Download - Voorlichting klinische fase

Transcript
Page 1: Voorlichting klinische fase

Voorlichting Master geneeskunde 21-01-2013

Programma

• 14.00 -14.25 uur: Welkom en korte uitleg programma Masteropleidingdr. Harry van Goor, curriculumcoördinator master geneeskunde

• 14.25 -14.45 uur: Hoe gaat de verdeling/loting in zijn werk?mw drs. Annelies Ruijs, studieadviseur master geneeskunde

• 14.45 -15.00 uur: Ruimte voor vragen

Page 2: Voorlichting klinische fase

Episodes in master geneeskunde

Voorbereidend CKOEén of meer co-schappen

Afsluitend CKOepisode

Page 3: Voorlichting klinische fase

Het basisprogramma1

7

3

4

5

6

2

Ouderenzorg en Extramurale geneeskunde

Neurologie en psychiatrie

Heelkunde

Kindergeneeskunde

Verloskunde en Gynaecologie

Zintuigen & Huid

Introductie en interne geneeskunde

8

9 Onderzoekstage (eventueel vóór episode 1)

Senior co-assistentschap

10 Keuze co-assistentschappen

Mogelijk alternatief:

Page 4: Voorlichting klinische fase

Overzicht programma inclusief variabele vrije weken

Neurologie en PsychiatrieIntroductie en interne geneeskunde

Heelkunde Verlosk./GynaecologieKindergeneeskunde Zintuigen/Huid

Ouderenzorg en extramurale geneeskunde

Onderzoekstage

Senior co-schap

Co-schapCKO INTRO

Keuze co-schappen

42 weken onderwijs, 6 + 4 weken vrijLegenda

Page 5: Voorlichting klinische fase

Inhoud van centraal klinisch onderwijs

Voorbereidend CKO• Achtergronden specialisme(n)

- veel voorkomende problematiek- diagnostiek / therapie- acute geneeskunde- chronisch ziek zijn

• Communicatievaardigheden

• Anamnesevaardigheden

• Lichamelijk onderzoek

• Handvaardigheden

Afsluitend CKO• Diagnostiek

• Therapie

• Evidence based medicine

• Verdieping basisvakken

• Ethiek en zingeving

• Reflectie op ontwikkeling professioneel gedrag

Page 6: Voorlichting klinische fase

Onderzoekstage

• 2 weken voorbereidend onderwijs: CKO9(iedere periode aangeboden, week 3 en 4; 6 weken tevoren aanmelden!)

• Standaard: 12 weken onderzoekstage• Mogelijk: maximaal 24 weken (incl. keuze co-schappen)

• Mogelijk: in buitenland

• In regel in jaar 6, na seniorcoschap• Bij wachttijd: mogelijk vóór start co-schappen

(indien ingedeeld voor CKO1v)

• Zie website en blokboek onderzoekstage • Niet beginnen vóór stageplan is goedgekeurd door

examencommissie!

Page 7: Voorlichting klinische fase

Toetsing in klinische fase

• Voortgangstoets

• Toetsing voorbereidend CKO (kennis, vaardigheden)

• Beoordeling functioneren co-schap- kennis,vaardigheden,professioneel gedrag en specifieke opdrachten

• Mondeling examen einde co-schap- klinisch redeneren en achtergrondkennis

• Afsluitend CKO- voortgangsgesprek professionele ontwikkeling

- toetsing afzonderlijke inhoudselementen

Page 8: Voorlichting klinische fase

Toegang tot de master geneeskunde

• Voldaan aan de eisen van bachelor geneeskunde(hoeft nog niet in bezit te zijn van bul)

• Plaatsing via

-Meedoen aan verdeling plaatsen CKO1v

-Gereserveerde plaats (verzoek via Estip)

- vrijstelling onderzoekstage (eerdere studie)

