2012 RAPORT ACTIVITATE dgaspc arad

Click here to load reader

 • date post

  26-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2012 RAPORT ACTIVITATE dgaspc arad

Microsoft Word - 2012 RAPORT ACTIVITATE dgaspc arad.docARAD
20 100 112006393
__________________________________________________________________________________________________ Proprietatea Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Arad; documentul nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare
1
CUPRINS
Misiunea D.G.A.S.P.C. Arad, Analiza SWOT 2 Obiective, indicatori i gradul de atingere al acestora 3 Protecia i promovarea drepturilor copilului Domeniul - Management de caz pentru copii 7 Domeniul - Servicii de prevenire destinate copiilor aflai în risc de separare de prini 8 Domeniul - Servicii de prevenire destinate copiilor aflai în risc de abuz, neglijare, exploatare
9
Domeniul - Servicii de prevenire a abandonului, destinate copiilor cu dizabiliti 11 Activiti educativ-preventive 12 Domeniul – Servicii oferite copiilor care svâresc fapte penale 15 Domeniul – Servicii oferite copiilor cu comportament delincvent i predelincvent 16 Domeniul – Servicii oferite victimelor traficului de persoane 17 Domeniul – Servicii oferite copiilor ai cror prini sunt plecai la munc în strintate 18 Domeniul – Servicii de îngrijire alternative 19 Domeniul – Servicii de ocrotire în regim rezidenial pentru copiii aflai în dificultate 22 Domeniul – Servicii de evaluare i consiliere psihologic i psihoeducaional 24 Domeniul – Servicii oferite copiilor care se confrunt cu o situaie de criz 25 Domeniul – Servicii de evaluare complex destinate copiilor 26 Protecia i promovarea drepturilor persoanelor adulte Domeniul – Servicii rezideniale pentru persoane adulte cu handicap 30 Domeniul – Management de caz pentru aduli 33 Domeniul – Evaluare iniial, extins, pregtire i formare prevocaional 34 Domeniul – Angajare asistat 35 Domeniul – Servicii de evaluare complex destinate persoanelor adulte 37 Domeniul – Evidena i plat prestaii sociale 40 Domeniul – Secretariatul comisiei de evaluare persoane adulte cu handicap pentru aduli 43 Alte rezultate relevante ale activitii desfurate de ctre D.G.A.S.P.C. Arad Elaborarea, implementarea i monitorizarea de proiecte cu finanare nerambursabil 47 Promovarea parteneriatului public-privat destinat creterii calitii vieii beneficiarilor prin continuarea procesului de contractare a serviciilor sociale
48
Activitatea financiar-contabil a instituiei 48 Activitatea de management a resurselor umane 50 Activitatea Comisiei pentru Protecia Copilului Arad 52 Managementul calitii 55 Procese instrumentate în instanele de judecat 57 Activitatea privind achiziiile publice 59 Controlul i auditul în cadrul instituiei 61 Activitatea privind vizibilitatea i transparena serviciilor 64 Activitatea de monitorizare 65 Activitatea administrativ 67 Concluzii 68 Proiecte finalizate în 2012 70 Proiecte aflate in implementare 2012 75
RRAAPPOORRTT DDEE AACCTTIIVVIITTAATTEE 22001122
__________________________________________________________________________________________________ Proprietatea Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Arad; documentul nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare
2
Misiunea D.G.A.S.P.C. Arad este reprezentat de aplicarea la nivel judeean a politicilor i strategiilor de asisten social în domeniul proteciei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum i a oricror persoane aflate în nevoie i are responsabilitatea dezvoltrii i diversificrii serviciilor sociale specializate, în funcie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menine funcionalitatea social a persoanei, urmrind reinseria în mediul propriu de via familial i comunitar.
Analiza S.W.O.T.
