Antieke egipte verkort

Click here to load reader

 • date post

  14-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.149
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Antieke egipte verkort

 • 1.n Dag in Antieke EgipteVISUELE KUNSGRAAD 10

2. Tydlyn TYDLYN 3000BC Vroe dinastiese periode (3100 2649 BC) Egipte onder een farao, hierogliewe ontwikkel. 2500BC Ou koninkryk (2649 2150 BC) Trappiramides, piramides en sfinx. Koper word algemeen gebruik, papirus wordontwikkel2000BC Middel koninkryk (1991 1700 BC) Vloede begin benut word vir besproeiing. Strydwaens wat deur perde getrek word begingebruik word. 1500BC Nuwe koninkryk (1550 1070 BC) Yster word algemeen gebruik, Moses en die Israeliete trek uit Egipte. Dood vanTutankhamon. 3. Geografie Noord Afrika Warm Woestyn Nylrivier = grootste rivier in Afrika Antieke tye = opper en Benede Egipte 4. GeografieKaart van Egipte Egipte = nou strook vrugbaregrond langs die oewers van die Nyl. Grens aan beide kante aanwoestyn. Lente = groot ren na diewinter, Nyl oorstroom sy oewers. Oorstromings verryk diegrond, dus goed vir landbou enoeste. Swart grond en rooi grond. 5. GeografieVrugbare grond langs die Nyl: Arm woestyngrond: 6. Daaglikse lewe Landbou Handel modderstene 7. Godsdiens en ritueleRa - SongodOsiris god van die dood Horus god van farao Isis-god van towerkuns 8. Godsdiens en Rituele Rol van die gode Glo in lewe na diedood. Ka onsigbare ewebeeldvan jou liggaam. 9. Godsdiens en Rituele Gode verseker datd harmonie heersenen dat Egipte voorspoed beleef. 10. Sosiale StruktuurFarao was die politieke enspispirituele leier van dieland land.Werkersklas en adelstand. 11. Sosiale struktuuradelstandwerkersklas 12. Tegnologie Egiptenare het gevorderde tegnologie gebruik. Besproeiing, sonhorlosie, waterhorlosie. Gereedskap = koper, brons en yster. Kalender 13. TegnologiePapirusProses Skil buite laag af. Sny in 40cm stroke. Pak 2 lae loodreg. Druk vas en droog. Poleer met harde voorwerp. 14. Papirus 15. Hierogliewe 16. OPDRAG: SKRYF JOU NAAM OOR INHIEROGLIEWE, DEUR DIE GEGEWE ALFABET TE GEBRUIK: 17. Groepwerk1. Verdeel in groepe van 52. Elkeen van julle groepe moet oor die volgende onderwerpe terugvoer gee in die volgende klas (5-8 min).- Gode van die Egiptenare- Simboliek- Piramiedes- Mitologie- Interessante feite ONTHOU OM 1-2 BL AANTEKENINGE IN TE HANDIG 18. Piramides Daar is verskillende tipes piramiedes. Trappiramides 19. Geometriese piramides Tradisionele idee van hoe n piramide lyk. 20. Wat is n Piloon? Piloon = Griekse woord vir monumentale ingang tot Egiptiese tempel. 21. Kenmerke van Egiptiese styl Geordende komposisies 22. Kenmerke van Egiptiese styl Geordende komposisies Die doel daarvan? Slegs drie aansigte word gebruik: reg van voor, streng profiel, of vertikaal van bo. Om die mees omvattende weergawe van n figuur tegee, is n formule uitgewerk: die oog en skouers word van voor gesien terwyl die kop en benein profiel aangesien word. 23. Ou-Koningkryk Hor Egipte Laer Egipte Oorwinning Koning Narmer Gebeurte uitgebeeld 24. Pallet van Narmer 25. Derde Dinastie Mastabas Waar is dit gebou? Dit is belangrik om kennis te neem dat die tombes saam metdie tempels in n grafdistrik gebou is, en nie in diewoongebiede nie. 26. Die kapel binne die mastaba is gebruikvir offers aan ka. Daar was ook n aparte afskorting vir nstandbeeld van die afgestorwene. Aan die westelike kant van die kapel wasn skyndeur met n relif van dieafgestorwene. In die middel van die gebou is n geheimekamer, die serdab of kelder, waarin dieewebeeld van die afgestorwene bewaaris. Op die mure is alledaagse tonele en dielewensverhaal uitgebeeld ter wille vandie Ka. 27. Vierde Dinastie Die piramides van Giza Die trap-piramide is vinnig hierna aangepasna die bekende gladde piramides. Die klimaks van hierdie era is die drie grootpiramides in Giza. Die grootste en oudste van die drie is deurKhufu gebou. 28. Piramides van Giza Was aan die begin glad Bo-punt was ook met goud bedek Waar was die grafkelder in die trappiramide? Hier is die grafkleder in die middel Hoekom sou hulle dit verander? 