Download - Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Transcript
Page 1: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Probleme stringente ale Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIMactivităţii cotidiene ULIM

Andrei GALBENAndrei GALBEN

Rector ULIMRector ULIM

228 Octombrie8 Octombrie 2009 2009

Şedinţa Senatului Şedinţa Senatului

Page 2: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 3: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 4: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Admiterea 2009. Surse de informare.

48

183

105

133

23

92

10

71

152

349

34 28

108

22

50

148

261

1939

120

40

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 48 183 105 133 23 92 10

2008 71 152 349 34 28 108 22

2009 50 148 261 19 39 120 40

Consilii raionale

PresaDin proprie

iniţiativăProfesori

ULIMTeleviziune

Ziua uşilor deschise

Alte surse

Page 5: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Admiterea 2009. Surse de informare.

8,08% 30,81% 17,68% 22,39% 3,87% 15,49% 1,68%

9,29%

19,90%

45,68%

4,45% 3,66%

14,14%

2,88%7,39%

21,86%

38,55%

2,81% 5,76%

17,73%

5,91%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

2007 8,08% 30,81% 17,68% 22,39% 3,87% 15,49% 1,68%

2008 9,29% 19,90% 45,68% 4,45% 3,66% 14,14% 2,88%

2009 7,39% 21,86% 38,55% 2,81% 5,76% 17,73% 5,91%

Consilii raionale

PresaDin proprie

iniţiativăProfesori

ULIMTeleviziune

Ziua uşilor deschise

Alte surse

Page 6: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cereri depuse din mediul RURAL - URBAN

72,4470,23

73,56

27,5629,77

26,44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

Rural 72,44 70,23 73,56

Urban 27,56 29,77 26,44

Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009

Page 7: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Înmatriculări din contul ULIM

151148

130

115

120

125

130

135

140

145

150

155

Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009

Page 8: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Admiterea 2009. Medii ponderate de promovare.

7,96 7,24 7,72 8,14 7,60 7,62 8,00

7,58

7,257,43

8,02

7,477,34

7,66

7,84

7,03

7,75

7,90

7,70

7,49

7,67

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

2007 7,96 7,24 7,72 8,14 7,60 7,62 8,00

2008 7,58 7,25 7,43 8,02 7,47 7,34 7,66

2009 7,84 7,03 7,75 7,90 7,70 7,49 7,67

DR ING IST LS si SC MED PSI SE

Page 9: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Admiterea 2005-2006. Medii ponderate de promovare Absolvenţi 2009. Media generală de licenţă

7,61

7,35

7,87

8,01

7,64

7,49

7,967,92

7,44

7,70

8,29

8,11

7,91 7,94

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

Adm. 2005-06 7,61 7,35 7,87 8,01 7,64 7,49 7,96

Abs. 2009. 7,92 7,44 7,70 8,29 8,11 7,91 7,94

DreptInformatică şi

Inginerie

Istorie şi Relaţii

Internaţionale

Limbi Străine şi Ştiinţe ale Comunicării

MedicinăPsihologie şi

Asistenţă Socială

Ştiinţe Economice

Page 10: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 11: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 12: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 13: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 14: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 15: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 16: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 17: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Frecvenţa studenţilor la orele de curs (1)

90.18

95.35

89.99

89.48

94.59

84.8

73.23

10.52

5.4115.2

26.77

10.014.65

9.82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PAS

ŞE

LS ŞC

BM

Dr

IRI

Inf şi Ing

% ore frecventate % ore absentate

Anul de studii 2007-2008

89.81

87.48

80.32

88.99

87.98

78.77

76.07

11.0112.02

21.2323.93

19.6812.5210.19

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PAS

LS ŞC

Dr

Inf şi Ing

% ore frecventate % ore absentate

Anul de studii 2008-2009

Prezentarea raportului dintre orele frecventate şi orele

absentate (% din numărul total de ore)

Page 18: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Frecvenţa studenţilor la orele de curs (2)

Prezentarea frecvenţei studenţilor odată cu promovarea la următorul an de studii (în % din

numărul total de ore)

90.18

89.81

95.35

87.48

89.99

80.32

89.48

88.99

94.59

87.98

84.8

78.7773.23

76.07

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PAS ŞE LS ŞC BM Dr IRI Inf şi Ing

2007-2008 2008-2009

Page 19: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Aprecierea cunoştinţelor studenţilor cu frecvenţă slabă

26.77

15.2

5.4110.5210.014.659.82

23.9312.0211.01

19.6812.52

10.19

21.23

0

5

10

15

20

25

30

PAS ŞE LS ŞC BM Dr IRI Inf şi Ing

2007-2008 2008-2009

7.55 7.38.08

7.42 7.517.25

7.09

7.32

8.18

7.45

8.47

7.877.63

7.1

6

6.5

7

7.5

8

8.5

9

PAS ŞE LS ŞC BM Dr IRI Inf şi Ing

2007-2008 2008-2009

48.9164.9

60.25 66.67 65.9

44.86

66.9

8062.11

72.88

58.38 51.09 63.21

77.17

0

20

40

60

80

100

PAS ŞE LS ŞC BM Dr IRI Inf şi Ing

2007-2008 2008-2009

% absenţe din numărul total

de ore

Reuşita academică (media la sesiuni)

% restanţieri

Page 20: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Mobilitatea academică a Mobilitatea academică a

studenţilor ULIMstudenţilor ULIM

Prezentarea raportului dintre Prezentarea raportului dintre studenţii stabilistudenţii stabili (care îşi fac (care îşi fac studiile de la înmatriculare pînă la absolvire la ULIM) şi cei studiile de la înmatriculare pînă la absolvire la ULIM) şi cei

mobili mobili (exmatriculaţi şi transferaţi de la alte instituţii)(exmatriculaţi şi transferaţi de la alte instituţii)

Page 21: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Mobilitatea academică a studenţilor (cetăţeni R.M. Mobilitatea academică a studenţilor (cetăţeni R.M. transferaţi la ULIMtransferaţi la ULIM)) la nivel naţional şi la nivel naţional şi

internaţionalinternaţional

Notă: De peste hotare – România, Rusia, Italia, Grecia, etc

Page 22: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Mobilitatea acedmică a studenţilor la Mobilitatea acedmică a studenţilor la nivel naţional şi internaţional (calcule nivel naţional şi internaţional (calcule

în %)în %)Alte instituţi

29%

De peste hotare3% USM

19%

UTM9%

ASEM7%Univ de Studi

aplicativei 15%

Univ de Criminologie

8%

UPS5%

USMF5%

Alte instituţi20%

De peste hotare8%

USM16%

UTM10%

ASEM16%

Univ de Studi aplicativei

6%

Univ de Criminologie

15%

UPS5%

USMF4%

Anul de studii 2007-2008

Anul de studii 2008-2009

Page 23: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Catedra Drept PublicCatedra Drept PublicCiclu I (licenţă)Ciclu I (licenţă)

32%

68%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Cadrele didactice

Lectori

Doctori indrept

Doctorihabilitati indrept

Page 24: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Catedra Drept PublicCatedra Drept PublicCiclu II (master)Ciclu II (master)

26%

68%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Cadrele didactice

Lectori

Doctori indrept

Doctorihabilitati indrept

Page 25: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Catedra Drept PrivatCatedra Drept PrivatCiclu I (licenţă)Ciclu I (licenţă)

60%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cadrele didactice

Lectori

Doctori indrept

Doctorihabilitati indrept

Page 26: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Catedra Drept PrivatCatedra Drept PrivatCiclu II (master)Ciclu II (master)

40%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Cadrele didactice

Lectori

Doctori indrept

Doctorihabilitati indrept

Page 27: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Procuratura şi Judecătoria (s.Centru)Procuratura şi Judecătoria (s.Centru) - 63 studenţi- 63 studenţi cond.V.Mocreaccond.V.Mocreac

   Procuratura şi Judecătoria (s.Buiucani)Procuratura şi Judecătoria (s.Buiucani) - 26 studenţi- 26 studenţi cond.V.Popacond.V.Popa

Procuratura şi Judecătoria (s.Botanica)Procuratura şi Judecătoria (s.Botanica) - 32 studenţi- 32 studenţi cond.I.Postucond.I.Postu

Procuratura şi Judecătoria (s.Rîşcani)Procuratura şi Judecătoria (s.Rîşcani) - 32 studenţi- 32 studenţi cond.A.Smochină, V.Guţuleaccond.A.Smochină, V.Guţuleac

Procuratura şi Judecătoria (s.Ciocana)Procuratura şi Judecătoria (s.Ciocana) - 34 studenţi- 34 studenţi cond.D.Gramacond.D.Grama

Practica de instruire an.II (2007-2008)

Page 28: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Procuratura s.Centru – 8 studenţis.Buiucani – 3 studenţi cond.M.Gheorghiţăs.Rîşcani – 5 studenţis.Ciocana – 3 studenţi

 Comisariatul de poliţie s.Centru – 4 st.

s.Buiucani – 7 st. s.Răşcani – 1 st. cond.Gh.Golubenco s.Ciocana – 1 st în raioane – 4 st.

CCCEC – 3 st. Judecătoria s.Botanica – 2 st.

s.Centru – 1 st. în raioane – 2 st. cond.O.Rotaru

Procuratura în raioane – 9 st.

Practica de producţie an.IV (2007-2008)

Page 29: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Judecătoria s.Botanica – 1 st.Birouri Individuale de Avocaţi – 4 st. cond.A.PerjaruProcuratura Generală – 2 st. Judecătoria s.Rîşcani – 3 st.Birouri Individuale de Avocaţi – 5 st. cond.E.Gheorghiţă Birouri Individuale de Avocaţi – 3 st. cond.O.Halabudenco Judecătoria s.Buiucani – 3 st. cond.V.Mihailov Ministerul Justiţiei – 4 st. cond.O.Beneş

MAI – 2 st. cond.O.Beneş, A.Perjaru

Practica de producţie an.IV (2007-2008)

Page 30: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Procuratura şi Judecătoria (s.Centru)- 67 studenţi cond.V.Mocreac, V.Guţuleac

 Procuratura şi Judecătoria (s.Buiucani)

- 39 studenţi cond.V.Popa Procuratura şi Judecătoria (s.Botanica)

- 52 studenţi cond.I.Postu, O.Beneş Procuratura şi Judecătoria (s.Rîşcani)

- 34 studenţi cond.A.Smochină Procuratura şi Judecătoria (s.Ciocana)

- 32 studenţi cond.D.Grama

Practica de instruire an.II (2008-2009)

Page 31: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Judecătoria s.Botanica – 7 st. cond.I.Postu, Gh.Golubenco,A.Perjaru s.Buiucani – 1 st. cond.Iu.Mărgineanu s.Centru – 8 st. cond.T.Carpov, L.Mărgineanu,A.Perjaru s.Ciocana – 3 st. cond.A.Smochină s.Rîşcani – 1 st. cond.A.Smochină

în raioane – 1 st. cond.O.RotaruJudecătoria Economică – 2 st. cond.T.Carpov Biroul Executorilor Judiciari – 2 st. cond.I.Postu, Gh.Golubenco Comisariatul de poliţie s.Botanica – 1 st cond.I.Postu, Gh.Golubenco

s.Buiucani – 3 st. cond.Iu.Mărgineanus.Centru – 1 st. cond.T.Carpovs.Ciocana – 1 st. cond.A.Smochinăîn raioane – 2 st. cond.O.Rotaru, M.Gheorghiţă

 

Practica de producţie an.IV (2008-2009)

Page 32: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Procuratura s.Buiucani – 7 studenţi cond.Iu.Mărgineanu,V.Baeşus.Centru – 5 st. cond.T.Carpovs.Botanica – 1 st. cond.V.Baeşuîn raioane – 6 st. cond.O.Rotaru, M.Gheorghiţă,

L.Mărgineanu, V.Baeşu, A.PerjaruProcuratura mun.Chişinău – 1 st. cond.T.Carpov CCCEC – 21 st. cond.O.Rotaru, M.Gheorghiţă,

L.Mărgineanu, V.Baeşu, A.Perjaru MAI – 3 st. cond.O.Rotaru,M.Gheorghiţă,T.Carpov MAE – 1 st. cond.A.Smochină Ministerul Justiţiei – 4 st. cond.A.Smochină

Practica de producţie an.IV (2008-2009)

Page 33: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Birouri Individuale de Avocaţi – 3 st. cond.A.Smochină, Iu.Mărgineanu

 Curtea Supremă de Justiţie – 1 st. cond.L.Mărgineanu Curtea de Apel – 2 st. cond.L.Mărgineanu, A.Perjaru Biroul Notarial de Stat – 2 st. cond.L.Mărgineanu Baroul Avocaţilor din RM – 6 st. cond.L.Mărgineanu, V.Baeşu

Practica de producţie an.IV (2008-2009)

Page 34: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Conducerea tezelor• Ciclu I (licenţă)

Page 35: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Conducerea tezelor• Ciclu II (masterat)

Page 36: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Conducerea tezelor• Ciclu III (doctorat)

Page 37: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Încheierea unor acorduri de cooperare cu centrele universitare din alte Încheierea unor acorduri de cooperare cu centrele universitare din alte state reprezintă unul din obiectivele Facultăţii Drept. Această practică state reprezintă unul din obiectivele Facultăţii Drept. Această practică a existat şi la nivel de catedre, cum este de exemplu acordul verbal a existat şi la nivel de catedre, cum este de exemplu acordul verbal încheiat între fosta catedră „Drept internaţional” şi Comitetul încheiat între fosta catedră „Drept internaţional” şi Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, care prevedea organizarea şi desfăşurarea Internaţional al Crucii Roşii, care prevedea organizarea şi desfăşurarea diferitor manifestări ştiinţifice, inclusiv cu participarea studenţilor şi a diferitor manifestări ştiinţifice, inclusiv cu participarea studenţilor şi a masteranzilor, la nivel naţional şi internaţional, partciparea masteranzilor, la nivel naţional şi internaţional, partciparea colaboratorilor catedrei în calitate de experţi în cadrul meselor colaboratorilor catedrei în calitate de experţi în cadrul meselor rotunde, şcolilor de vară, concursuri de eseuri, etc. Această practică a rotunde, şcolilor de vară, concursuri de eseuri, etc. Această practică a fost preluată la nivel de facultate, negocierile fiind duse pe parcursul fost preluată la nivel de facultate, negocierile fiind duse pe parcursul anului de studii 2008-2009, încheierea acordurile fiind preconizată anului de studii 2008-2009, încheierea acordurile fiind preconizată pentru anul de studii 2009-2010.pentru anul de studii 2009-2010.

Aşa, de exemplu, în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale cu Aşa, de exemplu, în cadrul conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „genericul „Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la adoptarea Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la adoptarea Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949: importanţa, realizări şi Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949: importanţa, realizări şi perspectiveperspective”, ce va avea loc în incinta ULIM la data de 30-31 ”, ce va avea loc în incinta ULIM la data de 30-31 octombrie 2009, vor fi semnate acorduri cu:octombrie 2009, vor fi semnate acorduri cu:

Acorduri de cooperare cu centre universitare/ştiinţifice din alte state

Page 38: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

•Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia regională în Federaţia Rusă, Belarusi, Moldova şi Ukraina;•Institutul internaţional de relaţii de muncă şi sociale, Minsk, Belarusi.Tot în cadrul acestei conferinţe, la invitaţia Facultăţii va participa un reprezentant al Universităţii „A.I. Cuza”, Iaşi, România, obiectuvul fiind şi negocierea unui acord/proiect internaţional.În primăvara anului 2009 au început negocierile cu Universitatea Salento, Italia, iar în septembrie-octombrie 2009 a fost negociat proiectul acordului cu Universitaea Rennes 1, Franţa, semnarea aestuia fiind preconizată pentru prima jumătate a anului 2010. Tot pentru această perioadă este prevăzut proiectul cu Universitatea Aix-en Provence, Franţa.

Acorduri de cooperare cu centre universitare/ştiinţifice din alte state

Page 39: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor Participarea studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor la manifestările ştiinţifice, inclusiv publicarea materialelor la manifestările ştiinţifice, inclusiv publicarea materialelor

acestoraacestora

Studenţi/Masteranzi:Conferinţa ştiinţifică studenţească anuală Symposia Studentium.

