2012, 2011, 2010, 2009 ‡A‍DA‍ TœRK VE DœNYA TAR°H° SORULARI

download 2012, 2011, 2010, 2009 ‡A‍DA‍ TœRK VE DœNYA TAR°H°  SORULARI

If you can't read please download the document

 • date post

  09-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  72
 • download

  6

Embed Size (px)

description

2012, 2011, 2010, 2009 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORULARI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com. I. ÜNİTE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA. 2012 LYS. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of 2012, 2011, 2010, 2009 ‡A‍DA‍ TœRK VE DœNYA TAR°H° SORULARI

 • Web: http://www.rehberlik.biz.trMail: civelek.murat@gmail.com

 • 1 Aralk 1925 tarihinde Almanya, Fransa, ngiltere, talya, Belika, Polonya ve ekoslovakya arasnda uluslararas bar korumaya ynelik bir anlama imzalanmtr.Avrupadaki siyasi gerginlii bir sre azaltan bu anlama aadakilerden hangisidir?

  Locarno Brest-LitowskSaint Germain TrianonSykes-Picot

 • Birinci Dnya Sava devam ederken, savan yol at ykmn etkisiyle var olan tutuma kar tavr alarak bilin dnn dsel dnyasna ynelen air ve ressamlar tarafndan balatlan ve daha ok resim alannda etkileri hissedilen, temsilcileri arasnda Salvador Dali, Max Ernst, Joan Mironun bulunduu sanat akm aadakilerden hangisidir?

  Fovizm KbizmDadaizm EmpresyonizmSrrealizm

 • Savan ulusal siyasetin arac olarak kullanlmasndan vazgeilmesi amacyla 1928 ylnda Fransa ve ABD Dileri Bakanlar tarafndan esaslar belirlenen ve ngiltere, Almanya, talya, Belika, Japonya gibi devletlerin de katld pakt aadakilerden hangisidir?

  Badat BalkanSadabat Kellogg-BriandVarova

 • Aadakilerden hangisi, 1929 ylnda balayan dnya ekonomik krizinin etkilerinden biri deildir?

  Sanayilemi ehirlerde isizlerin ve evsizlerin saysnn hzla artmas Birok lkede inaat faaliyetlerinin durmasTarm rn fiyatlarnda byk dler grlmesiMadencilik alannda talebin beklenmedik dzeyde dmesiKadnlarn, i hayatnda yer almaya balamas

 • Boazlarn durumunun gzden geirilmesi amacyla 1936da Montrde toplanan konferansa, Lozan Boazlar Szlemesini imzalayan devletlerden biri olmasna ramen Akdenizdeki yaylmac emellerinden dolay katlmayan devlet aadakilerden hangisidir?

  talya FransaYunanistan Bulgaristanngiltere

 • Aadakilerden hangisiyle, ABD d politikasnda, Avrupann kendi ktasna karmamas, buna karlk kendisinin de Avrupa sorunlar ve diplomasisinden uzak durmas esaslar belirlenmitir?

  Monreo Doktrini Eisenhower DoktriniTruman Doktrini Wilson lkeleriBalfour Deklarasyonu

 • Aadakilerden hangisi Birinci ve kinci Dnya Savalar arasnda grlen gelimelerden biri deildir?

  Uluslararas barn korunmas iin Milletler Cemiyetinin kurulmastalyada Mussolininin faist iktidarn kurmasLacorno Antlamasyla silahszlanma almalarnn balamasTrkiyenin Kore Savalarna katlmasAlmanyada Nazizmin ykselmesi

 • Trkiye, Irak ve ran tarafndan imzalanmak zere hazrlanan metnin 1935 ylnda Cenevrede onaylanmasna ramen, Sadabat Pakt ancak 1937 ylnda imzalanmtr.Aadakilerden hangisi bu gecikmede etkili olan durumlardan biridir?

  Afganistan ve Suudi Arabistann Pakt'a alnp alnmayacaklaryla ilgili grmelerin srmesiTrkiyenin Hatayn topraklarna katlmas konusundaki srarl tutumuIrakn bamszl konusunda ngilterenin isteksiz politikasin-Japon Savann balamasFransa, ngiltere ve Kanadann Almanyaya sava ilan etmesi

 • Atatrk Dneminde aadakilerin hangisinde Balkan Antant'na ye devletlerin destek ve dayanma politikalarnn, konunun Trkiye lehine zmlenmesinde etkili olduu savunulabilir?

