ANCA pozitívne glomerulonefritídy ... ANCA pozitívne glomerulonefritídy...

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ANCA pozitívne glomerulonefritídy ... ANCA pozitívne glomerulonefritídy...

 • ANCA pozitívne glomerulonefritídy

  Pavol Dlhopolček

  Juraj Šváč

  II. Interná klinika SZU

  FNsP F. D. Roosevelta

  Banská Bystrica

 • • ANCA (anti neutrofilné cytoplazmatické protilátky zamerané proti intracelulárnym antigénom, najčastejšie proteináza – 3 (PR3): C-ANCA alebo myeloperoxidáze (MPO): p-ANCA

  • c-ANCA – cytoplazmatická (teraz PR3) • p-ANCA – perinukleárna (teraz MPO) • antigén špecifická ELISA: pozitívna ANCA 99%

  špecificita a 70% senzitivita

  • Nízke titre ANCA : pri systémových chorobách a celkovej infekcii

  • Vysoké titre: liekmi navodené vaskulitídy – antityreoidálne lieky

 • • Wegenerova granulomatóza –

  (granulomatózna polyangiitída) - 1939

  • Mikroskopická polyangiitída - 1991 • Churgov – Straussov syndróm - 1951 • Kombinácia anti GBM a ANCA

  pozitívnej choroby – Goodpasturov syndróm - 1919

  • Polyarteritis nodosa - 1866

 • Pauci-imunitná fokálna a segmentálna nekrotizujúca glomerulonefritída • Nekrotizujúci zápal malých ciev: arterioly,

  kapiláry, venuly.

  • Malé alebo chýbajúce depozity imunitných komplexov v cievach (pauci – imunitná)

  • Stredné a veľké cievy len príležitostne • Obličky: pauci-imunitná fokálna a

  segmentálna nekrotizujúca a krescentová glomerulonefritía (FSNCGN)

  • Pauci – málo, oligo

 • • Nekrotizujúci zápal malých ciev: arterioly, kapiláry, venuly.

  • Malé alebo chýbajúce depozity imunitných komplexov v cievach (pauci – imunitná)

  • Stredné a veľké cievy len príležitostne • Obličky: pauci-imunitná fokálna

  a segmentálna nekrotizujúca a krescentová glomerulonefritía (FSNCGN)

  * Pauci – málo, oligo

  Morfologická charakteristika

 • Wegener MPA

  ORL postihnutie

  áno nie

  ANCA špecificita

  c-ANCA (PR 3) p-ANCA (MPO)

  Granulómy áno nie

  Relapsy často zriedkavo

 • Churgov – Straussov syndróm

  • Vaskulitída malých a stredných ciev • Postihnutie pľúc – dyspnoe, hemoptýza, BA like • Koža - purpura • Postihnutie obličiek – mierne (FSNGN) (20%) • GIT – bolesť a krvavé hnačky • Srdce – AP, myokarditída, perikarditída • Eozinofília

 • ANCA

  • Antineutrofilné cytoplazmatické protilátky sú senzitívny a špecifický test hlavne pre aktivnú Wegenerovu granulomatózu, avšak sú menej senzitívne u pacientov, ktorý majú inaktívnu chorobu.

 • Úvodná liečba

  • Cyklofosfamid a kortikosteroidy (1A) • Rituximab a kortikosteroidy u pacientov

  bez závažného priebehu alebo kde je cyklofosfamid kontraindikovaný (1B)

  Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)

  Glomerulonephritis Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline forGlomerulonephritis. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 139–274.

 • Špecifická liečba • Plazmaferéza - Kreatinin nad 500 umol/l - Pľúcna hemoragia - Goodpasterov syndróm - Vynechať cyklofosfamid po 3 mesiacoch

  u pacientov v dialyzačnom programe bez extrarenálnych prejavov choroby

  Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerulonephritis

  Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline forGlomerulonephritis. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 139–274

 • Cyklofosfamid I. V.

  • 0,75 g/m2 (10 – 15 mg/kg) a 3 – 4 týždne

  • Znížiť úvodnú dávku na 0,5 g/m2 (10 mg/kg)

  u pacientov nad 60 rokov alebo pokles GF

  na 0,3 ml/s

  • Upraviť následné dávky tak, aby počet leukocytov

  neklesol pod 3,0/l

  • Spolu s kortikoidmi

  Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerulonephritis Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline forGlomerulonephritis. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 139–274

 • Cyklofosfamid P. O.

  • 1,5 – 2,0 mg/kg/deň, redukovať nad 60 rokov alebo pokles GF pod 0,35 ml/s

  • Upraviť dennú dávku tak, aby leukocyty boli viac

  ako 3,0/l

  • Spolu s kortikoidmi

  Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerulonephritis Work Group. KDIGO

  Clinical Practice Guideline forGlomerulonephritis. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 139–274

 • Kumulatívna dávka cyklofofamidu

  • Rôzne údaje: • Oxford handbook of Nephrology and

  Hypertension (2011) – 10 g

  • ICN Sydney (1997) – 15 g • KDIGO (2012) - 36 g *

  * Faurschou M, Sorensen IJ, Mellemkjaer L et al. Malignancies in Wegener’s granulomatosis: incidence and relation cyclophosphamide therapy in a cohort of 293 patients. J Rheumatol 2008; 35: 100–105.

