  3 — caseta;

  4 — dispozitivul de comanda;

  5 —sistemul de transmisie;

  6— motorul electric;

  7—suportul;

 • 8/18/2019 Aparatul fotoaerian.docx

  4/38

  8—rama cadrului aplicat;

  9 — placa de presare;

  10 — pompa de presiune;

  11 —bobine de rulare si derulare.

   Aerooto!raierea pe supraata este folosita atunci cind suprafata care trebuie fotografiata are o latime mai mare decit poate fi cuprinsa intr'o singura trecere in zbor a avionului. aca latimea zonei este mare fotografierea se face pe mai multe benzi paralele! avind intre ele acoperiri transversale de 30.

  Aerofotografierea pe suprafata.

 • 8/18/2019 Aparatul fotoaerian.docx

  5/38

  %otogrammetria a ap*rut ca urmare a randamentului sc*zut pe care +l ofereau metodele

  clasice topografice de m*surare a suprafe,elor +ntinse -i reprezentarea acestora la diferite sc*ri.

  e asemenea aceast* problem* s'a accentuat +n momentul +n care construc,iile inginere-ti! a

  idroameliora,iilor ! sistematiz*rilor etc. au +nceput s* se dezvolte -i s* solicite +n permanen,*

  m*surarea topografic* a zonelor terestre -i reprezentarea acestora pe planuri topografice ($$00 / 

  $$000) ct mai repede -i mai precis posibil.

  eoarece metodele clasice topografice nu ofereau rapiditatea de care aveau nevoie lucr*rile

  inginere-ti tot mai intensive! pentru realizarea m*sur*torilor necesare -i elaborarea planurilor!

  s'a ot*rt c*utarea unor noi metode de m*surare mai rapide -i cu un randament mai mare. Astfel

  s'a a&uns s* se foloseasc* tenica fotografie! pentru +nregistarea zonelor terestere pe suprafe,e ct mai

  mari! concomitent cu aplica,iile geometriei proiective -i perspective pentru stabilirea unor raporturi

  matematice +ntre fotografiile ob,inute -i obiectele fotografiate -i transformarea acestor imagini +n

   planuri -i *r,i topografice corespunz*toare zonelor fotografiate cu a&utorul unor aparate adecvate.

  %otogrammetria terestr1.2rimele aplica,ii ale fotogrammetriei la elaborarea unui plan

  topografic s'au f1cut pornindu'se de la ideile clasice ale topografiei prin intersec,ia +nainte grafic1.

  etoda +n sine const1 +n restituirea perspectivelor ob,inute din cele " sta,ii de fotografiere cu a&utorul

  m1sur1torilor de lungimi -i ungiuri f1cute pe cli-ee -i trasarea epurei de intersec,ie a razelor  omologe. %olosirea acestei metode era +n practic1 destul de greoaie! principala greutate o constituia

 • 8/18/2019 Aparatul fotoaerian.docx

  6/38

  identificarea punctelor omologe pe fotografiile luate din puncte da sta,ie destul de dep1rtate -i care

  fotografii prezentau aspecte diferite.

  %otogrammetria aerian1. 4n $5 adar a f1cut primele +ncerc1ri de fotografiere aerian1.

  #amerele au fost amplasate +n baloane libere sau diri&abile apoi +n avioane +ntre anii $0 -i $$8 de

  c1tre 9i:le (;usia)!9ardivo (nite)! =acconne? (%ran,a). #el care a pus bazele tenicii de fotografiere -i restitu,ie este austriacul =ceimpflug! care

  de la apari,ia baloanelor diri&abile a +n,eles avanta&ele pe care le poate aduce aceste fotografieri.Astfel

  c* pentru acoperirea fotografic* a unui teren! diri&area fotografierii trebuie s1 se fac1 dup1direc,ii

   paralele! la aceea-i altitudine! iar intervalele de fotografiere s1 fie constante! astfel c1 " fotografii

  successive s1 se acopere mai mult de &um1tate! iar distan,a +ntre " traiectorii vecine s1 fie astfel +nct

  s1 se acopere marginile benzilor.

  ezvoltarea rapid* a avia,iei -i a fotogrammetriei aeriene +n timpul primului r*zboi mondial

  are un rol considerabil +n utilizarea fotografiilor +nclinate din avion +n scopuri topografice.

  up1 cel de al doilea r1zboi mondial a ap1rut necesitatea punerii la punct a 1r,ilor -i a

   planurilor topografice +ntr'o form1 modern1 -i de o mare precizie. @dat1 cu acest1 necesitate -i

  metodele elaborate au suferit o serie de scimbari care au dus la ceea ce numim azi tenica modern1.

