Report - VELJAÈA 2008 ÈASOPIS HRVATSKOG PLANINARSKOG zanimanju je bio pèelar, od rane mladosti pe-njao se po novozelandskim planinama i stije-nama, a sa svojih 195 cm bio je neuobièajno

Please pass captcha verification before submit form