ULIM;Conferinţa interuniversitară anuală dedicată Declaraţiei Universale a

Drepturilor Omului. ULIM;

Page 40: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor Participarea studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor la manifestările ştiinţifice, inclusiv publicarea materialelor la manifestările ştiinţifice, inclusiv publicarea materialelor

acestoraacestora

Doctoranzi:•Revista periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică „Revista Naţională de Drept”;•Anuarul „Analele ULIM. Seria Drept”;•Revista periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică Studii Juridice Universitare;•Materialele conferinţelor ştiinţifice internaţionale:Conferinţa internaţională „Precedentul judiciar: aspecte teoretice şi practice”. Chişinău. USM. 29 septembrie 2007;Simpozion ştiinţific internaţional „Cercetarea universitară în secolul XXI: provocări şi perspective”. Chişinău. ULIM. 15-17 octombrie 2007;Simpozion ştiinţific internaţional „Criminalistica în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe şi realizări”. Chişinău. ULIM. 19-20 septembrie 2009;

Page 41: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor Participarea studenţilor, masteranzilor şi a doctoranzilor la manifestările ştiinţifice, inclusiv publicarea materialelor la manifestările ştiinţifice, inclusiv publicarea materialelor

acestoraacestora

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”. Chişinău. USEM. 12 decembrie 2008;Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Persoanele dispărute fără veste: situaţia actuală, concluzii şi recomandări”. Chişinău. ULIM. 09-10 iunie 2009;Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Dreptul internaţional umanitar la 60 de ani de la adoptarea Convenţiilor de la Geneva din 12 august 1949: importanţa, realizări şi perspective”. Chişinău. ULIM. 30-31 octombrie 2009.

Page 42: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Ciclul I – licenţăCiclul I – licenţă

În scopul realizării obiectivelor puse în faţa facultăţii În scopul realizării obiectivelor puse în faţa facultăţii şi ajustării planului de studii la standardele şi şi ajustării planului de studii la standardele şi valorile promovate de universităţile europene valorile promovate de universităţile europene

au fost perfectate, după cum urmează: au fost perfectate, după cum urmează: a) Planul de învăţământ – a) Planul de învăţământ – au fost introduse noi discipline: au fost introduse noi discipline: 1.1. Mari sisteme de drept contemporan (anul I); Mari sisteme de drept contemporan (anul I); 2.2. Curs de integrare europeană (anul I); Curs de integrare europeană (anul I); 3.3. Protecţia juridică a drepturilor omului (anul II); Protecţia juridică a drepturilor omului (anul II); 4.4. Psihologie judiciară aplicată (anul III); Psihologie judiciară aplicată (anul III); 5.5. Drept concurenţional (anul IV); Drept concurenţional (anul IV); 6.6. Protecţia drepturilor consumatorilor (anul IV); Protecţia drepturilor consumatorilor (anul IV); 7.7. Dreptul răspunderii internaţionale (anul IV). Dreptul răspunderii internaţionale (anul IV).

Page 43: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Ciclul I – licenţăCiclul I – licenţă

În baza unui acord de co-operare cu Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi în Moldova a fost introdus cursul Dreptul refugiaţilor (anul III). La solicitarea Ministerului Educaţiei şi a Ministerului Jusiţieide a introduce cu titlu de opţiune, a unităţilor de curs Executarea silită şi Probaţiunea în planurile de învăţământ pentru ciclurile de studii universitare, a fost inclusă disciplina cu titul Executarea hotărârilor judiciare. Au fost reformulate titlurile şi, respectiv revizuite cursurile: 1. Istoria statului şi dreptului Republicii Moldova în Istoria statului şi dreptului ţărilor româneşti (anul I); 2. Problemele teoriei generale a statului şi dreptului în Concepte fundamentale ale statului şi dreptului (anul IV); 3. Drept comunitar în Drept european (anul IV); 4. Reglementarea juridică a relaţiilor economice externe în Drept internaţional economic (anul IV).

Page 44: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Ciclul I – licenţăCiclul I – licenţăb) Conţinutul cursurilor – în scopul punerii în aplicare a valorilor promovate de Procesul de la Bologna, facultatea şi-a propus revizuirea treptată a conţinutului cursurilor, acestea fiind ţinute prin prisma implementării dreptului european. Acest proces presupune predarea cursurilor prin aspect comparat al legislaţiei Republicii Moldova şi a prevederilor dreptului european, care la rândul său va include legislaţiile naţionale ale statelor membre UE, precum şi actele normative europene – regulamentele, directivele, avizele, practica judiciară, etc. Aşa de exemplu, a fost exclus cursul Ramuri de drept european, prevederile căruia vor fi examinate în cadrul celorlalte discipline predate.

c) Implementarea sistemului de module – în scopul promovării pentru studenţi a dreptului la opţiune, programul pentru anul IV include două Blocuri – A şi B, constituite în mod echilibrat, fapt confirmat de opţiunile studenţilor.

Page 45: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Ciclul II – masterCiclul II – master Noile programe de masterat aprobate de Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova sunt elaborate în baza actelor legislative ce reglementează politica educaţională în Republica Moldova, fiind racordate la standardele naţionale şi internaţionale de pregătire a juriştilor. Acestea sunt: Drept internaţional şi instituţional; Instituţii de drept privat; Drep penal şi criminalistică; Instituţii şi structuri de drept constituţional şi drept administrativ. Pentru anul de studii 2009-2010 a fost exclus un program de master, finnd comasate Drept internaţional şi instituţional; Instituţii şi structuri de drept constituţional şi drept administrativ. Se implementează practica europeană, în special cea franceză, care individualizează fiecare program de masterat, acestea fiind personalizate. Conform tradiţiilor educaţionale franceze, responsabil de fiecare program de masterat este numit un profesor (Director de program), obiectivul căruia este asigurarea viabilităţii acestui program şi popularizarea lui în ţară şi în străinătate. În aşa fel, este asigurat aspectul concurenţional al programului respectiv, care la rândul său asigură valorificarea diverselor proiecte, fie este vorba despre structuri de stat, fie organisme non-guvernamentale, inclusiv din Republica Moldova şi din alte state.

Page 46: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Ciclul II – masterCiclul II – master

Au fost atenţionaţi Directorii de programe privind importanţa monitorizării în continuu a procesului de studii la ciclul masterat, proces ce se va elucida în elaborarea de curicule pentru fiecare program, modificarea, după necesitate, a conţinutului cursurilor sau a disciplinilor, procese ce vor trebui argumentate şi aprobate de Catedră/Secţie a Facultăţii/Institutului şi, după necesitate de Senatul ULIM.Pe ordinea de zi rămâne crearea unui curs de master în cotutelă cu una sau două Universităţi din statele membre a Uniunii Europene. La moment asemenea dialog este întreţinut cu Universitatea Rennes 1, Franţa în vederea constituirii unui program de master în dreptul afacerilor şi cu Universitatea Aix-en-Provence, Franţa în vederea constituirii unui program de master în dreptul public. În primăvara anului 2009 în cadrul unei vizite întreprinse la Universitatea Salento, Italia au început negocierile privind o posibilă cooperare la acest capitol.

Page 47: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Institutul Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului (în continuare ICDPDO) a fost creat la 20 octombrie 2006, conform Ordinului Rectorului ULIM Nr.138 din 20.10.2006, în cadrul Facultăţii Drept, în conformitate cu Statutul ULIM şi prevederile Codului Ştiinţei şi Inovării al Republicii Moldova, în scopul optimizării activităţii ştiinţifice în cadrul ULIM. ICDPDO este compus din cercetători titulari cu norma deplină şi cercetători angajaţi prin cumul. Consiliul profesoral al Facultăţii Drept, prin procesul-verbal nr.1 din 22.09.2006 a aprobat profilul de cercetare ştiinţifică „Mecanisme de garantare şi protecţie a drepturilor omului în statul de drept”. Cercetările sunt efectuate în cadrul secţiilor, după cum urmează:

Page 48: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Secţia „Drept public”. Direcţia de cercetare „Constituţionalismul ca bază teoretică a statului de drept”:

a) Originea, evoluţia istorică şi aportul doctrinei juridice autohtone la formarea cadrului normativ naţional (A. Smochină; D. Baltag; D. Grama; I. Postu);

b) Instituţii şi mecanisme de drept public în consolidarea şi dezvoltarea statului de drept (V.Popa; S. Ţurcan; Vl. Mocreac; V. Guţuleac; M. Prodan).

Page 49: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Secţia „Drept internaţional”. Direcţia de cercetare „Cooperarea în cadrul dreptului internaţional contemporan”:

a) Instituţia răspunderii în dreptul internaţional prin prisma concurenţei de jurisdicţii V.Gamurari; A. Cauia; O. Beneş);

b) Metode şi forme aplicabile în procesul de ajustare şi armonizare a ordinilor juridice naţionale ale statelor şi a Uniunii Europene (C. Smochină; V.Gamurari; N. Osoianu).

Page 50: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Secţia „Ştiinţe penale”. Direcţia de cercetare „Perfecţionarea legislaţiei penale şi măsurilor ce ţin de apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei în contextul integrării europene”:

a) Ajustarea politicii penale a statului în corespundere cu standardele internaţionale (A.Barbăneagra; O. Rotaru; T. Carpov; N. Belîi; V. Budeci);

b) Armonizarea legislaţiei procesual-penale în contextul integrării europene (M. Gheorghiţă; Gh. Golubenco;Iu. Mărgineanu).

Page 51: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Secţia „Drept privat”. Direcţia de cercetare „Reglementarea juridică a drepturilor social-economice în condiţiile integrării europene”:

a) Reflecţii analitice asupra acţiunii civile (O. Halabudenco; V. Baeşu; E. Demian);

b) Mecanisme de garantare şi protecţie a drepturilor social-economice în contextul integrării europene (L. Mărgineanu; E. Gheorghiţă; N. Osoianu).

Page 52: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică Întru atingerea obiectivelor propuse se ţine cont de necesitatea efectuării

unui studiu continuu şi aprofundat a legislaţiei statelor membre ale Uniunii Europene sub aspect comparat, inclusiv prin prisma examinării celei mai mari părţi ale normelor dreptului european – a regulamentelor şi a directivelor europene (acquis communautaire).

Cercetările efectuate au ca obiectiv asigurarea încadrării în procesul integraţionist european ale cercetărilor ştiinţifice autohtone prin promovarea valorilor europene, având ca element stabilirea funcţionării unui spaţiu juridic comun între Uniunea Europeană şi Republica Moldova.

Cercetările în cadrul profilului ştiinţific sunt efectuate de un număr impunător de cadre ştiinţifice inclusiv 5 doctori habilitaţi şi 15 doctori în drept, 6 masteri în drept, încadraţi în statele de personal şi prin cumul în cadrul Institutului Cercetări în Domeniul Protecţiei Drepturilor Omului.

În investigaţiile ce ţin de acest profil sunt implicaţi pe larg tineri cercetători care nu deţin titlu ştiinţific. Drept exemplu poate servi acel număr impunător de doctoranzi, care împreună cu conducătorii ştiinţifici şi alţi cercetători a Institutului reprezintă un potenţial ştiinţific valoros, forţa motrice a ştiinţelor juridice, care astăzi determină în mare parte evoluţia ei.

Page 53: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică Un alt exemplu progresiv reprezintă activitatea cadrelor ştiinţifice de

coordonare a cercetărilor ştiinţifice realizate de către studenţi, care se materializează prin participarea la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a studenţilor ULIM – Symposia Studentium, activitate finalizată prin publicarea anuală a tezelor comunicărilor ştiinţifice în culegerea „Symposia Studentium”, Seria Drept, precum şi în cadrul diverselor olimpiadelor, concursurilor de eseuri, etc.

În 2008 ICDPDO a fondat publicaţia periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică Studii Juridice Universitare are drept scop publicarea unor lucrări de valoare, ce reflectă rezultatele cercetărilor curente în care sunt antrenaţi colaboratorii Institutului şi specialişti de valoare din alte instituţii, inclusiv din alte state. Revista Studii Juridice Universitare vine să înlocuiască anuarul Analele ULIM. Seria Drept editat de Facultatea Drept în perioada 1996-2007.

Promovând ideea susţinerii tinerilor cercetători ştiinţifici, revista conţine o rubrică specială Tribuna doctorandului, unde aceştea au posibilitate să-şi publice rezultatele cercetărilor, lucrări recenzate de specialişti în domeniu.

Page 54: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţificăCooperarea internaţională intruneşte diverse forme:

Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor de comun acord cu instituţii, centre de cercetare, organisme internaţionale;

1. Chişinău. ULIM. 15-17 octombrie 2007. Seminar ştiinţific internaţional „Cercetarea universitară în secolul XXI: provocări şi perspective”. Responsabili: Gamurari Vitalie, dr., conf. univ., Director ICDPDO; Baltag Dumitru, dr., conf. univ., Decan Facultatea Drept.

2. Chişinău. ULIM. 19-20 septembrie 2008. Seminar internaţional „Criminalistica în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe, perspective”. Responsabili: Gheorghiţă Mihai, dr. hab., prof. univ., cercetător ştiinţific principal; Golubenco Gheorghe, dr., conf. univ., cercetător ştiinţific superior. Parteneri: Universitatea de Studii Europene din Moldova; Institutul de Reforme Penale.

3. Chişinău. ULIM. 09-10 iunie 2009. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Persoanele dispărute fără veste: realizări, concluzii şi recomandări”. Responsabil: Gamurari Vitalie, dr., conf. univ., director ICDPDO; Cauia Alexandru, ms, secretar ştiinţific ICDPDO. Parteneri: Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Asociaţia de drept umanitar din Moldova.

Page 55: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică 1. Barbăneagră Alexei, dr. hab., prof. univ., membru al colegiului de redacţie

Participarea în calitate de membri a colegiilor redacţionale a revistelor specializate:

2. „Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar”, editată de Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.

3. Gheorghiţă Mihai, dr. hab., prof. univ., membru al colegiului de redacţie „Criminalistica”, editată de Asociaţia criminaliştilor din România.

4. Golubenco Gheorghe, dr., conf. univ., membru al colegiului de redacţie „Criminalistica”, editată de Asociaţia criminaliştilor din România.

5. Baltag Dumitru, dr. hab., conf. univ., membru al colegiului de redacţie „Studii juridice şi administrative”, editată de Facultatea Economie, Studii Juridice şi Administrative”. Universitatea Piteşti. România..

Page 56: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică Participarea savanţilor din centrele universitare din alte state ca

membri a colegiilor de redacţie a revistelor editate de ICDPDO. ULIM :

I. Analele ULIM. Seria Drept. Vol.7. 2007.

1. Philippe Xavier, dr., prof. univ. (Universitatea Paul Cézanne-Aix-Marseille III, Aix-en-Provence, Franţa).

2. Sandoz Yves, dr., prof. univ. (Universitatea Geneva, Elveţia).3. Kozik Andrey, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii de Muncă şi Sociale,

Minsk, Belarusi).4. Gnatovski Mykola, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii Internaţionale,

Universitatea Naţională „Taras Shevchenko” Kiev, Ukraina).5. Ivanenko Vitaliy, dr., conf. univ. (Universitatea de Stat Sankt-Peterburg,

Rusia).6. Boţa-Moisil Anton Florin, dr., prof. univ. (Universitatea Piteşti, România).

Page 57: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică Participarea savanţilor din centrele universitare din alte state ca

membri a colegiilor de redacţie a revistelor editate de ICDPDO. ULIM

II. Studii Juridice Universitare. Anul I/2008. Nr.1-2; Nr.3-4.

1. Philippe Xavier, dr., prof. univ. (Universitatea Paul Cézanne-Aix-Marseille III, Aix-en-Provence, Franţa).

2. Sandoz Yves, dr., prof. univ. (Universitatea Geneva, Elveţia).3. Kozik Andrey, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii de Muncă şi Sociale,

Minsk, Belarusi).4. Gnatovski Mykola, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii Internaţionale,

Universitatea Naţională „Taras Shevchenko” Kiev, Ukraina).5. Vardanean Vladimir, dr., conf. univ. (Universiatea Erevan, Armenia).6. Ivanenko Vitaliy, dr., conf. univ. (Universitatea de Stat Sankt-Peterburg,

Rusia).7. Boţa-Moisil Anton Florin, dr., prof. univ. (Universitatea Piteşti, România).

Page 58: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică Participarea savanţilor din centrele universitare din alte state ca membri a colegiilor de redacţie a revistelor editate de ICDPDO. ULIM :

III. Studii Juridice Universitare. Anul II/2009. Nr.1-2; Nr.3-4.

1. Philippe Xavier, dr., prof. univ. (Universitatea Paul Cézanne-Aix-Marseille III, Aix-en-Provence, Franţa).

2. Corrignan-Carsin Danielle, dr., conf. univ. (Universitatea Rennes 1, Franţa).

3. Sandoz Yves, dr., prof. univ. (Universitatea Geneva, Elveţia).4. Kozik Andrey, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii de Muncă şi Sociale,

Minsk, Belarusi).5. Gnatovski Mykola, dr., conf. univ. (Institutul de Relaţii Internaţionale,

Universitatea Naţională „Taras Shevchenko” Kiev, Ukraina).6. Vardanean Vladimir, dr., conf. univ. (Universiatea Erevan, Armenia).7. Ivanenko Vitaliy, dr., conf. univ. (Universitatea de Stat Sankt-Peterburg,

Rusia).8. Boţa-Moisil Anton Florin, dr., prof. univ. (Universitatea Piteşti, România).

Page 59: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică Organizarea şi participarea în cadrul olimpiadelor studenţeşti:

1. Republica Moldova. Chişinău. 15-18 noiembrie 2007. Olimpiada de drept internaţional umanitar organizată cu suportul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţiile Regionale Kiev (conf. univ., dr. V. Gamurari – co-organizator).

2. Belarusi. Minsk. 19-22 mai 2007. Olimpiada internaţională de drept cu genericul „Tineretul pentru pace”, cu participarea echipei ULIM (conf. univ., dr. V. Gamurari – membru al juriului).

3. Belarusi. Vitebsk. 16-19 aprilie 2008. Olimpiada de drept internaţional umanitar organizată cu suportul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev (conf. univ., dr. V. Gamurari – preşedinte al juriului).

4. Belarusi. Minsk. 19-22 mai 2008. Olimpiada internaţională de drept cu genericul „Tineretul pentru pace”, cu participarea echipei ULIM (conf. univ., dr. V. Gamurari – membru al juriului).

5. Rusia. Moscova. 13-16 aprilie 2009. Olimpiada de drept internaţional umanitar organizată cu suportul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Moscova (conf. univ., dr. V. Gamurari – membru al juriului).

Page 60: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

20071. Chişinău. USM. 29.09.2007. Conferinţa internaţională „Precedentul judiciar:

aspecte teoretice şi practice”. Raport: „Hotărârile instanţelor judiciare şi rolul lor în codificarea progresivă a dreptului internaţional contemporan” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

2. Chişinău. Parlamentul Republicii Moldova. 06.11.2007. Seminarul cu participarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţiile Regionale Kiev, Moscova cu genericul „Republica Moldova în contextul ratificării Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale”. Raport: „Compatibilitatea prevederilor Statutului Curţii Penale Internaţionale şi a Constituţiei Republicii Moldova” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

3. Chişinău. 22-23 iunie 2007. Masa rotundă cu participarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev cu genericul „Normele cutumiare de drept internaţional umanitar”. Raport: „Normele cutumiare în viziunea dreptului internaţional umanitar” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 61: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

20074. Ukraina. Odesa. 04-07 iulie 2007. Masa rotundă cu participarea Comitetului

Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev cu genericul „Metode şi forme de predare a dreptului internaţional umanitar în condiţiile contemporane” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

5. Chişinău. ULIM. 15-17 octombrie 2007. Simpozion ştiinţific internaţional „Cercetarea universitară în secolul XXI: provocări şi perspective”.

6. Ukraina. Lviv. 19-20 octombrie 2007. Masa rotundă cu participarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev cu genericul „Dreptul internaţional umanitar cutumiar: conţinut şi obiective”. Raport: „Rolul normelor cutumiare de drept internaţional umanitar în evoluţia conceptului intervenţiei umanitare” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

7. România. Bucureşti. 30-31 octombrie 2007. Simpozion ştiinţific internaţional „Probleme actuale ale criminalisticii”.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 62: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

20078. Chişinău. 23.11.2007. Masa rotundă „Practica aplicării dreptului umanitar”, organizat

de Institutul Naţional al Justiţiei în colaborare cu comitetul Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev. Raport: „Jurisdicţia universală în practica instanţelor judiciare internaţionale şi ale statelor” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

9. Belarusi. Minsk. 04.12.2007. Masa rotundă, consacrată normelor cutumiare ale dreptului internaţional umanitar cu participarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev. Raport: „Rolul normelor cutumiare ale dreptului internaţional umanitar în constituirea şi interpretarea instituţiei intervenţiei umanitare” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

10. Chişinău. 13-14 decembrie 2007. Seminar internaţional „Rolul Curţii Constituţionale în sistemul protecţiei drepturilor omului şi respectarea CEDO şi jurisprudenţei Curţii Europene pentru Drepturile Omului în jurisprudenţa şi legislaţia naţională”.

11. Chişinău. 15.12.2007. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European” (conf. univ., dr. Gh. Golubenco).

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 63: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor

şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

20081. Chişinău. 15.01.2008. Masa rotundă cu participarea Asociaţiei George C.

Marshall din Republica Moldova „Securitate prin Cooperare” (ms. A.Cauia).2. Chişinău. 04.03.2008. Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică

„Criminologia în Republica Moldova: probleme, perspective, realizări” (conf. univ., dr. O. Rotaru).

3. România. Iaşi. Comitetul Român pentru refujiaţi „Salvaţi copiii”. 08.03.2008. Seminar ştiinţifico-practic „Tendinţe actuale ale migraţiei şi azilui” (prof. univ., dr. hab. A. Barbăneagră).

4. Rusia. Moscova. 04-05 aprilie 2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Традиции и новации в системе современного российского права” (ms. N. Osoianu).

5. Belarusi. Vitebsk. 16.04.2008. Masa rotundă cu participarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev cu genericul „Aplicabilitatea dreptului intenaţional cutumiar în condiţiile conflictelor armate contemporane”. Raport: „Jurisdicţia universală şi aplicabilitatea normelor cutumiare de drept internaţional umanitar” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

Page 64: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

20086. Chişinău. Universitatea Slavonă. 16-17 aprilie 2008. Conferinţa internaţională

ştiinţifico-practică „Drepturile omului şi drepturile minorităţilor naţionale în Republica Moldova” (conf. univ., dr. S. Ţurcan).

7. Chişinău. Universitatea Slavonă. 16-17 aprilie 2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Drepturile omului şi drepturile minorităţilor naţionale în Republica Moldova” (conf. univ., dr. V. Mocreac).

8. România. Iaşi. Comitetul Român pentru refujiaţi „Salvaţi copiii”. 16.05.2008. Seminar ştiinţifico-practic „Tendinţe actuale ale migraţiei şi azilui” (prof. univ., dr. hab. A. Barbăneagră).

9. Belarusi. Minsk. 23.05.2008. Masă rotundă cu participarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev cu genericul „Mijloacele contempoane de comunicare şi dreptul internaţional contemporan”. Raport: „Familirizarea cu practica judiciară internaţională – ca una din formele de propagare a dreptului internaţional” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

10. România. Iaşi. 25.05.2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică Anuarul Universităţii „Petre Andrei” (conf. univ. dr. D. Grama).

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 65: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

200811. Rusia. Sanct-Petersburg. 17-19 iunie 2008. Seminar internaţional ştiinţifico-

practic privind inplementarea dreptului internaţional umanitar în statele membre CSI, cu participarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Moscova. Raport: „Comitetul naţional pentru implementarea dreptului internaţional umanitar: practica Republicii Moldova” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

12. Belarusi. Minsk. 02-06 iunie 2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Категория «юридическая конструкция» в гражданском праве” (dr. O.Halabudenco).

13. România. Iaşi. 25.06.2008. Simpozion ştiinţific internaţional „Polonia şi România - de la vecinătatea istorică la parteneriatul european” (conf. univ. dr. D. Grama).

14. Ukraina. Odessa. 17-19 septembrie 2008. Seminar metodologic regional „Metodologia predării dreptului internaţional umanitar în instituţiile superioare de învăţământ” (ms. A. Cauia).

15. Chişinău. ULIM. 19-20 septembrie 2008. Simpozion ştiinţific internaţional „Criminalistica în serviciul justiţiei: constatări, tendinţe şi realizări”.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 66: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

200816. România. Iaşi. 23-24 septembrie 2008. Simpozion ştiinţific internaţional „Zilele

academice ieşene” (conf. univ. dr. D. Grama).17. Ukraina. Lviv. 24-26 septembrie 2008. Masă rotundă cu participarea

Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţia Regională Kiev pentru reprezentanţii organelor judiciare şi funcţionarii publici cu genericul „Aplicabilitatea normelor de drept internaţional umanitar în pracica instanţelor judiciare naţionale şi internaţionale”. Raport: „Statutul Curţii Penale Internaţionale: coraportul dintre normele sale şi prevederile constituţionale ale statelor” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

18. Armenia. Erevan. 3-5 octombrie 2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Основополагающие конституционные цености и общественная практика” (conf. univ., dr. V. Mocreac).

19. Chişinău. 17-18 octombrie 2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Rolul juristului în apărarea drepturilor omului”, dedicată celei de-a 60-a aniversări de la adoptarea Declaraţiei Universale pentru Drepturile Omului şi Zilei Profesionale a Juristului (conf. univ., dr. V. Gamurari).

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 67: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

200820. România. Bucureşti. Institutul Naţional de Statistică. 24.10.2008. Seminar

ştiinţifico-practic „Apărarea drepturilor omului şi lupta împotriva dependenţei de droguri” (conf. univ., dr. N. Belîi).

21. Rusia. Celeabinsk. 20.11.2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Договор в контексте предмета гражданского права” (dr. O.Halabudenco).

22. Suedia. ICHUR. Serviciul de migraţiune din Suedia. 21.11.2008. Reuniune de experţi „Integrarea solicitanţilor de azil în comunitatea ţării gazdă” (prof. univ., dr. hab. A. Barbăneagră).

23. Finlanda. ICHUR. MAI al Finlandei. 28.11.2008. Reuniune de experţi „Integrarea solicitanţilor de azil în comunitatea ţării gazdă” (prof. univ., dr. hab. A. Barbăneagră).

24. România. Craiova. 06.12.2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Prezent şi perspective ale sistemului legislativ românesc şi europen în contextul Tratatului le la Lisabona” (prof. univ., dr. hab. A. Smochină).

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 68: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

200825. Chişinău. 12.12.2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică

„Reafirmarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la 60 de ani ai Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului”. Rapoarte:

26. Chişinău. ULIM. 17-21 octombrie 2008. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Protecţia dreptului de autor şi a drepturilor conexe” (ms. A. Cauia; ms. N. Osoianu).

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 69: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

20091. Italia. Lecce. 30 aprilie-03 mai 2009. Universitatea Sorento. Program de

master „Erasmus”. Raport: „Racordarea cadrului juridic naţional la standardele şi valorile Uniunii Europene: practica Republicii Moldova” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

2. Polonia. Białystok. 18-19 mai 2009. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Influenţa calităţii de membru a noilor state în UE în relaţiile cu ţările vecine din est”. Raport: „Influenţa calităţii de membru a UE a României asupra tranzitului şi importului de bunuri în Republica Moldova” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

3. Chişinău. 09-10 iunie 2009. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Persoanele dispărute fără veste: situaţia actuală, concluzii şi recomandări”. Raport: „Statutul persoanelor dispărute fără veste conform normelor convenţionale şi cutumiare ale dreptului internaţional umanitar” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 70: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea în cadrul conferinţelor, seminarelor, simpozioanelor şi a meselor rotunde cu caracter internaţional:

20094. Rusia. Sanct-Petersburg. 25-26 iunie 2009. Conferinţa internaţională ştiinţifico-

practică „Мартенсовские чтения по международному гуманитарному праву”. Raport: „Юрисдикция международных уголовных трибуналов в свете влияния на унификацию норм применяемых к вооруженным конфликтам международного и немеждународного характера” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

5. Belarusi. Minsk. 16.09.2009. Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „The 60 Anniversary of the Geneva Conventions: Affirmation of the Adherence to the Fundamental Principles of IHL and their Development”. Raport: „Study on Customary Rules of IHL: Summary of Conclusions” (conf. univ., dr. V. Gamurari).

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 71: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Organizarea şi participarea în cadrul concursurilor naţionale de eseuri studenţeşti la drept internaţional umanitar:

1. Belarusi. Minsk. 30.11 – 01.12.2007 (conf. univ., dr. V. Gamurari – preşedinte al juriului).

2. Republica Moldova. Chişinău. 18-20.12.2007 (conf. univ., dr. V. Gamurari – preşedinte al juriului).

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 72: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Participarea în calitate de membru/expert în cadrul asociaţiilor specializate internaţionale:

1. Gamurari V. – membru al Asociaţiei de Drept Internaţional a Federaţiei Ruse;

2. Gamurari V. – expert al Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Delegaţiile regionale Moscova şi Kiev;

3. Gheorgiţă M. – membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România;

4. Golubenco Gh. – membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 73: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

În perioada estimată au fost publicate mai multe lucrări,

printre care menţionăm:

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 74: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Monografii:

1. Baltag D. Teoria răspunderii şi responsabilităţii juridice. Chişinău. F.E.-P. „Tipografia Centrală”. 2007. 440 p. 31,0 c.a.

2. Gamurari V., Osmochescu N. Suveranitatea şi dreptul internaţional: probleme teoretice şi practice actuale. Chişinău. Editura „CEP USM”. 2007. 258 p. 11,0 c.a.

3. Смокинэ А., Иванов В. Советский тоталитаризм: уроки истории. Одесса. 2007. 384 стр. 24,0 c.a.

4. Barbăneagră A., Gamurari V. Crime de război. Chişinău. Tipografia „Reclama SA”. 2008. 500 p. 22,0 c.a.

5. Golubenco Gh. Criminalistică: obiect, sistem, istorie. Chişinău. F.E.- P. „Tipografia Centrală”. 2008. 216 p. 9,0 c.a.

6. Георгицэ М. Возможности судебных экспертиз: криминалистическое обеспечение. Chişinău. ULIM. 2008. 198 p. 13,0 c.a.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 75: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Manuale:

1. Гуцуляк В. Административное право Республики Молдова. Chişinău. Editura „Bons Offices”. 2007. 464 стр. 14 c.a.

Ghiduri:

1. Popa V., Chiriac L., Mocan V. (coordonatori de ediţie). Ghidul funcţionarului public. Chişinău. Editura „Tehnologii Intelectuale”. 2007. 446 p. 20,0 c.a.

2. Popa V. Funcţia publică în contextul reformei serviciului public. Chişinău. Editura „TISH”. 2007. 45 p. 1,5 c.a.

3. Popa V. Efectele descentralizării: Rolul reprezentantului Guvernului în unităţile administrativ-teritoriale. Chişinău. Editura „TISH”. 2008. 70 p. 5,0 c.a

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 76: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Materiale didactico-metodice :

1. Белый Н. Уголовное право: обычная часть в схемах. Chişinău. Tipografia „Dinamo-Poligraf”. 2007. 157 p. 11,0 c.a.

2. Gamurari V. Răspunderea şi jurisdicţia în dreptul internaţional (lucrare metodico-didactică). Chişinău. Editura „Grafema Libris” SRL. 2008. 28 p. 1,5 c.a.

3. Rotaru O. Curs de lecţii la Statistica Judiciară (lucrare metodico-didactică). Chişinău. Editura „Foxtrot”. 2008. 148 p. 7,0 c.a.