- goedgekeurd stageplan onderzoek buitenland

- omvangrijke bijdrage aan UMC met vertraging

Page 9: Voorlichting klinische fase

Toegang tot de master geneeskunde

• Voldaan aan de eisen van bachelor geneeskunde(hoeft nog niet in bezit te zijn van bul)

• Plaatsing via

-Gereserveerde plaats (aanvragen via Estip)

- vrijstelling onderzoekstage (eerdere studie)

- goedgekeurd stageplan onderzoek buitenland

- omvangrijke bijdrage aan UMC met vertraging

-Meedoen met verdeling

Page 10: Voorlichting klinische fase

Meedoen aan verdeling

• Iedere maand een verdeling (data op website)

• Twee weken voor verdeling moeten alle cijfers binnen zijn

• Aanmelden kan nu al (website: formulier onder StIP)

• [Uitstellen verdeling: risico later achteraan aansluiten!]

Page 11: Voorlichting klinische fase

Verdeeldatum en datum waarop laatste toetsuitslag bekend dient te zijn

Page 12: Voorlichting klinische fase

Hoe gaat de verdeling/loting in zijn werk?

Vooraf: enkele misverstanden uit de wereld helpen!

1.Iedereen krijg een plaats bij de verdeling. Je kunt dus niet uitgeloot worden!

2.Iedere maand start er een cogroep, dus ook in zomermaanden.

Page 13: Voorlichting klinische fase

Bezettingsoverzicht cogroepen (max 27 studenten)

Page 14: Voorlichting klinische fase

Aantal aanmeldingen per verdeeldatum

verdeeldata met einddatum

aan/afmelden

aantal

aanmeldingen

Page 15: Voorlichting klinische fase

Hoe gaat de verdeling in zijn werk (2)

• Examencommissie evalueert resultaten kandidaten twee weken voor verdeling

• Ad Valvasbericht met gekwalificeerde deelnemers (stnrs)

• Verdelingsbijeenkomst: alleen als er plaatsen in meer dan één cogroep verdeeld worden (zo niet dan mailing)

Page 16: Voorlichting klinische fase

Hoe gaat de verdeling in zijn werk? (3)

• Gang van zaken tijdens verdeling:

•Lijst met namen en lotnummers

•Lijst met beschikbare plaatsen: evenveel plaatsen als studenten

•Op volgorde van lotnummer kiezen

•Laatste student neemt laatste overgebleven plaats

Page 17: Voorlichting klinische fase
Page 18: Voorlichting klinische fase
Page 19: Voorlichting klinische fase

Na de verdeling: niet tevreden?

• Ruilen: tot 4 weken voor de start van de eerste CKO1v periode (tip: oproep prikbord)

• Naam noteren op lijst als kandidaat voor openvallende plaatsen

Page 20: Voorlichting klinische fase

Wachttijd?

Verwachting (nominale studenten)

• Meedoen vanaf verdeling 20 augustus 2013*

• Plaatsen beschikbaar vanaf (schatting) oktober 2013*

• Laatste beschikbare plaatsen afhankelijk van aantal deelnemers

• Indien gelijk aan vorig jaar (143): tot in april

* Plaatje verandert wanneer studenten eerder verdelen

Page 21: Voorlichting klinische fase

Verdeling augustus 2012

• 143 deelnemers

• Ingedeeld in maanden december t/m juni

• Juni (enkele plaatsen) was sneller vol dan mei!

• 15 studenten (12 uit mei-groep) wilden eerder starten

• 4 hebben onderzoek gedaan

• 3 geruild met eerdere groep

• Rest: andere plannen?

Page 22: Voorlichting klinische fase

Wat te doen in Wachttijd?

Definitie wachttijd: = tijd tussen verdeling en start CKO1v - minus vakantie

• Keuzevakken gnk (vervanging episode 10)

•NB Beperkte capaciteit in periode 1-3

• Onderzoekstage (2 weken CKO9 + 12 tot 24 weken onderzoek)

-eventueel in buitenland

-dit studiejaar al voorbereiden

Page 23: Voorlichting klinische fase

VRAGEN?