Download - Osteopatia Pediàtrica

Transcript
Page 1: Osteopatia Pediàtrica

OSTEOPATIA PEDIÀTRICA

Laia Cabau i Manau Osteòpata D.O. i Fisioterapeuta

Centre Osteopatia Lleida Professora en els estudis de Grau de Fisioteràpia en la Universitat de Lleida.

www.osteopatialleida.com @osteolleida

Page 2: Osteopatia Pediàtrica

Objectiu xerrada

Què és la osteopatia?

Indicacions d’un tractament osteopàtic en algunes disfuncions del nadó

Page 3: Osteopatia Pediàtrica

Estat actual de la Osteopatia •  L’Osteopatia està referenciada com a disciplina mèdica

per la Organització Mundial de la Salut ( OMS)

• Societat Internacional de Osteopatia amb seu a Ginebra,

Suïssa, imposa normes d’ensenyança elaborades a nivell europeu per catedràtics en ciències, medicina i osteopatia procedents de diverses universitats de Europa i EEUU

• EEUU, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda i Anglaterra, la

osteopatia està reconeguda i pot ser practicada de manera lliure

Page 4: Osteopatia Pediàtrica

Estat actual de la Osteopatia • En altres països , no està beneficiada d’aquest estatut

legal , però pot ser practicada.

•  1999 a Bèlgica es comença el procés de legalització •  2002, França a legalitzat la professió, i es seus estudis

tenen un marc molt estricte: 500 crèdits, repartits en 6 anys i pràctiques clíniques

Page 5: Osteopatia Pediàtrica

• Espanya: està en reglamentació a pesar que va ser votat al parlament europeu, la necessitat de la regularització de les teràpia no convencionals on es troba la osteopatia

• Des de 2000 , s’està estudiant l’avaluació de la qualitat

de les teràpies no convencionals, on encara no tenen resultats

•  2010 data clau: Declaració de Bolònia de dissenyar un

Espai Europeu d’ Educació Superior exigeix una homogeneïtzació dels estudis i títols acadèmica en la Unió Europea.

Page 6: Osteopatia Pediàtrica

Com està l’osteopatia en el nostre

país?

Títol Propi Actualment Màster en

Osteopatia , amb estudis previs de Grau en l’àmbit

de la salut Osteòpata D.O.

R.O.E

Estudis de Postgrau Universitaris

Escoles Privades

Estat actual de la osteopatia

Page 7: Osteopatia Pediàtrica

Que és la osteopatia? “L’osteopatia o medicina osteopàtica considera el cos com a unitat i intenta buscar la causa primària per restablir l’equilibri entre l’estructura del cos i la seva funció” “El moviment és vida”

Page 8: Osteopatia Pediàtrica

Lesió osteopàtica Biomecànica : Alteracions sistema

neuromusculesquelètic

Funció dels òrgans

Funció del sistema nerviós

Funció de l’endocrí

Page 9: Osteopatia Pediàtrica
Page 10: Osteopatia Pediàtrica
Page 11: Osteopatia Pediàtrica

L’osteopatia utilitza una gran varietat de tècniques de teràpia manual en l’estructura, òrgans i teixits, amb l’objectiu de restablir les disfuncions, per millorar el funcionament global de l’individu.

Osteopatia Clínica

Estructural

Cranial

Visceral

Page 12: Osteopatia Pediàtrica

Disfuncions Patologies

“És conseqüència objectiva del funcionament d’un sistema que disminueix la seva adaptació o el seu acoblament i provoca tensions estructurals

en la línia del canvi social.”

Trastorn de la funció sense alteració de la

estructura

Page 13: Osteopatia Pediàtrica

Osteopatia Pediàtrica • Consisteix en l’alliberació de les tensions del bebè

• Utilitzem tècniques suaus • Amb l’objectiu de restablir així el bon moviment del cos i la seva funció.

com

Page 14: Osteopatia Pediàtrica

Osteopatia en el nadó

Page 15: Osteopatia Pediàtrica

Causes de lesions osteopàtiques : Les Membranes de Tensió Recíproca: MTR •  Protegeixen i envolten

estructures del sistema nerviós central.

•  Prolongació de les meninges a

través sistema nerviós perifèric.

•  S’expandeixen des del crani i

primeres vèrtebres cervicals, continuen pel conducte vertebral envoltant medul·la i sistema nerviós perifèric amb inserció en la segona vèrtebra del sacre (S2).

Page 16: Osteopatia Pediàtrica

Causes: • Movilitat dels ossos del crani

• Estat de les sutures cranials

Page 17: Osteopatia Pediàtrica

1. Membranes: manté una relació estructural-neurològica CRANI-COLUMNA-PELVIS

2. Sistema Nerviós Autònom: manté una relació nerviosa-visceral PARASIMPÀTIC-SIMPATIC-PARASIMPÀTIC

Page 18: Osteopatia Pediàtrica

Causes de lesions osteopàtiques en pediatria.

