Ισχύς,...

Click here to load reader

 • date post

  15-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  14
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ισχύς σε μονοφασικά γραμμικά κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση, Ισχύς σε τριφασικά γραμμικά κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση

Transcript of Ισχύς,...

 • - -

  , .., .

  1

  3

  (, , . , )

  . /

  . ,

  .

  , .. ,

  .,

  , ,

  . ,

  .

  ,

  .

  . , ..

  ,

  .

  (3.1)

  / ,

  ,

  .

  ,

  ,

  , .

  ,

  , ,

  .

 • - -

  , .., .

  2

  (3.1.1)

  3.1(), 1 2

  . 1 , 2

  . , ,

  0 cos 2 cos V Vv t V t V t

  0 cos 2 cos I Ii t I t I t

  V0 , I0 , V I

  . (.2.6)

  , .. ,

  ()

  P

  i(t)

  wt

  p(t)

  phiv - phii

  v(t)p, v, i, P

  0

  (1) (2)

  ()

  3.1. () . () p(t), v(t), i(t) P 2.

  (3.1)

  (3.2)

 • - -

  , .., .

  3

  000,7072

  VV V

  (.1.2.1), , p(t),

  3.1

  0 p t v t i t

  1 2

  0 p t v t i t

  2 1.

  (.1.3) 1.3()

  0 0 0 0cos cos cos cos V I V Ip t v t i t V t I t V I t t

  1cos cos cos cos2 A B A B A B

  .(3.6)

  0 0

  0 0 0 0

  cos cos1 1cos cos 22 2

  cos cos 2

  V I

  V I V I

  V I V I

  p t V I t t

  p t V I V I t

  p t V I V I t

  .(3.8)

  . ,

  (average power) (real power) active

  power)

  (1) (reactive power).

  3.1() .(3.8),

  p t , cos V IP V I

  cos 2 V IV I t 1 (

  ).

  .

  (, .)

  ,

  (3.4)

  (3.5)

  (3.6)

  (3.7)

  (3.8)

  (3.3)

 • - -

  , .., .

  4

  . 3.1(),

  .

  p(t) .(3.8)

  0 0 0 00 0

  0 00

  1 1 1 1cos cos 22 2

  1 1 cos2

  T T

  V I V I

  T

  V I

  p t p t dt V I V I t dtT T

  p t V I dtT

  0 01 cos cos2

  V I V Ip t P V I V I

  ,

  . , .(3.9)

  .(3.8), .(3.8) ,

  . ,

  2,

  2 2

  V I

  cos V I ( 0 cos 1 V I )

  (.3.9) . 3.1()

  1 2, .

  cos V I .(3.9) (, power factor, pf)

  ( ).

  .

  ,

  ,

  , . 3.1(),

  1

  2. , 0 (1) ( ) p(t) < 0

  2 1, (1) (2) p(t) > 0 1

  2. ,

  (3.9)

  (3.10)

 • - -

  , .., .

  5

  v(t)

  p(t)

  i(t)wt0

  () ()

  p(t)v(t)

  i(t)

  wt0

  () ()

  p(t)

  v(t)i(t)

  wt0

  () ()

  3.2. R, L, C p(t), v(t) i(t). (), () .

  (), () . (), () .

  . , p(t)

  , , (

  ) 1 2.

 • - -

  , .., .

  6

  R, L C

  , . 3.2 ,

  , .

  ( 3.2),

  00 V I ( p(t)

  3.2) (.3.9) 2

  20 0

  12

  RVP V I V I R IR

  ( 3.2) ( 3.2),

  090 V I 090 V I

  cos 0 V I . ,

  0 L CP P

  3.2() (),

  . ,

  ,

  , ,

  , ,

  . , .

  ,

  , .

  , ( ) ,

  () .

  (3.1.2)

  (3.1.2.1)

  (complex power)

  3.3(),

  0 2

  V VV V V

  0 2

  I II I I

  (3.12

  (3.13)

  (3.14)

  (3.11)

 • - -

  , .., .