P U
N C
TE T
A R
I
- Disponibilitatea instituiilor publice i private cu atribuii în domeniul furnizrii serviciilor sociale de a dezvolta parteneriate i a transpune programele naionale din domeniu în activiti locale i regionale. - Experiena de care dispune instituia în domeniul promovrii i crerii unor modele de bun practic în furnizarea de servicii sociale atât pentru copii cât i pentru persoane adulte care se cfonfrunt cu o situaie de dificultate.
- Diversitatea calificrii personalului instituiei.
- Existena cadrului legislativ comprehensiv, modern i în concordan cu standardele europene în domeniul proteciei sociale a copilului i persoanelor adulte aflate în dificultate.
- Contientizarea de ctre publicul larg i de ctre factorii de decizie ai autoritilor administrative privind necesitatea îmbuntirii sistemului de protecie a copilului i persoanelor adulte aflate în dificultate.
O P
O R
TU N
IT I
P U
N C
T E
SL A
B E
- Imposibilitatea de a oferi, în mod echilibrat, servicii sociale pe toat raza judeului Arad, în special în mediul rural.
- Deficiene în a oferi o palet mai larg de servicii i de a le face mai accesibile din punct de vedere al distanei fizice, persoanelor cu handicap din jude, în special din mediul rural. - Fluctuaia personalului – generat de slaba motivaie financiar a personalului de specialitate, cu experien, poate determina orientarea acestuia spre sectorul neguvernamental i alte sectoare de activitate.
- Insuficienta resurselor financiare la nivelul bugetelor locale i la nivelul bugetului judeean. - Implicarea insuficient a comunitilor locale, a serviciilor i instituiilor cu atribuii în domeniul proteciei sociale
C O
N STR
 N
G ER
__________________________________________________________________________________________________ Proprietatea Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Arad; documentul nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare
3
Obiective Responsabili Indicator de performan
atins
propui
Serviciul Management de caz pentru
copii
100%
Asigurarea unui cadru familial la un asistent maternal profesionist, pentru satisfacerea nevoilor copiilor aflai în dificultate
Serviciul de Evaluare i monitorizare
asisteni maternali profesioniti
48 de copii cu vârsta cuprins între 0-2 ani plasai la asisteni maternali profesioniti
100%
100%
adopii
25 de familii evaluate în vederea obinerii atestatului de familie adoptatoare
100%
Serviciul Adopii, Compartiment post
116%
Cresterea gradului de informare în ceea ce privete planificarea familial i educaie contraceptiv
Compartimentul Prevenirea
marginalizrii sociale
47 de servicii de planificare familial 43 de servicii de prevenire a separrii copilului de familia sa
100%
Prevenirea infectrii cu HIV/SIDA i alte infecii cu transmitere sexual (ITS)
Compartimentul Prevenirea
marginalizrii sociale
294 persoane cu risc ridicat de infecie cu HIV/SIDA, inclusiv persoane care practic sexul comercial
100%
__________________________________________________________________________________________________ Proprietatea Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Arad; documentul nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare
4
Prevenirea abandonului i sprijinirea copiilor care se confrunt cu o situaie de criz prin acordarea de servicii specializate
Compartimentul Intervenie în regim de
urgen, violenta domestica, abuz si
neglijare
118 cazuri instrumentate 22 cazuri pentru care s-a luat o masura de protectie
100% 97%
Educarea copiilor i a prinilor în spiritul valorilor familiale, a responsabilitilor parentale i a noii viziuni referitoare la protecia copilului în familie
Serviciul Mobil de recuperare, reabilitare
i consiliere a copilului cu dizabiliti
70 copii cu dizabiliti beneficiari ai serviciilor de consiliere i recuperare la domiciliu 171 de familii au beneficiat de consiliere individual i demonstraii practice de recuperare a copiilor lor, în cadrul centrelor de zi i recuperare
140% 114%
Prevenirea separrii copilului cu handicap de familia sa prin servicii de prevenie i orientare ctre centre de zi i recuperare
Serviciul Mobil de recuperare, reabilitare