4. Белый Н. Некоторые проблемы правоприменительной деятельности в Молдове. Chişinău. ULIM. 2008. 74 p. 9,0 c.a.

5. Белый Н. Пенитенциарное право Республики Молдова. Chişinău. ULIM. 2008. 115 p. 8,0 c.a.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 77: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Recenzii:

1. Gamurari V. Recenzie la lucrarea „Обычное международное гуманитарное право. Том I. Нормы” (МККК, 2006, авторы Жан-Мари Хенкертс и Луиза Досвальд-Бек). Analele ULIM. Seria Drept. Chişinău. 2007, p.185-186.

2. Ţurcan S. Recenzie la monografia „Teoria răspunderii şi responsabilităţii juridice” (Chişinău, ULIM, 2007, autor Baltag D., dr., conf. univ.). Analele ULIM. Seria Drept. Chişinău. 2007, p.188-189.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 78: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Redactarea/coordonarea lucrărilor cu caracter ştiinţific :

1. Baltag D. membru al colegiului de redacţie „Studii juridice şi administrative”, editată de Facultatea Economie, Studii Juridice şi Administrative. Universitatea Piteşti. România.

2. Barbăneagră A., membru al consiliului redacţional al revistei „Avocatul poporului” (revista ştiinţifico-practică şi informativă de drept).

3. Cauia A. (secretar de redacţie). Revista „Studii Juridice Universitare” (publicaţie periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică), fondată de ICDPDO. 2008. Apare de 4 ori pe an.

4. Gamurari V. (redactor-şef). Revista „Studii Juridice Universitare” (publicaţie periodică ştiinţifico-teoretică şi informaţional-practică), fondată de ICDPDO. 2008. Apare de 4 ori pe an.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 79: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Redactarea/coordonarea lucrărilor cu caracter ştiinţific:

1. Gheorghiţă M., membru al colegiului de redacţie al revistei „Criminalistica”, editată de Asociaţia criminaliştilor din România.

2. Golubenco Gh., membru al colegiului de redacţie al revistei „Criminalistica”, editată de Asociaţia criminaliştilor din România.

3. Mocreac V., membru al colegiului de redacţie al revistei „Justiţia Constituţională”, fondată de Curtea Constituţională a Republicii Moldova.

4. Smochină A., membru al colegiului de redacţie al „Revistei Naţionale de Drept” (publicaţie periodică ştiinţifico-practică).

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 80: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din străinătate:

20071. Barbăneagră A., Gamurari V. Răspunderea pentru

comiterea crimelor de război în cadrul conflictelor armate non-internaţionale: studiu asupra practicii statelor şi a instanţelor judiciare internaţionale // Materialele conferinţei „Reglementări juridice naţionale şi comunitare în Europa începutului de secol XXI”. Constanţa. Editura Europolis, p.231-244. 0,6 c.a.

2. Осояну Н. Коллизионный принцип lex rei sitae как основа регулирования правоотношений собственности в международном частном праве Российской Федерации и Республики Молдова // Актуальные проблемы российского права. Москва. №1(4), 2007, p.703-709. 0,7 c.a.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 81: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din străinătate:

20081. Baltag D. Aspects oh the legal responsabyliti and

accountabilitu in the judicial doctrine and member // The international conference „European union’s history culture and citizenship”, 19-20 avril, Piteşti, 2008, p.15-19, 0,4 c.a.

2. Smochină A. Constituţionalismul european: prezent şi viitor // Materialele simpozionului cu participare internaţională „Prezent şi perspective ale sistemului legislativ românesc şi European în contextual Tratatului de la Lisabona”. Craiova. Editura SITECH. 2008, p.31-36. 0,5 c.a.

3. Smochină A. Consideraţii cu privire la reforma judiciară şi de drept în Republica Moldova în context integraţionalist european. Materialele simpozionului cu participare internaţională „Prezent şi perspective ale sistemului legislativ românesc şi European în contextual Tratatului de la Lisabona”. Craiova: Editura SITECH 2008, p.19-24. 0,6 c.a.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 82: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din străinătate:

20084. Гамурарь В. Современные тенденции в определении

ответственности действующих должностных лиц за международные преступления // Российский ежегодник международного права. 2006. Специальный выпуск. Санкт-Петербург. 2008, cтр.83-99. 0,8 c.a.

5. Осояну Н. Правовые доктрины как один из элементов процесса гармонизации права (на примере доктрин МЧП Франции, Российской Федерации, Республики Молдова и Румынии) // Актуальные проблемы российского права». Nr.3(8). Москва. 2008, стр.507-513. 0,8 c.a.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 83: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Lista proiectelor/granturilor obţinute:

20071. Barbăneagră A., conf. univ., dr. hab., Gamurari V., conf.

univ., dr. – Proiect suţinut de Reprezentanţa Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi în Moldova privind publicarea monografiei „Crimele de război”. Finalitate – Publicarea şi prezentarea monografiei „Crimele de război”. Chişinău. Editura Reclama SA. 2008. 500 p.

2. Barbăneagră A., conf. univ., dr. hab. – Proiect suţinut de Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia privind studiul „Monitorizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărârile judiciare irevocabile” (monitori – Mărgineanu Iu., conf. univ., dr.). Finalitate – Raport analitic „Monitorizarea încălcării drepturilor omului reflectate în hotărârile judiciare irevocabile”.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 84: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Lista proiectelor/granturilor obţinute:

20081. Barbăneagră A., conf. univ., dr. hab., Gamurari V., conf. univ.,

dr. – Proiect suţinut de Reprezentanţa Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi în Moldova privind implementarea cursului universitar „Dreptul refugiaţilor”. Finalitate – Implementarea cursului universitar „Dreptul refugiaţilor” în cadrul programului de studiu la Facultăţile Drept ULIM şi USM.

2. Barbăneagră A., conf. univ., dr. hab. – Proiect suţinut de Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Suedia privind studiul „Monitorizarea încălcărilor drepturilor omului reflectate în hotărârile judiciare irevocabile” (monitori – Gheorghiţă M., prof. univ., dr. hab.; Mărgineanu Iu., conf. univ., dr.). Finalitate – Raport analitic „Monitorizarea eficienţei şi calităţii actului de justiţie în contextul integrării europene”.

3. Gamurari V., conf. univ., dr. – Proiect suţinut de Reprezentanţa Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi în Moldova privind prezentarea publicaţiilor în rubrica ICNUR a revistei „Avocatul poporului”. Finalitate – Prezentarea lunar a unui rezumat ce reflectă chestiunea refugiaţilor şi a solicitanţilor de azil în rubrica ICNUR a revistei „Avocatul poporului”.

Cercetarea ştiinţificăCercetarea ştiinţifică

Page 85: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Pentru a asigura continuitatea procesului de implementare a valorilor ştiinţifice promovate de profilul de cercetare „Mecanisme de garantare şi protecţie a drepturilor omului în statul de drept”, care include elaborarea şi publicarea de noi lucrări ştiinţifice; organizarea şi participarea în cadrul diverselor manifestări ştiinţifico-practice cu antrenarea unui număr mare de specialişti ce ar reprezenta diferite şcoli ştiinţifice, ICDPDO a elaborat şi a adoptat un Concept strategic de dezvoltare pentru perioada 2009-2014 şi Planul de cercetări ştiinţifice pentru perioada 2009-2014.

Aceste documente strategice vin să asigure continuitatea cercetărilor ştiinţifice, precum şi diversificarea surselor parvenite – prin atragerea proiectelor/granturilor, inclusiv pe termen lung, fie că este vorba despre cele parvenite din partea instituţiilor naţionale, fie a organismelor internaţionale. Aceasta la rândul său va atribui acel caracter aplicativ materialelor/lucrărilor elaborate, fapt ce reprezintă unul din pilonii de dezvoltare a ştiinţei contemporane. Acest proces presupune antrenarea cât mai largă a tinerilor cercetători, care de comun acord cu savanţi/specialişti notorii vor asigura inevitabilitatea acestui proces, ceea ce la rândul său, va permite să constatăm caracterul concurenţional al ştiinţei autohtone, inclusiv pe plan regional şi mondial.

Page 86: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALEFACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALECaracterul aplicativ al planurilor de studii pe anii 2007-2008, Caracterul aplicativ al planurilor de studii pe anii 2007-2008,

2008-2009, 2009 (licenţa, masterat)2008-2009, 2009 (licenţa, masterat)

În anii universitari În anii universitari 2007-2008, 2008-2009, 20092007-2008, 2008-2009, 2009-2010-2010 Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale a activat Facultatea Istorie şi Relaţii Internaţionale a activat respectând prevederile procesului de la Bologna. respectând prevederile procesului de la Bologna.

Planurile de învăţământ – pentru specialităţile „Istorie”, Planurile de învăţământ – pentru specialităţile „Istorie”, „Relaţii internaţionale”, „Politologie” - elaborate în „Relaţii internaţionale”, „Politologie” - elaborate în

conformitate cu acest proces au fost perfectate şi puse conformitate cu acest proces au fost perfectate şi puse în aplicare pentru studenţii anilor I – III, secţia cu în aplicare pentru studenţii anilor I – III, secţia cu

frecvenţă la zi şi anii II-IV, secţia cu frecvenţă redusă. În frecvenţă la zi şi anii II-IV, secţia cu frecvenţă redusă. În cadrul facultăţii a demarat (2008) un nou program de cadrul facultăţii a demarat (2008) un nou program de

masterat – de doi ani – în domeniul Relaţiilor masterat – de doi ani – în domeniul Relaţiilor Internaţionale, dimensiunea Internaţionale, dimensiunea Studii RegionaleStudii Regionale, racordat , racordat

la rigorile procesului de la Bologna.la rigorile procesului de la Bologna.

Page 87: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FACULTATEA ISTORIEFACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Realizarea studiilor prin competenţa cadrelor didacticeRealizarea studiilor prin competenţa cadrelor didactice (licenţa, masterat, doctorat) (licenţa, masterat, doctorat)

2007 - 20082007 - 2008

LLicenţa icenţa Masterat Masterat

TitluTitlu NrNr TitluTitlu NrNr

Doctor habilitatDoctor habilitat 22 Doctor habilitatDoctor habilitat --

Doctor conferenţiarDoctor conferenţiar 77 Doctor conferenţiarDoctor conferenţiar 77

Lector superiorLector superior 44 Lector superiorLector superior --

Lector Lector 44 Lector Lector --

Dr. din exteriorDr. din exterior -- Dr. din exteriorDr. din exterior --

Page 88: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Realizarea studiilor prin competenţa cadrelor didacticeRealizarea studiilor prin competenţa cadrelor didactice (licenţa, masterat, doctorat) (licenţa, masterat, doctorat)

20020088 - 200 - 20099

LLicenţa icenţa Masterat Masterat

TitluTitlu NrNr TitluTitlu NrNr

Doctor habilitatDoctor habilitat 22 Doctor habilitatDoctor habilitat --

Doctor conferenţiarDoctor conferenţiar 99 Doctor conferenţiarDoctor conferenţiar 77

Lector superiorLector superior 44 Lector superiorLector superior --

Lector Lector 22 Lector Lector --

Dr. din exteriorDr. din exterior -- Dr. din exteriorDr. din exterior --

Page 89: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Realizarea studiilor prin competenţa cadrelor didacticeRealizarea studiilor prin competenţa cadrelor didactice (licenţa, masterat, doctorat) (licenţa, masterat, doctorat)

20020099 - 20 - 201100

LLicenţa icenţa Masterat Masterat

TitluTitlu NrNr TitluTitlu NrNr

Doctor habilitatDoctor habilitat 22 Doctor habilitatDoctor habilitat --

Doctor Doctor conferenţiarconferenţiar

77 Doctor conferenţiarDoctor conferenţiar 66

Lector superiorLector superior 44 Lector superiorLector superior --

Lector Lector 88 Lector Lector --

Dr. din exteriorDr. din exterior -- Dr. din exteriorDr. din exterior 22

Page 90: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FACULTATEA ISTORIE FACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALEŞI RELAŢII INTERNAŢIONALEParticiparea studenţilor la conferinţele ştiinţificeParticiparea studenţilor la conferinţele ştiinţifice

Anul Anul de de studiistudii

Anul IAnul I Anul IIAnul II Anul IIIAnul III Locul Locul publicăriipublicării

20072007 22 33 1212 ULIM, ANTIMULIM, ANTIM

20082008 66 1111 66 ULIM, ANTIMULIM, ANTIM

20092009 1010 1313 1616 ULIM, ANTIMULIM, ANTIM

Page 91: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FACULTATEA ISTORIE FACULTATEA ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALEŞI RELAŢII INTERNAŢIONALERealizarea stagiilor de practicRealizarea stagiilor de practicăă

2007 - 20082007 - 2008 2008 - 20092008 - 2009 2009 - 20102009 - 2010

MAIMAI 99 88 1515

MAMA 77 77 99

MAEIEMAEIE 77 33

MRMR 22 22

MERNMERN 11

MFMF 11

MPSFCMPSFC 11

Parlamentul RMParlamentul RM 22 1010 22

Primăria Primăria ChişinăuChişinău

33

IDISIDIS (Viitorul) (Viitorul) 33 22

CID NATOCID NATO 22

Sediul central Sediul central PLDMPLDM

11

Ambasada Ambasada TurcieiTurciei

11

Page 92: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Direcţiile de cercetareDirecţiile de cercetare2007-20092007-2009

1. 1. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – A: DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – A: ARHEOLOGIEARHEOLOGIE

2. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I: 2. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I: ISTORIEISTORIE

3. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – AC:3. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – AC:

ANTROPOLOGIE CULTURALĂANTROPOLOGIE CULTURALĂ 4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:

PROCESUL POLITIC CONTEMPORANPROCESUL POLITIC CONTEMPORAN

Page 93: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Direcţiile de cercetareDirecţiile de cercetare2007-20092007-2009

1. 1. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – A: DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – A: ARHEOLOGIEARHEOLOGIE Problema A1 Problema A1 Paleoliticul în spaţiul Paleoliticul în spaţiul

carpato-nistrean carpato-nistrean Tema A1.1. Periodizarea culturală, Tema A1.1. Periodizarea culturală,

cronologică relativă şi radiometrică cronologică relativă şi radiometrică a paleoliticului superior cuprins a paleoliticului superior cuprins între Carpaţii Orientali şi Nistru între Carpaţii Orientali şi Nistru ((2006-2008, 2006-2008, I. Borziac,V. ChiricaI. Borziac,V. Chirica

Problema A2. Eneoliticul în spaţiul Problema A2. Eneoliticul în spaţiul pruto-nistreanpruto-nistrean

Tema A2.1. Iablona – aşezare Tema A2.1. Iablona – aşezare cucuteniană din bazinul Prutului cucuteniană din bazinul Prutului Mijlociu (2006-2008, I. Borziac, S. Mijlociu (2006-2008, I. Borziac, S. Bodean, ASM)Bodean, ASM)

Page 94: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Direcţiile de cercetareDirecţiile de cercetare2007-20092007-2009

1. 1. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – A: DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – A: ARHEOLOGIEARHEOLOGIE

Problema A3. Problema A3. Arheologia Arheologia medievală timpurie medievală timpurie

Tema A3.3. Tema A3.3. Locuinţa medievală Locuinţa medievală timpurie în spaţiul (2002-2009, timpurie în spaţiul (2002-2009, V. Pleşca)V. Pleşca)

Problema A4.Arheologia urbană Problema A4.Arheologia urbană medievalămedievală

Tema A4.1. Fortificaţiile Tema A4.1. Fortificaţiile Orheiului Vechi (2005-2009, Orheiului Vechi (2005-2009, Gh.Postică)Gh.Postică)

Page 95: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Direcţiile de cercetareDirecţiile de cercetare2007-20092007-2009

DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I: ISTORIEDIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I: ISTORIE Problema I.1. Istoria politică a Ţărilor Problema I.1. Istoria politică a Ţărilor

