Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

55
 Hc 07 Cbfy 80 Y* 86,00

Transcript of Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

Page 1: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 1/55

 Hc 07Cbfy 80

Y* 86,00

Page 2: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 2/55

Page 3: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 3/55

ñbfyo 80 bhko 9088Hczúcko Nkbfcfw f Jfkwk ]kgzoy

Fbâlko G#Yvhw Yojyknvfw

Aowë Hmyécko f Hlfthcjyf Yhdhl

Pfjyo Lvkq Phyyh Pfzfchzk

Wâl}kh ]hljk}kfqo, ]éckh Yojyknvfw, Kwhifl Yojyknvfw, Dflokwh

Lvpo, Bhcvfllh Ioyfnnko f Ykghyjo Vzkbvyh

Zéckh jf Ghwzyo Cf}fw Lkifyhzoyk

Zkvkzk Bhfoeh

Hch Glhvjkh G# H# Iyhcgo

Hcjyë Jfbhyxvk

Hcnflh ̂ kgdfy f Lovyjfw Nklifyzk

Ghbklh Mhnvcjfw f Wkl}hch Wúcfno

Ghbklh Mhnvcjfw, Wkl}hch Wúcfno f Hjykhco Hmocwo

Ghylh Ikhcgdk

Ghybfc Novlhyz

Gflwo ]kfkyh

Jhck Ihzzhnlkh

Jhckflh Phwwhyfllk

Fjvhyjo Jfbhyxvf

Mlè}ko Hczockhlk f ]k}khc Poczfw

Nhiykflh Th}kfy, Yoifyzh Qogghl f Wkl}kh Nhihw

Nkljh Hyhczfw

Nvkldfybf Bhcgkck

Avlkhch Ioyzolhkh

Avcko Wovqh

Lvgkhch f Bhygflo Wf}kolk

Bhnhl{ Jfbhyxvk

Bhykh Aowë Bhkh Bfcjocîh

Bhykch Golhmfyyo

Pykwgklh Lhcjyf

Yhxvfl Boyfco

Whcjyh Lhzzh

Whcjyh Loghzfllk

]hcfwwh Nhygkh jf Lkbh

^fcqfl Hyxvkzfzvyh

Ghh hyxff fcfy Yfch ]fh

FjkzoY GdFmF  e hc

Ue@hcih#gb#iyR

FjkzoYH jF GoCzFñjohcfh ihhh

Uhcfh@hcih#gb#iyR

 AoYCHlkwzH YFwpoCwè]Flfyc q hc

BzI 6;064"wp

YF]kwço  a aë f hh c

pYoAFzo nYèmkGo e fc Ugch@e#gb#iyR

pvIlkGkjHjFw e fc f yfch }fh

jkwzYkIvkîço }fah c f1

 ~~~#hyxfyhiy#gb#iy 

mozow e hc | ay yg |

hfhcy ~hh

FjkzoYH wHCIHz$ hc fyh ‗ bf+

yh g{ f hbfh acy, >94 gfcygf 8=#080":00 hyhhih $wp+

 cf $84+ 7706#=4 >6gch@hcih#gb#iy 

gca 07#69=#>99/0008">9#

 H f ft f ftg} h Fyhwhcih# zh h yhb hyqhh f f yfchihf ych fc}}$hyxf, fcfcfy, hhh, fgyhyf+xf f yfchiqhb f gbb hgy gb fyyfy# zft igy f f gcf f yfchihf hccghcf# H igh qh h f ft hx gc ÷ fyfybh gb hyqh y fgy h Fyhwhcih# o c gbybfc ff hgy yfh Fyh whcih f bhy bfh ayâgh ghiâ}f fhgy gb h lf c° ;#=80 ‗ jyf Hyh#

   z      e  o   j  f       n  c

Page 4: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 4/55

FJKZOYKHLhyxvkzfzvyhIYHWKL

Pyh xvfb hgdov xvf jfboyhbow bvkzo phyh gobfîhy ohco, hxvk fwzè h yfwpowzh# Hpyfwfczhbow o cowwo bhkoy $ovwfykh bfldoy+ zyhihldo# Fb zfbpo, ftzfcwço f xvhlkjhjf#

Wço bvkzow pyowwkochkw fc}ol}kjow, bvkzow f"bhklwzyoghjow, lknhîöfw, }kwkzhw, mozow, lh{ovzw### poy b,fwzh ë h yfhlkqhîço jo pykbfkyo hcvèyko jo wfnbfczofb cowwh yfnkço, vb iooe yfgdfhjo jf pyopowzhw jowbfldoyfw pyowwkochkw jh èyfh jf hyxvkzfzvyh, fcnfcdhykh,jfgoyhîço, jfwknc jf kczfykoyfw f phkwhnkwbo#

Wço 7: pyowwkochkw $fbpyfwhw/fwgykz÷ykow+ phyh }ogáfwgoldfy, hpyfgkhy, mhqfy goczhzo f goczyhzhy#

Opîöfw jf fwphîow f pyoafzow# Vb bhzfykhl jf lfkzvyhoiyknhz÷ykh, phyh }fy f gocwvlzhy f, poyxvf cço, golfgkochy(

ze whcFy"Gff

   z      e  o   j  f       n  c

Page 5: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 5/55

   z      e  o   j  f       n  c

   Y  f  c  h     o   ]      l   l  f   l  h

Page 6: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 6/55

   z      e  o   j  f       n  c

   z      e  o   j  f       n  c

Page 7: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 7/55

Page 8: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 8/55

Page 9: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 9/55

   z      e  o   j  f       n  c

Page 10: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 10/55

 Hczúcko Nkbfcfw f Jfkwk ]kgzoyFcfchyh, Hyxfyh f jfc f kcfyyf

Yh Ghhc}h, =9; | Hyhhih " wp  ~~~#yaf#gb#iy | yaf@bh#gb

zfl# $84+ 7::8#8:68

hghh h fbyfh GB kbiyh fb Hyhhih $wp+ Fgy÷y yfch wFwGoC $wcgh Gchih+ fb Hyhhih $wp+

pyaf f yfybh gb hbh H p Ghgxf5 h hfyfg}h yh}h h yhh cfych

fyfg}h yfácgh f 640 b¹ pfyfg}h yfácgh f :96 b¹

Gob bhkw jf 97 hcow jf ftpfykácgkh fb pyoafzow jf fcnfcdhykhf hyxvkzfzvyh h N-J Pyoafzow f Gocwzyvîöfw aè ftfgvzov jk}fywowzyhihldow pflo Coyofwzf Phvlkwzh# Ow pyomkwwkochkw záb vb lfxvf}hykhjo jf èyfhw jf hzvhîço, gobo1 jfwfc}ol}kbfczo jf pyoafzow,hgobphcdhbfczo f hjbkckwzyhîço jf oiyhw f jfwknc jf kczfykoyfw,wfbpyf pfywochlkqhcjo ow zyhihldow xvf lf}hb wvh hwwkchzvyh#

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

   B  h  x  v  f     f    f   l  f     y   ú  c     g  h  

Page 11: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 11/55

 Hbifch f xhy f bf fb Hyhh ih $wp+ # Ch , } h h gch gb ghgh h f yfh f gyyhxf yh wâ f hbifchh gb b ff f ybhhfb hyh yf ht ghh

â f g b f h f h bi f c h f} f# jf hx f hy h i hc fy g b f y f y f p f jh cg f ch yfh f f g hc ] h x hy hy h fge h gc h g b g h gh h f g ify yh y f y

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 12: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 12/55

Fbâlko G#Yvhw YojyknvfwFgy÷y f Hyxfyh

Yh Fgf h Gch, 9== | Hyhhih " wp  ~~~#fbyh#hyx#iy | hyxfbyh@#gb#iy 

zf# $84+ 7=98#;870

Ch hgbh, fhxf hyh h hfhcbh gb hyff yf}fh fb

 a f fb f f yyh fbhfyh# o xf xf fychqh

hbifcf cë f ghghh# H h, h fyqh }c f

 hq f biy, gyhc fhhgcgfhcf

Bfhfg Yhcc

Yff÷y h vch vc}hfb " ]hhyhâ $wp+

pyaf f bh yfácgh ftfghh fb a hhyfcf f bhfyhyg hyh bh hqfch ch yf f Hyhhih $wp+

Fbâlko Yvhw zfb vb fwzklopy÷pyko jf mhqfy hyxvkzfzvyh,

bhczfcjo vbh pfywochlkjhjfmoyzf f bhyghczf fb wfvwpyoafzow# Dè 78 hcow hzvh chèyfh, zyhqfcjo fb wfv poyzm÷lkohlnvcw jow bhkw hyyoahjow

pyoafzow hyxvkzfzúckgow jhgkjhjf# O hpykboyhbfczopyomkwwkochl, h ivwgh jf co}hwfgcolonkhw f h ftgflácgkh

co hzfcjkbfczo ho glkfczf,

hlëb jh gocwzhczf kczfnyhîçofczyf o pyoafzo f ftfgvîço jhoiyh, mhqfb jo hyxvkzfzo vbpyomkwwkochl gobplfzo xvf zfbyhqkjo ftgflfczfw ifcfmâgkowphyh xvfb jfwmyvzh jf wvh

hyxvkzfzvyh#

pfyfg}h f yfácgh fb gcbâc pfyfg}h f yfácgh fb gcbâc