i consiliere a copilului cu dizabiliti
213 copii au beneficiat de servicii de recuperare în cadrul centrelor de zi i recuperare
142%
Asigurarea serviciilor de îngrijire pe perioad determinat pentru copii care s-a instituit msura de protecie special a plasamentului
Serviciul Mobil de recuperare, reabilitare
i consiliere a copilului cu dizabiliti
64 copii cu dizabiliti pentru care a fost necesar instituirea msurii de protecie special a plasamentului au fost ocrotii în centrele rezideniale pentru copii cu dizabiliti
106%
Reintegrarea unui numar de 20 de copii in familia naturala
Serviciul Monitorizare servicii sociale
pentru copii i aduli
100%
Serviciul Monitorizare servicii sociale
pentru copii i aduli
a comunitatii 100%
psihologic
64 copii evaluai psihologic pentru instituirea msurii de plasament/an 150 copii/tineri asistati in cadrul sistemului de protective, evaluai psihologic
100% 100%
__________________________________________________________________________________________________ Proprietatea Direciei Generale de Asisten Social i Protecia Copilului Arad; documentul nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare
5
psihologic
81 copii consiliai psihologic pentru instituirea msurii de plasament 56 copii / tineri consiliai psiho- educaional 57 beneficiari consiliai familial 26 tineri consiliai vocaionali
100% 100% 100%
100%
Compartimentul Management de caz
100%
Compartimentul de Angajare asistat
86 de persoane 100%
200 de persoane 100%
Compartimentul de Evaluare iniial,
extins, pregtire i formare
Dezvoltarea i diversificarea serviciilor instituiei oferite în funcie de nevoile identificate ale beneficiarilor
Serviciul monitorizare, strategii,
managementul calitii
1 proiect finalizat implementat 4 cereri de finanare depuse în vederea accesrii de fonduri nerambursabile
100%
• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare.
6
DREPTURILOR COPILULUI
• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare.
7
DOMENIUL – MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII
Începând cu anul 2011, s-a înfiinat un serviciu specializat de management de caz, prin
intermediul acestuia, asigurându-se coordonarea tuturor activitilor de asisten social i protecie special, desfurate în interesul superior al copilului, de ctre profesioniti, având drept scop elaborarea i implementarea planului individualizat de protecie. Managerii de caz desemnai, se centrez pe coordonarea, organizarea i direcionarea tuturor interveniilor destinate asigurrii serviciilor i integrarea acestora în beneficiul copiilor i a familiilor acestora, reducerea perioadei de edere a copiilor în sistemul de protecie prin urmrirea permanent a progreselor înregistrate în atingerea finalitii planurilor individualizate de protecie, având ca principale atribuii:
evaluarea iniial, evaluarea detaliat, planificarea serviciilor i a interveniilor prin elaborarea planului individualizat de protecie (PIP), furnizarea serviciilor pentru copil i familie/reprezentant legal i persoane importante pentru copil, monitorizarea i reevaluarea progreselor, închiderea cazului;
elaborarea planului individualizat de protecie (PIP) i alctuirea echipei multidisciplinar i dup caz, interinstituional, organizarea întâlnirilor cu echipa, precum i cele individuale cu profesionitii implicai în rezolvarea cazului;
asigurarea coordonrii i implicrii active a familiei/reprezentantului legal i a copilului, sprijinindu-i pe acetia în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;
întocmirea i reactualizarea dosarul copilului. Pe acest segment de activitate s-au instrumentat cazurile a 1515 copii, toti având desemnat
câte un manager de caz. 608 copii cu plasament la familii sau persoane; 50 copii cu tutel; 184 copii cu plasament la asistent maternal profesionist (AMP); 436 copii cu plasament la un serviciu rezidenial (SR); 132 copii cu plasament la o organizaie neguvernamental (ONG); 90 copii cu dizabiliti la un serviciu rezidenial (SR-CD); 12 copii cu supraveghere specializat (SS); 3 copii plasament la centrul de primire minori (CPM) sau centrul de criz.
