Download - RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

Transcript
Page 1: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

1

CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE

Nr. înreg. 2045/11.07.2018

RAPORT DE ACTIVITATE

AN ŞCOLAR 2017-2018

În anul școlar 2017-2018, activitatea Centrului de documentare și informare a urmărit promovarea fondului de

carte, orientarea lecturii cititorilor, dezvoltarea gustului și interesului pentru cultură, atragerea acestora spre lectură

şi spre activități școlare și extrașcolare, acțiuni de voluntariat, stabilirea de relații cu instituții culturale, participarea

la diferite evenimente tematice contribuind astfel:

- La îndeplinirea misiunii fundamentale a C.D.I.-ului - Iniţierea elevilor în tehnicile de căutare, selectare,

organizare, prelucrare şi restituire a informaţie

- La îndeplinirea misiunii fundamentale a școlii - Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună

dezvoltare în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copii de

origine socio-culturală diferită

- La îndeplinirea actului educativ.

Colaborare cu toate cadrele didactice s-a materializat printr-o listă vastă de activități, așa cum reiese din

raportul de față. Activitățile zilnice au fost: împrumutul la domiciliu și în C.D.I., discuții libere cu cititorii despre

lecturile preferate, asigurarea materialelor bibliografice necesare elevilor și cadrelor didactice, reașezarea la raft a

publicațiilor restituite, realizarea de activități cultural-educative în colaborare cu cadrele didactice, publicul țintă

vizat fiind elevii liceului. În fiecare zi elevii şi profesorii au acces la C.D.I. utilizând Internetul şi materialele

existente aici (cărţi, manuale, dicţionare, reviste, dvd-uri, softuri educaționale) sau realizând diverse activități.

Gestionarea spațiului, a funcționării CDI-ului după un program de funcționare afișat la loc vizibil și a

planificării activităților biblioteconomice curente, au determinat înscrierea unui număr de 265 utilizatori, au fost

împrumutate 502 publicații și peste 3200 vizite.

An şcolar 2017-2018

Utilizatori înscrişi Elevi Profesori Utlizatori activi Publicaţii împrumutate

265 224 41 215 502

Activităţi organizate în CDI:

A. Activităţi pedagogice:

Lecţii susţinute

de către cadrele

didactice

( număr)

Lecţii în

parteneriat cadru

didactic-

documentarist

( număr)

Lecţii susţinute de

profesorul

documentarist/

responsabilul CDI

( număr)

Lecţii

interdisciplinare

( număr)

Proiecte

( număr)

Curs opţional

de iniţiere în

cercetarea

documentară

( număr)

256 193 63 35 25 29

B. Activităţi culturale:

Activităţi Număr de activităţi

Animaţii de lectură 25

Animaţii audio-video 10

Animaţii de mass-media 5

Expoziţii 15

Page 2: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

2

Activităţi prilejuite de diverse evenimente 35

Ateliere de creaţie 14

Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului

cultural 10

Elevii din toate ciclurile şcolare (cls. pregatitoare, cls.IX-XII, ADȘ, SERAL) utilizează zilnic CDI-ul,

aceștia fiind încurajaţi de către profesori şi conducerea şcolii să folosească cât mai mult acest spațiu.

Pe lângă cele menţionate mai sus în cadrul/colaborare cu C.D.I.-ul au mai fost realizate şi următoarele

activităţi:

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN SEMESTRUL I

Activităţi coordonate de profesorul documentarist:

Acces programat

Nr. de elevi: 5.980 Nr. de cadre didactice: 203

Acces liber

Nr. de elevi: 3.600 Nr. de cadre didactice: 780 Nr. de membri ai comunităţii locale: 20

Nr. total de elevi: 9.580

I. Activități pedagogice

Nr.

Crt.

Data/

perioada

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate

1. Sept. - Oct.

2017 Cunoașterea CDI-ului Cls. a IX- a

A, B, C,

Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Localizarea CDI-ului în

contextul şcolii şi folosirea

acestuia în procesul educativ

2. 5 oct. 2017 Ziua mondială a

educației- “Povestea lui

Dintisor – beneficiile

lecturii”

Prescoalrii Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Conștientizarea educației în

viața fiecăruia

3. 5 oct. 2017 Ziua mondială a

educației- Calator pe

taram buzoian

Cls. a IX-a A Prof. doc.

Marin Adelina

Prof. Stoica

Daniela

Conștientizarea educației în

viața fiecăruia

4. 10 oct. 2017 Caravana Like yourself Elevele

liceului

Prof. doc.

Prof. Balas

Constientizarea ingrijirii tenului

5. Sept. – Oct.

2017 The Roumanian of the

1960 - documentar

Cls. a IX- a

A, B, C, D

Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Promovarea culturii şi originii

poporului român

6. Sept. 2017 –

Febr. 2018 Iniţiere în cercetarea

documentară

Elevii liceului Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Însuşirea de noi cunoştiinţe din

domeniul infodocumentar

7. Noiembrie

2017 Redactarea corectă a

unei bibliografii şi a

notelor de subsol

Elevii liceului Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Cunoaşterea regulilor de

redactare a unei bibliografii

8. Decembrie

2017-Ianuarie

2018

Prezentare de carte –

reguli de realizare

Elevii liceului Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Cunoaşterea regulilor de

realizare

9. Sept. 2017 –

Febr. 2018 Vizionare filme

documentare

Elevii liceului Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Dobândirea de noi cunoștințe

Page 3: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

3

10. Oct. 2017 Realizarea unui CV Elevii liceului Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Dobândirea de noi cunoștințe

11. 25 oct. 2017 Ziua armatei romane Elevii liceului Prof. doc.