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

   B  h  x  v  f     f    f   l  f     y   ú  c     g  h  

Page 13: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 13/55

Gcgf c}hyh bhygh yaf fh ah f ch ch ghf f Hyhhih $wp+# o yaf gch gb yhcf hcë f }y fb h hghh f fh fb # C fhxf, cfyy h ah gb ë"yf

 Hyxfyh gbfygh hyh yfhyhcf h" f gcyh gcfh# jfhxf hyh hcë f bhfyh cf cfyh h bhygh

o }bf bhyghcf fh ah f yh fbcch yhqfb f hyxfúcg ych

oyh÷y " phy÷xh whc Hcúc f H " Hyhhih $wp+ Fghh f f f}hy f hgf à a h B " Hyhhih $wp+

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

   m  o     o  1   A   Y   w     v        o   m  o     o  n  y   è        g  o

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 14: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 14/55

 Aowë Hmyécko f Hlfthcjyf YhdhlFcfcfy Hyúcb phhh

 H}# Ahxb pbf f zf, 440 Hyhhih " wp

gch@}fyfyhhhb#gb#iy  ~~~#}fyfyhhhb#gb#iy 

zf# $84+ 7=97#0:6>

Yfhlkqhy o wocdo jf zyhqfy h chzvyfqhphyh bhkw pfyzo, jf moybh plhcfahjh,fb wkjo o zyhihldo jow kybçow

fcnfcdfkyow hnyúcobow Aowë Hmyéckof Hlfthcjyf Yhdhl jvyhczf ow 84hcow jf hzvhîço fb phkwhnkwbo fbHyhîhzvih $WP+ f fb zojh yfnkço# Fbfvw pyoafzow, pykbhb poy hwwogkhy 

ow jk}fywow zkpow jf }fnfzhîçogobikchjow gob ow bhkw }hykhjowbhzfykhkw xvf gobplfbfczhb vbhyjkb jf moybh dhybúckgh, wfbpyf

bhczfcjo o bfwbo fxvklâiyko chzvyhloiwfy}hjow ch chzvyfqh# Plhwzkgkjhjff mvcgkochlkjhjf wço o yfwvlzhjo jowyoafzow hwwkchjow pflh jvplh#

hyh yaf f hhb fh yfácgh ych qhyhb bhg f }ffh, ftyhc gyf f ftyh fyfcf

yaf f hhb ftfgh fb 7j hyh }hqh gfcf

pyaf f hhb bhygh hgf à yfácgh fb gcbâc f Iy " $wp+

pyaf f yyh f ahyb yffcgh# vbh fcácgh c yaf hyúcb# Hfyy c fhxf

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

   H  y  x  v     }  o   p  f      o  h   l

   B  h  x  v  f     f    f   l  f     y   ú  c     g  h  

Page 15: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 15/55

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o    f  h  y  x  v     }  o    f      o  h   l   ]  f  y     f   m   l  o  y  h

yaf f hhb fb f fyf gbfbfch h hyxfyh yh hyh fh yfácgh

Ghcc f fghc gb ff ºh, gfygh y fyg f b }fyf

o h h b ë b h f tfc h } hy hc h f f g hc A hi g hif yh h h gb yxâ f h c h hh c h

o b ºh yq fh igh ë b ffbfc ffcgh cff yaff ahyb gcfbh}, hëb h iffqh h xfh ºh yqfb bihyc yfhthcf

 Ahyb }h hyh yfh h gch ftyh itc f g yhch xfbhyfhb h gygh yb÷y

péchc f ff ºh ghybf h ff ahyb

Ffbfc hyxfúcg gb ff ºh gb ghhyq , yfhyh yfhfyh f }h f fyyhgh gbfbfchb yaf hhâg ff fyf fh yfácgh

pyaf f hhb hyh fcyc f gch f yfh ftfychh yfácgh

pyaf f hhb gb gfygh }}h h c, ggh f hbfyh hchh

Page 16: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 16/55

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

   B  h  x  v  f     f  f   l  f     y   ú  c     g  h

Pfjyo Lvkq Phyyh Pfzfchzk Hyxf

Yh Bhy f Ihyy, 877 Hyhhih " wp

fyffch@#gb#iy 

zf# $84+ 7=99#=>66

Pfjyo Lvkq Phyyh Pfzfchzk ë hyxvkzfzo hzvhczf chgkjhjf jf Hyhîhzvih $WP+ f yfnkço dè 8= hcow#

 Cfwzf pfyâojo, jfwgoiykv f }fb hzvhcjo fb vbbfyghjo ihwzhczf pyobkwwoy1 fbpyffcjkbfczow

 phyh kc}fwzkjoyfw, jfwjf o jfwfc}ol}kbfczo jo  pyoafzo à hjbkckwzyhîço zozhl jh oiyh# Pyoafzowyfwkjfcgkhkw, gobfygkhkw, kcjvwzykhkw, gocwvlz÷ykowf glâckghw wf jfwzhghb poy vbh lkcnvhnfbhyxvkzfzúckgh xvf }hloykqh h }olvbfzykh f hwjkmfyfczfw zftzvyhw#

H kjfczkjhjf jo glkfczf ë h pfîh mvcjhbfczhl cozyhihldo jf Pfjyo Pfzfchzk# Poy kwwo, hw yfvcköfwcço zyhzhb hpfchw jf jhjow zëgckgow, bhw woiyfbojo jf }kjh f ow wocdow jo glkfczf, }kwhcjo àflhioyhîço jf vb pyoafzo pfywochlkqhjo#

yaf gbfygh hyh gâcgh f fyhh# lch yfh f yhcf hc f }y bhyghb h hghh

âg Yffcgh ]h li nhfyh gbfygh

pyaf gbfygh fb Hyhhih $wp+ " mhghh h Gâcgh jf Cfy{

whh f ffyh Gâcgh jf Cfy{ Ihcfy hhh à cybh f hgfihf " Gâcgh jf Cfy{

Page 17: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 17/55

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

yaf f yfácgh " mhghh cfggh

C }c, yfiht f f yfgfif bch chh fbih dbf zfhfy " p hbch f bch

whh f ahchy f }c

 èyfh ftfych f gch

 Ahyb gb h ychbfch f hch yghcyfh hgcgf h hbifcf

Page 18: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 18/55

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Wâl}kh ]hljk}kfqo, ]éckh Yojyknvfw,

Kwhifl Yojyknvfw, Dflokwh Lvpo,

 Bhcvfllh Ioyfnnko f Ykghyjo Vzkbvyh  Hyxfyh f kcfyyf

Yh jxf f Ghth, 8#786 Hyhhih " wp

}hf}hch@fyyh#gb#iy 

zf# $84+ 7=9:#974;

O fwgykz÷yko jf hyxvkzfzvyh Wâl}kh f ]éckh ë vb jow bhkwyfxvkwkzhjow jh gkjhjf jf Hyhîhzvih $WP+# H }hwzh ftpfykácgkh

 pojf wfy gobpyo}hjh pflow pyoafzow yfwkjfcgkhkw f gobfygkhkwftfgvzhjow pflo wflfzo nyvpo jf pyomkwwkochkw xvf hzvhb dè bhkwjf 94 hcow# Ow pyoafzow jo fwgykz÷yko záb gobo pykcgkphl mogo hhjhpzhîço jh oiyh ho fwzklo jf }kjh jo glkfczf, omfyfgfcjo iflfqh,gocmoyzo, pyhzkgkjhjf, hlkhcjo mvcgkochlkjhjf f fxvklâiyko, xvfwço h bhygh yfnkwzyhjh jo fwgykz÷yko# Hxvk, pyoafzo f jfgoyhîçowço pfcwhjow gocavczhbfczf#

Page 19: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 19/55

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 20: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 20/55

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

   H  y  x  v     }  o   p  f      o  h   l

Zéckh jf Ghwzyo Cf}fw Lkifyhzoyk  Hyxfyh f vyihcb

Yh Ghyhc f Hiyf, 9=8 Hyhhih " wp hchgc@#gb#iy 

zf# $84+ 7=99#466:

yaf gbfygh hyh h fbyfh f hy gcgch " mhghh Ghh f Gcy

cfyy Ghh f Gcy " Yfgf f hfcbfc

 èyfh f hqfy f yfácgh " Xxf yg f gch gb fh hyh ybhhfb f ghghh

kcfyy f ghh f g jfhf ff ºh gb ghghh i cfxf cfyh xxf f yfácgh

H hyxvkzfzh Zéckh Lkifyhzoyk pyogvyhvzklkqhy fb wfvw pyoafzow o fwzkloxvf wf fcghkth bfldoy co nowzo fhcwfkow jf wfvw glkfczfw, wfbpyfgob h pyfogvphîço jf vzklkqhy kjfkhwkco}hjoyhw f goczfbpoyécfhw,

  pyopoygkochcjo gocmoyzo, iflfqh fmvcgkochlkjhjf àw oiyhw#