40%
tutele
AMP
SR
ONG
SR-CD
SS
• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare.
8
DOMENIUL - SERVICII DE PREVENIRE DESTINATE COPIILOR AFLAI ÎN RISC DE SEPARARE DE PRINI
Serviciile de prevenire, destinate copiilor aflai în risc de separare de prini, oferite în
cursul anului 2012, s-au concretizat în: Serviciile de planificare familial i educaie contraceptiv - se asigur femeii aflate
în incapacitate de a-i asuma responsabilitile parentale. Serviciile au constat în: consiliere de specialitate, oferirea de mijloace de contracepie i asisten corespunztoare, servicii medicale de specialitate obstetric – ginecologie.
2012
Cazuri instrumentate 145 161
Prevenirea infectrii cu HIV / SIDA i alte infecii cu transmitere sexual (ITS) – se
realizeaz prin intermediul unui serviciu mobil de educaie i consiliere, pentru prevenirea infectrii cu HIV/SIDA i alte infecii cu transmitere sexual (ITS). Beneficiarii acestor servicii sunt: persoane din comunitile srace cu majoritate etnic rom, persoane fr adpost, persoane care practic sexul comercial, nu sunt pltitoare de asigurri de sntate neavând acces la servicii medicale de specialitate, nu au educaia necesar pentru evitarea infeciilor cu HIV/SIDA sau a altor infecii cu transmitere sexual (ITS), având acces redus la informaie i consiliere. Serviciile oferite au constat în: informare, consiliere, educaie pentru prevenirea infectrii i acompaniere pentru centrele de testare, la cererea clientului.
Ianuarie
209 85 80 294 375
Prevenirea separrii de familia sa a copilului prsit în unitile sanitare – sprijin i
asist prinii i potenialii prini pentru a face fa dificultilor psihosociale care afecteaz relaiile familiale, pentru dezvoltarea competenelor parentale, pentru prevenirea separrii copilului de familia sa i sprijin copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora.
2012 Cazuri instrumentate
2011 Cazuri instrumentate
72 75
Monitorizarea femeii gravide – se monitorizeaz, asist i se sprijin femeia gravida cu scopul de a preveni separarea copilului de familia sa i pentru a promova dreptul su la viat i la o stare de sntate cât mai bun.
2012 Cazuri instrumentate
2011 Cazuri instrumentate
• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare.
9
1 5 1 d
a f
e m
e ii
g ra
v id
c o n tr
a c e p ti v a
DOMENIUL - SERVICII DE PREVENIRE DESTINATE COPIILOR AFLAI ÎN RISC DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOATARE
Serviciile, pe acest domeniu de activitate, sunt oferite pentru a prevenii, a combate i
pentru a minimaliza consecinele violenei domestice, abuzului i neglijrii vizându-se reducerea acestor fenomene i îmbuntirea condiiilor de via ale copilului i ale familiei.
Beneficiarii acestor servicii sunt:
copii, persoane adulte aflate in dificultate i victime ale violentei domestice; familii aflate în urmtoarele situaii: cu risc de abuz, neglijare i abandon a
copilului; copii, persoane adulte i victime ale violentei domestice a cror integritate fizic i
moral, sunt periclitate în familie, care prezint risc de abandon/abuz/neglijare, exploatare; copii si persoane în situatii de criz.
Serviciile de specialitate oferite const în:
consiliere juridic, social, psihologic pentru copilul abuzat, neglijat/persoanei victima a violenei domestice;
evaluarea psihologic a copilului aflat în situaie de abuz; evaluarea psihologic a persoanei victim a violenei domestice; evaluarea gradului de risc din mediul de provenien al copilului abuzat, neglijat/
persoanei victima a violentei domestice; analiza reelei sociale din care provine copilul si colaborarea cu institutiile care prin
competentele specifice au atributii in solutionarea situatiei descrise; evaluarea relaiilor copil-printe/copil-persoan cu rol tutoral; consiliere individual i de grup, sau demers suportiv în funcie de caracteristicile de
vârst sau mentale ale clientului sau caracteristicile situaiei de criz semnalate; consiliere familial i parental acordat prinilor copilului sau reprezentanilor
legali;
• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare.