Dobândirea de noi cunoștințe

12. 31 oct. 2017 Recrutare proiect

“Militar pentru o zi”

Elevii liceului Prof. doc. Recrutare elevi participant la

proiectul “Militar pentru o zi”

13. 01-19

noiembrie

2017

Violenta nu e o solutie! A IX-a A, a

X-a B

Prof. doc. Identificarea masurilor de

preventive in caz de abuz

14. 18-26

noiembrie

2017

Depturile copilului si

Drepturile omului

Elevii liceului Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Sărbătorirea evenimentului –

Săptămâna Educației globale

15. 27 noiembrie

2017 Combatarea si

prevenirea violentei in

scoala prin educatie si

sanse egale – seminar

thematic

A IX-a B, a

IX-a C, a XII-

a C

Prof. doc. Identificarea formelor de

agresivitate si combaterea

acestora

II. Activităţi culturale

Nr.

Crt.

Data/

perioada

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate

1. 18 sept. 2017 “George Bacovia si

muzica”

Elevii liceului Prof. doc Cunoasterea datelor despre

viata, opera si interesul

scriitorului pentru muzica/

2. 30 oct. 2017 Participare eveniment -

Internetul Pro si Contra

Elevii liceului Prof. doc. Identificarea avantajelor si

dezavantajelor folosiriir

internetului

3. 1 noiembrie

2017 Memorial general-

maior GRIGORE

BASTAN

Elevii liceului Prof. doc. Cunoasterea personalitatii unei

personalitati

4. 13 noiembrie

2017 Ziua international a

copiilor nevazatori

Elevii liceului Prof. doc Semnificatia acestui eveniment

si constientizarea adevaratelor

valori

5. 14 noiembrie

2017 Scriitori romani nascuti

in luna noiembrie

a IX-a C Prof. doc. Cunoasterea scriitorilor nascuti

in luna noiembrie

6. 27 Noiembrie

2017 Participare Concurs de

Fabule”Grigore

Alexandrescu”editia a

II-a 2017

Elevii liceului Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Dezvoltarea gustului pentru

frumos si al spiritului

competitional

7. 28 noiembrie

2017 1 Decembrie pe intelesul

copiilor

Prescolarii Prof. doc.

Marin

Sărbătorirea Zilei Naționale a

României

8. 29 noiembrie

2017 1 Decembrie – Ziua

Nationala a Romaniei

A IX-a A, B,

a X-a B, a

XI-a B

Prof. doc. Sărbătorirea Zilei Naționale a

României

9. 6 decembrie

2017 Povestea lui Mos

Nicolae

Prescolarii Prof. doc. Gustul pentru lectura

10. Decembrie

2017 Nașterea Domnului –

bucurie sufletească –

atelier de creație

Elevii liceului Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Realizarea de specific specific

sărbătorii

11. 19 decembrie

2017 Spiridusii lui Mos

Craciun

Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad

12. 22 decembrie

2017 Serbare Craciun-

sceneta

Elevii liceului Prof. doc. Participarea la serbarea de

Craciun cu o sceneta

Page 4: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

4

III. Activităţi de comunicare şi promovare a fondului documentar şi activităţilor CDI

Nr.

crt

Data/

perioada

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate

1.

Sept. –

noiembrie

2017

Furnizarea manualelor

școlare

Elevi din

clasele a IX-a

- a XII-a

Lab. Cristea

Maria, prof.

doc. Marin

Adelina

Fiecare elev a primit manuale

gratuite pentru a le folosi în

procesul educativ

2.

Septembrie

2017 –

Februarie 2018

Expoziții tematice de

carte

Elevii şi

cadrele

didactice ale

liceului

Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Pe toată durata semestrului au

fost realizate expoziţii tematice

în funcţie de evenimentele care

au avut loc, scopul acestora

fiind acela de a promova fondul

documentar al CDI-ului.

3.

Septembrie

2017–

Februarie 2018

Realizarea de materiale

informative

Elevii şi

cadrele

didactice ale

liceului

Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

În funcţie de cerinţe au fost

realizate anunțuri

informaționale pentru diferitele

evenimente care au avut loc în

CDI sau în școală.

IV. Activităţi de gestionare a fondului documentar

Nr.

crt

Data/

perioada

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate

1. Octombrie

2017 –

Februarie 2018

Activități de

inventarierea fondului

documentar

Utilizatorii

CDI

Prof. doc.

Marin Adelina

Constituirea unei Comisii de

Inventariere a fondului

documentar şi începerea

inventarului

2. Sept. -

octombrie

2017

Elaborarea necesarului

de carte

Utlizatorii

CDI

Prof. doc.

Marin Adelina

S-a realizat Planul de achiziții

carte pentru anul școlar 2017-

2018

13. 15 ianuarie

2018 Mihai Eminescu –

medallion literar

A X-a B, a

XI-a B

Prof. doc. Dezvoltarea gustului pentru

poezie si constientizarea

adevaratelor valori

14. 16.01.2018 Zilele Eminescu –168 de

ani de la nastere

Elevii liceului Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Sarbatorirea Zilei Culturii

Nationale

15. 16.01.2018 Factorii de risc la varsta

adolescentei

Elevii liceului Prof. doc. Identificarea factorilor de risc

la varsta adolescentei

16. 18 ianuarie

2018 Participare activitate -

Vreme trece!... Vreme

vine!