“Mai ens recuperem completament d’haver nascut” A.T. Still

Traumatismes

Embaràs

Capacitat adaptativa del

nen

Page 19: Osteopatia Pediàtrica

Part En el moment del part, el bebè se sotmet a unes forces de compressió degut al pas per l'estret canal del part que és la pelvis i la musculatura pelviana de la mare. Els ossos del crani del bebè poden deformar-se fàcilment i després, gràcies al plor, a la succió i la capacitat innata d’autocuració, es remodelen naturalment. “Moviment de rotació interna i externa de tots els ossos del crani”

Page 20: Osteopatia Pediàtrica

Factors • Alteracions del part • Part instrumentat: Fòrceps , Ventoses.

• Voltes de cordó • Presentació del nadó, posicions intrauterines.

• Cesària • Prematuritat • Epidural • Problemes psicològics de la mare.

Page 21: Osteopatia Pediàtrica

Indicacions en el bebè • Afectacions funcionals infantils: compressions cranials o

facials per parts llargs, difícils, amb fòrceps i ventoses. • Nascuts per cesària •  Trastorns posturals: una postura que ens cridi l’atenció, el

cap girat sempre al mateix costat i que no toleri cap altra postura, ....

•  Trastorns del comportament: intranquil·litat i trastorns del son, plor continu, bebè molt neguitós o massa tranquil.

•  Trastorns digestius: còlics del nadó, restrenyiment, regurgitació, problemes a la succió, fer força en defecar...

• Dificultat al gatejar

Page 22: Osteopatia Pediàtrica

Indicacions en el nen/a: •  Trastorns de concentració, llenguatge i d’aprenentatge •  Irritabilitat • Mals d’esquena •  Trastorns motors o de la marxa, deformitats com el genu

varo, genu valgo i actituds escoliòtiques. • Problemes aparell respiratori com otitis, bronquitis, .... • Problemes digestius: restrenyiment, molèsties

abdominals, meteorismes..

Page 23: Osteopatia Pediàtrica

Exemples

Page 24: Osteopatia Pediàtrica

Exemple 1. Hipertonia del nen immadur Visió osteopàtica: Tensió de les membranes de tensió recíproca •  extensió global del nen •  normalment no tolera el d/

pro •  dificultat pel gateig. • Bloqueig dels moviments

del sacre, tensió ascendent

•  Tensió del crani, no permet l’extensió dels occipital i temporals

Page 25: Osteopatia Pediàtrica

Exemple 2. Còlics del nadó

•  Símptoma complexa caracteritzat per plor, irritabilitat, distensió gàstrica, posició de les cames en actitud antiàlgica.

•  Entre el 1r i 4rt mes de vida •  Causes no són conegudes: -  Sensibilitat alimentària -  Immaduresa del sistema

nerviós i de l’intestí

Punt de vista osteopàtic:

•  Disfunció de la base del crani amb una irritació vagal. Sutura occipitomastoidea

•  Irritabilitat en MTR

J.Carreiro. Une approche de l’enfant en médecine osteópathique. Ed. Sully, 2003

Page 26: Osteopatia Pediàtrica

Exemple 3. Dificultat en el gateig •  Fases de desenvolupament

motor:

“Tot els bebès haurien de passar per totes les fases”

Decúbit pro Voltejar

Arrastra-se Gatejar Caminar

Problemes quan: - Salta alguna fase - Ho fa de manera asimètrica

Sistema postural: oculomotricitat,

vestibular, postura

Page 27: Osteopatia Pediàtrica

Exemple 3. Dificultat en el gateig: Desenvolupament motor del bebè •  Corbes primàries de

protecció. Cifosis Esfera cranial Esfera toràcica Esfera pelviana •  Corbes secundàries de

mobilitat. Lordosis Lordosis cervical Lordosis lumbar

Page 28: Osteopatia Pediàtrica

Exemple 3. Dificultat en el gateig: Punt de vista osteopàtic. • Bloqueig en el sacre • Tensions de les membranes de tensió recíproca

• Asimetria en el crani

Page 29: Osteopatia Pediàtrica

Exemple 4: Dificultats en la succió

Page 30: Osteopatia Pediàtrica

Valorarem Història Clínica del bebè.

• Embaràs de la mare • Part • Patologies •  Lactància (simetria) • Son • Deposicions • Alteracions posturals

Exploració d’Osteopatia:

• Mobilitat de la pelvis, sacre (torsions de sacre)

•  Tensions abdominals • Mobilitat del diafragma-

tòrax-hemitòrax-columna • Mobilitat dels ossos del

crani • Sutures del crani:

aplanament, acoblament • Dismetries

Page 31: Osteopatia Pediàtrica

Tractament d’ Osteopatia en el nadó

Page 32: Osteopatia Pediàtrica

Bibliografia •  F. Ricard, Martinez. Osteopatía y Pediatría. Ed. Medica

Panamericana, 2005. Madrid •  J.Carreiro. Une approche de l’enfant en médecine

osteópathique. Ed. Sully, 2003 • Dobson, Lucassen, et al. Manipulative therapies for

infantile colic . Cochrane Database Syst Rev, 2012 •  Tempelhf. Ostheopatic medicine. Orthopade. 2012, fe;

41(2): 106-12