Download - Presentatie UNICEF algemeen 2011

Transcript
Page 1: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Presentatie UNICEF algemeen 2011

Page 2: Presentatie UNICEF algemeen 2011

UNICEF

dé Kinderrechtenorganisatie

van de Verenigde Naties

Page 3: Presentatie UNICEF algemeen 2011

UNICEF is er voor álle kinderen

Al 65 jaar helpt UNICEF kinderen over de hele wereld, wat voor geloof, ras, sekse, nationaliteit of politieke voorkeur zij ook hebben.

Page 4: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Ieder kind heeft rechten

Het uitgangspunt van UNICEF is het Verdrag voor de Rechten van het Kind

Dit verdrag is door bijna alle landen geratificeerd.

Hierin staat dat ieder kind recht heeft op verzorging, bescherming en participatie.

UNICEF houdt toezicht op de naleving van dit Verdrag.

Page 5: Presentatie UNICEF algemeen 2011

UNICEF is uniek

WereldwijdNeutraal: alle kinderen, alle rechtenVN – mandaatSamenwerking op alle niveausStructurele hulp én noodhulpOnderzoekAanzet tot gedragsveranderingLokale en internationale stafCentrale inkoop

Page 6: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Stelling 4

. Basiszorg voor moeder en kind . Onderwijs van goede kwaliteit

. Kinderen die speciale bescherming nodig hebben

Drie beleidsterreinen

Page 7: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Basiszorg voor moeder en kind- Wereldwijd sterven dagelijk 1.400 vrouwen tijdens de bevalling.- Bijna 8,1 miljoen kinderen gaan dood voor hun vijfde jaar. Veelal aan eenvoudig te voorkomen ziektes.- Elke twintig seconden overlijdt er een kind als gevolg van vervuild drinkwater en onhygiënische sanitaire voorzieningen.

Page 8: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Basiszorg voor moeder en kindActiviteiten

Zwangerschapscontrole

Gezondheidscentra

Watervoorzieningen en latrines

Vaccinatieprogramma’s

Voorlichting aan ouders

Opleiden gezondheidswerkers

Page 9: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Basiszorg voor moeder en kindResultaten

In 1999 waren er 873.000 sterfgevallen door mazalen, in 2008waren dat er 164.000. Dat is een daling van z’n 81 procent.

Sinds 1980 steeg het precentage kinderen dat is ingeënt tegen debelangrijkste kinderziektes van minder dan 10 naar 80 procent.

In 2004 had 83% van de wereldbevolking, 5,2 miljardmensen, toegang tot schoon drinkwater. Dat betekentdat sinds 1990 1,2 miljard mensen toegang hebben gekregen totschoon drinkwater.

Page 10: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Onderwijs van goede kwaliteit

Situatie

Ieder kind heeft recht op onderwijs.

Toch gaan 100 miljoen kinderen tussen de 6 en 12 jaar niet naar school.

Page 11: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Onderwijs van goede kwaliteitActiviteiten

Lobby voor verplicht en gratis onderwijsBouw van scholenOpzetten van onderwijsprogramma’sOpleiding en bijscholing leerkrachtenVerbetering kwaliteit van onderwijsAanpassen onderwijs aan de belevingswereld van de doelgroepVerbetering opleidingskansen meisjes

Page 12: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Onderwijs van goede kwaliteitResultatenIn 1960 ging slechts 48% van alle kinderen naarschool. Vandaag de dag is dat 80%.Afghanistan: het aantal meisjes dat onderwijs volgt isde laatste jaren met behulp van UNICEF toegenomenvan 0 tot 40%.Kenia: sinds onderwijs gratis is gaan ook miljoenenweeskinderen, straatkinderen én meisjes eindelijk naarschool.

Page 13: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Kinderen die speciale bescherming nodig hebbenSituatieWereldwijd zijn er naar schatting:

Meer dan 100 miljoen straatkinderen

150 miljoen werkende kinderen

51 miljoen is niet geregistreerd

250.000 kindsoldaten

Page 14: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Kinderen die speciale bescherming nodig hebbenActiviteiten

Onderwijs voor werkende kinderen

Opvang weeskinderen bij pleeggezinnen

Onderdak voor straatkinderen

Voorlichting over landmijnen

Campagnes tegen kindsoldaten

Traumaverwerking en familiehereniging

Page 15: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Kinderen die speciale bescherming nodig hebbenResultaten

Sudan: 20.000 kindsoldaten werden bevrijd en krijgen

onderwijs en traumaverwerking.

Bangladesh: Zo’n 166.000 werkende kinderen krijgen

les op ruim 6.646 scholen.

Page 16: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Hiv en aids

Situatie

In 2008 waren er 4,9 miljoen jonge mensen (15-24 jaar) hiv-positief.