  Trkiyenin Milletler Cemiyetine ye olmasndaHatayn Trk topraklarna katlmasndaYunanistan ile dostluk antlamas imzalanmasndangiltere ile Ankara Antlamasnn imzalanmasndaMontreux (Montr) Boazlar Szlemesinin imzalanmasnda

 • Aadakilerden hangisi yasalarda yaplan deiikliklerle halkn ynetime katlmn artrmaya ynelik almalardan biri deildir?

  Semen yann 20den 18e indirilmesiMilletvekili saysnn 450den 550ye karlmasYurt dnda bulunan vatandalarn da oy kullanabilmesiSeim barajnn konmasPartilere ye olma yann 21den 18e indirilmesi

 • I. Faizm Hayat SahasII. Nazizim Hayat SahasIII. Nazizim Kara Gmlekliler

  kinci Dnya Savandan nce Almanyada ortaya kan fikir akm ve yaylmac politikay amalayan kavramlar yukardakilerin hangilerinde doru olarak verilmitir?

  Yalnz I Yalnz II Yalnz IIID) I ve II E) I, II ve III

 • XIX. yzyln ikinci yarsnda mparator Mutsuhitonun aydnlarn Bat tarz yenilikler yaplmas fikirlerine destek vermesiyle Japonyada Meiji Restorasyonu denilen reform sreci balamtr.Aadakilerden hangisi bu reform srecinde gerekletirilenlerden biri deildir?

  A) Prusya-Almanya modeline uygun bir anayasa yaplmasB) ada bankaclk sisteminin oluturulmasC) Okuryazar orannn artrlmasD) Feodal dzenin yklmasE) Yeni bir alfabe yaplmas

 • Birinci Dnya Savanda Osmanl padiahnn halife unvanyla yaymlad cihat fermanna ramen baz Araplar Trk askerine ate amtr.

  Yalnz bu bilgiyle,I. Milliyetilik Araplar zerinde etkili olmutur.II. Osmanl padiahnn Araplar zerindeki nfuzu azalmtr.III. Almanya Orta Douya egemen olmak istemitir.

  yarglarndan hangilerine ulalabilir?

  Yalnz I Yalnz II I ve IID) II ve III E) I, II ve III

 • Aadakilerden hangisi, 1941 ylnda ABD ile ngiltere tarafndan yaynlanan Atlantik Bildirisinde yer alan ilkelerden biri deildir?

  Uluslarn, kendi geleceklerini kendilerinin saptamasUluslararas i birliinin gerekletirilip gelitirilmesiBedeli sava sonunda denmek zere her lkeye yardm yaplmasAk denizlerde ticaret serbestliinin tannmasTemel ham maddelerden eit biimde yararlanlmas

 • Uzak Dounun II. Dnya Savann cephelerinden biri hline gelmesinde aadakilerden hangisi etkili olmutur?

  SSCB nderliinde Dou Blokunun kurulmasin Halk Cumhuriyeti ve SSCBnin yaknlamasJaponyann yaylmac politika uygulamasBlge zerinde ABD ile SSCB arasnda kar atmalar yaanmasHindistan ve Pakistanda bamszlk mcadelelerinin olmas

 • Dou Bloku iinde yer alan devletlerde komnist rejimler SSCBnin basksyla olumasna ramen yalnz iki lkede II. Dnya Sava srasnda komnist partilerin Alman igaline kar baarl direnii, bu rejimin kurulmasnda etkili olmutur.Aadakilerden hangisi bu iki lkeden biridir?

  Yugoslavya ekoslovakyaPolonya MacaristanBulgaristan

 • Trkiyede,I. varlk,II. toprak mahsulleri,III. Emlak

  vergilerinden hangileri, II. Dnya Savann etkisiyle karlmtr?

  Yalnz I Yalnz II Yalnz IIII ve II II ve III

 • Dnyada bar ve gvenlii korumak, hak ve eitlii salamak, kendi kaderini belirlemek ilkeleri temelinde lkeler arasnda dostluk ilikilerini gelitirmek; ekonomik, toplumsal, kltrel ve beer sorunlar zmede uluslararas i birlii salamak amacyla 24 Ekim 1945te kurulan ve merkezi New Yorktabulunan kurulu aadakilerden hangisidir?

  Kuzey Atlantik Antlamas rgtKaradeniz Ekonomik Birlii TekilatEkonomik Birlii TekilatAvrupa BirliiBirlemi Milletler

 • Aadakilerden hangisi, kinci Dnya Sava srasnda Trkiyede kamu gvenliini salamak amacyla alnan nlemlerden biri deildir?

