00064-Laurs Christensen

download 00064-Laurs Christensen

of 13

 • date post

  05-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 00064-Laurs Christensen

 • 7/31/2019 00064-Laurs Christensen

  1/13

  ]nky}y`vnj

  Njbf Mcqb}yjd}jd ]bij 0Qjib jqjy ?6,?:,1?00

  De$ 69N`zq} #N`zqbyw" Mcqb}yjd}jd

  N`zq} Mcqb}yjd}jd v`q f`q ybn 2 aqd ; iqjdkj ek1 pbkjq , cveq hzd jjd `f ijl anjv veh}jd. ek ijyv`q }qijnj} cjnibky feq veqj} }nky. `y ijy v`q

  c`d} zkyj a`qd. Dbjn} Mcqb}yb`d N`zq}jd$

  Feqniqj 7 dq$ 013 Mcqb}yjd Dbjn}jd ek dq$ 012 Abqycj C`d}i`yyjq$

  Aqd 7Dbjn} Mcqb}yb`d N`zq}jd #=1". Mcqb}yjd N`z}y}jd. Gjd} N`zq}jd. Abqycj L`qbjN`zq}jd. Mcqb}yjd N`zq}jd. Abqycj L`qbj N`zq}jd. N`z}y N`z}yjd. Gjd} Mcqb}yb`dN`z}yjd ek N`z}y N`z}y}jd$

  D`vd 7N`zq} #N`zqbyw" Mcqb}yjd}jdFiy 7 00$ g`dz`q 03?9 b Vbdiarnzdi. Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly$Iay 7 Cgjlljiay }`llj i`ye }el fi}njd ek pzanbmjqjy ek iay b Kgjqnjv Hbqhj ijd

  `dijd }di`k b F`}yjd 03?9. }el jq }di`k ijd 16$ fjaqz`q 03?9$F`iijqj 7 Fqjlaqjd `f C`d} N`zq}jd} i`yyjq Ljyyj C`d}i`yyjq fq` Abdijqzp ek ljifznky

  @dijq} N`zq}jd} cz}yqz Yqbdj Dbjn}i`yyjq `f ]y`dkjqzl$ L`dif`iijqj} d`vdj N`zqby} Mcqb}yjd}jd `f Vbdiarjnzdi. Dbjn} ]qjd}jd ek Gjd} Q`}lz}}jd. ajkkj `fKgjqnjv$

  Kbfy 7 0:$ `zkz}y 03== fbh c`d jd zkyj }d. Dbjn} Mcqb}yb`d N`zq}jd #=1". fiy `fleijqjd@ddj L`qkqjycj Dbjn}i`yyjq #6:"$

  0$ kyj}h`a ijd 00$ gzdb 03=9 lji Aeibn Gjd}i`yyjq b Kgjqnjv Hbqhj$1$ kyj}h`a ijd 02$ l`qy} 039; lji Jn}j Dbjn}i`yyjq b }yjq Yq}njv Hbqhj$]ybnnbdk 7 Ygjdj}yjh`qn. kqil`di ek `fyky}l`di$Ii 7 1?$ ehyeajq 033=$Ii}q}`k 7 @nijqiel. c`d anjv ;2 q k`lljn$

  N`zq} Mcqb}yjd}jd jnnjq N`zqbyw Mcqb}yjd}jd. }el ijy fqjlkq `f c`d}fi}jn}qjkb}yqjqbdk #b niqj ybi yek pq}yjqdj ijy bhhj } dgj. el ijq }yeiN`zq}. N`q}. N`z}y jnnjq N`zqby}. ek feq ijy lj}yj anjv ij aqzky b fndk el ijd}`llj pjq}ed". anjv fiy ijd 00$ g`dz`q 03?9 b Vbdiarnzdi. cveq c`d}feqniqj v`q kqil`di ek cz}leq$ C`d anjv cgjlljiay }`llj i`k.}el c`d anjv fiy. ek ijd `dijd }di`k b F`}yjd. ijq }v`qjq ybn ijd16$ fjaqz`q 03?9 anjv c`d iay b Kgjqnjv Hbqhj #Hbqhjaekjd. 036;,030=.fiyj. }bij 3?. dq$ 0 feq 03?9. Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  Vbdiarnzdi v`q ek jq feqy}`y jd }yeq kqi jnnjq kqij #ij anjv b 0;00 ijny b 1 kqij b feqabdijn}j lji jd`qv"$ Vbdiarnzdi kqijdj nbkkjq m`$ lbiy ljnnjl arjqdj Jd}njv ek Kgjqnjv b Kgjqnjv Cjqqji.