  7

  . V0, I0 , V, I

  V, I

  . / ,

  ,

  V = 00 .

  ( 3.3)

  0 2

  I II I I

  0 0 0 01 1 12 2 2

  V I V I V IS V I V I V I V I

  () ()

  () () 3.3. () . ()

  . () . () (Q>0) (Q< 0) .

  .

  0 012

  S V I V I

  (3.15)

  (3.16)

  (3.17)

 • - -

  , .., .

  8

  V IS

  (.3.17) (apparent power)

  .

  (), (V),

  , 3.3().

  (.3.16)

  0 0 0 01 1cos sin2 2

  cos sin

  V I V I

  V I V I

  S V I j V I

  S V I j V I

  .(3.19), (

  ) , .(3.1.1), .(3.9),

  0 01 cos cos2

  V I V IP V I V I

  , ,

  0 01 sin sin2

  V I V IQ V I V I

  .(3.20) (3.21),

  2 2 1tan

  QS P j Q P QP

  3.3().

  3.3()

  . 3.3()

  2 2

  cos

  V IP PPFS P Q

  .(3.23)

  , ,

  .

  , ,

  .

  Fourier ( Fourier) ,

  (fundamental frequency)

  (3.18)

  (3.19)

  (3.20)

  (3.21)

  (3.22)

  (3.23)

 • - -

  , .., .

  9

  (higher order current harmonics)

  . , , .

  ,

  , .

  , Watt (W). ,

  ,

  . , ,

  . , (, )

  Watt (W), () Volt Ampere

  Reactive (VAR) Volt Ampere (VA).

  . .(3.13)-(3.14)

  Ohm , (

  3.3)

  0 0 0 0

  0 0 0 0

  cos sin

  cos sin

  VV I V I V I

  I

  VV I V I V I

  I

  V V V VVZ j R j XI I I II

  VV V V VZ j R j XI I I II

  00

  cos cos V I V IV VRI I

  00

  sin sin V I V IV VXI I

  .(3.25) (3.26) .(3.19),

  2 2 2 20 0

  1 12 2

  S P j Q R I j X I R I j X I

  .(3.27),

  ,

  ( ). (.3.27)

  2 20

  12

  P R I R I

  (3.24)

  (3.25)

  (3.26)

  (3.27)

  (3.28)

 • - -

  , .., .

  10

  2 20

  12

  Q X I X I

  .

  X L

  2 20

  1 02

  LQ X I X I

  1

  XC

  2 20

  1 1 1 02

  CQ I IC C

  , .(3.1.1) ,

  ,

  . ,

  ,

  .

  , . ,

  , Q

  , , Q

  ( 3.3).

  (3.1.2.2)

  ()

  ().

  ,

  cos(V ) = cos, = V ,

  V.

  .(3.20)

  (3.29)

  (3.30)

  (3.31)

  (3.32)

  (3.33)

 • - -

  , .., .

  11

  cos cos

  V I

  P PI IV V

  , ,

  , ,

  .

  . .(3.34),

  .

  .

  . ,

  .

  ,

  , (

  Joule, RI2) . ,

  ,

  () . , ,

  ,

  .

  .

  , , ,

  .

  , , ,

  , ,

  . ,

  , .

  , .

  , ,

  ,

  . ()

  (3.34)

 • - -

  , .., .

  12

  ,

  .

  () ()

  () ()

  () ()

  3.4. () . () . () - . ()

  . () - . () .

  .

  3.4()

  V

  QL

  LI cos1. 3.4()

  - .

 • - -

  , .., .

  13

  (V = 00) .

  LI

  V = 1 Ip

  Iq,

  LI

  . Ip Iq

  1cos

  p LI I

  1sin

  q LI I

  .

  , , Ip

  (Watt) , , Iq

  (VAR) . , .(3.20) (3.35),

  .(3.21) (3.36)

  L LI I ,

  1cos cos L V I L pP V I V I V I

  1sin