Download - TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

Transcript
 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  1/20

  TAKLIMATTAKLIMATPEMBIMBINGPEMBIMBING

  PRAKTIKUM (PRK3024)PRAKTIKUM (PRK3024)PISMP BIMBINGAN & KAUNSELINGPISMP BIMBINGAN & KAUNSELING

  AMBILAN JUN 2013AMBILAN JUN 2013

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  2/20

  PRAKTIKUM FASA 2  PISMP (GSTT) MAJOR BIMBINGAN

  & KAUNSELING

  20 ORANG8 MINGGU ( 17 JAN – 10 MAC 2016)

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  3/20

  KERANGKA MOUL PRAKTIKUM FASA 2 PISMP

  SEHARI

  (JAM)

  SEMINGGU

  (JAM)

  JUMLAH

  (JAM)

  P!"#$%#$#$ P&P 2'4 12 6

  P!#*+#$##$ P&P 1'2 6 48

  A,##$ -!$./#$ &

  P!$##$

  1'6 8 64

  K*."*..,S.*#$ 0'4 2 16

  A,##$ R!!*+ 2'4 12 6

  J.,# 8 40 320

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  4/20

  OBJEKTIF5 APLIKASI TEORI KEPAA AMALI

  5 APLIKASI PELBAGAI STRATEGI &

  KEMAIRAN BIMBINGAN &KAUNSELING

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  5/20

  PROSEUR

  PELAKSANAAN5 PENEMPATAN ALAM SEKOLA

  RENA

  5 SEKOLA AA UBK & GURUBIMBINGAN TERLATI

  5 TEMPO 8 MINGGU

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  6/20

  PERANAN PEMBIMBING5 MENERIMA PERLANTIKAN &

  MENGGUNAKAN GARIS PANUAN

  PRAKTIKUM

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  7/20

  PERANAN

  PEMBIMBING5 AIR TAKLIMAT PRAKTIKUM

  5 BERBINCANG ENGAN PESERTA

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  8/20

  PERANAN PEMBIMBING

  5 PRA PENELIAAN (MINGGU 1)

  5 PENELIAAN 2 KALI

  5 PENELIAAN BERSAMA 1 KALI

  5 ANG ILIAT UTK FASA 2 –KAUNSELING KELOMPOK9KAUNSELING KERJAA9 AKTI:ITIBIMBINGAN AN SATU PROGRAMKAS

  5 SEIA & SIMPAN REKOPENELIAAN

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  9/20

  PERANAN PENSARA

  PEMBIMBING5 LENGKAPKAN PR1 (MARKAPENSARA)

  5 LENGKAPKAN PR2 (MARKAPENSARA ; MARKA GURUPEBIMBING SEKOLA)

  5 SERAKAN SEGALA OKUMENKEPAA KETUA UNIT PRAKTIKUM

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  10/20

  APA ANG PERLU

  ISEMAK<5 LOG ARIAN5 EBAAN REAC OUT 5 JURNAL (BULANAN)5 LAPORAN SESI KAUNSELING INI:IU5 LAPORAN SESI KAUNSELING KELOMPOK5 LAPORAN (& KERTAS KERJA) AKTI:ITI BIMBINGAN5 LAPORAN PENTABIRAN & ANALISIS UJIAN5 LAPORAN ( & KERTAS KERJA) PROGRAM KAS

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  11/20

  APA ANG PERLU

  IBIMBING

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  12/20

  PERLU IBIMBING

  JUGA''5 PERANCANGAN PROGRAM SEPANJANG

  PRAKTIKUM5 KESESUAIAN PROGRAM ENGANKEPERLUAN MURI & TAK>IMSEKOLA

  5 REFLEKSI KEKUATAN & KEKANGAN

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  13/20

  BIMBINGAN ?'5 PERANCANGAN & PELAKSANAANPROGRAM KAS ANG

  MELIBATKAN PIBGKOMUNITI5 PENGURUSAN REKO9 FAIL 9BORANG

  5 PENGLIBATAN ALAM SUSUNATUR BILIK UBK

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  14/20

  KELAS GANTI5 ISEIAKAN SATU AKTI:ITIBIMBINGAN ANG RINGKAS

  5 PELATI MELAKSANAKANAKTI:ITI

  5 MEMBUAT LAPORAN (BIMBINGAN

  KELOMPOK AN MASUKKANALAM RUMUSANPERKIMATAN B&K)

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  15/20

  UA PROJEK KAS5 PROGRAM KAS BERSAMASEKOLAPIBGKOMUNITI

  5 ATAU AKTI:ITI PENELIIKANRINGKAS BERKAITAN ENGANPELAKSANAAN UBK I SEKOLA

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  16/20

  PENGLIBATAN

  KESELURUAN5 PENGURUSAN BILIK UBK5 OKUMENTASI (BORANG9 FAIL9

  LAPORAN)5 PERKEMBANGAN SASIA

  PESERTA SEBAGAI GURU

  BIMBINGAN

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  17/20

  PORTFOLIO

  PRAKTIKUM5 RAKAMAN5 LAPORAN

  5 TRANSKRIP5 SEMUA OKUMEN BERKAITAN

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  18/20

  KEAIRAN5 100 @5 CUTI SAKIT9 CUTI ANG AA

  SURAT RASMI & MENAPATKEBENARAN GURU BESAR

  5 GANTIKAN ENGAN AMALAN

  PROFESIONAL AN BUATLAPORAN

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  19/20

  >AKTU BERTUGAS5 >AKTU MULA SEKOLA INGGAJAM 3 PETANG

 • 8/20/2019 TAKLIMAT PRAKTIKUM PISMP

  20/20

  SEKIAN

  TERIMA KASI