Вадим Лесич

21

Transcript of Вадим Лесич

Page 1: Вадим Лесич
Page 2: Вадим Лесич

2

Page 3: Вадим Лесич

4

ББК 84(4 УКР)-5 Л 50

Вадим Лесич (Володимир Кіршак) – поет, літературо-

знавець, перекладач. Народився 25 лютого 1909 р. в Га-личині (с. Устя Снятинського району Івано-Франківської області). Помер у Нью-Йорку 24 серпня 1982 р.

Про його поезію писали найавторитетніші автори: Єв-ген Маланюк, Б.-І. Антонич, Святослав Гординський, Ми-хайло Рудницький, Ігор Костецький, Володимир Держа-вин, Юрій Шерех (Шевельов), Іван Фізер, Іван Кошелі-вець, Григорій Костюк (Б. Подоляк), Богдан Бойчук, Ігор Качуровський, Іван Коровицький. Його вірші німецькою мовою перекладали Ганс Кох і Елізабет Котмаєр, поль-ською – Єжи Немойовський та К. А. Яворський, францу-зькою – Емануїл Райс, єврейською – Я. Кляйн, англій-ською – Патриція Килина, білоруською – Федір Ілляшке-вич, російською – Ігор Костецький.

Тарас Салига, автор близько півтора десятка літера-турно-критичних та літературознавчих книжок, упорядник кількох фундаментальних антологій українських авторів, виданням поетичного доробку Вадима Лесича започатко-вує літературну серію “Розсипані перли”.

Видання здійснене

з ініціативи та коштом МПП “Ґражда”

До 350-річчя Львівського національного університету ім. Івана Франка

ISBN 978-966-176-025-6 © Тарас Салига, серія,

упорядкування, передмова, 2010 © Інга Супрунюк, дизайн, 2010 © Видавництво “Ґражда”, 2010

Page 4: Вадим Лесич

5

Page 5: Вадим Лесич

6

Page 6: Вадим Лесич

7

Page 7: Вадим Лесич

8

Про його поезію писали найавторитетніші автори: Євген Маланюк, Б.-І. Антонич, Святослав Гординський, Михай-ло Рудницький, Ігор Костецький, Володимир Державин, Юрій Шерех (Шевельов), Іван Фізер, Іван Кошелівець, Григорій Костюк (Б. Подоляк), Богдан Бойчук, Ігор Качу-ровський, Іван Коровицький. Його вірші німецькою мовою перекладали Ганс Кох і Елізабет Котмаєр, польською – Єжи Немойовський та К. А. Яворський, французькою – Емануїл Райс, єврейською – Я. Кляйн, англійською – Пат-риція Килина, білоруською – Федір Ілляшкевич, російсь-кою – Ігор Костецький.

Мова йде про Вадима Лесича (справжнє прізвище та ім’я Кіршак Володимир) – поета, літературознавця, пере-кладача. Народився він 25 лютого 1909 р. (помилкові дже-рела вказують 25 квітня) в Галичині (с. Устя Снятинського району Івано-Франківської області). Творчу працю розпочи-нав як журналіст різних періодичних видань у Варшаві. Пер-ші збірки “Сонцеблиски” (1930), “Відчиняю вікно” (1932) ви-йшли під іменем Ярослав Ярий, а “Різьблю віддаль” (1935) – під новим псевдонімним авторством Ярослав Дригинич, яку у львівському часописі “Діло” у відкритих зухвалих ін-тонаціях розкритикував Михайло Рудницький, винісши критичний вирок “...заки різьбити віддаль, треба вивчити різьбити вірші”. А “логосівський” критик Олександр Мох бідкався, що почитавши збірку “Різьблю віддаль”, “ми та-ки не довідаємось, чого автор хоче”. З того часу поетове ім’я не з’являлось у періодиці майже два десятки літ.

