Search results for DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 97/52/ES storitev iz kategorije 8 in telekomunikacijskih storitev

Explore all categories to find your favorite topic

Vzpostavljanje evropskega prostorskega referenčnega sistema v Sloveniji Zbornik projekta Ljubljana, november 2010 Podprto z donacijo Norveške preko Norveškega finančnega…

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 1 MOP; Geodetska uprava RS Otvoritvena konferenca in predstavitev projekta Vzpostavitev evropskega koordinatnega…

Uradni list Evropske unije L 33711 DIREKTIVE   DIREKTIVA 2009136ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 200222ES o  univerzalnih…

UREDBA EU št 6562014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15 maja 2014 o določitvi pravil za varovanje zunanjih morskih meja v okviru operativnega sodelovanja ki ga usklajuje…

MASAŽE SNOVIK Z ZELIŠČNIMI OLJI MIN EUR Masaža EKO Snovik 80 69,00 Poživljajoča masaža Meta 50 45,00 Sproščujoča masaža Melisa 50 45,00 Masaža hrbta Sivka 40…

1 Doc dr sc Jelena Lončar GEOGRAFSKE OSNOVE GLOBALIZACIJE Nastavna skripta Izvor: jmbrca Zagreb 2018 2 Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Geografski…

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO Direktorat za turizem PRIROČNIK ZA RAZVOJ FUNKCIONALNE KAKOVOSTI STORITEV V TURIZMU S POUDARKOM NA HOTELSKIH PODJETJIH Ljubljana…

CENIK STORITEV SERVIS IN UGLAŠEVANJE VSEH VRST HARMONIK UGLAŠEVANJE Delno Delno + Generalno voskanje - Diatonična harmonika: II 80 100 150 III 100 130 220 IV 170 200 280…

Power Systems Upravljanje storitev za upravljanje sistema IBM Opomba Preden začnete uporabljati te informacije in izdelek ki ga podpirajo preberite “Opombe o varnosti”…

Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti ►B DIREKTIVA 199945ES EVROPSKEGA PARLAMENTA…

Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo DELOVNA SKUPINA ZA STANDARDE STORITEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE POROILO O DELU V LETU 2009 Vodja delovne skupine: mag. Andreja

Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti ►B DIREKTIVA 200183ES EVROPSKEGA PARLAMENTA…

SMERNICE ZA OŽIVLJANJE 2015 EVROPSKEGA REANIMACIJSKEGA SVETA SLOVENSKA IZDAJA Pripravil Evropski reanimacijski svet (ERC) v sodelovanju s Slovenskim reanimacijskim svetom…

dopisni list_AKOS 2Stegne 7, p.p. 418, 1001 Ljubljana, telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01, e-naslov: info.box@akos-rs.si, www.akos-rs.si, davna št.:10482369

Rok Primožič, Študentska organizacija Slovenije Nacionalni posvet “Visoko šolstvo po letu 2010” 4. februar 2009 Analiza dosedanjega napredka Nadaljevanje in nadgradnja…

Izkušnje pri prilagoditvi e-storitev AJPES zahtevam eIDAS za čezmejno priznavanje Marjan Babič AJPES 11 12 2018 Razlogi za vključitev v projekt CEF Telecom Izvajalno…

Smernice za oblikovanje storitev za starejše Simona Resman december, 2016 Vsaka starost prinaša svoje plodove, treba jih je znati pobrati Raymond Radiguet Smernice za oblikovanje…

MASAŽE »SNOVIK« Z ZELIŠČNIMI OLJI MIN EUR Masaža »EKO Snovik« 80 6900 Poživljajoča masaža »Meta« 50 4500 Sproščujoča masaža »Melisa« 50 4500 Masaža hrbta…

Stran 1 od 47 PLINOVODI d.o.o. Cesta Ljubljanske brigade 11b 1000 Ljubljana Datum: 04.04.2017 Objava na portalu javnih naročil št. JN0026652017-W01 z dne 04.04.2017 Razpisna…

SKLEP št 13132013EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17 decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite Besedilo velja za EGP EVROPSKI PARLAMENT IN SVET…