  Tm illerde hava saldrs tehlikesine kar karartma uygulanmasTahl stoklarna el konularak ekmek karnesi uygulamasnn balatlmasKaradenizde Trk gemi seferlerinin durdurulmasEkonomik skntlar amak iin yeni vergiler konmasMill Gvenlik Kurulunun oluturulmas

 • Almanyann 1942de Stalingrad yenilgisinden sonra Mttefikler, Trkiye zerindeki basky arttrarak Trkiyenin savaa katlmasn salamaya almlardr.Aadakilerden hangisi Mttefiklerin bu amaca ynelik giriimlerinden biri deildir?

  San Francisco KonferansTahran KonferansI. Kahire KonferansII. Kahire KonferansAdana Konferans

 • Aadakilerden hangisi, II. Dnya Savandan sonra bilim alanndaki gelimelerden biridir?

  A) Atom bombasnn yaplmasB) Teleskobun icat edilmesiC) Elektrik ampulnn icat edilmesiD) Fotoraf makinesinin icat edilmesiE) Uzaya uydu gnderilmesi

 • Kasm 1917de ngiltere Dileri Bakan tarafndan Siyonist Federasyonu Bakanna gnderilen mektupla, ngilterenin Filistinde bir Yahudi devleti kurulmasn kabul ettii resmen bildirilmitir. Bu tarihten sonra Yahudiler byk kitleler hlinde Filistine g etmeye balamlardr.Yahudi devleti kurulmas konusunda bir dnm noktas kabul edilen bu belge aadakilerden hangisidir?

  Schuman BildirgesiBalfour DeklarasyonuMarshall PlanTruman DoktriniHelsinki Nihai Senedi

 • Aadakilerden hangisi, Haziran 1945te Drtl Takrir olarak bilinen nergeyi imzalayan ve sonraki srete Demokrat Partiyi kuran devlet adamlarndan biri deildir?

  Cell Bayar Hasan PolatkanFuat Kprl Refik KoraltaAdnan Menderes

 • Aadakilerden hangisi, Birlemi Milletler Genel Kurulunda, 9 Aralk 1948 tarihinde Soykrm Suunun nlenmesi ve Cezalandrlmasna likin Szleme nin kabul edilmesinin nedenlerinden biridir?

  Afrikada iddetli etnik ayrmcln ve dmanln hkm srmesi ABDnin Vietnam Savanda izledii politikaya Batl mttefiklerin destek vermemesiII. Dnya Sava srasnda hukuki olmayan ve insanlk d uygulamalarn yaanmasYugoslavyann dalma srecinde Srp milliyetilerinin Bonaklara soykrm uygulamasFilistinlilerin lkelerinden karlmalarnn da etkisiyle Msr-srail Savann yaanmas

 • Hindistan Bamszlk Hareketinin siyasi lideri olan, 1869-1948 yllar arasnda yaam, Hindistanda 2 Ekim gn ansna mill tatil olarak kutlanan, lkesinin sosyal ve ekonomik ilerlemesi iin almalar yapm devlet adam aadakilerden hangisidir?

  Muhammet Ali Cinnah Muhammet NadirJawaharlal Nehru Mahatma GandhiMuhammet kbal

 • Trkiye, Souk Sava Dneminde SSCBnin basklarna kar ABD ve Batl devletlerle i birlii yaparak kendi gvenlik alann geniletmeye almtr.Aadakilerden hangisi, Trkiyenin bu amala katld rgtlerden biri deildir?

  Avrupa KonseyiNATOBalkan PaktBadat PaktAvrupa Ekonomik Topluluu

 • Aadakilerden hangisi, 1940-1960 yllar arasnda yaplan icat ve keiflerden biri deildir?

  Lazerin icat edilmesilk nkleer reaktrn kurulmaslk kalp naklinin yaplmasocuk felci asnn gelitirilmesiDNAnn kimyasal yapsnn zlmesi

 • Smrgecilie kar halklarn kendi kaderlerini belirleme haklarn benimseyen Asya ve Afrikadan 24 lkenin 1955 ylnda Endonezyada topland ve sonucunda uluslararas ilikilerde balantszlk akmnn ortaya kt konferans aadakilerden hangisidir?

  Yalta KonferansHelsinki KonferansBandung KonferansBelgrad KonferansSan Francisco Konferans

 • I. Truman DoktriniII. Marshall PlanIII. Balfour Deklarasyonu

  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliinin komnist partiler araclyla Dou Avrupada egemenlik kurmas zerine, Amerika Birlei