Report - VERSJON 1 ... 23 2.2 Ivareta sikker design av IKT-miljø 24 2.3 Ivareta en sikker konfigurasjon (av maskin- og programvare) 26 2.4 Ha kontroll på IKT-infrastruktur 28 2.5 Ha kontroll

Please pass captcha verification before submit form