1. AURKEZPENA - · PDF fileurratsa (aurkezpena) 3. Efektu kateatuen proiektua: 1. urratsa...

Click here to load reader

 • date post

  20-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1. AURKEZPENA - · PDF fileurratsa (aurkezpena) 3. Efektu kateatuen proiektua: 1. urratsa...

 • 1.

  AURKEZPENA

  Teknologiak garrantzi gero eta handiagoa hartu du pertsonen bizitzan eta gizartearen antolaketan. Teknologia hauxe dela esan dezakegu: gizakiek banakoen zein taldeen arazoak konpontzeko eta beharrizanak asetzeko sortzen dituzten objektu, sistema eta inguruak egiteko erabiltzen dituzten zientzia- eta teknika-ezagutzen eta ekintzen multzoa. Lehenengo unitate honetan ikasleek ezagutuko dute nolako garrantzia izan duen teknologiak historian eta gizakiaren bizitzan. Horrez gain, beste hauek ere ezagutuko dituzte: prozesu teknologikoaren oinarriak, teknologiaren arloak, lantegi-ikasgelaren eta erreminten ezaugarriak, eta teknologiako materialen segurtasun, erabilera eta higiene arauak. 2.

  HELBURUAK

   Teknologiaren funtzioa eta zibilizazioaren garapenean daukan garrantzia ulertzea.  Prozesu teknologikoaren faseak identifikatzea eta bereiztea.  Lantegi-ikasgelaren funtzionamendua eta arloko jarduera ezagutzea.  Teknologiako gelako erreminten, lekuen eta instalazioen higiene-, erabilera-,

  zaintza- eta segurtasun-arauak ezagutzea eta betetzea.  Lantegiko oinarrizko lanak egiteko erreminta egokiak eta kasuan-kasuan bete

  beharreko segurtasun-arauak ezagutzea eta erabiltzea.  Teknologiako gelan baldintza egokiak zaintzen laguntzea, bai norberaren bai besteen

  materialari dagokionean.  Objektu teknologiko bat modu ordenatuan aztertzea, haren anatomia, funtzioa,

  teknologia eta alderdi ekonomiko eta sozialak kontuan hartuta.

  3.

  EDUKIAK

  1. UNITATEA: ZER DA TEKNOLOGIA?

  KONTZEPTUAK PROZEDURAK JARRERAK

  Teknologia, giza premien

  erantzun gisa. Lan eta txosten errazak egitea. Teknologiarako interesa.

  Prozesu teknologikoaren

  faseak. Prozesu teknologiko egokia aplikatzea.

  Objektu teknologikoak nola

  dabiltzan deskribatzeko

  jakin-mina.

  Teknologiako lantegi-

  ikasgelako guneak eta

  instalazioak.

  Erremintak, makina erremintak eta

  neurtzeko aparatu eta tresnak erabiltzea,

  erabilera-, zaintza- eta segurtasun-arauak

  betez.

  Poza arazoei konponbidea

  ematean.

 • Teknologiako lantegi-ikasgela

  erabiltzeko segurtasun-eta

  higiene-arauak.

  Objektu sinple bat zatitzea eta osagai

  fisikoak aztertzea.

  Ordena, garbitasuna,

  zehaztasuna, kalitatea eta

  segurtasuna balioestea.

  Erreminten sailkapena. Objektu teknologiko baten bilakaera

  historikoa ikertzea.

  Teknologiako gelan

  jokabide- eta segurtasun-

  arauak onartzea.

  Objektuen azterketa formal,

  tekniko, funtzional eta

  sozioekonomikoa.

  Objektu teknologiko bat aztertzea.

  Teknologiak ingurumenean

  duen eragina.

  4.

  SEKUENTZIA DIDAKTIKOAREN EGITURA

  Jarraian, sekuentzia didaktikoaren denborazko antolamendua aurkeztuko dugu. Dena dela, irakasleak baliabideen taula

  du eskuragarri, baliabideak bere irizpideen arabera hautatzeko eta askatasunez erabiltzeko irakasgaiaren didaktikan.

