Download - SYLLABUS’’’ CS#131#Hyrje#në#Programim - · PDF fileNjohje#me#editor#t ë#C.#Ushtrime#tthjeshta# 12. Ushtrime#n ë#Cduke#prdorur#instruksionete#leximitdhe#afishimit# 13. Ushtrime#n