Відомо, що 1948 року Вадим Лесич емігрував з Євро-пи в Нью-Йорк, де через п’ять років (1953 р.) під назвою “Ліричний зошит” з’явилась нова його збірка віршів, котру тепер уже критика зустріла прихильно. Згодом побачили світ його “Поезії” (1954), “Розмова з батьком” (1957), “Крейдяне коло” (1960), поема “Напередодні” (1960), “Ка-м’яні луни” (1964). У 1965 р. вийшли “Вибрані поезії (1930-1965)”. Остання книга – це “Предметність нізвідтіль” (1972),

Page 8: Вадим Лесич

32

Page 9: Вадим Лесич

53

ТІЛЬКИ ГРАЛИ ЇМ ГАРМАТИ...

Тільки грали їм гармати, як їх в землю клали спати... І гармати й самопали замість дзвонів їм лиш грали, машинові грали кріси, дерева шуміли в лісі... ............................................ Як загув десь грім гармати, іздригнулась в хаті мати – “Де ти, сину, де ти мій?”... ............................................ Син твій у землі сирій ... 1928

Page 10: Вадим Лесич

54

В ЖОВТНІ Мов ржею вкриті дерева, мов смертю зв’ялена трава. (Це осінь!) Мов сном замрячене життя, життю закрите вороття – (Смерти знак... Це осінь.) Летять, втікають журавлі, втікають з рідної землі... (Ох, осінь!..) Мов діти плачуть та квилять, що в чужину кудись летять. (Сумно... Ох, це осінь...) В далекий край, в незнану путь плачі, квиління понесуть. (Це осінь!) І тут журба, і тут жалі, і ржаве листя по землі... (Заспано... осінньо...) 1929

Page 11: Вадим Лесич

405

З М І С Т «І рими точені і гармонійні строфи...». Тарас Салига 7 ІЗ РАННІХ ПОЕЗІЙ 51 Із збірки “Сонцеблиски” (1930) 53

Тільки грали їм гармати 53 В жовтні 54 З-під криги 55 Пісні розлуки, III 56 У хвилі забуття, ІІІ 57

Із збірки “Відчиняю вікно” (1932) 58 Ранок 58 Роздалля 59 Павза 60 В провулках 61 На самоті 62 Сонет 63 Невислані листи, І 64 Осіння ніч 65 Пастелями, І, II, ІІІ 66 Тротуари 68 На твій усміх 69 Півтони, І, II, III 70

Із збірки “Різьблю віддаль” (1935) 72 Молитва поганина 72 П’яна вулиця 73 Чорне серце 74

Page 12: Вадим Лесич

406

Лист 75 Напровесні 76 Ти, ІІ, IV, V 77 Осіння еротика 80 Триптих інтимний, І, II, ІІІ 81 Причинний Рембо, І, II, ІІІ 83 Ескізи з південних морів, І, ІІ 86 Вістря серця 88 Різьблю віддаль 89 Пролог 90 Спокій брил, VII 91

ІЗ ЗБІРКИ “ЛІРИЧНИЙ ЗОШИТ” (1953) 93

Впливає місяць, наче яхт 95 Виїзд 96 Чужиною 99 Проминання 100 Не шепоче шипшиною вечір 101 Липнева мить 102 Мюнстер 104 Євангеліє Св. Прокопа Р. Б. 1018 106 Дружині 107 Ліричні етюди, І, II 108 Тлінь 110 Нікому не треба слів цих 111 Сині переливи 112 Синам, І, II 113 “Отчизни втраченої...” 115

Page 13: Вадим Лесич

407

“Ані вістки від вас...” 116 “Назустріч миготять...” 117 “Прозорий день спалахкотів...” 118 Вірш, писаний на драбині 119 Мандрівка в ніч 120 Ти і я, І, ІІ 121 Пізнє літо, І, II, III 122 “Яким же словом...” 124 “А іноді душа вмовкає...” 125 “Щось голубине і тремтливе...” 126 Інша весна 127

