KURIKULUM PANITIA BAHASA ARAB 1.0 ...Pelan strategik ini disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  290
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of KURIKULUM PANITIA BAHASA ARAB 1.0 ...Pelan strategik ini disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan...

 • PELAN TAKTIKAL 2016 BIDANG : KURIKULUM PANITIA BAHASA ARAB

  1.0 PENDAHULUAN Matapelajaran Bahasa Arab merupakan matapelajaran elektif di sekolah harian namun menjadi kewajiban diajar di sekolah aliran agama (KAA). Matapelajaran ini sangat membantu pelajar yang berminat untuk mendalami ilmu agama. Dengan mempelajari bahasa arab pelajar mampu menguasai kemahiran bahasa dengan baik .Kemahiran bahasa ini merangkumi kemahiran mendengar, membaca, menulis dan bertutur. Matapelajaran ini juga mampu melahirkan pelajar yang berdaya intelek yang luas dan terpuji.

  2.0 OBJEKTIF

  2.1 Meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam kurikulum, 2.2 Mendidik pelajar dengan keperibadian cemerlang. 2.3 Memperkembangkan potensi pelajar dari segi minat, kreativiti, sahsiah dan kepimpinan.

  3.0 AJK

  PENGERUSI : Tn Hj Abd Aziz Bin Mohamed Zain ( Pengetua Cemerlang SMK Majakir) TIM.PENGERUSI : En Anuar Bin Sidek (PK1Pentadbiran SMK Majakir) GURU KANAN BIDANG BAHASA : Pn Sitti Khadijah Bt Sheikh Mohammad KETUA PANITIA : Pn Dg Noraidah Bt A.K Arsat GURU MATAPELAJARAN : Pn Ainul Husna Bt Abd Samad

  4.0 ISU/MASALAH

  4.1 Kualiti dan kuantiti pencapaian Bahasa Arab masih rendah berbanding pencapaian negeri. 4.2 Murid mempunyai kemahiran rendah mengarang dalam Bahasa Arab

  4.3 Murid kurang menguasai tatabahasa dengan berkesan.

 • 5.0 ANALISIS SWOT

  5.1 KEKUATAN 5.1.1 Pengetua merupakan Pengetua cemerlang yang berpengalaman dalam dasar-dasar pendidikan Negara. 5.1.2 Guru berpengalaman mengajar Bahasa Arab selama 10 tahun. 5.1.3 Guru berkebolehan dan berkemahiran dalam bidang ICT. 5.1.4 Ketua Bidang yang sentiasa prihatin dan cekap dalam pengurusan. 5.1.5 Budaya kerja positif dikalangan guru Bahasa Arab. 5.1.6 Sokongan dan kerjasama penuh daripada pihak pentadbiran sekolah. 5.1.7 Hubungan baik antara guru dan murid.

  5.2 KEKURANGAN

  5.2.1 Peratus kualiti dan kuantiti pencapaian tidak konsisten. 5.2.2 Beban kerja yang semakin bertambah menganggu proses persediaan pembelajaran dan pengajaran. 5.2.3 0% pelajar gagal menguasai asas penulisan karangan. 5.2.4 30% tidak memahami perkataan yang dibaca dan ditulis. 5.2.5 Sikap sambil lewa pelajar dalam mempelajari bahasa arab sebagai matapelajaran bukan teras. 5.2.6 Pelajar enggan berdikari dan terlalu berpusatkan guru.

  5.3 PELUANG 5.3.1 Kelas kondusif disediakan pihak sekolah.

  5.3.2 Kesediaan AJK PIBG dalam member kerjasama dan sokongan dalam aktiviti sekolah 5.3.3 Kemudahan capaian akses sekolah memudahkan pelajar mendapat maklumat. 5.4 ANCAMAN 5.1 Matapelajaran bahasa arab bukan matapelajaran teras. 5.2 Berdekatan dengan kawasan Bandar yang menyumbang kepada masalah ponteng murid. 5.3 Tahap kesedaran pelajar terhadap kepentingan matapelajaran amat rendah.