  1. SAIOA:

  Ordu bat – Kontzeptu-mapa erabilita, unitatea aurkeztea; sarrera-testua egitea; taldeko iruzkinak egiteko galderak prestatzea, eta gela birtualean argitaratzea. Ordu bat – “Definizioa” kontzeptu blokea; bakarkako hiru ariketa, ikasitakoa finkatzeko, eta iraupen ertaineko beste hiru ariketa, taldekoak, ikasitakoa testuinguru errealetan aplikatzeko. 2. SAIOA:

  Ordu erdi – “Faktoreak” kontzeptu-blokea; bakar-ariketa bat eta talde-ariketa bat, biak laburrak eta ikasitakoa finkatzeko pentsatuak. Ordu erdi – “Prozesu teknologikoa” kontzeptu-blokea; lau bakar-ariketa labur, ikasitakoa finkantzeko, eta talde-ariketa luze bat, ikasitakoa zabaltzeko edo etxean lan egiteko. Ordu bat – “Lantegiko lana” kontzeptu-blokea; hiru bakar-ariketa labur, euretako bat ikasitakoa finkatzeko eta bestea ikasitakoa errepasatzeko edo zabaltzeko. Bestalde, bi talde-ariketa luze proposatzen dira, lehena ikasitakoa zabaltzeko eta bigarrena gelan elkarlana egiteko.

  3. SAIOA:

  Ordu bat – Bi proiektu txiki aurkezten dira, gelan hasi eta etxean jarraitzeko. Dena dela, irakasleak erabaki dezake proiektu txiki bakarra egitea komeni den gelan ordu guztian. Ordu bat – Irakasgaiko hiru proiektu globalak aurkezten dira. Lehenengo unitateari lehenengo urratsa dagokio, hots, unitateko kontzeptuak aplikatzea lantaldeetan. Ariketa hau gelako orduan egiteko eta etxean amaitzeko pentsatuta dago.

 • Ondorengo taulan, baliabide didaktikoak, ariketa motak, baliabide bakoitzak lantzen dituen gaitasunak eta irakasleak behar dituen IKT gaitasunak daude zehaztuta. Gaitasun orokorrak sigla bidez adierazi dira, honela:

   HK: hizkuntza- komunikaziorako gaitasuna  MAT: matematikarako gaitasuna  ZTO: zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna  IKT: informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna  II: ikasten ikasteko gaitasuna  GIZ: gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna  AE: autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna  GA: giza eta arte-kulturarako gaitasuna

 • 1. UNITATEKO SEKUENTZIA DIDAKTIKOA: ZER DA TEKNOLOGIA?

  BALIABIDEA LAN MOTA IKASLEAREN GAITASUNAK IRAKASLEAREN IKT

  GAITASUNAK

  1. SAIOA:

  - AURKEZPENA

   Kontzeptu-mapa  Sarrera  Pentsa dezagun: galderak  Ikasgela birtuala

   Kontzeptuak argitu  Lehenago ikasitakoarekin

  lotu

   Elkarlana  Sarean argitaratu

   HK / ZTO / IKT / II / GIZ  Nabigazioa zuzentzea

   Sistema teknologikoak kudeatzea eta erabiltzea

   IKTen erabilera irakasgaiaren didaktikarekin

  eta metodologiarekin

  erlazionatzea

   Ikasleak beren kabuz ikasteko motibatzea IKTen

  bidez

   Ekipamendu informatikoa erabiltzeko eta periferikoak

  (PDI) konektatzeko

  autonomoa izatea

   Ikasleen artean IKTen erabilera bultzatzea

  - DEFINIZIOA

  Ikasi: teknologiaren

  definizioa

  1. TJ: bideoa eta galderak

  2. TJ: iruzkina

  3. BJ: zertarako balio duten

  teknologiek (Smart)

  4. BJ: oinarrizko

  beharrizanak eta bigarren

  mailakoak (JClic)

