СТАН РИНКУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 30.06 · PDF file СТАН...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  17
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of СТАН РИНКУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ 30.06 · PDF file СТАН...

 • СТАН РИНКУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ аналітичний огляд станом на 30.06.06р.

  Ріст компаній з управління активами, який розпочався з 2003 року, в

  абсолютних показниках майже не збавляє своїх темпів. За 1 півріччя 2006 року ліцензії на управління активами отримали 37 компаній, що відповідає динаміці 2005 року.

  Динаміка зростання КУА відображена на малюнку 1. Малюнок № 1

  Динаміка росту КУА за 2003-2005 роки

  5

  32

  159 178

  196

  88

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  01.01.2003 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.04.2006 01.07.2006

  Кількість КУА

  Якщо на кінець 2005 року в Україні працювало майже 160 компаній, то станом на 30.06.2006 р. вже 196 компаній. Територіальний розподіл КУА зображений на мал. 2.

  Малюнок № 2 Територіальний розподіл КУА станом на 3.06.06р.

  Місто Кількість КУА м.Харків 15 м.Херсон 1 Крим 2 м.Суми 1 м.Одеса 5 м.Львів 5 м.Київ 135

  м.Івано-Франківськ 2 м.Запоріжжя 3

  м.Дніпропетровськ 14 м.Донецьк 9

  м.Краматорськ 1 м. Полтава 1

 • 2 м.Кривий Ріг 1 м.Вінниця 1 Всього 196

  Поряд з кількісними показниками зростає також і якісні показники роботи

  компаній, що виражається в кількості фондів, яких вони обслуговують. Якщо на 01.01.04 на одну компанію припадало 0,9 фонда, то на 01.01.05 – 1,19; на 01.01.06 – 1,78; на 01.07.06 – 1,95 фонда.

  Всього на кінець 2005 року в управлінні компаній знаходилося 280 пайових та корпоративних інвестиційних фондів, а на 30.06.2006 – 383 фонди. Кількісні і якісні характеристики розвитку інвестиційних фондів визначає малюнок 3.

  Малюнок № 3 Порівняльна таблиця розвитку ПІФ та КІФ

  Період Всього ПІФ КІФ від

  кри ті

  інтерва льні

  Закр иті диве рсиф

  Закриті недиверс

  иф

  Венчур ні

  Закриті недиверсиф

  Венчурні

  01.04.2003 6 2 3 1 01.01.2004 29 6 20 1 2 01.01.2005 105 1 17 1 6 68 4 8 31.12.2005 284 4 19 3 20 199 20 19 31.03.2006 328 4 19 2 22 229 29 23 30.06.2006 383 5 21 2 26 274 29 26

  Якщо на початок 2003 року в цілому в Україні було створено 6 інститутів

  спільного інвестування, то вже через рік їх стало 29, ще через рік 105 і зараз 383. Розвиток фондів в 2 рази перевищує темпи створення КУА. Прогнози дають підстави очікувати протягом наступного року не менш активну динаміку.

  Загальна кількість ІСІ за 2005 рік зросла в 2,7 рази, здебільшого за рахунок венчурних ПІФів ( в 2,9 рази), та венчурних КІФів (в 2,4 рази). Дана ситуація характерна також для 1 півріччя 2006 року: кількість ІСІ зросла в 1,35 рази, в тому числі венчурні ПІФи – 1,38 рази, венчурні КІФи – 1,42 рази. Така тенденція прогнозована і, перш за все, за рахунок того, що заповнюється найбільш проста з точки зору інвесторів ніша, яка не потребує глибоких знань портфельного інвестування.

  За регіональним розподілом найбільша кількість інститутів спільного інвестування створена в м.Києві (217 ІСІ, що становить 68,9% від загальної кількості зареєстрованих фондів). Друге місце посідає Дніпропетровська область – 31 ІСІ (8,0%). В Харківській області зареєстровано 30 ІСІ (7,8%), а у Львівській області – 16 ІСІ (4,2%).

  Високі темпи характерні не лише для створення ІСІ, але і для емісії ними цінних паперів, про що свідчить малюнок 4.

 • 3

  Малюнок № 4 Обсяги зареєстрованої емісії акцій цінних паперів ІСІ

  наростаючим підсумком

  5

  20

  25 26,3 27,8

  29,6

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  1 кв.2005 2 кв. 2005 3 кв.2005 4 кв.2005 1 кв.2006 2 кв.2006

  м лр

  д. гр н

  Обсяг зареєстрованої емісії

  Якщо на кінець 2004 року загальна сума зареєстрованої емісії цінних паперів

  ІСІ складала 3,5 млрд. гривень, то на кінець 2005 року – 26,3 млрд. грн., а на 30.06.06 – 29,6 млрд. грн.

  Причини, умови, про які йшла мова вище, сприяли тому, що основна частка емісії припадає саме на венчурні фонди.

  Як видно з діаграми (малюнок №5) 91,2 % зареєстрованої емісії цінних паперів сконцентровано саме у венчурних фондах.

  Малюнок № 5 Розподіл обсягів емісії цінних паперів ІСІ за видами та типами

  фондів станом на 30.06.06

  86,46%

  4,73% 1,35% 1,01% 3,71% 0,03%

  2,70%

  ПІФ відкриті ПІФ інтервальні ПІФ Закриті диверсиф ПІФ Закриті недиверсиф ПІФ Венчурні КІФ Закриті недиверсиф КІФ Венчурні

 • 4 Перелік ліцензованих КУА та фондів, які станом на 30.06.06 р. перебували в

  Єдиному державному реєстрі ІСІ (ЄДРІСІ)

  Назва КУА Назва ІСІ ВАТ "Всеукраїнська інвестиційна компанія

  "ВІНКО"

  Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу ВАТ "Всеукраїнська інвестиційна компанія "ВІНКО"

  ТОВ "КУА "БІЗНЕС- ІНВЕСТ"

  Пайовий венчурний інвестиційний фонд "МАКСИМУС" недиверсифікованого виду закритого типу

  Пайовий венчурний інвестиційний фонд "ЦЕНТУРІОН" недиверсифікованого виду закритого типу

  ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія"

  Пайовий інвестиційний фонд "КОНСУЛ" диверсифікованого виду інтервального типу

  Недиверсифікований закритий венчурний пайовий інвестиційний фонд "ДАН"

  ТОВ "КУА ДАН" ВАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЄВРОПЕЙСЬКІ

  ТЕХНОЛОГІЇ"

  ТОВ "КУА "ДОНЕЦЬК" Недиверсифікований закритий венчурний пайовий інвестиційний фонд "ДОНЕЦЬК"

  ТОВ"КУА та АПФ"Опіка" ТОВ "КУА "Фінінвест-груп" ТОВ "КУА "Українська інноваційно-інвестиційна компанія з розвитку"

  Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу "ТАЛАН"

  Пайовий інвестиційний венчурний фонд недиверсифікованого виду закритого типу "Будівельні інвестиції" ТОВ "КУА "Українська

  інноваційно-інвестиційна компанія" Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу