Download - UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

Transcript
Page 1: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

UBR|KOOPWijzigingen bekendmakingwet

Page 2: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Programma

• 14.05-14.20 Wat weet u al over de Bekendmakingswet?

• 14.20-14.50 Wat houdt de Bekendmakingswet in?

• 14.50-15.00 Vragen?

• 15.00-15.15 Pauze

• 15.15-15.45 Hoe schrijf je een bekendmaking in duidelijke taal?

• 15.45-16.15 Beleidsregels

• 16.15-16.30 Wat neemt u mee? hoe borgt u het in uw organisatie?

Page 3: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Kennisquiz wijzigingen Bekendmakingswet

Page 4: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

Wet elektronische publicatiesNog 14 maanden tot de inwerkingtreding

Hans Flier – BZKDirectie Informatiesamenleving en Overheid

Page 5: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Wet Elektronische Publicaties

2013 2018 2019 2020 2021 2022

Aangekondigd in Visiebrief 2017

Internetconsultatie van onderwerp

In behandeling bij Tweede Kamer

NU

Consultatie Besluit en Regeling elektronische publicaties

1 januariInwerkingtreding meeste onderdelen

1 januariInwerkingtreding verplichtingen die meer voorbereiding vergen

Page 6: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Actiepunten

1. Publicatieblada) Beleidsregelsb) Aanwijzingsbesluitenc) Kennisgevingen van

beschikkingen

2. Nieuwe beleidsregels

3. Centraal register GR

4. Correcte locatie en rubriek

5. Duidelijke kennisgevingen

6. Andere Media

7. Elektronische terinzagelegging

8. Geldende beleidsregels compleet maken

Voor 1 januari 2021 Voor 1 januari 2022

Page 7: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

1. Publicatieblad

Huidige situatie tot 12-2019

Algemeen verbindende voorschriften (verordeningen)

Nieuwe situatie vanaf 01-2021

Nieuwe beleidsregels

Aanwijzingsbesluiten

Kennisgevingen

Wettelijke uitzonderingen op elektronische publicatie worden geschrapt

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 8: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

1 op de 3 gemeenten publiceert nog geen kennisgevingen in het publicatieblad

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 9: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

2. Nieuwe beleidsregels consolideren

Maak beleidsregels herkenbaarder

Voorbeeld: ’Beleidsregels welstand” i.p.v. “Welstandsnota”

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 10: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

3. Centraal register gemeenschappelijke regelingen

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 11: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Gebruikersonderzoek attenderingsservice

Aanleiding onderzoek: per 1-1-2021 6 miljoen gebruikers ongevraagd attenderen

Methode: enquête 20.000 bestaande en 5000 nieuwe gebruikers

Respons: 2568 bestaande en 483 nieuwe gebruikers

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 12: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

4. Correcte locatie en rubriek toevoegen

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 13: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Gebiedsmarkering schiet tekort

“Ik geeft aan tot 500 meter van mijn woonhuis, maar krijg berichten uit de hele gemeente”.

”Ik krijg soms berichten over totaal andere plaatsen in Nederland”.

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 14: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Oplossing: betere gebiedsmarkering

2020 beschikbaar in DROP

• Gebruiksvriendelijkere invoer: coördinaten, postcodes, bestuurlijke gebieden

• Extra: lijnen, vlakken, wegen, wijken, buurten

• Afdwingen nauwkeurig markering

Actie: invoerder moet over de juiste informatie beschikken

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 15: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

5. Duidelijke kennisgeving

Titel Extra informatie Publicatieblad

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 16: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 17: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Kritiek uit gebruikersonderzoek • Titel geeft onvoldoende informatie: “Voorbeelden van weinig zeggende titels: “aanvraag

omgevingsvergunning” en “ voornemen aanpassing Welstandsnota”

• Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: “In het gemeenteblad staat meestal niet meer informatie dan het emailbericht”

“Herziening bestemmingsplan Oost zegt mij niets”

“Het is vaak volkomen onduidelijk. Bijv. bij exploitatievergunning, wat wordt er dan geëxploiteerd?”

• Taal is vaak te ambtelijk: “Jip en Janneke taal gebruiken” (15 x genoemd!)

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 18: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 19: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Duidelijke kennisgeving

Vaste formulering en modellen

KOOP: Checklist voor begrijpelijke berichten

Betekenisvolle titel: locatie + besluit

Geef aan wat er gebouwd of geëxploiteerd gaat wordenNiet: “omgevingsvergunning” of “Exploitatievergunning”

Gebruik het samenvattingsveld

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 20: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

6. Andere media

Rapport Nationale Ombudsman:

‘Informeren = Publiceren? Behoorlijke informatieverstrekking aan omwonenden rondom vergunningverlening’ (2019).

❑ Omgevingsscan

❑ Aanvullende kanalen

❑ Ook een niet digitaal kanaal

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 21: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Inzicht in het bereik van publicatiebladen

Percentage bewoners in een gebied dat is aangesloten op de attenderingsservice?