Române în Evul MediuRomâne în Evul Mediu Tema I.1.1.Contextul politic al Tema I.1.1.Contextul politic al

constituirii şi afirmării Ţării Moldovei (a constituirii şi afirmării Ţării Moldovei (a II-a jumătate a secolului XIII-începutul II-a jumătate a secolului XIII-începutul secolului XV) (2007-2011, P.Parasca)secolului XV) (2007-2011, P.Parasca)

Problema I.2.Biserica în perioada Problema I.2.Biserica în perioada medievală şi modernămedievală şi modernă

Tema I.2.1. Biserica ortodoxă în Tema I.2.1. Biserica ortodoxă în Moldova în anii 1806-1812 (2007-2011, Moldova în anii 1806-1812 (2007-2011, T.Candu) T.Candu)

Tema I.2.2 Pomelnicul Mănăstirii Tema I.2.2 Pomelnicul Mănăstirii Voroneţ din secolele XV-începutul Voroneţ din secolele XV-începutul secolului XIX (după manuscrisul lui secolului XIX (după manuscrisul lui VartolomeuVartolomeu Măzăreanu din 1775) (2007-Măzăreanu din 1775) (2007-2009, A. Eşanu)2009, A. Eşanu)

Page 96: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Direcţiile de cercetareDirecţiile de cercetare2007-20092007-2009

DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I: DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I: ISTORIEISTORIE

Problema I.3.Basarabia în secolul Problema I.3.Basarabia în secolul XIX - începutul sec. XXXIX - începutul sec. XX

Tema I.3.1. Zemstvele Tema I.3.1. Zemstvele Basarabiei: zemstva gubernială Basarabiei: zemstva gubernială şi zemstvele judeţene (2008-şi zemstvele judeţene (2008-2012, L. Coadă)2012, L. Coadă)

Problema I.4.Politica naţională şi Problema I.4.Politica naţională şi religioasă în RSSMreligioasă în RSSM

Tema I.4.1.Politica statului Tema I.4.1.Politica statului sovietic faţă de mănăstirile sovietic faţă de mănăstirile ortodoxe din RSSM în anii 1944-ortodoxe din RSSM în anii 1944-1965 (2006-2010, L.Tihonov)1965 (2006-2010, L.Tihonov)

Page 97: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Direcţiile de cercetareDirecţiile de cercetare2007-20092007-2009

DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I: DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – I: ISTORIEISTORIE

Problema I.5. Basarabia în Problema I.5. Basarabia în perioada 1918-1945perioada 1918-1945

Tema I.5.1.Basarbia în primul an Tema I.5.1.Basarbia în primul an de ocupaţie sovietică: de ocupaţie sovietică: istoriografia problemei (2008-istoriografia problemei (2008-2012, M.Ţăranu)2012, M.Ţăranu)

Problema I.6.Istoria dreptului Problema I.6.Istoria dreptului tradiţional în Europa de Sud-Esttradiţional în Europa de Sud-Est

Tema I.1.1.Studii de istorie a Tema I.1.1.Studii de istorie a dreptului tradiţional al Europei dreptului tradiţional al Europei de Sud-Est (sec. XVII-XIX) (2009-de Sud-Est (sec. XVII-XIX) (2009-2013, A. Galben).2013, A. Galben).

Page 98: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Direcţiile de cercetareDirecţiile de cercetare2007-20092007-2009

DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – AC:DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – AC: ANTROPOLOGIE CULTURALĂANTROPOLOGIE CULTURALĂ

Problema AC.1.Mentalităţi Problema AC.1.Mentalităţi colective contemporanecolective contemporane

Tema AC.1.1.Mentalităţi colective Tema AC.1.1.Mentalităţi colective în epoci tranzitare: Destinul unei în epoci tranzitare: Destinul unei provincii istorice (Basarabia, provincii istorice (Basarabia, RSSM, Republica Moldova) (2003-RSSM, Republica Moldova) (2003-2008,V. Bîrlădeanu)2008,V. Bîrlădeanu)

Tema AC.1.2.Memorie colectivă şi Tema AC.1.2.Memorie colectivă şi identitate naţională în societăţile identitate naţională în societăţile post-sovietice: cazul Republica post-sovietice: cazul Republica Moldova (2006-2009, L.Cojocari)Moldova (2006-2009, L.Cojocari)

Page 99: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Direcţiile de cercetareDirecţiile de cercetare2007-20092007-2009

4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:PROCESUL POLITIC CONTEMPORANPROCESUL POLITIC CONTEMPORAN Problema P.1. Geopolitica Problema P.1. Geopolitica

euroasiaticăeuroasiatică Tema P.1.1.Eurasia un spaţiu Tema P.1.1.Eurasia un spaţiu

geopolitic în redefinire (2008-2009, geopolitic în redefinire (2008-2009, V. Ţâcu)V. Ţâcu)

Problema P.2.Procesul tranziţiei Problema P.2.Procesul tranziţiei post-comuniste în Europa de Estpost-comuniste în Europa de Est

Tema P.2.1.Republica Moldova în Tema P.2.1.Republica Moldova în contextul procesului de tranziţie contextul procesului de tranziţie post-comuniste din Europa de Est post-comuniste din Europa de Est (2005-2009, O. Ţâcu)(2005-2009, O. Ţâcu)

Page 100: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Direcţiile de cercetareDirecţiile de cercetare2007-20092007-2009

4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:

PROCESUL POLITIC CONTEMPORANPROCESUL POLITIC CONTEMPORAN Tema P.2.2.Cooperarea regională Tema P.2.2.Cooperarea regională

a Republicii Moldova în contextul a Republicii Moldova în contextul integrării europene: dimensiuni integrării europene: dimensiuni social-politice (2005-2009, A.Şveţ)social-politice (2005-2009, A.Şveţ)

Problema P.3.Integrarea Problema P.3.Integrarea europeanăeuropeană

Tema P.3.1.Integrare europeană Tema P.3.1.Integrare europeană şi instituţii comunitare (2005-şi instituţii comunitare (2005-2009, M. Cernecu)2009, M. Cernecu)

Page 101: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Direcţiile de cercetareDirecţiile de cercetare2007-20092007-2009

4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:4. DIRECŢIA ŞTIINŢIFICĂ – P:PROCESUL POLITIC CONTEMPORANPROCESUL POLITIC CONTEMPORAN Tema Tema PP..3.2.3.2.Extinderea Uniunii Extinderea Uniunii

Europene spre EstEuropene spre Est (2009-2013, (2009-2013, L. Patlis)L. Patlis)

Tema P4.1. Securitatea Tema P4.1. Securitatea multidimensională (2009-2013, multidimensională (2009-2013, O. Armaş).O. Armaş).

4 direcţii de cercetare4 direcţii de cercetare 14 probleme de cercetare14 probleme de cercetare 20 de cercetători20 de cercetători

Page 102: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Colaborări InternaţionaleColaborări Internaţionale20072007

Cercetătorii IIŞP în 2007 au colaborat în Cercetătorii IIŞP în 2007 au colaborat în mod constatnt cu instituţii din 9 ţări: mod constatnt cu instituţii din 9 ţări: România (9 instituţii), Rusia (1 instituţie), România (9 instituţii), Rusia (1 instituţie), Ucraina (1 instituţie), Germania (1 Ucraina (1 instituţie), Germania (1 instituţie), Belorusia (2 instituţii), instituţie), Belorusia (2 instituţii), Lituanian (1 instituţie), SUA (2 instituţii), Lituanian (1 instituţie), SUA (2 instituţii), Polonia (1 instituţie) şi Belgia (1 Polonia (1 instituţie) şi Belgia (1 instituţie).instituţie).

În aceste colaborări au fost implicaţi 7 În aceste colaborări au fost implicaţi 7 colaboratori: Gh. Postică, I. Borziac, O. colaboratori: Gh. Postică, I. Borziac, O. Ţâcu, V. Bîrlădeanu, L. Cojocari, A. Şveţ şi Ţâcu, V. Bîrlădeanu, L. Cojocari, A. Şveţ şi M. Cernencu.M. Cernencu.

I. Coalborări cu Instituţii din România:I. Coalborări cu Instituţii din România: Institutul de Arheologie al Academiei Institutul de Arheologie al Academiei

Române (dr. hab. Gh.Postică, Dr. Ilie Române (dr. hab. Gh.Postică, Dr. Ilie Borzaiac)Borzaiac)

Page 103: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Colaborări InternaţionaleColaborări Internaţionale20072007

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române (dr. hab. Gh. Postică).Academiei Române (dr. hab. Gh. Postică).

Facultatea Istorie, Universitatea „Al. I. Facultatea Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza –Iaşi” (dr. hab. Gh. Postică).Cuza –Iaşi” (dr. hab. Gh. Postică).

Facultatea Istorie, Universitatea din Facultatea Istorie, Universitatea din Bucureşti, Catedra Istorie universalăBucureşti, Catedra Istorie universală

(dr. V. Bîrlădeanu) (dr. V. Bîrlădeanu) Facultatea Istorie şi Filozofie a Facultatea Istorie şi Filozofie a

Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Universitatea Petro-Gaze (Ploiesti, Universitatea Petro-Gaze (Ploiesti,

Romania) (dr. O. Ţâcu).Romania) (dr. O. Ţâcu). Universite Valahia (Târgovişte) (I.Borziac)Universite Valahia (Târgovişte) (I.Borziac) Muzeul judeţean Suceava (proiect Gh. Muzeul judeţean Suceava (proiect Gh.

Postică şi I.Borzaic)Postică şi I.Borzaic) Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni,

Sf. GheorgheSf. Gheorghe (Gh. Postică)(Gh. Postică)

Page 104: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Colaborări Internaţionale 2007Colaborări Internaţionale 2007 II. Colaborări cu Instituţii din Rusia:II. Colaborări cu Instituţii din Rusia: Институт Материальной Культуры, Acdemia de Институт Материальной Культуры, Acdemia de

Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg ( I. Borziac)Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg ( I. Borziac) III. Colaborări cu Instituţii din Ucraina:III. Colaborări cu Instituţii din Ucraina: Muzeul de Arheologie al Institutului Naţional de Muzeul de Arheologie al Institutului Naţional de

Arheologie al Academiei, Kiev (I. Borziac)Arheologie al Academiei, Kiev (I. Borziac) IV. Colaborări cu Instituţii din Germania:IV. Colaborări cu Instituţii din Germania: Ost-European Institute, Free Universitat – Berlin Ost-European Institute, Free Universitat – Berlin

(dr. V. Bîrlădeanu , dr. L. Cojocari si A. Svet ) (dr. V. Bîrlădeanu , dr. L. Cojocari si A. Svet ) V. Colaborări cu Instituţii din Belorusia:V. Colaborări cu Instituţii din Belorusia: Европейский Гуманитарный ИнститутЕвропейский Гуманитарный Институт (dr. V. Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari) (dr. V. Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari) Центр Европейских и Трансатлантических Центр Европейских и Трансатлантических

Исследований Minsk, Colegiul de redacţie: Исследований Minsk, Colegiul de redacţie: Перекрестки. Журнал Исследований Перекрестки. Журнал Исследований Восточноевропейского Пограничья (L. Cojocari, V. Восточноевропейского Пограничья (L. Cojocari, V. Bîrlădeanu)Bîrlădeanu)

Page 105: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Colaborări InternaţionaleColaborări Internaţionale20072007

VI. Colaborări cu Instituţii din Polonia:VI. Colaborări cu Instituţii din Polonia: Universitatea din Silezia (Polonia) Universitatea din Silezia (Polonia) dr. V. dr. V.

Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari) Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari) VII. Colaborări cu Instituţii din Lituania:VII. Colaborări cu Instituţii din Lituania: Universitatea Umanistică Europeană (Lituania) Universitatea Umanistică Europeană (Lituania)

((dr. V. Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari) dr. V. Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari) VIII. Colaborări cu Instituţii din SUA:VIII. Colaborări cu Instituţii din SUA: Centrul Rus si Est - European, Universitatea Centrul Rus si Est - European, Universitatea

Illinois, SUA,Illinois, SUA, (O. Tâcu) (O. Tâcu) Universitz of Washington, Seattle, WA, USA. Universitz of Washington, Seattle, WA, USA. (A. (A.

Şveţ).Şveţ). IX. Colaborări cu Instituţii din Belgia:IX. Colaborări cu Instituţii din Belgia: Belgia, Universitatea din Liege (Belgia, Universitatea din Liege (I.Borziac).I.Borziac). Prehistoire Europeenne (Liege) – I.Borziac membru al Prehistoire Europeenne (Liege) – I.Borziac membru al

colegiului de redacţiecolegiului de redacţie

Page 106: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Colaborări InternaţionaleColaborări Internaţionale20082008

Cercetătorii IIŞP în 2008, în cadrul unor proeicte, au Cercetătorii IIŞP în 2008, în cadrul unor proeicte, au colaborat în mod constatnt cu cercetători din 22 de colaborat în mod constatnt cu cercetători din 22 de instituţii de ştiinţifice din 12 ţări străine: România instituţii de ştiinţifice din 12 ţări străine: România (10 instituţii), Belarus şi SUA (câte 2 instituţii), Rusia, (10 instituţii), Belarus şi SUA (câte 2 instituţii), Rusia, Ucraina, Germania, Polonia, Lituania, Ungaria, Ucraina, Germania, Polonia, Lituania, Ungaria, Elveţia şi Belgia (câte o instituţie).Elveţia şi Belgia (câte o instituţie).

În aceste colaborări au fost implicaţi 7 cercetători: În aceste colaborări au fost implicaţi 7 cercetători: Gh. Postică, I. Borziac, O. Ţîcu, V. Bîrlădeanu, L. Gh. Postică, I. Borziac, O. Ţîcu, V. Bîrlădeanu, L. Cojocari, A. Şveţ şi M. Cernencu.Cojocari, A. Şveţ şi M. Cernencu.

I. Colaborări cu Instituţii din România:I. Colaborări cu Instituţii din România: Institutul de Arheologie al Academiei Române (Institutul de Arheologie al Academiei Române (Dr. Ilie Dr. Ilie

Borziac)Borziac) Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei

Române, BucureştiRomâne, Bucureşti (Gh. Postică) (Gh. Postică) Facultatea Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza –Iaşi” Facultatea Istorie, Universitatea „Al. I. Cuza –Iaşi” (Gh. (Gh.

Postică)Postică)

Page 107: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Colaborări InternaţionaleColaborări Internaţionale20082008

Facultatea Istorie, Universitatea din Facultatea Istorie, Universitatea din Bucureşti, Catedra Istorie universalăBucureşti, Catedra Istorie universală (dr. V. (dr. V. Bîrlădeanu)Bîrlădeanu)

Facultatea Istorie şi Filosofie a Facultatea Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (V. (V. Bîrlădeanu, L. Cojocari)Bîrlădeanu, L. Cojocari)

Universitatea Petro-Gaze (Ploiesti, Universitatea Petro-Gaze (Ploiesti, Romania) (Romania) (dr. O. Ţîcu).dr. O. Ţîcu).

Universite Valahia (Târgovişte) (Universite Valahia (Târgovişte) (I.Borziac). I.Borziac). Muzeul Brukental din Sibiu (Muzeul Brukental din Sibiu (dr. I. Borziac) dr. I. Borziac) Muzeul judeţean SuceavaMuzeul judeţean Suceava (I.Borzaic) (I.Borzaic) Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni,

Sf. Gheorghe (Sf. Gheorghe (Gh. Postică)Gh. Postică)

Page 108: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Colaborări InternaţionaleColaborări Internaţionale20082008

II. Colaborări cu Instituţii din Rusia:II. Colaborări cu Instituţii din Rusia: Институт Материальной Культуры, Acdemia de Институт Материальной Культуры, Acdemia de

Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg (Ştiinţe a Rusiei, Sankt Petersburg (I. Borziac).I. Borziac). III. Colaborări cu Instituţii din Ucraina:III. Colaborări cu Instituţii din Ucraina: Muzeul de Arheologie al Institutului Naţional de Muzeul de Arheologie al Institutului Naţional de

Arheologie al Academiei, KievArheologie al Academiei, Kiev (I. Borziac). (I. Borziac). IV. Colaborări cu Instituţii din Germania:IV. Colaborări cu Instituţii din Germania: Ost-European Institute, Free Universitat – BerlinOst-European Institute, Free Universitat – Berlin (dr. (dr.

