DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 97/52/ES storitev iz kategorije 8 in telekomunikacijskih storitev
/ 60