Elevi si cadre

didcatice

Prof. doc. Dezvoltarea gustului cultural

17. 23.01.2018 Mica Unire pe înțelesul

copiilor

Preșcolarii Prof. doc.

Marin

Cultivarea sentimentului

național

18. 23 ianuarie

2018 159 de ani de la Mica

Unire

A X-a A, B, a

XI-a E

Prof. doc. Identificare zilei de 24 ianuarie

in context cultural si cultivarea

sentimentului national

19. 01.02.2018 Vizită la Bibliotecă/

C.D.I.

Preşcolarii Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Cunoaşterea unei biblioteci

20. 01.02.2018 Citim despre Valori

patrimoniale

Elevii liceului Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Sarbatorirea Zilei Internationale

a Cititului Impreuna

Page 5: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

5

3. Sept.–

noiembrie

2017

Organizarea colecțiilor

CDI

Utlizatorii

CDI

Prof. doc.

Marin Adelina

S-a organizat fondul

documentar conform CZU și a

Margaretei documentarelor. S-a

realizat o colecție cu

documente specifice culturii

tehnologice.

Activităţi pedagogice şi culturale realizate în CDI/colaborare cu Profesorul documentarist:

I. Activităţi pedagogice

Nr.

Crt.

Data/

perioada

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate

1. Sept. 2017 –

febr. 2018 Limba română – lecţii

educative, ecranizări de

opera literare

Elevii liceului Prof. Lb.

română

Însuşirea de noi cunoştiinţe şi

de aprofundare

2. Sept. 2017 –

febr. 2018 Religie Elevii liceului Prof. Religie Însuşirea de noi cunoştiinţe

3. Sept. 2017 –

febr. 2018 Teorie sportivă Elevii liceului Prof. educaţie

fizică şi sport

Însuşirea de noi cunoştiinţe

4. Sept. 2017 –

febr. 2018 Biologie- lecţii educative,

vizionări de filme

documentare

Elevii liceului Prof. biologie Însuşirea de noi cunoştiinţe

5. Sept. 2017 –

febr. 2018 Socio – umane: ATP,

Psihologie, Logică

Elevii liceului Prof. socio-

umane

Însuşirea de noi cunoştiinţe

6. Sept. 2017 –

febr. 2018 Module tehnice Elevii

liceului

Prof de

specialitate

Însuşirea de noi cunoştiinţe

7. Sept. 2017 –

febr. 2018 Istorie Cls. aXII-a C Prof. istorie Însuşirea de noi cunoştiinţe

8. Sept. 2017 –

febr. 2018 Consiliere Elevii liceului Diriginții Discuții tematice

9.

Sept. 2017 –

febr. 2018 Şedinţă – CŞE Elevii liceului Consilier

educativ,

președinte

CŞE

Plan de acţiune pentru anul

şcolar 2017-2018

10. 25 sept 2017 Ziua mondială a limbilor

moderne

Cls. a XI-a A Prof. franceză

Dragostea pentru limba

franceză

11. 4 oct. 2017 Ziua mondială a

educației- workshop

Cls. a X-a D Prof.

psihopedagog

Conștientizarea educației în

viața fiecăruia

12. 17 oct. 2017 Securitatea pe Internet Elevii liceului Prof.

psihopedagog

Prevenția și siguranța în mediul

on-line

13. 26 oct. 2017 Campania “potaltfel” Elevii liceului Cadrele

didactice

Însuşirea de noi cunoştiinţe,

informarea si prevenirea.

14. 23.11.2017 Promovare ofertă

educațională –

Universitatea

Transilvania din Brașov

Cls. a XII-a

A, B, C

Cadre

didactice

Informarea cu privire la

înscrierea în mediul universitar

15. Oct.2017-

febr. 2018 Activități de prevenire a

consumului de droguri -

Acţiune CPECA

Elevii liceului Consilier

educative

Vizionare filmuleţe tematice şi

discuţii pe marginea prevenţiei

16. 18.12.2017 Promovare ofertă

educațională –

Universitatea Valahia-

Târgoviște

Cls. a XII-a

A, B, C

Cadre

didactice

Informarea cu privire la

înscrierea în mediul universitar

Page 6: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

6

Participări la concursuri școlare și cursuri de perfecționare în anul școlar 2017-2018, sem. I

1. 18-22 septembrie 2017 – Participarea la cursul de formare profesionala Metode de comunicare cu elevii

pentru prevenirea abandonului scolar – 30 de ore.

2. 1-19 noiembrie 2017 – Participare in Campania Internationala „19 zile de activism impotriva abuzului

si violentei fata de copii si tineri”

3. Septembrie 2017 – Participarea la activitati de voluntariat din cadrul Proiectului „Comunic, deci exist”.

4. 14 decembrie 2017 – Participare la Cercul metodic al bibliotecarilor și profesorilor documentariști din

județul Buzău- desfășurat la Liceul Tehnologic C.A. Rosseti

5. Decembrie 2017 – Participare la activitati specifice sarbatorilor de iarna si implicarea in activitati scolare si

extrascolare.

6. Decembrie 2017 – Participare la activitatea Magia Craciunului! organizată de Centrul Rezidențial pentru

copilul cu deficiențe de auz, nr. 10, Buzău.

Proiecte/parteneriate încheiate în sem. I, an şcolar 2017-2018

1. ACORD DE PARTENERIAT cu Biblioteca judeţeană „V. Voiculescu” Buzău. Nr. Inreg.

2284/25.09.2017 – 2686/03.10.2017

2. ACORD DE PARTENERIAT cu Centrul Rezidențial pentru copilul cu deficiențe de auz, nr. 10,

Buzău. Nr. Inreg. 3176/13.11.2017 – 287/13.11.2017

3. ACORD DE PARTENERIAT cu Centrul Cultural ”A. Marghiloman” Buzău. Nr. Inreg.

2282/25.09.2017 – 280/24.10.2017

4. ACORD DE PARTENERIAT cu Filiala de Cruce Roșie Buzău. Nr. Inreg. 1175/09.05.2017 –

308/09.05.2017

5. PROTOCOL DE COLABORARE cu Cabinetul de Asistență Psihopedagogică din cadrul Lic.

Tehnologic ”H. Coandă” Buzău. Nr. Inreg. 2525/12.09.2017

6. Coordonator proiect interjudețean ”VALORI PATRIMONIALE” EDIȚIA a II-a, 2017-2018. Nr.

Inreg. 3028/27.10.2017

7. Partener proiect Etwinning – Let`s read and explore. Nr. Inreg. 3196/14.11.2017

Recompense primite de elevii coordonati de prof. doc.

1. Concursul de fabule „Grigore Alexandrescu” editia a II-a, 2017:

- Premiul al III-lea – elev, Tudorache Liviu Florin – cls. a X-a B;

- Diplome de participare – elevi: Stan Florin Daniel – cls. a X-a B, Nica Robert – cls. a X-a B, Badoiu Stefan – cls.a

XI-a B, Ursache Natalia – cls. a XI-a A, Rosu Andreea – cls. a XII-a A.

ALTE INFORMAŢII:

- Membră în Asociaţia Bibliotecarilor din România;

- Membră în Biroul executiv al Secţiunii Profesori documentarişti: 2015-2019;

- Secretar în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău;

17. Decembrie

2017 Spune NU Avortului Elevii liceului Prof. doc.

Prof. Petre

Mirela

Lectii de viata

18. 22 ianuarie

2018 Sistemul de învățământ

militar

universitar/posliceal – o

alternativă educațională

Cls. a XII-a

A, B, C

Cadre

didactice

Informarea cu privire la

înscrierea în mediul universitar/

postliceal militar

Page 7: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

7

- Membră în Comisia - Arhiva Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău;

- Responsabil cu Xerox-ul Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău;

- Responsabil cu gestionarea manualelor gratuite ale Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău;

ANEXE

Page 8: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

8

Page 9: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

9

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN SEM. AL II-LEA

Activităţi coordonate de profesorul documentarist:

V. Activități pedagogice

Nr.

Crt.

Data/

perioada

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate

16. Febr. 2018-

Iulie 2018 Iniţiere în cercetarea

documentară

Elevii liceului Prof. doc.

Marin

Nicoleta-

Adelina

Însuşirea de noi cunoştiinţe din

domeniul infodocumentar-

registrul de activități

17. Febr. 2018-

Iulie 2018 Vizionare filme

documentare

Elevii liceului Prof. doc.

Marin

Nicoleta-

Adelina

Dobândirea de noi cunoștințe-

Raport activitate

18. Febr. 2018-

Iulie 2018 Consiliere și orientare

școlară și profesională

Elevii liceului Prof. doc. Conștientizarea alegerii unei

profesii în raport cu pregătirea

profesională – registrul de

activități

19. 27.03.2018 Centenar – dezvelirea

statuii lui A.

Marghiloman

Elevii liceului Prof. doc.

Marin

Nicoleta-

Adelina

Celebrarea Marii Uniri de la

1918- Raport activitate

20. 12.04.2018 Octavian Goga –

profetul Marii Uniri

Elevii liceului Prof. doc. Cunoașterea personalității lui

O. Goga-PV

21. 19.04.2018 Invenții și inventatori –

activitate metodică a

bibiliotecarilor și

profesorilor

documentariști din

Buzău

Elevii liceului,

bibliotecari,

profesori

documentariști

din Buzău și

cadre didactice

Prof. doc.

Marin

Nicoleta-

Adelina

Cunoașterea de inventii,

inventatori români și cultivarea

spiritului patriotic-PV

22. 17.05.2018 Rezervația Delta

Dunării -excursie

Elevi și cadre

didactice

Prof. doc. Cunoașterea biosferei Delta

Dunării-fișă de activitate

23. 23.05.2018 România-țara mea Preșcolarii Prof. doc. Cultivarea spiritului patriotic-

PV

24. 05.06.2018 Ziua națională a

învățătorului – Un

bulgăre de humă

Elevii liceului Prof. doc. Vizionarea unor secvențe

comice din filmul amintit cu

scopul de a conștintiza rolul

profesorului-PV

25. Iunie 2018 Scriitori născuți vara Elevii liceului Prof. doc. Discutarea unor materiale ppt

despre scriitori născuți în

anotimpul vara – registrul de

activități

VI. Activităţi culturale

Nr.

Crt.

Data/

perioada

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate

21. 1 martie 2018 “Ion Creangă – mărțișor

literar”

Elevii

liceului

Prof. doc Cunoasterea datelor despre

viata, opera scriitorului- Raport

activitate

Page 10: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

10

VII. Activităţi de comunicare şi promovare a fondului documentar şi activităţilor CDI

Nr.

crt

Data/

perioada

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate

1.

Mai- iulie

2018 Recuperarea

manualelor școlare

Elevi din

clasele a IX-a

- a XII-a

prof. doc. Marin

Adelina lab.

Cristea Maria,

Fiecare elev a predat manuale

gratuite pe care le-a folosit în

procesul educative. – dosar

manual școlare

2.

– Februarie

2018 – iulie

2018

Expoziții tematice de

carte cu scriitorul lunii,

februarie, martie,

aprilie, mai, iunie, iulie

Elevii şi

cadrele

didactice ale

liceului

Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

Pe toată durata semestrului au

fost realizate expoziţii tematice

în funcţie de evenimentele care

au avut loc, scopul acestora

fiind acela de a promova fondul

documentar al CDI-ului. – P.V.

3.

Februarie 2018

– iunie 2018 Realizarea de materiale

informative

Elevii şi

cadrele

didactice ale

liceului

Prof. doc.

Marin Nicoleta-

Adelina

În funcţie de cerinţe au fost

realizate anunțuri

informaționale pentru diferitele

evenimente care au avut loc în

CDI sau în școală.

VIII. Activităţi de gestionare a fondului documentar

Nr.

crt

Data/

perioada

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate

1. –mai 2018 –

iulie 2018 Activități de

inventarierea fondului

documentar

Utilizatorii

CDI

Prof. doc.

Marin Adelina

Inventarierea și verificarea a

fondului documentar.

2. Febr – iulie

2018.– Organizarea colecțiilor

CDI

Utlizatorii

CDI

Prof. doc.

Marin Adelina

În pernanență s-a organizat

fondul documentar conform

CZU și a Margaretei

documentarelor. S-a realizat o

colecție cu documente specifice

culturii tehnologice.

22. 15 februarie-

01 martie

2018

Un mărțișor pentru

fiecare

Elevii și

cadrele

didactice

Prof. doc. Dezvoltarea creativității,

muncii în echipă și a

solidarității- Raport activitate

23. 07.03.2018 Concurs de cultură

generală

a IX-a A Prof. doc. Dezvoltarea spiritului

competițional- Raport activitate

24. 08.03.2018 Un mărțișor pentru

fiecare

Elevii și

cadrele

didactice

Prof. doc. Dezvoltarea solidarității și a

voluntariatului- Raport

activitate

25. 22.03.2018 Ziua Mondială a Apei a IX-a A,

a X-a A

Prof. doc. Conștientizarea rolului pe care

apa îl are în viața noastră-

Raport activitate

26. 12.04.2018 Octavian Goga- Profetul

Marii Uniri

Elevii

liceului

Prof. doc. Cunoașterea contribuției pe

care scriitorul l-a avut la

realizarea Marii Uniri-Raport

activitate

27. 23.04.2018 Incursiune în lumea

scrisului și a cărții

a IX-a A,

a XI-a B

Prof. doc. Sărbătorirea Zilei Mondiale a

Cărții și a Drepturilor de autor-

Raport activitate

28. 04.05.2018 4 mai- Ziua națională a

inimii

a X-a A,

a X-a B

Prof. doc. Conștientizare rolului pe care îl

are inima pentru fiecare dintre

noi- Raport activitate

29. 19 iunie 2018 George Călinescu a IX-a A Prof. doc. Cunoașterea datelor despre

autor

Page 11: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

11

Activităţi pedagogice şi culturale realizate în CDI/colaborare cu Profesorul documentarist:

II. Activităţi pedagogice/ II. Activități culturale

Nr.

Crt.

Data/

perioada

Activitatea Grup țintă Responsabil/i Rezultate

19. febr. 2018 –

iulie 2018 Limba română – lecţii

educative, ecranizări de

opere literare

Elevii

liceului

Prof. Lb. română Însuşirea și aprofundare de

noi cunoştiinţe - registrul de

activități

20. febr. 2018-

iulie 2018 Religie – lecții

interactive, inspecții la

clasă

Elevii

liceului

Prof. Religie Însuşirea și aprofundarea de

noi cunoştiinţe- registrul de

activități

21. febr. 2018 –

iunie 20108 Teorie sportivă – lecții

demonstrative, interactive

Elevii

liceului

Prof. educaţie

fizică şi sport/ pps

Însuşirea de noi cunoştiinţe-

registrul de activități

22. febr. 2018-

iunie 2018 Biologie- lecţii educative,

vizionări de filme

documentare

Elevii

liceului

Prof. biologie Însuşirea și aprofundarea de

noi cunoştiinţe- registrul de

activități

23. febr. 2018-

iulie 2018 Socio – umane: ATP,

Psihologie, Logică

Elevii

liceului

Prof. socio-umane Însuşirea și aprofundarea de

noi cunoştiinţe- registrul de

activități

24. febr. 2018 –

iulie 2018 Module tehnice Elevii

liceului

Prof de specialitate Însuşirea și aprofundarea de

noi cunoştiinţe- registrul de

activități

25. febr. 2018-

iulie 2018 Istorie Cls.aXII-a

C

Prof. istorie Însuşirea și aprofundarea de

noi cunoştiinţe- registrul de

activități

26. febr. 2018-

iulie 2018 Consiliere Elevii

liceului

Diriginții Discuții tematice- registrul de

activități

27.

febr. 2018-

iunie 2018 Şedinţe – CŞE Elevii

liceului

Consilier educativ,

președinte CŞE

Plan de acţiune , activități,

discuții- registrul de activități

28. febr. 2018-

iunie 2018 Limba franceză – lecții Elevii

liceului

Prof. franceză

Însuşirea și aprofundarea de

noi cunoştiinţe- registrul de

activități

29. 16 februarie

2018 Dragobetele – Ziua

îndrăgostiților la

Elevii

liceului

Prof. Duca și prof.

