2014 - 2015 i‡sg G¼z Fi‡nal 3.Oturum

of 17

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

isg3

Transcript of 2014 - 2015 i‡sg G¼z Fi‡nal 3.Oturum

 • 2015

  PS

  12-1

  2015

  PS

  12-1

  Bu kitapkta yer alan sorularn her hakk sakldr. Hangi amala olursa olsun, sorularn tamamnn veya bir ksmnn ATATRKNVERSTES AIKRETM FAKLTESnin yazl izni olmadan kopya edilmesi, fotorafnn ekilmesi, herhangi bir yolla oaltlmas,yaymlanmas ya da kullanlmas yasaktr. Bu yasaa uymayanlar gerekli cezai sorumluluu ve sorularn hazrlanmasndaki mali klfetipeinen kabullenmi saylrlar.

  2015PS12-1

  ATATRK NVERSTES AIKRETM FAKLTES

  ADI SOYADI

  T.C. KMLK NO

  SALON NO

  SIRA NO

  : .................................................................................

  : .................................................................................

  : .................................................................................

  : .................................................................................

  Bu kitapkta Sal ve Gvenlii nlisans Programna ait dersler yer almaktadr.

  2014-2015 GZ DNEM YARIYIL SONU SINAVI (III. OTURUM)11 Ocak 2015 Pazar Saat: 09:30

  A

  Testin Ad Soru Says Sayfa No

  Arama ve Kurtarma Bilgisi 25 2

  Sal ve Gvenlii 25 6

  letme Bilimlerine Giri 25 10

  1.Soru kitapnzn tr Adr. Kitapk trn cevapkdnzdaki ilgili alana kodlaynz. Bu kodlamay cevapkdnza yapmadnz veya yanl yaptnz takdirde,snavnz geersiz saylacaktr.2.Bu soru kitapnda aadaki testler yer almaktadr:

  3.Snav sresi her bir ders iin 30 dakikadr.

  GENEL AIKLAMALAR

  4. stediiniz testin, istediiniz sorusundan cevaplamayabalayabilirsiniz. Cevaplarnz, cevap kdnda o test iinayrlm olan blme iaretleyiniz. Soru kitapklar zerineyaplan iaretlemeler kesinlikle deerlendirilmeyecektir.5. Cevaplarnz koyu siyah ve yumuak ulu bir kurun kalemleiaretleyiniz. aretlerinizi cevaplama alannn dnatarmaynz. Cevap kd zerinde yapacanz iaretlemeleriin tkenmez veya mrekkepli kalem kullanmaynz.6. Deitirmek istediiniz bir cevab yumuak bir silgi ile cevapkdna zarar vermeden siliniz ve doru cevabnz iaretlemeyiunutmaynz.7. Cevap kdnz buruturmaynz, katlamaynz ve zerinegereksiz hibir iaret koymaynz.8. Her sorunun sadece bir doru cevab vardr. Bir soru iinbirden fazla cevap alan iaretlenirse o soru yanl cevaplanmsaylacaktr.9. Bu snavn deerlendirilmesi doru cevap says zerindenyaplacaktr. Bu nedenle her soruda size en doru grnencevab iaretleyerek cevapsz soru brakmamanz yararnzaolabilir.10. Kitapktaki bo yerleri msvedde olarak kullanabilirsiniz.11. Snavda uygulanacak dier kurallar bu kitapn arkakapanda belirtilmitir.

 • BUSAYFABOBIRAKILMITIR.

 • Dier Sayfaya Geiniz ->22015PS12-1

  A A

  DKKAT!

  Arama ve Kurtarma Bilgisi

  Bu testte 25 soru bulunmaktadr.Cevaplarnz, cevap kdnzn Arama ve Kurtarma Bilgisi testi iin ayrlan ksmna iaretleyiniz.