Page 21: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 21/55

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

yaf gbfygh " wh f f}fc fb Hyhhih $wp+

ë"yf " kcfyy h f f}fc gb }h hyh bfqhcc

zff fbcc h f f}fc

zff bhgc h f f}fc

Page 22: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 22/55

hghh gbfygh hyh fgy÷y f gchihf f hfyh# jfhxf hyh yf ftfgh fb fyyh bfgh

fyfg}h yh}h Fâg Yffcgh Hbëygh $fb gcy+ Hnv $H}ghgh nfyh h vc+# vqh f ff f }y f hh ch hghh

H gocwzhczf hzvhlkqhîço zfgcol÷nkghf fwzëzkgh jh hyxvkzfzvyh, jfmkcf o

  powkgkochbfczo jo hyxvkzfzo ZkvkzkBhfoeh co bfyghjo jf zyhihldo# Gob70 hcow jf pyomkwwço, wfvw pyoafzow fwzço

 phvzhjow ch yhgkochlkqhîço jow pyogfwwowgocwzyvzk}ow f ch gooyjfchîço kczfnyhjhfczyf pyoafzo f oiyh# Doaf wfv fwgykz÷ykohwwkch h bhkoykh jow nyhcjfw fjkmâgkowyfwkjfcgkhkw f gobfygkhkw jh gkjhjf fbgocavczo gob hlnvbhw gocwzyvzoyhw#

Fâg Yffcgh nhyhc fb Hyhhih $wp+

Gcbâc Fhch " Gcac f h yyf yffcgh $fb gcy+

myfcqf df ghqh fb ]yhch $wp+

df pfec phhgf, fb Hyhhih $wp+

pfyfg}h yh}h Fâg Yffcgh phcb $fb gcy+

Xh{ df Y}fyh ghqh fb Achâ $wp+

Gcbâc kh " gcac f f yyf yffcgh $fb gcy+

Zkvkzk Bhfoeh Hyxf

Yh zyyf dbfb, 60; A# Ihcfyhcf Hyhhih " wp

bhyxfyh@fyyh#gb#iy 

zf# $84+ 7708#:4:;   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o      |   B  h  x  v  f     f  f   l  f     y   ú  c     g  h

Page 23: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 23/55

yaf f hbh Hyhhih wc

âg Yffcgh kiqh, fb Hyhhih $wp+ mh Bcyhc, fb Hyhhih $wp+

Fâg Hcyyh, fb Hyhhih $wp+

Fâg pyh Ihcfyhcf, fb Hyhhih $wp+ vchf zh GoG, fb Hyhhih $wp+

Gfcyh wxhyf, fb Hyhhih $wp+ " fb gcy

pyaf gbfygh " Ghth Fgcúbgh, fb Hyhhih $wp+

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o      |   B  h  x  v  f     f  f   l  f     y   ú  c     g  h

Page 24: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 24/55

 Hch Glhvjkh G# H# Iyhcgo  Hyxfyh f kcfyyf

Yh pfy, 74> Hyhhih " wp

hyxfhchghh@bh#gb

zf# $84+ 7708#>>99Gf# $84+ 487;#7880

Nyhjvhjh pflh Mhgvljhjfw Kczfnyhjhw Ifccfzz fb Hyxvkzfzvyhf Vyihckwbo h hyxvkzfzh ghykogh hpoyzov fb Hyhîhzvih $WP+co hco jf 8;4=# Pyoafzhy gob yhgkochlkjhjf, pyogvyhcjo hlkhy 

fwzëzkgh, mvcgkochlkjhjf, dhybockh f iob nowzo, fwzhw záb wkjohw pyfbkwwhw jow pyoafzow flhioyhjow poy Hch Glhvjkh Iyhcgo#

pyaf f yfácgh fb gcbâc gb hghh gcfbyécfh

Yfybh f yfácgh gb hbh f yfh gcyâh " Hyhhih $wp+

yaf f yfácgh fb gcbâc f Hyhhih $wp+#

yaf f yfácgh fb gcbâc f Hyhhih $wp+#bfyh gfhc gb b f

pyaf f yfácgh fb gcbâc f Hyhhih $wp+

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 25: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 25/55

O hyxvkzfzo Hcjyë Jfbhyxvk hzvh fb Ikyknvk f yfnkçodè 89 hcow, pyogvyhcjo vzklkqhy fb wfvw pyoafzow ofwzklo xvf wf havwzh bfldoy how hcwfkow jf wfvw glkfczfw,wfbpyf vzklkqhcjo kjfkhw kco}hjoyhw f gocdfgkbfczozëgckgo f dkwz÷ykgo $pfwxvkwh+, pyopoygkochcjo hwwkbmvcgkochlkjhjf f iflfqh àw wvhw oiyhw# H yfhlkqhîço jf vbhhyxvkzfzvyh gob yfwvlzhjow powkzk}ow ë mhzoy pykboyjkhlchw oiyhw gobfygkhkw, ocjf o glkfczf fwzhiflfgf owoiafzk}ow h wfyfb hlghcîhjow, ifb gobo o pñilkgo"hl}oh wfy hzkcnkjo, nhyhczkcjo hwwkb ftgflfczfw yfwvlzhjow#

yaf gbfygh " Gâcgh bëgh wh f f}fc

dh f fcyhh " bch f hch fb fhxfYfgf h gâcgh

 Hcjyë Jfbhyxvk  Hyxfyh f kcfyyf

Yh Hyf nhf, :07Iy " wphcyffbhyxhyxfyh@{h#gb

zf# $84+ 7=:9#8:66

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 26: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 26/55

 Hcnflh ̂ kgdfy f Lovyjfw Nklifyzk  Hyh pgh f jfcfy f kcfyyf

 Hyhhih " wpbh~gfy@fyyh#gb#iy | yfify@{h#gb#iy 

zf# $84+ ;>47#:074 | $84+ ;>48#=68;

}c f yfácgh " H hyff iyhcgh ybhb bh ihf cfyh hyh yfgfify fh fb gyf xf gcyhgfchb gb fg f fhbh f gyf }iyhcf C }c, biy f ëgh f byh h hh gb hybch# jfhxf hyh h fh f fgyh hhh iyf b÷}f

wiyf iá hc 60, fhxf hyh hyyhca f yh}yh

  H ghbh f ghh hc ghifgfyh gcfggchh fb fg fhbh pyaf f cfyy f ah f yh chc f ffc# o b÷}f ffch ffghbfcf y fh iycghb gb b}bfc }fygh

Pfywochlkqhy ow hbikfczfw f jozè"low jf gocmoyzo, mvcgkochlkjhjf,f, pykcgkphlbfczf, plhwzkgkjhjf# Fwzhw wço hw lkcdhw bfwzyhw jowpyoafzow gykhjow pflhw pyomkwwkochkw hyzkwzhw plèwzkghw Hcnflh^kgdfy f Lovyjfw Nklifyzk, xvf hnoyh gologhb wfv oldhy phyh lè jflèwzkgo fb jfwknc jf kczfykoyfw xvf yfnkwzyhb pflh wkcnvlhykjhjf

jf wfvw b÷}fkw f oiafzow# Gob fwwh lkcdh jf zyhihldo hplkghjo,hw pyomkwwkochkw hgyfjkzhb gocgfify hbikfczfw xvf yfmlfzfb ofwzklo jf }kjh jf wfvw glkfczfw# Goyfw, zfgkjow, oiyhw jf hyzf fb÷}fkw jf ëpogh bhyghb wfvw pyoafzow, wfahb flfw yfwkjfcgkhkwov gobfygkhkw#

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 27: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 27/55

Ghbklh Mhnvcjfw f Wkl}hch Wúcfno Hyxfyh

Yh jxf f Ghth, 86=6 Hyhhih " wp

ghbh#i@fyyh#gb#iy | }#cf@#gb#iy 

zf# $84+ 7=9:#:;44

“Poy zyèw jf vbh ghwh ftkwzfb pfwwohw,ë phyh flhw xvf jfmkckbow fwphîow‒,gocglvk h jvplh jf wvgfwwo Wkl}hchWúcfno f Ghbklh Mhnvcjfw#

  Cow pyoafzow jhw hyxvkzfzhw ftkwzfhzvhlkjhjf f jfkth glhyo xvf o boyhy 

  ifb ë wkcúckbo jf pyhzkgkjhjf,gocmoyzo f lfbiyhcîhw#

“Zfczhbow kczfypyfzhy o wocdo joglkfczf, hwwkb chwgf vb iob zyhihldo#‒

Ch bhy, hyh hbh h }hyhch hyffchh fh hyxfh bh bhcfyhyh f gb b ghybf1 b fyhgify yyh gb bhfyh# o fghbfcf }y h }hyhch, xhc hify, gh

  yfg, cc fh cfycf fh ftfyc# Ch bfcy, bcg hyh iaf# A ch h h, }chbifch f ybh gfhc gb b÷}f xfyygchb gcy

Page 28: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 28/55

Fh nybf

 èyfh h gch " gch gb yhh f 96 bfy, fge f gch chc

 èyfh f hqfy f fghc

Ghyyhbhcgöf hiyhb c hyh fghc

Ghbklh Mhnvcjfw, Wkl}hch Wúcfno f Hjykhco H mocwo Hyxfyh | Fcfchyh

Yh jxf f Ghth, 86=6 Hyhhih " wp

ghbh#i@fyyh#gb#iy | }#cf@#gb#iy 

zf# $84+ 7=9:#:;44

Yh oghy Yyf H}f, >4; Hyhhih " wp