Lazaroiu

Cunoașterea și promovarea

obiceiurilor străvechi- fișă de

activitate

30. 26.03.2018 Învățăm să colectăm –

activitate în cadrul

proiectului ”O viață mai

verde”

Elevii

liceului

Prof. Duca și prof.

Lazaroiu

Conștientizarea asupra

protejării mediului- fișă de

activitate

31. 01.03.2018 Mărțișorul – Suflet

pentru suflet

Elevii

liceului

Prof. Duca și prof.

Lazaroiu

Trezirea interesului pentru

mediu curat si prevenirea

poluarii – fișă de activitate

32. 06.03.2018 Drogurile: consum și

consecințe- educație

juridică

Elevii

liceului

Prof. doc.Marin și

prof. Furtună

Prevenirea și combaterea

efectelor consumului de

droguri-registrul de activități

33. 13.03.2018 Orizonturi culturale a X-a B Prof. Militaru și

prof. Constantin V.

Să cunoască exemple de

valori patrimoniale-registrul

de activități

34. 15.03.2018 Caravana – Liga elevilor

meseriași

Elevii

liceului

Prof. Lazăroiu Selectarea unui elev care să

reprezinte liceul în cadrul

proectelor - Țara lui Andrei –

registrul activitatilor

35. 19-23.03.2018 Comisia simulare BAC -

corectură

Elevii și

cadrele

didactice

Direcțiunea Susținerea probelor de

simulare BAC 2018 –

registrul activitatilor

Page 12: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

12

36. 23.04.2018 Anticorupție – invitați de

la IPJ Buzău

Elevii

liceului

Prof. Constantin V. Identificarea de măsuri

anticorupție - Raport/ P.V.

37. 03.05.2018 Ziua Internațională SSM Elevii

liceului

Prof. Rădulescu A. Constientizarea masurilor de

protectia muncii - Raport/

P.V.

38. 04.05.2018 Activitate de informare –

ISOVER ROMANIA

Elevii

liceului

Directiunea Cunoaterea de firme care

produc material de constructii

eficiente –fisa de activitate

39. 09.05.2018 Ziua Europei a X-a A Prof. Constantin V. Cunoasterea informatiilor

despre Uniunea Europeana,

Concurs tematic – fisa de

activitate

40. 14.05.2018 Bullying-ul în rândul

adolescenților

a IX-a B Prof. Constantin V.

și prof. Ionașcu C.

Să identifice comportamente

de tip violent și măsuri de

combatare ale acestora- fisa

de activitate

41. 15.05.2018 Excursie - Bucov Preșcolarii Inst. Bălan M.

Inst. Vlad M.

Să planteze comportamnete

sociale și să cunoască locuri

noi - Raport/ P.V.

42. 16.05.2018 Simpozionul Henri

Coandă

Elevi și

cadre

didactice

Prof. Stroe A. Concurs școlar - diplome

43. 30.05.2018 Participare Cerc metodic

Ramnicu Sarat

Elevi si

cadre

didactice

Bibliotecar

Popescu

Copilaria prin ochi de copil-

adeverinta

44. 30.05.2018 1 iunie- Ziua copilului Elevii

liceului

Cadre didactice In cadrul atelierului de

lectura au citit carti si povesti

specifice copilariei- Raport/

P.V.

45. 04.06.2018 Inregistrare emisiune –

promovare imagine

Elevii

liceului

Directiunea Realizarea unui material

pentru realizarea unei

emisiuni- Raport/ P.V.

46. 04.06.2018 Nicu Constantinescu –

primarul Buzăului

Elevii

liceului

Prof. doc., cadre

didactice

Cunoașterea personalității lui

Nicu Constantinescu -

Raport/ P.V.

47. 05.06.2018 5 iunie 2018 Elevii

liceului

Cadre didactice Sărbătoririrea Zilei Mondiale

a Mediului și Ziua națională a

Învățătorului - Raport/ P.V.

48. 06.06.2018 Zbor cu avionul Elevii

merituoși ai

liceului

Prof. Furtună

Doina

Vizitarea unității militare și

zbor cu avionul - Raport/

P.V.

49. 11.06.2018 Vizită la Colegiul

”Dimitrie Cantemir”

Breaza

Elevi și

cadre

didactice

Prof. Furtună

Doina

Stabilirea de relații de

colaborare și schimburi de

experiență - Raport/ P.V.

50. 12.06.2018 Răzbunarea Mierii de

Constantin Marafet –

lansare de carte

Elevi și

cadre

didactice

Prof. Furtună

Doina

Acomodarea elevilor cu

mediul cultural și apropierea

acestora de carte - Raport/

P.V.

51. 14.06.2018 Șezătoarea la români Preșcolarii Inst. Bălan M.

Inst. Vlad. M

Sărbătorirea sfârșitului de an

școlar - Raport/ P.V.

Page 13: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

13

PROIECTE/PARTENERIATE

Nr.

crt.

TITLU PROIECT PERIOADA NR. CONTRACT/NR.

ÎNREGISTRARE

1. Proiect Etwinning – Let`s read and explore -

Partener

Noiembrie 2017- iunie

2018

3196/14.11.2017

2. Concurs regional ”Valori patrimoniale

românești” din cadrul proiectului educațional

”VALORI PATRIMONIALE” EDIȚIA a II-a,

2017-2018.