  5.4 Tiada suasana Arab di kawasan persekitaran yang mempengaruhi kebolehan berbahasa arab

 • 6.0 PELAN TINDAKAN

  ISU 1 Kualiti dan kuantiti pencapaian Bahasa Arab masih rendah berbanding pencapaian negeri.

  OBJEKTIF Meningkatkan Bilangan murid mendapat Gred A Meningkatkan peratus lulus dalam peperiksaan akhir tahun

  STRATEGI Meningkatkan kuantiti pelajar mendapat gred A di peringkat peperiksaan dalaman dan awam Meningkatkan peratus pencapaian dalam setiap peperiksaan

  BIL AKTIVITI TEMPOH PELAKSANAAN

  KOS & SUMBER KUMPULAN SASARAN

  LOKASI AKTIVITI

  TINDAKAN PETUNJUK PRESTASI

  01 Latihan dan kerja rumah

  terancang Jan - Okt -

  Semua pelajar KAA (ting1-3)

  Kelas/rumah pelajar

  Guru matapelajaran

  Pelajar menyiapkan

  set latihan dalam tempoh yang

  diberikan

  02

  Bimbing Rakan Sebaya

  Jun Jul

  -

  Pelajar Ting1, 2

  dan 3

  Sekolah/kelas

  Semua guru

  bahasa/pelajar terpilih

  Pelajar akan membimbing rakan

  berdasarkan modul

  03

  Klinik Arabic

  Mei-Sept

  RM100 (PCG)

  Pelajar Ting 3

  Kelas

  Guru

  matapelajaran

  Pelajar dapat

  meningkatkan kefahaman isi

  pelajaran dengan baik.

 • ISU 2 Murid mempunyai kemahiran rendah mengarang dalam Bahasa Arab.

  OBJEKTIF

  Meningkatkan kemahiran mengarang dalam kalangan murid Murid dapat menulis aktiviti kehidupan harian dalam bahasa arab

  STRATEGI

  Meningkatkan kemahiran teknik penulisan karangan dalam kalangan murid Menetapkan jumlah karangan sekurang-kurangnya 25 karangan setahun perlu dibuat oleh murid

  ISU 3 Murid kurang menguasai tatabahasa dengan berkesan.

  OBJEKTIF Murid menguasai tatabahasa yang baik dalam pembelajaran dan penilaian

  STRATEGI Meningkatkan penguasaan murid dalam tatabahasa secara menyeluruh

  BIL AKTIVITI TEMPOH

  PELAKSANAAN

  KOS & SUMBER KUMPULAN

  SASARAN

  LOKASI AKTIVITI TINDAKAN PETUNJUK

  PRESTASI

  01 Menulis Diari

  Jan-Sept

  (3 karangan setiap bulan)

  - Semua pelajar KAA (ting1-3)

  Rumah/Sekolah/kelas Semua guru

  bahasa

  Setiap Pelajar

  akan menulis 3 cerita setiap bulan

  02

  Pertandingan menulis

  karangan

  Julai

  RM300

  PCG

  Semua pelajar

  KAA (ting1-3)

  Sekolah/kelas

  Semua guru

  bahasa

  Menulis dalam 50 patah perkataan

  BIL AKTIVITI TEMPOH

  PELAKSANAAN

  KOS & SUMBER KUMPULAN

  SASARAN

  LOKASI AKTIVITI TINDAKAN PETUNJUK

  PRESTASI

  01 Menjawab modul Imtiyaz

  Jun-Sep

  - Semua pelajar

  KAA (ting1-3) Rumah/Sekolah/kelas

  Semua guru

  bahasa

  Pelajar menjawab semua soalan

  dengan betul

  02

  Latih tubi

  Jan-mei

  Semua pelajar

  KAA (ting1-3)

  Sekolah/kelas

  Semua guru

  bahasa

  Membuat latihan /kerja rumah dan

  membetulkan setiap kesalahan

 • BIDANG : KURIKULUM PANITIA BAHASA INGGERIS

  1.0 PENDAHULUAN

  Pelan strategik ini dirangka dan disediakan dalam usaha untuk membantu meningkatkan tahap pencapaian matapelajaran Bahasa

  Inggeris di kalangan pelajar di sekolah ini. Keberkesanan dan kejayaan pelan ini adalah bergantung kepada komitmen pihak pentadbir, para

  guru, ibu bapa dan juga para pelajar. Adalah diharapkan agar pencapaian pelajar dalam subjek bahasa Inggeris akan sentiasa diperbaiki secara

  berterusan sama ada dari segi kualiti dan juga kuantiti.