  Kgjqnjv Hbqhj

  http://00032-niels%20christian%20laursen%20-%20med%20eftertavle.pdf/http://00032-niels%20christian%20laursen%20-%20med%20eftertavle.pdf/http://00032-niels%20christian%20laursen%20-%20med%20eftertavle.pdf/http://00065-ane%20margrethe%20nielsdatter%20med%20eftertavle.pdf/http://00065-ane%20margrethe%20nielsdatter%20med%20eftertavle.pdf/http://00065-ane%20margrethe%20nielsdatter%20med%20eftertavle.pdf/http://00065-ane%20margrethe%20nielsdatter%20med%20eftertavle.pdf/http://00032-niels%20christian%20laursen%20-%20med%20eftertavle.pdf/
 • 7/31/2019 00064-Laurs Christensen

  2/13

  ]nky}y`vnj

  Njbf Mcqb}yjd}jd ]bij 1Qjib jqjy ?6,?:,1?00

  Q`dijq} @ly$ N`zqby} Mcqb}yjd}jd `f Vbdiarjnzdi. ijq jq dvdy }el f`iijq evjd}yjdij. }j}`y vqj jgjq `f Vbdiarnzdi l`y$dq$ 1. }el c`d hayj b 03?=. ek c`d} jfyjqhelljqj hayjljqj ek ljqj geqi. cvbnhjy kgeqij. `y kqijd Vbdiarnzdi l`y$dq$ 0. b fenhjlzdij anjv h`niyNbnnj Vbdiarnzdi$

  Ijy jq Nbnnj Vbdiarnzdi. l`y$dq$ 0. }el veqj} feqfiqj. Dbjn} N`zqbywjd #1:6". Mcqb}yjd Dbjn}jd#013" ek N`zq} Mcqb}yjd}jd #69" jgjij ek irqhjij$ #Cb}yeqbjd el ijy Ybinbk}yj Vbdiarnzdi h`d }j} zdijqpif,iehzljdyjnnjq p cgjllj}bijdcyyp7%%{{{$vbdiarnzdi$ih%bdijs$pcp5}bij

 • 7/31/2019 00064-Laurs Christensen

  3/13

  ]nky}y`vnj

  Njbf Mcqb}yjd}jd ]bij =Qjib jqjy ?6,?:,1?00

  Ijd 13$ l`qy} 03=6 iij N`zq} Mcqb}yjd}jd} f`q Mcqb}yjd Dbjn}jd ;1 q k`lljn$ Ijy fqjlkq`f Hbqhjaekjd. `y }hbfyj`yyj}yjd anjv zi}yjiy ijd 12$ l`qy} 03=6. ek `y nbk}rd}`yyj}yjd anjvzi}yjiy ijd 6$ `pqbn 03=6 zdijq}hqjvjy `f Cenl ek Q$ Gjd}jd$ Jdivbijqj fqjlkq ijy. `yMcqb}yjd Dbjn}jd v`q `fyky}l`di. cvbnhjy vbn }bkj. `y N`zq} Mcqb}yjd}jd l c`vj evjqy`kjykqijd Vbdiarnzdi. l`y$dq$ 0. ljnnjl ijd 03$ fjaqz`q 03=9 ek ijd 13$ l`qy} 03=6$ #Hbqhjaek0309,0396. iij l`di}hd. }bij 032. dq$ 0 feq 03=6. Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  B 029? aejij N`zq} Mcqb}yjd}jd. =; q. ek c`d} cz}yqz Aeibn Gjd}i`yyjq. =0 q. p jd kqi

  #Vbdiarnzdi. l`y$dq$ 1" b Kgjqnjv. cveq c`d v`q kqil`di ek czd cz}leijq$ Ij c`vij fjy jya`qd. Mcqb}yjd N`zq}jd. ijq v`q 0 q k`lljn$ Jdivbijqj c`vij ij 1 ygjdj}yjpbkjq ek 1ygjdj}yjh`qnj$ #Fenhjynnbdk}nb}yjd fq` 0$ fjaqz`q 039? feq Kjqnjv ]ekd. Kjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  B 029: aejij k``qijbjq N`zq} Mcqb}yjd}jd. 90 q. ek cz}yqz Aeibn Gjd}i`yyjq. =6 q. feqy}`y p}`llj kqi b Kgjqnjv$ Ij c`vij fjy jdidz jy a`qd. Gjd} Mcqb}yb`d N`z}yjd. = q. ljd a`qdjyMcqb}yjd N`zq}jd v`q ii b ljnnjlybijd$ Ij c`vij feqy}`y 1 ygjdj}yjpbkjq ek 1 ygjdj}yjh`qnj$#Fenhjynnbdk}nb}yjd fq` 0$ fjaqz`q 039: feq Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  B pjqbeijd fq` 03=9 ybn 039: fbh N`zq} Mcqb}yjd}jd ek Aeibn Gjd}i`yyjq 3 aqd. ijq ij}vqqj feqf`lbnbjd `nnj iij. bdijd ij anjv hedfbqljqjy. ek ij fnj}yj }el k`d}hj nbnnj$