Ianuarie-iunie 2018 3028/27.10.2017

3. Acord de parteneriat între Liceul Tehnologic

”Henri Coandă” Buzău și Liceul Teoretic ”Nicolae

Iorga” Nehoiu în cadrul Concursului regional

”Valori patrimoniale românești” din cadrul

proiectului educațional ”VALORI

PATRIMONIALE” ed. a II-a, 2017-2018

Ianuarie-iunie 2018 798/16.03.2018

450/06.03.2018

4. Acord de parteneriat între Liceul Tehnologic

”Henri Coandă” Buzău și Școala Gimnazială

Haleș în cadrul Concursului regional ”Valori

patrimoniale românești” din cadrul proiectului

educațional ”VALORI PATRIMONIALE” ed. a

II-a, 2017-2018

Ianuarie-iunie 2018 798/16.03.2018

450/09.03.2018

5. Acord de parteneriat între Liceul Tehnologic

”Henri Coandă” Buzău și Liceul ”Ștefan

Procopiu” Vaslui în cadrul Concursului regional

”Valori patrimoniale românești” din cadrul

proiectului educațional ”VALORI

PATRIMONIALE” ed. a II-a, 2017-2018

Ianuarie-iunie 2018 798/16.03.2018

585/14.03.2018

6. Acord de parteneriat între Liceul Tehnologic

”Henri Coandă” Buzău și Liceul tehnologic

”Eremia Grigorescu” Mărășești în cadrul

Concursului regional ”Valori patrimoniale

românești” din cadrul proiectului educațional

”VALORI PATRIMONIALE” ed. a II-a, 2017-

2018

Ianuarie-iunie 2018 798/16.03.2018

486/14.03.2018

7. Acord de parteneriat între Liceul Tehnologic

”Henri Coandă” Buzău și Colegiul Auto traian

Vuia, Târgu Jiu în cadrul Concursului regional

”Valori patrimoniale românești” din cadrul

proiectului educațional ”VALORI

PATRIMONIALE” ed. a II-a, 2017-2018

Ianuarie-iunie 2018 798/16.03.2018

1412/ 19.03.2018

8. Acord de parteneriat între Liceul Tehnologic

”Henri Coandă” Buzău și Complexul de servicii

comunitare nr. 2 –Serviciul pentru protecția

copilului de tip rezidențial Buzău

An școlar 2017-2018 148/25.02.2018

139/21.02.2018

9. Acord de parteneriat educațional între Liceul

Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău și Liceul

Tehnologic ”Anghel Saligny” Fetești –în cadrul

Simpozionului Concurs, ed. a IV-a – ”Școala –

Centrul non-violenței”

Noiembrie 2017-iunie

2018

670/05.03.2018

8117/22.11.2017

10. Acord de parteneriat educațional național între

Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” Buzău și

Liceul Tehnologic special pentru copii cu

deficiențe auditive Buzău–în cadrul Proiectului

educațional Național ” A învăța – o șansă pentru

viitor”

Noiembrie 2017-iunie

2018

3205/15.11.2018

1975/13.11.2018

Page 14: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

14

PREMII OBȚINUTE

Nr.

crt.

NUME ȘI PRENUME

ELEV

CLS. PREMIUL OLIMPIADĂ/

CONCURS/

SIMPOZION

NIVEL COORDONATOR

1. Șerban Robert a IX-a A II Concursul regional

”Creativitate și

inventivitate în activitatea

didactică” ediția a II-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

2. Marin Alexandru a IX-a A III Concursul de referate și

comunicări științifice

”General Grigore Baștan”

ediția a V-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

3. Măzărache Mihaela-

Adelina

a X-a A Mențiune Concursul Național

”Familia- portretul

societății”, ediția a II-a

Național Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

4. Chirilă Valerică a X-a B II Simpozionul regional

pentru elevi ”Henri

Coandă”, ediția a XIV-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

5. Măzărache Mihaela-

Adelina

a X-a A II Simpozionul regional

pentru elevi ”Henri

Coandă”, ediția a XIV-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

6. Chirilă Valerică a X-a B III Concursul regional ”Școala

centrul Non-violenței”

ediția a V-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

7. Măzărache Mihaela-

Adelina

a X-a A Mențiune Concursul regional ”Valori

patrimoniale românești”

ediția a II-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

8. Nica Robert a X-a B Mențiune Concursul regional ”Școala

centrul Non-violenței”

ediția a V-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

9. Chirilă Valerică a X-a B I Concursul Județean de

Consiliere școlară ”Stop

Bullying-ului”

Județean Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

10. Stan Florin a X-a B I Concursul Județean de

Consiliere școlară ”Stop

Bullying-ului”

Județean Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

11. Țurcan Monica a X-a B I Concursul județean

”Tradițiile și obiceiurile –

surse ale dezvoltării

creativității”

Județean Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

12. Țurcan Monica a X-a B I Concursul județean

”Tradițiile și obiceiurile –

surse ale dezvoltării

creativității”

Județean Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

13. Tudorache Liviu a X-a B II Concursul județean

”Tradițiile și obiceiurile –

surse ale dezvoltării

creativității”

Județean Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

Page 15: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

15

14. Tudorache Liviu a X-a B III Concursul județean

”Tradițiile și obiceiurile –

surse ale dezvoltării

creativității”

Județean Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

15. Panait Andrei a X-a B Mențiune Concursul Județean de

Consiliere școlară ”Stop

Bullying-ului”