10
monitorizarea cazului dup reintegrarea în familie sau luarea unei msuri de protecie speciala pentru minor.
Rezultate obinute în anul 2012:
Au fost instrumentate 111 cazuri de copii abuzati/neglijati, astfel: 11 sesizri prin Telefonul de Urgenta 0257/983; 71 sesizari scrise, email, adrese; 1 autosesizare.
Pentru a veni în sprijinul victimelor violenei domestice, în cursul anului 2012 au fost instrumentate: 43 cazuri în care au fost implicai 33 copii i 10 persoane victime ale violentei domestice ca urmare a:
8 sesizari prin Telefonul de Urgenta 0257/983 23 sesizari scrise, email, adrese.
De asemenea, în regim de urgen au fost instrumentate 33 cazuri de copii abuzati/neglijati înregistrate în evidenta astfel:
4 sesizari prin Telefonul de Urgenta 0257/983 10 sesizari scrise, email, adrese 1 autosesizare.
În anul 2012, constatm faptul c numarul cazurilor pentru care s-a impus instituirea
unei masuri de protectie, raportat la numarul total de cazuri, este mai mare fata de rezultatul înregistrat în anul 2011, de la 7% în anul 2011, la 13% în anul 2012. Au fost instrumentate 132 de cazuri (187 persoane asistate) observându-se o scdere uoar a acestora fa de anul 2011 când au fost active 188 de cazuri (296 persoane asistate).
296 275
mentinere in familie
masura de protectie
În decursul anului 2012 au fost inregistrate un numr de 78 intervenii cu Echipa mobil.
In urma efecturii statisticii apelurilor la Telefonul de urgen se poate observa c s-au fost înregistrat:
131 sesizri 983 146 Fie de convorbire 194 Fie apeluri suport informational 49 apeluri mut/gresit 124 Fise semnalare obligatorie si evaluare initiala 77 adrese ctre diferite institutii
RRAAPPOORRTT DDEE AACCTTIIVVIITTAATTEE 22001122
• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare.
11
51 rspunsuri sesizri Tot în acest domeniu de activitate avem dezvoltat un Centru de Primire Minori care
funcioneaz non stop, copiii fiind în plasament în regim de urgen pân la rezolvarea situaiei care a determinat asistarea lor. Centrul ofer copiilor îngrijire, ocrotire, hrana zilnic, asisten medical, consiliere, asisten de specialitate, posibilitatea petrecerii timpului liber cu activiti recreative i educativ - instructive.
DOMENIUL - SERVICII DE PREVENIRE A ABANDONULUI DESTINATE COPIILOR CU DIZABILITI
Pentru a preveni separarea copilului cu dizabiliti de familie sa, au fost oferite servicii constând în:
servicii de recuperare (consultaii medicale, fizioterapie, kinetoterapie, masaj, logopedie, ergoterapie, meloterapie)
servicii de îngrijire de zi care includ servicii de formare a deprinderilor de via independent, educative, recreative, de socializare, servicii de consiliere i sprijin pentru prini.
70
Beneficiari ai serviciilor de recuperare oferite la domiciliul copiilor
Beneficiari ai serviciilor de zi i de recuperare oferite în cadrul centrelor subordonate ale instituiei
Beneficiari ai serviciilor de recuperare oferite în cadrul centrelor specializate ale institutiei
În cadrul propriilor lor familii, copii cu dizabiliti, au beneficiat de servicii de
recuperare la domiciliu, ca urmare a înfiinrii, în cursul anului 2011, a unei echipe mobile de recuperare, prin intermediul unui proiect finanat din fondurile nerambursabile ale Mecanismului Financiar al Spaiului Economic European. Activitatea acestei echipe în cursul anului 2012 se reflect în cele de mai jos:
Evoluia numrului de beneficiari
ocrotii în regim rezidenial
Intr ri
Iei ri
RRAAPPOORRTT DDEE AACCTTIIVVIITTAATTEE 22001122
• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare.