V. Bîrlădeanu , dr. L.Cojocari si A. Svet) V. Bîrlădeanu , dr. L.Cojocari si A. Svet) V. Colaborări cu Instituţii din Belarus:V. Colaborări cu Instituţii din Belarus: Европейский Гуманитарный ИнститутЕвропейский Гуманитарный Институт (dr. V. Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari) (dr. V. Bîrlădeanu şi dr. L. Cojocari) Центр Европейских и Трансатлантических Центр Европейских и Трансатлантических

Исследований Minsk, Исследований Minsk, (L. Cojocari, V. Bîrlădeanu) (L. Cojocari, V. Bîrlădeanu)

Page 109: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Colaborări InternaţionaleColaborări Internaţionale20082008

VI. Colaborări cu Instituţii din Polonia:VI. Colaborări cu Instituţii din Polonia: Universitatea din Silezia (Polonia) Universitatea din Silezia (Polonia) (L. (L.

Cojocari, V. Bîrlădeanu) Cojocari, V. Bîrlădeanu) VII. Colaborări cu Instituţii din Lituania:VII. Colaborări cu Instituţii din Lituania: Universitatea Umanistică Europeană Universitatea Umanistică Europeană

(Lituania) (Lituania) (L. Cojocari, V. Bîrlădeanu) (L. Cojocari, V. Bîrlădeanu) IX. Colaborări cu Instituţii din Belgia:IX. Colaborări cu Instituţii din Belgia: Universitatea din Liege (Universitatea din Liege (I.Borziac).I.Borziac). Prehistoire Europeenne (Liege) – I.Borziac Prehistoire Europeenne (Liege) – I.Borziac

membru al colegiului de redacţiemembru al colegiului de redacţie

Page 110: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Colaborări InternaţionaleColaborări Internaţionale20082008

X. Colaborări cu instituţii din Elveţia:X. Colaborări cu instituţii din Elveţia: Institutul de Antropologie Sociala, Institutul de Antropologie Sociala,

Universitatea din Fribourg, Elvetia;Universitatea din Fribourg, Elvetia;(V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari) (V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari) XI. Colaborare cu instituţii din UngariaXI. Colaborare cu instituţii din Ungaria Universitatea Central Europeana din Universitatea Central Europeana din

Budapesta, Facultatea Istorie Budapesta, Facultatea Istorie (V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari).(V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari). XII. Coaborări cu instituţii din SUAXII. Coaborări cu instituţii din SUA Universitatea din Pittsburgh, Facultatea Istorie Universitatea din Pittsburgh, Facultatea Istorie (V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari)(V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari) Facultatea Istorie, Universitatea din Facultatea Istorie, Universitatea din

HuntingtonHuntington(V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari)(V. Bîrlădeanu şi L. Cojocari)

Page 111: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Activitatea Ştiinţifică a StudenţilorActivitatea Ştiinţifică a Studenţilor

Conferinţă Symposia Studentium, ediţia 2007Conferinţă Symposia Studentium, ediţia 2007- Istorie şi Relaţii Internaţionale: 32 comunicăriIstorie şi Relaţii Internaţionale: 32 comunicări- Secţia Istorie – 17 comunicări (4 din alte instituţii) Secţia Istorie – 17 comunicări (4 din alte instituţii)

şi şi - Secţia Relaţii Internaţionale – 15 comunicări Secţia Relaţii Internaţionale – 15 comunicări Responsabili: Gh.Postică, L.CoadăResponsabili: Gh.Postică, L.Coadă

Conferinţă Symposia Studentium, ediţia 2008Conferinţă Symposia Studentium, ediţia 2008- Istorie şi Relaţii Internaţionale: 28 comunicăriIstorie şi Relaţii Internaţionale: 28 comunicări- Secţia Istorie 12 comunicări (3 din alte instituţii)Secţia Istorie 12 comunicări (3 din alte instituţii)- Secţia Relaţii Internaţionale 15 comunicări şi 1 Secţia Relaţii Internaţionale 15 comunicări şi 1

comunicare la Plenarăcomunicare la PlenarăResponsabili: Gh.Postică, L.CoadăResponsabili: Gh.Postică, L.Coadă

Page 112: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Caracterul aplicativ al pregătirii Caracterul aplicativ al pregătirii

specialiştilorspecialiştilor ((Instruirea practică a studenţilorInstruirea practică a studenţilor în cadrul în cadrul

FACULTĂŢIIFACULTĂŢII PSIHOLOGIE PSIHOLOGIE Incubatoarele educaţionale Incubatoarele educaţionale )) Facultatea Facultatea a creat o a creat o structură responsabilă de structură responsabilă de

pregătirea practică a studenţilor, fondând în 2001 pregătirea practică a studenţilor, fondând în 2001 Centrul Universitar de Consiliere Psihologică şi Centrul Universitar de Consiliere Psihologică şi Psihoterapie. Centrul desfăşoară un şir de Psihoterapie. Centrul desfăşoară un şir de activităţi, printre care enumerăm: realizarea activităţi, printre care enumerăm: realizarea anuală a Sondajului anonim al studenţilor ULIM anuală a Sondajului anonim al studenţilor ULIM „Calitatea serviciilor educaţionale”, a studiului ce „Calitatea serviciilor educaţionale”, a studiului ce tine de încadrarea în câmpul muncii a tine de încadrarea în câmpul muncii a absolvenţilor ULIM, activităţi de orientare absolvenţilor ULIM, activităţi de orientare profesională a absolvenţilor liceelor şi şcolilor din profesională a absolvenţilor liceelor şi şcolilor din ţară, servicii de psihodiagnostic şi consiliere ţară, servicii de psihodiagnostic şi consiliere psihologică studenţilor ULIM, traininguri, work-psihologică studenţilor ULIM, traininguri, work-shop-uri etc. shop-uri etc.

Page 113: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Instruirea practică a studenţilorInstruirea practică a studenţilor în cadrul Fac în cadrul Fac. .

PsihPsih. . Incubatoarele educaţionaleIncubatoarele educaţionale În baza Centrului Universitar de Consiliere Psihologică În baza Centrului Universitar de Consiliere Psihologică

şi Psihoterapie, a fost fondat în iunie 2003 prin decizia şi Psihoterapie, a fost fondat în iunie 2003 prin decizia Senatului ULIM, în colaborare cu Karmiel College Senatului ULIM, în colaborare cu Karmiel College (Israel) Institutul de Formare şi Cercetare în Consiliere (Israel) Institutul de Formare şi Cercetare în Consiliere Psihologică şi Psihoterapie. Ţinându-se cont de Psihologică şi Psihoterapie. Ţinându-se cont de amplificarea activităţii în 2005 s-au efectuat amplificarea activităţii în 2005 s-au efectuat reorganizări structurale, fiind creat reorganizări structurale, fiind creat Institutul de Institutul de Formare şi Cercetare SocialăFormare şi Cercetare Socială cu două secţii: cu două secţii:

Secţia Psihologie Aplicată Secţia Psihologie Aplicată Secţia Asistenţă Socială şi SociologieSecţia Asistenţă Socială şi Sociologie Posibilitatea educaţională urmează să fie amplificată, Posibilitatea educaţională urmează să fie amplificată,

examinându-se formele de colaborare cu Facultatea examinându-se formele de colaborare cu Facultatea Drept şi crearea în comun a Clinicii Universitare Drept şi crearea în comun a Clinicii Universitare Juridico-psihologice, cu Ministerul Afacerilor Interne în Juridico-psihologice, cu Ministerul Afacerilor Interne în domeniul asistenţei psihologice a copiilor – victime ai domeniul asistenţei psihologice a copiilor – victime ai violenţei etc.violenţei etc.

Page 114: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Facultatea Psihologie şi Asistenţă SocialăFacultatea Psihologie şi Asistenţă SocialăBaze de practicăBaze de practică

20072007 20082008 20020099

Direcţia municipală pentru protecţia Direcţia municipală pentru protecţia Drepturilor Copiilor, Drepturilor Copiilor,

33 77 1818

Centrul de Plasament de tip Familial Centrul de Plasament de tip Familial “Small Group Homes”, “Small Group Homes”,

22 22 1313

Centrul de Plasament “Concordia”, Centrul de Plasament “Concordia”, 77 44 00 Centru de asistenţă socială şi juridică Centru de asistenţă socială şi juridică

femeilor victime ale violenţei domestice femeilor victime ale violenţei domestice “Casa Mărioarei”, “Casa Mărioarei”,

88 99 1717

Centrul de Plasament pentru copii cu Centrul de Plasament pentru copii cu deficienţe psihomotorii, Orhei, deficienţe psihomotorii, Orhei, PeresecinPeresecinaa, ,

22 22

Centrul de Sanatate, CiadîrCentrul de Sanatate, Ciadîr 33 33 Agenţia de ocupare a forţei de muncaAgenţia de ocupare a forţei de munca 11 88 11 Centru de combatere a abuzului faţă de Centru de combatere a abuzului faţă de

copilcopil 66 33 55

ONG „Salvaţi copiii”ONG „Salvaţi copiii” 55 77 77 Centrul ICARCentrul ICAR 22 44 33

Page 115: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Facultatea Psihologie şi Asistenţă SocialăFacultatea Psihologie şi Asistenţă SocialăBaze de practicăBaze de practică

20072007 20082008 20092009 Administraţia de Stat a Aviaţiei CivileAdministraţia de Stat a Aviaţiei Civile 22 55 Fundaţia “Ecoul Cernobîlului”Fundaţia “Ecoul Cernobîlului” 55 44 Liceul “Troian”Liceul “Troian” 22 22 Liceul « Petru Movila »Liceul « Petru Movila » 22 44 33 Liceul „N. Iorga”Liceul „N. Iorga” 22 44 33 Şcoala internat pentru copiii cu Şcoala internat pentru copiii cu handicap fizic, Hînceştihandicap fizic, Hînceşti

55

Liceul „M. Eminescu”Liceul „M. Eminescu” 33 22 11 Liceul „Minerva”Liceul „Minerva” 22 44 33 Liceul “M. de Servantes”Liceul “M. de Servantes” 11 22Ministreul ApărăriiMinistreul Apărării 1616 2323 2525

Page 116: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FFeed-back eed-back îîntre facultate şi comunitatentre facultate şi comunitate (S(Susţinerusţinereaea cursurilor teoretice cursurilor teoretice îîmpreună cu specialiştii de mpreună cu specialiştii de

la bazele de practicăla bazele de practică)) Chifa Svetlana - şef Departamentul Municipal de protecţie a CopiluluiChifa Svetlana - şef Departamentul Municipal de protecţie a Copilului Gorea Svetlana - şef Direcţie Serviciul Psihologic al Direcţiei Municipale Gorea Svetlana - şef Direcţie Serviciul Psihologic al Direcţiei Municipale

de Învăţământde Învăţământ Munteanu Lilia - psihiolog în unităţile militare;Munteanu Lilia - psihiolog în unităţile militare; Cebotari Stanislav – Instituţia penitenciarul Nr. 9Cebotari Stanislav – Instituţia penitenciarul Nr. 9 Beşleagă Diană – Centrul psiholog „Armonia”; Beşleagă Diană – Centrul psiholog „Armonia”; Burca Elena - Forul Organizaţiilor de FemeiBurca Elena - Forul Organizaţiilor de Femei Hasan Natalia – Fundaţia “Ecoul Cernobîlului”;Hasan Natalia – Fundaţia “Ecoul Cernobîlului”; German Viorica – Consultant principal la centrul „Tinerii pentru drepptul la German Viorica – Consultant principal la centrul „Tinerii pentru drepptul la

viaţă”;viaţă”; Imaniuc Vitalia - Coordonator Relaţii publice „Gender Doc”; Imaniuc Vitalia - Coordonator Relaţii publice „Gender Doc”; Bologan Ana – asociaţia persoanelor în etate;Bologan Ana – asociaţia persoanelor în etate; Toporovschi Svetlana – asistent social „Casa Mărioarei”;Toporovschi Svetlana – asistent social „Casa Mărioarei”; Cimpoi Ion – Direcţia Asistenţă Socială RâşcaniCimpoi Ion – Direcţia Asistenţă Socială Râşcani Ioniţa Victoria – Direcţia Assitenţă socială, Botanica; Ioniţa Victoria – Direcţia Assitenţă socială, Botanica; Chirilov Angela – Şef secţie ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei Chirilov Angela – Şef secţie ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei

etc. etc.

Page 117: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Mobilitatea studenţescă (Stagiere profesională Mobilitatea studenţescă (Stagiere profesională după absolvirea ciclului licenţă: Reseurse după absolvirea ciclului licenţă: Reseurse

Institute, Boston )Institute, Boston )

Aliona MatcovschiAliona MatcovschiNatalia MovilăNatalia MovilăSvetlana ShilnicSvetlana ShilnicSvetlan OpreaSvetlan OpreaAnatol OpreaAnatol Oprea

Page 118: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Deschiderea pentru cooperarea Deschiderea pentru cooperarea internaţionalăinternaţională

S-au stabilit relaţii de colaborare cu mai multe S-au stabilit relaţii de colaborare cu mai multe instituţii universitare şi academice din ţară şi instituţii universitare şi academice din ţară şi străinătate, fiind încheiate acorduri de colaborare străinătate, fiind încheiate acorduri de colaborare cu: cu:

Karmiel College, IsraelKarmiel College, Israel Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială a Facultatea Sociologie şi Asistenţă Socială a

Universităţii din Bucureşti, Universităţii din Bucureşti, ONG „Moldova -Filantropie”;ONG „Moldova -Filantropie”; Centrul de Informare , Instruire şi analiză Socială Centrul de Informare , Instruire şi analiză Socială

„CAPTES”„CAPTES” Asociaţia Veteranilor Războaielor şi conflictelor Asociaţia Veteranilor Războaielor şi conflictelor

armate locale din Republica Moldovaarmate locale din Republica Moldova

Page 119: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Profesorii invitaţi pentru a Profesorii invitaţi pentru a ţine cursuri la masteratţine cursuri la masterat

Golamali Mohamad Fard , Golamali Mohamad Fard , Universitatea Teheran, Iran; Universitatea Teheran, Iran;

Carată Dumitru, Universitatea Carată Dumitru, Universitatea Pedagogică „Ion CreangăPedagogică „Ion Creangă””

Page 120: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Antrenarea studenţilor în activitatea ştiinţifică în Antrenarea studenţilor în activitatea ştiinţifică în cadrul profiluluicadrul profilului „Mecanisme şi modalităţi ale „Mecanisme şi modalităţi ale

impactului psihosocial şi mediatic asupra conştiinţei impactului psihosocial şi mediatic asupra conştiinţei

de masă”de masă”,, Forma de antrenare (cerc Forma de antrenare (cerc ştiinţific, seminar ştiinţific, ştiinţific, seminar ştiinţific, laborator / atelier ştiinţific, laborator / atelier ştiinţific, club de dezbateri etc.)club de dezbateri etc.)

