1. 3. Dünya'mızın tek doğal uydusu olan Ay’ın yüzeyi Güneş, Dünya ve...

Click here to load reader

 • date post

  18-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 1. 3. Dünya'mızın tek doğal uydusu olan Ay’ın yüzeyi Güneş, Dünya ve...

 • Bu testte 20 soru vardır. Soruları cevaplamak için toplam süreniz 40 dakikadır.

  Adı: Soyadı: Sınıf/şube: Doğru: Yanlış: Boş:

  1

  M od

  el E

  ği tim

  Y ay

  ın la

  rı &

  D en

  em e

  Va kt

  i - F

  en B

  ili m

  le ri

  D en

  em e

  S ın

  av ı

  DenemeFEN BİLİMLERİ DENEME SINAVI 55

  2. Verilen özelliklerden; I. Katmanlı bir yapıya sahiptir. II. Isı ve ışık kaynağıdır. III. Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır. hangileri Güneş’e aittir?

  A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

  1. Güneş’in yapısını gösteren şekil aşağıda verilmiş- tir.

  Buna göre hangi seçenekte verilen ifade yan- lıştır?

  A) Güneş katmanlı bir yapıya sahiptir. B) Şekildeki farklı renk bölgeleri farklı sıcaklık de-

  ğerlerini temsil eder. C) Güneş’in dış kısmından içe doğru gidildikçe sı-

  caklık azalır. D) Güneş’in iç kısımları daha sıcaktır.

  5. Güneş, Dünya ve Ay’ın özellikleri düşünüldü- ğünde hangi seçenekte verilen özellik sadece Güneş’e ait bir özelliktir?

  A) Katmanlı bir yapıya sahip olma. B) Küresel bir şekle sahip olma. C) Isı ve ışık kaynağı olma. D) Uzay boşluğunda yer alma.

  3. Dünya'mızın tek doğal uydusu olan Ay’ın yüzeyi- ne ait bir görüntü aşağıda verilmiştir.

  Görüntüdeki ayak izinin yıllar geçse de kay- bolmamasının sebebi hangi seçenekte veril- miştir?

  A) Ay’ın yüzeyinin tozla kaplı olması B) Ay’da gece ve gündüz sıcaklık farkının fazla

  olması C) Ay’da atmosfer olaylarının görülmemesi D) Ay’da krater denilen çukurluklara fazla rastla-

  nılması

  4. Bulutsuz bir gecede gökyüzünde Ay’ı hiç gö- remediğimiz bir günden, yaklaşık bir hafta son- ra Ay hangi seçenekte verilen evresinde göz- lemlenir?

  A) Yeni ay B) İlk dördün C) Dolunay D) Son dördün

  6.000°C

  15 milyon°C

  Bu sınavdaki sorular 1 ve 2. üniteleri kapsar 11

 • 2

  DenemeFEN BİLİMLERİ DENEME SINAVI

  M od

  el E

  ği tim

  Y ay

  ın la

  rı &

  D en

  em e

  Va kt

  i - F

  en B

  ili m

  le ri

  D en

  em e

  S ın

  av ı

  551

  7. Fen Bilimleri öğretmeni Mete’yi Güneş'in yaptığı hareketleri yapması için tahtaya çıkarıyor.

  Buna göre Mete hangi seçenekte verilen hare- keti yaparsa doğru bir hareket sergilemiş olur?

  A) Kendi ekseni etrafında döner. B) Olduğu yerde ileri geri hareket eder. C) Olduğu yerde sağa sola hareket eder. D) Olduğu yerde önce sağa sola sonra ileri geri

  hareket eder.

  6. Bulutsuz bir gecede gökyüzünü gözlemleyen Em- re, Ay’ı şekildeki gibi görmüştür.

  Emre’nin gözlemi ile ilgili hangi seçenekte ve- rilen ifade yanlıştır?

  A) Yaklaşık iki hafta sonra Ay’ı gökyüzünde göz- lemleyemez.

  B) Yaklaşık bir hafta sonra Ay’ın son dördün ev- resi oluşur.

  C) Emre’nin Ay’ı aynı şekilde tekrar gözlemleye- bilmesi için yaklaşık 4 hafta geçmesi gerekir.

  D) Emre’nin Ay’ın bütün evrelerini gözlemleyebil- mesi için yaklaşık iki hafta beklemesi gerekir.

  10. Bir canlı grubuna ait görsel aşağıda verilmiştir.

  Bu canlılarla ilgili hangi seçenekte verilen ifa- de yanlıştır?

  A) Tek hücreli canlılardır. B) Mikroskopla gözlemlenebilirler. C) Yararlı ve zararlı olanları vardır. D) Bu canlıları pis sularda çıplak gözle gözlemle-

  yebiliriz.

  8. Fatih şekilde verilen sebze ve meyveleri kullana- rak modeller tasarlayacaktır.

  Fatih, hem Dünya hem Güneş hem de Ay’ın şeklini temsil etmesi için şekilde verilen han- gi sebze ve meyveleri kullanabilir?