12
Existeni la începutul anului, din care:
Intrri din care:
Ieiri din care:
Din sistemul
de protecie
TOTAL 5 65 52 18
Echipa mobil furnizeaz servicii ce acoper o gam larg de nevoi axate pe meninerea strii de sntate, recuperare, dezvoltarea autonomiei personale, reabilitare i integrare social a copilului cu dizabiliti din familie, cât i familiei acestuia oferind soluii difereniate i particularizate în raport cu tipul de dizabilitate, gradul de handicap i recomandrile menionate în cuprinsul planului de recuperare aprobat de Comisia pentru Protecia Copilului.
Copiilor cu handicap, în cadrul centrelor de recuperare i reabilitare le sunt oferite servicii de: prevenirea abandonului i instituionalizrii copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activiti de îngrijire, educaie, abilitare-reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de via independent, orientare colar i profesional, etc. pentru copii, cât i a unor activiti de sprijin, consiliere, educare, etc. pentru prini sau reprezentanii legali, precum i pentru alte persoane care au în îngrijire copii cu nevoi speciale.
ACTIVITI EDUCATIV PREVENTIVE
Recuperare 82 92 100 74 174 174
TOTAL 101 116 125 92 217 218
Din cele prezentate mai sus reiese faptul c se menine constant numrul copiilor cu handicap care beneficiaz de programe de zi i de recuperare.
RRAAPPOORRTT DDEE AACCTTIIVVIITTAATTEE 22001122
• Proprietatea Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fr autorizare.
13
PROGRAME EDUCATIV-PREVENTIVE
În cursul anului 2012, în cadrul instituiei noastre au fost organizate o serie de
programe i aciuni educativ-preventive, cum ar fi: „Ziua lumânrilor aprinse” – aceast aciune s-a desfurat împreun cu Asociaia
Român Anti Sida; Întâlniri cu reprezentani ai „Asociaiei „Viitorul copiilor” Sântana: tematica
abordat privea infeciile cu transmitere sexual „Dezvoltarea corpului uman – educaie pentru sntate”;
Programul educaional privind informarea i prevenirea traficului de persoane, comportamentul deviant, consumul de alcool, tutun, droguri ilegale, prevenirea infectrii cu HIV i situaii care pun în pericol securitatea i dezvoltarea copiilor/tinerilor ai cror prini sunt plecai la munc în strintate;
„Ziua porilor deschise” – aciune desfurat în parteneriat cu Inspectoratul Judeean de Poliie Arad i biserica baptist. Activitile desfurate în cadrul acestei întâlniri au avut în vedere promovarea moralei cretine, la nivel educaional;
Copiii necolarizai i cei care au abandonat coala au avut parte de activiti de educare a limbajului, de începere/continuare a procesului de alfabetizare;
Problematica abandonului colar este un fenomen tot mai des întâlnit, astfel încât aciunile întreprinse implic i comunitile locale. Aciunea „Reele comunitare pentru prevenirea i combaterea abandonului colar” a avut în vedere expunerea de metode i tehnici pentru evaluarea copiilor identificai ca fcând parte din aceast categorie;
“coala, viitorul tu” – în aceast aciune s-au implicat voluntari i s-au organizat campanii de informare în rândul comunitilor locale. Aspectele vizate au fost: importana prevenirii fenomenelor de violen, trafic de persoane i consum de droguri;
Au avut loc activiti artistico-plastice; Activiti de educaie igienico-sanitare pentru copiii strzii;
Campanii de ecologizare:
• predare maculatur; • aciune întreprins cu…