Search results for DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 97/52/ES storitev iz kategorije 8 in telekomunikacijskih storitev

Explore all categories to find your favorite topic

DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 9752ES z dne 13 oktobra 1997 o spremembah direktiv 9250EGS 9336EGS in 9337EGS o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil…

Skupina Telekom Slovenije Dan slovenskega trga kapitala 11 5 2010 1 Predstavniki podjetja Ivica Kranjčević Predsednik uprave mag Samo Jošt Direktor sektorja za kontroling…

Elektrotehniški vestnik 69(3-4): 221–226, 2002 Electrotechnical Review, Ljubljana, Slovenija Razvoj in uvajanje novih telekomunikacijskih storitev Andrej Kos, Janez Bešter…

Tehnologije daljinskega in porazdeljenega vodenja Marjan Golob1 Igor Steiner2 Matija Krajnc3 Boris Tovornik1 Božidar Bratina1 Nenad Muškinja1 in Aleksander Polutnik1 1Univerza…

U LT R A H IT R O Š IR O KO PA SO V N O O P TIČ N O IN FR A S T R U K T U R O N A P O D EŽELS K IH P O D R O Č JIH O PROJEKTU RUNE - Rural Network Project Projekt RUNE…

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO EVALVACIJA ORODIJ ZA AVTOMATSKO TESTIRANJE TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME Ljubljana oktober 2005 Vladimir Ljevaja IZJAVA…

FINANCE sreda 24 junija 2009 št 120 wwwfinancesi INF OR MA TO R IK T OGLASNA PRILOGA Podatkovnim centrom počasi zmanjkuje sape Pri že tretji prenovi približno deset let…

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Smer organizacija in management delovnih procesov MANAGEMENT KAKOVOSTI…

1 6 P R O S T O R S K O P L A N I R A N J E I N S T A N O V A N J S K A D E J A V N O S T v EUR BLC POL PFN PRG POD Spremembe 2018 Veljavni 2018 Realizacija 2018 Real SP…

Protokoli v sodobnih telekomunikacijskih omrežjih Drago Hercog Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko magistrski študij 2008/2009 Protokoli (podiplomski): III…

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Štefan Šimec Konvergenca spletnih storitev in telekomunikacijskih storitev DIPLOMSKO DELO NA UNIVERZITETNEM…

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VIDNI DOKAZI STORITEV KOT NAČIN ZA PREMAGOVANJE NJIHOVE NEOPREDMETENOSTI Ljubljana, februar 2002 SIMON PLESTENJAK…

CENIKI SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV V ZD IDRIJA 1. AMBULANTA ZA ULTRAZVOK Cenik je veljaven od 1.5.2011 STORITEV CENA 1 UZ trebuha in sečil 50.00 € 2 UZ skrotuma 50.00 €…

Banka Intesa Sanpaolo dd Pristaniška ulica 14 6502 Koper Slovenija matična številka: 5092221000 ID za DDV: SI98026305 registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru osnovni…

Demel doo Breza Ponuda elektro i telekomunikacijskih ormara Plastični podžbukni i nadžbukni ormari ELEKTRO ORMARI Osnovni moduli: Slika 1 Osnovni moduli elektro i telekomunikacijskih…

UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA Magistrsko delo RAZVOJ ENOTNEGA EVROPSKEGA PATENTA IN NJEGOV VPLIV NA POSLOVANJE PODJETIJ Single European patent and its…

Povezujemo domove za kakovostno življenje starejših Predstavitev storitev za starejše in dejavnosti domov Kazalo Potreba po zagotavljanju storitev za starejše 4 Področje…

9 789612 376468 ISBN 978-961-237-646-8 ISBN 978-961-237-646-8 Doslej je Norbert Bachleitner objavil več del o zgodovini feljtonskega ro- mana. Besedilo, ki ga je prevedla…

10. ZAŠTITA SIGNALNIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH KABELA OD ELEKTROENERGETSKIH UTJECAJA I ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA 10.1. Zaštita TK vodova od lutajućih struja Lutajuće struje…

pomlad 2012 2 kazalo stran 4 stran 5 stran 26 stran 27 3 stran 35 stran 35 stran 30 stran 32 kako naročim? A M IS I N T E R N E T 4 Super hitra povezava po najugodnejši…