Hoe vaak wordt een publicatie geopend?

Verhouding tot andere gemeenten?

1. Publicatieblad 2. Nieuwe

beleidsregels3. GR Register

4. Locatie en Rubriek

5. Kennisgeving 6. Andere media

Page 22: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Voor 1 januari 2022

Page 23: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

7. Elektronische terinzagelegging

Kennisgeving link naar de terinzagelegging

Bijlagen op eigen website of via DROP

Bestuursorganen beheren externe bijlagen in DROP

Fysieke terinzagelegging blijft gehandhaafd

Recht op een afschrift

7. Elektronische terinzagelegging

8. Beleidsregels compleet

Page 24: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Niet openbare gegevens

Privacy gevoelige informatie niet ter inzage

Openbaar en niet openbaar gescheiden in aanvraagformulier en beschikking

Geen onnodige persoonsgegevens

Schone bijlagen

7. Elektronische terinzagelegging

8. Beleidsregels compleet

Page 25: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

8. Geldende beleidsregels compleet

1. Inventariseren geldende beleidsregels

2. Juridische toets

3. Zo nodig digitaliseren en consolideren

4. Invoeren in DROP

7. Elektronische terinzagelegging

8. Beleidsregels compleet

Page 26: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Stappenplan en handleiding: herkennen

van beleidsregels

Overzicht van de in publicatiebladen bekendgemaakte

beleidsregels

Enkelvoudig invoeren in DROP

7. Elektronische terinzagelegging

8. Beleidsregels compleet

Page 27: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Actiepunten

1. Publicatieblada) Beleidsregelsb) Aanwijzingsbesluitenc) Kennisgevingen van

beschikkingen

2. Nieuwe beleidsregels

3. Centraal register GR

4. Correcte locatie en rubriek

5. Duidelijke kennisgevingen

6. Andere Media

7. Elektronische terinzagelegging

8. Geldende beleidsregels compleet maken

Voor 1 januari 2021 Voor 1 januari 2022

Page 28: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Actiepunt 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 2022

1. Officieel publicatieblad Informeren uitfasering BM-koppelvlak

Decentrale overheden volledig in DROP

BM-koppeling uit gefaseerd

1. Beleidsregels Stappenplan: inventarisatie beleidsregels

Nieuwe beleidsregels consolideren

Geldende beleidsregels compleet

Handleiding: herkennen van beleidsregels

Overzicht: in de publicatiebladen bekendgemaakte beleidsregels

DROP: enkelvoudig consolideren

1. Centraal register gemeenschappelijke regelingen

Informeren gemeenten, provincies en waterschappen

Centraal GR-register gereed

1. Correcte locatie en rubriek Handreiking: Kaartprik Module I Handreiking: Kaartprik Module II

Handreiking: dashboard attenderen

Attenderen OPT-OUTLet op: 6 miljoen burgers

Voorlichting rubrieken

1. Duidelijke kennisgevingen Checklist: begrijpelijke taal

1. Digitale ter inzagelegging Handreiking: digitale ter inzagelegging

Digitale ter inzagelegging mogelijk

Digitale ter inzagelegging verplicht

1. BKW algemeen Stappenplan FAQ www.koopoverheid.nl Gebruikersraad Gebruikersraad

Page 29: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

Pauze

Page 30: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

Duidelijke taal

Page 31: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Introductie

https://player.vimeo.com/video/298013020?title=0&byline=0&portrait=0

Page 32: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Tekstopdracht

Zorg dat Joop deze kennisgeving begrijpt

Page 33: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

Beleidsregels

Page 34: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Beleidsregels:

• Wat krijgt u van KOOP?

• Stappenplan inventarisatie beleidsregels.

• Kennisdocument over beleidsregels.

• Overzicht van alle, via de KOOP systemen bekendgemaakte beleidsregels.

• Aangepaste handleiding DROP.

• Word 2.0 format voor beleidsregels.

• Lege procesplaat.

• Contactpersoon krijgt aparte DROP rechten.

Page 35: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Ik maak alle vastgestelde beleidsregels al bekend in het gemeenteblad en stel ze ter beschikking in de decentraleregelingenbank.

Page 36: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Ik weet precies hoe het proces eruit ziet, om tot een publicatie van een besluit te komen binnen mijn organisatie.

Page 37: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Ik weet hoe ik beleidsregels kan scheiden van informatieve tekst.

Page 38: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Ik ben in staat om mijn collega’s mee te nemen in het scheiden van beleidsregels en informatieve tekst.

Page 39: UBR|KOOP - files.vng.eventsomgevingsvergunning en voornemen aanpassing Welstandsnota •Publicatieblad bevat vaak niet de kern van het besluit: In het gemeenteblad staat meestal niet

VNG Juridische 2-daagse, 11 en 12 november 2019, Arnhem

Ik weet waar ik mijn informatie vandaan moet halen om ervoor te zorgen dat mijn collectie met actieve beleidsregels op 1 januari 2022 compleet is.