ІЗ ЗБІРКИ “ПОЕЗІЇ” (1954) 129

“У безсонливі ночі причинні...” 131 “Понад вежі у зграях сріблистих...” 132 “В хуртечах і хвищі буремній...” 133 “Ось ваготіє зерно...” 134 “Простує тінь Євангелиста...” 135 “Коли дивлюсь понад дахи...” 136 “На прозелень душі...” 137 “Нерозгадне мов рана...” 138 “Віддалюється все реальне...” 139 “Ця ніч пройшла...” 140 “Життя пливе повз нас...” 141 “Заквітли зорі...” 142 “Та й затираються в пам’яті...” 143 “В колонаду холодних будівль...” 144 “Хвилясто височіє день...” 145

Page 14: Вадим Лесич

408

ІЗ ЗБІРКИ “РОЗМОВА З БАТЬКОМ” (1957) 147

Із клаптів нотатника 149 “Замело всі шляхи...” 150 Цегли 151 Музичне дерево 152 Перший вал 153 Шляхи 155 Осіння еротика (2) 156 Пісня про незримий світ 157 Ван Ґоґ 158 Епітафія життю 160 Постамент 161 Дитинство 162 Ілюзії, І, II, III 164 “Вже парк осінніє...” 167 “Я син твій, батьку...” 168 “Листи мої...” 169 Старосвітські рядки, І, ІІ, V, VI 170 “Кружґанками візій...” 174 Остання границя 175 Океани 176 Мандрівнича пісня 179 Образ реалістичний 180 Образ переламаний 181 Праобраз 182 “Місяць як м’яч покотився...” 183 “На мурах виписані вуглем...” 184 Людина мовить 185

Page 15: Вадим Лесич

409

Сини 186 Місто молодости 187 Пергамен пам’яті 188 Суєта 189 Скарга приречених 190 До трактату про поезію 192 Слово ночі 195 Пам’ять 196 “Щодня назустріч...” 197 Порт, II, ІІІ, V 198 Відхід арлекінів 201 “В моїх долонях...” 202 “Нема вже ні дому...” 203 Про обламки 204 Елегія про яблуню 206

НАПЕРЕДОДНІ, поема (1960) 209

Частина перша 211 Інтервал перший 214 Частина друга 215 Інтервал другий 217 Частина третя 217

ІЗ ЗБІРКИ “КРЕЙДЯНЕ КОЛО” (1960) 221

Творчість 223 “У забуття поволі тонуть...” 224 Гарлем, І, II, III 225 Чорний фільм 229 Вічна тінь 231

Page 16: Вадим Лесич

410

День на океані 233 Кінець літа 234 “Це порожнеча і місяць…” 235 Ранок між квітами 236 День у лісі 237 “Конвалій дрібен день…” 238 “Впали тіні на години…” 239 Поема про час, І, II, ІІІ, IV, V 240 Інша версія Пер Гінта, І, II 247 “Це місяці спіють…” 249 “І що ж осталося із мрії...” 250 Прелюдія площ 251 Вірш зневіри 252 Осінній сад 253 Рокованість 254 “Не знаю де Ти…” 256 Смерть вигаданого Гамлета 257 До Ель Ґреко 258 З дитинства, І, II 259 Поворот 261 “Вже квітнуть каштани…” 262 “Твій смуток...” 263 Березень 264 Люнатичний вірш 265 Із мандрівничих голосів 266 “Бузковий кущ присмерку жовкне...” 268 Люди осілі 269 Люди в плавбі 270 Безлюддя 271

Page 17: Вадим Лесич

411

Чекання 272 “Переламані і щербаті...” 273

ІЗ ЗБІРКИ “КАМ’ЯНІ ЛУНИ” (1964) 275

“Спалахи, сполохи, полум’я…” 277 “Не викликуй мене...” 278 Мить розкриття 280 Контрапункт 281 Нічний етюд 282 “Я знову хлоп’яче оновлений…” 283 Три вірші про сонце, І, II, ІІІ 284 Вірш про очі 286 Триптих погодження, І, II, ІІІ 288 Майбутності 291 “Не кружляйте двері…” 292 Старосвітським ладом, ІІ 293 “Виструнчується графіка…” 294 “Тремтять твої долоні...” 295 “Ранкова прозолоть…” 296 “Черешневим квіттям…” 297 Нічна плавба 298 Музика осіннього моря 299 Похвала негритянці 300 Ніч на Іст-Бронксі 301 Так твориться елегія 302 Міщанський ранок 304 La danse macabre 308 Нотатки з музею 310