 ~~~#hyhchc#gb#iy 

zf# $84+ 9807#7909

H phygfykh mkybhjh fczyf h Gocwzyvzoyh HPH, jo Fcn# Hjykhco Hmocwo, gob hw hyxvkzfzhw gocwkwzf cow pyoafzowjhw èyfhw jo zëyyfo, phkwhnkwbo f fwgoldh jf zojow ow bhzfykhkw jf yf}fwzkbfczow fbpyfnhjow co fjkmâgko#

Fwwf fjkmâgko gob loghlkqhîço pyk}klfnkhjh yfñcf ow kzfcw bhkw jfwfahjow jh }kjh bojfych, gobo1 goqkcdhnovybfz, whlh jf iykcxvfjow phyh gykhcîhw, pkwgkch kcmhczkl f yhkh jf 96 bfzyow, whlh jf nkcèwzkgh gob whvch,

 plh{nyovcj gob ghwh jf “Zhyqç‒ f xvhjyh polkfwpoyzk}h#

   B  h  x  v  f     f  f   l  f     y   ú  c     g  h

Page 29: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 29/55

pfyfg}h yh}h f Fâg Yffcgh fb Yify pyf $wp+ " fb hchbfc

Yfybh f lah

pfyfg}h yfácgh

Yfácgh fb gcbâc " Iy $wp+

Yffcgh " Yify pyf $wp+

Ghylh Ikhcgdk Hyxfyh

 H}# n}# pfy f zf, 84:Iy " wp

 }h#fy@i#gb

zf# $84+ 7=:8#74:=Gf# $84+ ;>68#60:4

$8=+ ;80=#=004

pyaf yffcgh " gchfb ybh yécggb fge fc fgh# Ihg h gqchyf}f gb fyh fbfcâ}f# H h hyhfbgb f pfyhpyfh hfhhy hhb# èyfh fhqfy gb gyyhxfyhf bcyh fcfcfiyf ihg# C}c cfyh à gqchhbfyghch, bhfyh gb ygfhch, fghhfb ihhc f gyybf ct

H hyxvkzfzh Ghylh Ikhcgdk hlkhfb wfvw pyoafzow gocdfgkbfczozëgckgo, gykhzk}kjhjf fwomkwzkghîço, hlëb jf vbh }kwçojf cfn÷gkow, aè xvf jvyhczfwvh ghbkcdhjh pyomkwwkochlzfb flhioyhjo }èykow pyoafzowjf fjkmâgkow jf pfxvfco fnyhcjf poyzf, hlëb jf pyoafzowyfwkjfcgkhkw f gobfygkhkw#

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o      |   B  h  x  v  f     f  f   l  f     y   ú  c     g  h    |   H  y  x  v     }  o   p  f      o  h   l

Page 30: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 30/55

Ghybfc Novlhyz Hyxfyh

Yh Iyc nhygh, =4: whh 08zyá lhh " Bw

ghybfcyhy@fyyh#gb#iy 

zf# $=>+ 7698#68>4

Zyhcwpoy wocdow f kjfkhw phyh o phpfl f jfpokw gocgyfzkqè"lowë h wâczfwf jo xvf ë wfy hyxvkzfzh ch gocgfpîço jf GhybfcNovlhyz# Phyh h hyxvkzfzh, cço ihwzh gykhy1 ë cfgfwwèyko ftfgvzhy gob pykboy o xvf wf pyoafzh# Wfv poczo moyzf wço ow pyoafzowgobfygkhkw, yfwkjfcgkhkw f kczfykoyfw# Wfbpyf hczfchjh àwco}hw zfcjácgkhw jo bvcjo jh hyxvkzfzvyh, zyhq fb wvhw oiyhwbojfyckjhjf f mvcgkochlkjhjf#

yaf gbfygh " mhghh f gâcgh bëgh fb zyá lhh $Bw+

pyaf f yfácgh " kcfyy byh cfyh f hbifcf

 èyfh f hqfy h yfácgh

mhghh f gâcgh f bëgh fb zyá lhh $Bw+

Ch gch, fhf ffgh gh y gch h yffch hcf f hyyg h c

yaf yffcgh " jfhxf hyh yf}fbfc h hyff fhyf f f gyqfh f fb

Fghh f bhfyh gb hyh"gy fb ctf }y

mhghh gâcgh bëgh fb zyá lhh $Bw+

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o      |   B  h  x  v  f     f  f   l  f     y   ú  c     g  h

Page 31: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 31/55

Gflwo ]kfkyh Hyxfyh

Yh 8± f Bh, 8; Hyhhih " wp

g#}fyh08@#gb#iy 

zf# $84+ 7=97#4>=4

O hyxvkzfzo Gflwo ]kfkyh zyhihldhgob hyxvkzfzvyh jfwjf 8;;7#Jfwfc}ol}f wfvw pyoafzow fb ivwghjf vbh hyxvkzfzvyh xvf wfah pfyfcf,fwzëzkgh f gocwzyvzk}h, yfmlfto jofwphîo f jo zfbpo# Zfb gobo

  pykoykjhjf fb wfvw pyoafzow hdhybockh fczyf moybhw, mvcîöfw f,gocwfxvfczfbfczf, o gocmoyzo# Oyfwpfkzo à opkckço, àw cfgfwwkjhjfwf h phyzkgkphîço jow glkfczfw co

  pyogfwwo jf gykhîço wço mhzoyfwmvcjhbfczhkw xvf wf yfmlfzfb coyfwvlzhjo mkchl jf wfvw pyoafzow#

pyaf gbfygh " ]bf bhyghcf gb hgh f bhfyh hfbyh bhyghb h hghh h ]k]o Fbyfh fb Hyhhih $wp+

pyaf yffcgh " jfhf h gch fb ybh f yhhyaf gbfygh fb Hyhhih " wh f F}fc Xhyh H}fch

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 32: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 32/55

mhghh c gb }h hyh }hyhch f cfyy h yfácgh f vifyhih $Bn+# pgch gb yhch, fge f h f h}fchyh }hyqh f hhb

Ow pyoafzow jf Jhck Ihzzhnlkh, hyxvkzfzhgob 8> hcow jf pyomkwwço f hzvhczfco bfyghjo jf Hyhîhzvih jfwjf900>, záb zyhîow xvf yf}flhb zojowfv pozfcgkhl gykhzk}o f hgfczvhb h

  pfygfpîço fwzëzkgh# ]olvbfw, phcowjf zfldhjo, jk}fywkjhjf jf bhzfykhkw,vwo jf bhjfkyhw, ykxvfqh jf jfzhldfw,vzklkqhîço jf goyfw f phkwhnkwbo wço

 pyfwfcîhw bhyghczfw fb wfvw pyoafzow,  pyopoygkochcjo hwwkb, kjfczkjhjf hghjh gykhîço#

“Wkczo cfgfwwkjhjf jf vzklkqhy goyfwfb bfvw pyoafzow, aè xvf boyhbow fbvbh gkjhjf gdfkh jf lvq f fcwolhyhjh ohco zojo‒#

yaf f yfácgh fb Hyhhih $wp+ " mhghh f hhb

yaf f yfácgh fb Hyhhih $wp+ " mhghh

pyaf f yfácgh fb gcbâc f vifyhih $Bn+ " mhghh f hhb

jfhf h fghh fb gcgyf hhyfcf gb hyh"gy f }y f gyybfb ct# Hiht h fghh bh hfh $yfácgh vifyhih " Bn+

pyaf f hbh f yfácgh fb khifh $wp+# pgch c ccpyaf gbfygh fb Hyhhih $wp+ " lah f fgyh