  A) Zarar azaltma

  B) Hazrlk

  C) Mdahale

  D) Planlama

  E) yilerme

  1. Aadakilerden hangisi afet dngsnn drt anaevresinden biri deildir?

  A) Afet ve acil durum antas hazrlama

  B) Deprem tatbika yapma

  C) Zorunlu deprem sigortas yaprma

  D) Yangn gvenlii salama

  E) Afet srasnda ve sonrasnda zarar verecek eyalarsabitleme

  2. Tehlike annda aadakilerden hangisi yaplmaldr?

  A) I ve II

  B) I ve III

  C) II ve III

  D) I, II ve III

  E) I, II, III ve IV

  3. I. k-kapan-tutun

  II. Yerinde snak

  III. Kilitlen - yat

  IV. Tahliye

  Yukardakilerden hangileri deprem annda yaplmaldr?

  A) Hayaa kalma istei

  B) Yiyecek

  C) Giyecek

  D) ecek

  E) Barnma

  4. Aadakilerden hangisi afet ve acil durumlarda haya idameetmek iin gereken be temel unsurdan biri deildir?

  A) Kum ve akl talar kullanarak damtma yapmak

  B) evreden bulunan pet ieleri su ile doldurup atetekaynatmak

  C) Suyun gnete snmasn salamak

  D) Bambu gibi aalarn iine su koyup, kaynatmak

  E) Matara ile suyu kaynatmak

  5. Aadakilerden hangisi doada bulunan su kaynaklarndezenfekte etmek iin kullanlan yntemlerden biri deildir?

  A) Deprem

  B) Kuraklk

  C) Toprak kaymas

  D)

  E) Sel

  6. Aadakilerden hangisi ani gelien doal afetlerden birideildir?

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

 • Dier Sayfaya Geiniz ->32015PS12-1

  A A

  A) 1

  B) 2

  C) 3

  D) 4

  E) 5

  7. Salk Bakanlnn 2011 Yl lk Yardm Ynetmeliinin 16.maddesi gereince tm kurum ve kurulular her 20 personeliin ka serkal ilk yardmc bulundurmak zorundadr?

  A) Yaplan risk tespitlerinin deerlendirilmesi

  B) almadaki tm ekip riskleri

  C) Kurumsal organizasyon

  D) kincil bir afete dnme olasl

  E) Oluabilecek sonular

  8. Risk analizinde aadakilerden hangisi raporlama ksmndabulunmaz?

  A) ok kk olaslk: 0

  B) Kk olaslk: 1

  C) Orta dereceli olaslk: 2

  D) Yksek olaslk: 3

  E) ok yksek olaslk: 5

  9. Muhtemel bir olayn meydana gelme olaslnnderecelendirilmesinde aadakilerden hangisi dorudur?

  A) VLF

  B) MF

  C) UHF

  D) SHF

  E) EHF

  10. 300-3000 MHz frekans aral hangi bant aralndadr?

  A) SSB

  B) AM

  C) FM

  D) VW

  E) KSK

  11. Aadakilerden hangisi amatr radyo haberlemesindekullanlan modlasyon eitlerinden biri deildir?

  A) Acil durum networkleri

  B) Modlasyon bilgisi

  C) Frekans bilgisi

  D) Anten bilgisi

  E) Richter lei bilgisi

  12. Aadakilerden hangisi afet acil haberleme personelininsahip olmas gereken bilgilerden biri deildir?

  A) S.O.S sinyali vermeye balayn.

  B) Cihaz belgelerinizi kontrol edin.

  C) Gndermeyi durdurup dinlemeye gein.

  D) Dinlemeyi durdurup komut iletmeye gein.

  E) Cihaz kapan.

