ΤΕΧΝΙΚΕΣ...

Click here to load reader

 • date post

  25-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΤΕΧΝΙΚΕΣ...

 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ TOY ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΘ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

  ΜΑΘΗΣΗΣ

  ΤΜΗΜΑΤΑ 6 - 7

 • 2

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ...................................................................................................................................................... 2

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ .................................................................................................................................................... 2 ΤΜΗΜΑ 6- ΔΡΑΣΗ 1 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ................................................................................................................. 3

  Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης οπτικοακουστικού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας ΑΠΘ ...................... 3 1.1 Αίθουσα τύπου Α ..................................................................................................................................................... 6 1.2 Αίθουσα τύπου Β ............................................................................................................................................... 9 1.3 Αίθουσα τύπου Γ ..................................................................................................................................................... 11 1.4 Πρόσθετος εξοπλισμός αιθουσών Τύπου Γ για υποστήριξη webconferencing .................................................... 14 1.5 Εξοπλισμός για το σύνολο των αιθουσών ............................................................................................................. 21

  ΤΜΗΜΑ 6 -ΔΡΑΣΗ 2 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ............................................................................................................... 34 Τεχνικές προδιαγραφές Υποδομών ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης, της δια-βίου μάθησης και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα/φορείς .......................................................................................................................................................... 34

  ΑΙΘΟΥΣΑ #1 ........................................................................................................................................................................... 35 ΑΙΘΟΥΣΑ #2 ........................................................................................................................................................................... 78 ΑΙΘΟΥΣΑ #3 ......................................................................................................................................................................... 122 ΑΙΘΟΥΣΑ #4 ......................................................................................................................................................................... 165 ΑΙΘΟΥΣΑ #5 ......................................................................................................................................................................... 234 ΤΜΗΜΑ 6 - ΔΡΑΣΗ 3 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ............................................................................................................ 273

  Τεχνικές προδιαγραφές Υποδομής παραγωγής ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων (studio) ................... 273 ΤΜΗΜΑ 6 - ΔΡΑΣΗ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ............................................................................................................ 301

  4.1 Τεχνικές προδιαγραφές Υποδομής κεντρικής διαχείρισης οπτικοακουστικού εξοπλισμού ................................ 301 4.2 Κεντρική Υποδομή βίντεο ............................................................................................................................... 303 4.3 Κεντρικό σύστημα παρακολούθησης συναγερμών ........................................................................................ 304 4.4 Radio-frequency identification (RFID) εξοπλισμού και παρακολούθησης μέσω ασύρματου δικτύου ΑΠΘ .. 304

  ΤΜΗΜΑ 7- ΔΡΑΣΗ 5 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ............................................................................................................. 317 Τεχνικές προδιαγραφές Υποδομής υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης χειρουργείων (χειρουργεία ανοικτού τύπου και λαπαροσκοπικού τύπου) ............................................................................................................................................. 317

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ....................................................................................................................... 361 ΤΜΗΜΑ 6 ......................................................................................................................................................................... 361 ΤΜΗΜΑ 7 ......................................................................................................................................................................... 364

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του οπτικοακουστικού εξοπλισμών αιθουσών διδασκαλίας του ΑΠΘ με τον ταυτόχρονο εμπλουτισμό των ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της ηλεκτρονικής μάθησης μέσα από την υλοποίηση δράσεων που ομαδοποιούνται ως ακολούθως:

   Δράση 1: Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας ΑΠΘ

 • 3

   Δράση 2: Υποδομές ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης, της δια-βίου μάθησης και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα/φορείς

   Δράση 3: Διαμόρφωση χώρου και υποδομή παραγωγής ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων (studio)

   Δράση 4: Σύστημα κεντρικής διαχείρισης εξοπλισμού

   Δράση 5: Υποδομές υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης χειρουργείων (χειρουργεία ανοικτού τύπου και λαλαπαροσκοπικού τύπου)

  Α/Α Περιγραφή Δράσεις

  Τμήμα 6

  Αναβάθμιση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας ΑΠΘ και εμπλουτισμός ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης

  1. Αναβάθμιση οπτικοακουστικού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας ΑΠΘ

  2. Υποδομές ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης, της δια-βίου μάθησης και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα/φορείς

  3. Υποδομή παραγωγής ανοικτών μαζικών διαδικτυακών μαθημάτων (studio)

  4. Υποδομή κεντρικής διαχείρισης εξοπλισμού

  Τμήμα 7 Υποδομή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης χειρουργείων (χειρουργεία ανοικτού τύπου και λαπαροσκοπικού τύπου)

  5. Υποδομή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης χειρουργείων (χειρουργεία ανοικτού τύπου και λαπαροσκοπικού τύπου)

  ΤΜΗΜΑ 6- ΔΡΑΣΗ 1 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης οπτικοακουστικού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας ΑΠΘ

  Στο πλαίσιο της δράσης θα αναβαθμιστεί ο οπτικο-ακουστικός εξοπλισμός 100 αιθουσών του ΑΠΘ. Η επιλογή των αιθουσών θα γίνει με τρόπο που να καλύπτονται ανάγκες των