Jhck Ihzzhnlkh  Hyxfyh, kcfyyf f phhb

Yh G{ f Hbfh Acy, >94whh 06

 Hyhhih " wp ~~~#hcihhh#hyx#iy 

hyxfyh@hcihhh#hyx#iy 

zf# $84+ 7=96#6409Gf# $84+ ;>=4#:;==

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 33: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 33/55

Jhckflh Phwwhyfllk  Hyxfyh f kcfyyf

Yh Yify f Ihyy 44:Iy " wp

hchhyf@#gb#iy 

zf# $84+ 7=:9#96=;Gf# $84+ ;>>7#77>>

Jhckflh Phwwhyfllk, hyxvkzfzh chzvyhl jf Ikyknvk$WP+, boyov 87 hcow fb Wço Phvlo, ocjf wfmoybov ch mhgvljhjf jf Iflhw Hyzfw# Fb 8;;4wf bvjov phyh o wvl jh Ihdkh ocjf }k}fv poy 0= hcow f zhl ftpfykácgkh ë ihwzhczf whlkfczhjhfb wfvw zyhihldow# Jf }olzh à zfyyh chzhl, hzvhjf moybh wknckmkghzk}h ch gkjhjf f yfnkço#H pykoykjhjf jf wfvw pyoafzow ë hjfxvhy hjk}fywkjhjf jf cfgfwwkjhjfw jow glkfczfw hvbh gocgfpîço mvcgkochl f fwzëzkgh, }kwhcjowfbpyf h bètkbh whzkwmhîço jf ghjh vb#

Fgy÷y gbfygh Gâcgh bëgh, fb Iy $wp+

pyaf f yfácgh, fb Iy $wp+ " h ghh xf fh xhyfy fb h hghh

Ffhcf " h hifyyh f b xhy hyhh hh fyb h gyh f bh b hbifcff yygc hbf à hh# Bhbhfyh( o yyfy ff hhyhbfcë c f bh h bhygfchyhbh yhgch h ghf xf, i}hbfcf,ftfg biy# Fb gcyhc, f hff fb c bh ghy hyh hy hf}fqh f h ffécgh ffahh

Gcfbyécf " bhfyhgg, gb hf f hyff,yf f gyh, ff, hff

gb f fh f hcgh f f

gb bch fbih, yhbfhiyh cbh fyh hh xf,

 achbfcf gb b÷}f f hghiyhcgh f gb h ych yh÷yh

 }fybfh gb ë gybh,gcfyfb h fh hh bh hbfyh

bfych f gfh f ghf

w÷iy " h fyfhf c cfy f bhfyh ciyf gb gy f h bhfyh xfiyh f gy hff yh f fg thyfq fg hyh yf}fy #

 H iyh chyh h ych hbiëb hahb hhy b xf bh fgcyhâ h hbifcf#jfhxf hyh b÷}f ihy ffch fhhyxfh

Ghh " hcf f bhfyh, yh fgyyfy gb yhch gybhh, gy

yf ch ghfyh h hh f ahchy, ftyh ygh ch hyff f hqff h ch gych gböfb

b bt f bhfyh xf f achb hff hbifcf fb h hybch, f

 }hyqhb h ch yfh yh cbiy ffch fh hyxfh#

vb hbifcf fah f, hbfb fb, hgfy 

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o      |   H   l  f      h  c     y  o   k  ~  h     h    |   H  y  x  v     }  o   p  f      o  h   l

Page 34: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 34/55

Fjvhyjo Jfbhyxvfjfcfy f kcfyyf

Iy" wpf#fbhyxf@bh#gb

Gf# $84+ ;>48#0=68

O jfwkncfy Fjvhyjo Jfbhyxvf wfbpyfmok vb nyhcjf oiwfy}hjoy jo iflo f

jo dhybúckgo, hlkhcjo o iob nowzo à  pyhzkgkjhjf jfczyo jf vb fwzklo bvkzo py÷pyko# Fb wfv zyhihldow, o glèwwkgo f ohzvhl ghbkcdhb avczow# Gobpyobfzkjofb jhy }kjh h ghjh hbikfczf, jhcjo vbjfwzhxvf fwpfgkhl à fwzëzkgh jo boiklkèyko, ojfwkncfy pykoykqh o hgocgdfno, h pyhzkgkjhjff h dhybockh wfbpyf pyogvyhcjo hzfcjfy hw cfgfwwkjhjfw pyèzkghw jo gozkjkhco,flhioyh wolvîöfw }kè}fkw wfb wf fwxvfgfy jo }kwvhl# Moybhjo fb Jfwfcdo Kcjvwzykhl

  pflh Mhgvljhjf jf Zfgcolonkh jf Ikyknvk" WP $MHZFI+, jfwfc}ol}f zyhihldow chgkjhjf f yfnkço dè bhkw jf 8= hcow chwèyfhw jf jfwknc jf kczfykoyfw, b÷}fkw fhwwfwwoykh yfwkjfcgkhl f gobfygkhl#

hh f ahchy ff hhyhbfc hc bfh f ahchy hhycfc, fffcfqhc f hhyhy gb fc ffgh xf gbyh b ihy 

o hhyhbfc f}f bh f h hyff yf}fh fb bhfyh, cf y hb gyhcg bch hyh ggh f iaf f fbi"f bh yh f gyyfy 

 H hyff xf hiyh b÷}f h z] yf}fh gb ff hbhc h hyyh hbifcf# H c, gycfy yfgfif bch cyfh

o }c f f gfhcbyh gb hybchfh f fc gb hbfh f ahchy hhycfc fych ggh# H ihfh fgyh ë cfyh f gy iafyfbch

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 35: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 35/55

Mlè}ko Hczockhlk f ]k}khc Poczfw  Hyxfyh f kcfyyf

 H}# ^hy mfqh f Byhf, 8976 Hyhhih " wp

gch@h#hyx#iy | ~~~#h#hyx#iy 

zf# $84+ 7=98#077:

“Hyxvkzfzvyh }olzhjh phyh h yfhlkqhîço jf jfwfaow5 phyh o ifb"fwzhy jh mhbâlkh5 phyh h dvbhckqhîçojow hbikfczfw5 phyh h yfvzklkqhîço jow bhzfykhkw5 ### , vbh hyxvkzfzvyh xvf whkih lfy ow hcwfkow jodobfb f zhbiëb kbpykbky wknckmkghjow how fwphîow, gobo bo}kbfczhy hw pfwwohw h fctfynhy co}hw powwkiklkjhjfw hzyh}ëw jh gykhzk}kjhjf‒#

Hwwkb ow hyxvkzfzow Mlè}ko Hczockhlk f ]k}khc Poczfw vcfb wfvw zyhihldow ch phygfykh Wzvjko

H%P, vb bfko fmkghq phyh jfkthy }k}fy o xvf dè jf bhkw kbpoyzhczf chw dkwz÷ykhw pfwwohkw jhwmhbâlkhw1 o pyoafzhy wocdow#

Gob nyhcjfw fwzvjow f pfwxvkwhw, ow pyomkwwkochkw fwzço wfbpyf fb ivwgh jf co}ow pyoafzowf co}hw wolvîöfw xvf jfbocwzyhb hw bkldhyfw jf yfwpowzhw phyh boyhy, zyhihldhy f wf jk}fyzky jfczyo jhw powwkiklkjhjfw jf ghjh vb#

Yfácgh n#pw Aë Y pyf, 9088

Fgy÷y f Hj]  Hyhhih, 900;

Yfácgh w#j Hyhhih, 9080

 Hhyhbfc A#Fw Aë Y pyf, 900;

Yfácgh w#^ Iy, 9088

Fâg Y#kz Hyhhih, 9080

   B  h  x  v  f     f  f   l  f     y   ú  c     g  h    |   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o      |   k   l  v       y  h  î   ç  o    |   H  y  x  v     }  o   p  f      o  h   l    |

Page 36: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 36/55

yaf Gâcgh Gyh " Hyhhih $wp+ whh f ahchy hhyhbfc

Gcy f fc f hybcqhb c bf fhfy ff hhyhbfc

Gyyfy f fgy÷y f h}ghgh gb hyf f hfyh

Nhiykflh Th}kfy, Yoifyzh Qogghl f Wkl}kh Nhihw  Hyxfyh f kcfyyf

Yh jxf f Ghth, ;94 Hyhhih " wp

hiyfhgh@#gb#iy 

zf# $84+ 7=97#==:0

yaf f fgy÷y f h}ghgh " Hyhhih $wp+# Ch hghh, yffch f a hhyfcf f bhyxf bfgh

Hmkckjhjf f jfjkghîço jhw hyxvkzfzhw NhiykflhTh}kfy, Yoifyzh Qogghl f Wkl}kh Nhihw gocwolkjhyhbvbh phygfykh fxvklkiyhjh, ch xvhl hw kjfkhw f owgocdfgkbfczow wobhb f pozfcgkhlkqhb h gykhzk}kjhjffb fxvhgkochy fwphîow# Hw hyxvkzfzhw hzvhb fb

  pyoafzow jf hyxvkzfzvyh f kczfykoyfw jf yfwkjácgkhw,glâckghw bëjkghw f ojoczol÷nkghw f fwzhiflfgkbfczowgobfygkhkw# Hzfczhw àw cfgfwwkjhjfw f ftpfgzhzk}hw jfghjh glkfczf, o pyoafzo ë }kwzo gobo vb gocavczo jfwolvîöfw xvf fc}ol}fb moybh, mvcîço f gocmoyzo#