Page 18: Вадим Лесич

412

“Так прагну часом ніжности...” 311 Ти (2) 313 “Не відкриються двері...” 314 Відчал у мовчання 315 Інтеґральність 316 Епітафія на піску 317 Христос пропащих 318 Ламаний ноктюрн 319 Квартет із Реквієм, І, ІІ, III, ІV 320 “На білому папері слова…” 325 Стелиться небо брилою 327 “Шукаю розпису незримого обличчя...” 329 Чорне і біле 332 В підземці 334 Сантиментальний спогад 335 Мелянхолія 336 Вірш канцеляриста 338 “Треба камінь класти на камінь...” 339 “Повз мурів базальт…” 340 Вирок 341 З барельєфів 342 Павза (2) 343

ПРЕДМЕТНІСТЬ НІЗВІДКІЛЬ 345 А “Подорожнього кроки...” 347 Б “Втікаємо від ночі…” 348 В “Глиняні півники...” 349 Г “Зустрічаю його щоденно…” 350

Page 19: Вадим Лесич

413

Ґ “Чи прошептати тобі це слово…” 351 Д “Вже довго тебе не бачив…” 352 Е “Під рінню попіл стлілих костей…” 354 Є “Властиво немає вже того місця…” 355 Ж “Тоді як…” 356 З “Малюються суцвіттям вишні…” 357 И “На устах немальоване слово…” 359 І “На стоптаний базар циганський…” 360 Ї “Янголи білобедрі…” 361 Й “Вдаряють гори у простір орлами…” 363 К “Вікно місяця…” 364 Л “Приятелям моїм є камінь…” 365 М “Вулиці порозметані вітром…” 366 Н “Сповнений порожнечі…” 367 О “Далекий ліс…” 368 П “Відвіялось попелом літо…” 369 Р “Смиренна осінь…” 371 С “Знов розсипаються…” 373 Т “Калюжі вздовж шляху…” 374 У “Не скритися перед небом…” 375 Ф “Обертаються жорна ночей…” 376 Х “Цей місяць малює уява…” 377 Ц “Мотилі квітів…” 378 Ч “Голубі голуби…” 379 Ш “В шелестінні пухнастому…” 380 Щ “Темні тіні потонули…” 381 Ю “З темряви коридорів…” 382 Я “Плавнями половіють…” 384 Ь “Бомбовози хмар…” 386

Page 20: Вадим Лесич

414

З НОВИХ ПОЕЗІЙ І ДАВНІШИХ, НЕОХОПЛЕНИХ ЗБІРКАМИ 389

Десята весна 391 На смерть Тодося Осьмачки 392 7 ключів ворожби на всі пори року, І, II, III, ІV, V, VI, VII 394 Никифор, І, II, ІІІ 399 “Сіре повітря навіяне димом...” 402 Катарсис війни 403

Page 21: Вадим Лесич

415

Літературно-художнє видання

Вадим Лесич

ВИБРАНІ ПОЕЗІЇ

Серія Тараса Салиги “Розсипані перли”

Серія започаткована 2010 року

Видання здійснене з ініціативи та коштом МПП “Ґражда”

Редактор Наталія Ребрик

Художнє оформлення Інги Супрунюк

Підписано до друку 24. 08. 2010. Формат 70х100/32. Гарнітура Arial.

Папір офсетний. Друк офсетний. Облік.-вид. арк. 12,8. Замовлення № 20. Наклад 500 прим.

МПП “Ґражда” Свідоцтво про державну реєстрацію видавців, виготівників і

розповсюджувачів видавничої продукції Серія 3т № 22 88000, м. Ужгород, вул. Капітульна, 18,

т./факс (0312) 61-52-76, E-mail: [email protected]