Numărul studenţilor/masteranzilor antrenaţiNumărul studenţilor/masteranzilor antrenaţi

2007 2008 20092007 2008 2009

Laborator / atelier ştiinţific: Situaţia Laborator / atelier ştiinţific: Situaţia psiho-socială a copiilor din familii psiho-socială a copiilor din familii social vulnerabile di RMsocial vulnerabile di RM

Laborator „Trainingul Laborator „Trainingul psihosocial în organizaţie”psihosocial în organizaţie”

12 / 412 / 4 1166 / / 6 18/76 18/7

0/180/18 12/20 12/20 14/21 14/21

Seminar-training interuniversitar Seminar-training interuniversitar „Violenţa în familie – abordare „Violenţa în familie – abordare interdisciplinară”interdisciplinară”

Seminar-training Seminar-training interuniversitar interuniversitar „Violenţa în „Violenţa în familie – tehnici de reabilitare”familie – tehnici de reabilitare”

48/1448/14 53/18 59/21 53/18 59/21

440/0/20 44/28 20 44/28 52/1252/12

ExpoziţieExpoziţie « «Voluntariatul şi asistenţa Voluntariatul şi asistenţa socialăsocială»»

74/2274/22 86/24 86/24 107/15 107/15

Page 121: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Antrenarea studenţilor în activitatea ştiinţifică în Antrenarea studenţilor în activitatea ştiinţifică în cadrul profiluluicadrul profilului „Mecanisme şi modalităţi ale „Mecanisme şi modalităţi ale

impactului psihosocial şi mediatic asupra conştiinţei impactului psihosocial şi mediatic asupra conştiinţei de masă”de masă”,,

Genul Genul manifestăriimanifestării

Denumirea Denumirea manifestăriimanifestării

Anul Anul desfăşurdesfăşurăriiării

Participanţi Participanţi studenti/ studenti/ masteranzimasteranzi

ConferinţăConferinţă Symposia Symposia StudentiumStudentium

20072007 160160//1414

ConferinţăConferinţă Symposia Symposia StudentiumStudentium

20082008 174174//1616

ConferinţăConferinţă Symposia Symposia StudentiumStudentium

20092009 177177// 12 12

Page 122: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Facultatea MedicinFacultatea Medicinăă

Relatii Internationale Relatii Internationale

Facultatea Biomedicina si ecologia, catedra Facultatea Biomedicina si ecologia, catedra Medicina Preventiva si Ecologie si Institutul Medicina Preventiva si Ecologie si Institutul de Mediu si Dezvoltare Durabila are ichiat de Mediu si Dezvoltare Durabila are ichiat Memorandum de intalejere cu TBK Memorandum de intalejere cu TBK ( Universitatea Tehnica din Viena, Austria). ( Universitatea Tehnica din Viena, Austria). In cadrul Memorandumului se elaboreaza In cadrul Memorandumului se elaboreaza curriculum privind cursul: «Planificarea curriculum privind cursul: «Planificarea Landsaftului» si se prevede schimb de Landsaftului» si se prevede schimb de profesori pe parcursul anului 2010-2011 de profesori pe parcursul anului 2010-2011 de studii.studii.

Page 123: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Facultatea MedicinFacultatea Medicinăă

Cercetari stiintifice cu parteneri de Cercetari stiintifice cu parteneri de peste hotare.peste hotare.

Se efectuaza cercetari stiintifice Se efectuaza cercetari stiintifice commune cu Parteneriatul Global pentru Apa commune cu Parteneriatul Global pentru Apa in domeniul elaborarii planului de in domeniul elaborarii planului de Management al r. Bic. ( pe data de 5 Management al r. Bic. ( pe data de 5 nonoiiembrie va avea loc seminar stiintific la embrie va avea loc seminar stiintific la ULIM ). In baza acestor cercetari stiintifice va ULIM ). In baza acestor cercetari stiintifice va fi elaborat cursul de lectii – «Managementul fi elaborat cursul de lectii – «Managementul integrat al resurselor Acvatice». Profesorii integrat al resurselor Acvatice». Profesorii implicati in cercetare di partea facultatii : implicati in cercetare di partea facultatii : I.Dediu, D.Drumea, V.Socolov, L.Socolova.I.Dediu, D.Drumea, V.Socolov, L.Socolova.

Page 124: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Facultatea MedicinFacultatea Medicinăă

Asimilarea în procesul de instruire a Asimilarea în procesul de instruire a elementului aplicativelementului aplicativ Constă în utilizarea tehnologiilor educaţionale Constă în utilizarea tehnologiilor educaţionale avansate în procesul de studii şi dă acces avansate în procesul de studii şi dă acces studenţilor la un volum de informaţie necesară.studenţilor la un volum de informaţie necesară.

Prin acest mod în procesul de acumulare a noilor Prin acest mod în procesul de acumulare a noilor cunoştinţe la specialtăţile biomedicale accentul cunoştinţe la specialtăţile biomedicale accentul se plasează de la izvoarele tradiţionale de se plasează de la izvoarele tradiţionale de informare spre tehnogii informaţionale informare spre tehnogii informaţionale contemporane. Prin intermediul acestor elemente contemporane. Prin intermediul acestor elemente viitorii specialişti obţin o experienţă solidă şi viitorii specialişti obţin o experienţă solidă şi abilităţi de activitate profesională independentă abilităţi de activitate profesională independentă în practica viitoarei profesii.în practica viitoarei profesii.

Page 125: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Facultatea MedicinFacultatea MedicinăăStagiStagii de i de practic practicăă

2006-2007 2007-2008 2008- 20092006-2007 2007-2008 2008- 2009 Inspectoratul Ecologic de Stat. 2 15 17 Inspectoratul Ecologic de Stat. 2 15 17 Ministerul Ecologieii şi Resurselor naturale. 2 19 19Ministerul Ecologieii şi Resurselor naturale. 2 19 19 S.A. „FARMACO”. 5 5 7S.A. „FARMACO”. 5 5 7 Grădina Botanică . 35 44 56 Grădina Botanică . 35 44 56 Sectii dermatologice. 28 30 33Sectii dermatologice. 28 30 33 Cabinete cosmetologice. 27 35Cabinete cosmetologice. 27 35 Dispensarul Dermatovenerologic. 17 37 47 Dispensarul Dermatovenerologic. 17 37 47 Farmaciile din or.Chişinău. 17 23 27Farmaciile din or.Chişinău. 17 23 27 Clinica SANCOS 12Clinica SANCOS 12

Page 126: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Direcţia de cercetare: Direcţia de cercetare: Studii ambientale complexe privind starea Studii ambientale complexe privind starea componentelor biotice şi social – demografice alecomponentelor biotice şi social – demografice ale ecosistemului ecosistemului urban Chişinău, în perspectiva strategiei de dezvoltare durabilă urban Chişinău, în perspectiva strategiei de dezvoltare durabilă

(2008 - 2014)(2008 - 2014).. Domeniul –A Ecologie şi protecţia mediului urban (Ecourbanistică)Domeniul –A Ecologie şi protecţia mediului urban (Ecourbanistică) Problema A1 Problema A1 Protecţia mediului urban şi a structurii sănătăţii populaţiei mun. ChişinăuProtecţia mediului urban şi a structurii sănătăţii populaţiei mun. Chişinău Tema A 1 Tema A 1 Elaborarea bazelor teoretice ale ecourbanisticii şi ruralecologiei. Ecotonul Elaborarea bazelor teoretice ale ecourbanisticii şi ruralecologiei. Ecotonul

urban – ruralurban – rural Tema B 1 Tema B 1 Studiul complex privind evaluarea managementului riscului ecologic al Studiul complex privind evaluarea managementului riscului ecologic al

ecosistemelor acvatice urbane pentru protecţia mediului şi al ocrotirii sănătăţii mun. ecosistemelor acvatice urbane pentru protecţia mediului şi al ocrotirii sănătăţii mun. Chişinău Chişinău

Tema C 1 Tema C 1 Reproducerea, productivitatea şi conservarea biodiversităţii speciilor ierbacee Reproducerea, productivitatea şi conservarea biodiversităţii speciilor ierbacee în ecosistemul urban Chişinăuîn ecosistemul urban Chişinău

Tema D 1 Tema D 1 Legităţile organizării ţi funcţionării parazitocenozelor în mediul urban Legităţile organizării ţi funcţionării parazitocenozelor în mediul urban ChişinăuChişinău

Tema E 1. Tema E 1. Studiul radioecologic al ecosistemului urban ChişinăuStudiul radioecologic al ecosistemului urban Chişinău Tema F 1 Tema F 1 Studiul influenţei factorilor ecologici asupra organismului uman în mediul Studiul influenţei factorilor ecologici asupra organismului uman în mediul

urban Chişinăuurban Chişinău Tema G 1 Tema G 1 Monitoringul calităţii apelor subterane şi de la suprafaţă al ecosistemului Monitoringul calităţii apelor subterane şi de la suprafaţă al ecosistemului

urbanChişinău şi depistarea surselor de poluare.urbanChişinău şi depistarea surselor de poluare. Domeniul – B 1 Ecologie chimicăDomeniul – B 1 Ecologie chimică TemaTema G 1 G 1 Fixarea oxigenului molecular din aer de către compuşii coordinativiFixarea oxigenului molecular din aer de către compuşii coordinativi Domeniul C 1 Medicină preventivăDomeniul C 1 Medicină preventivă Tema I 1 Tema I 1 Studiul particularităţilor social – demografice ale ecosistemului urban ChişinăuStudiul particularităţilor social – demografice ale ecosistemului urban Chişinău Domeniul D 1 Tehnologie farmaceuticăDomeniul D 1 Tehnologie farmaceutică Problema D1 Problema D1 Cercetarea unor substanţe biologic active cu acţiune de liganziCercetarea unor substanţe biologic active cu acţiune de liganzi Tema J 1 Tema J 1 Studiul biomedical al homeostaziei metalo –ligandice a organismului în normă Studiul biomedical al homeostaziei metalo –ligandice a organismului în normă

şi în stări patologice concise de schimbarea factorilor ecosistemului urban şi căile de şi în stări patologice concise de schimbarea factorilor ecosistemului urban şi căile de profilacsie şi tratamentprofilacsie şi tratament

Domeniul E Ecologie socialăDomeniul E Ecologie socială Tema K1 Tema K1 Studiul psihologiei de masă a populaţiei în contextul evoluţiei ecosistemului Studiul psihologiei de masă a populaţiei în contextul evoluţiei ecosistemului

urban Chişinăuurban Chişinău

Page 127: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FACULTATEA LIMBI STRĂINE FACULTATEA LIMBI STRĂINE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRIIŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

Mobilitatea academică a studenţilorMobilitatea academică a studenţilor

Anul 2007-2008, la studii pentru un an de studii, SUAAnul 2007-2008, la studii pentru un an de studii, SUA 1. Coadă Galina1. Coadă Galina Anul 2008-2009, la studii pentru o lună, AustriaAnul 2008-2009, la studii pentru o lună, Austria Coreţcaia ElenaCoreţcaia Elena Darciuc OlgaDarciuc Olga Macovei NataliaMacovei Natalia Neliubina LudmilaNeliubina Ludmila Anul 2008-2009, la studii pentru 6 luni, Coreea de Anul 2008-2009, la studii pentru 6 luni, Coreea de

SudSud 1. Screlea Natalia1. Screlea Natalia

Page 128: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FACULTATEA LIMBI STRĂINE FACULTATEA LIMBI STRĂINE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRIIŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRIIRelaţii Internaţionale la nivel de facultate Relaţii Internaţionale la nivel de facultate

(catedră)(catedră) Secţia Jurnalism şi Comunicare Publică Secţia Jurnalism şi Comunicare Publică

au încheiat contracte de colaborare cu au încheiat contracte de colaborare cu următoarele instituţii din România în următoarele instituţii din România în anul 2007-2008anul 2007-2008

Universitatea « Danibius » din GalaţiUniversitatea « Danibius » din Galaţi Universitatea « Babeş – Boliai » din Cluj Universitatea « Babeş – Boliai » din Cluj

NapocaNapoca Universitatea « Alexandu Ioan Cuza » din IaşiUniversitatea « Alexandu Ioan Cuza » din Iaşi

Page 129: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 130: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 131: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 132: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM
Page 133: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

INSTITUTUL DE CERCETĂRI FILOLOGIOCE ŞI INTERCULTURALE Profilul cercetării

Studii contrastive în filologia romano-germanicăTEMATICA INVESTIGAŢIILOR

2007-2008 2008-2009 2009-2010

Fenomenologia procesului literar modern şi contemporan: evaluări şi considerări teoretico-critice (Modernitatea)(Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab.)

Fenomenologia procesului literar modern şi contemporan: evaluări şi considerări teoretico-critice (Postmodernitatea)(Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab.)

Fenomenologia procesului literar modern şi contemporan: evaluări şi considerări teoretico-critice (Hipermodernitatea)(Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab.)

Interculturalitate: contacte lingvistico-culturale, identitare şi transfrontaliere(Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab.)

Interculturalitate: contacte lingvistico-culturale, identitare şi transfrontaliere(Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab.)

Francopolifonia. (Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab, P. Morel, prof. univ., dr.)

Francopolifonia.(Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab P. Morel, prof. univ., dr.)

Francopolifonia / Europolifonia(Coord.: E. Prus, prof. univ., dr. hab P. Morel, prof. univ., dr.)

Parcursuri socio-culturale :parcurs quebecois(Coord.: P. Morel, prof. univ., dr.)

Parcursuri socio-culturale: femeia intelecuală(Coord.: P. Morel, prof. univ., dr.)

Parcursuri socio-culturale:cosmopolitismul (Coord.: P. Morel, prof. univ., dr.)

Abordarea polivalentă a traducerii şi limbajelor specializate(Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.)

Aspecte sistemice şi funcţionale ale terminologiei ştiinţifice (Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.)

Abordarea polivalentă a traducerii şi limbajelor specializate(Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.)

Epistemologia traducerii şi limbajelor specializate(Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.)

Traducerea literară şi specializată - epistemologie şi fenomene aferente(Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.)

Page 134: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Managementul universitar(Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.)

Managementul universitar(Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.)

Universitatea europeană între umanism şi relaţii de piaţă(Coord.: A. Guţu, prof. univ., dr.)

Sistemul fenomenelor fonetice, lexico-semantice şi gramaticale în complexitatea funcţionării lor în limbile romanice şi germanice(Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)

Limbile europene moderne în sistemul comunicării universale(Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)

Fenomenele lingvistice în plan comparativ: contrastivitate şi pluralism lingvistic(Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)

Fenomenele lingvistice în plan comparativ: contrastivitate şi pluralism lingvistic(Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)

Probleme de lexicografiere ale unităţilor lexicale în limbile romano-germanice(Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)

Probleme de lexicografiere ale unităţilor lexicale în limbile romano-germanice(Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)

Mari lingvişti, filologi, filosofi ai lumii(Coord.: I. Manoli, prof. univ., dr. hab.)

Sinergia lingvistică(Coord.: V. Cijacovschi, prof. univ., dr. hab.)

Page 135: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

INSTITUTUL DE CERCETĂRI FILOLOGIOCE ŞI INTERCULTURALE Statistica studenţilor participanţi în cadrul Symposia Studentium

2007 2008 2009

TOTAL studenţi 75 TOTAL studenţi 120 TOTAL studenţi 128

Conducătorştiinţific

Nr. de studenţi Conducător ştiinţific Nr. de studenţi

Conducător ştiinţific

Nr. de studenţi

Elena Prus, prof. univ., dr. hab.

4 Elena Prus,prof. univ., dr. hab.

4 Elena Prus, prof. univ., dr. hab.

5

Ana Guţu, prof. univ., dr.

6 Ana Guţu, prof. univ., dr.

5 Ana Guţu, prof. univ., dr.

4

Ion Manoli, prof. univ., dr. hab.

4 Ion Manoli, prof. univ., dr. hab.

6 Ion Manoli, prof. univ., dr. hab.

14

Zinovia Zubco,conf. univ., dr.

7 Zinovia Zubco,conf. univ., dr.

4 Zinovia Zubco,conf. univ., dr.

2

Zinaida Radu,conf. univ., dr.

7 Zinaida Radu,conf. univ., dr.

7 Zinaida Radu,conf. univ., dr.

6

Tatiana Podoliuc,conf. univ., dr.

4 Tatiana Podoliuc,conf. univ., dr.

33 Tatiana Podoliuc,conf. univ., dr.

15

Zinaida Camenev,conf. univ., dr.

17 Zinaida Camenev,conf. univ., dr.

18

Inga Stoianova,lect. sup., dr.

9 Inga Stoianova,lect. sup., dr.

7

Valentin Cijacovschi,

prof. univ., dr. hab.

7

Iurie Krivoturov,conf. univ., dr.