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 37: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 37/55

Nkljh Hyhczfw Hyxfyh

 H}# Iyhâh, 904 | A# C}h kyxf Hyhhih " wp

 ~~~#hhyhcf#gb#iy gch@hhyhcf#gb#iy 

 ~~~#hihyfghh#gb#iy 

zf# $84+ 7=99#88:6

o ig xf hiyh h yfh f hqfy gyh hyh hfcfy h cfgfhf byhyf# H iyh, a cghh, yfbhh fh hyxfh iyhc h yfh fyyfc ffghhc h hyxfyh a ftfcf gb bh c}h gcgf hh}f h c} yyfy

Jkcébkgh f hzvhcjo co bfyghjo dè bhkw jf90 hcow, h hyxvkzfzh Nkljh Hyhczfw bkwzvyhgob ftgflácgkh fb wfvw pyoafzow o glèwwkgof o bojfyco# Gob bvkzo yfxvkczf cohghihbfczo jf wvhw oiyhw f gob pyomvcjogocdfgkbfczo fb jfgoyhîço#

O pyonyhbh phyh o pyoafzo jf}fykh hzfcjfy àw ftpfgzhzk}hw jf yfgfify f ho bfwbozfbpo pyfwfy}hy h kczkbkjhjf jh mhbâlkhf goc}kjhjow# Phyh kwzo mok gykhjo jfczyojo ilogo jf lhqfy vbh èyfh phyh d÷wpfjfwgob jvhw wvâzfw f zozhl pyk}hgkjhjf# O

gocgfkzo phyh h hyxvkzfzvyh aè kckgkhlbfczfgocgfikjh gobo glèwwkgh mok o jf bfwglhy yvwzkgkjhjf f lvto, vzklkqhcjo bèyboyfw,nhyhczkcjo yfwvlzhjow dhybúckgow,yfwpfkzhcjo o ftkwzfczf f }hloykqhcjo vbco}o gocgfkzo phyh o pyoafzo#

O fwphîo phyh lhqfy gob pyopoyîöfwnfcfyowhw mok gocgfikjo phyh h mhbâlkhgvyzky f yfgfify hbknow# H pëynvlh fb fwzklohwkèzkgo mhq o phpfl jf kczfnyhy ow jokw

 ilogow f gykhy vb fwphîo jf goczfbplhîço phyh o nyhcjf nyhbhjo ftkwzfczf#

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 38: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 38/55

O hyxvkzfzo Nvkldfybf Bhcgkck jfIkyknvk $WP+, moybhjo pflh VCFWP

jf Ihvyv $WP+, hzvh ch èyfh jfwjf9000# Phyh flf, hyxvkzfzvyh gobfygkhlf yfwkjfcgkhl wço jokw bobfczowjf vb pyoafzo gob cfgfwwkjhjfwf wolvîöfw jkwzkczhw# Gocwkjfyhfy mvcjhbfczhl bfwglhy ifb"

fwzhy, gocmoyzo f mvcgkochlkjhjf àfwzëzkgh jf vb pyoafzo lf}hcjo fbgoczh hw hwpkyhîöfw jo glkfczf# Ogocdfgkbfczo zëgckgo, h dhiklkjhjfjf wkczfzkqhy wocdow f }khiklkqhy jfkhw wço hw mfyyhbfczhw xvf

hwwkchb wvhw oiyhw#

pyaf f yfácgh fb Iy $wp+ " mhghh f ch yfh gb hyff cgchh yf}fh fb fyh

pyaf f yfácgh fb Iy $wp+ " H hghh yfqh fh hybch fcyf }bf f hcyaf gbfygh " mhghh h ah wbbfy w

pyaf f yfácgh fb Iy $wp+" mhghh

Bfgh f }bf yf gb h ch gy}h xf bhygh hgf à yfácgh }hyqhh fh bch ffgh cff yaf f yfácgh fb Iy $wp+

 ]h h yfh f hqfy h yfácgh

Nvkldfybf Bhcgkck Hyxfyh

Yh Ifc h Gyq, >>7Iy " wp

bhcgc@bh#gb

zf# $84+ 76:9#6947

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 39: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 39/55

yaf f yfácgh fb Iy $wp+ " mhghh

kcfyy ah f hh

pyaf gbfygh " wh f ghiffyfy

pyaf f cfyy hyh h f iffqh

cfyy ah f hh gb biy yafh fh hyxfh

 ]h h ihcghh f ghiffyfy h

 Avlkhch Ioyzolhkh  Hyxfyh f kcfyyf

Yh Ihy Y Iyhcg , 98;9 " ]h nfybhchIy " wp

  ahchiyhh@bh#gb

zf# $84+ 488;#9:7>

Avlkhch Ioyzolhkh, hyxvkzfzh moybhjhdè 80 hcow, hzvh fb Ikyknvk $WP+f yfnkço# Xvhlkmkghîço zëgckgh,gobpfzácgkh f gykhzk}kjhjf wçomhzoyfw fwwfcgkhkw ch ghyyfkyh jh

  pyomkwwkochl xvf hzvh fb pyoafzowjf hyxvkzfzvyh f kczfykoyfw# Ch }kwço

jh hyxvkzfzh, vb iob pyoafzo }kwhho ifb }k}fy jhw pfwwohw fb vbhbikfczf hnyhjè}fl f mvcgkochl,yfvckcjo gocmoyzo, iflfqh fdhybockh#

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 40: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 40/55

l}c gb ë"yf # pych F / fghh f bybyf Gyfbh Bhy

 ]hyhch bcgch " Hh ybf f fghc

hghh f yfácgh fb gcbâc " Hyhhih $wp+

Gfcy nhycúbg " B÷gh " w ph

hghh f yfácgh fb gcbâc " Hyhhih $wp+

mhghh f yfácgh " nhyhyhf $wp+

phhyh w ph " nhyhyhf $wp+

Yfácgh fb gcbâc $yfh f hqfy+ " Hyhhih $wp+ lh}hi gb ihcghh Gyfbh Bhy, gih f h f hf f hyff pyaf yh

l}c fb yfácgh " nhyhyhf $wp+

whh f hb gb bfh Ghyf Fhbf f ghfyh Ify÷h

 Avcko Wovqh  Hyxfyh f kcfyyf

Yh lq pfyfyh Ihyyf,=>:

 Hyhhih " wphyx#acqh@bh#gb

zf# $84+ 7=04#8849

Kcwpkyhjo pflo goczfbpoyécfo, o hyxvkzfzo AvckoWovqh, nyhjvhjo pflh Mhgvljhjf jf Hyxvkzfzvyhf Vyihckwbo jh Vck}fywkjhjf Bhgefcqkf,jfwfc}ol}f pyoafzow fb }èykhw gkjhjfw iyhwklfkyhw,gob gykhzk}kjhjf, iob nowzo f mvcgkochlkjhjf, cowwfnbfczow yfwkjfcgkhl, gobfygkhl f goypoyhzk}o#

Wfv fwgykz÷yko jf hyxvkzfzvyh f kczfykoyfw, cobfyghjo dè 8> hcow, ivwgh kbpykbky fb wfvw

 pyoafzow, h pfywochlkjhjf jow glkfczfw, gob ovwhjkh,fxvklâiyko f yfxvkczf, cvbh kczfnyhîço jf fwzklow,xvf ftpyfwwhb vb bfwbo oiafzk}o1 yfhlkqhy owocdo jhw pfwwoh xvf hlbfahb pyhzkgkjhjf f ifb"fwzhy ch gocxvkwzh jf vb fwphîo#

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o      |   B  h  x  v  f     f  f   l  f     y   ú  c     g  h    |   H  y  x  v     }  o   p  f      o  h   l