  Ijqj} aqd7

  Mcqb}yjd N`z}y}jd. fiy ijd 6$ ijmjlajq 03=9. iij ijd 16$ `zkz}y 03=6$Gjd} N`zq}jd. fiy ijd 0?$ ijmjlajq 03=:. iij ijd 2$ fjaqz`q 03=;$Abqycj L`qbj N`zq}jd fiy ijd =?$ }jpyjlajq 03=;. iij 13$ g`dz`q 03=2Mcqb}yjd N`zq}jd. fiy ijd 1=$ }jpyjlajq 03=2. iij ijd 01$ `pqbn 039?$Abqycj L`qbj N`zq}jd fiy ijd 6$ g`dz`q 0390. iij ijd 2$ fjaqz`q 0391N`z}y N`z}yjd. fiy ijd 0=$ devjlajq 0391. iij ijd 1$ devjlajq 039= #yvbn$"$Gjd} Mcqb}yb`d N`z}yjd. fiy ijd 0=$ devjlajq 0391. iij ijd 1?$ gzdb 03:= #yvbn$"$N`z}y N`z}yjd. fiy ijd 13$ fjaqz`q 039:. iij ijd :$ gznb 039:$

  Ijd 09$ }jpyjlajq 0396 iij N`zq} Mcqb}yjd}jd} cz}yqz Aeibn Gjd}i`yyjq. =; q$ Ijq jq bdkjd

  epnr}dbdkjq el q}`kjd. ljd lji ijd }yeqj iijnbkcji. ijq v`q an`diy aqdjdj. hzddj ijyyrij p. `y czd ek} jq azhhjy zdijq feq jd `f i`ybijd} l`dkj }rkjjpbijlbjq$ Czd anjvajkq`vjy fq` Kgjqnjv Hbqhj ijd 11$ }jpyjlajq 0396$ ]hbfyj`yyj}y zi}yji ijd 0:$ }jpyjlajq0396. ek nbk}rd}`yyj}y zi}yjiy ijd 1?$ }jpyjlajq 0396$ #Hbqhjaekjd 0309,0396. iij hvbdijhd. }bij1?3. dq$ 9 feq 0396$ Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  K``qil`di ek 0$ k`dk} jdhjl`di N`zqbyw Mcqb}yjd}jd `f Kgjqnjv. 91q. ek pbkjd Jn}j Dbjn}i`yyjq. ce} }bd f`ijq Dbjn} ]qjd}jd b }yjqYq}njv. 9= q. anjv kbfy ijd 02$ l`qy} 039; b }yjq Yq}njv hbqhj$

  Ijy fqjlkq `f Hbqhjaekjd. `y kyjp`qqjy anjv bdi}hqjvjy ijd 1$ g`dz`q039; ek fq}yj nr}dbdk f`diy }yji ijd =$ g`dz`q 039;$ @fajlqhdbdkjqdj fqjlkq jdivbijqj. `y aqzijd anjv v`mmbdjqjy bQ`dijq} b 0306. ek `y aqzikelljd anjv v`mmbdjqjy b 03?3 `fHqek}k``qi. `yyj}y zi}yjiy ijd 0;$ fjaqz`q 039;$ _`}yeq Hdzi}jd b Kgjqnjv c`vij ijd 01$l`qy} 039; zi}yjiy jd ajhqfyjn}j}`yyj}y$ Feqnevjqj ybn vbjn}jd v`q Mcqb}yjd Dbjn}jd ek Dbjn}]qjd}jd$#Hbqhjaek 039;,0360. vbjij. }bij 136. dq$ 0 feq 039;. }yjq Yq}njv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  B 03:? aejij f`lbnbjd. ijq dz aj}yei `f k``qijbjq N`zq} Mcqb}yjd}jd. 96 q. ijd drj hedj Jn}jDbjn}i`yyjq. 99 q. ek N`zq} Mcqb}yjd}jd} }d Gjd} Mcqb}yb`d N`z}yjd. 3 q. p ijqj} kqi bKgjqnjv. ek ijq v`q `d}`y ye ygjdj}yjpbkjq ek ye ygjdj}yjh`qnj$ #Fenhjynnbdk}nb}yjd fq` 0$ fjaqz`q 03:?feq Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  Ijd 1;$ gzdb 03:= v`q f`lbnbjd ybn ajkq`vjn}j b Kgjqnjv Hbqhj. lji N`zq} Mcqb}yjd}jd} }bi}yj}d. Gjd} Mcqb}yb`d N`z}yjd. ijq v`q ii ijd 1?$ gzdb 03:=. 0? q k`lljn$ B Hbqhjaekjd jq

