Search results for DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 97/52/ES storitev iz kategorije 8 in telekomunikacijskih storitev

Explore all categories to find your favorite topic

UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA UPRAVLJANJE STORITEV TISKANJA Optimizirajte, upravljajte in nadzorujte dokumente vašega podjetja preko nižjih stroškov poslovanja, večje…

pomlad 2012 2 kazalo stran 4 stran 5 stran 26 stran 27 3 stran 35 stran 35 stran 30 stran 32 kako naročim? A M IS I N T E R N E T 4 Super hitra povezava po najugodnejši…

pomlad 2012 2 kazalo stran 4 stran 5 stran 26 stran 27 3 stran 35 stran 35 stran 30 stran 32 kako naročim? A M IS I N T E R N E T 4 Super hitra povezava po najugodnejši…

Na podlagi 60. in 65. lena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno preišeno besedilo, 69/05 – Odl. US in 21/06 – Odl.

10. ZAŠTITA SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH KABELA OD ELEKTROENERGETSKIH UTJECAJA I ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA 10.1. Zaštita TK vodova od lutajućih struja Lutajuće struje…

jesen 2012 2 kazalo stran 4 stran 5 stran 28 stran 30 3 stran 36 stran 39 stran 31 stran 34 Super hitra povezava po najugodnejši ceni Izbirate lahko med različnimi hitrostmi…

Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev IZVAJALEC - naziv ULICA POŠTA POVEZAVA DO SPLETNE STRANI Osrednjeslovenska regija 1 Arsderma-DCP doo Cankarjeva cesta 4 1000 Ljubljana…

OPI UVJETI PRUANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGAOPI UVJETI PRUANJA TELEKOMUNIKACIJSKIH 1. OPE ODREDBE ........................................................................................................................

8/21/2019 Nova generacija telekomunikacijskih usluga i mrea 1/238/21/2019 Nova generacija telekomunikacijskih usluga i mrea 2/238/21/2019 Nova generacija telekomunikacijskih…

Microsoft Word - SL 590.doc2005/0240 (COD) DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o doloitvi temeljnih nael za vodenje preiskav nesre v sektorju pomorskega prometa in o

MLADI participacija Eurodesk je info servis Evropske komisije, ki nudi brezplane evropske informacije za mlade. V evropsko info mreo Eurodesk je vkljuenih 31 nacionalnih

Uvodni govor na zasedanju Evropskega parlamenta Kot je bil predstavljen Ursula von der Leyen Kandidatka za predsednico Evropske komisije Strasbourg 16 julija 2019 Uvodni…

Diapozitiv 1* * 149. len (obvezne obinske gospodarske javne slube varstva okolja) Obvezne obinske gospodarske javne slube varstva okolja: - zbiranje KO, - prevoz KO, - odlaganje

Nova storitev v NUK DIGITALIZACIJA KNJIG PO NAROČILU (EOD – eBooks on Demand) Janko Klasinc Posvetovanje ZBDS, Bled 2007 Vsebina Projekt DOD (Digitization on Demand) Storitev…

Varnost spletnih storitev REST Načini avtentikacije + primer API-jev velikih ponudnikov iz varnostnega stališča Click to edit Master subtitle style Varnost spletnih storitev…

Diapozitiv 1* * 149. len (obvezne obinske gospodarske javne slube varstva okolja) Obvezne obinske gospodarske javne slube varstva okolja: - zbiranje KO, - prevoz KO, - odlaganje

Cenik wellness storitev Samo pri nas Pri kopelih lahko izbirate med termomineralno ali našo zdravilno »naftno« na- ravno vodo. Thermalium naravna termalna 26,50 € ali…

Microsoft PowerPoint - Predstavitev eHramba_2014.ppt [Compatibility Mode]Pridruite se ve kot 20.000 podjetjem, ki uporabljajo ZZI platforme brezpapirnega poslovanja e 15

Cenik terapevtskih storitev Zdravje in dobro počutje iz globin panonskega morja nam daje edinstvena naravna »črna« termomineralna natrijeva- kloridna - hidrogen-karbonatna…

ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA za leto 2017 Oskrba s pitno vodo Odvajanje komunalne in padavinske…