Van de 16,6 miljoen aidswezen onder de 15 jaar heeft een groot deel niet genoeg eten en gaat niet naar school.

Page 17: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Hiv en aids

Activiteiten

UNICEF ontfermt zich over de patiënten en de wezen

via:

Voorlichtingsprogramma’s over preventie

Opvang en hulp van aidswezen

Voorkomen van besmetting van moeder op kind

Lobby voor meer aandacht en geld voor strijd tegen aids.

Page 18: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Hiv en aidsResultaten

Angola: 840 jonge voorlichters zijn opgeleid en dragende preventieboodschap over aan 240.000 anderejongeren.In 71 landen geven jongeren aids-voorlichting aanleeftijdgenoten.Zambia: gratis maaltijden in opvangcentra voorkinderen van wie een of beide ouders aan aids zijnoverleden.

Page 19: Presentatie UNICEF algemeen 2011

NoodhulpUNICEF geeft noodhulp bij natuurrampen en oorlogen. Het gaat om:

Distributie van noodhulpgoederen

Noodonderwijs voor kinderen en

Traumaverwerking

Hulp bij wederopbouw

Toegang tot schoon drinkwater

Page 20: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Stelling 3

Page 21: Presentatie UNICEF algemeen 2011

InkomstenUNICEF is volledig afhankelijk van vrijwillige

bijdragen van:

Particulieren

Bedrijven

Regeringen

Scholen, instellingen,

Stichtingen, verenigingen

Page 22: Presentatie UNICEF algemeen 2011

UNICEF Nederland

Drie speerpunten:

– Voorlichting

– Fondsenwerving

– Pleitbezorging

Page 23: Presentatie UNICEF algemeen 2011

UNICEF Nederland

Getallen:

Zo’n 90 betaalde medewerkers en ruim 4.000 vrijwilligers

Ruim 340.000 vaste leden, 98% naamsbekendheid

Waarderingscijfer: 7,7

Page 24: Presentatie UNICEF algemeen 2011

UNICEF Nederland

UNICEF heeft sinds 1998 het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Het CBF stelt dat een organisatie maximaal 25% onkosten maakt

UNICEF is over 2009 uitgekomen op 20%.

Page 25: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Ambassadeurs

Internationaal: o.a.

Roger Moore Susan Sarandon David Beckham Shakira Mebarak Robbie Williams

Nederland: Paul van Vliet Monique van de Ven Sipke Jan Bousema Trijntje Oosterhuis Jörgen Raymann Edwin Evers Nicolette van Dam Renate Verbaan

Page 26: Presentatie UNICEF algemeen 2011

“Na elke reis als Ambassadeur zie ik weer hoe trots we moeten zijn op het werk van UNICEF, en hoe trots we mogen zijn dat we zelf iets kunnen doen, willen doen en mogen doen. “

Monique van de Ven voor UNICEF op reis in Burkina Faso

Page 27: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Waarom UNICEF steunen?

Een betere toekomst voor miljoenen

kinderen

Verbeteren wereldeconomie

Maatschappelijk betrokken

ondernemen

Page 28: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Hoe kunt u UNICEF steunen?Kopen van wenskaarten en relatiegeschenken

Structurele of éénmalige donatie

Opzetten van een salarisdonatie-programma

Koppeling aan opening of jubileum

Organiseren van een speciaal evenement

Sponsoring activiteiten Regionale Comités UNICEF

Ledenwerving

Page 29: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Voorbeelden samenwerkingen in RCUHet organiseren van verkoopactiviteiten.

Het organiseren van een veiling of samenwerking met lokaleSportverenigingen.

Het in ontvangst nemen van een cheques.Het geven van gastlessen in het basisonderwijs.

Het mede organiseren van een loop voor UNICEF ofbedrijvenloop.

Page 30: Presentatie UNICEF algemeen 2011

UNICEF, een bijzondere partnerUNICEF:Opereert wereldwijd

Heeft een goede reputatie

Is internationaal bekend en erkend

Is een gesprekspartner op alle niveaus

Ondersteunt concrete projecten

Zorgt voor een daadwerkelijke en duurzame

verbetering van de situatie van kinderen

Page 31: Presentatie UNICEF algemeen 2011

UNICEF communicatiemiddelen

2 jaarlijks tijdschrift voor volwassenen

www.unicef.nlMaandelijkse E-mail nieuwsbriefUNICEF Jaaroverzicht en financieel jaarverslagBrochures, verkoop/informatie over collectie, thema’sen wervingUNICEF-tentoonstellingen en exposities

Page 32: Presentatie UNICEF algemeen 2011

Toegevoegde waarde samenwerking

Versterken bedrijfsprofiel

Vergroten corporate image

Uitbreiden bestaande netwerk

Teambuilding

Vergroten van de omzet

Page 33: Presentatie UNICEF algemeen 2011
Page 34: Presentatie UNICEF algemeen 2011