29. Dieperverbintenis Word vereenselwig met Ra Verbind met die melkweg Osiris was eers verbind aan die Nyl Later word hy die ondergrondse god vanvrugbaarheid, en dood en opwekking uit die dood. Volgens die tradisies is hy deur sy broer, Seth,vermoor en sy liggaam verdeel, geseel in kiste en indie Nyl gewerp 30. Dieper verbintenis Isis, Osiris se metgesel, het uiteindelik sy oorblyfselsingesamel en aanmekaargesit om die eerste mummyte word, van wie sy haar seun, Horus ontvang. Horus neem wraak oor sy pa se dood op Seth in nreeks veldslagte wat 80 jaar duur. So word Osiris heerser van die ondergrond, Horusvan die lewende, en Seth die god van chaos en euwelwat oor die woestyn heers. 31. Dieper verbintenis n Skag het in die antieke tyd die graf opgelyn met diester Orion Dien as n pad waardeur die siel van die Farao na diehemele kan ontsnap en sy plek neem as n ster. 32. Die Sfinks 33. Die Sfinks 19.8m Simbool van mag Bewaarder- leeugod Ruty 34. Drie-dimensionele Kuns Beelde, asook kleinere afbeeldings van faraos engode. Maskers op die gesigte van die mummies. Juweliersware. Sarkofae 35. Hoe is dit gemaak? In die tombes en tempels was portret beelde van dieafgestorwenes gevind. Die beeldhouer sou n blok klip aan die vier kantemet blokke uitgeteken het en inwaards vanaf die vierkante gewerk het. Die metode gee die figuur n soliede immobilliteit. Die figuur is onpersoonlik en geidialiseer. 36. Die figure van Menkaure en sy koniging, Khamerernebty 37. Die figure van Menkaure en sy koniging,Khamerernebty Beide figure is staande, tipies met die linker voet navore sonder enige teken van beweging. Die geidialiseerde portrette is ewe lank en n goeievergelyking van die ideale van manlike en vroulikefigure. Die koniging is nie naak nie maar haar rok is baie styfgespan om die anatomie te wys. Die man se voet is verder na vore as die vrou. 38. Prins Rahotep en sy vrou 39. Prins Rahotep en sy vrou Watse gevoel skep die helder kleure? Die o is ingelegde kwarts om dit meer lewendig te laat lyk. 40. Middel Koningkryk Die sentrale mag van die Faraos het verval 700 jaar van politiese onrus en ongeluk Gedurende hierdie tydperk is daar baieeksperimentering op die vlak van die kunste. Vir die eerste keer is daar individualiteit in diebeelde, diepte word getoon deur die oorvleuling vanobjekte, en daar is oor die algemeen n gemakliker enmeer natuurlike houding in die figure. 41. Nuwe koningkryk (18 20ste dinastie) Egipte is weer verenig onder die magtige Farao, en die koningkryk loop oor tot in Palistyne en Siri. 42. Die tempel van Hatshepsut 43. Die tempel van Hatshepsut Nou wat is die doel van die tempel? Begrafnis tempel In Thebes gele 44. Akhenaten Akhenaten beeld Uit Karnak, 1375 vC. Sandsteen ongeveer 4m hoog. 45. Akhenaten familie.Begin van Amarna tydperk 46. Akhenaten familie. Die son skyn strale wat lewe gee. Dit identifiseer diekoning en sy vrou as die lewende ekwawalente vanAten. Die gesigte is minder beheersd en sterk omlyn. Die drie prinse se koppe is vreemd eier-vormig enhulle verteenwoordig die tema van lewe enkreatiwiteit. Die Prinse se handgebare weer bose geeste af Die figure het n informele en naturalistiese houdingen is meer beweeglik en minder geometries. 47. Borsbeeld van Nefertiti 48. Borsbeeld van Nefertiti Die styl is meer gemaklik as voorheen om n meerelegante, realistiese effek te gee. Die vorms is meer naturalisties. Haar naam beteken Die mooi een is hier. Die sukses van die werk is in die subtiele geometriesepresisie: die gesig is perfek simmetries. Die beeld is onvoltooi gelaat, die linker oog se klip isnooit ingel nie. 49. Tutankhamen 50. Tutankhamen Koning toe hy ongeveer 9 of 10 jaar oud Hy was metAkhenaten se neef en getroud met sy dogter, en hysterf op die ouderdom van 18, waarskynlik vantuberkulose. Hy is eenvoudig bekend omdat se tombedie enigste is wat naas-ongeraak ontdek is. Sy soliedegoue kis weeg ongeveer 113Kg! Tutankhamen se raadgewers en sy opvolgers hetweer teruggekeer na die ou geloof en gepoog om alletekens van die Amarna revolusie uit te wis. Die effekwat dit egter op die kunste gehad het was nie totaaluitwisbaar nie.