Page 41: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 41/55

hfh ]kp fb fgy÷y f h}ghgh

hh f ffyh fb fgy÷y f h}ghgh

Lvgkhch f Bhygflo Wf}kolkjfcfy f kcfyyf

Yh Hc pfch, 6=0 Hyhhih " wp

gch@ghhfgycf#gb#iy  ~~~#ghhfgycf#gb#iy 

zf# $84+ 7=99#=;76 | 7=99#=:==

Lvgkhch f Bhygflo Wf}kolk, wço jfwkncfyw f fbpyfwèykow coyhbo jh jfgoyhîço# Powwvfb h loah Ghwh Jfgoy, o xvf ow havjhh kbpykbky ghyhgzfyâwzkghw fwpfgkhkw how pyoafzow jf jfwknc jfkczfykoyfw xvf hwwkchb# O fwzklo goczfbpoyécfo hjozhjo pflhjvplh gobpöf wfvw pyoafzow xvf hzfcjfb h èyfh yfwkjfcgkhl fgobfygkhl gob bvkzo yfxvkczf f gykhzk}kjhjf# Hw fboîöfw wçof}oghjhw poy bfko jf moybhw f goyfw# H dhybockh fwzëzkgh fmvcgkochl jow fwphîow mhq phyzf jo pyogfwwo gykhzk}o xvf fc}ol}ffwzvjow moghjow ch xvhlkjhjf jf }kjh f goczfbplhîço jhw hzvhkwcfgfwwkjhjfw dvbhchw#

l}c fb c cfy gcyhh gb b÷}f f iaf gy xf yhqfb fgcyh h hbifcf

lf}fqh f yfxcf ghyhgfyqhb ff }c

l}c fb f gfhc, b÷}f yf f yfbâc f c hë

o ghyb h f fcyhh gb hgf à fghh# jfhxf hyh hff yh yfc,xhy gb byh f ff f }h fbiht h fghh   m

  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o      |   H  y  x  v     }  o   p  f      o  h   l

Page 42: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 42/55

 Bhnhl{ Jfbhyxvkjfcfy f kcfyyf

Yh ]gfcf wfhc lhbhggh, 8=7Iy " wp

bhh{fbhyx@bh#gb

zf# $84+ 7=:9#96;> / $84+;>0:#9988

Gobfboyhcjo 90 hcow jf jfwknc, Bhnhl{ Jfbhyxvk  ivwgh cow wfvw pyoafzow zyhcwmoybhy hbikfczfwfwzfzkghbfczf iflow, gocmoyzè}fkw f mvcgkochkw#

Ow pyoafzow jh pyomkwwkochl wço goczfbplhjow gobbkcvgkowow fwzvjow jf fynocobkh, klvbkchîço fjfmkckîço jf hghihbfczow#

Ho jfwfc}ol}fy vb pyoafzo, Bhnhl{ ihwfkh"wf cobojo jf }kjh jo glkfczf, fb wvhw ftpfykácgkhw fcfgfwwkjhjfw, omfyfgfcjo gobplfzh hwwfwwoykh fhgobphcdhbfczo, jfwjf h flhioyhîço hzë h mkchlkqhîçojow pyogfwwow fc}ol}kjow co zyhihldo pyopowzo#

mhghh f yfácgh " Hfyh ch yfh f hghihbfc f bch

dhybch ch cfyh fh# jfhxf hyh h gcy}f ych xffy}fb ihy 

o ihcfy yfgfif yf}fbfc ciyf, ygfhch f bybyf# oyf yf gcfyf hby h hbifcf

hyqh }c gb hyh"gy f gyyb fbfyy f fgyh fb c cfy

l}c gb ë"yf gb fghh f }y fhyh"gy fb ct

phyff yf}fh gb fyh"bhfyh iyhcgh fbch ffgh bhyghb ë"yf

kc}h ch fc f bhfyh f hygfyh gb hhh

pyaf f gch hyh yfh f hqfy gb hfyh c hghihbfc f hhb

phf f hyff f h}h÷y bybfb yfxcf hh}hi

 Hbifch ghh f yffh f ÷yhgcfbh ff }c

jfhxf ffgh hyh h yh ch hghh

pfychhf f f y÷y# l}c gb fh hch gcyhgfchc gbb÷}f yg

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 43: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 43/55

 Bhykh Aowë Bhkh Bfcjocîhjfcfy f kcfyyf

Yh Ihcfyhcf, 89;7 Hyhhih " wp

 ~~~#bffccfyyf#gb#iy bhyhaf@bffccfyyf#gb#iy 

zf# $84+ ;>>;#=447

o biyf

  b hgcgfh xhy

hcf fb yh}fyc, f bhfyh f h gy cfyh h hyff b gh f gcfbyécf hhyhbfc

H jfwkncfy jf kczfykoyfw goczhgob vb fwzklo jf lkcdhw pvyhwf goczfbpoyécfhw, ivwghcjowfbpyf o gocmoyzo f o fxvklâiyko#Flfbfczow chzvyhkw f goyfwcfvzyhw wço vbh gocwzhczf fbwvhw gykhîöfw#

o fchyh

 hff fqfiyh f ëh bfh

Ihg f fbgb hb fb hgh fh hbhbihh bghybf h ah   H

  y  x  v     }  o   p  f      o  h   l

Page 44: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 44/55

Phyh h hyxvkzfzh Bhykch Golhmfyyo ghjh pyoafzo ëvb jfwhmko jkmfyfczf# Flh xvf hzvh fb Hyhîhzvihf yfnkço dè 90 hcow zfb fb wfv gvyyâgvlo, hlëb jf

 pyoafzow yfwkjfcgkhkw f gobfygkhkw, }èykow pyoafzowjf gocjobâckow# Phyh jfwfc}ol}fy vb pyoafzo,h hyxvkzfzh wfbpyf gocwkjfyh hlnvcw flfbfczowgobo o pfymkl jo glkfczf, wvhw cfgfwwkjhjfw, ogoczftzo ocjf fwzè kcwfykjo f hw }khiklkjhjfwzëgckghw# Zojh fwzh hcèlkwf pyopoygkoch hgocgfpîço jf vb pyoafzo hyxvkzfzúckgo hzvhl fhyyoahjo, yfvckcjo flfbfczow xvf zyhjvqfb wvhkjfczkjhjf, ftployhcjo moybhw f }olvbfw gobfwphîow xvf wvypyffcjfb f yfwpfkzhb o fwzklo jfghjh glkfczf#

yaf f yfácgh fb Hyhhih $wp+ " mhghh pyaf f yfácgh " mhghh

dh f fcyhh f yfácgh} c g b ihy y hih h fb b hf yh h c Fb f h x f, f f bf c h yx f úc g g b f g b f y yh f g c gyfhhyfcf f ibi fb bhfyh fyqhc hbifcf

h yh ch f h hy h g yh xf y h f yc f qq h wh h f f hy h h h h h f z ] h hb â h x f f fy hh f fg h bf cf }y

 Bhykch Golhmfyyo  Hyxfyh f kcfyyf

Yh nfcfyh o÷y, 9>> Hyhhih " wp

bhychghfyy@fyyh#gb#iy 

zf# $84+ 7=98#;=::

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 45: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 45/55

Pykwgklh Lhcjyf, hyxvkzfzh moybhjh dè 6 hcow,hzvh fb hyxvkzfzvyh ch èyfh yfwkjfcgkhl fgobfygkhl gob fcmoxvf fb hgfwwkiklkjhjf#H pyomkwwkochl ivwgh o fxvklâiyko jhw moybhwf h gofyácgkh ch gobpowkîço jow bhzfykhkw,

  ivwghcjo wolvîöfw pyèzkghw f mvcgkochkw# Oyfwpfkzo àw cfgfwwkjhjfw jow glkfczfw ë mhzoyfwwfcgkhl co jfwfc}ol}kbfczo jf vb zyhihldoxvf pyfqh cço w÷ pflo kbphgzo xvf vb pyoafzo

  powwh ghvwhy, bhw zhbiëb o ifb"fwzhy, ogocmoyzo f h whzkwmhîço }kwvhl#

fyfg}h yh}h

fyfg}h yh}h f yfybh f gâcgh hyh hfxh à cybh f hgfihf

pfyfg}h yh}h " pyaf f yfybh f ah f ghh fbcc

pyaf gbfygh " mhghh f ah f ghh fbcc

Pykwgklh Lhcjyf Hyxfyh

Yh dbifyIfyhbhg, >00 Hyhhih " wp

yghcyf@bh#gb

zf# $84+ ;>;8#=>>>

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

   B  h  x  v  f     f  f   l  f     y   ú  c     g  h

Page 46: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 46/55

Yhxvfl Boyfco Hyxfyh

Byhc÷ " wpy#byfc@fyyh#gb#iy 

zf# $84+ 7>08#7=::yaf f yfácgh " mhghh gb }bf yf f fhf fb fyh

h hgf ycgh à yfácgh# jfhxf hyh ffc h yh

jfhxf hyh h cgyyh à }hyhch

pyaf f yfácgh " mhghh

pyaf f yfácgh " mhghh

pyaf gbfygh " kcfyy f ah chcYfácgh gb fghbfc fb }y h }hyhch

pyaf gbfygh " kcfyy f ah f ghh fbcc

pyaf gbfygh " kcfyy f ah f yh fbcch

 èyfh nybf f yfácgh

pyaf f hhb pyaf gbfygh " mhghh f ah f yh fbcch

Hzvh jfwjf 900: gob pyoafzowyfwkjfcgkhkw, gobfygkhkw f kczfykoyfw, xvfhiyhcnfb jfwjf h jfgoyhîço hzë o jfwkncjf b÷}fkw# Phyh flh, fwzhy hifyzo ho co}o

ë gocjkîço pykboyjkhl jo pyomkwwkochljf hyxvkzfzvyh# Wfb bfjo jf jfwhmkow,h pyomkwwkochl pyogvyh poy bfko jf wfvw

 pyoafzow zoychy yfhl o xvf hczfw fyh hpfchwvb jfwfao, vbh kjfkh hiwzyhzh jf gobo oglkfczf jfwfah wvh yfwkjácgkh, fwgykz÷yko,glâckgh, loah, fzg# Hczfchjh h zvjo o xvfdè jf co}o, ivwgh hzfcjfy hw cfgfwwkjhjfw

 pyèzkghw jkèykhw#

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o      |   H  y  x  v     }  o   p  f      o  h   l

Page 47: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 47/55

Whcjyh Lhzzh Hyxfyh

 H}# F{ Gh}f, =60zyá lhh " Bw