  A) 1, 2 B) 1, 3, 4 C) 2, 3 D) 1, 4

  9. Ay’ın evreleri ile ilgili verilen; I. Ay’ın ana ve ara evreleri olmak üzere farklı ev-

  releri gözlemlenebilir. II. Ay’ın bir evresi yaklaşık 2 hafta sürer. III. Ay’ın evrelerinin oluşumu ışığın doğrusal yayıl-

  ması ile ilgilidir. ifadelerden hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

  1 2 3 4 Dolunay

  11Bu sınavdaki sorular 1 ve 2. üniteleri kapsar

 • 3

  DenemeFEN BİLİMLERİ DENEME SINAVI

  M od

  el E

  ği tim

  Y ay

  ın la

  rı &

  D en

  em e

  Va kt

  i - F

  en B

  ili m

  le ri

  D en

  em e

  S ın

  av ı

  55 1 11. Gözle görülemeyip mikroskopla görülebilen can-

  lılara mikroskobik canlılar denir. Günlük hayatta bu canlıların hem faydasını hem de zararını göre- biliriz.

  Buna göre mikroskobik canlılarla ilgili hangi seçenekte verilen ifade farklı bir gruba dahil edilmelidir?

  A) Mide bulantısına sebep olan mikroskobik can- lılar.

  B) Sütten yoğurt elde edilmesini sağlayan mikros- kobik canlılar.

  C) Üzümden sirke elde edilmesini sağlayan mik- roskobik canlılar.

  D) Sonbaharda dökülen ağaç yapraklarının çürü- mesini sağlayan mikroskobik canlılar.

  16. Aşağıdaki panoda bir canlıya ait özellikler veril- miştir.

  Buna göre bu canlı hangi seçenekteki canlı ola- maz?

  A) İnek B) Yarasa C) Kurbağa D) Kedi

  12. Bir canlı grubuna ait görsel aşağıda verilmiştir.

  Bu canlıların sınıflandırmada bitkiler grubuna dahil edilmemesinin sebebi hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

  A) Kök ve gövdelerinin olmaması. B) Yaprak ve çiçeklerinin olmaması. C) Kendi besinlerini üretmeleri. D) Çiçek ve gövdelerinin olmaması.

  13. Dünya, Güneş ve Ay’ın şeklini modelle göste- recek olan Burçin, hangi seçenekte verilen ge- ometrik şekli kullanmalıdır?

  A) B)

  C) D)

  14. Mantarlarla ilgili görseller aşağıda verilmiştir.

  Her iki görsel hakkında hangi seçenekte veri-

  len ifade ortak bir özelliktir?

  A) Kendi besinini üretme. B) Çıplak gözle gözlemlenebilme. C) Yaprak ve çiçeğe sahip olma. D) Bitkilerden ayrı bir grupta sınıflandırılma.

  15. Görselde verilen bitki ile ilgili;

  Eğrelti otu

  hangi seçenekte verilen ifade yanlıştır?

  A) Kendi besinini kendisi üretebilir. B) Kök, gövde ve yaprak bölümleri fazla gelişme-

  miştir. C) Bitkilerin sınıflandırılmasında fasulye ile aynı

  sınıfta yer alır. D) Çok sıcak ya da soğuk olmayan nemli bölge-

  lerde yetişir.

  • Omurgalı bir canlıyım. • Yavrularıma bakarım. • Akciğer solunumu yaparım. • Yavrularıma süt veririm.

  11Bu sınavdaki sorular 1 ve 2. üniteleri kapsar

 • 4

  DenemeFEN BİLİMLERİ DENEME SINAVI

  M od

  el E

  ği tim

  Y ay

  ın la

  rı &

  D en

  em e

  Va kt

  i - F

  en B

  ili m

  le ri

  D en

  em e

  S ın

  av ı

  55 17. Güneş, Dünya ve Ay hakkında bazı bilgiler veril-

  miştir.

  1. Dönme hareketi yapar. 2. Isı ve ışık kaynağı değildir. 3. Yüzeyi tozlarla kaplıdır.

  Tolga verilen özelliklerin yazılı olduğu sayıları Gü- neş, Dünya ve Ay’a ait oluşlarına göre bardakla- rın içerisine atacaktır.

  Buna göre hangi seçenekte verilen görüntü oluşur?

  A)

  B)

  C)

  D)

  Güneş Dünya Ay

  1 1 1 32

  2

  Güneş Dünya Ay

  3 2 1 3

  2

  Güneş Dünya Ay

  2 1 3

  Güneş Dünya Ay

  2 1

  3 1

  19. Bir canlı grubuna ait konuşma balonu verilmiştir.

  Buna göre verilen konuşma balonu hangi can- lı grubuna aittir?

  A) Balıklar B) Yetişkin kurbağalar C) Sürüngenler D) Kuşlar

  20. Şekilde verilen canlı ile ilgili;

  hangi seçenekte verilen ifade doğrudur?

  A) Akciğer solunumu yapar. B) Doğurarak çoğalır. C) Vücudu tüylerle kaplıdır. D) Omurgasız bir canlıdır

  • Suyun içerisindeki oksijeni kulla- narak solunum yaparım.

  • Yumurtlayarak çoğalırım. • Yüzgeçlerimle hareket ederim.

  ??

  18. Panoda bazı hayvan isimleri verilmiştir.

  Verilen hayvanlar omurga bulundurup bulun- durmamalarına göre sınıflandırıldığında hangi canlı farklı bir gruba dahil edilmelidir?

  A) Salyangoz B) Karınca C) Kelebek D) Yılan

  • Salyangoz • Karınca • Kelebek • Yılan

  11Bu sınavdaki sorular 1 ve 2. üniteleri kapsar

  Adı:

  Soyadı:

  Emeği Geçen Öğretmenlerimiz

  Mustafa NAVAKUŞU Süleyman KARAKAYA

  Şaban ÖTER Hakan ARSLAN

  Mustafa DABAN

  Daha fazla içerik için www.fenalemi.com

  Cevap anahtarı facebook.com/groups/fenalemi/