  2.0 OBJEKTIF

  Pelan strategik ini disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam subjek Bahasa Inggeris sama ada dalam PT3 dan juga SPM. Ia juga adalah selari dengan kehendak kurikulum subjek Bahasa Inggeris yang telah ditetapkan oleh KPM.

  Antara objektif yang telah ditetapkan adalah seperti berikut: 2.1 Gred purata Bahasa Inggeris diperingkat PBS / PT3 dan SPM mencapai sasaran (ETR) 2.2 Menambahbaik kualiti dan keberkesanan proses PDP guru. 2.3 Meningkatkan motivasi dan minat serta mengubah persepsi negative kalangan pelajar terhadap subjek Bahasa Inggeris 2.4 Memantapkan pengurusan pelaksanaan PBS / PT3

  3.0 AJK: Penaung : Tn Hj. Abdul Aziz Bin Mohamed Zain Ketua Bidang Bahasa : Siti Khadijah S. Mohammed Ketua Panitia BI : Umi Elniwatty Kalsum Binti Ithnin Setiausaha : Salmah Saini Bendahari : Siti Halimatussaadiah Binti Othman (Penyelaras Tingkatan 1) Ahli /Guru MP : 1. Khairunnisa Binti Harun 2. May Ezane Binti Jamil (Penyelaras Tingkatan 3) 3. Normahani Jamaludin (Penyelaras Tingkatan 2) 4. Lenny Kuan (Penyelaras Tingkatan 4) 5. Zainah Binti Mohd Fauzie (Penyelaras Tingkatan 5)

 • 4.0 ISU / MASALAH

  4.1 Murid kurang kemahiran dan ada juga yang tidak mempunyai kemahiran mengarang dalam Bahasa Inggeris. 4.2 Pencapaian GP subjek Bi dalam peperiksaan awam masih belum mencapai KPI yang ditetapkan 4.3 Kualiti dan keberkesanan PDP guru perlu dipertingkatkan (Jangka Panjang) 4.4 Persepsi negatif di kalangan pelajar terhadap subjek BI 4.5 Meningkatkan pengurusan dan perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah

  5.0 ANALISIS SWOT

  5.1 Strength : S1 - Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 - Kebanyakan kemudahan prasarana hampir lengkap dan mencukupi S3 - Sekolah mempunyai guru Bi yang berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam mengadakan sama ada ceramah atau bengkel untuk pelajar dan teknik PDP untuk guru (Pn. Audrey) S4 - Sekolah menpunyai guru Bi yang juga bertindak selaku Guru Bestari dan penyelaras FROG VLE S5 - Sekolah mempunyai kumpulan pelajar yang cemerlang 5.2 Weakness : W1 - Wujudnya kelompok pelajar yang tidak mempunyai motivasi diri yang tinggi serta bertanggapan Negatif terhadap subjek BI. W2 - Masalah disiplin dari segi kehadiran pelajar W3 - Hanya 3.7% bilangan guru Bi sahaja yang berpengalaman mengajar lebih daripada 10 tahun W4 - Kesesakan dalam kelas iaitu 40 hingga 45 atau lebih dalam satu kelas 5.3 Opportunity : O1 - Sokongan padu daripada pihak Ibu bapa (PIBG) dalam semua program sekolah O2 - Sokongan padu daripada PPD dalam semua program sekolah O3 - PPD membantu memberikan kursus dan mengadakan program khusus untuk meningkatkan tahap dan kualiti PDP guru. O4 - Mempunyai guru pakar membimbing pelajar dalam program khas dan pecutan akhir /bekas pemeriksa Kertas SPM dan Pemeriksa Kertas SPM / Guru Bestari-Frog VLE & GEG. 5.4 Threat : T1 - Kekangan masa T2 - masih ada kumpulan pelajar yang tidak mahir membaca dan menulis T3 - Sosio ekonomi keluarga