4

Page 136: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

INSTUTUTUL DE CERCETĂRI FILOLOGICE ŞI INTERCULTURALEAcorduri de colaborare cu instituţiile din străinătate

20072008 2009

Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, România

(13.XI.07)

Universitatea din Caraiova, România (3.XI.08)

Universitatea Danubius, Galaţi, România (14.V.09)

Centrul universitar din Drobeta Turnu Severin, România (4.XII.08)

Universitatea Hyperion, Bucureşti (în curs de ratificare)

Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO,

Bucureşti (14.XI.08)

Page 137: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Facultatea ,, Ştiinţe economice”Caracteristica aplicării studenţilor în procesul de studii

Catedrele2007-2008 2008-2009 2009-2010

REI 5 3 -

FB,CA 6 8 -

MG şi MK 3 8 2

ICE - - -

Realizarea studiilor cadrelor didactice în %

Cadrele didactice

ale facultati

ii

Lectori magistri

Lectori superiori

Dr. conf. Dr. hab.

2007-2008

47/100 8/17% 14/29% 18/38% 7/14%

2008-2009

47/100 10/21% 17/36% 15/31% 5/10%

2009-2010

45/100 11/24% 12/26% 14/31% 8/17%

Page 138: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Coordonarea tezelor de masterat

Nr/

ord

Titlul ştiinţific,

gradul didactic

Durata studiilor Totalmasteranzi

1 an (2007-2008)

1,5 ani(2008-2009)

1. Dr. hab. prof.univ.

22 21 43

2. Dr. conf. univ

33 46 79Masterat ULIM,

international

Nr/ord

2007-2008 2008-2009

Ramasi Plecati Ramasi Plecati

1. 40 3 62 -

Page 139: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Acorduri de colaborare1.Acord de colaborarea cu Universitatea de Stat din Moldova;

2.Accord de colaborare cu Academia Română din Iaşi;3.Acord de colaborare cu Universitatea din Minsk.

Participarea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor la conferinte stiintifice

AniiLicenta Masterat

2007-

2008

72 7

2008-

2009

100 9

Page 140: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Practica de productie a studentilor, anului II 2008-2009

Nr/ord

Denumirea organizaţiilor Numarul studentilor

1. MAI Directia Generala Paza de Stat

1

2. SIS 5

3. Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

13

4. Ministerul Finantelor 8

5. Ministerul Dezvoltarii Informationale a Registrului de

Stat

4

6. Aspociatia Nationala a Agentiilor de turism

9

7. Ministerul Afacerilor Externe 1

8. Diverse Organizatii si Agenti Economici

367

Page 141: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Facultatea Informatică şi Facultatea Informatică şi InginerieInginerie1.Realizarea studiilor prin competenţa cadrelor

Ciclu I (Licenţa)

Anul de studiiNumărul total de cadre

Titulari, % Doctori, % Doctori habilitaţi, %

2007-2008 31 51,6 45,1 12,9

2008-2009 34 61,7 50 5,8

2009-2010 29 65,5 44,8 6,8Ciclu II (Masterat)

Anul de studiiNumărul total de cadre

Titulari, % Doctori, % Doctori habilitaţi, %

2007-2008 6 50 33,3 33,3

2008-2009 7 57,1 57,1 14,2

2009-2010 6 50 66,6 16,61.Realizarea stagiilor de practică

Denumirea organizaţiei cu care ULIM a încheiat contract

Numărul de studenţi repartizaţi la practică

a.u.2007-2008 a.u.2008-2009

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale

- 8

Teatru Naţional „M. Eminescu” 23 56

Agenţi economici 46 112

Page 142: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Facultatea Informatică şi Facultatea Informatică şi InginerieInginerie

Caracterul aplicativ al studiilorCaracterul aplicativ al studiilor se manifestă prin realizarea stagiilor de se manifestă prin realizarea stagiilor de

practică în diferite organizaţii publice şi practică în diferite organizaţii publice şi private cu care ULIM sau Facultatea au private cu care ULIM sau Facultatea au încheiat contracte de colaborare. În anul încheiat contracte de colaborare. În anul 2009 la nivel de facultate au fost 2009 la nivel de facultate au fost încheiate 43 de contracte. încheiate 43 de contracte.

Alt aspect acestei probleme este Alt aspect acestei probleme este tematica tezelor de licenţă. Majoritatea tematica tezelor de licenţă. Majoritatea tezelor de licenţă susţinute la facultate în tezelor de licenţă susţinute la facultate în ultimii ani au un caracter aplicativ.ultimii ani au un caracter aplicativ.

Page 143: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Facultatea Informatică şi Facultatea Informatică şi InginerieInginerie

Relaţii academice la nivel facultate, Relaţii academice la nivel facultate, catedrăcatedră

Facultatea a încheiat contracte de Facultatea a încheiat contracte de colaborare cu Universitatea din colaborare cu Universitatea din Florida Centrală (University of Florida Centrală (University of Central Florida), or. Orlando, Central Florida), or. Orlando, Florida, S.U.A. şi Universitatea din Florida, S.U.A. şi Universitatea din Sussex, or. Brighton, Marea Sussex, or. Brighton, Marea Britanie. Britanie.

Page 144: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Facultatea Informatică şi Facultatea Informatică şi InginerieInginerie

Tematica profilului ştiinţificTematica profilului ştiinţific Deoarece la facultatea încă nu există Deoarece la facultatea încă nu există

Institutul ştiinţific, activitatea Institutul ştiinţific, activitatea ştiinţifică se realizează în cadrul ştiinţifică se realizează în cadrul facultăţii. Aşadar, la facultate avem 2 facultăţii. Aşadar, la facultate avem 2 direcţii ştiinţifice:direcţii ştiinţifice:

Sisteme şi tehnologii avansate de Sisteme şi tehnologii avansate de prelucrare a informaţiei;prelucrare a informaţiei;

Tehnologii în arte şi design. Tehnologii în arte şi design.

Page 145: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Cercetarea ştiinţifică (licenţă, masterat)Participarea studenţilor în conferinţa Symposia Studentium

Anul de studiiNumărul de rapoarte

Ciclu Licenţa Ciclu Masterat

2007-2008 49 -

2008-2009 96 15

Cercetări ştiinţifice cu centre de peste hotare

AnulInstituţia Cercetătorul

partenerTema cercetării Rezultate

cercetării

2007 Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, SUA

David Casasent, Professor

Recognition reliability in the optical pattern recognition systems

2 articole

2008 Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, SUA

David Casasent, Professor

The systems for face recognition 2 articole

2009 Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, SUA

David Casasent, Professor

Image Complexity Matrix for Pattern and Target Recognition

2 articole

Page 146: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FacultateaFacultateaAn studii An studii

2007/20082007/2008An studii An studii

2008/20092008/2009

Diferenţa (2008/2009 Diferenţa (2008/2009

versus 2007/2008)versus 2007/2008)

Număr Număr

totaltotalProcente Procente

Ştiinţe economice:Ştiinţe economice: studenţistudenţi 6805868058 4532545325 - 22733- 22733 de 1,5 ori de 1,5 ori

mai puţinmai puţin profesoriprofesori 12361236 14371437 +201+201 de 1,2 mai de 1,2 mai

multmult totaltotal 6929469294 4676246762 -22532-22532 de 1,5 ori de 1,5 ori

mai puţinmai puţin

ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE DIB

2007/2008-2008/2009

Page 147: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FacultateaFacultateaAn studii An studii

2007/20082007/2008An studii An studii

2008/20092008/2009

Diferenţa (2008/2009 Diferenţa (2008/2009

versus 2007/2008)versus 2007/2008)

Număr Număr

totaltotalProcente Procente

Drept:Drept: studenţistudenţi 5142851428 3493434934 -16494-16494 de 1,5 ori de 1,5 ori

mai puţin mai puţin profesoriprofesori 840840 10481048 +208+208 de 1,2 mai de 1,2 mai

multmult totaltotal 5226852268 3598235982 -16286-16286 de 1,5 ori de 1,5 ori

mai puţinmai puţin

ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE DIB

2007/2008-2008/2009

Page 148: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FacultateaFacultateaAn studii An studii

2007/20082007/2008An studii An studii

2008/20092008/2009

Diferenţa (2008/2009 Diferenţa (2008/2009

versus 2007/2008)versus 2007/2008)

Număr Număr

totaltotalProcente Procente

Psihologie şi Asistenţă Socială:Psihologie şi Asistenţă Socială: studenţistudenţi 2401424014 2099320993 -3021-3021 de 1,1 ori de 1,1 ori

mai puţinmai puţin profesoriprofesori 11491149 11891189 +40+40 cu 40 vizite cu 40 vizite

mai multmai mult totaltotal 2516325163 2218222182 -2981-2981 de 1,1 ori de 1,1 ori

mai puţinmai puţin

ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE DIB

2007/2008-2008/2009

Page 149: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FacultateaFacultateaAn studii An studii

2007/20082007/2008An studii An studii

2008/20092008/2009

Diferenţa (2008/2009 Diferenţa (2008/2009

versus 2007/2008)versus 2007/2008)

Număr Număr

totaltotalProcente Procente

Informatică şi Inginerie:Informatică şi Inginerie: studenţistudenţi 2002020020 1725717257 -2763-2763 de 1,2 ori de 1,2 ori

mai puţinmai puţin profesoriprofesori 13161316 10641064 -252-252 de 1,2 ori de 1,2 ori

mai puţinmai puţin totaltotal 2133621336 1832183211 -3015-3015 de 1,2 ori de 1,2 ori

mai puţinmai puţin

ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE DIB

2007/2008-2008/2009

Page 150: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FacultateaFacultateaAn studii An studii

2007/20082007/2008An studii An studii

2008/20092008/2009

Diferenţa (2008/2009 Diferenţa (2008/2009

versus 2007/2008)versus 2007/2008)

Număr Număr

totaltotalProcente Procente

Istorie şi Relaţii Internaţionale:Istorie şi Relaţii Internaţionale: studenţistudenţi 3301933019 2474224742 -8277-8277 de 1,3 ori de 1,3 ori

mai puţinmai puţin profesoriprofesori 10531053 15261526 +473+473 de 1,4 ori de 1,4 ori

mai multmai mult totaltotal 3407234072 2626826268 -7804-7804 de 1,3 ori de 1,3 ori

mai puţinmai puţin

ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE DIB

2007/2008-2008/2009

Page 151: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FacultateaFacultateaAn studii An studii

2007/20082007/2008An studii An studii

2008/20092008/2009

Diferenţa (2008/2009 Diferenţa (2008/2009

versus 2007/2008)versus 2007/2008)

Număr Număr

totaltotalProcente Procente

Limbi străine:Limbi străine: studenţistudenţi 4115941159 2529925299 -15830-15830 de 1,6 ori de 1,6 ori

mai puţinmai puţin profesoriprofesori 19151915 16181618 -297-297 de 1,2 ori de 1,2 ori

mai puţinmai puţin totaltotal 4307443074 2691726917 -16157-16157 de 1,6 ori de 1,6 ori

mai puţinmai puţin

ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE DIB

2007/2008-2008/2009

Page 152: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FacultateaFacultateaAn studii An studii

2007/20082007/2008An studii An studii

2008/20092008/2009

Diferenţa (2008/2009 Diferenţa (2008/2009

versus 2007/2008)versus 2007/2008)

Număr Număr

totaltotalProcente Procente

Jurnalism şi Comunicare publică:Jurnalism şi Comunicare publică: studenţistudenţi 2579825798 1138611386 -14412-14412 de 2,3 ori de 2,3 ori

mai puţinmai puţin profesoriprofesori 12221222 10581058 -164-164 de 1,2 ori de 1,2 ori

mai puţinmai puţin totaltotal 2702027020 1244412444 -14576-14576 de 2,2 ori de 2,2 ori

mai puţinmai puţin

ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE DIB

2007/2008-2008/2009

Page 153: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

FacultateaFacultateaAn studii An studii

2007/20082007/2008An studii An studii

2008/20092008/2009

Diferenţa (2008/2009 Diferenţa (2008/2009

versus 2007/2008)versus 2007/2008)

Număr Număr

totaltotalProcente Procente

Medicină:Medicină: studenţistudenţi 2514325143 1933919339 -5804-5804 de 1,3 ori de 1,3 ori

mai puţinmai puţin profesoriprofesori 926926 994994 +68+68 cu 68 vizite cu 68 vizite

mai multmai mult totaltotal 2606926069 2033320333 -5736-5736 de 1,3 ori de 1,3 ori

mai puţinmai puţin

ANALIZA COMPARATĂ A VIZITELOR ÎN SPAŢIILE FUNCŢIONALE DIB

2007/2008-2008/2009

Page 154: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Notă: Notă: Una dintre cauzele diminuării Una dintre cauzele diminuării numărului vizitelor în spaţiile DIB în numărului vizitelor în spaţiile DIB în anul de studii 2008/2009 versus anul anul de studii 2008/2009 versus anul 2007/2008 este determinată de numărul 2007/2008 este determinată de numărul mai mare de studenţi-absolvenţi ai ULIM mai mare de studenţi-absolvenţi ai ULIM (două promoţii). Această diminuare nici (două promoţii). Această diminuare nici de cum nu reflectă calitatea activităţii de cum nu reflectă calitatea activităţii DIB: resurse documentare şi DIB: resurse documentare şi informaţionale oferite, servicii informaţionale oferite, servicii informaţionale tradiţionale şi on-line, informaţionale tradiţionale şi on-line, programe şi campanii pentru grupuri-programe şi campanii pentru grupuri-ţintă de utilizatori etc.ţintă de utilizatori etc.

Page 155: Probleme stringente ale activităţii cotidiene ULIM

Concluzii:Concluzii: A renunţa la practică stabilită pînă la 2009 de realizare a procesului de A renunţa la practică stabilită pînă la 2009 de realizare a procesului de

admitere;admitere; A revedea conţinutul contractelor de colaborare cu Consiliile raionale, A revedea conţinutul contractelor de colaborare cu Consiliile raionale,

municipale şi UTA Gagauzia prin stabilirea obligaţiunilor stricte amunicipale şi UTA Gagauzia prin stabilirea obligaţiunilor stricte alele acestora în raport cu ULIM;acestora în raport cu ULIM;

A antrena toţi studenţii admişi la studii din contul ULIM în procesul de A antrena toţi studenţii admişi la studii din contul ULIM în procesul de admitere, cu acordarea suplimentară a primelor băneşti nominale în admitere, cu acordarea suplimentară a primelor băneşti nominale în valoare de 100000 lei anual, în funcţie de gradul de implicare şi rezultatele valoare de 100000 lei anual, în funcţie de gradul de implicare şi rezultatele finale a admiterii după 20 septembrie 2010;finale a admiterii după 20 septembrie 2010;

A obliga catedrele şi consiliile profesorale de a respecta cu stricteţe A obliga catedrele şi consiliile profesorale de a respecta cu stricteţe Conceptul educaţional şi Codexul ULIM în sensul realizării studiilor Conceptul educaţional şi Codexul ULIM în sensul realizării studiilor aplicative, în funcţie de domeniu. aplicative, în funcţie de domeniu.

Departamentul ştiinţă va prezenta Senatului ULIM în luna februarie 2010 Departamentul ştiinţă va prezenta Senatului ULIM în luna februarie 2010 informaţia despre rezultatele cercetărilor ştiinţifice pe anul academic 2009 informaţia despre rezultatele cercetărilor ştiinţifice pe anul academic 2009 şi va înainta propuneri întru perfectarea mecanismului de realizare în şi va înainta propuneri întru perfectarea mecanismului de realizare în continuare a studiilor ştiinţifice pe cicluri de studii şi profiluri;continuare a studiilor ştiinţifice pe cicluri de studii şi profiluri;

A obliga institutele de cercetări ştiinţifice de a-şi reorienta domeniul de A obliga institutele de cercetări ştiinţifice de a-şi reorienta domeniul de cercetare în sensul direcţionării dezvoltării Republicii Moldova în procesul cercetare în sensul direcţionării dezvoltării Republicii Moldova în procesul de europenizare şi globalizare. Despre deciziile luate, Departamentul de europenizare şi globalizare. Despre deciziile luate, Departamentul ştiinţă va informa Senatul şi va propune spre aprobare tematica nouă de ştiinţă va informa Senatul şi va propune spre aprobare tematica nouă de cercetare la şedinţa Senatului din februarie 2010;cercetare la şedinţa Senatului din februarie 2010;

A revedea organigrama ULIM. A revedea organigrama ULIM.