  13. Acil durum, salk bilgisi trai veya QUF ksaltmasduyulduunda ilk olarak yaplmas gereken aadakilerdenhangisidir?

  A) Zarar azaltma

  B) Programlama

  C) Hazrlk

  D) Mdahale

  E) yilerme

  14. Aadakilerden hangisi acil durum ynemi aamalarndanbiri deildir?

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

 • Dier Sayfaya Geiniz ->42015PS12-1

  A A

  A) Bir nehre veya su kaynana yaplara zarar vermemesi iinbent ekilmesi

  B) Binann kanalizasyonunun, su yollarnn ve musluklarnnkontrol edilmesi

  C) Istma, havalandrma, klima veya dier elektriklimalzemelerin gzden geirilmesi gerekli ise sabitlenmesi

  D) yerindeki yaplarn deprem standartlarna greglendirilmesi ya da yeniden ina edilmesi

  E) Senaryolarla ilgili acil durum ekipmanlarnn ncedenhazrlanmas

  15. Aadakilerden hangisi zarar azaltma almalarna rnekolamaz?

  A) Sel

  B) Deprem

  C) Asit yamurlar

  D) Heyelan

  E) Kasrga

  16. Aadakilerden hangisi doal afetler arasnda yer almaz?

  A) Babakan veya grevlendirecei Babakan Yardmcs

  B) ileri Bakan

  C) Babakanlk Mstear

  D) AFAD Bakan

  E) Kzlay Dernei Genel Bakan

  17. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Bakanln yrtenaadakilerden hangisidir?

  A) risk analizi

  B) koruma

  C) iyilerme

  D) sivil savunma

  E) acil ynem

  18. Dman saldrlarna, tabii afetlere, sabotajlar ve bykyangnlara kar halkn can ve mal kaybnn en az seviyeyeindirilmesi, haya neme sahip her trl resm ve zel tesis veteekkllerin korunmas ve faaliyetlerinin devam iin aciltamir ve slah, korunma gayretlerinin sivil halk tarandanazami suree desteklenmesi ve afet sonras maneviyanmuhafazas maksadyla alnacak her trl silahsz koruyucu vekurtarc nlem ve faaliyetlere .. denir.

  Cmlede bo braklan yere aadakilerden hangisigerilmelidir?

  A) Sivil savunma uzmanlar

  B) Sivil savunma gnllleri

  C) Arama kurtarma birlii alanlar

  D) Emniyet tekila alanlar

  E) Sivil toplum kurulular yeleri

  19. Aadakilerin hangisi TAG (Toplum Afet Gnllleri) EimModlnde ncelikle hedeenen gruplarndan biri deildir?

  A) Strateji

  B) Ekipman

  C) Personel

  D) Prosedrler

  E) Yntem

  20. Aadakilerden hangisi UNDACn drt ana unsurundan birideildir?

  A) Sava yoluyla alan fzeler

  B) Byk uak kazalar

  C) Tbbi grntleme cihazlar

  D) Nkleer denizallar

  E) Nkleer santraller

  21. Radyolojik ve nkleer risklerin kayna aadakilerden hangisideildir?

  A) Devamldr.

  B) ok hzldr.

  C) evre scakln aniden ykselr.

  D) Mesafe ile artar.

  E) Nfuz hassasiye yoktur.

  22. Aadakilerden hangisi s radyasyonunun zelliklerinden birideildir?

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

 • Dier Sayfaya Geiniz ->52015PS12-1

  A A

  A) Aile hekimleri

  B) Halk Sal Kurumu

  C) Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi

  D) Salk ocaklar

  E) Devlet hastaneleri

  23. Trkiyede salk ve hijyen almalar hangi kurum tarandanyrtlr?

  A) OSOCC

  B) OCHA

  C) RDC

  D) INSARAG

  E) UMKE

  24. Aadakilerden hangisi nsani Yardm Koordinasyon Osininksallm yazlmdr?

  A) 15-35

  B) 16-65

  C) 17-70

  D) 18-60

  E) 18-65

  25. 7126 sayl Sivil Savunma Kanunu erevesinde kurulacakservislerdeki grevlilerin ya aral aadakilerdenhangisidir?

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

  mustafa.demirelHighlight

 • Dier Sayfaya Geiniz ->62015PS12-1

  A A

  DKKAT!

  Sal ve Gvenlii

  Bu testte 25 soru bulunmaktadr.Cevaplarnz, cevap kdnzn S