  5. BJ: objektua eta

  beharrizana (taula)

  6. TJ: definizioa

   Kontzeptuak aplikatu  Identifikatu  Lotu  Elkarlana  Sarean argitaratu  Ikasitakoa sendotu

  1. HK / ZTO / IKT / GIZ 2. HK / ZTO / IKT / GIZ 3. ZTO / IKT / II / AE 4. ZTO / IKT / II / AE 5. HK / ZTO / IKT / II / AE 6. HK / ZTO / IKT / II / GIZ

 • 2. SAIOA:

  - FAKTOREAK

  Sarrera

  Ikasi: teknologiaren faktoreak

  1. BJ: arloak (JClic) 2. TJ: arloak eta ekintzak

  (taula)

   Kontzeptuak argitu  Kontzeptuak aplikatu  Identifikatu  Elkarlana  Ikasitakoa sendotu

  1. ZTO / IKT / II / AE 2. HK / ZTO / IKT / GIZ

   IKT euskarrietan dauden baliabideetara

  eta informazio-

  iturrietara jotzea

   Nabigazioa zuzentzea

   Sistema teknologikoak kudeatzea eta

  erabiltzea

   IKTen erabilera irakasgaiaren

  didaktikarekin eta

  metodologiarekin

  erlazionatzea

   Ikasleak beren kabuz ikasteko motibatzea

  IKTen bidez

   Ekipamendu informatikoa

  erabiltzeko eta

  periferikoak (PDI)

  konektatzeko

  autonomoa izatea

   Ikasleen artean IKTen erabilera bultzatzea

  - PROZESU TEKNOLOGIKOA

  Sarrera

  Ikasi: prozesua

  1. BJ: prozesuaren faseak (Smart)

  2. BJ: eszenak ordenatu (JClic) Ikasi: prozesu teknologikoaren

  faseak

  3. BJ: galleten fabrikazioa (Acceedu azpititulatua)

  4. TJ: horma-irudia 5. BJ: ingurumenaren gaineko

  eragina (foroa)

   Kontzeptuak argitu  Kontzeptuak aplikatu  Identifikatu  Ordenatu  Elkarlana  Sarean argitaratu

  1. ZTO / IKT / II / AE

  2. ZTO / IKT / II / AE

  3. ZTO / IKT / II / AE

  4. HK / ZTO / IKT / II / AE

  5. HK / ZTO / IKT / II / AE

  6. HK / ZTO / IKT / GIZ / GA

  - LANTEGIKO LANA

  Sarrera

  Ikasi: erremintak (bideoa)

  Lantegi-ikasgela (bideoa)

  1. BJ: erremintak (JClic) 2. TJ: ikertu (fitxak) Ikasi: segurtasun-arauak

  3. BJ: erremintak eta segurtasuna (taula)

  4. TJ: ikasgelako arauak (ikasgela birtuala)

  5. BJ: erabilera eta segurtasuna (JClic)

   Kontzeptuak argitu  Kontzeptuak aplikatu  Identifikatu  Lotu  Ikertu  Elkarlana  Sarean argitaratu  Ikasitakoa sendotu

  1. ZTO / IKT / II / AE

  2. HK / ZTO / IKT / GIZ / II / GA

  3. HK / ZTO / IKT / II / AE

  4. HK / ZTO / IKT / II / GIZ / AE / GA

  5. ZTO / IKT / II / AE

 • 3. SAIOA:

  - PROIEKTU TXIKIAK

  Sarrera

  1. Kutxa (taula eta jarraibideak)

  2. Objektu teknologiko bat aztertzea (aurkezpena eta

  acceedu)

   Kontzeptuak aplikatu  Ikertu  Elkarlana  Ikasitakoa sendotu

   HK / MA/ ZTO / IKT / II / AE / GIZ

   IKT euskarrietan dauden baliabideetara

  eta informazio-

  iturrietara jotzea

   Nabigazioa zuzentzea

   Sistema teknologikoak kudeatzea eta

  erabiltzea