Report - Lesions provocades experimentalment en l'aparell digestiu ... 5C00000022.pdf · PDF file Aparell digestiu. -Apareix tot ell amb un proces de peritonitis adhesiva, mesenteri retret,

Please pass captcha verification before submit form