Județean Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

16. Bratu Marius a X-a B Mențiune Concursul Județean de

Consiliere școlară ”Stop

Bullying-ului”

Județean Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

17. Bădoiu Ștefan a XI-a B I Concursul Național

”Familia- portretul

societății”, ediția a II-a

Național Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

18. Bădoiu Ștefan a XI-a B I Concursul național ”Cine

învață, știe”

Național Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

19. Suditu Adrian, Gogan

Gabriel și Radu Adrian

a XI-a B II Simpozionul regional

pentru elevi ”Henri

Coandă”, ediția a XIV-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

20. Tescaru Georgiana a XI-a B II Concursul regional

”Creativitate și

inventivitate în activitatea

didactică” ediția a II-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

21. Bădoiu Ștefan a XI-a B III Concursul regional

”Creativitate și

inventivitate în activitatea

didactică” ediția a II-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

22. Gogan Nicolae-Gabriel a XI-a B I Concursul regional

”Creativitate și

inventivitate în activitatea

didactică” ediția a II-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

23. Radu Adrian a XI-a B I Concursul regional

”Creativitate și

inventivitate în activitatea

didactică” ediția a II-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

24. Suditu Adrian a XI-a B Mențiune Concursul de referate și

comunicări științifice

”General Grigore Baștan”

ediția a V-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

25. Ursache Natalia a XI-a A III Concursul Județean de

Consiliere școlară ”Stop

Bullying-ului”

Județean Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

26. Costin Andreea a XII-a A I Concursul regional

”Creativitate și

inventivitate în activitatea

didactică” ediția a II-a

Regional Prof. doc. Marin

Nicoleta-Adelina

Page 16: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

16

Participări la concursuri/simpozioane școlare și cursuri de perfecționare în

Anul școlar 2017-2018

sem. al II-lea

1. 1 Septembrie 2017 – 30 august 2018 - Participarea la activități de voluntariat județean, național și

internațional – 80 ore, derulate de AGCDR ”Dăscălimea Română”.

2. 07 februarie -19 februarie 2018 – Participarea la programul de formare continuă Competențe – cheie prin

activitățile nonformale și extracurriculare – 24 credite - derulate de AGCDR ”Dăscălimea Română”.

3. 26.02-9.03.2018 – Participarea la activitatea închinată mărțișorului ”Zilele primăverii” organizată de

Complexul de servicii comunitare, nr. 2 Buzău

4. 05.03 – 17.03.2018 - Participarea la programul de formare continuă Competențe – cheie prin activitățile

nonformale și extracurriculare - derulate de AGCDR ”Dăscălimea Română”.

5. Ianuarie-iunie 2018 - coordonatorul Concursului regional ”Valori patrimoniale românești” ediția a II-a,

desfășurat pe 23 martie 2018

6. 23 martie 2018 – Participarea la Simpozionul regional ”Creativitate și inventivitate în activitatea

didactică” ediția a II-a cu lucrarea ”Calitatea profesorului ca negociator”, publicată în revista

educațională ”Lucrările Simpozionului – Creativitate și inventivitate în activitatea didactică”

7. Pregătirea lotului de elevi pentru participarea la Cocursul regional ”Creativitate și inventivitate în

activitatea didactică” ediția a II-a, care a avut loc pe 23 martie 2018.

8. Implicarea în calitatea de organizator al Concursului regional ”Creativitate și inventivitate în activitatea

didactică” ediția a II-a, care a avut loc pe 23 martie 2018.

9. An școlar 2017-2018 – implementare activități din cadrul Proiectului educațional STOP Bulying-ului/

Spune Nu intimidării – nivel național.

10. Noiembrie-iunie 2018 – coordonator elevi la Concursul regional ”Școala – centrul non violenței!” –

ediția a V-a

11. Noiembrie-iunie 2018 – Participare la activitățile desfășurate în cadrul Simpozionului regional ”Școala –

centrul non violenței!” – ediția a V-a

12. Participarea la Simpozionul național ”Calitate și modernitate în școala românească” cu lucrarea

”Incursiune în lumea scrisului și a cărții”, publicată în revista educațională a simpozionului

13. Pregătirea lotului de elevi pentru participarea la Concursul național ”Cine învață, știe!”

14. Implicarea în calitatea de organizator al Simpozionului regional pentru elevi ”Henri Coandă” ediția a

XIV-a, care a avut loc pe 16 mai 2018.

ALTE REALIZĂRI:

- Membră în Asociaţia Bibliotecarilor din România;

- Membră în Biroul executiv al Secţiunii Profesori documentarişti: 2015-2019;

- Membru activ și colaborator în cadrul Asociației Centrul de Consultanță și Dezvoltare regională Buzău -2018;

- Membru activ al Societății naționale de Cruce Roșie din România – filiala Buzău – 2018;

- Secretar în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău;

- Membră în Comisia - Arhiva Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău;

- Responsabil cu Xerox-ul Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău;

- Responsabil cu gestionarea manualelor gratuite ale Liceului Tehnologic „Henri Coandă” Buzău;

Page 17: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

17

ANEXE

Page 18: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

18

Page 19: RAPORT DE ACTIVITATE AN ŞCOLAR 2017-2018 · Spiridusii lui Mos Craciun Prescolarii Prof. doc. Realizarea de globuri de brad 12. 22 decembrie 2017 Serbare Craciun- sceneta Elevii

19

Profesor documentarist

MARIN Nicoleta - Adelina

Director,

prof. FURTUNĂ Doina -Simona