ƒ ƒƒ¢ƒ‌ƒ›...

download ƒ ƒƒ¢ƒ‌ƒ› ƒƒ›ƒ£ƒœƒ‌ƒƒ‌ƒ’ƒƒ?

of 21

 • date post

  12-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  83
 • download

  0

Embed Size (px)

description

სივრცითი ელემენტის შემოტანა უჯრედის საშუალებით სიმსივნეს ზრდაზე იმუნური პასუხის აღმწერ ჩვეულებრივ დიფერენცია ­ ლურ განტოლებებიან მოდელში. რატომ იმუნოლოგია?. მნიშვნელობა პერსპექტივა ნაშრომების სიმცირე. ODE vs PDE. სიმსივნე = 35,000 უჯრედი. თუ. ჩვენი მოდელი. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ƒ ƒƒ¢ƒ‌ƒ›...

PowerPoint Presentation

4 2014 : , , , :. ,. ?

ODE vs PDE

= 35,000 .NK CD+ T- NK CD+ T- NK CD8+ T- . NK CD+ T- .

[1] [1] A Validated Mathematical Model of Cell-Mediated Immune Response to Tumor Growth Lisette G. de Pillis, Ami E. Radunskaya and Charles L. Wiseman (2005)

NK CD8+ T - . - .

-

NKCD8+ T

NK NK

NK CD8+ T NK- CD8+ T

Tnew[N][N]Nnew[N][N]Lnew[N][N]

Told[N][N]Nold[N][N]Lold[N][N]

26

1000x10001 = 3,992,004 7 30 = 119,760,121 203 1 = 966,004 90 30 = 29,880,121 8

500x5001 = 54 1 = 8

GeForce 780 ti5,250 GFLOP/sIvy Bridge HD4000290 GFLOP/s18x -

[1] A Validated Mathematical Model of Cell-Mediated Immune Response to Tumor Growth Lisette G. de Pillis, Ami E. Radunskaya and Charles L. Wiseman (2005) [2] A reaction-diusion model for the growth of avascular tumor. S. C. Ferreira Junior1, M. L. Martins and M. J. Vilela (2008) [3] A Reaction-Diffusion Model of Cancer Invasion Robert A. Gatenby andEdward T. Gawlinski (1996) [4] A HIERARCHY OF CANCER MODELS AND THEIR MATHEMATICAL CHALLENGES. Avner Friedman (2004)

!