  f`ijqjd `dfqy }el N`zq} Mcqb}yjd}jd. Vbdiarnzdi$ #Hbqhjaekjd 039;,03;;. iij l`di}hd. }bij 112.dq$ : feq 03:=. Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  Ijd 0$ fjaqz`q 03:: aejij k``qijbjq N`zq} Mcqb}yjd}jd. :0 q. ek c`d} hedj Jn}j Dbjn}i`yyjq.92 q. p jd kqi b Vbdiarnzdi }`lljd lji fbqj ygjdj}yjfenh$ #Fenhjynnbdk}nb}yjd fq` 0$ fjaqz`q 03::feq Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  }yjq Yq}njv Hbqhj

 • 7/31/2019 00064-Laurs Christensen

  4/13

  ]nky}y`vnj

  Njbf Mcqb}yjd}jd ]bij 9Qjib jqjy ?6,?:,1?00

  Ijd 0$ fjaqz`q 036? aejij k``qil`di N`z}y Mcqb}yjd}jd. :: q. ek c`d} cz}yqz Jn}jDbjn}i`yyjq. :9 q. feqy}`y p ijd jdj kqi b Vbdiarnzdi. ek ij c`vij yqj ygjdj}yjfenh$#Fenhjynnbdk}nb}yjd fq` 0$ fjaqz`q 036? feq Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  K``qil`di N`z}y Mcqb}yjd}jd} `dijd cz}yqz Jn}j Dbjn}i`yyjq. fiy b }yjq Yq}njv. iij ijd06$ gznb 0361 b Vbdiarnzdi. :; q k`lljn$ Czd anjv ajkq`vjy fq` Kgjqnjv Hbqhjd ijd 11$ gznb0361$ Ijq jq bdkjd epnr}dbdkjq el. cv`i q}`kjd ybn cjdij} ii v`q$ #Hbqhjaekjd 039;,03;;. iijhvbdijhd. }bij 1:?. dq$ = feq 0361. Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  Ijd 0$ fjaqz`q 03;? aejij jdhjl`di N`z}y Mcqb}yjd}jd. 6: q. feqy}`y p Vbdiarnzdi. ljd dz}el `fyky}l`di. i` c`d c`vij }enky kqijd ybn Dbjn} Mcqb}yb`d N`zq}jd [bdycjq. ijq aejijijq lji }bd cz}yqz ek ye aqd$ #Fenhjynnbdk}nb}yjd fq` 0$ fjaqz`q 03;? feq Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji.Q`dijq} @ly"$

  Ijd 0$ fjaqz`q 033? v`q jdhjl`di N`z}y Hqb}yjd}jd. ;: q. feqy}`y `fyky}l`di ek aejij pVbdiarnzdi. ijq }y`ibk v`q jgjy `f Dbjn} N`zq}jd [bdycjq. ijq aejij ijq lji }bd f`lbnbj$#Fenhjynnbdk}nb}yjd fq` 0$ fjaqz`q 033? feq Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  @fyky}l`di N`zq} Hqb}yjd}jd iij ijd 1?$ ehyeajq 033= b Vbdiarnzdi. cveq c`d aejij p }bdfijkqi }el `fyky}l`di ce} k``qil`di Dbjn} Mcqb}yb`d N`zq}jd [bdycjq$ ]hbfyj`yyj}yzi}yjiy ijd 1=$ ehyeajq 033= ek ii}`yyj}y zi}yjiy ijd 1:$ ehyeajq 033=$ N`zq} Hqb}yjd}jdanjv ajkq`vjy fq` Kgjqnjv Hbqhj ijd 1;$ ehyeajq 033=$ C`d anjv ;2 q k`lljn$ #Hbqhjaekjd03;3,0321. iij l`di}hd. }bij 1??. dq$ ; feq 033=. Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly"$

  Hbnijq7 Hbqhjaekjd. 036;,030=. fiyj. }bij 3?. dq$ 0 feq 03?9. Kgjqnjv ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq} @ly$Hbqhjaekjd. 0309,0396. hedfbqljqjij iqjdkj. }bij 0=9. dq$ = feq 0302. Kgjqnjv ]ekd. Kjqnjv Cjqqji.Q`dijq} @ly$Hbqhjaekjd. 03==,039?. fiyj iqjdkj. }bij 2. dq$ 9 feq 03==. Vbdian} ]ekd. Kgjqnjv Cjqqji. Q`dijq}@ly$Hbqhjaekjd 03=?,0396. vbjn}j. }bij :=. dq$ : feq 03=9. Kgj