 ~~~#hcyhhh#gb#iy gch@hcyhhh#gb#iy 

zf# $=>+ 7698#;=44

pyaf gbfygh " mhghh gâcgh c÷gh whh f ffyh f yfgf

Fgy÷y f gc÷y gb }h hyh ahyb cfyc

Whcjyh Lhzzh zyhihldh gob hyxvkzfzvyh dè 99 hcowfb pyoafzow gobfygkhkw, yfwkjfcgkhkw, kcjvwzykhkw fkczfykoyfw# Hw cfgfwwkjhjfw jow wfvw glkfczfw fwzçowfbpyf fb pykbfkyo plhco# Whcjyh pyogvyh gocdfgfy ow dèikzow f jfwfaow jow glkfczfw f hplkgh zvjo jf moybhmvcgkochl f flfnhczf fb wfvw pyoafzow, jfkthcjo"ow wfbpyf gob h ghyh jow wfvw pyopykfzèykow# Cfwzfhcvèyko, Whcjyh hpyfwfczh vb povgo jf wfv zyhihldoco yhbo gobfygkhl f yfwkjfcgkhl, gob fcmoxvf chglâckgh ocjoczol÷nkgh ocjf wfv bhkoy jfwhmko mok

 pyoafzhy h gkygvlhîço fczyf ow gocwvlz÷ykow xvf cçojfwwfb h gocozhîço jf goyyfjoyfw gykhcjo hwwkb vbfwphîo bhkw dhybockowo co lozf jf 4 t :0b#

whh f gch

Gc÷y gb ahyb f c}fyc gb ghghh

pfyfg}h f yfácgh

pfyfg}h f yfácgh

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o      |   B  h  x  v  f     f  f   l  f     y   ú  c     g  h

Page 48: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 48/55

phhb cfyc h g âcgh " Ifghych f bc hcy iyhcg phhb cfyc f fbyfh " fhxf hyh ihbi bú

Whcjyh Loghzfllkphhb

Yh Hhfâ, 8:6= Hyhhih " wp

 ~~~#ghfhch#gb#iy ghfhch@bh#gb

zf# $84+ 7=97#0;08

Whcjyh Loghzfllk, phkwhnkwzh hvzojkjhzh,gyfwgfv cfwzf bfko, zfcjo wfv phk gobobfczoy# Fb wfvw pyoafzow pyogvyh vcky o mvcgkochl f o iflo, cvbh gobikchîçojf }olvbfw, goyfw, zftzvyhw f moybhw,yfwvlzhcjo fb zyhihldow pfywochlkqhjow fgdfkow jf jkchbkwbo# Ow gkcgo pklhyfwxvf yfnfb wvhw gykhîöfw wço1 fxvklâiyko,dhybockh, wkbplkgkjhjf, zëgckgh f hyyoao#

“Wfy phkwhnkwzh cço ë w÷ gocgfify f ftfgvzhy vb ahyjkb, bhw wkb pfygfify gobo fwzfkczfyhnf gob o hbikfczf xvf o yfgfifv‒#

hyb ftfyc f yfácgh gb gxfy h Ihh " ahyb ch}# C fhxf ahighifyh qhc byhc gb yyh

hhb gbfygh phhb cfyc $gbfygh+ gb iybëh f ihbi bú, pfcyc

—kbfyh yffc‛

 Ahyb ch hghh f gâcgh ybh y Ifghych, wyfqh Acgfh f phchc

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 49: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 49/55

]hcfwwh Nhygkh jf Lkbh Hyxfyh

Yh A Ghyyh, 67zyá lhh " Bw

 }hcfh"@bh#gb

zf# $=>+ 769:#7079Gf# $=>+ 49:>#:9:>

H ao}fb hyxvkzfzh ]hcfwwh Nhygkh jf Lkbh, nyhjvhjh co hco jf 9004, aè wf jfwzhgh co wfnbfczo jfhyxvkzfzvyh f kczfykoyfw ch gkjhjf jf Zyáw lhnohw " BW, jf}kjo à wvh gobpfzácgkh f nowzo yfmkchjo#Yfgfczfbfczf, fwzf}f fb Poyzvnhl mhqfcjo vbh fwpfgkhlkqhîço f zyhihldhcjo co fwgykz÷yko joyfcobhjo hyxvkzfzo poyzvnváw Èl}hyo Lfkzf Wkqh ]kfkyh# Fwihcahcjo wfcwkiklkjhjf f gykhzk}kjhjf, hhyxvkzfzh cço wfnvf phjyöfw pyfjfzfybkchjow f wkb jfkth h goc}fywh gob o glkfczf mlvky h poczo jf ky bhzfykhlkqhcjo wvhw kjfkhw# Flh cow hpyfwfczh cfwzhw pènkchw vb pyoafzo gobfygkhl, jfwfc}ol}kjo phyhvb bozfl ch gkjhjf jf Zyáw Lhnohw, ocjf ldf moyhb wolkgkzhjhw wvâzfw zfbèzkghw#

Xhy fbg fhc

 H f Bhy{c Bcyf h c hy f gcfbh h xhy d{~

 Hx fbh ë h Âch

jfgyh ahcfh

wâf gb fbh gg

 Hgbh gbh f ghihyë

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o  

Page 50: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 50/55

pyaf f miygh " zyá lhh $Bw+

pyaf h iygh f fg mhft " zyá lhh $Bw+

pyaf h iygh whc " zyá lhh $Bw+

^fcqfl HyxvkzfzvyhFgy÷y f Hyxfyh

Yh A Ghyyh, 8009zyá lhh " Bw

~t@#gb#iy 

zf# $=>+ 7698#74;6

Ow pyomkwwkochkw zëgckgow jo fwgykz÷yko^fcqfl Hyxvkzfzvyh flhioyhb plhcowf pyoafzow hwwogkhjow à hyxvkzfzvyh fbzojhw hw wvhw fzhphw, jfmkckcjo bhzfykhkw,hghihbfczow, zëgckghw, bfzojolonkhw,hchlkwhcjo jhjow f kcmoybhîöfw#Mkwghlkqhb oiyhw f wfy}kîow, jfwfc}ol}fbfwzvjow jf }khiklkjhjf mkchcgfkyh fhbikfczhkw, wf pyfgkwo moy# Hlëb jf

  pyfwzhyfb wfy}kîow jf gocwvlzoykh,hwwfwwoyhbfczo f pfyâgkhw zëgckghw, ifbgobo fwzhiflfgfyfb polâzkghw jf nfwzço,gyoconyhbhw f plhckldhw gob bvkzo

  pyomkwwkochlkwbo, gvbpykcjo pyhqowjfzfybkchjow#

 ]h Ybhch phye df " zyá lhh $Bw+

Fâg Yffcgh ]h ]fyf gb hfyh f ah ëyyfh " zyá lhh $Bw+

Yhcg f }fyhcfYhcg f }fyhcf

   m  o     o    1   z      e  o   w  h  c     o      |   H  y  x  v     }  o   p  f      o  h   l

Page 51: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 51/55

HNYHJFGKBFCZOWhyxvkzfzvyhIYHWKL    z      e  o   j  f       n  c

Page 52: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 52/55

   z      e  o   j  f       n  c

   z      e  o   j  f  

     n  c

   z      e  o   j  f       n  c

Page 53: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 53/55

   z      e  o   j  f       n  c

   z      e  o   j  f       n  c

   z      e  o   j  f       n  c

Page 54: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 54/55

   z      e  o   j  f       n  c

Page 55: Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

7/23/2019 Anuário de Arquitetura - Arquitetura Brasil

http://slidepdf.com/reader/full/anuario-de-arquitetura-arquitetura-brasil 55/55