  Acest1 tenic1 modern1 este reprezentat1 de fotogrammetria digital1! aerofotografiere! care

  sunt +n curs de dezvoltare. %otogrammetria digital1 are ca avanta& principal faptul c1

  imaginea este digital! +nlocuindu'se astfel fotografiile.

   umele de fotogrammetrie provine din limba greac1 potos'lumin1! gramma'scriere iș

  metron' m1sur1

  ezvoltarea din ultimele decenii a electronicii i informaticii au creat posibilit1 i deș ț

  automatizare a aparatelor fotogrammetrice de m1surare i de prelucrare automat1 a datelor ș

  fotogrammetrice. %olosirea stereocomparatoarelor automate i a calculatoarelor electronice a creatș

  cadrul dezvolt1rii metodelor analitice de aerotriangulare i de exploatare a fotogramelor. >na dintreș

  cele mai importante realiz1ri este automatizarea complet1 a procesului de exploatare a fotogramelor 

  exploatate din aer i din cosmos pentru realizarea de 1r i aleș ț  21mntului  i ale altor planete.ș

  2rima camer1 fotografic1 metric1 a fost construit1 de inginerul militar francez Aim:

  aussedat +n anul $5$ -i folosit1 +n cadrul procedeului de ridicare denumit de el metrofotografia

  https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt

 • 8/18/2019 Aparatul fotoaerian.docx

  7/38

  (%igura$.$). ucr1rile lui au fost recunoscute la timpul lor -i sunt considerate ca primele aplica,ii ale

  fotografiei +n scopuri de cartografiere.

  Figura 1.1 2rimele fototeodolite

   

  Figura 1.2. @b,inerea primei fotografii aeriene.

   -irul de fotograme constituit dintr'o singur1 band1 orientat1 +n lungul unui anumit traseu!

  este o  

  metod1 de ridicare aerofotogrammetric1 la care se fotografiaz1 o suprafa,1 +ngust1 de

  teren de lungime mare. =e aplic1 de obicei +n lungul c1ilor de comunica,ie! apelor etc.! de'a

  lungul traseelor de studiat! +n vederea proiect1rii sau amena&1rii acestora. Aa fotografiere este necesar s1 se asigure o acoperire longitudinal1 (de aproxiplativ 60)! +n scopul ob,inerii

  efectului stereoscopic pe pereci de fotograme succesiveB

 • 8/18/2019 Aparatul fotoaerian.docx

  8/38

  Figura 1.4. irul de fotograme constituit dintr'o singur1 band1 orientat1 +n lungul unuiȘ

  anumit traseu.

    benzile de fotograme! care s+nt executate pe baza unui proiect de aerofotografiere! astfel ca

  s1 acopere +ntreaga suprafa 1 a zonei de cercetare cu mai multe benzi! se execut1 prin c1tevaț

  trasee paralele +ntre ele. 4n func,ie de metoda de exploatare a fotogramelor! acestea trebuie s1

  aib1 o acoperire longitudinal1 (pe aceea-i banda) de 60 ... 66  -i transversal1 (+ntre benzi) de

  30 ... 33 .

  Figura 1.5. Cenzile de fotograme care s+nt executate ca s1 acopere +ntreaga suprafa 1 aț

  zonei de cercetare cu mai multe benzi.

 • 8/18/2019 Aparatul fotoaerian.docx

  9/38

  =istemele fotogrametrice digitale sunt sisteme de exploatare a imaginilor digitale sau digitizate. ezvoltarea fotogrametriei a cunoscut transform1ri profunde determinate de progresele

  f1cute +n domeniile matematicii! fizicii i tenicii de calcul care au permis perfec,ionarea sistemelor ș

  de preluare a fotogramelor +n toate zonele spectrului electromagnetic! folosind senzori din ce +n ce

  mai performan,i! pe de o parte! precum i a tenicilor de preluare a unui volum din ce +n ce mai mareș

   pe de alta parte.

    %otogrametria digital1  prelucreaz1 imaginile digitale sau digitizate. =pecific acestor noi

  tenologii de fotogrametrie au ap1rut pe ling1 produsul tradi,ional care este arta! noi produse  precum i sistemele informa,ionale geografice (=

 • 8/18/2019 Aparatul fotoaerian.docx

  10/38

  4ntruct fiecare element al matricii reprezint1 un element de suprafa,1 vorbim de elemente

  imagine sau pixeli (de la picture element) mai degrab1 dect de puncte imagine (%igura 3.$).