 • Kortikosteroidy I. V. • Pulz metylprednizolonu 500 mg iv. 3 dni

  • Spolu s cyklofosfamidom

  Kortikosteroidy P. O. • Prednizon 1 mg/kg/deň 4 týždne, nie viac ako 60

  mg denne • Znižovať postupne v priebehu 3 – 4 mesiacov

  • Spolu s cyklofosfamidom

  Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerulonephritis Work

  Group. KDIGO Clinical Practice Guideline forGlomerulonephritis. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 139–274

 • Rituximab I. V. • 375 mg/m2 týždenne – 4 dávky * Spolu s kortikoidmi

  Plazmaferéza (indikácia: vzostup kreatininu nad 500 umol/l) • 60 ml/kg - náhrada objemu, max. 4 litre • Vaskulitída: 7x v priebehu 14 dní. Pri difúznom pľúcnom

  krvácaní denne pokiaľ sa krvácanie zastaví, potom ob deň, celkovo 7 – 10

  • Vaskulitída s anti GBM protilátkami: denne 14 dní, pokiaľ anti GBM protilátky nevymiznú

  Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerulonephritis Work Group. KDIGO Clinical

  Practice Guideline forGlomerulonephritis. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 139–274

 • Klinická remisia – CYCLOPS*

  1. Úplné chýbanie klinickej aktivity choroby 2. Vymiznutie aktivity obličkového postihnutia: zlepšenie

  GF a vymiznutie erytrocytúrie

  3. Vymiznutie postihnutia pľúc: a. rezolúcia opacít na rtg,

  b. zmenšenie veľkosti prítomných lézii,

  c. neprítomnosť nových lézii

  4. Diagnóza kompletnej remisie je podporená normalizáciou CRP

  *Jayne et al, Mayo Clin Proc, 1997

 • Udržiavacia liečba

  • Po dosiahnutí remisie (1B)

  • V dĺžke aspoň 18 mesiacov u pacientov, ktorí dosiahli kompletnú remisiu (2D)

  • U pacientov, ktorí sú v pravidelnom dialyzačnom

  programe a nemajú extrarenálne prejavy

  choroby sa udržiavacia liečba neodporúča (1C)

  Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerulonephritis Work Group.

  KDIGO Clinical Practice Guideline forGlomerulonephritis. Kidney inter., Suppl.

  2012; 2: 139–274

 • Udržiavacia liečba - lieky

  • Azatioprin: 1 – 2 mg/kg/d per os (1B) • Mofetil mykofenolát (MMF) až 1g 2x denne:

  u pacientov ktorí sú alergickí alebo netolerujú azatioprin (2C)

  • Trimetoprin-sulfametoxazol u pacientov s postihnutím horného respiračného traktu (2B)

  • Metotrexat (v úvode 0,3 mg/kg/d, maximum 25 mg na týždeň) u pacientov, ktorí netolerujú azatioprin alebo MMF, avšak GF nesmie byť pod 1 ml/s/1,73 m2 (1C)

  • Etanercept nepoužívať (1A)

  Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerulonephritis Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline forGlomerulonephritis. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 139–274

 • Monitorovanie

  Nemeniť imunosupresívnu liečbu len na základe samotných zmien titra protilátok ANCA (2D)

  Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerulonephritis

  Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis. Kidney inter., Suppl. 2012; 2: 139–274

 • Faktory spojené s relapsom choroby

  • Perzistujúci vysoký titer ANCA alebo vzostup titru ANCA

  • PR-3 ANCA v.s. MPO-ANCA • Interkurentná infekcia (Staphylococcus

  aureus v nose pri Wegenerovi)

  • Liečba len samotným prednizonom • Cyklofosfamid per os alebo v pulzoch • Skorá redukcia imunusupresívnej liečby

 • Veľký relaps

  • Vzostup kreatininu o 30%, pokles GF o 25% v priebehu 3 mesiacov. Biopsia vysoko indikovaná pri objavení sa erytrocytúrie a nevysvetliteľnému poklesu GF.

  • Klinické, rtg alebo bronchoskopické pľúcne krvácanie • Porucha vízu, orbitálny granulom, retinálna vaskulitída • Významná subglotická alebo bronchiálna stenóza • Nové multifokálne lézie na MR mozgu svedčiace

  pre cerebrálnu vaskulitídu

  • Motorická multiplexná mononeuritída • Gastrointestinálne krvácanie alebo perforácia

 • Malý relaps

  • ORL: epistaxa, krusty, bolesť, nová hluch